{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

En tilgængelig by - for alle Sådan sikrer du god adgang til din forretning

Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune


Målet er en tilgængelig by for alle For at sikre ligeværdighed i det byggede miljø for alle mennesker uanset funktionsevner, er

VEJLEDNING DU PÅ Sbi: I denne folder kan du se, hvordan du kan forbedre det vigtigt at FINDER have fokus på tilgængelighed. adgangsforholdene for handicappede.

Statens byggeforskningsinstitut

VEJLEDNING FINDER

http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/ramper-og-udligninger-paaRamper Statens byggeforskni adgangs-og-tilkorselsarealer

http://www.sbi.dk/tilgaeng adgangs-og-tilkorselsareale

Alternativ løsning. Så let kan det gøres. Pris kr. 2-3000,-

Hjørring Handicapråds Tilgængelighedsudvalg Alternativ løsning - så let

http://www.hjoerring.dk/Politik/Raad-og-Naevn/Hjoerringkan det gøres i eksisterende Brugbar rampe. Dispensation for hældningen og bredden af Hjørring Brugbar rampe. I nogle tilfælde kan der dispenseres for hældningen Handicapråd byggeri.. Handicapraad/Tilgaengelighedsudvalget.aspx og bredden.Dispensation i forhold til fortovsbredde. rampen. Pris: 2-3.000 kr. http://www.hjoerring.dk/Po


Gode adgangsforhold til butikker

Trappe lift/plat

Gode adgangsforhold til butikker Brugbar rampe. Dispensation for hældningen og bredden af rampen. Dispensation i forhold til fortovsbredde.

en by for alle

Hæv flis

Trinflader af gitterriste bø

Hæv elle

Målet er en by for alle

es til

Brugbar rampe. Dispensation for hældn rampen. Dispensation i forhold til fortov

Udligning af niveauforskel.

Brugbar rampe. Dispensation for hæ rampen. Dispensation i forhold til for

Adgangsforhold døren.

Hæv fliserne gradvist op til døren. Hæv eller sænk gulvet i butikken.

For at sikre ligeværdighed for alle mennesker uanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed.

Trappe som kan forvandles tilTrappe som kan forvandles til lift/platform. lift/platform. Trappe, som kan tikken. forvandles til lift/platform

Selvbetjent lift/platform.

Undgå trinflader af gitterriste.

Adgang uden hjælp.

Her kan du få rådHæv ogfliserne vejledning gradvist op til døren. Statens Byggeforskningsinstitut: www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

Hæv fliserne gradvist op til døren.

Hjørring Handicapråds Tilgængelighedsudvalg: Hæv eller sænk gulvet i butikken. www.hjoerring.dk/tilgaengelighedsudvalget

Hæv eller sænk gulvet i butikken.

Adg


Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Profile for Hjørring Kommune

En tilgængelig by - for alle  

Sådan sikrer du god adgang til din forretning

En tilgængelig by - for alle  

Sådan sikrer du god adgang til din forretning

Advertisement