Page 1

Jaarboek 2013 historische kring

B

erckhout obel Dyck


Jaarboek 2013

historische kring

B

erckhout obel Dyck


Het Jaarboek 2013 van de Historische Kring Berckhout-Bobel Dyck is een uitgave van Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965. Redactie: Ria Corveleijn, Aad Schuijtemaker Eindredactie: Kees Klaver Medewerkers: Arie Piet Koeman, Jan Peereboom, Frank Schuitemaker, Han Smit, Siem van Tol, Kees Weeda, Annet Wood Fotoredactie: Gretie Stelling Vormgeving: Kees Klaver Druk: Reclameland BV, Assen

Redactie HKBB Schuitenmaker 5 1647 BM Berkhout mail: redactie@hkbb.nl Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © 2014 Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965

4  Jaarboek 2013 HKBB


Inhoud Voorwoord 5 Jaaroverzicht 2013, wat gebeurde er in Berkhout en Bobeldijk? 6 Brandweer Berkhout 125 jaar 12 De kerk is klaar, fotoreportage van het interieur en de opening 20 De eerste Berkhouter busonderneming, De Raadt & Kistemaker 22 Rubriek ‘Toen en nu’ 27 Toen Berkhout nog een slager had, een plakkie worst van Schouten 28 De Maalderij, de Collectieve Aankoopvereniging Berkhout 34 Mijn heer stuur ons spoedig mogelijk, een in 1901 verzonden briefkaart uit Bobeldijk 40 Serie ‘Zo ging dat vroeger’, de schillenboer 42 Lenie Koster, Hoe een Rotterdams meisje in Bobeldijk kwam en nooit meer wegging 45 Jaaroverzicht 1940, wat stond er in 1940 in de kranten over onze dorpen? 50 De laatste vier maanden van de oorlog, het dagboek van Klaas Smit 56 Serie ‘Moeder, wat ben ik weer lekker bij je te gast!’, shepherd’s pie van Annette Samsom 63 Floralia Berkhout, mooie shows en veel gezelligheid 66 Aan tafel!, de raadstafel uit het voormalige gemeentehuis van Berkhout 72 Rubriek ‘Toen en nu’ 75 Berkhouters worden Aussies, Siem en Joke van Tol emigreren in 1981 naar Australië 76 Serie ‘De schoolfoto van...’, Ruud Vos, 1964 81 Lange dagen, hard werken, Een kleine familiegeschiedenis: Klaas en Bregt Abbekerk 84 Paarden, lopers en torens, Berkhouter schaakvereniging Schada 88 Rubriek ‘Toen en nu’ 93 Geen AVI in onze omgeving, Berkhout in actie 94 Jaarverslag 98 Financieel verslag 99 Ledenlijst 100 Schrijf mee, overige publicaties 104

Jaarboek 2013 HKBB  5


Kerkebuurt rond 1920. Tweede huis links is nu de plek van de huisartsenpraktijk.

www.hkbb.nl De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck is een initiatief van de Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965, een stichting die in 1965 is opgericht ter bevordering van het cultureel en maatschappelijk leven in de gemeente Berkhout. Bestuur Werkgroep Archief

Werkgroep Communicatie en activiteiten

Werkgroep Redactie en website

Kees Klaver (voorzitter) Gerrit Schuijtemaker (secretaris) Geertje Smit (penningmeester) Fons Hendriks Dick de Haas

Dick de Haas Kees de Jong Lia ten Klei Cilia Peetoom Geertje Smit Henk Vader

Ria Corveleijn Fons Hendriks Kees Klaver Aad Schuijtemaker

Rianne Feld Dick Funcke Jan Peereboom Han Smit Kees Weeda Annet Wood

Correspondentieadres: Gerrit Schuijtemaker Rabobank NL90RABO0329708031 Kerkebuurt 137 t.n.v Dorpsfonds Berkhout 1965 1647 MD Berkhout E: secretaris@hkbb.nl T: 0229-553075

KvK 41235014

Het lidmaatschap kost € 15 per jaar (inclusief jaarboek). Voor leden buiten Berkhout en Bobeldijk vragen wij een bijdrage van € 4,- in de verzendkosten. Voor verzending naar het buitenland gelden de TNT-tarieven. Op de omslag een foto van café De Hulk, begin 20ste eeuw

6  Jaarboek 2013 HKBB


Voorwoord Voor u ligt het jaarboek van de Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck; het vierde alweer. Dit betekent dat er inmiddels ruim 400 pagina’s geschiedenis over onze dorpen is verschenen onder de vlag van de HKBB. En we gaan nog wel even door, hoor! Het is leuk om te merken dat steeds meer mensen een bijdrage willen leveren aan het boek. De eerste jaren was er nog wat schroom: moet dat nou zo nodig, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Nou, geloof ons, heel veel mensen zijn geïnteresseerd in uw verhalen en foto’s. En dan hoeft u echt geen verzetsheld te zijn geweest of Berkhouter of Bobeldijker notabele. Het gewone leven is vaak al boeiend genoeg. Neem nou het verhaal over Klaas en Bregt Abbekerk, opgetekend uit de mond van hun kinderen. Of hoe de Rotterdamse Lenie Koster in Bobeldijk terechtkwam en nooit meer wegging. Verhalen van alleman en alledag. In 2013 bestond het Berkhouter brandweerkorps 125 jaar. Reden voor een uitgebreid artikel over de geschiedenis van het korps en een interview met de huidige commandant en de oudste nog levende oud-brandweerman. En weet u nog wat een schillenboer was? Zo niet, dan legt Arie Piet Koemen het graag voor u uit. Frank Schuitemaker raakte geïntrigeerd door een briefkaart die zo’n honderd jaar geleden uit Bobeldijk werd verstuurd; wie was de afzender, wat zijn Late Reuzen en Veitsch? En wist u dat busonderneming Connexxion haar wortels in Berkhout heeft liggen? Het begon namelijk ooit met Auto-Omnibus Onderneming De Raadt & Kistemaker, lezen we in de bijdrage van Annet Wood. Ook een verhaal uit den vreemde. Siem en Joke van Tol emigreerden in 1981 naar Australië. Zij vertellen over hun belevenissen aan de andere kant van de wereld. Heel bijzonder is het dagboek van Klaas Smit over de laatste vier maanden van de Tweede Wereldoorlog in Berkhout. We mochten het inzien van zijn dochter Tineke. Dit jaar het eerste deel uit zijn dagboek over de oorlogsjaren in onze dorpen. Verder is er aandacht voor verdwenen verenigingen, de Floralia en Schada, en middenstanders, slagerij Schouten. En actie voeren is blijkbaar van alle tijden in Berkhout, getuige het verhaal over de protesten tegen de voorgenomen komst van een afvalverbrandingsinstallatie; dat ging toen niet door. Natuurlijk zijn er de vaste rubrieken en de jaaroverzichten. Wij wensen u veel leesplezier met het Jaarboek 2013 van de HKBB. Kees Klaver, voorzitter

Jaarboek 2013 HKBB  7


jaaroverzicht 2013 365 dagen Berkhout en Bobeldijk in 42 berichten en 12 foto’s januari Vrijwilligers

Henk en Hennie Smit uit de Schuitenmaker in Berkhout worden tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis gekozen tot vrijwilligers van het jaar! Het echtpaar dat voorheen in Oudendijk woonde, is met name zeer actief voor de Oudendijker kerk. Verder doet Hennie vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis en geeft ze les op de zondagschool. Burgemeester Sipkes overhandigt een boeket plus een glaskunstwerk gemaakt door Lyda Dijkstra.

februari Zonnebloemers op stap

De Zonnebloemers gaan naar de Westerkoggeflora. Behalve bloemen is er ook een kraam met bijzondere groenten te bewonderen en is er een imker die een en ander over bijen vertelt. Dezelfde maand is ook een uitstapje naar ijsbaan De Westfries. Daar kijken de deelnemers naar een demonstratie schoonrijden en krijgen ze een rondleiding van een van de ijsmeesters.

Modeshow

In de Ridder een modeshow door Werkgroep Kap en Dek van het Westfries Genootschap. In een stampvolle zaal is het resultaat van het monnikenwerk van de cursisten te zien. Aan de hand van vergeelde plaatsjes uit familiealbums zijn gewaden uit vervlogen tijden, zo’n anderhalve eeuw terug, weer tot leven gekomen. Deze middag wordt tevens afscheid genomen van penningmeester Gerianne Helder die deze functie maar liefst twintig jaar heeft vervuld.

Voetbalclinic voor E3-spelertjes Henk en Hennie Smit (foto gemeente Koggenland)

Lid van verdienste

Tijdens de Sportverkiezing West-Friesland wordt Cees Bijman geëerd als ‘lid van verdienste’ voor zijn werkzaamheden bij de voetbalvereniging Berkhout. Cees is al jaren vrijwilliger bij de club. Zo is hij ondermeer begeleider en bestuurslid geweest en is hij nu consul en terreinman.

De E3 voetballertjes van Berkhout hebben de dag van hun leven tijdens een voetbalclinic van Klaas-Jan Huntelaar op het terrein van Always Forward in Hoorn. De E3 is een van de tien ploegen die deze prijs hebben gewonnen bij het Wereld Natuur Fonds en de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. Ook voor Klaas-Jan is er een verrassing: hij krijgt een Berkhout-shirt met de handtekeningen van alle spelers. Aan het eind van de dag zijn er voor de Berkhouters vipkaarten voor de Copa Amsterdam, een toernooi waar internationale topclubs aan mee doen.

Nog meer hulde

Het kan niet op deze maand: op het gemeentehuis worden jubilerende brandweermannen gehuldigd. Van de blusgroep Berkhout zijn dat: Johan Timmermans (10 jaar), Dennis Veld (15 jaar), Aart Jan Veldhuisen (20 jaar) en Dick Schilder (20 jaar).

Klaas Jan Huntelaar en de Berkhouter E3 (foto Servan Ott Fotografie) 8  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  9


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

10  Jaarboek 2013 HKBB


juli Burgemeesters

Burgemeester Sipkes neemt afscheid als burgemeester. Zij wordt opgevolgd door Rob Posthumus die op 1 juli wordt geïnstalleerd.

augustus Waterweken

Burgemeester Rob Posthumus (foto gemeente Koggenland)

Geen Westfriese melk?

Shirley Stam begint een actie tegen Deen Supermarkten. De boeren uit onze omgeving leveren aan Campina en de supermarktketen heeft geen Campina-producten meer in het assortiment. Dit als gevolg van een nieuw contract dat de inkooporganisatie Superunie heeft afgesloten. Ook bij Dekamarkt en Vomar is geen Campina meer te koop. ‘Onze eigen melk staat niet meer in de schappen, dat voelt als een klap in het gezicht,’ vindt Stam.

De drijf-in bioscoop aan ‘t Wijdt is onderdeel van de Westfriese waterweken. Grease is de film die dit jaar vanuit de bootjes kan worden bekeken. Ander punt op het programma is de fakkeltocht. Aan deze tocht doen zo’n honderd bootjes mee. Drum 4 fun geeft tijdens de fakkeltocht een djembé workshop voor mensen die kennis willen maken met de Afrikaanse muziek. En dan zijn er nog waterspelen op zaterdag. Kortom een echt ‘waterweekend’.

Bobeldijk - Santiago de Compostella

Vronie Spil uit Bobeldijk loopt in 116 dagen van Bobeldijk naar Santiago de Compostella. Voor zichzelf, maar ook om aandacht te vragen voor de Stichting Werkvoortzetting Pater Kees Spil. Nog 100 kilometer (foto aangeleverd)

Tuinen

Shirley Stam (foto Henk de Weerd)

Tuinvereniging De Kweker bestaat 25 jaar. Na wat tanende belangstelling, is de animo nu weer op peil. Jack Sjerps, Gré Kluft en Hermien Weissenbach zijn lid van het eerste uur en krijgen een fraai boeket bloemen.

Vijftigplussers kampioen

Rustpunt

Tiny IJff, Ans Fakkeldij, Margo Schuijtemaker, Aaf den Ouden, Guda Kroon en Nel Knol, allemaal vijftigplussers, tennissend bij De Berk, worden districtskampioen van de derde klasse.

Vaartocht in problemen

De vaartocht die IJsclub Berkhout al jarenlang met veel succes organiseert, komt in de problemen. Niet door het aantal deelnemers, dat zijn er dit jaar 850. Maar wat altijd een familiefeest was, verandert steeds meer in een zuipfeest met keiharde muziek. Het gevolg is veel overlast. Het bestuur beraadt zich op wat er moet gaan gebeuren en inwoners wordt gevraagd met suggesties te komen.

De Stichting Rustpunt probeert op plaatsen waar geen voorzieningen zijn, plekken te vinden waar wandelaars en fietsers even kunnen rusten en iets kunnen drinken, de zogenoemde ‘rustpunten’. Marry Ruijter van de Ruiterhoeve in Bobeldijk gaf zich hiervoor op. In een ruimte thuis die voorheen dienst deed voor kinderopvang, staan nu een koelkast en koffiepot en stoelen voor passanten.

Jaarboek 2013 HKBB  11


jaaroverzicht 2013 september Nieuwe ridder

Berkhout heeft er een nieuwe ridder bij. Na twintig jaar neemt brandweerman Peter Bot afscheid en van burgemeester Rob Posthumus ontvangt hij de koninklijke onderscheiding.

Dorpsvertier viert eerste lustrum

Dorpsvertier bestaat vijf jaar en dat betekent dat het gezamenlijk diner uit vijf gangen bestaat. Na het diner is er voor de derde keer een dorpsveiling waar 800 koopjes van eigenaar wisselen. De opbrengst, voor verenigingen en kerk, is bijna 18.000 euro. Vossenjacht, solextocht, ringsteken en barbecue maken dit weekend compleet.

Anbo naar Artis

26 Anbo leden beleven een leuk dagje Artis. Het vervoer gaat per auto en de eerste stop is bij Katwoude waar koffie en taart klaar staan. Vervolgens gaat de reis naar Amsterdam en wordt een leuke dag beleefd.

Elly stopt

Al 29 jaar organiseert Elly Bontekoning de klaverjasavonden in De Ridder. Nu vindt ze het welletjes en stopt ermee. Guda Kroon en Trudy Kooy nemen het over.

Bloedstollende taferelen tijdens de vossenjacht (foto Gretie Stelling)

oktober Eigen plek HKBB V.l.n.r. Guda Kroon, Elly Bontekoning, Trudy Kooy (foto Marcel Rob) Op de fiets

In twee dagen van Parijs naar Eindhoven op de fiets. Ernst de Rijk doet mee aan de tiende editie van deze Atis Tour en haalt zo geld op voor Kika, Kinderen Kankervrij.

12  Jaarboek 2013 HKBB

De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck neemt een eigen ruimte in gebruik in de Kleine Ridder. Door het stoppen van de Speel-o-theek is een ruimte vrije gekomen en daar kan de HKBB gebruik van maken. De archiefcommissie kan hier werken en er is een vitrinekast waarin bijzonderheden kunnen worden bewaard.


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Informatieverzameling: Han Smit Samenstelling: Ria Corveleijn Jaarboek 2013 HKBB  13


De Berkhout brandweer blust officieel branden sinds 1888. Maar voor die tijd dan? Toen brak er toch ook weleens brand uit? Jan Peereboom ging op onderzoek uit en vertelt over askuilen en hooistekers. Ria Corveleijn duikt met de huidige postcommandant Marco Dolfing en oud-brandweerman Arijan Goudsblom in de recente geschiedenis van - tegenwoordig - blusploeg Berkhout.

Brandweerkorps rond 1950 Staand v.l.n.r. D. Langereis (commandant) H. Kollis G. Vet J. Barten P. Klok (bevelvoerder) K. Hart J. Beuling J. Altena In de wagen v.l.n.r. K. Rolle N. de Geus D. Kuin J. Hart J. Bruin

Het ontstaan van de brandraad door Jan Peereboom

De Berhouter brandweer werd in 1888 opgericht en vierde in 2013 het 125-jarig bestaan. Toch was er vóór 1888 ook al sprake van een georganiseerde brandbestrijding. Jan Peereboom dook in de archieven en beschrijft hoe er werd geblust in de 19e en begin 20e eeuw. Bij brand moest men vroeger veelal machteloos toezien hoe de vlammen alles verwoestten. Huizen en boerderijen waren niet erg brandveilig gebouwd; rond 1830 14  Jaarboek 2013 HKBB

waren in Berkhout nog bijna alle huizen van hout en met rieten daken gedekt. Pas rond 1870, in de voor de agrarische sector ‘rijke’ tijd, veranderde dit en werd veel hout en riet vervangen door steen en dakpannen. Met het voorkomen van brand was de meeste winst te behalen. Zo vond er bijvoorbeeld ieder jaar, meestal aan het begin van de herfst, een schouw plaats. Hierbij werd gecontroleerd of de vuurplaatsen en schoorstenen van de huizen nog wel aan de veiligheidseisen voldeden. Met name huizen met bakkerijen (ovens) werden hierbij zeer streng, vaak maandelijks, gecontroleerd. In ieder huis moest een doofpot voor smeulende haardresten, een deugdelijke ladder, lantaarn en emmer aanwezig zijn. Askuilen waren verplicht en moch-


brandweer Berkhout

125

jaar Blusploeg 2013 Boven v.l.n.r. Henk Middeljans (commandant) Jan Peereboom Johan Timmermans Pierre Boots Chris de Haas Dick Schilder Erwin Wit Gerard Bakker Dorus de Wit Marco Dolfing (postcommandant Zittend v.l.n.r. Aart Jan Veldhuisen Adri Neefjes Koos Grooteman Peter Bot Ko Reus Jos Hartog Dennis Veld Aad Wijte

ten niet te dicht bij het huis liggen. In de winter bij vorst moest iedereen zorgen voor een wak bij zijn huis. De plaatselijke veldwachter kon, als men waarschuwingen om een en ander te verbeteren genegeerd had, verbaliserend optreden. In 1846 blijkt zelfs dat gedurende de maanden december, januari en februari door vier personen (nacht)wacht werd gelopen tussen 22.00 en 4.00 uur. Hooistekers controleren op broei Ook waren er jaarlijks tien hooistekers actief, die in koppels van twee personen het binnengehaalde hooi in de boerderijen moesten controleren op broei. Broei is het gevolg van het niet droog genoeg binnenhalen van het

hooi. De hooistekers waren in het algemeen boeren die bij toerbeurt voor twee jaar door de gemeente werden benoemd. De temperatuur van het hooi werd gecontroleerd door er een lange ijzeren pen in te slaan. Als de temperatuur te hoog werd, dan moest de hooiberg helemaal of gedeeltelijk worden leeggehaald, een enorme klus, waarbij vaak veel mannen betrokken werden. Was men te laat, dan kon brand uitbreken. Zo werd er op 7 augustus 1894 hooibroei geconstateerd bij Rikus van der Molen in het Westeinde. In het begin ‘kalm optredend’ werd de nood allengs hoger en moest ook de spuit van Spierdijk ter plaatse komen. Al het hooi moest de boerderij uit, een langdurige en warme klus, en meermaals ontstonden daarbij hachelijke momenten. Maar liefst Jaarboek 2013 HKBB  15


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

16  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  17


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

18  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  19


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

20  Jaarboek 2013 HKBB


Brandweerkorps anno 1816: 88 man Naast de brandmeester en commandeurs waren er: 2 pijpleiders, 12 slanghouders, 52 pompers, 4 lichtdragers, 2 bijldragers, 1 emmerdrager, 1 lapzakdrager, 1 kan- en drinkbekerdrager, 2 oppassers en drogers van de spuit, 2 oppassers op materiaal tot de spuit behorende, 4 oppassers op goederen die uit de brand gered waren, 4 lopers of bodes, 1 klokluider of klepper. Wat zal het een chaos zijn geweest, al die mannen ter plaatse. En: was iedereen wel zo goed geoefend? Slechts eenmaal per jaar in mei of juni werd er geoefend in Berkhout en Spierdijk Opperbrandmeesters, voorzitters en commandanten 1888 - 1896 1897 - 1898 1898 - 1907 1907 - 1916 1916 - 1930 1931 - 1942 1943 - 1949 1950 - 1963 1963 - 1976 1976 - 1978 1978 - 1987 1987 - 1997 1997 - 2002 2002 - heden

Gerrit Wonder Willem Nobel Jan Mol Dirk Schuijtemaker Simon Mol Willem Clay Pieter Donker Dirk Langereis Jan Beuling Henk Meijer Cees Hart Henk Loots Teeuwis Klaij Marco Dolfing

De voorzitter van de brandraad was tevens opperbrandmeester, tegenwoordig ‘commandant’. Spuithuizen

In 1888 waren er twee handspuiten in de gemeente. Eén spuit in een spuithuis bij de kerk op de Kerkebuurt en één spuit in een in 1871 gebouwd spuithuisje tegenover de Zuidermeerweg aan de Bobeldijk. Deze spuit werd in 1888 naar Spierdijk verplaatst en ook daar weer in een spuithuisje geplaatst. In 1949 werd deze spuit buiten gebruik gesteld. In 1911 werd er een derde handspuit aangeschaft voor Bobeldijk en geplaatst in een nieuw gebouwd betonnen brandspuithuis aan de Slagterslaan bij Bobeldijk. In 1928 wordt op het Oosteinde een nieuw spuithuis gebouwd, naast kaasfabriek Wilhelmina. Met stoomverwarming uit de fabriek kan het spuithuis ook vorstvrij gehouden worden. Met de komst van een nieuwe brandweerauto in 1961/62 bleek het in 1928 gebouwde spuithuis te klein en werd op de Kerkebuurt naast café De Ridder St.Joris een nieuwe gebouwd. Het spuithuis hoort nu bij het huis van Joost en Monique Vertelman (Oosteinde 124) (foto Gretie Stelling)

Jaarboek 2013 HKBB  21


De kerk is klaar

Op vrijdag 12 april 2013 is het dan zover: de opening van de gerestaureerde Berkhouter kerk. Professor Mr Pieter van Vollenhoven verricht de officiële openingshandeling onder toeziend oog van voorzitter Piet Koeman van de Stichting Berkhouter Kerk en vele andere belangstellenden. De dag erna presenteert de Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck zijn Jaarboek 2012 in de kerk. Er zijn honderden bezoekers; benieuwd naar het boek én naar de metamorfose van de kerk. Er wordt inmiddels druk gebruik gemaakt van de kerk: rouwen, trouwen, concerten, tentoonstellingen, noem maar op. Met deze kerk heeft Berkhout weer een prachtig middelpunt. foto’s Gretie Stelling 22  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  23


Auto-Omnibus Onderneming De Raadt & Kistemaker

De eerste Berkhouter busonderneming Twee Berkhouter ondernemers, Jacob Kistemaker en Frits de Raadt, besluiten in 1923 samen een busonderneming op te richten. Met een startkapitaal van 2.400 gulden en een 13-persoonsbus worden zij medegrondleggers van het vervoersbedrijf dat wij tegenwoordig kennen als Connexxion.

24  Jaarboek 2013 HKBB


De bus van De Raadt en Kistemaker voor café De Ridder St. Joris (jaren 20 vorige eeuw)

J

acob Kistemaker is metselaar van beroep, maar door een in het leger opgelopen ziekte kan hij dit werk niet meer uitvoeren. Met zijn vrouw Grietje begint hij een winkel in Berkhout; ze verkopen naast boeken, kantoorboeken en schrijfbenodigdheden ook tabaksproducten en sigaren. Deze winkel bevindt zich aan de Kerkebuurt op de plaats waar nu Gerard en Marijke Sas-Loots wonen. Jacob is bevriend met Frits en zeer regelmatig te vinden in de garage van Frits. Frits de Raadt is eigenaar van de Eerste Berkhouter Auto Garage (EBAG). Frits verhuurt, repareert en handelt in auto’s. Zijn bedrijf is

ook gevestigd aan de Kerkebuurt (op de plaats waar nu Orson en Mariska Joon wonen, nummer 167). Zijn buurman is dokter Laurman. Dokter heeft bij Frits een auto gekocht maar hij kan niet rijden. Jacob verhuurt zich aan dokter Laurman als chauffeur voor 15 gulden per week. Jacob en Frits besluiten samen een busonderneming op Amsterdam te beginnen. Ze denken het benodigde geld bij elkaar te krijgen door naar een paar rijke boeren te gaan, maar ze komen van een koude kermis thuis. Veel boeren hebben hun geld verloren in de handel met Russische effecten en houden de hand aan Jaarboek 2013 HKBB  25


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

26  Jaarboek 2013 HKBB


Uit de propaganda-uitgave Met de NACO reist men prettig (1950) De directeur van de NACO vertelt: “In het najaar van 1923 besloten De Raadt en ik een autobusdienst te beginnen van Hoorn, over Berkhout, Avenhorn, Beemster, Purmerend naar Amsterdam. Wij kochten met financiële steun van derden een Fordchassis en lieten er bij Pennock in Den Haag een carrosserie op bouwen. Daarmee reden we op 7 januari 1924 onze eerste rit. De Raadt als chauffeur,

ik als conducteur.” We zitten in het administratiegebouw van NV NACO te Purmerend en spreken met de directeur de heer J. Kistemaker. Ruim 25 jaar geleden was hij mede-eigenaar van één autobus en verkocht kaartjes. Zijn compagnon bestuurde de bus. Driemaal per dag reden ze de route. Nu staat de heer Kistemaker als directeur aan het hoofd van de NV NACO die per maand bijna een miljoen passagiers vervoert, waarbij 720.000 km wordt gereden. Daar is dus wel het een en ander gebeurd in deze 25 jaar! Hij vertelt: “Dat ene busje kreeg al gauw gezelschap van een tweede, en dus kwam ik ook achter het stuur te zitten. Toch konden we het al gauw niet meer alleen af. We kregen personeel. We gingen de rit vier tot zes maal per dag rijden, schaften grotere bussen aan en namen er een nieuwe lijn bij: Purmerend - Zaandam. De reparatie geschiedde eerst bij De Raadt in Berkhout, de stalling van de bussen in Hoorn. Na een paar jaar kregen we een garage aan de Koemarkt in Purmerend. Ook De Raadt en ik - we woonden in Berkhout - betrokken in Purmerend een woning.” “Heette uw onderneming toen al de NACO?” “Nee, dat was toen een vennootschap onder firma, De Raadt en Kistemaker. Maar in 1928 werden in Amsterdam de Olympische Spelen gehouden en met het oog daarop richtten we met een paar anderende NV NACO op. Het doel was het vervoeren van de deelnemers aan de Olympische Spelen van en naar hun tijdelijk verblijfplaats, de verzorging van hun uitstapjes door Nederland, enzovoort. Daarvoor werden enkele autobussen aangekocht en er werden inderdaad heel wat kilometers gereden. Na korte tijd traden de anderen uit de combinatie. De Raadt en ik beheerden toen dus twee ondernemingen. Intussen kochten wij enkele kleinere bedrijven aan, zoals Vethaak, die de dienst Hoorn-Alkmaar via Ursem exploiteerde, Hellingman en Bellekom. Zelf openden we ook nog enkele lijnen, zodat er een behoorlijk busbedrijf was ontstaan. De behuizing aan de Koemarkt werd te klein. Aan de Jaagweg in Purmerend bouwden we een nieuwe garage met twee woningen voor de firmanten. In 1932 hebben we van de twee ondernemingen één gemaakt.” Met dank aan Jan Blokker Vzn. voor het ter beschikking stellen van deze uitgave. Jaarboek 2013 HKBB  27


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

28  Jaarboek 2013 HKBB


toen...

Bobeldijk vanaf het spoor, richting Hoorn, begin 20-ste eeuw

nu Foto boven collectie HKBB, foto onder Gretie Stelling.

Jaarboek 2013 HKBB  29


Piet en GrĂŠ Schouten bij de heropening van hun slagerij in 1964.

Toen Berkhout nog een slager had


Een plakkie worst van Schouten

Zo’n vijftig jaar heeft de familie Schouten een slagerij in Berkhout. Het hele gezin helpt mee in het bedrijf dat Piet en Gré Schouten in 1950 oprichten. De metworst is beroemd. Met hun dochters Guda en Gré blikken we terug op de tijd op de Kerkebuurt.

G

uda Kroon-Schouten en Gré Kluft-Schouten hebben de fotoboeken al op tafel liggen. Op een van de foto’s staan vader en moeder Schouten achter de toonbank, waarop tientallen bloemstukken staan: de heropening van de zaak in 1964. Ik zie een tevreden echtpaar. “Wat waren jullie ouders voor mensen?” De zussen vertellen. Vader is een hardwerkende, rustige en lieve man. Begripvol naar andere mensen toe en die zijn ook gesteld op hem, vooral de Amsterdammers op de camping bij Goudsblom. Moeder is een hartelijke, vriendelijke vrouw en heeft overal een oplossing voor. Ze helpt elke dag mee in de slagerij, want vader is ook veel langs de weg. Zij heeft een meisje voor de huishouding. Ze staat altijd erg vroeg op, want de was moet aan de lijn hangen, voordat de winkel opengaat. Ook heeft ze de grote zorg voor zusje Marie José, die steeds weer naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld met de bus naar een Utrechts ziekenhuis. Jaarboek 2013 HKBB  31


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

32  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  33


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

34  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  35


De Maalderij

Op het Westeinde van Berkhout staat een voor velen nietszeggend, bijna luguber aandoend gebouw: de Maalderij. Hoe komt het gebouw aan die naam en waarom is het er neergezet? Een verhaal over vooruitstrevende Berkhouters die inzien dat samenwerking een voorwaarde is voor een betere economische positie voor boeren en landbouwers.

36  Jaarboek 2013 HKBB


Collectieve Aankoopvereniging Berkhout

I

De maalderij van de C.A.V. rond 1920

n de eerste helft van de twintigste eeuw is het een drukte van belang in dit kolossale gebouw. De Collectieve Aankoopvereniging Berkhout (C.A.V.) zetelt er, een coĂśperatie van boeren en landbouwers, die uiteindelijk in 1956 zal verhuizen naar Hoorn. Eind 19e eeuw is de economische situatie voor het boerenbedrijf verre van rooskleurig. Om het bedrijf financieel draaiende te houden, moeten de boeren vaak een beroep doen op het krediet dat ze krijgen bij de aankoop van veevoeders; ze hoeven de meelrekening pas te betalen als de varkens en koeien worden verkocht. De leveranciers van veevoeders, handelaren en molenaars, krijgen zo een machtspositie bij van de boeren. Leveranciers hebben soms zelfs medezeggenschap in de aankoop van nieuwe koeien of varkens. Over het gewicht en kwaliteit van het geleverde voer kunnen boeren moeilijk reclameren; zij zijn Jaarboek 2013 HKBB  37


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

38  Jaarboek 2013 HKBB


De Maalderij anno 2014 (foto Gretie Stelling)

In de jaren 50 wordt een Citroën bestelauto aangeschaft, die ingericht wordt als rijdende winkel. Deze bezoekt boeren en tuinders met onder andere gereedschappen, bestrijdingsmiddelen, verfartikelen en touwwaren. Op de foto staat de rijdende winkel van de C.A.V. op de Veemarkt in Hoorn.

In 1922 wordt de maalderij verbouwd. Aannemer Jan Bruin (staand op de ladder) voert de klus uit. (foto’s uit de collectie van zijn kleinzoon Hans Spanger)

Jaarboek 2013 HKBB  39


De Gouden Aren

Vanwege de oorlog wordt aan het 40-jarig jubileum geen aandacht geschonken. Maar de 50 jaar wordt uitbundig gevierd. Op 17 oktober 1951 vieren de leden feest. Er wordt door het bestuur een feestavond georganiseerd met als hoogtepunt een revue. Toneelvereniging De Gong en gymnastiekvereniging Olympia zeggen enthousiast hun medewerking toe. Vele lange avonden zijn worden welwillend opgeofferd aan het samenstellen en instuderen van deze revue. Het bestuur toont een zeer emotionele dankbaarheid: “Leden van De Gong en Olympia, U in de eerste plaats onze hartelijke, hartelijke dank!”

Parijse taferelen in Berkhout tijdens het 50-jarig jubileum van de C.A.V. Berkhout. B: Tini Groot, E: Marijke Blokker, R: Alie Visser, K: Gré de Haas, H: Ida Swagerman, O: Nel Leeuw, U: Maartje Klink, T: Wil Schuts.

De notulen en verhalen uit het verleden vormen inspiratie voor het programma. Dit wordt verwerkt in ‘ernst, luim, toneel en declamatie’. Om het op te fleuren is er muziek en zang, gecompleteerd met balletten. Enkele van deze balletten vestigen aandacht op bepaalde streken in de wereld, waar de grondstoffen voor de veevoederindustrie vandaan komen, zoals de Donaustreek, Argentinië en de Oosterse landen. De revue krijgt de mooie naam Gouden Aren. Het begint heftig met zang en ballet op marsmuziek, daarna de clowns, die meerdere keren in de revue hun zotheden verkondigden. De oprichting van de C.A.V., de belangrijkste vergadering, wordt enorm mooi weergegeven. Voor de pauze brengen de motor-scène en die van de nachtwacht de vrolijke noot aan. Declamatie door de commère (inleidster bij revues) zorgt voor de goede verbinding van de ene schets tot de andere. In de demi-finale wordt het Molenlied uitgevoerd door dames in Westfriese dracht, inclusief een aardige boerendans. Bijzonder goed is de finale met de opkomst van leden uit alle dorpen waar de C.A.V. haar goederen brengt.

40  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  41


Mijn heer, stuur ons spoedig mogelijk Ogenschijnlijk kleine dingen kunnen een mooi verhaal opleveren. Bijvoorbeeld een briefkaart. Frank Schuitemaker werd nieuwsgierig toen hij op Marktplaats een briefkaart tegenkwam die in 1901 werd verzonden vanuit Bobeldijk. Hij ging op onderzoek uit en belandde in Late reuzen en Veitsch 11e CC’99.

H

et begon met een briefkaart uit 1901, gekocht op marktplaats. De adverteerder bood de kaart aan vanwege het poststempel ‘Bobeldijk/Berkhout’. En omdat ik op het internet zo af en toe speur naar historisch materiaal over het dorp, kwam deze briefkaart op mijn pad. Er werd onderhandeld over de prijs. Vaak is het zo dat wat jij wilt hebben toevallig heel bijzonder en dus gewild is. Er staan bijvoorbeeld een melkfabriek en een treinstation op de kaart en ineens is de markt voor een dergelijke kaart veel groter. Zowel de dorpskaartenspaarders, als de melkfabriekkaartenspaarders, als de treinstationkaartenspaarders zijn in dergelijke kaarten geïnteresseerd. Maar in dit geval ging het ‘slechts’ om een briefkaart zonder afbeelding. De interesse bleek gering, de verkoper en ik waren het snel eens over de prijs. Dat ik eigenlijk vooral hoopte op een oude tekst uit Bobeldijk op de achterzijde, vertelde ik er niet bij. Maar zeg nou zelf, waarom zou je een ‘lege’ briefkaart versturen? Na een aantal dagen wachten werd de kaart keurig afgeleverd door een mij onbekende postbezorger. Ik vroeg me af of dat nu veel sneller ging dan in 1901. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het heel veel uitmaakte. De aantallen waren destijds immers veel kleiner en de stationschef gaf de zak met post gewoon mee aan de machinist van de trein. Vervolgens werd de post verdeeld en ging mee met de bezorger. Er was geen ingewikkeld gedoe met postcodes,

42  Jaarboek 2013 HKBB

want de postbezorger kende iedereen. Hij wist ook alles van iedereen, omdat hij de kaarten natuurlijk ook allemaal las. In die dagen was privacy pas echt ver te zoeken. Maar ik dwaal even af, we keren weer terug naar de door mij zojuist ontvangen briefkaart, destijds verzonden uit Bobeldijk. De kaart is gericht aan ‘Den Heer Sluis en Groot, Enkhuizen’, meer niet. Mooie hoofdletters. Wel nog een subtiele toevoeging op de voorzijde: ‘in tuin en landbouwzaden’, voor het geval de postbesteller mocht twijfelen. Een gave postzegel van twee en een halve cent, oftewel ruim een eurocent, zorgden ervoor dat de kaart, gedateerd 12 maart 1901 nog dezelfde dag in Enkhuizen werd afgestempeld. Overdwars geschreven op de voorzijde, de afzender: ‘C (of G) Nieuwpoort’. In blauw potlood een lijn overdwars en de teksten ‘fact 14’ en ‘Visser 14/3’. Wat zou dat betekenen? Nieuwpoort De afzender van de briefkaart is geen onbekende naam: Christina Nieuwpoort-Heijer, geboren op 3 juli 1838 te Grosthuizen. Zij haalde op 3 juli 1938 de landelijke pers, want zij werd die dag 100 jaar. Uiteindelijk overleed ze op 26 april 1941 op de respectabele leeftijd van 102 jaar en 9 maanden. Christina Nieuwpoort-Heijer trouwde in Berkhout op 17 oktober 1863 met Arien C. Nieuwpoort. Arien Nieuwpoort had een fouragehandel op de Bobeldijk.


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  43


Jan Koeman, kort na de Tweede Wereldoorlog, op zijn bakfiets.

De schillenboer Zo ging dat vroeger - Er zijn in de loop der tijd nogal wat beroepen en ambachten verdwenen. Neem nou de schillenboer. Schillenboer? Arie Piet Koeman legt het uit. Zijn vader bestiert jarenlang een klein boerenbedrijf in de Grote Waal en is... schillenboer

Over enige tientallen jaren zal men zich afvragen wat of wie een schillenboer nou eigenlijk was. Dit beroep is dan beland in dezelfde categorie als die van lantaarnopsteker en putjesschepper. Van Dale definieert hem als de persoon (boer) die met name aardappelschillen ophaalt voor veevoer. Mijn vader was zo’n boer.


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jan Koeman haalt de schillen op met een paard (een appelschimmel luisterend naar de naam Schalk(ie)) en wagen.

Jaarboek 2013 HKBB  45


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

46  Jaarboek 2013 HKBB


Onderdak in de oorlog, een logeerpartij met grote gevolgen

Hoe een Rotterdams meisje in Bobeldijk kwam en nooit meer wegging Tijdens de oorlogsjaren vinden veel kinderen uit de stad tijdelijk onderdak op het platteland. Zo logeren ze in Berkhout ondermeer bij de familie Schuijtemaker en de familie Spaander om maar een paar families te noemen. Ook bij de familie Moeijes komen twee Rotterdamse jongetjes: Chris en Jan Floris. Een logeerpartij die tot de dag van vandaag ‘gevolgen’ heeft. Lenie Koster-Floris is daarvan het levende bewijs. Ze vertelt hoe het allemaal zo gekomen is. foto Gretie Stelling

H

et is 1940. Rotterdam heeft te lijden onder de bombardementen. Doris Floris, vader van twee jongens Chris (8) en Jan (6) en dochter Lenie (3) werkt bij het gemeentelijk energiebedrijf. Als hij nachtdienst heeft, komt daar regelmatig een politieman langs voor een kopje koffie en een praatje. Die man komt oorspronkelijk uit Sijbekarspel, waar zijn ouders nog wonen. Op een dag vertelt hij dat zijn tante in West-Friesland in de vakantie een jongetje uit de stad bij haar wil laten logeren. En hij vraagt: “Is dat niets voor een van jouw jongens?” “Ja, mijn vader vond dat wel wat,” vertelt Lenie. “Hij vroeg of dat er misschien ook twee zouden mogen zijn. Dat wist die man natuurlijk ook niet. Maar hij zou het vragen. En mijn vader moest dat natuurlijk met mijn moeder overleggen; mijn ouders vonden het ook wel spannend. Ze kenden de mensen helemaal niet. Na een paar weken kwam die politieman weer en ja, zijn tante vond het goed.” Die tante is van de oude familie Moeijes, Pietertje Moeijes-Zwagerman in Bobeldijk, getrouwd met Piet Moeijes en vader van Siem, Corrie en Marie. “En waarom die familie Moeijes dat deed? Ze waren heel sociaal, dat was volgens mij de enige reden.” De jongetjes worden gebracht door hun vader, dat gebeurt nog met de trein. “Dat zou voor een weekje zijn, maar dat zijn weken geworden. Mijn vader bleef ook direct een paar dagen, ging mee het land in. Kortom: het klikte fantastisch, heel bijzonder.” Familieband “Er ontstaat een soort familieband,” zegt Lenie. In de zomervakanties logeren de Florissen bij de familie Moeijes. “Achter het huis aan sloot stonden twee schuren. In de een stond een eettafel met zes stoelen, in de ander stonden pieperkisten en daar lagen matrassen op. Daar sliepen we op de lange regel. Heerlijke tijden hebben we daar gehad.” Jaarboek 2013 HKBB  47


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

48  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  49


50  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  51


1940 verenigingen

Wat gebeurde er in 1940 in Berkhout en Bobeldijk? Kees Weeda bladerde door de kranten van dat jaar en noteerde de opmerkelijkste berichten.

Kerstmiddag Plattelandsvrouwen

De Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen houden een kerstmiddag in café Kamminga te Bobeldijk. President mevrouw Koster-Clay heet in het bijzonder dominee Van der Kreeke welkom, die het kerstverhaal Het petekind van den rooverhoofdman zal voorlezen. Gezamenlijk wordt het lied Stille nacht gezongen met pianobegeleiding van mevrouw Barten, die vervolgens nog twee mooie liederen zingt. Er kunnen prijzen gewonnen worden: het boek gaat naar mevrouw Bakker-Koeman, een roerzeef naar mevrouw Smit-Jonkerman, het fleschje odeur is voor Mevrouw Donckerwolcke, kop en schotel gaan naar mevrouw Kuiper. Er wordt op een stukje banket getracteerd en tot slot zingen de dames In ’s werelds duistere wolken.

Leerzaam vermaak jubileert

Burgernut Leerzaam Vermaak viert in café De Roode Leeuw haar gouden jubileum. Voor deze gelegenheid is de zaal versierd met lampions en guirlandes. De heer D. Kamp houdt een causerie over de geschiedenis van Berkhout. Daarna komen de tongen los en de voordrachten en toasten zijn niet van de lucht. Er is een lekker hapje en een goed glas wijn. De burgemeester looft het actieve werk van de vereniging.

Januari 1940. Nederlandse militairen oefenen op het ijs.


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.


1940

Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.


1940

Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.


wereldnieuws

En wat gebeurde er verder in de wereld

• Op 31 maart debuteert Abe Lenstra in het Nederlands elftal. • 10 mei: Duitsland valt Nederland binnen. • Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei lopen kolo- nel Scharroo en geniekapitein Bakker, voorafgegaan door een sergeant-majoor met een witte vlag, over de Willemsbrug naar het Noordereiland om de capitulatie te tekenen. • Roosevelt wordt voor de derde achtereenvolgende keer gekozen tot president van de Verenigde Staten. • Vier kinderen met hun hond vinden bij het plaatsje Montignac in de Franse Dordogne een grot met prehistorische grotschilderingen. Naar schatting dateren de rotstekeningen uit 14.000 10.000 v.Chr. De oeroude afbeeldingen op de muren de ‘Grot van Lascaux’ zijn allemaal van dieren zoals, bizons, herten, koeien en stieren, paarden en rendieren. • Elfstedentocht op 30 januari. In Dokkum spreken de vijf koplopers af om gezamenlijk over de eindstreep in Leeuwarden te gaan, een afspraak die de geschiedenis ingaat als ‘Het Pact van Dokkum’. Piet Keijzer gaat op handslag akkoord, maar vlak voor de finish kan Auke Adema zich niet bedwingen en gaat er vandoor. Hij wordt echter op de streep alsnog door Piet geklopt.

hits

Het Pact van Dokkum

In the mood - Glenn Miller Polkadots and moonbeams - Tommy Dorsey Band Ketelbinkie - Frans van Schaik Grebbeliedje - Willy Derby Frenesi - Artie Shaw Lili Marleen - Lele Andersen

Research: Kees Weeda Samenstelling: Kees Klaver


Klaas Smit houdt in 1945 een dagboek bij over het leven in Berkhout tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een uniek document. Over Klaas Smit

Het is tijdens de Tweede Wereldoorlog dat er in café de Ridder St. Joris een uitvoering met verloting plaatsvindt. Op het toneel worden lootjes getrokken en de bijbehorende prijs wordt getoond. “Nummer eenenveertig” en een pond boter wordt omhoog gehouden. Uit de zaal roept Jan Bregman: “Ja! Maar zie ik het goed, is het een pond butter?” “Ja” “Verloot het dan nog maar es.” Opnieuw wordt een lot getrokken “Nummer tweeënzeventig.” Uit de zaal roept Klaas Smit: “Ja! Maar hoor ik het goed? Is het een pond butter?” “Ja” “Dan neem ik het mee naar huis.” Staaltje Westfriese humor. Jan Bregman en Klaas Smit waren kaartvrienden en kenden elkaar goed . De Klaas Smit die met de butter naar huis gaat, besluit op 1 januari 1945 een dagboek bij te gaan houden over de laatste vier maanden - maar dat wist Klaas toen nog niet - van de Duitse bezetting. Hij wist dat de wereld in brand stond. Het Nederland boven de grote rivieren zucht zwaar onder de bezetter, Russen staan in Pommeren (west Polen) en naderen Berlijn. De geallieerden vechten zich via zuidwest Duitsland naar het noorden, maar laten voorlopig noord Nederland links liggen. Hamburg, Bremen, Berlijn worden platgebombardeerd door duizenden bommenwerpers en Klaas ziet ze over Berkhout naar het oosten vliegen. De echo’s van de Tweede Wereldoorlog domineren het dagboek van Klaas Smit. Onder druk van de kerende oorlogskansen van Duitsland wordt de bezetting ook in onze omgeving steeds repressiever. Op 3 januari is er een razzia in Berkhout; drie inwoners worden 58  Jaarboek 2013 HKBB

meegenomen. Op 4 januari worden in Hoorn vijf jonge mannen door de Duitsers geëxecuteerd. Ook op 5 januari bericht het dagboek dat mannen geboren tussen 1905 en 1928 zich moeten melden voor arbeidsdienst in Duitsland; voor veel jonge mannen reden om onder te duiken. Door het dorp ziet Klaas uitgemergelde vrouwen en kinderen uit de grote steden lopen, op zoek naar etenswaren want in er heerst daar een groot tekort aan voedsel. Het meest fascinerende is dat het leven van alledag gewoon doorgaat. Klaas beschrijft het met vaardige pen en oog voor de detail. Visites worden afgelegd en ontvangen. Er wordt heel veel gekaart door Klaas en z’n kompanen. Het werk gaat gewoon door, er worden normaal verzekeringspenningen geïncasseerd. Voedsel en eten is een belangrijk onderwerp. Eieren kosten soms 3 gulden per stuk. “Op 3 januari op jaarvisite bij Cor Bontekoning heerlijke wijn en haardkoeken met slagroom en jam.” Er worden voorraden aangelegd. Een enkele vooroorlogse sigaar in de brand steken is een absoluut hoogtepunt van genot. En soms is er een feestavond in de Ridder, getuige de inleiding. De dagboekschrijver Klaas Smit (19 juni 1915 - 03 augustus 1975) wordt geboren in de Leekermeer en trouwt op 5 mei 1940 met Geertje Bontekoning (13 augustus 1918 7 juni 1977) afkomstig uit Benningbroek.


De laatste vier maanden van de oorlog (deel 1)

Week 1 van zondag 31 december 1944 tot zondag 7 januari 1945 Vandaag, zondag, naar Sijbekarspel met Geer en haar getrouwde broer en zus J. Goed was er ook. Heerlijk eten en drinken. Stemming heel goed maar wel bezorgd over komende dingen. ’s Morgens om zes uur opbreken en te logeren naar Benningbroek. Samen met J. Swagerman en C. Bontekoning. Onderweg veel leut en baldadigheid. Melk halen bij J. Stapel en J. Eggelis en onderweg bezoek bij Taam en Aal. ’s Middags bij G. Bart geweest met kwitantie van Centrale (verzekeringsmaatschappij Centrale waar Klaas tussenpersoon voor was, red.). Ook bij Eggelis kwitantie van de brandverzekering afgegeven. Naar huis gereden met zwagers Jan en Cor. Lekke band in Wognum. Tot Bobeldijk over nieuwe weg nog gefietst, daarna gelopen tot huis. Met Jan en Annie afgesproken een gastdag te houden. Thuisgekomen Kees (zijn zoon, red.) gehaald en buren en ook Jan en Alie het beste toegewenst.

Klaas Smit en Geertje Bontekoning

Op woensdag naar Hoorn en Beets om premies te incasseren voor Centrale. Vroeg op, melk halen en om 8.15 uur naar Hoorn. Om ongeveer 9.30 uur ontmoeting met Geer in Hoorn: “Kom niet naar Berkhout, dat is afgezet.” HB’s controleren en schieten. Tamelijk bezorgd. Geer opgelucht omdat ze mij gesproken had. Geer rechtsomkeert, ik ga rustig door met incasseren. Blij uit Hoorn weg te zijn, op weg naar De Hulk. Onderweg waarschuwingen niet naar Berkhout te gaan. Al fantastische verhalen over razzia’s in Berkhout. Onderweg veel veronderstellingen, maar niet ongerust. Heel veel geïncasseerd en ook vooruitbetaald. Bij Abbekerk en Naber gevraagd hoe het in Berkhout was: ”Alles weer veilig.” Naar huis gegaan en als dief om eigen huis gelopen. Gelukkig was thuis alles goed. Toen kwam het volleHet jonge paar gaat wonen aan het Oosteinde 87 waar Klaas een fruittuin bestiert. Daarnaast is hij in 1939 ook begonnen als zelfstandig assurantiebezorger, voornamelijk voor verzekeringsmaatschappij De Centrale. De zaken gaan goed en in 1954 wordt een nieuw huis gebouwd, De Berk op Oosteinde 88. Het huis staat er nog steeds onder dezelfde naam. De fruittuin wordt later verkocht aan Jaap Bakker. Het paar krijgt drie kinderen, Kees, Jaap en Tineke, waarvan alleen Tineke nog leeft. Zij woont in Hoorn en is getrouwd met de bekende Hoornse architect Ted de Wolff. Er zijn nogal wat Berkhouters die Klaas gekend hebben en zich hem goed herinneren. Niet zo gek, want hij had vele Berkhouters als klant en was druk in de weer als (bestuurs) lid in diverse verenigingen: de floralia, de biljartvereniging, het kolven, vijftien jaar in de oudercommissie en daardoor actief als schoolreisbegeleider et cetera. Hij wordt herinnerd als iemand met gevoel voor humor (hield wel van een

geintje), serieus en sociaal bewogen. Sociaal-democraat en dat was voor iemand met een eigen bedrijf toen niet gebruikelijk. Daarbij was hij zakelijk gezien succesvol en in goeden doen. Klaas schreef een uniek document, dat hij abrupt afsloot op 3 mei 1945, met het begin van een nieuwe zin: “Kaas” (waarschijnlijk ging hij halsoverkop de Canadezen en Engelsen toejuichen die rond die tijd Hoorn binnentrokken, wie weet). Kees de Jong Jaarboek 2013 HKBB  59


60  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  61


62  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  63


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

64  Jaarboek 2013 HKBB


Shepherd’s pie & apple crumble

Serie Moeder, wat ben ik weer lekker bij je te gast!

Elke familie heeft wel van die keukenklassiekers, gerechten waar het hele gezin reikhalzend naar uitkijkt en waar de kinderen, ook al zijn ze allang het huis uit, nog graag voor thuiskomen. Dit keer de shepherd’s pie van Annette Samsom met als toetje apple crumble van kleindochter Lonneke

W

el spannend, eten bij de vrouw van de (voormalige) huisarts. Vroeger tikte mijn vader altijd tegen zijn pet of lichtte deze even op als hij de dokter, burgemeester of het hoofd der school tegenkwam; het waren de notabelen van het dorp. Tegenwoordig is er van standsverschil weinig meer te merken. Maar toch, voor mij is het bijzonder. Ik ben bij Annette om vast een en ander door te nemen voor de dag waarop de gasten zullen komen. Ze komt met twee mokken koffie. Op het dienblad staat een kaartje van Newfoundland en Labrador, gebieden gelegen in het noordoosten van Canada. Het zijn plekken die voor Annette een bijzondere betekenis hebben. Ze pakt een fotoboek. Op de eerste bladzijde zie ik sledehonden en dik ingepakte mensen in een besneeuwd, heuvelachtig landschap. “Koos en ik staan daartussen”, vertelt Annette, “hier hebben we elkaar ontmoet.” Ik ben in een doktersroman beland: de dokter en de verpleegster op de slee over de witte vlakten van Newfoundland, hoe romantisch kan de liefde beginnen. Annette: “Koos was uitgezonden vanuit Nederland en ik vanuit Engeland.” Een Fries en een Engelse zullen in 1966 een jaar lang door deze streken trekken. Ze hebben ieder hun vaste standplaats, Annette in een nursing station in Labrador en Koos in St. Anthony Hospital in Newfoundland. Koos komt met een klein vliegtuigje dat op het water of het ijs moet landen naar het nursing station. Koos wordt de travel-

Jaarboek 2013 HKBB  65


66  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  67


Tekening van Jan Blokker Vz. van de Floralia 1942

Ze hebben veel meegemaakt, loslopende konijnen, een laagvliegende eend en zelfs overstromingen. En ze hebben er alles aan gedaan om de vereniging levend te houden. Maar helaas, in 2008 is het definitief afgelopen. De Berkhouter Floralia is geschiedenis. Medewerkers die soms meer dan veertig jaar trouw bleven aan de club, blikken terug. Gert Groot, Nico Graftdijk, Teeuwis Klaij en de laatste voorzitter van de vereniging Gerra Klaij-Waard.


Floralia Berkhout mooie shows en veel gezelligheid

“We hebben van alles geprobeerd, maar het was op. Er was te weinig belangstelling in verhouding met de vele uren werk,” blikt Gerra terug. Zij komt halverwege de jaren zestig ‘in de familie Klaij’ en daarmee automatisch ook in de Floralia. “De vader en moeder van Teeuwis zaten bij de Floor, en hielden zich ook bezig met het bloemencorso. Teeuwis, Dick en ik werden de bouw opgestuurd om bloemen te plukken. Tot koppiestijd, want daarna moest begonnen worden met steken. De Ford Cortina was helemaal omgeven door ijzerdraad en dat werd een enorm lieveheersbeestje.” Teeuwis krijgt de ‘Floralia-liefde’ met de paplepel ingegoten. “Dat ging vanzelf. We woonden naast de Ridder, je liep mee. Kistjes sjouwen, plaggen steken voor de tentoonstelling.” Halverwege de jaren zestig wordt hij medewerker bij de Floor, net als Nico Graftdijk. En wie er eenmaal inzit, gaat niet zomaar weg.

Jaarboek 2013 HKBB  69


70  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  71


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

72  Jaarboek 2013 HKBB


De schooljeugd krijgt in 1942 van Meester Bos de opdracht om een opstel te schrijven over de Floralia. Jan Blokker Vz. heeft zijn pennenvruchten goed bewaard. De bijbehorende tekening staat op de eerste pagina van dit artikel.

Drie vrije dagen Zondag en maandag was er Floralia. Ik had mijn tekeningen heengestuurd en daar had ik een eerste prijs voor. Er waren nog wel meer tekeningen en figuurzaagwerk. Ook waren er mooie schilderijen van J. Schuts. Piet Visser had een mooie spoorbrug uitgezaagd. D. Klaij had hele kleine tekeningen gemaakt zo groot als een ansicht. Er was ook een kegelbaan. Dames huisvlijt was er een heel beetje, en daar vond ik niks aan. Ook waren er weer alle soorten peren en appelen, en er lagen drie perziken die zo groot waren als een goudreinette. Op het toneel lagen de prijzen van de planten en ook kazen en boter. Ik heb ook nog drie lootjes gekocht en mij Opoe had er zes. Ze had nog een prijsje dat was een tros druiven. Marijke had een 3de prijs met haar Afrikaan en mijn moeder had ook een derde prijs met haar plant. Maandagmiddag was er Bloemencorso. Ik heb ook meegedaan en had een 3de prijs met 28 punten. Mijn zusje deed mee met de Elf Provincies; zij had een 1ste prijs met 50 punten. Er waren ook enkele met 49 punten. Dik de Haas had een 2de prijs met zijn Antiplof. Toen we begonnen gingen we eerst naar de kaasfabriek en terug naar Barten. Vandaar ging het naar de Meelfabriek en terug naar Barten. Toen we daar aankwamen ging ik mijn fiets naar huis brengen en daarna ging ik naar Barten. Heel gauw kwam de uitslag en daarna ben ik naar huis gegaan want ik moest eten. ’s Avonds mocht ik niet heen. En zo was de Floralia gauw om. Woensdagmiddag is er prijsuitreiking van ’t bloemencorso. Ik ben nieuwsgierig wat ik heb. Maar het zal wel niet veel wezen, want ik had een 3de prijs. En ze kunnen in deze tijd ook niet zoveel krijgen. Jan kreeg een 8 voor zijn opstel van meester Bos

Jaarboek 2013 HKBB  73


Aan tafel!

Het bestuur van de HKBB achter de raadstafel van de gemeente Berkhout. V.l.n.r. Fons Hendriks, Geertje Smit-Wals (penningmeester), Kees Klaver (voorzitter), Gerrit Schuijtemaker (secretaris), Dick de Haas. (foto Gretie Stelling)

De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck heeft sinds juli 2013 een eigen onderkomen in het gebouw dat we voorheen De Kleine Ridder noemden; het gebouw rechts van de cafĂŠ De Ridder, waar ook de brandweerkazerne en bibliotheek zijn gevestigd. De ruimte van de speel-otheek kwam vrij, de HKBB was op zoek naar een werk- en vergaderplek, en aldus geschiedde. Bijzonder is onze tafel: de raadstafel uit het voormalige gemeentehuis van Berkhout.

74  Jaarboek 2013 HKBB


Via Keulen en Aken, oftewel via De Berkenhof en Jos en Carline Klaver, hebben wij de tafel uit het voormalige gemeentehuis weten te bemachtigen; een historisch pronkstuk dat bij ons helemaal op zijn plaats is. Met al die afluisterpraktijken tegenwoordig was het wel aardig geweest als er een klein microfoontje onder deze tafel had gezeten. Welke moeilijke politieke beslissingen hadden we kunnen noteren, welke enorme bestuurlijke flaters zijn er begaan, werd er weleens geruzied of juist rustig en vriendelijk vergaderd? We weten het (nog) niet. Wat we wel weten is dat aan deze tafel ook werd getrouwd. En dat zijn heel wat Berkhouter en Bobeldijker stellen geweest. We hebben er drie stellen uitgepikt, een zus en twee broers: Trijnie, Klaas en Dirk Hart. Zij vertellen over die bijzondere dag in hun leven.

Trijnie Hart en Ed Oud Voor de tafel v.l.n.r.: Jan Koeman, Grietje Hart-Vet, Jan Hart, Trijnie, Ed, Emma OudKarsten, Cor Oud. Achter de tafel de ambtenaar van de burgerlijke stand de heer Visser (hoofd Financien gemeente Berkhout). Op de achtergrond Hans Luyckx en Martha Luyckx-van Diepen

Trijnie is de op één na jongste uit het gezin van Jan Hart en Grietje Hart-Vet, die samen vijf kinderen krijgen. Trijnie trouwt in juni 1975 met Ed Oud, die zijn geboortegrond heeft in Graft. Ze rijden in de auto van broer Dirk, een mooie gele Mazda. Hij brengt hen in mooi en warm weer naar het gemeentehuis - die ochtend had het trouwens nog geplensd. De ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Visser, laat hen het ja-woord zeggen. De trouwakte wordt ondertekend door oom Evert Blank, de getuige van Ed, die zeer vereerd is, ook al omdat Ed naar hem is vernoemd. Voor Trijnie zal vriendin Tinie Koeman tekenen, maar zij ziet er op het laatste moment vanaf. Haar vader Jan Koeman neemt de honneurs waar en ondertekent het document. Omdat Ed uit een katholiek nest komt, verplaatst het hele gezelschap zich naar de naast gelegen kerk. Een pastoraal medewerker van het St. Jan ziekenhuis en dominee Stuyvenberg preken een gezamenlijke dienst. Om de driehoek compleet te maken, steken de bruiloftsgasten de weg over om in café Ridder St. Joris feest te gaan vieren. Hier wordt tot in de late uurtjes flink gepimpeld. Ed zegt in zijn dankwoord: “Voorlopig hoeven wij de eerste zes weken niemand te zien!” En iedereen heeft zich hieraan gehouden, niet één familielid of vriend is geweest.

Jaarboek 2013 HKBB  75


76  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  77


Siem en Joke van Tol emigreren in 1981 naar Australië

Siem en Joke van Tol wonen in Coledale (‘A’), New South Wales, Australie. Vooraan de hond Bear, Joke en Naomi (partner van zoon Martijn), daarachter v.l.n.r. Sander, Martijn en Siem.

78  Jaarboek 2013 HKBB


Berkhouters worden

Aussies Australië, de andere kant van de wereld. Verder van Berkhout en Bobeldijk kun je bijna niet wonen. In 1981 emigreren Siem en Joke van Tol met hun kinderen naar het land van de kangoeroes. Hoe verging het hen daar en wat zijn hun herinneringen aan onze dorpen?

V

orig jaar hadden Joke en ik het geluk dat we twee weken in Nederland waren rond het weekend waarin de presentatie van het jaarboek plaatsvond. Het was leuk om een aantal bekenden te ontmoeten. In de vorige jaarboeken stonden artikelen over bakker Mol en Douwe de Jong. Ik heb voor allebei op m’n vrije zaterdagen gewerkt toen ik studeerde; bij bakker Mol met de bakfiets iedere zaterdag brood en koek bezorgen in het Westeinde, naderhand bij Douwe de Jong met z’n groentekar door heel Berkhout, inclusief de camping van Goudsblom. Voor die tijd heb ik een paar jaar het Berkenblaadje bezorgd in Berkhout, Bobeldijk en Baarsdorpermeer. In het voorjaar ging ik tulpen koppen en in de zomer bollenrapen en aardappels rooien, onder anderen bij Jan Swagerman, Martin Leeuw, Bram Schouten, de familie Vos en De Wit. Ook heb ik gedurende mijn diensttijd, als ik vrij had, voor Jan Altena gewerkt. Ik groeide op met vier broers en drie zusters in Berkhout op Oosteinde 13; het huis heette De Veenhoop. Mijn vader had een klein boerenbe-

drijf. Ik geloof dat hij dertien koeien had, die met de hand werden gemolken. Dat betekende om 5 uur uit bed en dan met het schuitje – melkbussen en melkemmers aan boord – roeien naar het land waar de koeien waren. Af en toe hadden we monsternemer Rein Blauwbroek om de kwaliteit van de melk te testen. Later kocht mijn vader een melkmachine. In de lente moesten we schapen scheren, zomers hooien en tegen de winter suikerbieten rooien en spruitjes oogsten (dat werd altijd gedaan als het begon te vriezen). Soms werd de praam te zwaar geladen en kwam het water over de rand. Die praam werd ook gebruikt om de koeien en schapen te verweiden of om de jeep en de machines naar het land te brengen. Af en toe gingen we mee naar Purmerend om schapen te verkopen. Die schapen werden daar door Jaap Groot gebracht in zijn vrachtwagen. Die veemarkt werd iedere dinsdag gehouden. We hadden ook varkens en kippen achter ons huis. We gingen allemaal op de fiets naar school en tussen de middag even naar huis voor het middageten. Ik was bevriend met Jaap Blaauwbroek (die woonde toen tegenover ons) Piet de Hart en Jan Appel. Met Luco Meijer heb ik nog een keer een elektrische meterkast uit elkaar gehaald in een spoorhuisje om te kijken hoe dat nou toch werkte met al die tandwieltjes. We speelden regelmatig voetbal tussen de fruitbomen opzij van ons huis. Een van de doelen was aan het water. We moesten dan ook vaak de bal met stokken uit het water vissen. Als we met z’n allen naar het strand gingen dan werden we in de Willy Willy Jeep geladen. Mijn moeder maakte altijd een aardappelsalade en de nodige flessen aanmaaklimonade. In de winter, als er ijs op de sloten lag, gingen we vaak schotsen trappen, kijken wie het aandurfde. Regelmatig zakten er jongens door. Ik ook. Dat werd me thuis niet in dank afgenoJaarboek 2013 HKBB  79


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

80  Jaarboek 2013 HKBB


Begin jaren 80. Zoons Martijn (achter) en Sander voeren de kangoeroes.

Jaarboek 2013 HKBB  81


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

82  Jaarboek 2013 HKBB


De schoolfoto van...

Ruud Vos

1964

Vijfde en zesde klas openbare lagere school Berkhout

Z

ijn favoriete geluid was de laatste bel. Nee, met school had Ruud Vos (1952) niet zoveel. Toch bewaart hij leuke herinneringen aan zijn tijd op de openbare lagere school in Berkhout. En met dat leren zou het later ook nog helemaal goed komen. Bovenste rij van links naar rechts Meester Daan Gillissen Die hadden we in klas 5 en klas 6, het was een combinatieklas. Daarvoor had ik twee jaar juf Wiersma, een doorgewinterde vakvrouw. Ik denk aan haar met heel veel respect. Ze nam ons in het voorjaar, de zomer, herfst en winter mee naar buiten. Dan wandelden we naar de Hulkerweg en zochten daar in de herfst bijvoorbeeld paddenstoelen. Ze leerde ons over bloemetjes, plantjes, vogeltjes. Alles wat ik weet over de natuur heb ik van haar geleerd.

Jaarboek 2013 HKBB  83


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

84  Jaarboek 2013 HKBB


Ruud Vos had weinig met school, maar wordt later wel sportleraar. (foto Gretie Stelling)

Jaarboek 2013 HKBB  85


Lange dagen, hard werken

Het dagelijks leven in het dorp, hoe zag dat er uit? Wat deden mensen voor de kost? Wat hield hen bezig? Aan de hand van foto’s en persoonlijke herinneringen reizen we terug in de tijd, terug naar de jaren 40, 50 en 60 in Berkhout, waar Klaas en Bregt Abbekerk een loonbedrijf hadden. Aad Schuijtemaker praat met hun kinderen Jan en Klarie over het leven van hun ouders.


Een kleine familiegeschiedenis: Klaas en Bregt Abbekerk

J

an en Klarie Abbekerk kijken met plezier terug op hun jeugd in Berkhout. Zij zijn al vele jaren weg uit het dorp, maar tijdens onze ontmoeting komen de jeugdherinneringen snel naar boven, vooral door het stapeltje foto’s dat ze hebben opgestuurd. We hebben het vaak over ‘toen en nu’: die woonde daar toen, maar wie woont er nu? Hun vader Klaas Abbekerk ziet het levenslicht in Andijk in 1904 onder toeziend oog van zijn ouders Jan Abbekerk (1862-1910) en Aaltje Jongejeugd (1865-1925). Zijn latere vrouw Bregtje Stobbe komt ter wereld in De Wilp in 1911. Haar ouders zijn Riekele Stobbe (18831943) en Klaske de Vries (1882-1983). De Wilp ligt precies op de grens van de provincies Groningen en Friesland, één been kan in Groningen staan en het andere in Friesland. Beide gezinnen hebben zeven kinderen. Op 25- jarige leeftijd komt Bregt door persoonlijke omstandigheden terecht bij haar zus in NoordHolland. Klaas’ jeugd is niet de makkelijkste. Doordat zijn ouders al vroeg sterven, belandt hij in een weeshuis en pleeggezinnen, zelfs in de Achterhoek. Daarna gaat hij bij verschillende mensen in de kost en werkt hij in de landbouw. Ook is Klaas onder andere in de kost bij een tante van Bregt in de Rijp. Hierdoor ontstaat het eerste contact. Klaas en Bregt kunnen het goed met elkaar vinden. Ze trouwen in 1938. Klaas heeft gelijk een gezinnetje, want Bregt brengt zoon Peti mee, waar hij stapelgek op is en die hij direct heeft geaccepteerd. Bregt naar Berkhout Bregt verhuist naar Berkhout waar Klaas op de Kerkebuurt A 211 (nu 209) inmiddels een loonbedrijf is begonnen. In 1940 komt Peti op vierjarige leeftijd te overlijden; hij had een hartafwijking. Een paar maanden later wordt Jan geboren. Het gezin wordt in 1944 nog uitgebreid met dochter Klarie. Jan: “Bij de start van het loonbedrijf had mijn vader in zijn hoofd ook iets met baggeren te gaan doen, maar dit kwam niet echt van de grond, omdat de techniek nog niet geperfectioneerd was. ”Klaas legt zich dan toch maar toe

op wat het meest gangbare is, namelijk maaien en ploegen. Dat gebeurt in die tijd met paarden. Jan: “Al die losliggende stukken land en dan varen met die paarden en machines in een praam, dan moet je wel een sterke kerel zijn.” Klarie vult hem gelijk aan over de paarden. “Vader bracht ons zeer nadrukkelijk bij dat we nooit, maar dan ook nooit achter die paarden aan mochten lopen. Beesten zijn soms onvoorspelbaar,” Maar eenmaal is Klaas zelf erg onvoorzichtig. Hij krijgt een trap van een paard als hij op een stuk land in het Westeinde aan het werk is. Bregt is al gewaarschuwd, dat hij het er waarschijnlijk niet levend vanaf heeft gebracht. Zij rept zich naar de onheilsplek. Gelukkig komt Klaas haar alweer lopend tegemoet. Hij houdt er een blijvend litteken aan over in zijn gezicht. Bregt zorgt altijd voor een trommeltje met brood, maar Klaas eet, als hij ergens aan het werk is, graag met de warme pot mee. Hij vraagt soms wel wat er gegeten wordt, want hij is geen liefhebber van rode bieten. Zo af en toe komt er weleens een pootje van een haas in de maaimessen. Deze wordt dan uit zijn lijden verlost en gaat thuis in de pan. Tijdens de oorlog wordt er, naast het gewone werk, ook in de turf gewerkt. Tijdens de hongerwinter blijven er af en toe mensen in één van de schuren slapen in het hooi dat voor de paarden is. Verder houdt Klaas samen met Roel Bos, werkzaam bij

Bregtje Stobbe en Klaas Abbekerk trouwen in 1938.

Jaarboek 2013 HKBB  87


88  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  89


Paarden, lopers en torens Ze zaten 74 jaar in stilte gebogen over hun schaakborden en streden om de club-eer en twee pakjes sigaretten. De belangstelling voor de denksport in Berkhout kende pieken en dalen. Lang hielden ze het vol, maar in 2011 kwam er een eind aan de Berkhouter schaakvereniging Schada. Een terugblik met oud-voorzitter Teun van Loenen en lid van het laatste uur Dirk Haker.


De geschiedenis van schaakvereniging Schada

N

ederland wordt schaakland als dr. Max Euwe in 1935 de Rus Aleksandr Aljechin verslaat en wereldkampioen schaken wordt. Meer dan 10.000 schaakliefhebbers schrijven zich in bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond; het Euwe-effect is enorm. En dat blijft zo, ondanks de nederlaag van Euwe tijdens de revanchepartij in 1937. Het boek Oom Jan leert zijn neefje schaken van diezelfde Max Euwe en Albert Loon is een bestseller. Ook in Berkhout willen ze schaken. In oktober 1937 wordt een vergadering belegd en wordt schaakvereniging Schada opgericht. Het is dan nog een schaak- en damvereniging en het initiatief voor de oprichting komt van het Instituut voor Arbeidsontwikkeling, dat in de crisisjaren kaart-, sjoel-, schaak- en dammiddagen organiseert. Het instituut is een onderdeel van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij), nu de PvdA. Deze schaakvereniging is maar een kort leven beschoren. In 1940 beslist de Duitse bezetter dat alle kunstenaars, schrijvers, muzikanten, verenigingen verplicht lid moeten worden van de Cultuurkamer, een instituut onder nationaalsocialistische vlag. Voor een vaderlandslievende vereniging als Schada is dit onverteerbaar. En zo wordt deze vereniging op 4 oktober 1940 al na drie jaar ontbonden. De Cultuurkamer is hiermee omzeild, maar ze willen wel blijven schaken. Dus richten ze op dezelfde avond opnieuw een (illegale) schaakvereniging op. De naam… Schada. In de beginjaren wordt gespeeld in café De Roode Leeuw (nu aannemer Timmermans) op papieren borden. Na een aantal jaren worden deze vervangen door vijftien houten borden en verhuist de vereniging naar café De Vriendschap in Bobeldijk (later de Molly Bar) om ten slotte te eindigen in de café de Ridder St. Joris. Schaken blijkt trouwens ook een seizoensport. De competitie begint in oktober, nadat de tuinders hun gewassen van het land hebben gehaald en weer tijd hebben om achter het bord te kruipen. Als de oorlog is afgelopen neemt de belangstelling voor de schaak- en damvereniging af. In 1945 en 1946 is de terugloop in het aantal leden zo sterk, dat de mensen van het eerste uur, Willem Bakker, Tames Klaij, Henk Vet en Henk Leeuw, vrezen voor het voortbestaan van de club. Er wordt besloten om de damafdeling op te heffen; er zijn dan nog maar vier dammers en deze kunnen eventueel gaan schaken. Ook vraagt men zich af of Schada weer lid moet worden van het Instituut voor Arbeidsontwikkeling, als deze weer wordt opgericht. Voorlopig kiest de vereniging voor zelfstandigheid.

Jaarboek 2013 HKBB  91


Schaken is populair bij de jeugd in de jaren 80. Boven: Tjibbe Bijlsma (l) en Dirk Haker geven de jeugd uitleg. De foto onder komt uit februari 1986. De Berkhouter schaakjeugd speelt om Westfriese schaaktitel voor scholen tegen De Speelwagen uit Wognum. Berkhout wordt tweede van in totaal 32 scholen. Ze mogen naar het Noordhollands kampioenschap, waar ze uiteindelijk vijfde worden. Op de foto v.l.n.r.: Dirk Weeda, Bastiaan van Loenen, Rick Blom, William de Wit, Marit Langenberg, Johan Smit (staand). Rechts de schakers van De Speelwagen uit Wognum.

92  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  93


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

94  Jaarboek 2013 HKBB


Jaarboek 2013 HKBB  95


Actie tegen komst van vuilverbranding Het is zaterdag 21 februari 1981. In de krant staat een flink artikel over plannen een vuilverbrandingsinstallatie te bouwen op een weiland tussen Bobeldijk en Oosteinde. Diezelfde ochtend is er contact tussen de families Dierikx van het Oosteinde en Corveleijn in Bobeldijk en nog datzelfde weekend is er een comité van verontruste inwoners. Maanden van actie voeren volgen. Maar met succes.

