Page 1

HVOR KLOG VIL DU VÆRE? www.merkonom-au.dk


HVOR KLOG VIL DU VÆRE? SVARET PÅ SPØRGSMÅLET ER HELT OP TIL DIG. MED MERKONOM-/TEKNONOM- OG AKADEMIUDDANNELSERNE HAR DU MULIGHED FOR AT TAGE FLEKSIBEL OG KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE LIGE EFTER DIT EGET HOVED INDEN FOR ET BREDT SPEKTRUM AF EMNER. Er det tid til at få opdateret din viden, har du brug for nye input, eller vil du gerne sætte skub i karriereudviklingen, er en merkonom-/teknonom- eller akademiuddannelse er et godt sted at starte. Uddannelserne, der er fleksible og praktisk orienterede, giver dig kompetenceudvikling, mulighed for erfaringsudveksling, øget jobtilfredshed og et forspring på vejen til ønskejobbet.

PRAKTISK VIDEN I HØJSÆDET Merkonom-/teknonom- og akademiuddannelserne dækker et bredt spektrum af kompetencer, lige fra projektstyring og logistik over salg og markedsføring til kommunikation og ledelse, som sammenlagt giver unikke muligheder for at ruste dig til dit nuværende job eller næste karrierespring. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger med direkte relevans for din hverdag. Det betyder, at du kan bidrage med din egen erfaring, opdage nye vinkler gennem medstude-

rende og ikke mindst anvende den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

BALANCE I HVERDAGEN Et godt privat-, arbejds- og uddannelsesliv kræver planlægning, tid og overskud. For at sikre den rette balance er merkonom-/teknonom- og akademiuddannelserne sammensat af fleksible uddannelsesforløb med fag, du kan kombinere og planlægge individuelt. Du kan tage ét fag ad gangen, eller du kan tage to. Det er op til dig. De fleste tager akademiuddannelsen over tre år sideløbende med et fuldtids- eller deltidsarbejde. Uddannelsesstederne er placeret over hele landet, og de fleste fag udbydes desuden som fjernundervisning.

UDDANNELSE EFTER DIT HOVED Akademiuddannelserne består af en vifte på 13 forskellige profiler, der hver især er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie fag. Dem kan du læse mere om på de følgende sider. Er der ingen af pro-

filerne, der dækker netop dit behov, kan du sammensætte en helt individuel fagkombination efter dit eget hoved. Det kaldes AU uden profil og er beskrevet på side 18. Har du ikke mod på eller brug for en akademiuddannelse, er det også muligt blot at tage et enkelt fag for at skærpe din kompetence på et bestemt område – efter hvert fag får du naturligvis et selvstændigt enkeltfagsbevis.

… ELLER SKRÆDDERSYET TIL VIRKSOMHEDEN For virksomheder, der ønsker skræddersyede uddannelsesforløb til medarbejderne, kan merkonom-/teknonom- og akademiuddannelserne i tæt samarbejde det lokale uddannelsessted planlægges på en måde, der tilgodeser både medarbejdernes og virksomhedens behov.


PROFILER PÅ AKADEMIUDDANNELSEN MERKANTILE: • International handel og markedsføring • Kommunikation og formidling • Økonomi- og ressourcestyring • Ledelse • International transport og logistik • Informationsteknologi • Retail • Human ressource • Finansiel rådgivning • Oplevelsesøkonomi TEKNISKE: • Innovation, produkt og produktion • Laboratorie- og bioteknologi • Gastronomi

SÅDAN ER UDDANNELSERNE OPBYGGET Når du har taget fire enkeltfag, får du et samlet bevis som merkonom eller teknonom alt efter hvilke fag, du har valgt. • En merkonomuddannelse kan bestå af fire merkantile fag eller af tre merkantile fag og et fag fra et andet område. • En teknonomuddannelse kan indeholde fire tekniske fag eller tre tekniske fag og et fag fra et andet område. En akademiuddannelse består af seks fagmoduler. Først de fire fag, der giver titlen merkonom eller teknonom, og herefter et specialeforløb og et afgangsprojekt. For at opnå en AU med profil stilles der krav til sammensætningen af fag, men du kan også vælge at sammensætte dit helt eget uddannelsesforløb ved at tage en AU uden specifik profil.

1. FAGMODUL 2. FAGMODUL 3. FAGMODUL 4. FAGMODUL (MERKONOM/TEKNONOM) SPECIALEFORLØB AFGANGSPROJEKT (AKADEMIUDDANNELSE)

GODKENDTE UDDANNELSER Merkonom-/teknonom- og akademiuddannelserne er en del af det offentlige uddannelsessystem, og hvert fag tæller 10 ECTS-point. Merkonom- og teknonomuddannelserne giver altså med deres fire fag 40 ECTS-point, mens akademiuddannelsen tæller 60 ECTS-point. Kombineret med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (KVU) på 120 ECTS-point. Akademiuddannelsen giver adgang til diplomuddannelsen – og for nogle profilers vedkommende til HD 2.del.

VIL DU VIDE MERE Find yderligere information på www.merkonom-au.dk.


PROFILER PÅ AKADEMIUDDANNELSEN MERKANTILE • International handel og markedsføring............................ Side • Kommunikation og formidling ................................................ Side • Økonomi- og ressourcestyring ............................................. Side • Ledelse .................................................................................................. Side • International transport og logistik ....................................... Side • Informationsteknologi .................................................................. Side • Retail........................................................................................................ Side • Human Resource............................................................................ Side • Finansiel rådgivning ...................................................................... Side • Oplevelsesøkonomi ...................................................................... Side

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TEKNISKE • Innovation, produkt og produktion ..................................... Side 15 • Laboratorie- og bioteknologi .................................................. Side 16 • Gastronomi ......................................................................................... Side 17


INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Mange danske virksomheder konkurrerer på det globale marked - eller skal i gang med det i de kommende år. Derfor har danske arbejdspladser brug for medarbejdere, der kender til markedsføring af produkter og serviceydelser både i Danmark og på det globale marked. Med en akademiuddannelse i International handel og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod

jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. Undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel. Du får et internationalt udsyn, der sætter dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgsog markedsføringsaktiviteter, og du lærer om virksomhedens strategiske

platform og planlægningsproces, ligesom du får viden om handel og markedsføring i Danmark såvel som på det globale marked. Uddannelsen giver desuden indblik i markedsføringens rolle i virksomheder og i de aktuelle udviklingstendenser inden for feltet. Du bliver klædt på til at skabe de bedste muligheder for salg af produkter til kunder på både business-to-businessog business-to-consumer-markedet.

FAKTA Uddannelsen består af de obligatoriske fag Afsætning og Markedsføring, og det anbefales, at du tager faget Afsætning først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgansprojekt. Bemærk, at ønsker du adgang til HD 2. del, kræves en særlig valgfagskombination af fire fag i stedet for to. Kontakt dit nærmeste studiested for at høre nærmere.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in International Marketing. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant for disse job: • Salgskonsulent • Key Account Manager • Marketing Manager • Selvstændig konsulent • Marketing koordinator • Markedsføringsassistent


KOMMUNIKATION OG FORMIDLING Man må skille sig ud for at blive hørt. Sådan er præmisserne i den verden, virksomheder i dag skal kommunikere i. Samtidig skal virksomheder forholde sig til en lang række forskellige interessenter, der alle kræver deres egen vinkel på det samme budskab – en opgave, der kræver overblik og indblik. Værdifulde kommunikationsmedarbejdere og -konsulenter forstår at kommunikere et budskab klart og præcist til bestemte målgrupper og kan sætte

kommunikationen ind i en større sammenhæng. En akademiuddannelse med profil i Kommunikation og formidling vil give dig et overblik over de forskellige former for kommunikation, en virksomhed skal håndtere – både internt og eksternt. Du bliver klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre større opgaver inden for kommunikation og formidling, og uddannelsen gør dig i stand til selvstændigt og professio-

nelt at håndtere skriftlige, mundtlige og digitale kommunikationsopgaver. Du vil lære om de forskellige interessenter, en virksomhed kan have, og om principperne for hvad og hvordan, der skal kommunikeres med de enkelte målgrupper. Og da elektronisk kommunikation i dag er en del af alle virksomheders dagligdag, bliver du også klogere på de specielle forhold, der gør sig gældende for eksempelvis kommunikation på hjemmesider.

