Page 1

it,medie

& industri Nr. 5  2013

8 Xellia tager atter praktikanter 10 Fleksjobbere får fleks-kurser 12 Elever forbereder sig til fagprøve it, medie & industri | 1


it,medie

& industri Udgives af: HK it, medie & industri Hovedstaden Svend Aukens Plads 11 2300 København S Fax: 33 30 28 50 • mail: imi@hk.dk www.imi.hk.dk Oplag: 17.500 Faglig afdeling Tlf. 33 30 29 45 Medlemsservice/kontingent Tlf. 33 30 29 31 Åbningstider i faglig afdeling og medlemsservice/kontingent Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13 A-kassen · Tlf. 70 10 67 89 Telefontider: Mandag - torsdag kl. 8-17 Fredag kl. 8-16 A-kassens Jobformidling Tlf. 33 30 29 39 Personlig henvendelse i A-kassen (Job og Vejledning) Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13 it, medie & industri Udkommer næste gang 24. januar 2014 Deadline 13. december 2013 Ansv.: Ulla Jeppesen Journalist: Kirsten Magelund (DJ) Foto: Sonja Iskov Layout: Eks-Skolens Trykkeri · 35 35 72 76 Tryk: ColorPrint Skrift: Clearview

Forsiden: Yasemin Öztürk og Yasmin Celik er laborantpraktikanter hos medicinalfirmaet Xellia Pharmaceuticals. Foto: Sonja Iskov

Din løn er ikke hemmelig For nogen tid siden dumpede et brev ind ad brevsprækken hos alle HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer med en opfordring til at bidrage med lønoplysninger til HK’s lønstatistik. Mange valgte hurtigt at logge ind på den dertil indrettede hjemmeside og indtaste oplysningerne, men en del reagerede ikke på vores henvendelse. Adskillige af dem har efterfølgende fået en opringning fra os, og heldigvis har vi fået de ønskede oplysninger fra langt de fleste, vi har været i kontakt med. Jeg håber derfor, at vi i lighed med foregående år vil være den HK-afdeling i landet, hvis lønstatistik er baseret på den højeste besvarelsesprocent. Men hvorfor er det lige, at vi gør så meget ud af det her med lønstatistikken? Hvorfor bruger fagforeningens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige rigtig mange timer på at kontakte medlemmer, som har glemt at indberette deres lønoplysninger? Den simple forklaring er, at kun i kraft af en høj besvarelsesprocent bliver lønstatistikken et både anerkendt og brugbart værktøj. Jo højere svarprocent, jo stærkere et redskab er lønstatistikken i de årlige lønforhandlinger. Lønstatistikken kan også være til stor nytte, hvis man søger nyt job, fordi man inden en ansættelsessamtale kan orientere sig om lønniveauet i virksomheden. En af de mest udbredte myter – og en, som mange arbejdsgivere aktivt understøtter – er den, at man ikke må oplyse andre om sin løn. Lad mig slå det helt fast – det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver pålægger dig lønhemmelighed. Ligelønslovens § 2a lyder som følger: »En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver«, og den ordlyd giver ikke plads til fortolkning. Ingen medlemmer har gavn af at holde deres løn hemmelig – det har til gengæld mange arbejdsgivere. Det er derfor ikke ualmindeligt, at de bruger knebet med at fortælle hver enkelt medarbejder, at vedkommende får mere i løn end kollegerne, og det derfor vil være bedst ikke at fortælle andre om lønnens størrelse. Først den dag kollegerne alligevel begynder at fortælle hinanden, hvad de hver især tjener, bliver bedraget afsløret, og de opdager, at de alle er blevet snydt. Åbenhed om lønniveauet på den enkelte arbejdsplads er også vejen frem, hvis vi skal have afskaffet den uligeløn, der fortsat eksisterer mellem mænd og kvinder. Derfor er det glædeligt, at regeringen vil stille forslag om, at virksomheder med mindst 10 ansatte fremover skal udarbejde kønsopdelte lønstatistikker. Arbejdsgivernes jamren herover understreger kun nødvendigheden af at ændre loven. Det handler ikke om, at de får »yderligere administrative byrder« – det handler om, at de ikke kan forklare de helt uforklarlige lønforskelle. Lovforslag eller ej – tal med dine kolleger om lønnen! Det kan give både dig og dine kolleger højere løn. Ulla Jeppesen 01uj@hk.dk


8

INDHOLD ARTIKLER 4 NÅR ARBEJDET ÆNDRER SIG FRA KONTROL TIL KAOS. Hvad gør man så? Det spørgsmål afdækkede Charlotte Hassø på et fyraftensmøde i HK Hovedstaden. 5 DANSKE JMS-ANSATTE FRITSTILLET. Tidligere Egmont-folk fik godt ni måneder som ansatte hos trykkerikoncernen JMS Mediasystem i Skovlunde, før virksomheden blev erklæret konkurs.

10

6 KORTHUSET VÆLTEDE MANDAG EFTER FROKOST. Kontorfunktionærerne Torsten Halling og Sussi Bjerregaard blev fritstillet, da entreprenørgiganten Pihl & Søn gik konkurs i august måned. 8  XELLIA TAGER ATTER PRAKTIKANTER. Medicinalfirmaet Xellia Pharmaceuticals tager efter fem års pause praktikanter ind igen. 10 FLEKSJOBBERE FÅR FLEKS-KURSER. Kursuscentret i HK Hovedstaden har tilrettelagt særlige kurser for fleksjobbere. 12 ELEVER FORBEREDER SIG TIL FAGPRØVE. HK Ungdom Hovedstaden giver elever mulighed for at øve sig i at skrive fagprøve.

12

14 PÅ KONGRES FOR FØRSTE GANG. Kirsten Pedersen, som er tillidsrepræsentant på Unilever Danmark, deltog i oktober måned i HK’s kongres og kom hjem med fornyet energi. 16 BLIV IMI AKTIVIST. Medlemmer kan deltage i aktivistgruppen i HK it, medie & industri. 17 fra pædagog til kontorelev. Camilla Dangaard er ny kontorelev i HK IMI. 18 LEDIGHEDSTAL, NYE TILLIDSVALGTE 18 KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER

BAGSIDEN FAGLIGT NETVÆRK ER VIGTIGT. Formand for Grafisk Tekniker Klub Hovedstaden Brian Christiansen, vil etablere jobbank for ledige grafiske teknikere.

HK it, medie & industri Hovedstaden – kort fortalt Medlemmerne af HK it, medie & industri Hoved­staden arbejder på virksomheder, der ligger i en af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Medlemmerne arbejder på indu­strivirksomheder, herunder i medicinalindustrien, på it-virksomheder og inden for den grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til trykkerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand Ulla Jeppesen 23 medarbejdere, som er klar til at bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. Find afdelingens medarbejdere på www.imi.hk.dk > Om it medie & industri.


Når arbejdet ændrer sig

fra kontrol til kaos På et fyraftensmøde i HK Hovedstaden i oktober måned afdækkede konsulent Charlotte Hassø, hvad der sker, når arbejdet ændrer sig Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Måske står man selv i den situation, at man er ved at miste sit job, og hvad gør man så? Det spørgsmål stillede konsulent Charlotte Hassø til de fremmødte på et fyraftensmøde i HK Hovedstaden, og svarede selv: – Det er den sværeste situation; når man står ved en skillevej og skal tage stilling til, hvad der skal ske fremover, sagde hun og anbefalede, at man tager ansvar for eget arbejdsliv. Blandt andet ved at sørge for løbende at efter- og videreuddanne sig for at kunne leve op til kravene på arbejdsmarkedet. Erhvervsskolerne ændrer også uddannelserne i takt med, at kravene ændrer sig til, at man som person er mere fremme i forgrunden og deltager i kommunikation og udvikling i virksomhederne. – Spørg dig selv hvad der skaber motivation, drivkraft og arbejdsglæde hos dig. Hvis man bliver glad og får energi af bestemte opgaver, jamen, så skal man have 4 | it, medie & industri

mere af det – og så er det måske den retning, man skal efter- eller videreuddanne sig i, sagde hun.

