__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ESPRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê đơn rang xay nguyên chất của Ý

45,000 VNĐ

DOUBLE ESPRESSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 Cà phê đôi rang xay nguyên chất của Ý

VNĐ

MACCHIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000 VNĐ

AMERICANO

45,000 VNĐ

Cà phê Macchiato 3 tầng kiểu Ý

.......................................................................................................

Cà phê kiểu Mỹ

CAFE LATTE – CAPPUCCINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê Latte – Cappuccino 3 tầng kiểu Ý

50,000 VNĐ

DECAFFEINATED COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000 VNĐ

ICED /HOT CHOCOLATE

50,000 VNĐ

Cà phê không caffeine

...................................................................................

Sôcôla nóng/ đá

ICED COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê Đen đá

45,000 VNĐ

HOT COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000

VNĐ

ICED COFFEE W/ CONDENSED MILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

VNĐ

HOT COFFEE W/ CONDENSED MILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

VNĐ

Cà phê Đen nóng Cà phê Nâu đá

Cà phê Nâu nóng

WATER MELON – APPLE CARROT - PASSION FRUIT LIME - ORANGE - PINEAPPLE JUICE

VIETNAMESE TRADITIONAL TEA IN POT

....................................................

Your choice/ Tự chọn : Lotus/ Sen - Jasmine/ Lài - Oolong/ Ô long ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% VAT AND 5% SERVICE CHARGE GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT VÀ 5% PHÍ DỊCH VỤ

50,000 VNĐ


TEA CONCOCTION

..............................................................................................

Lime iced tea / Trà đá hương vị chanh Lemon grass & peach iced tea / Trà đá hương vị sả & đào Kumquat & lychee iced tea / Trà đá với hương vị tắc & vải

COKE – SODA – SPRITE – FANTA - TONIC DIET COKE - GINGER ALE

DASANI 500ML DASANI 1.5 L

........................................................

...................................................................................

45,000 VNĐ 50,000 VNĐ

35,000 VNĐ 50,000 VNĐ

.......................................................................................................

.............................................................................................................

DANH THANH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERRIER 330 ML

SAIGON

55,000 VNĐ

35,000 VNĐ 60,000 VNĐ

.......................................................................................................

....................................................................................................................

LARUE EXPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIGER

..........................................................................................................................

HEINEKEN

60,000 VNĐ 50,000 VNĐ 60,000 VNĐ 70,000 VNĐ

..................................................................................................................

MOJITO

Rum, mint, lime, sugar/ Rượu rum, bạc hà, chanh

MAGARITA

Tequila, triple sec, lime/ Rượu tequila, rượu mùi cam, chanh

COSMOPOLITANT

Citrus vodka, triple sec, cranberry/ Rượu vodka chanh, nước việt quốc

LYCHEETINI

Vodka, lychee, lime/ Rượu vodka, trái vải, chanh

LONG ISLAND ICED TEA

Tequila, rum, gin, vodka, cointreau, coke/ Rượu tequila, rum, gin, vodka, mùi cam, coke

OLD FASHION

Bourbon whiskey, sugar, bitter, orange/ Rượu whisky, đường, vỏ cam ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% VAT AND 5% SERVICE CHARGE GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT VÀ 5% PHÍ DỊCH VỤ


A: 216 Vo Nguyen Giap street, Phuoc My ward, Son Tra district, Da Nang city, Viet Nam T: (84) 236 3928 688 - E: info@bellemaisondanang.com

Profile for hkhospitality

Lobby Lounge Menu  

Belle Maison Parosand Danang Hotel

Lobby Lounge Menu  

Belle Maison Parosand Danang Hotel

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded