Page 1

24

Mandag 21. desember 2009

Økonomi

okonomi@adresseavisen.no Telefon: 07200 - tast 3 spør etter Samfunnsredaksjonen Telefax: 73 53 17 52

Trønderpatrioter med Ungt miljø, kreativ tenkning og fokus på strategi har løftet HK Reklamebyrå i Trondheim opp blant de fremste i reklamebransjen.

Bedriftsstafetten Ingen andre midtnorske byråer er premiert så ofte for reklamen de lager. – Profilen da vi kom inn på eiersiden for fem-seks år siden, var at vi skulle være et ungt byrå, yngre og friskere enn mange andre. I prinsippet var det et nytt byrå som ble etablert, hvor vi puttet på med 50 prosent nye folk (økte fra syv til 13 ansatte). Vi har rekruttert mange fra andre byråer. Har hatt en strategi om å hente inn de beste, i riktig alder. Samtidig har vi hele tiden vært veldig opptatt av faget, av reklame og kommunikasjon, sier Olav Svartøien. Han begynte hos Hulaas & Kvarberg i1999 og har vært byråleder i HK siden 2001.

Trønderpatrioter Eierne bak HK Reklamebyrå beskriver seg som trønderpatrioter og har nærmest vedtatt at de aldri skal åpne kontor i Oslo. Samtidig har de hatt et ønske og også klart å jobbe med regionale og nasjonale merkevarer – alltid med Trondheim som utgangspunkt. Blant kundene er sterke navn som Cresco, Rosenborg, Bygger’n, Trønderenergi, Felleskjøpet og Veidekke. – Vi har alltid hatt et sterkt kreativt fokus og samtidig forsøkt å være et tungt kommersielt byrå, sier partner Dag Berg. HK Reklamebyrå legger stor vekt på å tilby hele verdikjeden, fra å hjelpe nystartede bedrifter, bygge en strategi, planlegge og sette kommunikasjon ut i livet. – Alt dette henger sammen. Vi er et kreativt byrå, men det vi gjør, er tuftet på strategisk arbeid. Hvis ikke dette henger sammen, fungerer det heller ikke. Uansett hvilken kanal du benytter for å nå ut med budskapet ditt, må det ligge en klar strategi i bunnen, understreker Svartøien og Berg. Debattene går på nettet – Det skjer raske endringer også i reklamebransjen nå? – Vi har fått et veldig raskt skifte, spesielt de to siste årene. Mer og mer skjer digitalt og det blir mer og mer jobbing mot web. Mye av arbeidet er nå teknologisk drevet. Vi lager mye reklamefilm, men de vises ikke nødvendigvis på kino eller TV. I stedet går de rett på nett. Facebook og YouTube kan i dag være et likeverdig medium med TV.

– Ja, hva med bruken av sosiale media i reklamesammenheng? – Vi opplever at kundene er bevisst på å være til stede på sosiale fora. Men mange vet ikke hvorfor. Og slaget trenger ikke nødvendigvis stå på Facebook. Da tar vi rådgiverrollen. For uansett må man forholde seg til slike medier. Merkevaren din er ofte det andre sier om den, og slike debatter går nå oftere og oftere på nettet. – Hvordan har dere rigget dere mot den nye mediehverdagen? – Vi har en egen webavdeling i huset. Fire medarbeidere jobber kun med web- og systemutvikling. I tillegg har vi to medarbeidere som jobber direkte opp mot nett. Det betyr at vi ikke trenger å hente inn ekstern hjelp. Det å jobbe med nettet er en del av samme øvelse som det å lage annen reklame. Det å ha alt integrert slik gjør noe med kompetansen i hele byrået, sier Berg. – De store internasjonale merkevarene er kommet mye lenger enn vi er her i Norge. Vi har svært god utbredelse av internett, men når det gjelder kommersiell utnyttelse, er man fortsatt et skritt foran i land som USA, England og Sverige. Det er når en kampanje til slutt blir drevet av brukerne, at det er skapt engasjement og nysgjerrighet, at det funker best. Sosiale medier er ikke noe gratisfora, det ligger mye teknisk og strategisk arbeid bak også her, sier Berg.

Kreativ kommunikasjon – Er nettet nå den viktigste reklamekanalen? – Tidligere fikk vi nettoppdrag som følge av annet arbeid. Nå er det omvendt, nettet er ofte blitt inngangen. Og vi har størst vekst på internett. Men det er ikke der den største omsetningen ligger, ennå. Men nettet er viktig for oss, arbeidet ville vært «fattigere» uten slike oppdrag. Og uansett må kommunikasjonsstrategien ligge i bunn. Kjernevirksomheten og vårt mantra er å utvikle kreativ kommunikasjon. Den siste store kunden (Nidarosdomen) vi vant, i konkurranse med åtte andre byråer, fikk vi fordi vi hadde hele kjeden på plass. – Hvor opptatt er dere av miljøet? – HK Reklamebyrå er nettopp blitt fyrtårnsertifisert! Det innebærer at vi har tatt en fullstendig gjennomgang av alle rutiner i forhold til energibruk, HMSgjennomføring og miljøet. Det går mye på holdninger og strengere rutiner. Det er viktig å ha et forhold til miljøet. Kundene spør ofte om miljøprofilen vår, og flere og flere stiller krav. Våre to leverandører på trykksiden er begge Svanemerket, svarer Olav Svartøien og Dag Berg.

HK Reklamebyrå vant nylig en større kontrakt med Nidarosdomen. Denne kampanjen for Juleoriatoret har vakt stor oppmerksomhet. Fra venstre byråleder Olav Svartøien og partner Dag Berg Foto: TERJE VISNES

Kirkereklame


25

Mandag 21. desember 2009

Drar kortet 200 ganger i sekundet

■ Nordmenn har betalt julegavene med kort over tre millioner ganger i går. I går var det 200 transaksjoner i sekundet, og i 15-tiden hadde BBS registrert tre millioner transaksjoner. Fredag handlet vi for 2,3 milli-

arder kroner, og gjennomssnittsbeløpet var på cirka 400 kroner. – Vi har registrert en økning i kortbruken på ti prosent sammenlignet med samme tid i fjor, sier informasjonssjef Sigbjørn Larsen i selskapet BBS.

Nær halvparten av ledige vil ikke jobbe Side 26

sterk reklame

Fakta

HK Reklamebyrå

■ Startet i 1992 av Asbjørn Hulaas og Kristoffer Kvarberg under navnet Hulaas & Kvarberg. ■ Fikk på 90-tallet raskt en sterk posisjon som et kreativt og tydelig byrå og vant mange priser. ■ Eies i dag av de tre partnerne Olav Svartøien og brødrene Dag og Bjarne Berg. ■ Har kontorer i Næringslivets Hus ved Borkeplassen. Avdelingskontor i Tromsø og eierandel i andre lokale byråer. ■ Har de siste fem årene vokst fra syv til 21 ansatte og en årlig omsetning på rundt 26 millioner kroner.

Fakta

Bedriftsstafetten

■ I denne serien presenteres små og store bedrifter i Midt-Norge. HK Reklamebyrå sender stafettpinnen videre til Cresco. De fem siste som har vært med i stafetten, er: ■ Bygger’n Norge, Trondheim (14. desember) ■ Rindalshytter, Rindal (7. desember) ■ Pipelife, Surnadal (30. november) ■ Garde Forsikringsmegling, Trondheim (23. november) ■ Kvalitet og Ledelse, Trondheim (16. november)

GAVETIPS fra ULLPLEDD

Lammeullspledd fra BERGER. Noen utvalgte opptil

% 50

RABATT

SENGESETT Høie KREPP

Høies berømte KREPP får du nå på tilbud. Før opptil 749,- NÅ FRA

299,99,-

BADEMATTER Noen utvalgte fra

Midt i Munkegata Tlf. 73 52 19 45

HK i Adressa  

Artikkel om HK reklamebyrå i Adressa