I

GEEN AVI

in onze omgeving

n die tijd is het SOW, het Samenwerkingsorgaan Westfriesland waarin vertegenwoordigers van de diverse Westfriese gemeenten zitten, verantwoordelijk voor de afvalverwerking in Westfriesland. Het huisvuil wordt gestort in Westwoud. Maar die vuilnisbelt is vol en alleen wanneer er waterdichte toezeggingen zijn hoe en waar het huisvuil na 1 januari 1985 wordt verwerkt, wil de gemeente Drechterland, waaronder Westwoud valt, nog één keer uitbreiden. Het SOW ziet de oplossing in de AVI, een afvalverbrandingsinstallatie, met een kleine voorscheiding, waarbij papier en blik eventueel gescheiden kunnen worden. En die AVI zou dus mooi in Bobeldijk/Berkhout gebouwd kunnen worden. Met het dagelijks bestuur van Wester-Koggenland, zou blijkens de notulen van het SOW, wel te praten zijn over deze plannen.

96  Jaarboek 2013 HKBB

Complete fabriek En die plannen liegen er niet om. Het gaat om een complete fabriek die gebouwd moet worden tussen Bobeldijk en Oosteinde, ter hoogte van het viaduct over de A7 Het geheel zou een oppervlakte van vier hectaren beslaan. De fabriek die neergezet dreigt te worden, is 35 meter hoog met een schoorsteen van tachtig meter. Behalve een vuilverbrandingsinstallatie komt er ook een kleine stort, die eventuele stagnatie bij het verbranden moet voorkomen. De AVI kan 180.000 ton afval per jaar verwerken. Zoveel vuil heeft Westfriesland niet, dus zal er aangevoerd moeten worden uit andere regio’s en dat gebeurt per spoor en over de weg. Dat zijn naar schatting zo’n tachtig vrachtwagens per uur. Over het Oosteinde en over de Bobeldijk, wegen die daar beslist niet op ingericht zijn. Infrastructuur zal het hele gebied ingrijpend veranderen. In het comité van verontruste inwoners zitten direct na dat eerste weekend behalve Theo en Cobi Dierikx en Karel en Ria, nog zo’n tien families en dat aantal breidt zich snel uit Cobi: “En we kregen steun van buiten. Meneer van Gellekom uit Blokker meldt zich en biedt zijn steun aan.


Jaarboek 2013 HKBB  97


Cobi Dierikx en Ria Corveleijn (foto Gretie Stelling)

98  Jaarboek 2013 HKBB


Bestel het Jaarboek 2013 van de HKBB en lees het complete verhaal. Bezoek onze webwinkel op www.hkbb.nl U steunt hiermee onze vereniging.

Jaarboek 2013 HKBB  99


Jaarverslag 2013 van Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965 Het jaar 2013 was weer een bijzonder jaar in onze nog jonge HKBB-geschiedenis. Het hoogtepunt vormde natuurlijk de feestelijke uitreiking van het Jaarboek 2012, alweer het derde, deze keer uitgereikt in de pas gerenoveerde dorpskerk. Uitreiking en feestelijke opening van de kerk vielen deze keer samen, waardoor de boekpresentatie iets minder goed uit de verf kwam. Het eerste boek werd uitgereikt aan Teun Langenberg, de eerste eigenaar van de kegelbaan te Bobeldijk. Deze kegelbaan fungeerde als het centrale thema en in de kerk had de werkgroep C&A een kegelbaan neergelegd. En - uiteraard - moest de heer Langenberg laten zien het kegelen nog niet verleerd te zijn. Daarnaast waren nog diverse activiteiten in de kerk rond het jaar 1974. Verder was het weer de bekende reünie. Het lijkt ons verstandig om voor de boekuitreiking een vaste dag – tweede zaterdag in april - te reserveren. Dan kan iedereen hier voortaan bijtijds rekening mee houden. Een ander hoogtepunt was het verkrijgen van een eigen onderkomen, een eigen clubhuis. Naast café De Ridder in het ‘bibliotheekgebouw’, had ooit de speel-o-theek een ruimte, die wij nu huren. Na wat opknappen, en met een mooie vitrinekast (een cadeau van de historische vereniging uit Wognum), hebben we nu een prachtige eigen accommodatie. Langzamerhand wordt deze ruimte aangekleed met passende spullen, onder andere een mooie oude bakkersfiets. De groep archivering is voorlopig elke eerste dinsdagavond van de maand (van 19.30 – 22.00 uur) en elke derde donderdagmiddag van de maand (van 13.30 – 16.00 uur) daar aanwezig. Uiteraard is iedereen op deze tijden van harte welkom! Naast de reguliere maandelijkse bestuursvergaderingen is er een jaarlijkse algemene bijeenkomst met alle werkgroepen om te evalueren en om ideeën uit te wisselen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeldhoe de veelheid aan informatie slim op te slaan, het ontwikkelen van andere activiteiten naast een jaarboek, de samenwerking met het Westfries Archief intensiveren, verdere inrichting van ons clubhuis, enzovoort. Met zo’n 550 leden en een gezonde financiële situatie zijn we zeer tevreden. Dit was ongeveer een schets van onze activiteiten in 2013, waarbij onze inspanningen toch voornamelijk in het teken stonden rond de presentatie van het jaarboek 2012. Het is ook geen geringe prestatie om elk jaar weer zo’n mooi document uit te geven en ik wil dan hierbij alle medewerkers veel dank zeggen. En mocht u nog foto’s van historische waarde bezitten, heeft u een mooi verhaal of wilt u zelf een bijdrage schrijven voor ons jaarboek, schroom niet en neem contact met ons op, want de Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck is van en voor ons allemaal! Gerrit Schuijtemaker, secretaris

100  Jaarboek 2013 HKBB


Financieel jaarverslag Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965 Resultatenrekening 2013 Baten Contributie leden € 8.310,00 Sponsoring (o.a. fietsttocht Rabobank, Dorpsvertier, leden) 431,00 Boeken- en DVD, losse verkoop 1.147,50 Bijdrage portokosten 251,50 Rentebaten 121,39 Overige baten Totale baten

10.261,39

Lasten Productiekosten Jaarboek 5.906,92 Drukwerk en verzendkosten 578,69 Boekpresentatie, vergaderkosten 690,50 Website 297,50 Kosten werkgroep Archief 267,23 Kosten werkgroep Communicatie en Activiteiten 141,75 PR en representatie 295,28 Huur en inrichting 697,38 Bankkosten 222,04 Totale lasten Resultaat

9.097,29

€ 1.164,10

Balans per 31 december 2013 Liquide middelen Totaal

31-12-2013

10.807,86

31-12-2012 31-12-2013

31-12-2012

9.568,76

Eigen vermogen 10.732,86 9.568,76 Vooruitontvangen 75,00 10.807,86 9.568,76 10.807,86 9.568,76

Per 31 december 2013 waren er nog 216 boeken op voorraad (Jaarboek 2011, Jaarboek 2012, Berkhout in oude ansichten). De voorraad is voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil. Geertje Smit, penningmeester

Jaarboek 2013 HKBB  101


Ledenlijst Historische Kring Berckhout-Bobel Dyck Alkmaar Dick Eecen Sieb en Marga Jellema Dolf Spee Amsterdam W. Klaij Marije Schuijtemaker Joop Stam Andijk Mevr. A.M. de Haas-Kommer Carola Rood-van Diepen Gerie Sas-Leeuw Apeldoorn W. Bontekoning A.J. Koster Avenhorn A. Beemsterboer-Dirkmaat Siem en Annie Beemsterboer Tinie Bierman-Jonker Corrie Bos Hugo Buitenweg S.T. Dolfing-Koster Ben Haagsma Siem en Truida de Jong Wim en Lies Peereboom-Slagter Johan en Frida Schouten Ada Smit-Koops Ben van Steen M.C. van Tol-Sedleger R. van der Veen C. Vlaar-Tensen Siem Vos J. de Weerd-Vos Cor en Catrien Worp Baarsdorpermeer Anton Bogaers Ben Duipmans Albert Jonker Klaas Wim en Marga Jonker Erwin en Cindy Koster Aad en Loes Nederlof W. Smit-Vriend Lenie Wesseling Barendrecht Jan en Corrie Blokker Beilen Jan en Gerda Broertjes Bergen Sjoerd Kuyper Berkhout Han en Joke Arents Piet Arentsen

102  Jaarboek 2013 HKBB

Dries Baars Aad Bakker en Karin Mondt Bernard en Anneke Bakker Gerard en Anuska Bakker Martien en Desirée Bakker Ron Bakker en Sabina de Reus B.H. Barentsz T. Bavelaar Auk Beemsterboer Piet Beemsterboer Marthe van den Belt Jan Besseling en Nelly Braas Doede en Auk Bethlehem-de Graaf H.W.P. van Beusichem Cees en Gerda Bijman Gerard en Gaby Bitter Jaap en Gerie Blaauwbroek Rein Blaauwbroek Cees en Ineke Blankendaal Dirk en Marjo Blokker Jan en Ma Blokker Corrie Blom Minne en Ans Boelens Ans de Boer Rens en Anita Bogte Elly Bontekoning C.J. Booi Arend en Bouk Boon Daniël en Angela Boon Jan en Trudy Boots S.P. Boots Familie K. Borst Marth Bot en Klaas Vos Peter en Willeke Bot René en Diana Bot Gerlof en Tineke Bottema E. Bottema-Lijfering Aad en Janny Braas Gerard en Thea Braas Piet en Els Braas Jan Dirk Bregman en Gina Schets Jan en Tinie Bregman An Brouwer Theo en Jopie Brouwer Jan en Nel Bultena Willem Buré Jan Clay Gré en Dick Cupido Jan en Frida Danenberg Remmers en Margareth Degeling Ank Dekker-Stuffers Mariëtte Dictus A.C. van Diepen Edgar en Cindy Dijkstra Ab en Wil Dolfing Marco Dolfing Jan en Bertie Eijdenberg Connie v.d. Ent-van Bommel Familie Entius Dennis Erades en Dorien Knijn Ferry Fakkeldij en Nicole Schol

Wouter en Ans Fakkeldij Marjan en René Farenhorst Cees en Willeke Feld Dick en Yvonne Funcke Menno en Caroline Geertsema T.P.J. Geevers Kees en Elly de Geus Paul en Els Giesen F. de Graaf Nico en Marian Graftdijk Chris en Ineke Groot Gert en Alie Groot Sjaak Groot Theo en Carolien Groot Ger en Co Groothuis Alex en Elleke Haagsma Aaf de Haas Cris en Jacqueline de Haas Dick en Tineke de Haas Dirk en Tiny de Haas Ramon en Joyce de Haas Cor en Els Hagebeuk Dick en Martha Haker Familie Happé Dirk en Lies Hart Anneke de Hart A. de Hart-Groen Jeroen Heddes Arie en Gerian Helder Henk en Tiny Hemke Fons en Marijke Hendriks H.J Henri Marjon van den Heuvel Mary Hommel Erwin en Petra Honingh Karine Hoogland Cathy van Hoorn John en Gabri van den Hout Jan en Anneke Huisman Philip en Margriet Hulstede Peter en Johanna IJsbrandy J.H. Johannis-van Roode Willem en Ina Jong-Bethlehem Kees en Vera de Jong Mevr. de Jong Arie en Anny Jongejan Donald en Marja de Kamps H. Kanis P.J. Karreman Gerda Kas Gerrit Kater Dick en Margreet Klaij Inge Klaij Gerra en Teeuwis Klaij Kees Klaver en Gretie Stelling Jos en Carline Klaver Liz Klaver Puck Klaver Lia en Pim ten Klei Jaap en Gré Kluft Anton Knijn


Frank en Trudie Knijn B.J.M. Knijn-Klaver Theo Knijn Lena Knol Gerard Knol en Daniëlle Benak Marijke Knol Arie en Gelziena Knook Familie M. Koeman Piet en Tine Koeman Sylvia en Gerard Koenen Gerard en Gré Kollis Piet Kollis en Helie Bregman Dirk en Gerda Koning Marja de Koning N. Koning Cees en Trudy Kooy Nico en Annegré Kooy Ditmer en Annette Koster Frank Koster Jaap Koster Michel en Jantine Koster Maureen Koster en Ed Beemster A. van der Kraats Paul en Tineke Kreetz Hans en Tine Krijnen Guda en Peter Kroon Wil en Henk Kruiswijk Jan en Ria Kuiper Sjaak en Annemarie Lakeman Mark en Renate Lakeman Rick en Miriam Lakeman Cathy en Peter de Lange Jaap en Fia Langenberg Bente Schuijtemaker en Pieter Langenberg Ilse en Jaap le Mair G.B. Lebbink Sjaak en Margreet Leek Familie van Leerdam Vincent de Leeuw Jolanda Leeuw Martin Leeuw P. van Lier Henk en Tiny Lisman Loek en Narda van Lochem Familie van Loenen Chris en Sharon Loos-Jongebloed A. Loos-Smit Henk Loots Rinus en Mirjam Maas Maarten en Gerda Meerveld Ruud Meerveld N. Meester Willem en Tiny Meijer Ina Meissen Gré Metzger Marc Mol en Ellen Koning Hans en Tiny Mondt Wim en Ans Mul C. Müller Wim en Corrie van het Nederend Familie A. Neefjes

Jan Neefjes Theo en Ria Neefjes Frank Nieuwboer Familie J. Novica W.G. van der Oord Familie Ootes Familie Ootjers Dick en Lida Oud Ed en Trijnie Oud Robin en Sanne Oud Vok Oud Aart en Ria den Ouden Willem en Trudy Overweg Hans van der Pal Jan en Annet Peereboom Peter Peereboom en Marjo Jonker Arnold Peerlings P.G. van der Peet Cilia en Elias Peetoom Henk en Heleen Peetoom Liset Philipsen Henk en Lies Pietersma Kees Plat en Marga Elmans Bertus en Agaath Pronk Vera Pronk G. Pronk Lydia Pronk Familie Putman A. Raap Jan en Dien de Ree Ko Reus Henk en Aggie Ridder Familie Rijpkema Lydia Leeuw en Henk Roelofs Q.M. Rood Ed en Jacqueline van Roode Ger en Saskia de Rooij B.F. Root Hans en Marlies Ruiter Dirk en Trudy Rus J. en C.M. Rus-Kok Theo en Ada Ruyter Gerard en Marijke Sas W. van Schaik Familie D. Schilder Hans en Joke Schilder Jaap en Gina Schol P. Schouten Aad en Margo Schuijtemaker Gerrit en Nel Schuijtemaker Johan Schuijtemaker en Ester Klaij Pieter Schuijtemaker Suzan Schuijtemaker en John van Diepen Tomas Schuijtemaker J. van Sikkelerus Rob en Joke Slisser Familie Smal Henk en Henny Smit Han en Geertje Smit Vera en Nico Smit J.G. Smits

Siem Smits Familie Smits Arthur en Jolanda Snoek Jippert Snoek Jac en Ans Snoek Willem en Tine Spaander Henk en Marijke van Spengen Cor en Sya Spiers Piet Stam en Shirley Leek Jan en Jenny Steenhart Jan Sturris en Hanne Bergmeijer Jan en Riet Tempel Wim en Alma Terweij Henri van Tol Familie Udding Henk en Mar Vader Marcel en Nancy Verhoef Jan en Lida Verlaan Piet en Trudy Vet Wil Vet Margreet en Kees Vis Piet en Alie Visser Familie P. Visser Rein Visser Kees en Rina Vlaar Alex en Claar de Vries Ab en Marja de Vries Henk en Lieda de Vries Marianne de Vries Olga Waard en Rob Giling R. Wassenaar Kees en Els Weeda Ina en Bert de Weerd Edwin de Weerd Henk en Annie de Weerd Jan en Henny de Weerd Mike de Weerd Tine en Ruud Weernink Tilly en Dirk van der Weij Gertjan van der Werken Cees en Marian van Westen Peter en Bep Wiedijk K. van der Wijk J. Wijte-Bakker Wino en Sonja de Wildt Clemens en Ciska de Wit Doris en Sandra de Wit Dick de Wit Bert en Sandra de Wit-Krom Richard de Wit Erwin en Pauline Wit Gert en Corrie Wit H. Wolffensperger Cees en Ans Wonder Aaf Wonder-de Jong J.P.M. van Wonderen Annet en Willis Wood Ben Youb Dick en Wieneke van der Zee Gè en Grè Zonneveld

Jaarboek 2013 HKBB  103


Blokker A. Dijksma-Meijer Hennie van Gasteren-Koops Bobeldijk P. Barendregt Familie Bartstra Kees Boots D. Brink Karel en Ria Corveleijn Yvon van Diepen Coby Dijkstra-Nobel Jan-Dirk Dobber en Margreet Smidts Atty en John Elzinga Hans Goote C. De Groot Herman en Anita Groot Raymond en Corinda de Haas Rene van Ham en Annelies Commandeur Cees en Bianca Hartog D.W. Hartog Thea Hollander Familie Hoogeboom Henk en Bianca Huisman Rina IJff-Hooijberg Kees en Tinie Ijff René Kant en Trees Nellen Familie Keesom Kees en Irma Klok Klaas en Nel Knol Siem en Gerda Koeman A.A.J. Koortens D. Kors Familie de Lang Dirk Langenberg A.B.A. Marsé Herman Matthijs Familie van Nierop Wim en Janny Nobel C. den Ouden Nies van der Pal-Jonker Bertus Pater Hans Pol Sjaak Pronk Familie van Rookhuizen An Ruijter Annette Samsom R.J. Schenk Frank en Francis Schuitemaker Gré en Matt Schuitemaker Dick en Anneke Snoek Annet en Willem Staal Familie Tabak Teun Tanja Jos en Toska van Tilburg Gert Toes en J.M. Koppenol Diana Ursem Ineke en Bertus van Veen Familie Veenstra-Magrijn Jenny Veld-Lutterot Dennis en Margret Veld

104  Jaarboek 2013 HKBB

Marco Veld Monique Wessels en Loes Faber C.N.J. van Westen Siem Wit en Liesbeth Fokkinga Bovenkarspel Sander Lakeman Castricum Carla Schuijtemaker De Goorn Co Beemsterboer Nico en Marianne Braak Nico en Astrid Dekker Bart Dubbeld Co Feld Klaas en Emmie Hart H.C. Heemskerk Jaap en Tineke Langenberg Gré Leek-Kaptein Jan en Annie Naber A.H. van Rossum Marion Schouten-Mol Jan Wittebol Dearsum Ronals Tangeman Den Helder Siem Klaij Piet en Freddy Klok A. Metselaar-Schoen Den Oever Marianne Post Broertjes Dirkshorn Elisabeth Hakkesteegt-Moeijes Doetinchem Peter Beemsterboer Eersel Jan Naber Egmond aan Zee A. Goudsblom Emmeloord Marijke Oud-Bontekoning Enkhuizen Jennie van Hinte Epe Jaap Burger Grootschermer Han Baauw en Ruby Corveleijn

Grosthuizen Joop Leeuw Jan en Anneke Wijnker Haarlem Cor de Weerd Hauwert Loek Karsten Heerhugowaard Rianne van Diepen-Feld Piet Schuijtemaker Heiloo Mevr. C.O. Groot-Beemsterboer A.P. Koeman J. Stoopman Hoogkarspel Nelly Beek Haico Nap Hoorn Arie Baars Ab en Anja van der Beek-Brand. Wessel en Jannie van der Beek-Meijer Theo en Cobi Dierikx Ank Haisma-Beemsterboer Alie Houter-Meijer M. de Jong Annie Klaij Gré Langenberg-Couvert Teun en Gretha Langenberg Familie G van der Meijden-Nicolai J.J. Nierop Volkert J. Nobel Rosalien Ponne Peter Stokman Nel Swagerman Dirk Tangeman G.P. Vlaar Meta de Weerd Thea Zijp Hr. H.P. Dekkers Margonda Dijksma Elly de Haas Joop en Mieke Haverbusch W. Hooijberg Ida de Jong-Swagerman Marjon Root P. Vlaar Tineke de Wolff-Smit Hulst Johan van der Sar Leidschendam Simon Ooms


Lelystad S.T. Meurs

Schellinkhout Ger Goudsblom

Zaandijk A. Swagerman

Lutjebroek Trudy Schuijtemaker

Schijndel Nan en Wil Visser

Zuid-Scharwoude W.J. Koster

Maarssen W.D. van Hilten

Sijbekarspel Ben Mes

Medemblik Jan Koster Theo Leegwater

Spanbroek Piet en Hilda Loos

Zwaag Jaap en Wil Hart Luc Meijer Gerda Overman

Stompetoren Margo Moeijes

Zwijndrecht A. J. v.d. Linden en C. J. Dekker

Terborg Gerrie van Beek-Klaij

Buitenland Rob Dekker, Aurich, Duitsland Martijn en Naomi van Tol, Australië Siem en Joke van Tol, Australië Cees en Gré Visser, Idaho, USA Kasper van Wijk, USA

Middenbeemster Linda Boots Gerda Beeker-Kosterk Nibbixwoud Joukje Has-Bobeldijk Norg Klaas Wim Koster Nuenen Jannie Helder Oldehove Mevr. T. Schoonenberg-Kommer Oosterblokker Trudy van Diepen Anneke Molenaar-de Vries Anita van Tol Oosthuizen Henny Koole-Scheer Stijnie Middelbeek-de Weerd Hr. J. Schenk Oostwoud Wim Pietersma Oostzaan Harry Bethlehem Opmeer J. Beuling Oudendijk Berend de Weerd Purmerend Hanneke Dijkema Familie T. van der Wal Rheden Jan Piet en Janny Davids-Slagter Schagen Nel en Dick Kramer

Tolbert Teun en Els van Loenen Ursem Jan Rus L. Sipkes Venhuizen Klasien Laan-Leeuw Waddinxveen Rita Wesseling Warder Gerrit en Marjan Kout-Bijl Westwoud T. Bontekoning-Helder Aaf Posch-Laan Westzaan Bert en Gerda Steenbergen Winkel Tiny Kuiper-de Vries Wognum Jaap Claу en Gerda Koopman Jan en Grada Hoek Hans Houter Dicky Moerman-Slagter Fred en Lies Smit Theo Stam Ate en Margot Veenstra Wil en Helma Boots Zuidoostbeemster Ben Binnema Zaandam S. Koster Gerda Groot-van Tol

Jaarboek 2013 HKBB  105


Schrijf mee aan onze jaarboeken

Ook verkrijgbaar bij de HKBB

Heeft u na het lezen van dit boek ook zin gekregen om iets te schrijven? Leuk! Leg uw idee voor aan de redactie van de HKBB, dan kijken we of het geschikt is voor een volgende uitgave. Schrijfangst hoeft u echt niet te hebben. Alle artikelen worden door de redactie geredigeerd en tot een mooi verhaal gesmeed; natuurlijk in overleg met u. Goed en voldoende beeldmateriaal vinden we erg belangrijk. We beschikken over professionele scan- en fotoapparatuur en helpen u graag. Een goed verhaal hoeft overigens helemaal niet lang te zijn. Een oud krantenartikel met wat wetenswaardigheden van uw kant en een leuke foto kan al een prachtige pagina opleveren. Geen zin om te schrijven, maar wel een leuk idee? Neem ook dan gerust contact op met de redactie. E: redactie@hkbb.nl T: 0229-551341

Jaarboek 2011 Jaarboek 2012

Prijs € 10,- p.s.

We hebben de hand weten te leggen op een partij Berkhout in oude ansichten. Zo’n tachtig historische plaatjes uit het begin van de 20ste eeuw. Prijs € 20,De dorpsfilm uit 1968 over Berkhout en De Goorn is door Dick Klaij op dvd gezet. Dick de Haas en Henk de Weerd hebben de beelden van deskundig commentaar voorzien. Uniek materiaal. Prijs € 10,-

Uit de historie van Berkhout (1968, 250 pagina’s) en

U bent al lid, maar... misschien kent u iemand die dat ook zou willen worden. Op onze website www.hkbb.nl is dat heel eenvoudig te regelen. Of bel met secretaris Gerrit Schuijtemaker, 0229-553075.

Zo was het in Berkhout (1973, 300 pagina’s), De twee standaardwerken uit de vorige eeuw over de gemeente Berkhout. Beide zijn destijds uitgegeven door de Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965 en nu nog in beperkte oplage leverbaar. Prijs per stuk € 10,-; als set € 17,50.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten, afhalen is ook mogelijk. Bestellen kan via www.hkbb.nl of neem contact op met Geertje Smit (smitwals@quicknet.nl of 0229-551773).

106  Jaarboek 2013 HKBB

Jaarboek 2013 van de HKBB  

De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck brengt jaarlijks een jaarboek uit over de geschiedenis van de Westfriese dorpen Berkhout en Bobe...

Jaarboek 2013 van de HKBB  

De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck brengt jaarlijks een jaarboek uit over de geschiedenis van de Westfriese dorpen Berkhout en Bobe...

Advertisement