Page 1

Nyt multibiobrændselsanlæg. I 2012 vil vi påbegynde opførelsen af et multibiobrændselsanlæg på et areal i tilknytning til Mandøvej 10, hvor varme- og træpilleværket er beliggende. Anlægget skal afløse det eksisterende træpilleværk, som efterhånden er blevet 27 år gammelt. Der bliver tale om et anlæg med stor brændselsfleksibilitet og en meget høj energieffektivitet. Anlægget udstyres med røggaskondensering og varmepumper, således at stort set al energien i brændslet udnyttes til fjernvarmeproduktion og dermed opnås en virkningsgrad på helt op i mod 120%. Selve produktionsanlægget har været i EU-prækvalifikation, og der er nu valgt tre danske leverandører, som skal give tilbud på anlægget. Efter tidsplanen skal anlægget ordres i september måned 2012, således at anlægget kan tages i drift i efteråret 2013. I foråret 2012 starter de forberedende arbejder med byggemodning af arealet øst for kraftvarmeværet på Mandøvej, hvor anlægget skal opføres. Fra dette tidspunkt vil det være muligt at følge fremdriften i byggeriet her på hjemmesiden.

Her opføres det nye anlæg

Sprogøvej

/nyt_multibiobraendselsanlaeg  

http://www.hjvarme.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/nyt_multibiobraendselsanlaeg.pdf