Page 1

it,medie

& industri Nr. 4 2012

5 Den danske model 6 Fleksjobber frygter at blive stavnsbundet 10 Ansatte ejer og styrer egen virksomhed it, medie & industri | 1


it,medie

& industri Udgives af: HK it, medie & industri Hovedstaden Svend Aukens Plads 11 2300 København S Fax: 33 30 28 50 • mail: imi@hk.dk www.imi.hk.dk Oplag: 17.500 Faglig afdeling Tlf. 33 30 29 45 Medlemsservice/kontingent Tlf. 33 30 29 31 Åbningstider i faglig afdeling og medlemsservice/kontingent Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13 A-kassen · Tlf. 70 10 67 89 Telefontider: Mandag - torsdag kl. 8-17 Fredag kl. 8-16 A-kassens Jobformidling Tlf. 33 30 29 39 Personlig henvendelse i A-kassen (Job og Vejledning) Mandag/onsdag/torsdag kl. 9-15 Tirsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13

it, medie & industri Udkommer næste gang 30. nov. 2012 Deadline 1. nov. 2012 Ansv.: Ulla Jeppesen Journalist: Kirsten Magelund (DJ) Foto: Sonja Iskov Layout: Eks-Skolens Trykkeri · 35 35 72 76 Tryk: ColorPrint Skrift: Clearview Forsiden: Bogholder Sussie Müller er ansat i fleksjob 14 timer om ugen hos Malerfimaet Per Hardi. Foto: Sonja Iskov

Angreb på lønmodtagerne forklædt som frihedskamp Fremover skal du arbejde 45 timer om ugen uden overarbejdsbetaling og til 30 kr. mindre i timen! Fik du den besked, ville du nok føle dig temmelig forurettet og bede din fagforening om hjælp. Det var også, hvad 3F-medlemmerne på Restaurant Vejlegården gjorde, og det var det, som førte til den faglige konflikt, der har været sommerens store emne i pressen. Reelt er der tale om en helt almindelig og ikke spor usædvanlig faglig kamp. Det eneste usædvanlige er den megen opmærksomhed, konflikten har fået. Dette skyldes dels den velkendte agurketid i pressen, dels mange journalisters ukendskab til spillereglerne på det danske arbejdsmarked, og dels en række borgerlige politikeres behov for at profilere sig selv. Med store dele af dansk presse som villige mikrofonholdere har restauratør Amin Skov fremstillet sig selv som den stakkels, lille mand, der kæmper en frihedskamp mod den store, stygge fagbevægelse. At han selv startede med at lockoute personalet, og at det er ham, der via en Krifa-overenskomst kræver, at de ansatte skal arbejde 45 timer om ugen – og til en væsentligt lavere løn – tales der ikke meget om. Man kunne ellers mene, at det var mere synd for de ansatte end for Amin Skov. Helt ud af proportioner kom den ophedede debat med Venstres og DF’s forslag om – i frihedens navn – at forbyde blokade som fagligt våben. Det forslag vil åbne for, at foreninger fra hele EU kan tilbyde arbejdsgivere ringere løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Men friheden skal åbenbart ikke gælde alle. Et blokadeforbud vil nemlig tvinge folk til at arbejde for Amin Skov, selvom de ikke ønsker det – heriblandt de grafiske HKmedlemmer, der som led i en lovlig sympatikonflikt nægter at trykke annoncer for Vejlegården. Vejlegårdskonflikten handler i bund og grund om, hvorvidt en arbejdsgiver skal kunne droppe en eksisterende overenskomst til fordel for en billigere overenskomst med en anden organisation. Får Vejlegården og de øvrige cafeejere og restauratører, der forsøger det samme som Amin Skov, held hermed, bliver restaurationsbranchen det rene Wild West. Og lykkes det at smadre løn- og arbejdsvilkår i denne branche, vil arbejdsgivere fra andre brancher følge efter. 3F’s kamp er altså vigtig for hele fagbevægelsen. Derfor har HK/Privat etableret sympatikonflikt, og derfor deltog HK it, medie & industri Hovedstaden i demonstrationen ved Vejlegården den 4. august. En samlet LO-fagbevægelse har tilkæmpet sig resultater som en 37 timers arbejdsuge, overtidsbetaling, løn under barsel, den sjette ferieuge og arbejdsmarkedspension. En samlet LO-fagbevægelse skal også stå vagt om resultaterne! Ulla Jeppesen 01uj@hk.dk


6

8

15

INDHOLD ARTIKLER 4 Solidarity Songs. Typograf Janne Lærkedahl og tidligere fagforeningsleder Bjarne Nielsen har udgivet en cd med internationale sange om solidaritet. 5 debat. Den danske models udfordringer blev sat under lup på et fyraftensmøde i HK Hovedstaden 6 fleksjob. Bogholder Sussie Müller frygter for konsekvenserne af fleksjobreformen. 8 praktik. En af verdens største bioteknologiske virksomheder Novo Nordisk A/S sikrer sig fremtidig arbejdskraft ved bevidst at rekruttere nye laborantpraktikanter. 10 kooperativ virksomhed. Eks-Skolens Trykkeri fylder 40 år. 12 internationalt. Grafiker Maj-Britt Milsted har besøgt Colombia, hvor hun mødte faglige tillidsfolk og deltog i Den Patriotiske Marchs folkemøde i Bogota. 14 Jobpatruljen. Frivillige unge tjekker hver sommer andre unges løn og arbejdsforhold. 15 vejlegårdEN. Først i august var HK IMI sammen med 50 andre fagforeninger til støttedemonstration for 3F og den danske arbejdsmarkedsmodel. 16 NYE TILLIDSVALGTE. 17 GRAFISK KOMMUNIKATION. Aktivitetsprogram for andet halvår. 18 KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER.

BAGSIDEN aftalen er på plads. Reservedelsekspedient Phillip Breining sætter pris på ordnede forhold på arbejdspladsen.

HK it, medie & industri Hovedstaden – kort fortalt Medlemmerne af HK it, medie & industri Hoved­staden arbejder på virksomheder, der ligger i en af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Medlemmerne arbejder på indu­strivirksomheder, herunder i medicinalindustrien, på it-virksomheder og inden for den grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til trykkerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand Ulla Jeppesen 22 medarbejdere, som er klar til at bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. Find afdelingens medarbejdere på www.imi.hk.dk > Om it medie & industri

it, medie & industri | 3


Solidaritet for altid Ved en koncert i HK Hovedstaden i juni præsenterede typograf og sanger Janne Lærkedahl med Band sangene fra den nye cd Solidarity Forever Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Janne Lærkedahl med band spillede en juniaften internationale solidaritetssange for et par hundrede tilhørere i HK Hovedstaden. Sange fra hele verden er repræsenteret på Solidarity Forever, og ved præsentationen af cd’en, sagde typograf og sanger Janne Lærkedahl: – Vi har valgt 13 forskellige internationale solidaritetssange. Nogle er fra det forrige århundrede, men der er også nyere sange med. Med industrialiseringen be-

Hør lydklip fra de 13 sange på solidarity.com På siden kan man også bestille cd’en.

4 | it, medie & industri

gyndte arbejderbevægelsen for alvor at kæmpe for ordentlige arbejdsforhold, og med kampen kom også sangene. Solidarity Forever skal bidrage til at skabe optimisme, livsglæde og sammenhold. Bandet består – ud over Janne Lærkedahl – af bassist og guitarist Knut Henriksen, Gert Smedegaard på trommer og percussion samt guitarist Stanley Samuelsen, som også har produceret Solidarity Forever.

Samarbejde i Sunlark Cd’en er udgivet på pladeselskabet Sunlark i et samarbejde mellem Janne Lærkedahl og typograf Bjarne Nielsen, som fik ideen til at udgive solidaritetssangene. – Med cd’en vil vi gerne give styrke til traditionen for at udbrede solidaritet og sammenhold – også på det internationale plan. Solidaritet er – sammen med kærligheden – den smukkeste følelse, der kan opstå mellem mennesker, siger Bjarne Nielsen. Han har siden sidst i 1970’erne været fagforeningsleder i henholdsvis Dansk Typograf-Forbund, Grafisk Forbund og

HK/Privat, indtil han i november 2011 gik på pension. – Cd’en er blevet til i forbindelse med CO-industris 100 års jubilæum, og vi havde premiere 19. juni, hvor sangene blev spillet og cd’en delt ud på den store internationale kongres i Bella Centret. Her var over 1.000 fagforeningsfolk fra 109 lande samlet for at skabe en ny fælles global organisation – IndustriALL Global Union – for 50 millioner industriansatte verden over, oplyser Bjarne Nielsen.

Solidarity Forever Blandt de traditionelle sange på cd’en er Joe Hill, We Shall Overcome og Solidarity Forever. Sydamerika er repræsenteret med Gracias a la Vida og Solo Le Pida a Dios. Herudover kan man lytte til John Lennons Working Class Hero og Imagine, Tracy Chapmans Talk About a Revolution, Buffy Sainte-Maries Universal Soldier og frihedssangen Free Nelson Mandela, hvor ugandiske kvinder, som i en periode havde ophold i Danmark, synger kor. 


