__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En tilgængelig by - for alle Sådan sikrer du god adgang til din forretning

Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune


Målet er en tilgængelig by for alle For at sikre ligeværdighed i det byggede miljø for alle mennesker uanset funktionsevner, er

VEJLEDNING DU PÅ Sbi: I denne folder kan du se, hvordan du kan forbedre det vigtigt at FINDER have fokus på tilgængelighed. adgangsforholdene for handicappede.

Statens byggeforskningsinstitut

VEJLEDNING FINDER

http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/ramper-og-udligninger-paaRamper Statens byggeforskni adgangs-og-tilkorselsarealer

http://www.sbi.dk/tilgaeng adgangs-og-tilkorselsareale

Alternativ løsning. Så let kan det gøres. Pris kr. 2-3000,-

Hjørring Handicapråds Tilgængelighedsudvalg Alternativ løsning - så let

http://www.hjoerring.dk/Politik/Raad-og-Naevn/Hjoerringkan det gøres i eksisterende Brugbar rampe. Dispensation for hældningen og bredden af Hjørring Brugbar rampe. I nogle tilfælde kan der dispenseres for hældningen Handicapråd byggeri.. Handicapraad/Tilgaengelighedsudvalget.aspx og bredden.Dispensation i forhold til fortovsbredde. rampen. Pris: 2-3.000 kr. http://www.hjoerring.dk/Po


Gode adgangsforhold til butikker

Trappe lift/plat

Gode adgangsforhold til butikker Brugbar rampe. Dispensation for hældningen og bredden af rampen. Dispensation i forhold til fortovsbredde.

en by for alle

Hæv flis

Trinflader af gitterriste bø

Hæv elle

Målet er en by for alle

es til

Brugbar rampe. Dispensation for hældn rampen. Dispensation i forhold til fortov

Udligning af niveauforskel.

Brugbar rampe. Dispensation for hæ rampen. Dispensation i forhold til for

Adgangsforhold døren.

Hæv fliserne gradvist op til døren. Hæv eller sænk gulvet i butikken.

For at sikre ligeværdighed for alle mennesker uanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed.

Trappe som kan forvandles tilTrappe som kan forvandles til lift/platform. lift/platform. Trappe, som kan tikken. forvandles til lift/platform

Selvbetjent lift/platform.

Undgå trinflader af gitterriste.

Adgang uden hjælp.

Her kan du få rådHæv ogfliserne vejledning gradvist op til døren. Statens Byggeforskningsinstitut: www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

Hæv fliserne gradvist op til døren.

Hjørring Handicapråds Tilgængelighedsudvalg: Hæv eller sænk gulvet i butikken. www.hjoerring.dk/tilgaengelighedsudvalget

Hæv eller sænk gulvet i butikken.

Adg


Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Profile for Hjørring Kommune

En tilgængelig by - for alle  

Sådan sikrer du god adgang til din forretning

En tilgængelig by - for alle  

Sådan sikrer du god adgang til din forretning

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded