Page 1

Ændring af betalingstermin og udsendelse af årsopgørelse Vi ændrer på vores betalingsterminer og udsendelse af årsopgørelse Ændringerne medfører følgende:

Sådan betales fjernvarmen: Før

Nu

Årsopgørelse og 1. aconto (Opkræves sammen)

Papirudgave medio juni

Årsopgørelse medsendes betalingsoversigten for juli måned (i slutningen af juni)

Betaling

10. august

10. juli

Eventuel tilbagebetaling

Check med årsopgørelsen

Overføres til konto i pengeinstitut den 10. juli

2. – 5. acontorate

Fremgår af betalingsoversigten (oktober, december, februar og april)

Bilag medsendes betalingsoversigten (oktober, december, februar og april)

Årsopgørelse og 1. aconto

Papirudgave medio juni

Papirudgave ultimo juni

Betaling

10. august

10. juli

Eventuel tilbagebetaling

Check med årsopgørelsen

Check med årsopgørelsen

2. – 5. acontorate

Udsendt fra Hjørring Varmeforsyning ultimo måneden før forfald (oktober, december, februar og april)

Udsendes fra Nets ultimo måneden før forfald (oktober, december, februar og april)

Forbrugere tilsluttet betalingsservice:

Forbrugere ikke tilsluttet betalingsservice:

Aendring_af_betalingstermin  

http://www.hjvarme.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Aendring_af_betalingstermin.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you