Fra kontrol til kaos Den teknologiske udvikling skaber hele tiden nye muligheder, som får konsekvenser for arbejdets indhold og for jobbene generelt, påpegede Charlotte Hassø og anbefalede at være imødekommende overfor forandringer: – Virksomheden kan være økonomisk presset og stå over for at skulle fyre ansatte, eller den outsourcer opgaver til udlandet, indfører ny teknologi eller fusionerer og indfører engelsk som koncernsprog. Af øvrige årsager til forandringer fremhævede hun globaliseringen – at virksomheder opretter afdelinger i andre lande, tættere på vækstmarkederne og kunderne – og at opgaver bliver udført i andre lande. – Eksempelvis betaler Novozymes i Kina 4.000 kroner om måneden for en fuldtidsansat laborant, nævnte Charlotte Hassø.

– Kortlæg arbejdsopgaverne i virksomhederne, læg så opgaverne i en pulje og fordel dem blandt jer efter lyst og interesse, foreslog en af deltagerne i fyraftensmødet.

En helt konkret konsekvens af forandringerne er, at flere oplever at miste jobbet, og de, der forbliver i arbejde, oplever ofte at få udenlandske kolleger og ledere. – For at tackle forandringerne, så vær proaktiv: analysér og tal med kollegerne og chefen om, hvor virksomheden er på vej hen – og vær i øvrigt opmærksom på at være kreativ og udvikle både de faglige og de personlige kompetencer konstant, rådede konsulent Charlotte Hassø. 


Danske JMS-ansatte fritstillet efter konkurs Rundt regnet ni måneder fik de tidligere Egmont-folk som ansatte hos trykkerikoncernen JMS Mediasystem i Skovlunde, før virksomheden blev erklæret konkurs i juli måned – Ved JMS’ konkurs gjorde vi op, hvad vi havde til gode i løn. Derudover var der overarbejdstimerne, hvor én var oppe på at have omkring 300 timer stående. Så pas på, advarer bogbinder Filip Katz.

de ni måneder, hvor produktionen stod på i Skovlunde. Ligesom chaufførerne også manglede at få penge for at fragte gods. – De svenske kolleger blev hjemsendt før os, mens vi stadig fik løn, utroligt nok, siger Filip Katz.

Lønnen er garanteret

Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Godt ni måneders arbejde blev det til for de 13 tidligere Egmont-folk, der blev nyansat hos den svenske trykkerikoncern JMS Mediasystem i oktober sidste år. Midt i juli begærede trykkerikoncern JMS Mediasystem sig konkurs. Det fik konsekvenser for både virksomhedens 240 ansatte i Sverige og for de 13 danske ansatte i det tidligere Egmont-bogbinderi i Skovlunde. De blev i kølvandet på den svenske konkurs fritstillet nogle uger senere.

Alarmklokkerne ringede En af de nu fritstillede er bogbinder Filip Katz, som var tillidsrepræsentant for de danske ansatte: – Umiddelbart fik vi et chok, men på den anden side må jeg indrømme, at advarselssignalerne havde blinket lige fra starten. For eksempel var der på den første lønseddel kun opført løn og intet andet. Udover den nødtørftige lønseddel bemærkede de ansatte, at leverandørerne

krævede kontant afregning, før der eksempelvis ville blive leveret papir eller reservedele til bogbinderiets samlehæfter. – Selvom forholdene var noget rodede og anderledes, end vi var vant til, så var folk opsatte på at give den en skalle for at få virksomheden til at køre. Men lige som vi troede, at nu ville vi klare den, så blev der slukket for kontakten, erindrer Filip Katz. JMS i Sverige blev erklæret konkurs, og det viste sig, at virksomheden havde haft knas med at få betalt husleje til Egmont i

Men det blev en stakket frist. Den svenske konkursramte ejer Stefan Mannfalk og advokaten for konkursboet aflagde besøg hos de ansatte i Skovlunde, som blev sendt hjem fra arbejde. De hjemsendte kontaktede faglig medarbejder Rolant Dam i HK it, medie & industri og meddelte, at de var blevet fritstillet. – Han hjalp os med at gøre vores krav op over for Lønmodtagernes Garantifond, blandt andet om løn og feriefridage, som vi havde til gode – sagen kører dog stadig. Samtidig fik vi stillet et á conto beløb til rådighed fra HK, indtil vi kunne modtage dagpenge, siger Filip Katz. 

JMS Mediasystem Svenske JMS Mediasystem lejede sig ind i Egmonts bogbinderi efter at have vundet en del af Egmonts ordreportefølje, blandt andet ugebladene Hjemmet og Hendes Verden, der var udbudt i licitation. Forvalter af konkursboet, advokat Ola Sellert, oplyste i juli måned til Skånskan. se, at hård konkurrence og prispres i branchen er blandt årsagerne til konkursen. Som en yderligere årsag nævnte han en brand, der ødelagde et af virksomhedens trykkerier i Helsingborg i 2010. Sidst i juli måned blev JMS Mediasystems afdeling i Vellinge, Sverige, overtaget af en ny ejer. Det er det nystartede JMS Reklamgården, hvis direktør er Stefan Mannfalk, som er tidligere ejer af JMS Mediasystem.

it, medie & industri | 5


Korthuset væltede mandag efter frokost Trods adskillige forsøg på at redde entreprenørgiganten Pihl & Søn gik virksomheden konkurs i august. To af de fritstillede, Torsten Halling og Sussi Bjerregaard, beretter om forløbet Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

De ansatte hos Pihl & Søn var godt klar over, at entreprenørfirmaet var i en vanskelig likviditetsmæssig fase. Alligevel bevarede de til det sidste et grønt håb om, at virksomheden trods alt ville klare skærene. Men mandag den 26. august efter frokost væltede korthuset for de omkring 2.000 ansatte, som var indkaldt til stormøde i Lyngby, hvor de blev orienteret om, at firmaet havde indgivet konkursbegæring til skifteretten. – Vi vidste jo, at det ikke gik for godt – der var blandt andet et underskud i 2012 på omkring 470 millioner kroner – men på en medarbejderkonference den 1. maj havde vi fået at vide, at der var ryddet op i det hele, og at der var masser af ordrer i posen. Desto større var chokket ved meddelelsen om konkursen derfor også, erindrer kontorfunktionær Torsten Halling.

Pihl for livet Han er oprindeligt speditør, men arbejdede med at udvikle og implementere Pihl & 6 | it, medie & industri

Søns nye it-system til at styre for eksempel pakningen af containere med byggematerialer til udlandet. Torsten Halling havde været ansat i Pihl & Søn i en lang årrække, både som udstationeret og på hovedkontoret i Danmark – og havde forestillet sig, at han skulle være en del af »Pihl-familien« resten af sit arbejdsliv. – Tirsdag den 27. august havde bestyreren af konkursboet indkaldt os til møde, hvor vi alle blev suspenderet. Efter mødet fik vi hver især resten af dagen til at rydde kontoret, men vi skulle selvfølgelig aflevere telefon og computer. HK var også til stede og indbød os til møde i fagforeningen allerede torsdag i samme uge, siger han.

Holder forbindelsen ved lige På torsdagsmødet udfyldte de tidligere Pihl-folk fortrykte skemaer til Lønmodtagernes Garantifond (LG) i hånden, hvorefter faglige medarbejdere hos HK it, medie & industri Hovedstaden tastede oplysningerne ind til LG. – Den dag, vi blev fritstillet, loggede vi os så ind med NemId for at godkende

oplysningerne. Når jeg tænker på, hvordan kolleger, som var uorganiserede eller medlem af andre foreninger, selv har siddet og svedt over anmeldelserne, så har HK’s indsats simpelthen været den flot-

HK kursusplan for opsagte ved Pihl & Søn 3. dec. + 9.-10. dec.: Excel 4.-5. dec.: Regnskab m. e-conomic 11.-12. dec.: Web – hjemmesider 16.-17. dec.: Månedsafslutning Alle kurser afholdes dagligt fra kl. 09.00 til cirka kl. 15.00 i HK Hovedstaden Svend Aukens Plads 11 2300 København S Kontakt Uddannelsescenteret i HK Hovedstaden: Konsulent og vejleder Henning Jørgensen på tlf. nr. 3330 2439, e-mail henning.joergensen@hk.dk


Foto side 6 t.v. – Det gjorde godt at se kollegerne igen til møderne, og for at bevare kontakten har vi dannet en gruppe på både Facebook og LinkedIn – og vi planlægger en julefrokost, oplyser Torsten Halling. Foto side 6 t.h. – Det er vildt dejligt, at der har været så stor hjælp fra fagforeningens side, for pludselig står man og aner ikke, hvad man skal gribe eller gøre i, når virksomheden går konkurs, siger Sussi Bjerregaard.

teste, siger Torsten Halling, som også har deltaget i KvikStart-møde i fagforeningen for tidligere Pihl & Søn-ansatte. Desuden har han deltaget i et informationsmøde hos Jobcenteret Lyngby/Taarbæk kommune, som har stillet en pulje til rådighed, så opsagte Pihl & Søn-medarbejdere kan komme på kursus. (Se boks)

Lige hjemvendt fra ferie Også kontorfunktionær Sussi Bjerregaard havde forestillet sig, at hun ville være ansat hos Pihl & Søn til den dag, det var tid at gå på pension. Hvilket altså ikke blev tilfældet. – Jeg var lige vendt tilbage på arbejde efter ferien, og vi havde rimeligt travlt, så jeg deltog ikke i stormødet den 26. august. Men midt på eftermiddagen tikkede der en mail ind om, at vi var gået konkurs, siger Sussi Bjerregaard, som gik fra at være sygehjælper til at blive omskolet hos Pihl & Søn, og som kunne have fejret 25 års jubilæum til marts næste år. – Til mødet hos kuratoren var det vildt mærkeligt at træffe sine kolleger og vide, at det måske ville være sidste gang, vi sås. Kuratoren meddelte os, at vi var fyret, og at de fleste af os snart ville blive fritstillet, men skulle stå til rådighed i 14 dage, siger Sussi Bjerregaard.

Godt, at blive grebet Efterfølgende tog Susse Bjerregaard til informationsmøde i HK for at få svar på spørgsmål som eksempelvis, hvorvidt både afspadsering og feriepenge ryger sig en tur. – Vi mødte op alle sammen, og HK’s faglige medarbejdere svarede på alle vores spørgsmål og informerede os om LG og om, at vi kunne låne penge til huslejen. Det var rigtig godt at blive grebet, for pludselig står man alene og bliver samtidig konkurrent med sine kolleger om de få job, der er til rådighed, siger Sussi Bjerregaard, som siden er blevet ansat hos ITS-teknik. 

Kom ud af busken med det samme Kontakt fagforeningen, så snart lønnen udebliver, råder faglig sekretær i HK it, medie & industri, Rolant Dam Jacobsen Hvis lønnen udebliver eller ved mistanke om, at den ikke vil blive betalt, er det en rigtig god ide straks at kontakte afdelingen. – For det første er det vigtigt for den enkelte at blive informeret om, hvordan hun eller han er stillet, hvis konkursen skulle indtræffe, og for det andet kan vi gennemføre rykkerproceduren hurtigere, siger faglig medarbejder i HK it, medie & industri, Rolant Dam Jacobsen. Han peger på, at der er flere trin i proceduren over for arbejdsgiveren, som først får fem dages frist til at betale, dernæst tre dage, og hvis der stadig ikke er rullet nogen løn ind på kontoen efter den frist, så går fagforeningen et skridt videre. – Vi meddeler, at vi opfatter den manglende løn som et udtryk for, at virksomheden er ude af stand til at betale. Derefter opgør vi samtlige krav om løn, pension og feriegodtgørelse og sender dem til arbejdsgiveren. Er der efter 10 dage stadig ikke betalt nogen løn, begærer fagforeningen virksomheden konkurs hos Skifteretten.

– I nogle tilfælde kaster arbejdsgiveren selv håndklædet i ringen og erkender, at der ikke er penge til løn til personalet, siger Rolant Dam Jacobsen, som oplever, at det, der ofte er mest afgørende for medlemmer, som henvender sig til fagforeningen, er at få afklaret situationen.

Lønmodtagernes Garantifond – Når virksomheden er erklæret konkurs, anmelder vi det samlede krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvor det kan tage et par måneder at behandle sagen. I mellemtiden har de konkursramte medlemmer mulighed for at få et acontobeløb fra fagforeningen. Rolant Dam Jacobsen fremhæver, at fagforeningen sørger for, at alle medlemmets krav bliver gjort op overfor konkursboet. – Vi sikrer ud fra ansættelseskontrakt, lønsedler og opsigelsesperiode, at alle krav er rejst – at vi får det hele med, når vi anmelder kravet til LG – og det skal gøres i første hug, understreger Rolant Dam Jacobsen.

it, medie & industri | 7


Xellia tager atter praktikanter Efter fem års pause har medicinalfirmaet Xellia i et samspil mellem de ansatte, afdelingerne og ledelsen valgt atter at tage ansvar for at være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft Tekst: Kirsten Magelund | Foto: Sonja Iskov

8 | it, medie & industri


Et alarmerende antal unge står og mangler en praktikplads. Den kendsgerning har været en af de medvirkende årsager til, at Xellia Pharmaceuticals efter fem års pause nu atter tager praktikanter ind. Medicinalfirmaet har hjemsted på Amager med 450 ansatte, heraf 50 laboranter plus de to nyligt ansatte laborantpraktikanter Yasmin Celik og Yasemin Öztürk. Derudover søger Xellia aktuelt en kontorelev med speciale i administration, oplyser HR director Henrik Kretzschmar: – Vi ser det som en forpligtelse at være med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft. Når vi slår stillinger op, vil vi jo gerne have kvalificeret arbejdskraft. Så må vi også stille praktikpladser til rådighed og være med til at uddanne arbejdskraften, understreger han. Selve rekrutteringen af praktikanter foregår på samme vis som firmaets rekruttering i øvrigt, og Xellia valgte at slå stillingen op i foråret, et halvt år før laboranteleverne afslutter skoleopholdet og kommer ud på virksomheden. – Vi er ude i skarp konkurrence om praktikanterne, så vi må også sørge for den bedst mulige rekruttering, siger Henrik Kretzschmar.

En længere proces Forud for den endelige beslutning om igen at ansætte praktikanter, ligger der ifølge director QC Tina Bjerg Pedersen en del overvejelser, blandt andet om afdelingerne reelt havde tid og plads til at uddanne. Alle involverede, fra afdelings- og teamledere til ansatte i afdelingerne, har været inddraget i beslutningsprocessen. – Det er vigtigt, at alle er med på ideen. Vi vil kunne tilbyde praktikanterne en ordentlig uddannelse og har diskuteret, hvad det ville betyde for os at tage praktikanter ind – og om vi også kunne være sikre på at have tid til at supportere dem, nævner hun. I første omgang besluttede Xellia sig for at tage én praktikant, men det antal blev udvidet til to, efter at afdelingerne pegede på, at det ville være mere hensigtsmæssigt med to elever, som så dels kunne være fast tilknyttet en afdeling hver, og dels kunne støtte sig til hinanden gennem praktikopholdet. – Generelt er indstillingen positiv, og både afdelingslederne og de ansatte har sagt ja til, at den opgave vil de gerne løse – så må vi

lære af vores egne erfaringer og elevernes evalueringer undervejs, siger hun.

Fem års pause At Xellia for fem år siden stoppede med at tage praktikanter, kan der ifølge både HR director Henrik Kretzschmar og tillidsrepræsentant for laboranterne Lone Finner være flere årsager til. – Som jeg ser det, er der flere faktorer, der spiller ind. Eksempelvis reducerede virksomheden i 2008 antallet af medarbejdere, og i den situation kan det være vanskeligt samtidig at ansætte nye, nævner Henrik Kretzschmar. Laboranternes tillidsrepræsentant Lone Finner supplerer: – Samtidig var der gang i Lean og andre effektiviseringsprocesser. I det hele taget har virksomheden været gennem en del forandringer i årene siden da, og måske har det været medvirkende til, at vi har været mindre opmærksomme på at tage praktikanter ind i perioden. Selv om vi dog fra klubbens side har nævnt det undervejs.

Efterspurgte praktikanter Også Marie Reiff, som er laborant i kemisk laboratorium og vejleder for Yasemin Öztürk, påpeger, at de ansatte har efterspurgt praktikanter i flere år: – Vi har pligt til at uddanne nye – og så er det også hyggeligt at kunne lære lidt fra sig. Først var det meningen, at vi ville have en praktikant, som kunne være halvdelen af tiden i kemisk laboratorium og den anden halvdel i In-Process laboratoriet. Men efterfølgende besluttede In-Process, at de gerne ville have en praktikant selv. Så det blev til, at vi ansatte to, som er i hver sin afdeling i hele praktikperioden, siger hun. Praktikanterne arbejder efter en elevplan, som beskriver, hvad der skal indgå i uddannelsesforløbet. – I første uge kom en vejleder fra laborantskolen ud til os og hjalp med at sammensætte planen, som blandt andet omfatter, hvilke apparater og metoder eleven skal arbejde med, nævner Marie Reiff. I In-Process er laborant Britta BülowJohannesen praktikantvejleder for Yasmin Celik. Hun nævner som en af fordelene ved at have praktikanter, at man »bliver holdt til ilden«. – Hvis man har risiko for at komme ind i et rutinespor, så kan det sagtens ændres

Yasemin Öztürk og Yasmin Celik er laborantpraktikanter hos medicinalfirmaet Xellia Pharmaceuticals, som nu, efter fem års pause, atter tager praktikanter ind.

i og med, at der bliver tilført nye ideer og tiltag fra skolen, siger hun.

Søgte vidt og bredt Laborantpraktikant Yasmin Celik har søgt vidt og bredt for at finde sig en praktikplads. Hun ringede blandt andet til Xellia og spurgte afdelingschefen, om der var en mulighed for at komme i praktik på virksomheden. En måned senere slog Xellia stillingen op, Yasmin Celik lagde billet ind på den og fik den. – Jeg begyndte at søge et halvt år, før skolen sluttede, og har søgt en del stillinger – for det meste uopfordret, siger Yasmin Celik, hvis klassekammerater fra Metropol for manges vedkommende stadig søger med lys og lygte efter en praktikplads. Det samme gør sig gældende for Yasemin Öztürks klassekammerater. Hun har gået på Laborantskolen Nordsjælland og har søgt praktikplads i halvandet år. – Jeg har ringet rundt, men fik blandt andet at vide, at det var vanskeligt at tage praktikanter ind på grund af krisen. Det har været hårdt at vente på at finde en praktikplads, også fordi man skal have fundet en plads inden for to til tre år, ellers er det slut med uddannelsen, påpeger hun. Begge laborantpraktikanter sætter pris på nu at fuldføre uddannelsen – og for at muligheden for at komme til at arbejde som laboranter i den nærmeste fremtid dermed er inden for rækkevidde.  it, medie & industri | 9


Fleksjobbere får fleks-kurser Uddannelsescentret i HK Hovedstaden lancerer nu kurser, som er tilpasset fleksjobberes særlige behov Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov/ColoUrbox

Fleksjobbere og andre ansatte med særlige behov kan nu deltage i særligt tilrettelagte kurser hos HK Hovedstaden. På landsplan findes der godt 50.000 fleksjobbere, og heraf har 10-15.000 hjemme i hovedstadsområdet, anslår faglig sekretær i HK it, medie & industri, Steen Bonde Jensen. – Alle på arbejdsmarkedet skal have lige muligheder for at dygtiggøre sig. Men fleksjobbere kan eksempelvis have udfordringer i form af, at de kun er i stand til at sidde ned i tre timer, eller at de ikke kan udholde støj og stress, nævner han.

– Men vi fandt ud af, at sådanne kurser simpelthen ikke fandtes. Så i samarbejde med Uddannelsescentret i HK Hovedstaden gik vi i gang med at udvikle ideen. Vi har for indeværende planlagt et fuldt program for hele første halvår af 2014, og kur-

serne udbydes bredt til alle fleksjobbere, understreger Steen Bonde Jensen. Efterfølgende er Jobcentrene i hovedstadsområdet blevet inviteret ind hos HK Hovedstaden for at blive introduceret til det nye initiativ, ligesom Uddannelsescen-

Fleks-kursernes fysiske rammer • Et deltagerantal fra fem til højst otte personer • To undervisere på enkelte af kurserne • Reduceret timetal – kurserne afholdes formiddag og eftermiddag med maksimalt tre timers undervisning om dagen • Ergonomisk korrekte stole samt hæve- sænkeborde i undervisningslokalerne

Alle fleksjobbere kan deltage

• Hensyntagen til lys- og støjfølsomhed

Derfor har fagforeningen været i dialog med medlemmer, som er på fleksjob, om at finde kurser, der kan dække de særlige behov, som gruppen har.

Se nærmere om kurserne på hjemmesiden HK Hovedstaden under Kurser i HK Hovedstaden – Fleksjobkurser

10 | it, medie & industri


tret tager ud for at informere om de nye kursusmuligheder for fleksjobbere.

Fysikken sætter grænser – Ud over selve kursusindholdet har vi ekstra fokus på de fysiske rammer og på, hvordan undervisningslokalerne er indrettet, så de tager højde for fleksjobbernes særlige behov på alle niveauer, siger Steen Bonde Jensen, som peger på, at sigtet med kurserne er at få folk i arbejde eller at fastholde fleksjobberne i arbejde: – Kurserne kan også tage udgangspunkt i specifikke funktioner som eksempelvis lagerstyring, receptionsarbejde eller kundeservice. Vi kan sammensætte kurserne ud fra Jobcentrenes efterspørgsel, eller de specifikke behov, der viser sig. Det kan være murerarbejdsmanden, der er nedslidt i en alder af 45-50 år, som aldrig har rørt ved en computer, men har brug for at få afmystificeret den nye teknik, nævner Steen Bonde Jensen.

Samme faglighed Uddannelsescentret har udviklet kurserne dels på baggrund af en gennemgang af allerede eksisterende kurser, dels på ønsker fra fleksjobbere, som har udtrykt behov for efteruddannelse, men som er ude af stand til at følge et ordinært kursus. – Kurserne har et timetal på tre timer dagligt og et maksimalt deltagerantal på otte personer. Samtidig er kursusstedet indrettet med hæve-sænkeborde, så man kan både stå op og sidde ned. Men selve indholdet er af samme faglighed som almindelige kurser, understreger konsulent i Uddannelsescentret, Henning Jørgensen.

