Page 1

Seminarer forĂĽr 2020 for det offentlige.


I N T R O

ER DU AJOUR MED REGLERNE PÅ DIT FELT? Hos HjulmandKaptain vil vi gerne hjælpe med at holde dig opdateret på reglerne inden for dit felt. Vi tilbyder derfor seminarer med fokus på ny praksis og relevant lovgivning inden for en række områder med relevans for medarbejdere ved offentlige myndigheder. I D E T T E K ATA L O G finder du seminarer inden for blandt andet udbudsret, ekspropriation, forvaltningsret og socialområdet.

På seminarerne underviser specialister fra HjulmandKaptain, som sørger for, at du bliver præsenteret for nyeste praksis, relevant lovgivning samt får konkrete råd til, hvordan du håndterer og anvender reglerne i praksis. I kataloget finder du også information om vores to faglige netværk, som er skarpt fokuseret på henholdsvis persondataret og udbudsret: • GDPR-Academy • Udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere

Der er således mange muligheder for, at du kan holde dig fagligt opdateret på reglerne inden for dit felt. Læs mere om indholdet på de enkelte seminarer i kataloget, og find det rette for dig. Tilmelding foregår på hjulmandkaptain.dk/arrangementer, hvor du ligeledes kan se, hvilke andre seminarer, vi tilbyder. Vi ser frem til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen HjulmandKaptain

BLIV OPDATERET PÅ AB-vilkårene  • Ekspropriation • Forvaltningsret • Persondata •  Sygedagpengeregres  • Socialområdet • Udbudsret

2 | HjulmandKaptain


I N D H O L D

FIND SEMINAR 4

Grundkursus i sygedagpengeregres (den 4. februar 2020)

7

GDPR-Academy - netvĂŚrk med persondata i fokus

8

AB-reglerne i udbudsregi (den 27. februar 2020)

10 Kommuners ansvar for anbragte børn og unge (den 10. marts 2020) 11

Udbudsret for specialister 2020 (den 24. marts 2020)

13

UdbudsnetvĂŚrk for ordregivere og tilbudsgivere

14

Nyt inden for forvaltningsretten (den 21. april 2020)

15 Ekspropriation - krav og erstatning (den 26. maj 2020)

HjulmandKaptai | 3


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

GRUNDKURSUS I:

SYGEDAGPENGEREGRES 4. februar 2020 kl. 8.30 - 12.00 i Aarhus Beskæftiger du dig med sygedagpengeregres, eller skal du til at arbejde hermed, så er dette grundkursus i sygedagpengeregres særligt relevant for dig.

S P E C IA L I S T E R F R A H J U L M A N D K A P TA I N med ti års erfaring inden for arbejdet med sygedagpengeregres sørger for, at du på dette kursus bliver fortrolig med reglerne på området og håndtering af udfordringer og problemstillinger i forbindelse med sagsbehandlingen.

De kommer omkring alle relevante emner i relation til arbejdet med sygedagpengeregres.

Du får på kurset viden om:

Hvem er kurset relevant for? Kurset er relevant for kommunale sagsbehandlere, som arbejder med sygedagpengeregres - først og fremmest sagsbehandlere, som skal til at arbejde med sygedagpengeregres, eller som har arbejdet med området i kort tid. Mere rutinerede sagsbehandlere er også velkomne og vil kunne anvende kurset som et brush-up kursus i forhold til nyeste viden inden for forældelse, årsagssammenhæng og tilbagesøgningskrav.

Betingelser for erstatningsansvar, herunder ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng

Faldgruber og opmærksomhedspunkter i forbindelse med praktisk opgørelse af krav på pd210 og læsning af skærmbilleder fra CICS (N'erne)

Reglerne om årsagssammenhæng, ansvarsgrundlag, forældelse og tilbagesøgning

Betydningen af persondatareglerne i relation til sygedagpengeregres

Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle.

Seneste afgørelser og de nyeste regelændringer med betydning for arbejdet med sygedagpengeregres

Kurset afholdes hos HjulmandKaptain, Nørrebrogade 3436, 8000 Aarhus.

4 | HjulmandKaptain

Undervisere Underviserne på kurset er Jens Baagøe Thomsen, Advokat (H) og partner, og Janne Juul Wandahl, Advokat (L), som begge er specialiseret inden for erstatningsret og sygedagpengeregres.