FAKTA Uddannelsen består af de obligatoriske fag Kommunikation i praksis og Virksomhedskommunikation, og det anbefales, at du tager faget Kommunikation i praksis først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Business Communication. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant for disse job: • Kommunikationsmedarbejder • Selvstændig konsulent • Medierådgiver • Webredaktør


ØKONOMI- OG RESSOURCESTYRING At have styr på økonomi og ressourcer er af fundamental betydning for alle virksomheder - uanset branche og størrelse. For løbende fokus på tallene kan være vejen til fremtidssikring, men økonomi- og ressourcestyring stiller høje krav til medarbejdernes overblik, indsigt og analyseevne. Derfor er netop disse kompetencer omdrejningspunktet for akademiuddannelsen med profil i Økonomi- og ressourcestyring.

I løbet af uddannelsen udvikler du dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre en række økonomiske løsninger – uanset om du er ny på området eller har års erfaring. Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring er relevant i en lang række job inden for virksomheders økonomiog logistikfunktioner, og du vil blandt andet få viden om, hvordan det er muligt at tilpasse en virksomheds res-

sourcer i forhold til dens aktiviteter, så du bliver i stand til at tage aktivt del i din virksomheds økonomistyring og -planlægning. Derudover får du indblik i, hvilke forhold danske virksomheder må have for øje i en globaliseret verden. Ikke mindst når de handler på tværs af landegrænser.

FAKTA Uddannelsen består af de to obligatoriske fag Erhvervsøkonomi og Økonomistyring, og det anbefales, at du tager faget Erhvervsøkonomi først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt. Bemærk, at ønsker du adgang til HD 2. del, kræves en særlig valgfagskombination af tre fag i stedet for to. Kontakt dit nærmeste studiested for at høre nærmere.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Business Economics. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Controller • Manager • Analytiker • Konsulent


LEDELSE Alle medarbejdere har brug for god og kompetent ledelse. Hvad enten de indgår i et mindre projektteam eller en stor, international virksomhed. Og fuldstændig som en håndværker, har du som leder brug for at have de helt rette værktøjer for at kunne udføre jobbet tilfredsstillende og lede på motiverende og effektiv vis. De værktøjer får du med en akademiuddannelse i Ledelse, der hjælper dig

til at udvikle et skarpt blik for at analysere, planlægge og udføre ledelse. Hvad enten du ønsker en lederstilling eller en jobfunktion, hvor eksempelvis projektledelse eller teamledelse indgår, får du med uddannelsen en række centrale ledelseskompetencer, der gør dig i stand til at sikre faglig og personlig udvikling af dine medarbejdere. Du lærer desuden, hvordan du mest effektivt kan anvende din viden inden

for ledelseskompetence, samarbejdsformer og kommunikation, og bliver rustet til både strategisk og praktisk lederskab og til at finde din personlige ledelsesstil. Uddannelsen kvalificerer dig til at deltage professionelt, når I skal finde løsninger på problemstillinger i organisationen eller gennemføre organisatoriske forandringer og strategisk udvikling.

FAKTA Uddannelsen består af de tre obligatoriske fag Organisation, Ledelse i praksis og Lederskab, og det anbefales, at du tager fagene i den nævnte rækkefølge. Derudover skal du vælge et valgfrit fag. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Leadership & Management. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Projektleder • Teamleder • Afdelingsleder • Personlig coach


INTERNATIONAL TRANSPORT OG LOGISTIK I takt med den øgede globalisering stiger transporten og distributionen af varer på tværs af landegrænser. Samtidig stilles der stadigt større krav til medarbejdere i transport- og logistikstillinger. De skal både kende til lovgivning og regler for transport mellem de enkelte lande, være i stand til at indgå i internationale relationer og forstå sig på ressourcestyring.

Med en akademiuddannelse med profil i International transport og logistik får du både den nødvendige teoretiske viden på området og de praktiske værktøjer, der ruster dig til at tage ansvar for transporten af virksomheders produkter. To retninger: Indkøb eller Transport For at imødekomme bredden inden for transport- og logistikstillinger er aka-

demiuddannelsen i International transport og logistik opdelt i to retninger: Indkøb og Transport. For begge retninger er faget Logistik (Supply Chain Management) obligatorisk. Hvilket andet obligatorisk fag, du skal tage, afhænger af, hvilken retning du vælger. Er du i tvivl om, hvilken retning der er den rette for netop dig, kan du kontakte dit lokale uddannelsessted og høre nærmere.

FAKTA Uddannelsen består af det obligatoriske fag Logistik (Supply Chain Management) og tre valgfag. Vælger du retningen Indkøb, anbefales det, at du vælger faget Indkøb, mens du på retningen Transport anbefales at tage faget Transport og transportjura. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in International Transportation and Logistics. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Speditør • Manager • Analytiker • Konsulent


INFORMATIONSTEKNOLOGI It er et fascinerende arbejdsområde med masser af udfordring, for alle virksomheder er i dag afhængige af deres it-systemer – en afhængighed, der kun bliver større som årene går. Men it-systemerne skal ikke kun virke. De skal også virke efter hensigten.

mer, som holder styr på informationer i virksomheden. Synes du, det er spændende at arbejde med programudvikling, og vil du gerne være stærk både teoretisk og praktisk, når det gælder it, er en akademiuddannelse med profil i Informationsteknologi noget for dig.

Derfor er der brug for medarbejdere og eksterne konsulenter, der kan skabe og vedligeholde de elektroniske syste-

Med en akademiuddannelse i Informationsteknologi vil du være den medarbejder, der kan imødekomme virk-

somhedens behov på it-området. Du får undervisning i, hvordan software er konstrueret og lærer, hvordan det er muligt at lave software, der er tilpasset den enkelte virksomhed. Du bliver desuden indført i, hvilke informationssystemer virksomheder kan anvende og have brug for i det daglige arbejde, og i, hvordan udviklingen ser ud inden for informationsteknologi.

FAKTA Uddannelsen består af de obligatoriske fag Softwarekonstruktion og Informationsteknologi i kontekst, og det anbefales, at du tager faget Softwarekonstruktion først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Information & Communication Technology. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Systemudvikler • Programmør • Systemudvikler • Projektleder


RETAIL Detailhandelen i Danmark har gennem de sidste tyve år været gennem store omvæltninger. Nye butikstyper er dukket op, og andre er bukket under i den voksende konkurrence om kundernes gunst. Med en akademiuddannelse i Retail får du den nødvendige viden om, hvordan markedet ser ud og værktøjerne til at vælge en målgruppe, der kunne

være interessant at profilere sig tydeligt over for. Blandt andet stifter du bekendtskab med konceptstyring og god ledelse, der er blandt redskaberne til at sikre, at butikken målrettet følger den valgte strategi og rammer målgruppens behov og ønsker. En akademiuddannelse i Retail giver dig kompetencerne til at se og forstå branchen og samtidig blive bedre som

leder i et arbejdsfelt, der er kendetegnet ved benhård konkurrence. Undervisningen drejer sig både om de driftsog medarbejderrelaterede områder, og du lærer at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for konceptstyring, salg og indkøb i detailhandelsvirksomheder, ligesom du bliver klædt på til at håndtere kommunikation, driftsoptimering og ledelse.

FAKTA Uddannelsen består af de to obligatoriske fag Konceptstyring i detailhandlen og Det personlige lederskab. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Retail. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Butiksleder • Retail-manager • Områdeansvarlig


HUMAN RESOURCE Virksomhedens medarbejdere er en værdifuld ressource, og deres trivsel kan i mange tilfælde aflæses direkte på bundlinjen. Derfor er en dygtig HRchef eller HR-medarbejder af stor betydning, og der er rift om dem, der kan deres håndværk. Vil du have evnerne til at udvikle strategier og deltage aktivt i implementerin-

gen på personaleområdet, er en akademiuddannelse i Human resource det indlysende valg. Akademiuddannelsen gør dig til en af de dygtige håndværkere med teorien i orden, og du bliver klædt på til både at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til at udvikle og gennemføre en HR-strategi. Når opgaven er

at gennemføre strategisk kompetenceudvikling, effektsikring og -måling, vil du kunne medvirke aktivt, og du vil kunne sætte dig ind i relevante organisationsudviklingsmetoder og deltage i deres implementering. Uddannelsen gør dig også i stand til at være en aktiv spiller i virksomhedens strategiske proces og til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

FAKTA Uddannelsen består af de to obligatoriske fag Den strategiske HR-funktion og Strategisk kompetenceudvikling, og det anbefales, at du tager faget Den strategiske HR-funktion først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Human Resource. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • HR-chef/personaleansvarlig • HR-medarbejder • Selvstændig konsulent


FINANSIEL RÅDGIVNING Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revisionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det samme gælder inden for ejendomsadministrationer og i ejendomsmæglerbranchen. Det kræver forståelse og indsigt i økonomi og finansiering. Den indsigt og forståelse får du med en akademiuddannelse i Finansiel rådgivning. Uddannelsen klæder dig på til et job inden for investering og

finansiering og kvalificerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for området og giver et fagligt og metodisk grundlag for analyse af forskellige problemstillinger. Akademiuddannelsen er skabt i samarbejde med Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen Registrerede Revisorer og Finansrådet og er der-

med tilpasset branchens behov. Uddannelsen er desuden den naturlige studiemæssige overbygning på en basisuddannelse inden for den finansielle sektor (Finansuddannelsen). Har du gennemført akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning, har du fremadrettet mulighed for at blive certificeret som finansiel rådgiver eller for at tage uddannelsen til ejendomsmægler.

FAKTA Uddannelsen består af de to obligatoriske fag Erhvervsjura i den finansielle sektor og Samfundsøkonomi. Derudover skal du vælge et af fagene Vurdering og salg af fast ejendom, Rådgivning og kommunikation eller Skat og moms samt et valgfrit fag. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt. Bemærk, at ønsker du senere at blive ejendomsmægler eller -administrator eller at få direkte adgang til HD 2. del kræves en særlig fagkombination. Læs mere på www.tietgen.dk.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Financial Counselling. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Finansiel rådgiver • Ejendomsadministrator • Ejendomsmægler • Revisor


OPLEVELSESØKONOMI Oplevelser kan udvikle geografiske områder og tiltrække kunder til bestemte virksomheder eller institutioner. Værdien af oplevelser vokser i det moderne samfund, og de medarbejdere, som kan bruge oplevelser til at sætte et kreativt aftryk hos kunden, er efterspurgte. Oplevelsesøkonomi handler om at skabe værdi gennem produkter, der indeholder oplevelser. At finde og bruge mulighederne inden for oplevelsesøkonomi er nogle af de kompetencer, du vil få, hvis du vælger en akade-

miuddannelse i Oplevelsesøkonomi. En akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi gør dig i stand til at varetage hele processen – fra analyse og planlægning til udførelsen af projekter inden for oplevelsesøkonomi. Til analysen får du økonomiske, sociologiske, etnografiske og kommercielle værktøjer, så du kan vurdere oplevelsernes betydning for virksomheden og samfundet. Du lærer at lede og motivere andre og bliver også klædt på til at

brande og markedsføre virksomheden eller projektet over for omverden. Du finder ud af, hvordan du udvikler oplevelseskoncepter og iscenesætter oplevelser, ligesom du får indblik i oplevelsesbaseret kommunikation og storytelling.

FAKTA Uddannelsen består af de to obligatoriske fag Oplevelsesøkonomi og Serviceledelse. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det merkantile område. Det anbefales, at du blandt andet vælger faget Event Management. Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Experience Economy. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Turistchef • Event manager • Projektleder • Produktudvikler


INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION Nytænkning. Ideer. Og evnen til at realisere dem. Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling – men det kan være en svær disciplin at gøre sine første erfaringer med. For hvordan vurderer og eksekverer man de gode ideer?

offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet. Du lærer at kombinere viden om innovation, produktion og produktudvikling og at samarbejde med andre med en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion kvalificerer dig til at analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og

To retninger: Innovation og Produktion Du kan vælge mellem to retninger. Innovation, hvor du tilegner dig viden om idé- og udviklingsprocesser og læ-

rer om projektledelse, og hvordan du styrer og skaber innovative processer. Eller Produktion, der fokuserer på produktionsoptimering. Her lærer du at vurdere faktorer som projektstyring, produktionsteknikker og logistiske forhold samt deres indvirkning på produktionsoptimering. Er du i tvivl om, hvilken retning der er den rette for netop dig, kan du kontakte dit lokale uddannelsessted og høre nærmere.

FAKTA Vælger du retningen Innovation, består uddannelsen af de to obligatoriske fag Projektledelse og Innovative processer, og det anbefales, at du tager Projektledelse først. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et skal være fra det tekniske område. Vælger du retningen Produktion, består uddannelsen af det obligatoriske fag Produktionsoptimering. Derudover skal du vælge tre valgfrie fag, hvoraf mindst to fag skal være fra det tekniske område.

Akademiuddannelsen i begge retninger afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Technology. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Produktudvikler • Produktionschef • Projektleder • Rådgivende konsulent


LABORATORIE- OG BIOTEKNOLOGI Virksomheder og institutioner, der arbejder med laboratorieforsøg, har konstant brug for medarbejdere, der både kan styre et projekt fra start til slut og dernæst fremlægge resultaterne for ledelsen. En akademiuddannelse i Laboratorie- og bioteknologi er for dig, der har erfaring med laboratoriearbejde og nu ønsker at videreudvikle din faglighed og blive bedre at kunne planlægge, udføre og vurdere laboratorieforsøg. Akademiuddannelsen i Laboratorie- og bioteknologi gør dig i stand til at vare-

tage hele processen i forbindelse med et laboratorieforsøg. Det betyder, at du lærer om emner inden for blandt andet mikrobiologi og hygiejne, proces- og måleteknik, bio- og kemiteknologi samt kvalitets- og miljøstyring. Du bliver klædt på til at udvælge relevante forsøg afhængigt af de behov, produktet eller organisationen lægger op til. Med uddannelsen bliver du i stand til at gennemføre forsøg, analysere resultaterne og fremlægge dem på en overskuelig og forståelig måde. Uddannelsen retter sig mod arbejde i både den kemiske-

og bioteknologiske industri, fødevareindustrien, offentlige institutioner og virksomheder. To retninger: Proces- og bioteknologi og Fødevareteknologi Du kan vælge mellem to retninger: Proces- og bioteknologi, hvor du blandt andet lærer om cellebiologi og procesteknik, og Fødevareteknologi, der kommer omkring emner som fødevarekemi og -produktion.

FAKTA Vælger du retningen Proces- og bioteknologi, består uddannelsen af de to obligatoriske fag Bioteknologi og Procesteknik. Derudover skal du vælge to valgfrie fag, hvoraf mindst et fag skal være fra det tekniske område. Vælger du retningen Fødevareteknologi, består uddannelsen af det obligatoriske fag Fødevareteknologi. Derudover skal du vælge tre valgfrie fag, hvoraf mindst to fag skal være fra det tekniske område.

Akademiuddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Technology. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Produktudvikler • Laborant • Kvalitetschef • Produktionsleder • Medarbejder inden for levnedsmiddelindustrien


GASTRONOMI Mange faktorer spiller ind på oplevelsen af et måltid. Råvarernes kvalitet og bearbejdning er helt grundlæggende, men måltidets æstetik og de omgivelser, det indtages i, er ofte afgørende for den samlede smagsoplevelse. Viden om finere madlavning på et højt professionelt niveau bliver din kernekompetence, hvis du vælger en akademiuddannelse i Gastronomi. Uddannelsen kvalificerer dig til selvstændigt og innovativt at arbejde med

gastronomi og giver dig rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på dansk gastronomis internationale niveau. Du lærer, hvordan mad og måltider produceres og udvikles, og får indsigt i, hvordan du kombinerer din viden om økonomiske forhold med praktiske og metodiske overvejelser om gastronomi i et globalt samfund. Samtidig får du et både teoretisk og praktisk fundament, så du kan vurdere, hvordan du sikrer dig, at den mad, du producerer, er af høj kvalitet.

FAKTA Uddannelsen består af de tre obligatoriske fag Gastronomi ’fra jord til bord’, Gastronomisk naturvidenskab og Sensorik og måltidets æstetik. Derudover skal du vælge faget Det danske måltid eller et andet, valgfrit fag. Uddannelsen afsluttes med et specialeforløb og et afgangsprojekt.

Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession (AP) Degree in Technology. Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).

Uddannelsen er blandt andet relevant i disse job: • Kok • Køkkenchef • Produktudvikler • Madanmelder


AU UDEN SPECIFIK PROFIL AU uden specifik profil er et tilbud til dig, der vil have en akademiuddannelse med en anden sammensætning af fag end dem, du finder i de øvrige profilbeskrivelser. Med en akademiuddannelse uden specifik profil bestemmer du nemlig helt selv. Du vurderer, hvilke kompetencer du vil tilegne dig, og ad hvilken vej du vil gå. Og det er op til dig frit at vælge, hvilke fag du vil følge, og hvordan du

vil sammensætte din uddannelse. Det kan være, at du har specielle ønsker i forhold til de fag, du ønsker undervisning i. Eller måske du bare svært ved at lægge dig fast på en bestemt profil. Og uanset hvilke fag du sammensætter, har en AU uden specifik profil præcis samme værdi, som de 13 profiler. Det er en fordel, hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om, hvad du helt præcist vil opnå med uddan-

nelsen, og hvilke fag, du har brug for, for at nå dit mål. Det kan være, du sidder i et job, hvor du har brug for at opkvalificere dig inden for et bestemt område, eller at du ønsker at supplere din nuværende uddannelse med endnu en uddannelse. Hvis du undervejs i din akademiuddannelse uden specifik profil finder ud af, at du alligevel gerne vil have en uddannelse med profil, er det altid en mulighed.

FAKTA Akademiuddannelsen består af fire valgfrie fag og derefter et specialeforløb og et afgangsprojekt. Du kan også vælge at afslutte uddannelsen efter fire fag med en teknonom, som skal indeholde fire tekniske fag eller tre tekniske fag og et fag fra

andet område. Eller du kan afslutte med en merkonom som skal indeholde fire merkantile fag eller tre merkantile og et fag fra et andet område. Du bestemmer selv hvilket af de 4 valgte fag der skal være baggrund for dit specialeforløb og afgangsprojekt.

Sammen med to års erhvervserfaring svarer en akademiuddannelse til en kort videregående uddannelse (120 ECTS-point).


HVOR KLOG VIL DU VÆRE? www.merkonom-au.dk


VIL DU VIDE MERE OM MERKONOM-/TEKNONOMOG AKADEMIUDDANNELSERNE? LÆS MERE OM PROFILER, FAG OG UDDANNELSESSTRUKTUR, OG FIND KONTAKTOPLYSNINGER TIL LANDETS ERHVERVSSKOLER OG AKADEMIER PÅ HJEMMESIDEN:

WWW.MERKONOM-AU.DK

Merkonom-AU  

Merkonom uddannelser 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you