Den danske model

står over for udfordringer På det danske arbejdsmarked aftaler de faglige organisationer og arbejdsgiverne de ansattes løn og arbejdsvilkår. Men den danske model er under pres af EU, de »gule foreninger« og af, at stadigt færre organiserer sig, lød det i debatten under et fyraftensmøde i HK Hovedstaden Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Den danske model, hvor løn og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet bliver aftalt mellem de ansattes organisationer og arbejdsgiverne, står ifølge formand for LO Storkøbenhavn Peter Kay Mortensen over for udfordringer. Således bliver en stadigt stigende andel af vilkårene på arbejdsmarkedet reguleret gennem lovgivning, hvilket skyldes krav fra EU om, at fælles regler skal træde i kraft i hele Europa. Derudover er den danske fagbevægelse under pres fra såkaldte »gule foreninger«, og af at færre organiserer sig i de fagforeninger, som har retten til at forhandle overenskomst. – Men måske handler det også om, at der ikke er særligt mange, som kender til eller hører noget om, hvad vi i fagbevægelsen egentlig står for. Derfor ser jeg det som en væsentlig opgave at informere bredt og gøre det synligt, hvad vi laver, sagde Peter Kay Mortensen.

Fyraftensmøde i HK Hovedstaden, hvor medlemmer debatterede den danske arbejdsmarkedsmodel.

Tager udfordringerne op Ud over at den danske model er udfordret af EU og »de gule«, nævnte Peter Kay Mortensen, at kun tre fjerdele af arbejdsmarkedet er dækket af overenskomster – inden for det private område alene er tallet endnu lavere. Samtidig har kun halvdelen af arbejdspladserne valgt en tillidsrepræsentant. På det private område er dette tal helt nede på godt en fjerdedel. Når det kommer til arbejdsmiljørepræsentanter, så er det 80 procent af arbejdspladserne, der har valgt en sådan. Derudover er under 70 procent af de danske lønmodtagere organiserede i en fagforening. – Hvor længe endnu kan vi sige, at vi har et kollektivt overenskomstsystem, der dækker så bredt, at der ingen grund er til at

– De unge i folkeskolen skal undervises den danske model, foreslog LO’s næstformand Lizette Risgaard.

– Fagbevægelsen skal synliggøre, hvad vi laver, sagde formand for LO Storkøbenhavn Peter Kay Mortensen.

regulere arbejdsmarkedet gennem lovgivning, spurgte Peter Kay Mortensen. Især den unge generation mangler kendskab til fagbevægelsen, fremhævede næstformand i LO Lizette Risgaard. – Vi skal ud på arbejdspladserne for at oplyse de ansatte om, hvor der er hjælp at

hente, hvis de får brug for det. Samtidig har vi en kæmpe udfordring i at undervise børn og unge i folkeskolen om, hvordan goderne på arbejdspladsen ikke er kommet af sig selv, men gennem tiden er blevet – og fortsat bliver – kæmpet hjem af fagbevægelsen, understregede Lizette Risgaard.  it, medie & industri | 5


Fleksjobber

frygter at blive stavnsbundet

Efter en trafikulykke som barn er bogholder Sussie Müller nødt til at arbejde på deltid. Hun frygter for konsekvenserne af fleksjobreformen Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

En lastbil kørte for 48 år siden det højre underben af et knap toårigt barn. Det var Sussie Müller. Hun er i dag ansat i fleksjob som bogholder hos malerfirmaet Per Hardi i Hvidovre. – På grund af mit fysiske handicap har jeg deltidsjob. Men jeg har altid arbejdet og vil gøre det, så længe jeg overhovedet kan, slår Sussie Müller fast. Hendes arbejdstid er 14 timer om ugen. – Jeg ville virkelig gerne arbejde flere timer, hvis jeg kunne. For der er absolut ingen hverken social eller karrieremæssig gevinst ved at være på deltid, og man går også glip af meget af det sjove sammen med kollegerne, når man er til stede i mindre tid. Jeg har energien indeni, men kroppen kan bare ikke være med, siger Sussie Müller.

Handicap sluger tid Trafikulykken førte til at Sussie Müller som barn fik en underbensprotese, der blev spændt fast over knæet. Men som 27-årig fik hun infektioner i benstumpen. Infektionerne bredte sig til resten af kroppen, og hun var ofte syg med høj feber. – På trods af sygdommen var jeg fortsat i arbejde. Jeg søgte invaliditetsydelse gennem Rødovre Kommune, men fik afslag. I stedet fik jeg førtidspension, hvor min løn så blev modregnet, fortæller Sussie Müller. I forbindelse med ansøgningen om pension blev hun vurderet af en overlæge på Gentofte Sygehus, som anbefalede hende at få benet amputeret til over knæet. – Han skrev til mig, at jeg ville få et meget bedre liv, hvis jeg gjorde det, og tilbød oven i købet selv at udføre operationen, hvis det skulle være. Det var svært at træffe beslutningen, for mens jeg endnu havde 6 | it, medie & industri


knæet, kunne jeg stadig cykle og løbe på rulleskøjter. Men af hensyn til mit barn – jeg har siden fået en datter mere – ville jeg gerne være rask, siger Sussie Müller. Så hun valgte at sige ja til at få sit ben amputeret og har nu en hel benprotese. – At have et handicap er virkelig tidskrævende. Jeg er lykkelig, når jeg har en uge, hvor jeg ikke skal til læge, kontrol på hospitalet eller bandagist, siger Sussie Müller, som også går til ridefysioterapi hver fredag for at træne sine muskler, så hun har styrke til at bære den godt seks kilo tunge protese.

Endelig normal lønmodtager Efter amputationen søgte Sussie Müller om at blive godkendt til fleksjob, men fik i første omgang afslag med den begrundelse, at skaden skulle være nyopstået. Hun ankede dog denne afgørelse og fik 1. maj 2008 dispensation til at blive godkendt til fleksjob. – Det forandrede mit og mine to ungers liv helt vildt at få en normal indtægt. Samtidig kunne jeg slippe fri af statussen som

– Tidligere har jeg af og til fået bemærkningen: »Ja, der er nok nogen, der kan« – når jeg gik kl. 14.00. Men havde jeg haft to ben, ville jeg hellere end gerne blive til kl. 16.00, siger bogholder Sussie Müller.

pensionist og pludselig se mig selv som »normal« lønmodtager, siger Sussie Müller. Men glæden varede blot, indtil nyheden om fleksjobreformen gav hende et mindre chok. – Jeg tænkte: »Nej, nej, nej. Vi bliver stavnsbundet til en bestemt arbejdsplads.«

Hvis jeg skifter job, vil jeg miste mellem 7.100 og 8.000 kroner i indtægt om måneden. I virkeligheden skifter man jo kun job, hvis man kan opnå et par tusinde mere i løn og ikke for at gå ned i løn, understreger Sussie Müller. 

Politikerne sidder på ørerne Fleksjobreformen træder formentlig i kraft 1. januar næste år. Reformen vil stavnsbinde fleksjobbere og forringe nye fleksjobberes vilkår, vurderer HK it, medie & industri Fleksjobbernes vilkår bliver markant forringet gennem aftalen om reform af fleksjobordningen, som regeringen har indgået med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det vurderer faglig sekretær i HK it, medie & industri Hovedstaden, Steen Bonde Jensen. – Fra 1. januar 2013 vil nye fleksjobbere kun få løn efter det antal timer, som de yder. Reformen skulle dog ikke få nogen økonomisk konsekvens for de, som allerede er i fleksjob. Men til gengæld vil de blive stavnsbundet til den arbejdsplads, som de aktuelt er ansat på, for hvis de skifter job, vil de komme ind under de nye regler og få et massivt indtægtstab, siger Steen Bonde Jensen.

To timers arbejde Fleksjobbere vil samtidig også få lavere ydelse ved ledighed samt lavere pension. Ud over det økonomiske tab, så vil fleksjobbere, der arbejder under otte timer om ugen, også miste funktionærlovens beskyttelse.

Efter de nye regler vil en person med en arbejdsevne på helt ned til to timer om ugen kunne komme i fleksjob. – Men hvilken arbejdsgiver vil ansætte folk to timer ugentligt – og med 150.000 i arbejdsløshedskøen i forvejen, så ser fremtiden for fleksjobbere sort ud, frygter Steen Bonde Jensen. Han fremhæver, at fleksjobbere er mennesker, som, enten på grund af at de er fysisk eller psykisk nedslidte eller har været ude for arbejds- eller andre ulykker, har mistet den fulde arbejdsevne. – Men de ønsker fortsat at være en del af arbejdsmarkedet og gøre en indsats for samfundet, siger Steen Bonde Jensen. Ifølge en rapport fra HK, så arbejder de 52.100 personer, som er i fleksjob, i et omfang, der svarer til 20.000 fuldtidsansatte, og de bidrager med 10,4 mia. kroner til statskassen hvert år. – Set i det lys er det helt uforståeligt, at regeringen vil spare sølle 1,9 mia. kro-

ner med reformen, pointerer Steen Bonde Jensen. Ifølge formand for HK it, medie & industri Ulla Jeppesen har HK Hovedstaden forsøgt at råbe politikerne op. Blandt andet ved at invitere samtlige partier til et møde i april måned, hvor politikerne kunne diskutere med 160 fleksjobbere og få syn for sagen. Men det eneste parti, der mødte frem, var Enhedslisten.