Tilmeld dig kurset


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

Tilmeld dig på hjulmandkaptain.dk/ arrangementer Tilmelding senest 31. januar 2019

PROGRAM 8.30 – 8.45

Velkomst og præsentation

8.45 – 09.15

Rets- og hjemmelgrundlaget for sygedagpengeregres

09.15 – 10.15

Udsøgning af regreskrav

10.15 – 11.15

Opgørelse af regreskrav

11.15 – 11.45

Håndtering af typiske indsigelser

11.45 – 12.00

Afrunding og tak for i dag

HjulmandKaptai | 5


S E M I N A R E R

F O R Ă… R

2 0 2 0

FĂĽ nyheder, invitationer og viden om jura

direkte i din indbakke. Tilmeld dig HjulmandKaptains nyhedsbrev her

6 | HjulmandKaptain


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

HJULMANDKAPTAINS GDPR-ACADEMY. ET NETVÆRK MED PERSONDATA I FOKUS

BLIV MEDLEM AF GDPR-ACADEMY HjulmandKaptains GDPR-Academy er et netværk med skarpt fokus på, hvordan du skal håndtere reglerne i persondataforordningen i praksis. HA R D U A N S VA R E T for overholdelsen af persondataforordningen i en virksomhed eller hos en offentlig myndighed? Så er HjulmandKaptains GDPR-Academy måske noget for dig.

Netværk med persondata i fokus HjulmandKaptains GDPR-Academy er et professionelt netværk med skarpt fokus på, hvordan du kan håndtere reglerne i persondataforordningen i praksis. Netværket henvender sig til dig, der er med til at sikre, at persondataforordningen overholdes i virksomheden/hos myndigheden. Du er f.eks.informationssikkerhedsansvarlig, databeskyttelsesrådgiver eller på anden vis ansvarlig for håndtering af personoplysninger.

Bliv medlem af GDPR-Academy Kunne du tænke dig at blive medlem af HjulmandKaptains GDPR-Academy, så kan du tilmelde dig på mail til LBB@70151000.dk. Det er gratis at være medlem, men der er et begrænset antal pladser. Arrangementerne afholdes hos HjulmandKaptain, Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg.

Læs mere om GDPR-Academy her

Ved arrangementerne holder vores persondatateam oplæg med afsæt i et relevant persondataretligt emne, og der vil efterfølgende være dialog og sparring. HjulmandKaptai | 7


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

AB-REGLERNE I UDBUDSREGI 27. februar 2020 kl. 9.00 - 11.00 i Aalborg Er du ansvarlig for indgåelse af rådgiver- og entreprisekontrakter i forbindelse med offentligt byggeri? På dette seminar kan du høre nærmere om rammerne for udbud og få indsigt i samspillet mellem udbudsreglerne og AB18.

U D B U D S R E G L E R N E I E T O F F E N T L I G T B YG G E R I

er ufravigelige. Benyttes AB-vilkårerne som aftalegrundlag, er det derfor nødvendigt med tilpasninger og fravigelser af visse bestemmelser.

Bliv opdateret på følgende: •

De udbudsretlige rammer: Hvornår skal udbud foretages, og hvordan kan de løses?

På dette seminar giver Mads Balsby Wilkens, Advokat (H) og ejerpartner, og Martin Holmgaard Thomsen, Advokat (L), dig indblik i de standardiserede vilkår, herunder AB, ABT og ABR, samt hvordan bestemmelserne harmonerer med et udbudspligtigt byggeri, og hvilke tilpasninger og fravigelser fra AB-vilkårerne, du bør indføje i dit udbudsmateriale.

AB, ABT og ABR: En introduktion til AB-dokumenterne og en gennemgang af centrale bestemmelser

Afvigelser og tilpasninger af AB-vilkårene i udbud: Hvad er muligt, og hvor meget må offentlige ordregivere afvige fra standarddokumenterne i udbudsbetingelserne?

På seminaret inddrages eksempler og relevant praksis. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret problemstilling i relation til emnet, du ønsker, vi behandler anonymt på seminaret.

Gode råd til kontraktstyring, når AB-vilkårene benyttes

Seminaret henvender sig primært til personer, der beskæftiger sig med indgåelse af rådgiver- og entreprisekontrakter i forbindelse med offentligt byggeri.

8 | HjulmandKaptain

Reservér din plads Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle.


S E M I N A R E R

F O R Ă… R

2 0 2 0

Tilmeld dig her Dato 27. februar 2020 Tilmeldingsfrist 25. februar 2020 Sted Ă˜stre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

HjulmandKaptain | 9


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

KOMMUNERS ANSVAR FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE 10. marts 2020 kl. 9.00 - 11.00 i Aalborg På dette seminar sætter vi fokus på kommuners ansvar for anbragte børn og unge i forbindelse med ændringen i forældelsesloven.

