Page 1

Få tilskud hvis du skifter dit oliefyr ud med fjernvarme. Regeringen har afsat en pulje på 400 mio. kr., som gør, at du kan få tilskud hvis du skifter dit oliefyr ud med fjernvarme. Det vil for det første sikre en lavere CO2-udledning, og hjælpe med til, at Danmark når sine klimamål. For det andet, betyder det en lavere udgift til varme og derved også en ekstra gevinst i forbrugernes lommer. Og for det tredje, vil det det mindske afhængigheden af olie, og sikre en bedre forsyningssikkerhed i Danmark, når vores egen produktion af olie falder. Den nye ordning skal træde i kraft, så hurtigt som muligt, så der kan søges om og modtages tilskud i god tid inden den kommende fyringssæson i 2010/2011. Værdien af skrotningsbeviset vil være i størrelsesordenen 15-25 %. Ordningen vil blive etableret hurtigst muligt, når Finansloven er endeligt vedtaget. Har du oliefyr er du meget velkommen til at kontakte os for at høre, om du har mulighed for at få fjernvarme fra Hjørring Varmeforsyning. Du kan ringe til ledningsafdelingen – Jørgen Moltsen 9624 1513 / Britta V. Jørgensen 9624 1514.

/skrotningsordningen  

http://www.hjvarme.dk/uploads/media/skrotningsordningen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you