__MAIN_TEXT__

Page 1


ESPRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê đơn rang xay nguyên chất của Ý

45,000 VNĐ

DOUBLE ESPRESSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 Cà phê đôi rang xay nguyên chất của Ý

VNĐ

MACCHIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000 VNĐ

AMERICANO

45,000 VNĐ

Cà phê Macchiato 3 tầng kiểu Ý

.......................................................................................................

Cà phê kiểu Mỹ

CAFE LATTE – CAPPUCCINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê Latte – Cappuccino 3 tầng kiểu Ý

50,000 VNĐ

DECAFFEINATED COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,000 VNĐ

ICED /HOT CHOCOLATE

50,000 VNĐ

Cà phê không caffeine

...................................................................................

Sôcôla nóng/ đá

ICED COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cà phê Đen đá

45,000 VNĐ

HOT COFFEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000

VNĐ

ICED COFFEE W/ CONDENSED MILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

VNĐ

HOT COFFEE W/ CONDENSED MILK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000

VNĐ

Cà phê Đen nóng Cà phê Nâu đá

Cà phê Nâu nóng

WATER MELON – APPLE CARROT - PASSION FRUIT LIME - ORANGE - PINEAPPLE JUICE

VIETNAMESE TRADITIONAL TEA IN POT

....................................................

Your choice/ Tự chọn : Lotus/ Sen - Jasmine/ Lài - Oolong/ Ô long ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% VAT AND 5% SERVICE CHARGE GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT VÀ 5% PHÍ DỊCH VỤ

50,000 VNĐ


TEA CONCOCTION

..............................................................................................

Lime iced tea / Trà đá hương vị chanh Lemon grass & peach iced tea / Trà đá hương vị sả & đào Kumquat & lychee iced tea / Trà đá với hương vị tắc & vải

COKE – SODA – SPRITE – FANTA - TONIC DIET COKE - GINGER ALE

DASANI 500ML DASANI 1.5 L

........................................................

...................................................................................

45,000 VNĐ 50,000 VNĐ

35,000 VNĐ 50,000 VNĐ

.......................................................................................................

.............................................................................................................

DANH THANH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERRIER 330 ML

SAIGON

55,000 VNĐ

35,000 VNĐ 60,000 VNĐ

.......................................................................................................

....................................................................................................................

LARUE EXPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIGER

..........................................................................................................................

HEINEKEN

60,000 VNĐ 50,000 VNĐ 60,000 VNĐ 70,000 VNĐ

..................................................................................................................

MOJITO

Rum, mint, lime, sugar/ Rượu rum, bạc hà, chanh

MAGARITA

Tequila, triple sec, lime/ Rượu tequila, rượu mùi cam, chanh

COSMOPOLITANT

Citrus vodka, triple sec, cranberry/ Rượu vodka chanh, nước việt quốc

LYCHEETINI

Vodka, lychee, lime/ Rượu vodka, trái vải, chanh

LONG ISLAND ICED TEA

Tequila, rum, gin, vodka, cointreau, coke/ Rượu tequila, rum, gin, vodka, mùi cam, coke

OLD FASHION

Bourbon whiskey, sugar, bitter, orange/ Rượu whisky, đường, vỏ cam ALL PRICES ARE SUBJECT TO 10% VAT AND 5% SERVICE CHARGE GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT VÀ 5% PHÍ DỊCH VỤ


A: 216 Vo Nguyen Giap street, Phuoc My ward, Son Tra district, Da Nang city, Viet Nam T: (84) 236 3928 688 - E: info@bellemaisondanang.com

Profile for hkhospitality

Lobby Lounge Menu  

Belle Maison Parosand Danang Hotel

Lobby Lounge Menu  

Belle Maison Parosand Danang Hotel

Advertisement