Page 1

Pressemeddelelse Af Flemming Simonsen, formand for Hjørring Varmeforsyning. Sendt ti l Nordjyske Stiftstidende d. 13/10-2010. Gennem nogen tid har vi i Hjørring Varmeforsyning (HV) kunnet læse om vore samarbejdsrelationer med AVV her i Nordjyske. Vi prøver normalt via dialog med samarbejdspartnere at skabe og fastholde gode samarbejdsrelationer. AVV er en vigtig samarbejdspartner for HV, og vi køber varme for rundt kr. 30 mio om året. Man kan få det indtryk, at AVV producerer MEGET billig varme, og at denne varme nærmest foræres til HV. Virkeligheden er, at her i 2010 betaler HV kr. 269/Mwh, og sidst kendte gennemsnitpris for affaldsvarme i Danmark er på kr. 222/Mwh (2008/09). Den varme AVV producerer på biomasse kostede i 2009/10 kr. 246/Mwh, hvilket efter HV’s mening ikke er ultrabillig varme. Der er endvidere den forbrugerbeskyttelse for varmeaftagere, at varmeproducenter ikke må tjene penge, men skal være et ”hvile i sig selv selskab”. Konsekvens er, at kan AVV sælge yderligere produceret varme til nye købere, skal AVV justere sine priser, hvis der sælges for mere end produktionsomkostningerne. Dette er ikke en start på avisdebat fra HV’s side, men et spørgsmål om at sætte enkelte ting på plads.

/pressemeddelelse_13102010  

http://www.hjvarme.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/pressemeddelelse_13102010.pdf

/pressemeddelelse_13102010  

http://www.hjvarme.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/pressemeddelelse_13102010.pdf