Frygter øget ulighed – I jagten på besparelser har regeringen og dens forligspartier glemt – eller valgt at glemme – at det er rigtige levende mennesker, det handler om, siger Ulla Jeppesen, som frygter, at konsekvensen af fleksjobreformen bliver en øget ulighed i samfundet. – Fra HK it, medie & industris side er budskabet til de ansvarlige politikere: Det er for ringe arbejde, I har leveret. Det må laves om! Vi står gerne til rådighed med hjælp og vejledning, tilbyder Ulla Jeppesen.  it, medie & industri | 7


Novo Nordisk er næsten selvforsynende med uddannede laboranter Virksomheden sikrer sig fremtidig arbejdskraft ved bevidst at rekruttere nye praktikanter. En personalekonsulent, en afdelingsleder og en praktikant beretter om, hvordan det foregår Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Afdelingen Talent Attraction i Novo Nordisk besøger så vidt muligt alle landets laborantskoler to gange årligt. Det fortæller personalekonsulent Anne-Marie Nielsen. Hun arbejder med at tiltrække nye talenter til virksomheden, der i Danmark har op mod 13.000 ansatte,, deriblandt 1.650 laboranter. Skolerne har færdige hold to gange årligt – et sommerhold og et vinterhold. Novo Nordisk har fortløbende godt 38 laborantpraktikanter, og op mod 80 procent af praktikanterne får et vikariat eller bliver fastansat efter 8 | it, medie & industri

endt uddannelse. Andre læser videre til for eksempel farmaceut eller dyrlæge. – Vi har en ret høj selvforsyningsgrad, og der er virkelig rift om de fleste af de nyuddannede laboranter i afdelingerne. Ofte fortsætter de, som læser videre, også i et studiejob hos os, siger Anne-Marie Nielsen.

Erfaring tæller Novo Nordisk ansætter laborantpraktikanter 1. februar og 1. september. – Vi er tidligt ude, så det er før, eleverne på laborantskolerne har egentlige karakterer at vise frem. Vi ansætter de personer, som vi vurderer til at være gode at arbejde sammen med. Men selvfølgelig må de også

gerne have gode karakterer, siger AnneMarie Nielsen. Ansøgerne kan være ældre elever, som har været i gang med et universitetsstudie, men ønsker at få mere praksis ind i hverdagen – De har erfaring, og det kan vi faktisk godt lide. Indtil videre er den ældste, vi har ansat, en 46-årig praktikant. Men selvfølgelig ansætter vi også yngre elever, som er gået lige fra gymnasiet til laborantskolen, siger Anne-Marie Nielsen. Talent Attraction modtager ansøgningerne via jobsiden på Novo Nordisks hjemmeside, og hvis der eksempelvis er 20 ledige stillinger, vælger Anne-Marie Nielsen cirka 45 kandidater ud. Heraf får hver af de


– Kravet til laborantpraktikanterne er, at de har en basal teoretisk viden – men praksis i at anvende den nyeste teknologi kommer først under praktikperioden, siger personalekonsulent Anne-Marie Nielsen.

– I starten fulgte jeg min laborant, som introducerede mig for alt, hvad hun lavede. Hun udførte den ene halvdel af arbejdsopgaverne og jeg den anden. Hun introducerede mig også til apparaterne og til arbejdsgangen i øvrigt, og nu har jeg mine egne opgaver, siger praktikant Mette Borring-Møller.

afdelinger, der har behov for praktikanter, fem til otte kandidater.

jekt er akademikeren, der hjælper til. Projektet betyder, at vi kan få afprøvet ideer og metoder, som vi ellers ikke har haft tid til at undersøge. Vi får ofte besvaret nogle spørgsmål og bliver tit inspireret til at arbejde videre med emnet, oplyser afdelingsleder Claus Kristensen.

Ny praktikant hvert år En af de afdelinger, der modtager ansøgninger fra Talent Attraction, er Mammal Celleteknologi på Novo Nordisk i Måløv, hvor humanbiolog Claus Kristensen er afdelingsleder. – Hvert år i februar ansætter vi en ny praktikant, som så at sige afløser den netop færdigt uddannede, siger han. En rutineret laborant og en akademiker vejleder praktikanten, som følger en uddannelsesplan, hvor hun eller han gennemgår de metoder, der er specielle for afdelingen. – Vi arbejder med bioteknologi. Det vil sige DNA-arbejde, celleteknologi og lidt proteinkarakterisering. Det giver praktikanten en specialindsigt, der er værdifuld i forhold til at bestride stillinger som laborant inden for Novo Nordisk, siger Claus Kristensen.

Inspiration til videre arbejde Praktikforløbet bliver rundet af med et syv ugers projekt, hvor praktikanten udarbejder problemformuleringen i samarbejde med akademikeren, men ellers kører projektet selvstændigt. – Gennem praktiktiden får eleven hjælp af laboranten på metodesiden, mens det under arbejdet med det afsluttende pro-

Ideer til projekt Praktikant Mette Borring-Møller har sidste arbejdsdag i afdelingen 31. januar 2013. – Inden da har jeg fremlagt mit projekt på Laborantskolen Nordsjælland og fået karakter. For tiden vender jeg ideer med min kemiker om et emne relateret til blødersygdom, nævner Mette Borring-Møller. Som ny blev hun introduceret til afdelingen af laborantvejlederen, og da hun havde fået et overblik, fik hun sine egne celler at arbejde med. – Cellerne skal passes ordentligt, ellers dør de. Jeg har udviklet en cellelinje, som er gået videre og bliver opskaleret til en 100 liters tank. Cellelinjen leverer et bidrag til fremdriften af et vigtigt projekt – og så kan man pludselig se, at det, man laver, betyder noget, siger hun.

Relevante opgaver Under praktikforløbet skriver Mette Borring-Møller ugejournal over, hvad hun har arbejdet med. Den fungerer som doku-

mentation for, at hun udfører opgaver, der er relevante for uddannelsen. – Til oktober skal jeg sammen med ugejournalen også skrive en praktikrapport om virksomheden med fokus på hvilke metoder, jeg har arbejdet med. Den kommer derudover ind på, hvilke kolleger jeg har arbejdet sammen med, hvordan organisationsstrukturen er, og hvilke produkter Novo Nordisk udvikler. Rapporten er samtidig til egen refleksion, så man ved, hvad man er en del af, og hvordan virksomheden fungerer, fortæller hun.

Samarbejde på tværs På et kursus i teambuilding mødte Mette Borring-Møller omkring 80 andre elever, lærlinge og praktikanter hos Novo Nordisk. – Vi var på tur til Gisselfeld Kloster i Haslev og i Haslev omegn, hvor vi sov i bivuak i skoven, sejlede i militærgummibåde og lærte, hvordan man kommunikerer for at få samarbejdet til at fungere bedst muligt. Samtidig var det spændende at høre om, hvordan de andre praktikanter og kontorog kokkeelevernes uddannelser er, siger Mette Borring-Møller. Hun har nu meldt sig som elevambassadør, hvor hun tager med Uddannelseskaravanen ud på skoler over hele landet for at fortælle om uddannelsesmuligheder hos Novo Nordisk.  it, medie & industri | 9


Ansatte ejer og

styrer egen virksomhed

Medarbejderne på Eks-Skolens Trykkeri er både ansatte og arbejdsgivere for sig selv. Den kooperative virksomhed blev sat i verden af kunstnere for 40 år siden Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Kooperativet Eks-Skolens Trykkeri har til huse i en baggård på Nørrebro, hvor grafiker Maj-Britt Olsen, også kaldet Mayer, arbejder. Hun er udlært som reprokopist på trykkeriet og har været ansat siden 1984. Sammen med grafiker Lis Kristensen står hun for at tage ordrer ind, beregne tilbud, planlægge produktionen og træffe beslutninger, der har med den daglige ledelse af trykkeriet at gøre. – Men vi er et kooperativ – en virksomhed ejet af medarbejderne – og på mandagsmødet træffer vi de overordnede strategiske beslutninger. På et årligt møde træffer vi de beslutninger, der vedrører løn og arbejdsforhold for os alle. Vi forhandler så at sige løn med os selv. Princippet er, at alle har ligeløn og mindst skal tjene gennemsnittet af, hvad de grafiske arbejdere i hovedstaden tjener, understreger Mayer.

Trykkeriet konkurrerer på markedsvilkår, men ifølge Mayer er virksomheden kun bæredygtig, hvis der er ordentlige løn- og arbejdsforhold. – Ellers er der ingen ide i at etablere egen virksomhed, hvis man ikke kan gøre det bedre end de traditionelle privatejede virksomheder.

Alle skal vide, hvad der foregår. Det giver tryghed, og der kommer ingen uforudsete overraskelser som for eksempel fyringer, nævner Mayer. På mandagsmødet har hver person én stemme, men medarbejderne satser på at diskutere sig frem til enighed frem for at stemme om beslutninger.

Direkte demokrati

Sund fornuft

Medarbejdermødet er øverste myndighed på virksomheden. På mødet træffer medarbejderne beslutninger, der vedrører arbejdsmiljø, sikkerhed, nye indkøb og, ikke mindst, fastlægger virksomhedens budget. – En gang årligt holder vi en konference, hvor vi lægger budget for det kommende år. Vi drøfter også indkøb af nyt udstyr og eventuelle andre ønsker til afdelingerne. Alle medarbejdere skal have indblik i, hvordan virksomhedens økonomi og tilstand er. Vi skal kunne forstå økonomien og kunne gennemskue regnskabet.