Baseret på efterspørgsel Kurserne er også baseret på efterspørgsel fra Jobcentre, som eksempelvis specifikt har efterlyst kurser i bogføring og regnskab i e-conomic, der er et internetbaseret regnskabsprogram. – Kurset i e-conomic er blevet til efter et ønske udtrykt fra en fleksjobber, som arbejder på en mindre virksomhed, der anvender dette system, men hidtil har der ikke eksisteret kurser. Det tilbyder vi så nu, siger Henning Jørgensen. Han fremhæver, at Uddannelsescentret gerne opfylder øvrige specifikke kursusønsker fra Jobcentrenes side: – Intet er umuligt. 

– Alle fleksjobbere, uanset, hvilken fagforening man er organiseret i, kan benytte sig af de særligt tilrettelagte fleks-kurser, siger faglig sekretær i HK it, medie & industri, Steen Bonde Jensen. Her sammen med konsulent i HK Hovedstadens Uddannelsescenter, Henning Jørgensen.

Hvilke kurser – og hvornår? HK Hovedstaden udbyder kurser inden for følgende områder:

• It: Tekstbehandlingsprogrammet Word grundlæggende og videregående,

Excel (regneark) grundlæggende og videregående, PowerPoint grundlæggende (grafisk præsentationsmateriale) samt Web – hjemmesider med Share Point

• Økonomi og regnskab: Grundlæggende regnskab med praktisk

bogføring i Navision/C5, Løn- og personaleadministration, Regnskab med e-conomic samt Månedsafslutning for små virksomheder

• Skriftlig kommunikation: Notat- og referatteknik, Skriv og bliv læst

(om hvordan man får bedre skrivevaner samtidig med, at det bliver sjovere at skrive), Skriv bedre e-mails

• Administration: Den effektive sekretær/administrative – Fang en tidsrøver • Sprog: Business Engelsk – basic • Personlig udvikling: Gennemslagskraft, Fremtoning og stil, Slip perfektionismen samt Skab din egen arbejdsglæde

• Jobsøgning: Tips og tricks, Forbered dig til jobsamtalen Mere information om indholdet i kurserne er at finde på hk.dk/hovedstaden. Se under kurser i HK Hovedstaden. Her findes den samlede oversigt over kurser, hvor indholdet af hvert enkelt kursus er beskrevet nærmere. Tilmeldingen til fleksjobkurserne, sker via link på hjemmesiden eller via e-mail til Uddannelsescentret HK Hovedstaden. Se på hjemmesiden hvilke oplysninger, der skal med i e-mailen.

it, medie & industri | 11


Elever forbereder sig til fagprøve hos HK Ungdom HK Ungdom Hovedstaden giver elever mulighed for at øve sig i at skrive fagprøve. Sprogkontoret står for endags-kurset, der er blevet et tilløbsstykke Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

HK Ungdom Hovedstaden har succes med kurset »Få styr på din fagprøve », som er et tilbud til elever inden for alle sektorer i HK. – Eleverne henvendte sig selv til os og opfordrede os til at oprette et kursus i at skrive fagprøve, siger ungdomskonsulent Yeliz Alpata, som selv tidligere i år var på kursus forud for sin afsluttende fagprøve. Godt et par hundrede elever har indtil videre deltaget i kurset, der er blevet afholdt siden 2012, og deres evalueringer tyder på, at de er godt tilfredse med indholdet. – Vi baserer efterfølgende kurser på evalueringerne og justerer dem, så de passer til elevernes ønsker til indholdet. Blandt 12 | it, medie & industri

andet er det gået fra først og fremmest at have fokus på det sproglige indhold til mere at vejlede generelt. Men stadig uden at vi går skolerne i bedene. Vi respekterer, at det er dem, der står for selve vejledningen af eleverne, understreger Yeliz Alpata.

Ser på 12-tals fagprøver Hun peger også på, at det er forskelligt fra skole til skole og fra lærer til lærer, hvordan kravene er til fagprøven. – Derfor præsenterer vi forskellige eksempler på 12-tals fagprøver, så man kan se, hvordan de er udformet – og så øver man sig i at stille sin egen skriftlige prøve op, formulere sætninger, skrive fodnoter og layoute opgaven. Samtidig kan man blive inspireret af, hvordan de andre elever på

kurset griber deres opgave an, siger Yeliz Alpata.

Opretter kurser efter behov Virksomhederne har også mulighed for i samarbejde med HK Ungdom at få oprettet kursus til egne elever, hvis antallet af elever når op på 15 fra samme virksomhed. – Men er det ikke tilfældet, så kan flere virksomheder også gå sammen om at etablere et kursus, foreslår Yeliz Alpata. For at få kurset etableret kan man kontakte HK Ungdoms konsulenter på: 3330 2929 eller ungdom.hovedstaden@hk.dk.

Dynamiske elever Undervisere på Få styr på din fagprøve er Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Ja-


– Virksomhederne kan kontakte os for at få oprettet et kursus til de af deres elever, som står for at skulle skrive fagprøve, siger konsulent i HK Ungdom, Yeliz Alpata.

Sprogkontoret, der består af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, underviser i, hvordan man bedst muligt formidler sin faglige viden. Det foregår på HK Ungdoms kursus, »Få styr på din fagprøve«.

cobsen. De er begge cand.mag. i dansk, og de har igennem 16 år arbejdet sammen i Sprogkontoret, hvor de afholder kurser i kommunikation for offentlige såvel som private virksomheder – og altså også for HK Ungdom. Kurset veksler mellem oplæg fra sprogkonsulenterne og diskussion på holdet. Derudover arbejder deltagerne med korte øvelser undervejs. – På kurset opfordrer vi eleverne til at tale sammen om fagprøverne. Deres baggrund er meget forskellig, og de kan lære rigtig meget af hinanden ved at udveksle erfaringer og høre, hvordan andre griber deres fagprøve an. Vi giver gode råd om, hvordan man kommer godt i gang med opgaven. Blandt andet siger vi, at man bør gå tidligt i gang med at søge inspiration til, hvilket emne man vil skrive om, nævner Ellen Bak Åndahl.

holde dage, hvor man skriver på fagprøven, og blanke dage, der fungerer som buffer til uforudsete opgaver, råder Susanne Nonboe Jacobsen til.

Bufferdage i arbejdsplanen

På kurset gennemgår sprogkonsulenterne, hvilke krav der er til fagprøvens indhold, hvordan man bygger den op og giver eksempler på, hvordan man kan formulere indholdet. – Helt overordnet bør man anvende sit fags udtryk, men samtidig overveje, hvem man skriver til, og have i tankerne, at den kommende censor måske ikke kender til de samme fagudtryk, som en selv. Derfor skal

Det er også forskelligt for eleverne, hvor de står i forhold til at skulle aflevere fagprøven. Nogle står lige for at skulle aflevere, mens andre har et par måneder at løbe på. Under alle omstændigheder er det bedst at komme i gang i god tid, påpeger sprogkonsulenterne. – Ting tager altid længere tid end forudset. Derfor bør ens arbejdsplan både inde-

Alle kommer til orde Interessen for kurset er markant, men Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen bestræber sig på, at der højst kommer 20 elever på et hold. Det er et antal, der giver plads til, at alle får mulighed for at komme til orde og få stillet de spørgsmål, der brænder på. – Vi råder også eleverne til, at de spørger lærer og vejleder på deres egen skole til råds om fagprøven, så de er helt sikre på, at alle krav til opgaven bliver opfyldt. Det er bedre at spørge en gang for meget, end en gang for lidt, understreger Susanne Nonboe Jacobsen.

At gribe fagprøven an

man vise, hvad udtrykkene indebærer, og forklare dem, eventuelt i en ordliste bagest i opgaven, foreslår Ellen Bak Åndahl. Sprogkonsulenterne peger også på, at det kan være en fordel – når man har sat det sidste punktum i opgaven – at lade en ven, veninde, et familiemedlem eller en kollega læse den igennem. Det kan være en prøve på og en garanti for, at teksten også egner sig til at blive læst og forstået af andre end lige ens nærmeste fagfæller. 