D E R HA R G E N N E M D E S E N E S T E Å R været øget fokus på, om offentlige myndigheder kan drages til ansvar for overgreb, som børn og unge har oplevet.

Den øgede fokus har blandt andet medført, at der er sket en lovændring i forældelsesloven. Ændringen har bevirket, at der ikke indtræder forældelse for krav på erstatning eller godtgørelse i sager, hvor en forvaltningsmyndighed har tilsidesat forpligtelser overfor en person under 18 år, som har været udsat for overgreb. Lovændringen medfører således, at offentlige myndigheder kan blive mødt af en lang række krav, som tidligere ville have været forældet, og som potentielt kan ligge langt tilbage i tid. Sagerne kan være omfattende, ligesom det i visse tilfælde kan være svært at vurdere sagerne, da forholdene – og hermed akterne i sagerne – kan være gamle.

Tilmeld dig her Dato 10. marts 2020 Tilmeldingsfrist 8. marts 2020 Sted Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Beskæftiger du dig med sager vedrørende anbragte børn og unge, så er dette seminar særlig relevant for dig. Du bliver præsenteret for nyeste praksis, og du får konkrete råd til, hvordan du skal forholde dig til reglerne i forbindelse med arbejdet i sagerne.

Reservér din plads Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle.

10 | HjulmandKaptain

BIRGITTE PEDERSEN Advokat (H), Ejerpartner Dir. tlf.: +45 7221 1756 bpe@70151000.dk

MIKKEL BUCHWALD MØLLER Advokat Dir. tlf.: +45 7221 1779 mbu@70151000.dk


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

UDBUDSRET FOR SPECIALISTER 2020 24. marts 2020 kl. 9.00 - 12.00 i Aalborg Kom til udbudsseminar hos HjulmandKaptain og hør nærmere om udbudsretlige emner og bliv opdateret på klagenævnspraksis.

B E S K Æ F T I G E R D U D I G med udbud og udbudsret, så sæt kryds i kalenderen den 24. marts 2020.

Endnu engang inviterer HjulmandKaptain til udbudsseminar for specialister.

Tilmeld dig her Dato

Martin Holmgaard Thomsen og Nicoline Skals vil denne dag sætte fokus på aktuelle emner og nyeste praksis.

24. marts 2020

Det endelige program offentliggøres på hjulmandkaptain. dk/arrangementer, når vi nærmer os den 24. marts 2020.

22. marts 2020

Har du en konkret problemstilling i relation til emnet, du ønsker, vi behandler anonymt på seminaret, er du altid velkommen til at kontakte os.

Østre Havnegade 12, 5. sal,

Tilmeldingsfrist

Sted 9000 Aalborg

Seminaret henvender sig til primært til ansatte ved offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med udbud.

Reservér din plads Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle. MARTIN HOLMGAARD THOMSEN Advokat (L) Dir. tlf.: +45 7221 1658 mat@70151000.dk

NICOLINE SKALS Advokatfuldmægtig Dir. tlf.: +45 7221 1606 nsk@70151000.dk

HjulmandKaptai | 11


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

Bliv opdateret, mens du er på farten,

med podcasts fra vores advokater Find dem i din podcast app eller på hjulmandkaptain.dk/podcasts

12 | HjulmandKaptain


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

UDBUDSNETVÆRK FOR ORDREGIVERE OG TILBUDSGIVERE

BESKÆFTIGER DU DIG MED UDBUD? Blev medlem af HjulmandKaptains Udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere og få nyeste viden inden for udbudsretlige emner, kompetent sparring fra specialister og konkrete råd til arbejdet med udbud i praksis. S O M M E D L E M A F HjulmandKaptains udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere bliver du en del af et dedikeret netværk med høj faglighed og skarpt fokus på udbudsret.

Dialog på tværs af typiske udbudsaktører Hos HjulmandKaptain tror vi på, at en bedre dialog på tværs af udbudsdanmark kan være med til at gøre de fremtidige udbudsprocesser bedre, mere smidige og reducere transaktionsomkostningerne. Ved at samle de typiske udbudsaktører i ét netværk vil vi således skabe et spændende forum for dialog og udvikling. Du vil blive inviteret til arrangementer i udbudsnetværket 2 gange årligt. Her vil HjulmandKaptains udbudsteam med udgangspunkt i oplæg inden for relevante udbudsretlige emner sætte rammen for dialog og erfaringsudveksling.

Bliv medlem af udbudsnetværket Udbudsnetværket henvender sig primært til medarbejdere ansat hos ordregivende myndigheder, tilbudsgivere og rådgivere, der arbejder med udbudsret i praksis. Kunne du tænke dig at blive medlem af Udbudsnetværket for ordregivere og tilbudsgivere, så kan du tilmelde dig på mail til LBB@70151000.dk. Det er gratis at være medlem, og det er muligt at deltage op til to medarbejdere pr. virksomhed. Arrangementerne afholdes hos HjulmandKaptain, Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg.

Læs mere om Udbudsnetværket her

HjulmandKaptai | 13


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

NYESTE PRAKSIS I FORVALTNINGSRETTEN 21. april 2020 kl. 9.00 - 11.00 i Aalborg Bliv opdateret på den nyeste praksis inden for forvaltningsretten, når HjulmandKaptain inviterer til formiddagsseminar om forvaltningsret og kommunalret.

D U FÅ R PÅ S E M I NA R E T I N D S I G T I den seneste praksis og lovgivning inden for forvaltningsretten og kommunalretten.

Der bliver taget udgangspunkt i seneste retspraksis, kommunaltilsynspraksis og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. Sagerne sættes i perspektiv og kommenteres, så du får viden om, hvilken betydning det har i praksis. De konkrete emner, der vil blive behandlet på seminaret, udvælges, når vi nærmer os dagen for seminaret, således det har den størst mulige aktualitet og værdi for dig. Emnerne vil blive opdateret på vores hjemmeside, hvor du også vil finde et program for seminaret.

Tilmeld dig her Dato 21. april 2020 Tilmeldingsfrist 19. april 2020 Sted Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret problemstilling i relation til emnet, du ønsker, vi behandler anonymt på seminaret. Seminaret henvender sig primært til kommunalt ansatte.

Reservér din plads Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle.

14 | HjulmandKaptain

STEN BØNSING Videnjurist, Ph.D. og Professor Dir. tlf.: +45 7221 1636 sbo@70151000.dk

NIELS VASE Advokat (H), Partner Dir. tlf.: +45 7221 1778 nva@70151000.dk


S E M I N A R E R

F O R Å R

2 0 2 0

EKSPROPRIATION - KRAV OG ERSTATNING 26. maj 2020 kl. 9.00 - 11.00 i Aalborg Der er meget på spil for både borger og offentlig myndighed, når en ekspropriation bliver gennemført. På dette seminar får du indblik i de vigtigste anliggender i forbindelse med en ekspropriation. D E M A N G E O F F E N T L I G E anlægsopgaver medfører, at der gennemføres et stort antal ekspropriationer.

Ekspropriation anses af borgeren som værende meget indgribende, men for anlægsmyndigheden er det en nødvendighed for samfundsudviklingen. Der står derfor meget på spil for begge parter i en ekspropriationssag. Ved dette seminar gennemgås de spørgsmål, der typisk opstår i forbindelse med ekspropriation, herunder • Kravene til grundlaget og omfanget af ekspropriationen • Ekspropriationsprocessen • De grundlæggende principper for fastsættelse af erstatning

Tilmeld dig her Dato 26. maj 2020 Tilmeldingsfrist 24. maj 2020 Sted Østre Havnegade 12, 5. sal, 9000 Aalborg

På seminaret inddrages konkrete eksempler og relevant praksis. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en konkret problemstilling i relation til emnet, som du ønsker, vi behandler anonymt på seminaret. Seminaret henvender sig primært til personer ved offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med ekspropriationssager.

Reservér din plads Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding foregår efter først til mølle.

NIELS VASE Advokat (H), Partner Dir. tlf.: +45 7221 1778 nva@70151000.dk

MIKKEL BUCHWALD MØLLER Advokat Dir. tlf.: +45 7221 1779 mbu@70151000.dk

HjulmandKaptai | 15

Profile for HjulmandKaptain

Seminarer forår 2020 for det offentlige  

Hos HjulmandKaptain vil vi gerne hjælpe med at holde dig opdateret på reglerne inden for dit felt. Vi tilbyder derfor seminarer med fokus på...

Seminarer forår 2020 for det offentlige  

Hos HjulmandKaptain vil vi gerne hjælpe med at holde dig opdateret på reglerne inden for dit felt. Vi tilbyder derfor seminarer med fokus på...