En uomgængelig forudsætning for at arbejde på Eks-Skolens Trykkeri er, at man er fagligt organiseret, og som ansat bliver man medlem af medarbejderforeningen. Dette princip gælder også for lærlinge, som trykkeriet kontinuerligt tager en ind af hvert tredje år. – Men ingen betaler indskud, når man bliver ansat, og ingen får penge med, når man stopper igen. Pengene bliver i virksomheden, og et eventuelt overskud går til at anskaffe nyt eller til at udvikle for – og så betaler vi selvfølgelig også regulær selskabsskat som alle andre virksomheder, siger Mayer.

Eks-Skolens Trykkeri fylder 40 I 1972 gav Kulturministeriet grønt lys til kunstner Bjørn Nørgaard (bl.a. Hesteslagtningen og Dronningens gobeliner) til at købe udstyr fra et offsettrykkeri. Den Eksperimenterende Kunstskoles huslejestøtte fra ministeriet var på 10.000 kr. Da skolen var uden lejemål, så var pengene til rådighed, og man besluttede at leje lokaler, købe udstyr og skabe Eks-Skolens Trykkeri ApS for beløbet. Kunstnerne Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen (bl.a. Hesteslagtningen og Den kvindelige Kristus) og Erik Hagens var ansat i trykkeriet indtil 1978 og 1979, hvor de trak sig ud for at arbejde fuld tid med kunsten og solgte trykkeriet for en krone til de faglærte medarbejdere. Hér 40 år senere er Eks-Skolens Trykkeri stadig et kooperativ, hvor alle anparter i selskabet er ejet af medarbejderforeningen. Trykkeriet bliver ledet af samtlige medarbejdere, som på medarbejdermøder i fællesskab træffer de overordnede beslutninger. Alle medarbejdere har ligeløn. Virksomheden er medlem af De Grafiske og af Kooperationen i Danmark. Se mere på eks-skolens.dk

10 | it, medie & industri


Grafiker Maj-Britt Olsen, også kaldet Mayer, foran trykkeriets farverige facade sammen med trykker Jens Kofoed og grafiker Mads Wolff, som er udlært på Eks-Skolens Trykkeri.

Hun kalder virksomhedens økonomiske princip for sund husmoderøkonomi, hvor man ikke bruger flere penge, end man har – og ikke sætter sig i unødig gæld.

Nye funktioner Medarbejderforeningen er bevidst om at styre, at der er balance i kundeandelen af produktionen. – På den måde undgår vi at blive afhængige af én stor kunde, hvor risikoen for at gå nedenom og hjem er overhængende, hvis kunden går konkurs, eller vi mister vedkommende. Vi justerer også, når der er nedgang og krisetider. Når vi handler i fællesskab, så oplever jeg, at vi handler fornuftigt, fordi vi samtidig har ansvaret for hinanden, siger Mayer. Eks-Skolens kundekatalog omfatter en lang række fagforeninger, ngo-organisationer, offentlige institutioner, kulturinstitutioner og bogforlag. – Vi har trofaste kunder – og de må jo være tilfredse, siden vi formår at fastholde dem. Men det er indlysende, at vi har et vækstpotentiale, hvis vi bliver mere opsøgende og udadrettede i vores indsats for at udvide kundegrundlaget, vurderer Mayer. Trykkeriet producerer alt fra ide og koncept over layout til færdig tryksag, formidler kontakt til illustratorer, kunstnere, fotografer og journalister – og er projektleder for kampagner. – Vi er mere end blot et trykkeri, og funktionen som projektleder udvikler sig hele tiden. Indtil videre har vi levet af at være trykkeri i 40 år – og det er lang tid i den grafiske branche – nu er det i virkeligheden mere og mere vores relation til kunden, som vi lever af, hvor vi er med fra begyndelsen til at udvikle ide og koncept og frem til, at vi fører ideen ud i livet. 

it, medie & industri | 11


Faglige aktivister i Colombia risikerer livet I Colombia bliver faglige aktivister myrdet, og deres familier truet på livet. Men det har ikke afholdt EU fra at indgå en frihandelsaftale med landet. Grafiker Maj-Britt Milsted var i foråret med i en delegation, som besøgte colombianske fagforeninger Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov/Privat

11 danske faglige tillidsfolk og et folketingsmedlem besøgte i april måned Colombia. Delegationen var blevet samlet af Fagligt Colombia Fokus efter invitation fra CUT, det største af Colombias tre faglige landsorganisationer. Med i delegationen var Maj-Britt Milsted, som er grafiker og formand for landsforeningen HK Grafisk Kommunikation. – Da vi ankom til Colombia, blev vi modtaget af repræsentanter fra den colombianske fagbevægelse, som gjorde alt for at garantere vores sikkerhed. Men alligevel 12 | it, medie & industri

fik vi terroren på meget tæt hold, for i de otte dage, vi var på besøg, blev to fagforeningsfolk dræbt, og to »forsvandt«, erindrer Maj-Britt Milsted. Colombia har i mange år været det land, hvor flest fagforeningsfolk bliver slået ihjel. Ifølge den Internationale Sammenslutning af Fagforeninger (ITUC) er der siden 2003 og frem til 2011 blevet dræbt 446 fagforeningsfolk, og i 2012 har yderligere ni mistet livet, deriblandt en leder fra Colombias El-forbund.

Konstant statsterror Baggrunden for invitationen til de danske tillidsfolk var, at Danmark i første halvår

af 2012 havde formandskabet for EU, og at EU forhandler en frihandelsaftale med Colombia. Colombias tre faglige landsorganisationer: Det katolske CGT, det socialdemokratiske CTC og det venstreorienterede CUT, anbefaler de europæiske lande at stemme nej til aftalen. Maj-Britt Milsted undrer sig over, at EU indgår en frihandelsaftale med Colombia – et land med fire millioner internt fordrevne, hvor menneskerettighederne dagligt bliver krænket, og hvor faglige rettigheder stort set er sat ud af kraft. – Colombia er en ny konkurrent på det globale marked. Et land med de mest usle forhold for den arbejdende befolkning. Jeg


ser det som et kæmpestort laboratorium, hvor man eksperimenterer med, hvor langt man kan komme med at fjerne fagbevægelsen fra jordens overflade, vurderer hun.

Kamp for at overleve En af følgevirkningerne af den konstante statsterror over for faglige ledere og aktivister er, at medlemstallet i fagforeningerne falder markant: Blot fire ud af hver hundrede colombianere er fagligt organiseret – og tallet er i frit fald. Kun én procent af de, der har ret til at forhandle kollektive aftaler, er dækket af en overenskomst. Det svarer til 189.000 arbejdere ud af en arbejdsstyrke på 19 millioner arbejdere. – Under besøget var vi dagligt med til fem, seks møder, hvor vidner berettede om, hvad der foregår. Når vi spurgte, hvordan de kan blive ved med at kæmpe under de betingelser, med daglig terror og mord på aktivister, så var svaret: Vi kan ikke andet, det er ren overlevelseskamp for os selv og for vore børns fremtid, siger Maj-Britt Milsted.

Folkebevægelse for dialog Den danske delegation deltog også i et folkemøde i Bogota med flere end 100.000 deltagere. Folkemødet var arrangeret af Den Patriotiske March, der består af 17.000 organisationer. – Det er dybt imponerende, at så mange mennesker trodser trusler på livet og vælger at gå på gaden. Reelt er Colombia jo i krig, understreger Maj-Britt Milsted. Fra hovedstaden Bogota kørte den danske gruppe 100 kilometer hen over bjergkammen for at besøge landsbyen Puerto Esperanza (Håbets havn). Alle landsbyens 11.000 indbyggere blev i 2005 fordrevet af militæret, men nogle er nu vendt tilbage.

– Familier og børn i Colombia bliver truet på livet, faglige aktivister bliver dræbt – og næsten alle drab er stadig uopklarede. Den ene procent, der er opklaret, kommer aldrig for en domstol, siger grafiker Maj-Britt Milsted.

– De colombianske myndigheder gør alt for at skaffe jord til de multinationale selskaber. Landsbyens beboere fortalte os om mord og terror fra militærets side. Militæret stjal afgrøder og kvæg og satte derefter ild til byen. Beboerne måtte flygte op i bjergene. Alle havde mistet familiemedlemmer, der var blevet myrdet af militæret, siger Maj-Britt Milsted. Hun betegner de herskende tilstande i Puerto Esperanza som junglelov og beskriver landsbyen som et morads af udbrændte huse, hvor delegationen var henvist til at holde møde i et af de eneste intakte huse i byen, et forsamlingshus. – Mens mødet stod på, myldrede det ind i byen med militærpoliti, og vi valgte at

 a vi ankom til Colombia, blev vi modD taget af repræsentanter fra den colombianske fagbevægelse, som gjorde alt for at garantere vores sikkerhed. Men alligevel fik vi terroren på meget tæt hold, for i de otte dage, vi var på besøg, blev to fagforeningsfolk dræbt, og to »forsvandt«

rykke mødet fra forsamlingshuset og hen foran ruinen af fagforeningens hus. Dét gav opmærksomhed – og international opmærksomhed er den største sikkerhed for de colombianske fagforeningsfolk, understreger Maj-Britt Milsted.

Huset i Håbets Havn Den danske delegation har nu taget initiativ til at samle penge ind til at genopbygge fagforeningshuset i Puerto Esperanza. – Vi skal rejse 50.000 kroner. Det skulle vi vel nok kunne formå, forventer Maj-Britt Milsted. Men belært af sagen om den danske gruppe Fighters & Lovers, som blev dømt for terrorvirksomhed efter at have samlet penge ind til civile formål for FARC i Colombia, har den danske delegation spurgt Justitsministeriet, om det vil være lovligt at rejse penge til dette formål. – Foreløbigt har vi fået en tilkendegivelse fra ministeriet, om at vi nok kan samle ind. Nu har vi så bedt om få det skriftligt og er blevet lovet det hurtigst muligt, siger Maj-britt Milsted. Hun oplyser også, at repræsentanter fra Den Patriotiske March i september besøger lande i Europa, herunder Danmark.  Grafisk Almenvelgørende Fond har bidraget til Maj-Britt Milsteds billet til Colombia. it, medie & industri | 13


Jobpatruljen

tjekker unges løn og arbejdsforhold Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder over hele landet. Patruljen oplyser både arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder for ungarbejdere Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Frivillige unge i Jobpatruljen tjekker hver sommer løn og arbejdsforhold for andre unge over hele landet. Ungdomskonsulent i HK Hovedstaden, Anne Roden, og Aminnguaq Lena Mathæusen, som er elektriker og aktiv i Dansk El-Forbund, er på tur rundt i Ishøj for at interviewe ungarbejdere og fritidsjobbere. Aminnguaq Lena Mathæusen er med som frivillig for andet år i træk. Hun har i år valgt at bruge to uger af sin sommerferie på at være med i Jobpatruljen. – Responsen fra de unge er fantastisk, og de fleste arbejdsgivere tager også godt imod os, beretter Anne. Men både Anne og Lena oplever, at de unge mangler kendskab til både deres rettigheder og til fagforeningerne.

Ret til sygedagpenge En del unge får ikke den løn og de feriepenge, som de har krav på. Samtidig mangler ungarbejderne kendskab til, at de har ret til sygedagpenge, og at de skal melde sig syge til arbejdsgiveren under sygdom.

Rikke på 17 år er ungarbejder hos Jysk i Ishøj, hvor hun gør rent, støvsuger og fylder op med varer.

– I stedet for at melde sig syge, så bytter de vagt med en kollega – og så mister de altså retten til sygedagpenge, fordi det bliver betragtet som et vagtskifte, oplyser Anne. For unge under 18 år er der også en øvre grænse for, hvor meget de må løfte. – Men vi hører, at rigtig mange ikke er klar over, hvor meget eller hvor lidt, de må løfte, siger Lena. Reglen er, at ungarbejdere kun må løfte 12 kilo, men hvis løftet foregår fra bordhøjde til bordhøjde, så er den øvre grænse 25 kilo.

Guide til fritidsjob

15-årige Mullah er ungarbejder hos Kiosk Niki i Ishøj Bycenter. Han vil gerne høre mere om sine rettigheder og udfylder et skema med sine kontaktoplysninger. 14 | it, medie & industri

Jobpatruljen har udgivet Guide til fritidsjob, som Anne og Lena deler ud til de unge. I Kiosk Niki i Ishøj Bycenter taler de med 15-årige Mullah, som både har en ansættelseskontrakt, der er skrevet under af hans forældre – og som er klar over, at han har krav på en halv times pause efter fire en

halv times arbejde. Til gengæld er han er knap så velinformeret om, hvad en overenskomst er. – En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og fagforening om, hvilke løn- og arbejdsforhold, der skal være på arbejdspladsen, oplyser Anne. Mullah nikker og siger ja tak til at blive kontaktet af en fagforening for at høre nærmere om sine rettigheder. Hos Jysk i Ishøj møder Anne og Lena den 17-årige ungarbejder Rikke, som gør rent og fylder varer på hylder. Hun arbejder tre til fire timer om dagen og får 64 kroner i timen, som hun skal have. Men hun er ikke helt klar over, om hun får tillæg efter kl. 18.00 i weekenden. Anne og Lena råder hende til at tjekke sin lønseddel, både for at se om hun får tillæg, og om hun får de 12 ½ procent i feriepenge, som hun har krav på.  Se mere på jobpatruljen.dk


Bred støtte til

den danske model HK IMI var blandt de over 2.000 demonstranter fra hele landet, som først i august viste deres støtte til 3F og den danske arbejdsmarkedsmodel foran Restaurant Vejlegården Tekst: Kirsten Magelund Foto: brian rasmussen

Over 2.000 demonstrerede den første lørdag i august i Vejle til støtte for 3F og den danske arbejdsmarkedsmodel. Rundt regnet 50 fagforeninger fra hele landet var repræsenteret med faner – her i blandt HK it, medie & industri Hovedstaden. Johnny Jørgensen, som er trykker hos CCL Labels, havde taget turen fra Køge til Vejle, for at deltage i demonstrationen. – Jeg anser den her konflikt for at være den måske vigtigste faglige kamp i nyere tid. Hvis det lykkes for Vejlegården og Krifa at bryde igennem her, kan man frygte, at det samme breder sig til andre brancher. Eksempelvis at et trykkeri melder sig ud af Grafisk Arbejdsgiverforening – selv om jeg nu alligevel anser det for usandsynligt, siger han.

Helt efter spillereglerne Konflikten mellem 3F og Restaurant Vejlegården ApS er ifølge Johnny Jørgensen

helt i tråd med de spilleregler, som er en del af den danske model. Det vil sige, at den faglige organisation, som et led i kampen for at opnå overenskomst, har ret til at indlede blokade mod virksomheden – mens arbejdsgiverne har ret til at lockoute de ansatte, som er medlem af den konfliktende organisation. – Det er helt klart til gavn for begge parter, at arbejdsmarkedet bliver reguleret gennem direkte aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere frem for, at det sker gennem lovgivning. Vi kan bare se på, hvordan forholdene er i eksempelvis Grækenland og Spanien. Så jeg synes, at politikerne skal blande sig fuldstændigt udenom – og det gælder begge sider af Folketinget, opfordrer Johnny Jørgensen.

Principiel konflikt Indtil 1. november 2011, hvor Restaurant Vejlegården ApS fik ny forpagter, var der overenskomst mellem 3F og arbejdsgivernes organisation Horesta. Men restaurantens nye forpagter Amin Skov valgte at

melde sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF), som har overenskomst med Kristelig Fagbevægelse (Krifa). Alle ansatte fik derefter ny kontrakt i henhold til overenskomsten mellem KAF og Krifa. Det betød, at de blandt andet har fået længere arbejdstid og ifølge tal fra 3F er gået 6.663 kroner ned i løn om måneden. Formand for HK it, medie & industri Ulla Jeppesen betegner konflikten som en principiel konflikt. – Hvis arbejdsgiverne inden for restaurationsbranchen får held til at forringe vilkårene på denne måde, er det blot et spørgsmål om tid, før det kan få konsekvenser for hele det danske arbejdsmarked. Hvis det nu var medlemmer af vores fagforening, der fik stukket en anden overenskomst i næsen, hvor de blandt andet blev tvunget til at arbejde 45 timer om ugen og samtidig gå væsentligt ned i løn, så ville de formentlig også forvente, at vi gik ind og kæmpede for deres vilkår, siger Ulla Jeppesen.  Se også lederen side 2 it, medie & industri | 15


nye arbejdsmiljørepræsentanter Lisbeth Olsen

Haldor Topsøe A/S

Thomas Lyng Madsen

Digital House A/S

Tanya Ditlevsen

Haldor Topsøe A/S, Katalysator-Divisionen

Annette Ø. Højbjerre

H Lundbeck A/S

Lise Hedvig Hansen

CCL Label A/S

Helle Bendixen

Quickly-Tryk A/S

Lillian L. Madsen

Genzyme Biosurgery ApS

Tina Grith Jeppesen

Axellus A/S

Dorthe Jacobsen

A/S Information

Linda Thomassen

EG Kommuneinformation A/S

C.J.F. Rasch Mindelegat Bogbindere, der er overgået til folkepension eller førtidspension, kan søge et legat på 2.500 kroner hos C.J.F. Rasch Mindelegat. Legatportionerne uddeles efter ansøgning, som sendes til: Hjælpeforeningen C.J.F. Rasch Mindelegat HK it, medie & industri Hovedstaden (Att. Dorthe Larsen) Svend Aukens Plads 11 2300 København S Eller mail: 01dol@hk.dk (mrk. Hjælpeforeningen C.J.F. Rasch Mindelegat)

nye tillidsrepræsentanter Svend Kjeldsen Krüger A/S, Funktionæroverenskomsten med DI. Rikke Kruse Andreasen

H. Lundbeck A/S, Funktionæroverenskomsten med DI.

Cicilie Linnea C. Larsen

Chr. Hansen A/S, Funktionæroverenskomsten med DI.

Martin Dømel

Eson Pac Danmark A/S, Emballageoverenskomsten med DI.

Stanley Dan Mazur Eson

Pac Danmark A/S, Emballageoverenskomsten med DI.