Få styr på din fagprøve • Kurset er på en dag fra 9.00 – 15.00 med frokost, og det er gratis for medlemmer af HK Ungdom. • Gå ind på hjemmesiden HK Ungdom under kurser, log ind med enten NemId eller HK pinkode og tilmeld dig. • Alternativt kan du ringe eller maile til HK Ungdom. • Hvis kurset er fyldt op, er det muligt at komme på venteliste.

it, medie & industri | 13


På kongres for første gang I oktober måned var 381 HK’ere fra hele landet samlet til kongres i København. Blandt dem var Kirsten Pedersen, tillidsrepræsentant på Unilever Danmark og medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden. Hun deltog for første gang og kom hjem med fornyet energi Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov/Privat

Tradition kontra fornyelse var temaet, der blev slået an hos Kirsten Pedersen, da fire små trommeslagere fra Tivoligarden efterfulgt af fire granvoksne mænd fra Copenhagen Drummers åbnede HK’s kongres i Tivoli Congress Center i oktober måned. – Vi skal ikke smide alt over bord, fordi det er umoderne at tale om solidaritet. Nye strømninger skal selvfølgelig have plads, men uden at vi glemmer det basale i fællesskabet, siger Kirsten Pedersen, som deltog i HK’s kongres for første gang. Hun er ansat hos Unilever Danmark i Ørestaden, og hun er både arbejdsmiljøog tillidsrepræsentant for kollegerne på kontoret, som er omfattet af HK’s overens-

HK it, medie & industri Hovedstaden havde 17 delegerede med på HK’s kongres.

komst. Ligesom hun er medlem af afdelingsbestyrelsen i HK it, medie & industri Hovedstaden. Oprindeligt er Kirsten Pedersen uddannet arkitekt, men fik for godt 16 år siden et vikariat på virksomheden og arbejder i dag som demand planner.

Større synlighed – Formentlig er der ikke mange af mine kolleger, som ved, at der har været kongres – og sådan

tror jeg, at det forholder sig på rigtigt mange virksomheder, siger Kirsten Pedersen. Hun henviser til undersøgelsen blandt HK’s medlemmer, som dels konkluderer, at medlemmerne vurderer forbundet som usynligt, dels opfatter medlemsdemokratiet som begrænset. – Jeg synes saftsuseme heller ikke, at det er nemt at finde ud af det med afdelinger, sektorer, brancheklubber og faglige klubber i organisationen. Så jeg ser en af konklusionerne i undersøgelsen som et

 lt i alt var det en god kongres A i fællesskabets ånd med masser af energi – jeg var helt opløftet, da jeg kom hjem. 14 | it, medie & industri


udtryk for, at medlemmerne heller ikke rigtigt ved, hvordan organisationen er skruet sammen, vurderer Kirsten Pedersen. Hun forventer dog, at HK’s nye strategi som Den Organiserende Fagforening, vil gøre forbundet mere synligt såvel i det politiske liv som i den offentlige debat og over for det enkelte medlem.

Medlemmet i centrum Den Organiserende Fagforening er en del af målprogrammet for HK’s arbejde frem til 2017, som de kongresdelegerede vedtog. – På kongressen blev Den Organiserende Fagforening nævnt mange gange. Alligevel er det stadig i mit hoved et lidt diffust begreb. Men læser man det endelige målprogram, falder det bedre på plads. Man behøver ikke at sige, at det er dét, man gør, men i stedet handle og involvere medlemmerne, og komme meget mere ud på arbejdspladserne. Det er dér, det sker, siger Kirsten Pedersen.

Nedsat kontingent Forud for kongressen havde hun forberedt sig ved at læse alt kongresmateriale – beretning, målprogram samt indkomne forslag fra de delegerede – og diskuteret det i afdelingsbestyrelsen. HK it, medie & industri havde også stillet et forslag til kongressen, der gik ud på, at arbejdsløse medlemmer fremover skulle have nedsat kontingent. Kongressen forkastede forslaget, men vedtog til gengæld et andet forslag fra sektoren HK Privat, der betyder, at nyuddannede ledige fremover kan fortsætte på elevkontingent, indtil de kommer i arbejde. – Som det blev sagt under debatten om vores forslag på kongressen, så bør det være de bredeste skuldre, der bærer mest. Ifølge mine beregninger ville vores forslag betyde, at vi, der er i arbejde, skulle betale omkring 27 kroner ekstra om måneden, men for den arbejdsløse ville det betyde en besparelse på godt 400 kroner, anslår Kirsten Pedersen og fortsætter: – Men når det er sagt, så synes jeg, at det er helt fint, at det i det mindste blev vedtaget, at nyuddannede ledige fremover får lavere kontingent. 

Du kan se forbundets målprogram og læse meget mere om kongressen på kongres.hk.dk

– Vi ønsker at vise solidaritet med vores arbejdsløse kolleger, sagde Ulla Jeppesen, da hun begrundede forslaget om kontingentfrihed efter 12 måneders ledighed.

Nyuddannede ledige får nedsat kontingent HK it, medie & industri Hovedstaden stillede forslag om frikontingent til ledige efter 12 måneders ledighed. Forslaget blev stemt ned, men fra medio 2014 kan nyuddannede ledige fortsætte på elevkontingent HK it, medie & industri havde på HK’s kongres i oktober foreslået, at arbejdsløse medlemmer af HK overgår til frikontingent til forbundet, når de har haft 12 måneders ledighed i en dagpengeperiode. Formand for HK it, medie & industri Ulla Jeppesen begrundede forslaget: – Vi ønsker at række hånden ud til de arbejdsløse kolleger for at vise solidaritet. Når et medlem bliver ledig, har det store omkostninger både for medlemmet og vedkommendes nærmeste familie, og efter det første års ledighed begynder det for alvor at stramme til økonomisk, sagde Ulla Jeppesen. Hun pegede også på, at forslaget kunne føre til et større fokus internt i HK på at hjælpe arbejdsløse medlemmer i arbejde så hurtigt som muligt blandt andet gennem HK KvikStart. Fællestil-

lidsrepræsentant på Aller Tryk, Benedicte Toftegaard, anbefalede også kongressen at stemme for forslaget. – Det er et vigtigt signal at sende til medlemmerne – og til samfundet som sådan – at vi støtter den ledige. Hvis det stod til mig, indførte vi differentieret kontingent, og det kan jeg sagtens foreslå, for jeg ville selv være en af dem, der skulle betale mest, sagde Benedicte Toftegaard. HK it, medie & industris forslag ville maksimalt koste forbundet 7,5 millioner kroner årligt. HK’s hovedbestyrelse anbefalede kongressen at stemme imod, og forslaget blev nedstemt, men til gengæld vedtog kongressen senere et forslag fra HK Privat, der betyder, at ledige nyuddannede fra medio 2014 kan fortsætte på elevkontingent til 95 kroner, indtil de er kommet i arbejde. 

it, medie & industri | 15


tsindsamlingen deltog aktivt i underskrif HK it, medie & industri v) Isko ja Son to: (Fo geregler. for forbedrede dagpen

Under overensko mstforhandlinge rne i 2012 aktione tivister fra fagfor rede akeningen på Hove dbanegården, hv terningespil gjorde or de med forbipasserende opmærksom på, det var vigtigt at hvorfor få fjernet 50%-reg len. (Foto: privat)

Aktivér dit aktivist-gen – bliv IMI-aktivist! Har du mod på at deltage i faglige aktiviteter, kan du melde dig til aktivistgruppen i HK it, medie & industri En rigtig fagforening er båret af medlemsdemokrati og aktive medlemmer. I vores fagforening har vi heldigvis mange aktive medlemmer – hvad enten du er arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, klubbestyrelsesmedlem eller et andet aktivt medlem, gør du en stor forskel! I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2012 leverede aktive medlemmer af fagforeningen en uvurderlig indsats i forhold de udadvendte aktiviteter. Det samme var tilfældet under forsommerens indsamling af underskrifter for en forlængelse af 16 | it, medie & industri

dagpengeretten – begge steder gjorde aktive medlemmer en forskel – på såvel arbejdspladser som gader og stræder.

Ingen forpligtelser Til foråret er der igen overenskomstforhandlinger på vores områder, og blandt de nuværende medlemmer af fagforeningens aktivistgruppe varmes der nu op til de kommende forhandlinger, hvor vi igen vil se faglige aktiviteter med et glimt i øjet. Aktivistgruppen kan dog sagtens bruge flere til at tage del i idéudvikling, planlægning

og gennemførelse af kampagneaktiviteter og arrangementer. Ingen i aktivistgruppen forpligter sig til noget fast, men vil fra gang til gang få tilbuddet om at deltage. 

Har du lyst til at blive en del af fællesskabet i aktivistgruppen, eller vil du høre mere om det, inden du beslutter dig, kan du henvende dig til Peter Jacques Jensen: Telefon: 33 30 20 04 Mail: 01pj@hk.dk.


Fra pædagog til kontorelev Camilla Dangaard, 30 år, startede 1. juli som kontorelev i HK it, medie & industri Hovedstaden

Kurser i organisering for tillidsvalgte I HK it, medie & industri Den store forskel Dag 1: 24. februar – Dag 2: 6. marts. HK Hovedstaden har gennem de seneste år arbejdet meget med at fastholde medlemmer, som ville melde sig ud. Det har givet os gode resultater og stor viden, som vi gerne vil dele med klubbestyrelser og tillidsvalgte. Vi beskæftiger os blandt andet med: • Konkurrentanalyse – hvad er det faktisk de gule tilbyder? • Hvad tilbyder HK? • Fastholdelse – kom med på en lytter, når eksperterne er på telefonen • Handlingsplan for arbejdspladsen På kurset fremstiller vi sammen en skræddersyet folder for klubben på din arbejdsplads. Folderen kan både præsentere klubben og de tillidsvalgte, eller den kan illustrere forskellen på en rigtig fagforening og de gule forretninger. Bemærk: Kurset er etableret som en workshop, der strækker sig over to dage med nogle dages mellemrum.

I sommer skulle HK IMI ansætte ny kontorelev, og blandt mange ansøgere blev Camilla Dangaard udvalgt. Camilla er uddannet fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium i januar 2007 og har arbejdet som pædagog frem til sommeren 2013, hvor hun søgte – og fik – elevpladsen i afdelingen. – Når jeg valgte at starte på en helt ny uddannelse, var det især på grund af en stigende frustration over, at nedskæringer og organisatoriske ændringer på det pædagogiske område gjorde det svært for mig at udføre mit arbejde på en tilfredsstillende måde, fortæller Camilla.

Ønsker at gøre en forskel At hun netop søgte kontotelevstillingen i HK hænger sammen med en stor interesse for fagligt arbejde. Camilla var så-

– Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker, siger HK IMI’s nye kontorelev Camilla Dangaard.

ledes valgt som tillidsrepræsentant for sine kolleger, mens hun arbejdede som pædagog. – Jeg er en meget udadvendt person, og jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker. Det glæder jeg mig til at kunne gøre i mit nye job i HK IMI, siger Camilla. Bortset fra korte praktikophold i andre afdelinger i HK Hovedstaden (Job og Vejledning, receptionen og bogholderiet), skal Camilla være i HK it, medie & industri Hovedstaden frem til udgangen af juni 2015, hvor hun afslutter sin uddannelse. 

Organisering på arbejdspladsen 24.-25. marts 2014 Et kursus i, hvordan man tager snakken med nye og gamle kolleger omkring medlemskab af HK. Fokus er på praksis, meget håndgribelige kompetencer og værktøjer. • Hvorfor være medlem af HK • Argumentation og agitation • Aktiv lytning • Kropssprog • Overblik og systematik i organisering på arbejdspladsen • Gør det faglige arbejde synligt • Hvor kan jeg få hjælp, feedback og svar på spørgsmål Kontakt Pia Michelsen 3330 2408 eller Carsten Jedig 3330 2323 it, medie & industri | 17


KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER nye tillidsrepræsentanter Christian Davidsen CSC Danmark A/S Funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv Carsten Bahn

Eson Pac Industriens Funktionæroverenskomst

Henrik M. Samsøe Petersen

Eson Pac Emballageoverenskomsten med DI

Betina Vad E. Nielsen Novo Nordisk Særoverenskomst

nye arbejdsmiljørepræsentanter Dorthe Jacobsen

A/S Information

Katja Hillig

Riemann A/S

Claudia Maria Nielsen

Ibsen Photonics

Arne Brian Olsen

DONG Energy Power A/S

Susanne Holst

A/S Information

Per Vestergaard Johansen

Konvolut Danmark A/S

Kim Schilling Hansen

Alinea A/S

Lonnie Schou Josiassen

Haldor Topsøe A/S

Maja Wichmann

Leo Pharma A/S

Camilla Kragh Johansen

Coloplast A/S

Susanne Pedersen

Axellus A/S

Zafer Onurlu

DAKO Denmark A/S

Helene Theil Hansen

Radiometer Medical ApS

Ayoe Slot Hansen

Paramedical A/S

nye arbejdsmiljørepræsentanter Claus Michael Jelsdal

Biblioteksmedier A/S

Mark Andersen

National Oilwell Varco Denmark I/S

Morten Carlsen

Specialisterne ApS

Charlotte Scheuer

Eniro Danmark A/S

Linda Sif Petersen

Danske Fagmedier ApS

Liselotte H. Christiansen

J. Jensen Materieludlejning A/S

Annette Danielsen

Ferring Pharmaceuticals A/S

Anja Hansen

Adpeople A/S

Roghieh Yardid

CMC Biologics A/S

Jesper Bjørn Pedersen

Glud & Marstrand A/S

Christina Holstein

Upfront Chromatography A/S

Helen Hjerting

OBH Nordica Denmark A/S

Nyheder fra din

fagforening

Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev fra HK it, medie & industri og vær opdateret på, hvad der sker i din fagforening.

www.imi.hk.dk

Afdelingens ledighedstal 2013 Funktionærer

juli

oktober

Antal

Pct.

Antal

Pct.

188

4,9

168

4,4

Regnskab og beregningsarbejde (herunder bogholdere og regnskabsassistenter)

36

6,8

22

4,3

Salg, indkøb og financiering (herunder salgskonsulenter og sælgere)

50

5,2

45

4,7

187

11

162

9,6

49

3,8

52

4,1

Kontor og administrativt arbejde (herunder sekretærer og kontorassistenter)

Grafisk arbejde (herunder grafikere og dtp´ere) IT/EDB (herunder programmører og konsulenter) Registreringsarbejde (herunder driftsassistenter og lagerekspedienter)

17

5,4

20

6,4

Laboratorier & Miljø (herunder laboranter og laboratorieteknikere)

41

1,5

38

1,3

568

5

507

4,4

9

4

14

6,5

Grafisk trykkere

29

6,8

27

6,6

Serigrafer

18

35

25

46,3

2

4

1

2

58

7,7

67

9,2

626

5,1

574

4,7

Total funktionærer

Timelønnede Bogbindere

Trykkeriarbejdere Total timelønnede Total afdelingen

OBS. Selvom tallene viser et fald i ledigheden for flere grupper, er det desværre ikke et udtryk for en væsentlig bedring af beskæftigelsen. Tallene dækker over, at adskillige kolleger er faldet ud af dagpengesystemet som følge af regeringens stramninger i Dagpengeloven.

18 | it, medie & industri


KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER 

Er du blevet valgt som Arbejdsmiljørepræsentant?

Gør lønstatistikken stærk

Er du blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du giver fagforeningen besked. Dette vil sikre, at du er beskyttet i din ansættelse på samme måde som en tillidsrepræsentant.

En høj svarprocent gør statistikken stærk, når der skal forhandles løn, fordi man kan sammenligne sin egen løn med lønnen i sammenlignelige virksomheder. Lønstatistikken er også meget nyttig i forbindelse med ansættelsessamtaler, fordi man på forhånd kan tjekke virksomhedens lønniveau.

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant inviterer vi dig til en personlig samtale, hvor vi forsøger at »klæde dig bedst muligt på » til dit nye tillidshverv. Vi sørger også for, at du får relevant information og tilbud om kurser, konferencer og særlige arrangementer om arbejdsmiljø. Send en email til imi@hk.dk og fortæl os, at du er blevet valgt – eller ring til faglig afdeling på 3330 2945.

Det siger loven Er der 10 ansatte eller mere på en arbejdsplads, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation – og vælges mindst én arbejdsmiljørepræsentant.

Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter Gruppen er oprettet for at danne et netværk mellem arbejdsmiljørepræsentanter, der derved kan hjælpe hinanden, eller blot lære andre med samme hverv at kende. Gruppen mødes cirka 4-6 gange årligt. På netværkets møder drøfter vi blandt andet ændringer eller ny lovgivning, nye tiltag samt andet, der er aktuelt inden for arbejdsmiljøområdet. Modtag invitation på mail Hvis du ønsker at modtage invitation på mail – uanset om du er arbejdsmiljørepræsentanter eller ej – skal du blot oplyse os om din mail. Det er vigtigt, at du husker at give os besked, hvis du skifter mailadresse. Yderligere information: Har du lyst til at høre mere om netværksgruppen, er du meget velkommen til at kontakte faglig sekretær Hanne Landt på telefon 3330 2352 eller via mail 01hbl@hk.dk

Interesseret i arbejdsmiljø? hk.dk/arbejdsmiljoeportalen

– indberet dine lønoplysninger

Frem til 30. november kan du ved at logge ind med den pinkode, du har modtaget, oplyse din løn på www.hk-loenstatistik.dk. Har du forlagt brevet med pinkoden, kan du ringe dine lønoplysninger ind på 3330 2945. Hav dine lønoplysninger parat, og en medarbejder vil klare tastearbejdet for dig. OBS. Du kan indberette telefonisk til og med 3. december.

apfel Aktivitetsudvalget for pensionister, efterlønnere og ledige. www.apfel-hk.dk Medlemsmøder den 1. og 3. onsdag i måneden i »Kvartershuset«, Borgbjergsvej 30 kl. 10.00. Indgang fra »Den Røde Plads«, Gustav Bangs Gade 28. 6. december 29. januar 26. februar 26. marts

Julefest Biograftur Vor Frue Kirke Orlogsmuseet

typografernes seniorklub

Program 2013/2014 11. december Kl. 11.00. Den traditionelle Julefrokost m. ledsager. Pris medlemmer 175 kr. Ledsagere 225 kr. Kontakt formanden eller kassereren for eventuelt uafhentede billetter. 8. januar Nytårskur. Vi ønsker hinanden godt nytår 2014 12. februar Kl. 11.00: Peter Abrahamsen spiller for os. HUSK! Alle ordinære møder afholdes nu på Damhuskroen, med mindre andet er anført! Formand: Erik Eriksen. Tlf. 3887 8639 / erikoggusta@live.dk Kasserer: Flemming Larsen. Tlf. 3555 3084 / flaben@gmail.dk Klubbens hjemmeside: www.typografernes-seniorklub.dk Afdelingens hjemmeside: www.hk.dk/hovedstaden-imi OBS. Det postomdelte Nyhedsbrev udkommer sidst i 2013 eller først i 2014. it, medie & industri | 19


Fagligt netværk er vigtigt Tidligere på året blev trykker Brian Christiansen valgt som ny formand for Grafisk Tekniker Klub Hovedstaden. Han vil etablere jobbank for ledige grafiske teknikere Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Da uddannelsen til henholdsvis trykker og bogbinder blev slået sammen til en uddannelse – grafisk tekniker – valgte trykkere og bogbindere også at slå deres respektive brancheklubber sammen. Det blev til Grafisk Tekniker Klub Hovedstaden, og tidligere i år blev trykker Brian Christiansen valgt som ny formand for brancheklubben, der omfatter samtlige timelønnede på det grafiske område i HK it, medie & industri Hovedstaden. – Produktionsfolkene på gulvet har tidligere bekriget hinanden i forhold til faggrænser, men med den fælles brancheklub har vi fået vendt stridighederne til et samarbejde og et fællesskab, siger han. Brian Christiansen er også fællestillidsrepræsentant for kollegerne på den sjællandske del af Rosendahls Schultz Grafisk. En grafisk virksomhed med godt 230 ansatte i alt på arbejdspladser fordelt tværs over landet fra Esbjerg, over Odense og til Københavnsområdet – nærmere bestemt Albertslund.

Respekt mellem faggrupper Tidligere havde faggrupperne hver sin klub, som stod stejlt overfor hinanden. Men i hovedstaden lykkedes det omsider for

– Vi vil skabe en jobbank, hvor vi matcher arbejdsløse grafiske teknikeres kompetencer med arbejdsgivernes specifikke behov, siger Brian Christiansen, som er ny formand for Grafisk Tekniker Klub Hovedstaden.

nogle år siden at samle Grafisk Trykkerklub og Bogbindernes Brancheklub. – Da vi slog klubberne sammen, måtte vi høre fra resten af landet, at dét aldrig ville gå. Men her i år, i foråret, blev de gamle landsforeninger Tryk­kernes Landssammenslutning og Bogbindernes Landssammenslutning omsider slået sammen i det landsdækkende Grafisk Tekniker Netværk – hvilket er et godt forum til at styrke netværket mellem tillidsrepræsentanter på de grafiske arbejdspladser, beretter Brian Christiansen, som også er med i afdelingsbestyrelsen i HK it, medie & industri: – Det er spændende at være sammen med så mange andre faggrupper i bestyrelsen, og positivt at se ud over vores lille grafiske verden og få øjnene op for, at andre faggrupper – som eksempelvis laboranter og it-folk – også har en høj faglig aktivitet. Respekt! De grafiske teknikere har i flere år set ud

til at være en faggruppe, som støt og roligt bliver afviklet.

Vil etablere grafisk jobbank – Vi bliver færre og færre – og når vi så står og har brug for en kollega, er der ingen at finde, fordi de har søgt over i andre brancher. Sideløbende bliver der taget alt for få lærlinge ind til at sikre, at faget består fremover, påpeger Brian Christiansen. Samtidig efterlyser arbejdsgiverne specifikke grafiske kompetencer, hvilket har frembragt ideen om en jobbank i regi af Grafisk Tekniker Klub. – Vores plan er at ringe til arbejdsløse kolleger for at kortlægge deres kompetencer. Det kan vi bruge til at henvise en kollega til en arbejdsplads, som efterspørger den kompetence, vedkommende har, men også til at organisere efteruddannelse, der kan modsvare behovet for de efterspurgte kompetencer, forventer Brian Christiansen. 

www.imi.hk.dk | imi@hk.dk | 3330 2945

it, medie & industri 5 13  

Fagblad for medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden.

it, medie & industri 5 13  

Fagblad for medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden.