{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Tilgængeligt byggeri - hvordan? En pjece til dig, som skal bygge nyt eller bygge om

Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune


Vejledning i tilgængelighed Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller agter at gøre det, og skal i gang med at bygge. Som du ved, er der i bygningsreglementet angivet en række tilgængelighedskrav for personer med handicap, som skal opfyldes i forbindelse med nybyggeri eller ombygning. Det kan være svært at overskue, hvordan man sikrer, at alle lovkrav bliver opfyldt. På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside www.sbi.dk/tilgaengelighed/generelt kan du finde gode anvisninger på, hvordan tilgængelighed tænkes ind fra starten i et byggeri. På www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister finder du tjeklister til alle bygningsreglementets tilgængelighedskrav og andre relevante oplysninger. I denne pjece har vi samlet en række konkrete anvisninger på, hvordan dit byggeri bliver tilgængeligt for alle - både ude og inde. SBI-anvisningerne er vejledninger til at opfylde Bygningsreglementets krav.

Udendørs P-pladser For handicapbiler med handicapskilt skal parkeringspladserne være i nærheden af indgangen - vejledende max. afstand er 30-50 m. De bør placeres så tæt på indgangen som muligt. Husk nedsænket kantsten i adgangsvejen mellem p-plads og kørebane. Hældning max. 1:10 samt opspring 25 mm. Det gør det muligt for blinde at finde kanten. Belægningen skal være fast og jævn.

2


Gangarealer til bebyggelsen Skal anlægges med markant taktil adskillelse, i form af fortovskant eller ledelinje, til andre trafikformer. Belægningen skal være fast og jævn svarende til fliser eller asfalt.

Se www.sbi.dk/tilgaengelighed/ubebyggede-arealer/ferdselsarealer-for-alle

Indgange

Alle indgange i en ny bygning skal være trinfrie - også adgangsvejen dertil. Det gælder også for boliger. Ved nybyggeri og ombygning skal man følge bygningsreglementet. Ramper må ikke have en hældning på mere end 1:20 (5%) og skal have et plant plateau foran døren på min. 1,50 x 1,50 m. Hvis døren åbner ud ad, skal det øges med 0,20 m langs væggen modsat hængselsiden. Yderdøre skal markeres med taktilt felt og farveforskel i belægningen, så blinde og svagtsynede kan finde døren. Fritstående trapper skal afskærmes, så man ikke går ind i dem.

3


Indendørs Receptioner og betalingsstandere Skal kunne nås fra en kørestol. Receptioner kan fx indrettes i forskudt plan. Knapper og funktioner skal være udformet, så de kan benyttes af blinde.

WC-rum Skal indrettes, så det kan benyttes af kørestolsbrugere efter SBI’s anvisninger.

4


Elevator Der skal være elevator til samtlige etager, hvis bygningen har 3 etager og derover. Elevatoren skal være af type 2, som betyder, at • betjeningsknapperne skal være følbare • tal og bogstaver skal kunne ses og føles • det kan høres og føles, når knapper aktiveres • en stemme oplyser, hvilken etage, der stoppes på. Betjeningspanelet skal placeres 0,9 - 1,2 m målt fra gulv og mindst 0,4 m fra indvendige hjørner.

Teleslynge I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til offentligt tilgængelige fælles aktiviteter som fx koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation.

5


Publikumspladser for kørestolsbrugere I offentlige tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal pladser for kørestolsbrugere. Pladserne bør være fordelt i salen med mulighed for at sidde ved siden af ledsagere. Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg m.m.

Skiltning og orientering I offentligt tilgængelige bygninger skal information om orientering være let læselig og let forståelig. Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. Hvor det er relevant, kan den være i form af lys, ledelinjer, teknologiske løsninger m.v. Belysning og kontraster Brug af kontrastfarver og belysning er væsentlig for orienteringen for personer med synshandicap.

Her kan du læse mere... Dansk Blindesamfunds hjemmeside: www.dkblind.dk Statens Byggeforskningsinstitut: www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister Telefonisk rådgivning hos SBI: tlf. 99 40 25 25 IT- og telestyrelsen - information om brugerbetjente anlæg: www.sbi.dk/tilgaengelighed/udstyr-installationer/handicaptilgengelig-udformning-af-konstruktioner-og-anleg Energistyrelsen: www.ens.dk Supplerende oplysninger: www.anvisninger.dk Skilteplanlægning: www.dansign.com

6


Tjekliste til dit byggeri

Download plakaten her

7


Her kan du få råd og vejledning Henvend dig til Tilgængelighedsudvalget: Jørn Størup Tlf: 30 33 33 82 jasmts@mail.dk Richard Petersen Tlf: 98 99 83 89 og 23 82 40 89 rr@10mb.dk Inge Bach Jensen Tlf: 23 81 79 50 inge.bach.jensen@hotmail.dk Henriette Kvist Nielsen (PTU) Tlf: 28 19 67 03 kvist69@me.com Susanne Kragh Pedersen Tlf: 40 55 55 86 hjtilgaengelighed@outlook.dk Lene Smidstrup Tlf: 61 66 09 38 lenehsmidstrup@gmail.com Michael Hammer Tlf. 72 33 65 44 michael.hammer@hjoerring.dk Læs mere om Tilgængelighedsudvalget på www.hjoerring.dk/tilgaengelighedsudvalget

Billeder på forsiden: Bryghuset Vendia i Markedsgade. Her har Tilgængelighedsudvalget været med i rådgivningen. Indgangsparti ved Hjørring Banegård. Fotos: Susanne Kragh Pedersen og Jørgen Olesen Illustrationer: med tilladelse fra Statens Byggeforskningsinstitut

Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Profile for Hjørring Kommune

Tilgængeligt byggeri - hvordan?  

En pjece til dig, som skal bygge nyt eller bygge om

Tilgængeligt byggeri - hvordan?  

En pjece til dig, som skal bygge nyt eller bygge om

Advertisement