Nina Bjerring Pedersen KMD BPO Øst, IT-overenskomsten med Dansk Erhverv. Anne Breum Novozymes A/S, Særoverenskomst. Tanja Juhl Jacobsen Bravida Danmark A/S, Overenskomsten med TEKNIQ. Bjarne Rene G. Hartmann

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse og cpr- nummer. Ansøgningsfrist 25. oktober 2012. Kun de, der tildeles et legat, får besked. Oplysning om legatet indberettes til SKAT. Et legat kan få konsekvenser for personlige tillægsydelser. Spørg eventuelt i din kommune, før du søger.

Afdelingens ledighedstal Funktionærer

Aller Tryk A/S, Den grafiske timelønsoverenskomst.

40 års jubilæum Vores gode kollega, bogbinderassistent Zlata Obradovic kan tirsdag den 4. september fejre sit 40 års jubilæum på Biblioteksmedier (det tidligere DBC). Kollegerne ønsker et stort tillykke med jubilæet!

juni 2012

juli 2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Kontor og administrativt arbejde (herunder sekretærer og kontorassistenter)

254

6,2

245

6,5

Regnskab og beregn.arbejde (herunder bogholdere og regnskabsassistenter)

31

6,0

32

6,3

Salg, indkøb og financiering (herunder salgskonsulenter og sælgere)

55

5,7

54

5,7

237

13,5

250

14,5

Grafisk arbejde (herunder grafikere og dtp´ere) IT/EDB (herunder programmører og konsulenter)

57

4,4

60

4,6

Registreringsarbejde (herunder driftsassistenter og lagerekspedienter)

25

7,4

27

8,1

Laboratorier & Miljø (herunder laboranter og laboratorieteknikere)

62

2,2

61

2,2

707

6,1

738

6,4

Bogbindere

43

16,1

41

15,5

Grafisk trykkere + Trykkeriarbejdere pr. oktober 2011 / retur pr. marts 2012

57

11,7

58

12,2

Serigrafer

17

38,6

18

40,0

9

14,1

9

14,3

Total timelønnede

126

14,6

129

14,8

Total afdelingen

833

6,7

864

7,0

Total funktionærer

Timelønnede

Trykkeriarbejdere (nu under gruppe 9 pr. oktober 2011) (retur pr. marts 2012)

16 | it, medie & industri


Kære medlemmer af HK Grafisk Kommunikation Hovedstaden Kære medlemmer af HK Grafisk Kommunikation Hovedstaden Fremover kan vores aktivitetsprogram ses her i fagbladet, online på hk.dk/grafisk, samt aktivitetsprogram i nyhedsbreve, vi løbende ud. online på Fremover kan vores ses her isender fagbladet, hk.dk/grafisk, samt i nyhedsbreve, vi løbende sender ud. Får du vores nyhedsbreve? På hk.dk/mithk kan du se, om vi har din rigtige email-adresse. du sikker påkan også besked Får du vores nyhedsbreve?SåPåerhk.dk/mithk duatse,fåom vi harom yderligere din rigtige arrangementer. email-adresse. Så er du sikker på også at få besked om yderligere arrangementer. På facebook.com/HKgrafiskkommunikation vil der blive fulgt op på vores foredrag. Siden er naturligvis åben for vil forslag og debat På facebook.com/HKgrafiskkommunikation der blive fulgt op på –vores huskforedrag. at “synesSiden godt er om” os. naturligvis åben for forslag og debat – husk at “synes godt om” os.

FOREDRAG FOREDRAG FÅ MERE UD AF DIT KAMERA Hvordan udnytter manDIT lysKAMERA bedst muligt? Hvordan FÅ MERE UD AF “tænker” et kamera? Hvad er tid,muligt? blænde,Hvordan iso, megapixel, Hvordan udnytter man lys bedst og alt detetandet for noget? Findes der rigtigiso,ogmegapixel, forkert “tænker” kamera? Hvad er tid, blænde, komposition? og alt det andet for noget? Findes der rigtig og forkert Søren Skarup, fotograf komposition? Onsdag d. 12/9fotograf kl. 17.30-19.30 Søren Skarup, Onsdag d. 12/9 kl.OG 17.30-19.30 GRAFIKEREN DE LEVENDE BILLEDER Kom og se nye måder at bruge din viden som grafiker i GRAFIKEREN OG DE LEVENDE BILLEDER produktion til TVmåder og webvideo. Kom og se nye at bruge din viden som grafiker i Michael Vogelius, chef produktion til TV ogkreativ webvideo. Torsdag d. 20/9 kl.kreativ 17.30-19.30 Michael Vogelius, chef Torsdag d. 20/9 kl. 17.30-19.30 APPS OG HTML5 UDEN KODE Ren HTML5 at skrive så meget APPS OG uden HTML5 UDEN KODEsom en eneste kode! Vi omdanner HTML5 til apps og animationer widgets. Ren HTML5 uden at skrive så meget som en tileneste kode! Jimmy Machon, Adobe instruktør Vi omdanner HTML5 til apps og animationer til widgets. Onsdag d. 26/9 kl.Adobe 17.30-19.30 Jimmy Machon, instruktør Onsdag d. 26/9 kl. ACROBAT X PRO17.30-19.30 OG PDF Bliv mere “PDFfektiv” i dinPDF hverdag. Interaktion, kundeACROBAT X PRO OG præsentationer, korrektur, video, lyd,Interaktion, 3D-modeller, mm. Bliv mere “PDFfektiv” i din hverdag. kundeAltsammen i PDF.korrektur, video, lyd, 3D-modeller, mm. præsentationer, Bjarne Mülleri PDF. Nielsen, grafiker Altsammen Torsdag d. 4/10Nielsen, kl. 17.30-19.30 Bjarne Müller grafiker Torsdag d. 4/10 kl. 17.30-19.30 1508 OM RESPONSIVT WEBDESIGN Lær at designe til et lærred, der kan være alle formater 1508 OM RESPONSIVT WEBDESIGN frem for en enkelt fast størrelse. Lær at designe til et lærred, der kan være alle formater Peter Solow, Head fast of Interface, frem for en enkelt størrelse.1508 Hjørdis Thorborg, of Digital1508 Design, 1508 Peter Solow, HeadHead of Interface, Mandag d. 8/10 kl.Head 17.30-19.30 Hjørdis Thorborg, of Digital Design, 1508 Mandag d. 8/10 kl. 17.30-19.30 PSD MANIPULATION OG BESKIDTE TRICKS Kreativ og sjov grafik, når det vildest. Lær TRICKS at bruge PSD MANIPULATION OGerBESKIDTE Photoshops velkendte værktøjer og funktioner at skabe Kreativ og sjov grafik, når det er vildest. Lær attilbruge fantastiske ogværktøjer manipulationer. Photoshopseffekter velkendte og funktioner til at skabe Jimmy Machon, Adobe instruktør fantastiske effekter og manipulationer. Onsdag d. 10/10 Adobe kl. 17.30-19.30 Jimmy Machon, instruktør Onsdag 10/10 kl. 17.30-19.30 KAOS Id.DESIGNPROCESSEN Om at bruge kaos som konstruktiv inspiration. KAOS I DESIGNPROCESSEN Leon designer, moretocome.dk Om atSloth, brugegrafisk kaos som konstruktiv inspiration. Onsdag d. 24/10 17.30-19.30 Leon Sloth, grafiskkl.designer, moretocome.dk Onsdag d. 24/10 kl. 17.30-19.30

EN AFTEN MED TV-KREATIV 3ENtimer med MED 2 værter fra TV-Kreativ. Vi kigger bredt på AFTEN TV-KREATIV nye muligheder i programmer som Photoshop, After på 3 timer med 2 værter fra TV-Kreativ. Vi kigger bredt Effects, Illustrator, InDesign ogsom Flash. nye muligheder i programmer Photoshop, After Jimmy Adobe instruktør Effects,Machon, Illustrator, InDesign og Flash. Onsdag d. 7/11 kl.Adobe 17.30-20.30 Jimmy Machon, instruktør Onsdag d. 7/11 kl. 17.30-20.30 BULLSHIT-BINGO Lær at se forskel på kommunikationsstrategi, presseBULLSHIT-BINGO strategi kampagneplan og find ud af, hvad pressecorporate Lær at seogforskel på kommunikationsstrategi, branding issues management strategi ogogkampagneplan og findbetyder. ud af, hvad corporate Karen Lomholt, journalist branding og issues management betyder. Tirsdag d. 20/11journalist kl. 17.30-19.30 Karen Lomholt, Tirsdag d. 20/11 kl. 17.30-19.30 2-DAGES KURSER 2-DAGES KURSER LOGODESIGN MED ILLUSTRATOR Et logo skal kommunikere virksomhedens værdier og LOGODESIGN MED ILLUSTRATOR tale til målgruppen, det skalvirksomhedens være forståeligt, velkendt Et logo skal kommunikere værdier og og spritnyt på samme tid. Vi starter med teori og håndtale til målgruppen, det skal være forståeligt, velkendt tegnede skitser, og ender færdige forskellige og spritnyt på samme tid. med Vi starter medfiler teoritil og håndmedier. tegnede skitser, og ender med færdige filer til forskellige Mandag medier. d. 17/9 og tirsdag d. 18/9, kl. 9-15.30 Mandag d. 17/9 og tirsdag d. 18/9, kl. 9-15.30 PHOTOSHOP: “NON-DESTRUCTIVE EDITING” Få uhørt fleksibilitet og kontrol over dit billede ved at PHOTOSHOP: “NON-DESTRUCTIVE EDITING” arbejde “non-destructive”. Vi kommer bl. a. omkring Få uhørt fleksibilitet og kontrol over dit billede ved at masker, justeringslag, layerVistyles, blend “refine arbejde “non-destructive”. kommer bl. modes, a. omkring edges” “content awareness”. masker,ogjusteringslag, layer styles, blend modes, “refine Torsdag 11/10 ogawareness”. fredag d. 12/10, kl. 9-15.30 edges” ogd. “content Torsdag d. 11/10 og d. 12/10, kl. 9-15.30 INDESIGN: E-PUBfredag TIL IBOOKS Den elektroniske bog kan i InDesign og eksporteres INDESIGN: E-PUB TILlaves IBOOKS til formatet,bog somkanbl.a. bruges til iBooks. Vi tager Dene-pub elektroniske laves i InDesign og eksporteres udgangspunkt i en som bog til tryk, og laver den omVitiltager en til e-pub formatet, bl.a. bruges til iBooks. elektronisk bog.i en bog til tryk, og laver den om til en udgangspunkt Lørdag d. 20/10 elektronisk bog. og søndag d. 21/10, kl. 10-16 OBS! Dette kursus finderd.sted hoskl.IT-kompetence, Lørdag d. 20/10 og søndag 21/10, 10-16 Hejrevej 28,kursus Kbh. NVfinder sted hos IT-kompetence, OBS! Dette Hejrevej 28, Kbh. NV RESPONSIVE DESIGN OG WEB APPS Om websider med HTML5 CSS3. Tilpasning RESPONSIVE DESIGNogOG WEB APPS til tablets og mediaogqueries. Integrationtilaftablets Omsmartphones websider medmed HTML5 CSS3. Tilpasning specielle fonte. CSS3 som gradients, skygger og smartphones med stylings media queries. Integration af og runde hjørner. og jQuerysom Mobile. specielle fonte.jQuery CSS3 stylings gradients, skygger og Lørdag d. 3/11jQuery og søndag d. 4/11, kl. 10-16 runde hjørner. og jQuery Mobile. Lørdag d. 3/11 og søndag d. 4/11, kl. 10-16

Ud over disse kurser er der også AMU, se mere på hk.dk/hovedstaden_imi/aktiviteter_kurser/amu_kurser

APPS WORKSHOP Kom med at udvikle apps. Hvilke elementer og APPSi gang WORKSHOP programmer skalatbruges, hvadHvilke med grafikken Kom i gang med udvikleogapps. elementerogog bruger-interface? OBS! Kun 1 dag. programmer skal bruges, og hvad med grafikken og Lørdag d. 10/11, kl.OBS! 10-16Kun 1 dag. bruger-interface? Lørdag d. 10/11, kl. 10-16 TIL DEN DIGITALE KREATIVE TEKNIKKER VERDEN KREATIVE TEKNIKKER TIL DEN DIGITALE Brug hænderne og højre hjernehalvdel. Ved at arbejde VERDEN med ny hjernehalvdel. måde, skaber viVedspændende Brug materialer hænderne på og en højre at arbejde strukturer til grafisk med materialer på enbrug. ny måde, skaber vi spændende Lørdag d. 17/11 og søndag strukturer til grafisk brug. d. 18/11, kl. 10-16 Lørdag d. 17/11 og søndag d. 18/11,TIL kl. IPAD 10-16 INDESIGN: PUBLIKATIONER Lær at fremstille levende og interaktive med INDESIGN: PUBLIKATIONER TIL publikationer IPAD lyd, knapperlevende og links. lærer også at konvertere Lær video, at fremstille og Du interaktive publikationer med en til et iPadogmagasin. lyd,tryksag video, knapper links. Du lærer også at konvertere Torsdag d. 22/11 og fredag d. 23/11, kl. 9-15.30 en tryksag til et iPad magasin. Torsdag d. 22/11 og fredag d. 23/11, kl. 9-15.30 WORDPRESS: TILRETNING AF TEMPLATES Der findes en utrolig mængde forskellige temaer/skabeWORDPRESS: TILRETNING AF TEMPLATES loner til WordPress, beregnet på at gøre netop dit website Der findes en utrolig mængde forskellige temaer/skabelækkert indbydende. Lær atpåtilpasse bearbejde dem, loner til og WordPress, beregnet at gøreognetop dit website så du fårogdetindbydende. design, du Lær ønsker. lækkert at tilpasse og bearbejde dem, Mandag og tirsdag d. 4/12, kl. 9-15.30 så du fård.det3/12 design, du ønsker. Mandag d. 3/12 og tirsdag d. 4/12, kl. 9-15.30 TEGNELØRDAGE TEGNELØRDAGE Vi tegner tre lørdage i træk. To af dagene croquis efter levende og deni træk. sidsteTodag udendørs. Der vilefter Vi tegnermodel, tre lørdage af dagene croquis desuden være oplæg kunstnere som Albrect levende model, og denomsidste dag udendørs. Der Dürer, vil Alonso Cano og Umberto Boccioni. desuden være oplæg om kunstnere som Albrect Dürer, Thomas Kiær,ogkunstner Alonso Cano Umberto Boccioni. Lørdag 6/10,kunstner 13/10 og 20/10, kl. 9-13 Thomasd.Kiær, Lørdag d. 6/10, 13/10 og 20/10, kl. 9-13

2. HALVÅR 2012 FOREDRAG OG 2012 KURSER AFHOLDES 2. HALVÅR

IFOREDRAG HK HUSET OG PÅ SVEND PLADS 11* KURSERAUKENS AFHOLDES I HK HUSET PÅ SVEND AUKENS PLADS 11*

Læs mere og tilmeld dig på Læs mere og tilmeld dig på

hk.dk/grafisk hk.dk/grafisk Tilmeldingsfrist: 7. september Tilmeldingsfrist: 7. september

*Det tidl. Artillerivej 30 *Det tidl. Artillerivej 30

Ud over disse kurser er der også AMU, se mere på hk.dk/hovedstaden_imi/aktiviteter_kurser/amu_kurser it, medie & industri | 17


KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER

HK Classic – fyraftensmøder efterår 2012 Møde for elev- og uddannelsesansvarlige Dato: Onsdag 26. september 2012 kl. 17 – 20 inkl. pause. Er du elev-, uddannelses- eller oplæringsansvarlig, kan du på dette møde få et grundigt indblik i bl.a. Erhvervsgrunduddannelsesloven, skoleperioderne og deres indhold, form og indhold af elevens fagprøve, praktikplaner m.m. Koordinator Stig Bang Petersen fra Niels Brock vil fortælle og besvare spørgsmål.

Forstå din lønseddel Dato: Torsdag den 27. september fra kl. 17 og 2-2½ time frem. Nogle lønsedler kan være særdeles komplicerede at forstå. På fyraftensmødet gennemgår vi, »hvad, der er hvad« på lønsedlen, og vi kommer ind på de almindelige skatteregler, atp, arbejdsmarkedsbidrag osv. Tag eventuelt din egen lønseddel med. Da vi pt. ikke ved, hvor mange deltagere vi bliver, kan vi ikke love dig en individuel gennemgang, men du er velkommen til at stille spørgsmål til din lønseddel.

Barselscafé Dato: Tirsdag den 9. oktober kl. 18.30. Få klarhed over, hvordan du er stillet i forbindelse med graviditet og barsel. Du vil få overblik over de regler, der gælder for dig under og efter graviditet, blandt andet i forhold til: • Frihed fra arbejdet • Barslens længde • Hvilken økonomi du kan regne med under barsel Arrangementet er også for fædre, der ønsker at vide mere.

Kend din ret – og brug den Dato: Tirsdag den 2. oktober kl. 17 - 19.30 Har jeg ret til at gå til lægen i arbejdstiden, og hvordan er det nu, hvis jeg bliver syg i min ferie? Ja, det kan være svært at have svar på alle de spørgsmål, der hurtigt kan opstå i et ansættelsesforhold. Hvis du vil sikre dig dine rettigheder, er det et must, at du kender dem. På fyraftensmødet får du mulighed for at spørge om alt det, som du er usikker på.

 Bliv faglært på max 11 uger,  GVU informationsmøde Dato: Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 17.00 - ca. 19.00. Her får du mulighed for at høre konsulent Helen Rovsing fra CPHWEST fortælle om, hvordan du som ufaglært, via en personlig GVUplan, har mulighed for at blive faglært på max. 11 uger. Det forudsætter dog, at du er fyldt 25 år og har arbejdet mindst 2 år med administrativt arbejde. 18 | it, medie & industri

 Bliv faglært på max. 11 uger,  GVU informationsmøde Dato: Onsdag den 7. november 2012, kl. 17.00 - ca. 19.00. Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne. Her får du mulighed for at høre konsulent Helen Rovsing fra CPHWEST fortælle om, hvordan du som ufaglært, via en personlig GVUplan, har mulighed for at blive faglært på max. 11 uger. Det forudsættes dog, at du er fyldt 25 år og har arbejdet mindst 2 år med administrativt arbejde.

 Har du styr på dine kvalifikationer  og kompetencer? Dato: Onsdag den 14. november kl. 17.00 til ca. 20.00. Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne • Hvordan kan du styrke din »profil« med efteruddannelse/kurser? • Hvordan ser dine kvalifikationer og kompetencer ud i forhold til de ønsker, krav og behov, en evt. ny arbejdsgiver har? • Hvor kan du finde relevant opkvalificering? Hvad koster det? Hvor lang tid tager det? m.m. Vi vil få talt om de mange spørgsmål om egne kvalifikationer og kompetencer og ikke mindst de mulige kursus og efteruddannelsesmuligheder. Vi får skabt et overblik over, hvad der er muligt, samt regler og rammer, alt efter om du er ledig, fritstillet eller i arbejde.

 Forstå din lønseddel/funktionærret  for Privat & Handel Dato: Tirsdag den 27. november kl. 17 - 20. Sted: HK Bornholm, Paradisvej 3, 3700 Rønne. Nogle lønsedler kan være særdeles komplicerede at forstå. På fyraftensmødet gennemgår vi, »hvad, der er hvad« på lønsedlen, og vi kommer ind på de almindelige skatteregler, atp, arbejdsmarkedsbidrag osv. Derudover gennemgår vi de regler i ferieloven og funktionærloven, der oftest giver anledning til tvivl, og du får mulighed for at stille konkrete spørgsmål.

Tilmelding via: imi.hk.dk eller mithk.dk Fyraftensmøderne, som starter kl. 17, har 2 – 3 times varighed inklusiv spisepause og foregår i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S, hvis ikke andet er angivet.


KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER  apfel

Kontorklubben

Rundvisning på Politigården Dato: Sted:

Aktivitetsudvalget for pensionister, efterlønnere og ledige. www.apfel-hk.dk

Torsdag 20. september 2012 kl. 17.00 Politigården, Polititorvet, 1567 København V.

Rundvisningen starter præcis kl. 17.00, så vi mødes 15 minutter før. Politigården er specielt kendt som den sidst opførte ny-klassicistiske bygning i Nordeuropa. Efter rundvisningen får vi en bid brød i nærheden af Politigården. Arrangementet er gratis for Kontorklubbens medlemmer, men du er velkommen til at medtage en ledsager, som må betale kr. 180,00 for at deltage. Tilmelding senest 6. september 2012 via www.imi.hk.dk eller www.mitHK.dk. Deltagerantal: Maks. 35 personer. Modtager vi flere tilmeldinger, trækkes der lod.

Kontorklubben inviterer til en sjov aften Dato: Fredag den 23. november kl. 19.00 Sted: Glostrup Amatør Scene, Leragergårds Have, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. »Hvem støver af…?« – Et stykke af Neil Simon To fraskilte mænd beslutter at dele en lejlighed i New York. Det er udgangspunktet for stykket, som bestemt ikke er støvet. Inden forestillingen vil der blive serveret 3 stk. smørrebrød i det hyggelige bar- og caféområde, hvor det også er muligt at købe drikkevarer til en meget rimelig pris. Forestillingen er gratis for medlemmer af Kontorklubben, mens ledsagerprisen er kr. 150,00, som betales ved indgangen. Tilmelding via www.imi.hk.dk eller på www.mithk.dk inden mandag den 12. november 2012, hvorefter du vil høre fra os. Vi forbeholder os retten til at trække lod om pladserne

Generalforsamling i Kontorklubben Dato: Sted:

Mandag 8. oktober 2012 kl. 17.00 HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11

OBS! NY DATO

Dagsorden ifølge lovene (se evt. seneste nummer af bladet). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Kontorklubben, att. Anne Berggren, i hænde senest mandag den 1. oktober 2012. Tilmelding til en lækker menu efter generalforsamlingen via afdelingens hjemmeside www.imi.hk.dk eller www.mitHK.dk senest mandag den 1. oktober 2012. Bemærk, at tilmelding til selve generalforsamlingen ikke er nødvendig.

Medlemsmøder den 1. og 3. onsdag i måneden i »Kvartershuset« på Borgbjergsvej 30 kl. 10.00. Indgang fra »Den Røde Plads«, Gustav Bangs Gade 28. 26. september Kegler, Grøndalscenter 24. oktober Jødiske Synagoge, Krystalgade 23. november Julefest, Borgbjergsvej 28. november Dukke og legetøjsmuseet Olgas Lyst

bogbindernes seniorklub Efterårets program 2012: 4. september Cafe Evergreen med musik af Thopper. Med mad fra huset, pris 175 kr. med to øl. 2. oktober: Summemøde 6. november Møde med Ulla Jeppesen. Ulla er vores formand i HK it, medie & industri. 4. december Julefrokost med »Hvide sokker«. Kl. 12.00. Pris 225 kr. med to øl og 10 kr. for en snaps. Møderne holdes i Cirkel-Ordenen, Falkoner Alle 96 kl. 10.30.

typografernes seniorklub Efterårets program 2012: 12. september Bedemanden fra Kerteminde! Du vil ikke kede dig ihjel, nej, du vil dø af grin. 10. oktober Ekstraordinær generalforsamling med aflæggelse af regnskabet og valg af ny kasserer. Kl. 12.30 vil Finn Sørensen fra Enhedslisten redegøre for partiets politik. 14. november Fødselsdagsfest (uden ledsager). Vi byder på 3 stk. smørrebrød, ølbon’er, kaffe med avec og Ulla Jeppesen på slap line. Det bliver festligt. 12. december Julefrokost (med ledsager). Det sædvanlige overdådige arrangement med musikledsagelse. Pris: Medlemmer 175 kr. Ledsagere: 225 kr. Billetter kan købes på de forudgående møder. Alle møder holdes på Sallingvej 61 kl. 11. Formand: Erik Eriksen, tlf. 38 87 86 39, mail: erikoggusta@live.dk OBS! Alle typografer – og litografer – som er overgået til pension eller efterløn kan optages som medlemmer af Typografernes Seniorklub. Bor du i Nordsjælland, skal du dog fremsætte særlig anmodning til fagforeningen, da du ellers hører til en lokal seniorklub. Du skal i givet fald skrive til Ulla Jeppesen, HK it, medie & industri Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. it, medie & industri | 19


Aftale sikrer ordnede forhold Reservedelsekspedient Phillip Breining er ansat hos kæden Andersen & Martini A/S. Han har været organiseret i HK siden sin tid som flaskedreng i Netto og sætter pris på ordnede forhold på arbejdspladsen Tekst: Kirsten Magelund Foto: Sonja Iskov

Phillip Breining er reservedelsekspedient hos Andersen & Martini i Lyngby, der er et Opel og Kia værksted. Virksomheden har yderligere syv filialer, som sælger og servicerer Opel og Kia. Samt et par filialer specialiseret i Fiat, SAAB, Cadillac og Corvette. – Biler har altid været min store interesse, men da jeg er knap så praktisk anlagt med hænderne, blev jeg reservedelsekspedient i stedet for mekaniker, siger Phillip Breining. Efter to år på Handelsgymnasiet fik han læreplads hos Andersen & Martini. Uddannelsen varede to år med skoleophold på Als, og i 2005 blev han fastansat i virksomheden. Sammen med to andre lagerarbejdere og en lærling sørger han for at bestille reservedele og andet udstyr hjem. Materialet bliver pakket i kasser, der står parat i en reol i værkstedet, når virksomhedens 17 automekanikere skal bruge materialet.

Løft kræver styrke Philip møder ind kl. 7.00 og begynder arbejdsdagen med at tage varer ind, lægge på lager og pakke kasser. – Vi modtager delene fra dag til dag, og det kan være originaldele eller forskelligt stylingudstyr, som alufælge eller tagbokse. Jeg kan lide den udfordring, der består i at opfylde de ønsker, som kunden har, siger Phillip. Arbejdet på lageret består også af en del tunge løft af for eksempel bremseskiver, og det kan godt give smerter over lænden.

Fordelen ved at have indgået en overenskomst er, at vi allerede har aftalerne på plads, hvis der eventuelt skulle opstå problemer, siger Phillip Breining, som er reservedelsekspedient hos Andersen & Martini A/S.

– Men efter at jeg er begyndt at styrketræne, har jeg ingen smerter mere. Det hjælper også, at vi, efter et ønske fra personalet, har fået hæve-sænkeborde på kontoret, så man ofte kan skifte stilling. Det giver også et bedre overblik over kontoret og indskrivningen, når man kan stå op og arbejde.

Aftalen er på plads Phillip Breining blev som 16-årig flaskedreng i Netto organiseret i HK. – Jeg oplevede, at mine kolleger i Netto fik hjælp fra fagforeningen til at gennemgå kontrakter og lønsedler – og det inspirerede

mig til at tjekke mine egne lønsedler, siger Phillip. Han fremhæver fordelen ved at arbejde i en virksomhed, hvor der er ordnede forhold i form af en overenskomst mellem arbejdsgiveren og fagforeningen. – Hos Andersen & Martinus har vi fået tingene på plads. Overenskomsten indeholder eksempelvis aftaler om løn og pension, som vi er blevet enige om. Man tilbringer jo en stor del af sit liv på arbejdspladsen, så det er vigtigt, at man kommer godt ud af det med hinanden og tager eventuelle uoverensstemmelser i opløbet, mener Phillip Breining. 

www.imi.hk.dk | imi@hk.dk | 33 30 29 45

it, medie & industri 4 - 2012  

Fagblad for medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden.

it, medie & industri 4 - 2012  

Fagblad for medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden.