Page 1

Ä

HJÄLPMEDELSÖVERSIKTEN Ö

XXXIKNPTF )4*'ÚSMBH"#t4ÚEFSCZWÊHFO$t"SMBOEBTUBEt5FMt'BYtXXXIKNPTF


Mini Crosser M1 - i en klass fĂśr sig!

y K H modell och är utan tvekan marknadens starkaste och NFTULPNGPSUBCMBFMTDPPUFS

p p nordiska fÜrhüllanden och är den mest sülda scootern büde i Norge, Sverige och Danmark.

)žSG¿SNBOC¿EFTUPSNPUPSLSBGU N�KMJHIFUG�SFYUSB M¿OHL�STUSžDLBPDIVOJLUKVTUFSCBSUGKžESJOHTQBLFUJOJ en ovanligt läcker design.

Mini Crosser framhäver sig büde när det gäller komfort, framkomlighet, hüllbarhet, säkerhet och totalekonomi.

Som standard är Mini Crosser utrustad med massor av üOFTTFSPDIVOJLBJOTUžMMOJOHTN�KMJHIFUFS

Mini Crosser vänder sig till alla typer av brukare – vuxna och barn, stora som smü!

%FUTUPSBTžUFTPDIUJMMCFI�STQSPHSBNNFULBO UJMMN�UFTH¿WBSKFFOTLJMUCFIPW UJMMFYFNQFMTJUUCSFEEFS GS¿OUJMMDN FMFLUSJTLBGVOLUJPOFSTPNFMTJUTMZGU FMTJUTWSJEOJOH FMTJUTHMJEOJOHPDIFMSZHHKVTUFSJOH www.minicrosser.se

Producerad i Skandinavien fÜr skandinaviskt klimat och terräng.


www.hjmo.se

RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1. Behandling, träning, personlig vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 1:1 Behandling, träning och personlig vård 1:2 Antidecubitusmaterial 1:3 Perceptionsträning 1:4 Sjukgymnastik 1:5 Stimulatorer 1:6 Ortoser och proteser 1:7 Personlig vård 1:8 Av- och påklädning 1:9 Kläder och skor 2. Förflyttning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 2:1 Gånghjälpmedel 2:2 Rullstolar 2:3 Personlyftar 2:4 Överflyttning 2:5 Övriga transporter 3. Anpassning av bostad, arbetsplats och skola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 3:1 Sittmöbler 3:2 Sovrummet 3:3 Bäddutrustning 3:4 Sängtillbehör 3:5 Köket 3:6 Bad- och toalettrum 3:7 Samtliga rum inklusive byggelement 3:8 Möbler för enskilt boende 3:9 Allergiprodukter och allergisanering 4. Mat & hushåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 4:1 Hushållssysslor 5. Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 5:1 Kommunikation 6. Fritidssysselsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 6:1 Fritidssysselsättning 7. Tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7:1 Transporter 7:2 Utbildning och information 7:3 Rehabanläggningar 7:4 Personlig assistans 7:5 Munrelaterade hjälpmedel 7:6 Helhetslösningar för äldreboende 8. Diabeteshjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8:1 Diabeteshjälpmedel 9. Barnhjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 9:1 Barnhjälpmedel Intresseorganisationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Företagsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Varumärkesregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Produktgruppsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Du som har texttelefon kan även kontakta Hjälpmedelsöversikten/HSI Förlag på tel 90 160.

Utgivning: HSI Förlag AB, Söderbyvägen 3 C, 195 60 Arlandastad Ansvarig utgivare: Fredrik Tamm, tel 08-591 286 86, e-post fredrik.tamm@hsiforlag.se Produktion: Art-O-Matic ® Tryck: Elanders, Falköping 2010 Omslagsbilden är målad av Ruth Christensen och reproducerad med tillstånd från Mun- och fotmålande konstnärers förlag AB.

3


Teknik för omsorgsboende i världsklass Tekniken gör skillnad, om hjärtat finns med. Tekniken är underbar och skapar möjligheter. Men hur gör man för att få den på plats? Hur får man maximal trygghet och trivsel – med bevarad integritet och självpåkallande vård- och omsorgsassistans om och när det behövs? Dessa och liknande frågor om ett högkvalitativt äldreboende är grundläggande i Micasa Fastigheters uppdrag och vision. Micasa Fastigheter är ett av Stockholms Stadshus AB helägt fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Syftet är att erbjuda attraktiva och anpassade lägenheter för dem som behöver omsorg. Genom stadens så kallade Äldrelyft i förening med särskilda lågkonjunktursatsningar har Micasa Fastigheter uppdraget att under åren 2009 till 2019 investera 1,5 miljarder kronor extra på att bygga om och upprusta stadens äldreboende. Visionen i denna satsning är att den skall underlätta för människor att leva ett normalt liv under en längre tid. Finansborgarrådet i Stockholm, Sten Nordin, motiverar med glädje den stora satsningen: – Vi vill ha äldreomsorg och äldreboende i världsklass. Äldreomsorgen är kärnan i ett civiliserat samhälle, och beslutet har mötts med stor respekt och uppslutning i staden. Eva Samuelsson, som är äldreborgarråd och ordförande i Micasa Fastigheter,

4

poängterar att även om framtidens krav inte är helt kända så är det säkert att de äldre i större utsträckning vill vara med och påverka sin boendesituation. – Ny teknik är helt avgörande i vår satsning, men naturligtvis i samspel med alla andra trivselskapande faktorer såsom fysisk tillgänglighet, skönhet och kvalitetssäkrat stöd genom omsorgspersonalen. Med teknikens hjälp kan vi skapa förutsättningar för äldre att bo hemma längre och med högre kvalitet och trygghet. Inte minst underlättar tekniken för anhöriga att hålla kontakten, även om de bor långt bort. Och naturligtvis får personal på äldreboenden och i hemsjukvård och omsorg bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. -VIVVIV^QS\QOI[XMS\qZÆM`QJQTQ\M\ Xs[s[q\\I\\PRqTXUMLMT[SITTÅVVI[UMV synas så lite som möjligt så länge de inte behövs, för att successivt kunna kopplas in allt eftersom behov uppstår.

Visningslägenhet – forum för ny teknik

Enligt direktiven från ägaren skall Micasa Fastigheter vara en aktör som bidrar till att det utvecklas nya lösningar som kan förenkla hyresgästernas boende och höja deras livskvalitet. Trygghet, integritet, trivsel och god funktion är några av de kvalitéer som skall vara ledande för arbetet. Ny teknik är naturligtvis en nyckelfaktor men den skall utformas och installeras på så sätt att den smälter in i den övriga designen, det vill säga den skall verka utan att synas i onödan. Många lösningar bygger på att skapa en förlåtande miljö, där tekniken övervakar och reagerar autonomt om och när det behövs samtidigt som den utlösande händelsen dokumenteras och rapporteras

till personal och/eller anhöriga. För att visa teknikens många möjligheter har Micasa Fastigheter iordningsställt en visningslägenhet på Tanto servicehus. Visningslägenheten, som invigdes i juni 2009, har väckt stort intresse och har besökts av förvaltningar, privata vårdgivare och inte minst av teknik- och byggföretag. – Vi vill ha goda relationer med leverantörer som arbetar med att utveckla produkter anpassade för funktionshindrade och äldre. Vi ser nu att visningslägenheten håller på att bli just det vi ville, ett inspirerande referensobjekt som kan bidra till utvecklingen mot framtidens, högkvalitativa omsorgsboende, konstaterar projektledaren Eva Eriksson. Q Text: Kent Mossheden

Kortfakta om Micasa Fastigheter Som ett resultat av att Stockholms stad beslutat att samla alla omsorgsfastigheter i ett bolag började fastigheterna den 1 januari 2000 att föras över till ett nybildat dotterbolag till Familjbostäder, FB Serivicehus. Den 1 september 2005 blev detta bolag ett helägt dotterbolag till Stockholm Stadshus AB och strax därefter beslutade staden att ändra bolagets namn till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Micasa äger 125 fastigheter som, tillsammans med fem förvaltningsuppdrag, omfattar totalt 875 000 kvm. Enligt en intern avkastningsvärdering uppskattades fastigheternas värde vid ingången av 2009 vara 8 911 miljoner kronor. Det bokförda värdet var vid samma tid 5 643 miljoner kronor. Här beskrivna projekt tillsammans med normalt underhåll och upprustning betyder att investeringarna i Stockholms omsorgsboende kommer att uppgå till i det närmaste en halv miljard kronor per år under den kommande tioårsperioden.


www.hjmo.se

Allmän typlägenhet för anpassning hjälpmedelstyperna. Lägenheten och de angivna leverantörerna är inte representativa för det anpassnings- och utvecklingsprojekt hos Micasa Fastigheter som beskrivits på motstående sida, utan här presenteras typiska anpassningsmöjligheter med hjälp av produkter från några av leverantörerna i Hjälpmedelsöversikten.

ÈNTRE

BADRUM

Häfla Bruk AB

Pressalit Care AB

Västia Plastindustri AB

Ifö sanitär AB Ido

HALL

Västia Plastindustri AB

Doro TrygghetsMobil (Redphone AB)

KÖK

Bosch

VARDAGSRUM/SOVRUM

Siemens

Abilia AB Philips MariMils AB Comfort System Scandinavia AB Etac Sverige AB Invacare AB

5


Med passion för äldre och handikappade Att Ewa Samuelsson (Kd) är äldreborgarråd i Stockholms Stad är naturligtvis ingen tillfällighet. Positionen ger henne en utmärkt plattform för att gör skillnad inom ett område som hon brinner för, nämligen livsvillkoren för äldre och handikappade. Ewa Samuelsson är också ordförande i Micasa fastigheter i Stockholm AB, det vill säga Stockholms Stads särskilda fastighetsbolag med uppdrag att förvalta och utveckla stadens alla omsorgsfastigheter. Om Micasa och den storsatsning som Stockholm Stad gör för att utveckla stadens fastigheter för omsorgsboenden, ÅVV[I\\Tq[IXsIVVIVXTI\[QSI\ITWOMV

för byggande och drift av sådana bostäder. Vad har det betytt för Stockholm?

0qZÅVV[VI\]ZTQO\^Q[MV[\WZ]\UIVQVO i att säkerställa att allting fungerar och att det är jämn och hög kvalitet på omsorgstjänsterna, så att enskilda äldre – I samband med investeringarna inom upplever att de får sina behov tillgodoMicasa kommer vi att etablera ett tiotal sedda. I Stockholm arbetar vi nu med enheter med trygghetsbostäder och det ÆMZIUaKSM\QV\ZM[[IV\IXZWRMS\[WURIO skall verkligen bli intressant att se vad är övertygad om kommer att få avgödenna boendeform kommer att betyda. rande betydelse för den kontinuerliga :QUTQOMVJWZLMLM\ÅVVI[M\\[\WZ\ kvalitetssäkringen och en fortlöpande Vi frågar Eva Samuelsson hur hon intresse för ett tryggt boende med smidig utveckling. Genom Omsorgsdagboken ser på sitt uppdrag som äldretillgång till måltidsservice och omsorg vid ger vi brukare och anhöriga möjlighet borgarråd: behov. Samtidigt fullföljer vi iordningstälatt följa hur vård och omsorg utförs. Här landet av seniorboenden. Lägenheterna kan man bland annat ta del av journal– Först och främst skall alla äldre mänutrustas med funktionslösningar som anteckningar, rapporterade insatser, vad niskor ha rätt till ett gott seniorliv och ökar tryggheten och tillgängligheten och [WUORWZ\[I^^MUWKPVqZPqZÅVV[ITTI därmed ett tryggt boende och en värdig dessutom erbjuder vi ett antal service- och kontaktuppgifter, aktuella genomföranvård och omsorg. Det är områden som i trygghetstjänster som de boende själva får deplaner m.m. hög grad är beroende av politiska beslut, beställa och bekosta. och det gör naturligtvis att jag känner Du är ju också ordförande i stort ansvar och ödmjukhet inför mitt Trygghet och tillgänglighet – två Stiftelsen Stockholm läns Äldreuppdrag, samtidigt som det är fantastiskt ledord du återkommer till? centrum, vad är på gång där? roligt. – Ja, allt som skapar trygghet är viktigt Äldrecentrum anordnar under våren Är det några områden som du säroch naturligtvis är tillgänglighet en helt MVUM\WLS]Z[QZMÆMS\QWVWKP skilt vill framhålla? avgörande faktor för livskvalitén för den bemötande för vårdbiträden och undersom har någon form av funktionsnedsättsköterskor inom äldreomsorgen. Skall vi – Jag är övertygad om att vi mår bra när ning. Det är ju ett mycket stort område, få en högklassig vård är det viktigt med vi känner att vi kan påverka vår situation och i många fall handlar det om sådant såväl grundläggande utbildning som och har möjlighet att välja. Därför är som man kanske inte normalt tänker på. fortbildning som går lite mer på djupet. genomförda valfrihetsreformer mycket För att säkerställa att alla våra fastigheter Äldrecentrum har ett brett uppdrag och viktiga i sig, men dessutom bidrar de till uppfyller grundläggande krav på tillgängÅVV[R]QWKPqZZMTI\MZI\\QTTgTLZMNWZ[Satt öka medborgarengagemanget. Vi lighet för personer med funktionshinder, ningens Hus, med dess stora internatiohar också ett omfattande program för såsom rörelsehinder, syn- och hörselskanella nätverk av forskare och utredare. att utveckla ett effektivt anhörigstöd och dor har Micasa utvecklat ett omfattande Med dess fokus på tvärvetenskaplig rutiner för förebyggande hembesök hos [a[\MUNZ\QTTOqVOTQOPM\[STI[[QÅKMZQVO forskning och hur den kan omsättas på äldre. Vi satsar även på att kontinuerligt Kriterierna har tagits fram i samarbete LMqTLZM[NZPsTTIVLMVQ[IUPqTTM\ÅVV[ utbilda alla biståndshandläggare. Den med berörda organisationer inom handiständigt många spännande möjligheter. tioåriga jättesatsningen på att inom Mikapprörelsen. 1gTLZMNWZ[SVQVOMV[0][ÅVV[WKS[s casa utveckla stadens omsorgsfastigheter Svenskt Demenscentrum, där jag är kommer att göra stor skillnad. Samtidigt Ur trygghetssynpunkt är det ordförande. Centret skall vara en länk har möjligheten för den enskilde att själv ju viktigt att allting fungerar mellan forskning, praktik och beslutsfatvälja vård- och omsorgsboende självfallet som det är tänkt? Hur ser du på tare och navet i ett nationellt nätverk av JQLZIOQ\\QTTÆMZIT\MZVI\Q^WKP[\ZZMNWS][ kvalitetsfrågorna? FoU-verksamheter – det är inspirerande på kvalitet. – Varje enskild äldre som inte är nöjd men innebär samtidigt en stor utmaning Du ingick ju också i den så kallade med omsorgen måste tas på största allvar. för mig som politiker, hur omsätta möjÄldreboendedelegationen, som Tyvärr är det oftast endast dessa fall som ligheterna i verkligheten? Q resulterade i förordningen om beskrivs i media, trots att det bedrivs Text: Kent Mossheden trygghetsbostäder och statligt stöd väldigt mycket omsorg av hög kvalitet. 6
         

    ""       ) 

 

!

             !  "# $  

 

   

%  & & '    

 ( 

          


;JC@I>DC:AA6AyHC>C<6G

?ma\]^‘j hdYf]jaf_ YnZY\jme

*()(

NiiZga^\VgZ[jc`i^dcZaaVegdYj`" iZgÒccZgYj^k€ghidgVWVYgjbh" `ViVad\!dX]e€lll#^Yd#hZ Ik~iihi~aa&&&%, @Vc[ŽghZhbZY]Ž_"dX] h~c`WVgihiVi^k# ;Žg]Ž_YlX>9DHZkZc9 (,'&'"%&bZYVgbhiŽY#

EG6@I>H@6 =?tAEB:9:A CtGA>I::MIG6 =?tAE7:=yKH >769GJBB:I

NiiZga^\VgZ[jc`i^dcZaaVegdYj`iZgÒccZgYj^ k€ghidgVWVYgjbh`ViVad\!dX]e€lll#^Yd#hZ 8

=hc[hWlZ_jjXWZhkc


8Uร2PaT รงรงรง&UNKTIONELLรงBADRUMSINREDNING

,รŠSรงMERรงPรŒรงWWWIFOSE

9


Kraftfullt stryksystem och antikalkfunktion – allt i ett! Philips är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av hushållsapparater. Philips senaste tillskott är ett stryksystem som stänger av sig själv när det lämnas utan uppsikt, det tar bort kalk automatiskt och är ergonomiskt utformat. Med Steam-Glide stryksulan är det en suverän glidförmåga och kraftfull ånga. Stryksystem är enkla att hantera tack vare att man inte behöver fylla på vattentanken så ofta samt att strykjärnet I sig oftast är lättare än ett konventionellt strykjärn där vattnet finns i behållaren. För mer info om Philips produkter besök gärna www.philips.se

10

GC9020 Stryksystem Problemfri strykning med unik automatisk avkalkningsfunktion och automatisk avstängning. SteamGlide-stryksulan ger kraftfull ånga (ångtryck på upp till 5 bar, konstant ånga upp till 120 g/min) och suverän glidförmåga.


MJGU.BUJD W¼HHNPOUFSBEIJTTVHO )#14

p IBTUJHIFUFSPDI JOUFOTJWM¼HF

p VQQW¼SNOJOHTGVOLUJPOFS

p -KVEOJW½E#

YMER REKLAMBYRÅ

3PTUGSJGM¼LUL½QB -$##4

p BDUJWF$MFBOqBVUPNBUJTLQZSPMZUJTLSFOHKÎSJOH p MJHIU$POUSPM

p #FMZTUBUSZDLLOBQQBS p IBMPHFOMBNQPS p .FUBMMGFUUGJMUFS LBO NBTLJOEJTLBT

*OCZHHOBETVHONFE VUESBHCBSVHOTWBHO )##%4 p 6OJWFSTBM1-64 VHONFEVQQ W¼SNOJOHTGVOLUJPOFS p 4UFLUFSNPNFUFS

*OEVLUJPOTI¼MM &*5#& 6HOJSPTUGSJUU )&"4 p 4UPSVHO M p &DP$MFBOQ½CBLW¼HH p 4UFLUFSNPNFUFS p .BOÎWSFSBSI¼MMFO WJBWSFEQ½VHOFO p /FET¼OLCBSBWSFE p ,PQQMBTUJMM&'&& &'&/FMMFS &*5#&

.PEVMBSEJTL 4$.&6 GÎSJOCZHHOBE

p 'MFYJCFMNPOUFSJOH p LVWFSU p BVUPQSPHSBNBO QBTTBSUFNQFSBUVS PDIWBUUFON¼OHE p WBSJP4QFFE p -½HMKVEOJW½E# p 4¼MKTUBSUBQSJM

/¼SGSBNUJEFOGMZUUBSJO LBOBMMBIBEFTJHOBEFLÎL

4JFNFOTNPEFSOBPDIUJEMÎTBJOCZHHOBETQSPEVLUFSIBSFOEFTJHOTPNQBTTBSTUPSB 7½SBOZBTQFFE.BUJDEJTLNBTLJOFSESBSNJOESFFOFSHJUBDLWBSFFOJOCZHHE OBUVSMJH W¼SNFL¼MMBq;FPMJUFtUPSLOJOH;FPMJUF¼SFONJOFSBMTPNTVHFSVQQGVLUPDIPNWBOEMBS WJMMBOT½W¼MTPNMJMMBM¼HFOIFUFOMJGU.BUJDnIJTTVHOnHÎSNBUMBHOJOHFOCFLW¼NBSFPDI EFOUJMMW¼SNF6OEFSUPSLOJOHFOBWHFTW¼SNFOPDIEJTLFOUPSLBSGPSUBSFVUBOBUUFYUSB NFSFSHPOPNJTL6HONFETJEPI¼OHEMVDLBFMMFSVHOTWBHOHFST¼LSBSFPDITNJEJHBSF FOFSHJC FIÎWFSUJMMGÎSBT4½MJUFTPN L8IS¼DLFSGÎSBUUEJTLBFOGVMMNBTLJO IBOUFSJOH&OOZIFU¼S.PEVMBSEJTLJOCZHHE LPNQBLUFMMFSDNIÎHEJTLNBTLJO 4JFNFOTTQFFE.BUJDNFE;FPMJUFt UPSLOJOH¼SFOBWW¼SMEFOTTOBCCBTUFPDINFTU TPNFOLMBSFLBOQMBDFSBTJBSCFUTIÎKE-¼HHEFTTVUPNUJMMN½OHBJOOPWBUJWBGM¼LUBS FLPOPNJTLBEJTLNBTLJOFSGÎSLPOTVNFOU-¼TNFSPDIIJUUBO¼SNBTUF½UFSGÎST¼MKBSF TQJTBS NJLSPW½HTVHOBS EJTLNBTLJOFS UW¼UUNBTLJOFS UPSLUVNMBSF UPSLTL½QPDI Q½XXXTJFNFOTIVTIBMMDPN EBNNTVHBSF)FMBW½SUTPSUJNFOUGJOOTQ½XXXTJFNFOTIPNFTF

'SBNUJEFOÚZUUBSJO 11


12


STATIONÄRA RAMPER

Vi tillverkar stationära ramper i varmförzinkat stål. Stabila kontruktioner som är enkla att montera och flytta om så behövs. Gångplanet utgörs av finmaskig gallerdurk eller lättdurk.

Häfla Bruks AB | 610 14 Rejmyre Tel 0151-52 40 00 | Fax 0151-52 40 40 | info@hafla.se | www.hafla.se 13


Hög brukarvikt

Devon stödhandtag Max brukarvikt 190 kg

Fler artiklar hittar Du på vår hemsida www.euforia.se

14 14

Södergatan 38, 195 47 MÄRSTA, Tel 08-591 292 50 Fax 08-591 297 84

info@euforia.se

www.euforia.se


En tryggare mobiltelefon

Trygghetscenter: 24 timmars personlig assistans - kopplar dig till alla nära och kära

Enkel mobil med snabbknappar

Larmpassning dygnet runt - tillgängligt var du än befinner dig

Redphone har lanserat tjänsten TrygghetsMobil. Systemet bygger på att brukare via en tydlig mobiltelefon kan få direktkontakt med anhöriga, hemtjänst eller larmnummer på några sekunder utan att slå ett telefonnummer. www.trygghetsmobil.se

Trygghet och säkerhet för äldre och funktionshindrade Ett känselgolv som larmar direkt Q Q Q Q Q Q

Ett dynamiskt ledljussystem

Q Q Q

Q

” Q

Q Q Q

Q


Hjälpmedel för rehabilitering, ortopedi och idrottsmedicin Mediband Thämert Scandinavia AB

Ryssviksvägen 2B/ Box 95 131 07 Nacka

Tel: 08-716 25 15 Fax: 08-718 46 38 E-mail: info@mediband.se

16


CX[[UÂ&#x2C6;ccTa\TS X]SXeXSdT[[PQTW^e

1344 Stl. 40 - 47

0919 Stl. 2 - 9

E9313 Stl. 25 - 40 Dragkedja pĂĽ insidan

f f f Z[ PeT ]T b b b T

Klaveness Medical AB - Prästängsvägen 11 - SE 452 33 StrÜmstad Tlf: +46 (0) 526 607 88/99 - Telefax: +46 (0) 526 606 99 - E-mail: info@klaveness.se

Next Comfort Luta dig tillbaka och lüt oss berätta om världens fÜrsta allroundrullstol med tiltbar sits.

BesĂśk vĂĽr hemsida fĂśr mer information! www.etac.se 17


Lyssna pü Dagens Nyheter varje morgon! DN:s Taltidning direkt hem till dig varje morgon! Varje morgon kommer Dagens Nyheters Taltidning med färska nyheter, radio- och tv-tablüer, bÜrsinformation och bilagor. En syntetisk rÜst läser texten och till din hjälp har du en mobiltelefon där du med enkla knapptryckningar väljer de artiklar du vill hÜra. Du kan även arkivera artiklar.

Taltidningsmottagaren levereras med en kortfattad läsinstruktion och installeras hos dig. En handledare kommer ocksü att visa och lära ut alla funktioner. Om du vill ha büde DN:s Taltidning och den tryckta tidningen betalar du endast ett tillägg pü 10% fÜr taltidningen. Det samma gäller om hushüllet har tvü Taltidningar.

DN:s Taltidning kostar inget extra! Det är lika enkelt att prenumerera pü Taltidningen som pü den tryckta tidningen. Priset är ocksü det samma. Du kan prenumerera pü DN:sTaltidning var du än bor i Sverige.

Vill du veta mer? Vill du ha mer information är du välkommen att ringa 08- 738 17 77. E-post: dnpren@dn.se

LĂĽn av en mobiltelefon ingĂĽr i priset. Det ďŹ nns även mĂśjlighet att koppla in hĂśrlurar. Inga rĂśstsamtal kommer att kunna ringas frĂĽn telefonen.

 

         -  - + *!  *  +   +   +  !   *      !  + +     ! *  - *  " - *   -  *  - "  +  !  +  +  -   * ! 

   * +  !

-  ,'&$&,-.#&$ %,%)&#. (  ! 

18


Texttelefoni förmedlar text till tal och tal till text. Du som är döv, hörselskadad eller har talsvårigheter kan nå alla överallt med hjälp av Texttelefoni. Det går lika bra att ringa från en texttelefon som från datorn. Numren är 90 160 (text) eller 90 165 (tal). Förmedlingen är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. Mer information finns på www.texttelefoni.se. Kundtjänst (text) når du på telefon 026–108473. Texttelefoni utförs av Eniro 118 118 på uppdrag av kommunikationsmyndigheten PTS.


Hur lång är en rullstol? SJ jobbar med att få tågen anpassade till resenärer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att vi har rullstolslyft och att nya tåg anpassas för funktionshindrades behov. För att underlätta för dig som ska resa med rullstol så tänkte vi tipsa om vilka mått som gäller ombord på våra tåg. Med rätt rullstol är det enkelt att resa med SJ.

SJs tåg med rullstolslyft (begränsningar i mått och vikt) X 2000: 69 cm bred och 120 cm lång (125 ovan hjul), 300 kg totalvikt InterCity: 67 cm bred och 84 cm lång (90 ovan hjul), 225 kg totalvikt SJ Nattåg: 67 cm bred och 84 cm lång (90 ovan hjul), 250 kg totalvikt

SJs tåg med ingång i nivå med perrong Dubbeldäckaren: 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totalvikt InterCity på sträckan Göteborg – Köpenhamn (ej tågnr 660/661): 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totalvikt Regionaltåg: 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totaltvikt. I vestibulen finns en lyft som du själv manövrerar för att komma upp till salongsnivå. Undantag kan förekomma. Vill du veta mer så gå in på www.sj.se och läs under rubriken Resa med SJ och Funktionsnedsättning. Du kan även ringa 0771-75 75 75 (tonval 1).

SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING.

Bilanpassning – för bättre livskvalitet

Din specialist på fordonsanpassning BILEN ÄR BARA HALVA AFFÄREN Vi på Bilinredarna är helt specialiserade på att bygga om, anpassa och inreda bilar för alla användningsområden.

DINA BEHOV STYR VÅRT JOBB : Utgångspunkten för allt vi gör är dina behov av funktionell bil för Ditt användningsområde. När vi vet hur du skall använda bilen och vad du behöver i form av specialutrustning tar vi fram ett förslag på hur vi tror att din bil skall utrustas/inredas.

GARANTI Vi lämnar 5 års garanti på allt vårt utförda arbete. När det gäller monterad material och utrustning följer vi leverantörernas garantivillkor vilket varierar i tid och omfattning.

Bilinredarna i Växjö AB är ett specialistföretag med personal som har lång erfarenhet av bilanpassning. Vi finns på Hjalmar Petris väg 30, 352 46 Växjö. Telefon 0470-733 210. Läs mer på www.bilinred.se.

20


21


®

mabs Sport

®

mabs Travel

®

mabs Constrict

®

mabs Bomull

®

mabs Tunn

®

mabs Förband

Medicinska stödstrumpor för alla behov www.mabs.se MABS Int. AB 22

info@mabs.se

011-33 00 04


Töm blåsan på ett säkert och enkelt sätt SpeediCath® är en tappningskateter, som redan ligger klar i vätska, för att kunna användas direkt. Tack vare kateterns unika hydrofila yta och polerade kateterögon blir friktionen mot urinrörets slemhinna minimal1. Dina patienter får en snabb, enkel och säker kateterisering varje dag.

Läs mer på www.speedicath.se eller ring vår kundservice på tel. 0300-332 56.

1: Stensballe J. et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, cross-overr study of three different types of catheters. European Urology 2005, Vol. 48 (6) p. 978-983.

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-01 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB Box 10171 434 22 Kungsbacka Tel: 0300-332 50 www.coloplast.se

23


mer design – mer arbetsstol

När ergonomi, funktion och design förenas, skapas produkter att leva och trivas med...

www.eurovema.se Kundtjänst: 0371 - 39 01 00 Säljare Väst, Kenneth Linnerhag 0734-42 59 05 Säljare Öst, Krister Gustafsson 0734- 42 59 06 Säljare Syd, Håkan Hammarstedt 0734-42 59 04 Säljare Norr, Johan Larsson 0734-42 59 03 24

Eurovema AB Baldersvägen 38, 332 35 GISLAVED Tel 0371-39 01 00 Fax 0371-189 82


   

   #

 # $ % !" "% $ "% ! $ &(#%"$#(% $ " "& #  % $&$"$& !&! # $ " %%  ! "&!#  ! 

!  " !  !"

  

#"$*"##*"%$#$"##*"%*"%$&"#"$#$"!%$"*"(""$ (!##$$%$$ " # #$$%$$ % $"%'#$"##*"%"'$"#"%!!  )"*"$"

25


Välkommen till möjligheternas mötesplats! Hälso-, vård- och omsorgsmässor på Svenska Mässan

Leva & Fungera – Nordens största mässa inom hjälpmedelbranschen Den naturliga mötesplatsen för brukare och de som arbetar inom hjälpmedel, service och tjänster för människor med funktionsnedsättning i alla åldrar. Med utställning, aktiviteter och seminarier samlade under ett tak har mässan ett svårslaget utbud av kompetens och möjligheter.

www.levafungera.se

Välkommen 5 – 7 april 2011

Vitalis Vitalis är en fackkonferens med utställning som arrangeras årligen och är Sveriges mötesplats för dem som bedriver god vård och omsorg med hjälp av ITlösningar. Vitalis vänder sig till läkare, sjuksköterskor, politiker och övriga beslutsfattare inom landsting, kommuner och privata entreprenörer samt företag och organisationer som marknadsför produkter/tjänster inom området.

www.vitalis.nu

Välkommen 27 – 29 april 2010

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma Svenska Läkaresällskapets Riksstämma arrangeras vartannat år i Göteborg. Riksstämman är ett unikt riksmöte där alla medicinska specialiteter samlas för utbyte av kunskap och erfarenheter. Riksstämman består av såväl konferens som mässa med produkter/tjänster.

www.riksstammangoteborg.se

Välkommen 1 – 3 december 2010

Wellnessmässan Wellnessmässan är en mässa innehållande en utställningsdel och en konferensdel. Den vänder sig till såväl fackbesökare som till allmänhet. Mässans varumärke står för kost, hälsa, träning/motion samt välbefinnande – högintressanta ämnen för alla!

Välkommen 2011

Swedental Swedental är Nordens viktigaste mässa för dentalbranschen. Tillsammans med Svenska Tandläkaresällskapets Odontologiska Riksstämma ger Swedental en aktuell och komplett bild av forskning, produktnyheter, utveckling och framtid.

www.swedental.se

Välkommen 18 – 20 november 2010

Svenska Mässan är mötesplatsen för 7.000 utställare och cirka 1 miljon besökare från när och fjärran. Varje år hålls ett 30-tal mässor och 100-tals konferenser och andra arrangemang. Med vår kompetens, erfarenhet och resurser finns vi redo att möta våra utställares, konferensarrangörers och besökares behov hela vägen - från planering och genomförande till verkningsfull uppföljning. Även ditt boende kan du boka hos oss – på Hotel Gothia Towers.

26 412 94 Göteborg. Tel: 031-708 80 00. Fax: 031-16 03 30. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen. www.svenskamassan.se E-post: infomaster@svenskamassan.se


27


28


Hjälpmedel för munnen och dess funktioner Mun-H-Center – nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel. Vid funktionshinder som medför svårigheter att äta, dricka, suga och svälja, att tala eller att själv rengöra tänder och munhåla kan orofaciala hjälpmedel underlätta och ibland kompensera för den bristande förmågan. Det kan också vara svårt för personer med funktionsnedsättningar att gapa eller sitta bekvämt i behandlingsstolen under en tandbehandling. I ett tvärfackligt samarbete på Mun-H-Center dokumenteras kunskaper om orofaciala hjälpmedel och erfarenheter av hur och när de lämpligen bör användas. Alla har möjlighet att kontakta Mun-H-Centers hjälpmedelsteam för information och rådgivning. Dessa tjänster är kostnadsfria. Ett enkelt sätt att få information om de hjälpmedel som oftast efterfrågas är att besöka Mun-H-Centers hemsida www.mun-h-center.se. Vissa hjälpmedel kan köpas direkt via e-handel på hemsidan. Hjälpmedlen kan sökas under följande rubriker: ~Äta-dricka ~Munmotorik ~Munvård ~Aktivitet-behandling

Produktinformationen innehåller: ~Bild på hjälpmedlet ~Försäljarens produktbeskrivning ~Ungefärlig prisuppgift ~Företagets adress ~ Eventuell hemsida ~ Försäljningsställen

Äta-dricka:

Munvård:

Näsmugg. En utskuren mugg av mjuk plast är lämplig att dricka ur när det är svårt att böja nacken bakåt.

Munvinkelhållare och eltandborste Munvinkelhållaren ger en god insyn i munnen vid tandrengöringen.

Munmotorik:

Aktivitet-behandling:

Munskärm. Munskärmen kan vara ett hjälpmedel vid träning av munmotoriken.

Tumle behandlingskuddar Formbara kuddar fyllda med polystyrenkorn som används för att åstadkomma en avspänd och trygg sittställning i behandlingsstolen.

Mun-H-Center Ågrenska, Lilla Amundön, Box 2046, SE-436 02 Hovås, Tel: 031-750 92 00 Fax: 031-750 92 01 E-post: mun-h-center@vgregion.se Hemsida: www.mun-h-center.se Hjälpmedelsverksamheten är en del av Mun-H-Center, vars huvudsakliga uppgift är att vara ett nationellt kunskapscenter kring orofacial problematik för mindre kända handikappgrupper

29


Kraftsamling för ett tillgängligt samhälle 2010 Från patient till medborgare, så heter den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som riksdagen antog den 31 maj 2000. Den handlar om att pojkar, flickor, kvinnor och män med synliga och osynliga funktionsnedsättningar ska vara fullt delaktiga som medborgare senast 2010. År 2010 ska alla kunna delta på lika vilkor i vardagslivets olika områden: t Påverka politiker t Leka, gå i skolan och utbilda sig t Bilda familj, skiljas och vara förälder t Söka eller byta jobb, göra karriär eller driva företag t Flytta och bo, ta sig fram fritt i den byggda miljön t Sköta privatekonomi t Resa, turista och vara trafikant t Vara konsument – handla varor och tjänster samt offentliga tjänster t Delta i kultur- och fritidsaktiviteter, både som aktör och konsument t Få hjälp om man blivit utsatt för brott t Gå i pension, få vård och omsorg vid behov För att ett tillgängligt samhälle 2010 ska bli verklighet behövs en kraftsamling. Handikapprörelsen har en viktig uppgift att driva på tillgänglighetsarbetet. Både myndigheter och privata företag måste komma igång med att göra handlingsplaner för tillgänglighet. Planer som innehåller mätbara etappmål och en långsiktig strategi. När handikapprörelsen lyckas få fler som engagerar sig i arbetet kan samhället bli tillgängligt för alla.

Samarbetsorgan för många handikappförbund Handikapprörelsen är en av många stora folkrörelser i Sverige. Det finns en rad stora och små handikappförbund som företräder människor med olika funktionsnedsättningar. Förbunden bedriver en omfattande verksamhet för att förbättra situationen för sina medlemmar och för att skapa gemenskap. Förutsättningarna för arbetet varierar mellan förbunden beroende på antal medlemmar, geografisk spridning, ekonomiska villkor och på samhällets grad av kunskap om funktionsnedsättnigar. Det pågår även ett handikappolitiskt samarbete på regional och lokal nivå. Det finns samarbetsorgan för handikappföreningar i alla län och i de flesta kommuner. Dessa samarbetsorgan är fristående från Handikappförbundens samarbetsorgan, med egna stadgar och verksamheter.

Kort om handikappförbundens samarbetsorgan t Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för handikappförbund i Sverige t Plattform för handikappförbundens gemensamma intressepolitiska frågor t Bedriver opinionsbildning mot riksdag, regering och centrala myndigheter t Består av 43 förbund med sammanlagt cirka 500 000 medlemmar t Mål: ett samhälle där alla har samma värde och samma rätt t Driver frågor på EU-nivå genom medlemskap i den europeiska handikapprörelsens paraplyorganisation EDF, European Disability Forum

30


Alla samhällsfrågor har en funktionshinderaspekt Cirka tio procent av Sveriges medborgare har en funktionsnedsättning. Alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller ej, berörs av samma politiska beslut. En av de viktigaste målsättningarna för handikappförbundens samarbetsorgan är därför att det ska finnas ett funktionhinderperspektiv inom all politisk verksamhet, på alla nivåer och kring alla samhällsfrågor. Några särskilt viktiga samhällsområden är: sysselsättning och arbetsmarknad, försäkringsfrågor, hälso- och sjukvård, skola och utbildning, jämställdhet, kultur och fritid, konsumentfrågor och trafikpolitik.

Viktiga frågor Handikappförbundens samarbetsorgan menar att ett samhälle som är till för alla måste ha som utgångspunkt att alla människor är lika mycket värda. Alla medborgare har samma grundläggande behov, men sätten på vilka behoven kan tillgodoses är olika. Människor med funktionsnedsättningar behandlas i allt för stor utsträckning som offer och objekt som ska tas om hand och vårdas – inte som medborgare med samma rätt som andra att själva forma sina liv och delta i det som sker i samhället. Människosyn och diskriminering Människor med funktionsnedsättingar ska: t Mötas av respekt för egna erfarenheter och kunskaper, synpunkter och förslag t I samma utsträckning som andra människor ha möjlighet att utforma sina egna liv t Inte vara utestängda från någon del av samhället Sysselsättning och arbete Människor med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till: t Ett flexibelt arbetsliv t En meningsfull sysselsättning i ett socialt sammanhang t Arbetstider, arbetsformer och arbetsplatser som är anpassade efter individuella behov Hälso- och sjukvård Människor med funktionsnedsättningar ska: t Vid behov få gå före i vårdköerna t Ha tillgång till stöd och träning under uppväxten och i vuxen ålder t Få samma vård och läkemedel till samma kostnad i alla kommuner och landsting t Slippa utsättas för merkostnader

Handikappförbundens samarbetsorgan Sturegatan 4 t Box 1386, 172 27 Sundbyberg Tel: 08-546 404 00 t Texttel: 08-546 404 50 Fax: 08-546 404 44 t E-post: hso@hso.se Hemsida: www.hso.se

31


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

1 Behandling, träning, personlig vård 1:1 Behandling, träning och personlig vård A Utrustning för andningsbehandling C Utrustning för bråckbehandling E Utrustning för muskelstimulering G Sugutrustningar I Utrustning för inkontinensträning K Läkemedel för smärtlindring M Blodsockermätare O Tippbrädor Q Griptänger S Behandling av whiplashskador U HLR-produkter, tex. hjärtbräda Företag

Annons sida

B Utrustning för cirkulationsbehandling D Utrustning för smärtlindring F Utrustning för värme- och kylbehandling H Enklare träningsredskap J Utrustning för jontoforesbehandling L Stabiliteringsbälten N EMG-Biofeedback P Skrivhjälpmedel R Receptfria Preparat T E-handel-hemleverans

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

Abilia AB Active Care Sverup AB

V W X Y

T 51

A

G

A

Aiolos Medical AB Etac Sverige AB

17

H

Euforia

14

H

mabs int ab

22

C

Mediband AB

16

C

Mun-H-Center

29

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

F

O

Q Q

T

H R L H

SNICKARBOA i Rämshyttan AB A

Össur Nordic AB

P P

B

C

D

E

F

G

H

P I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1:2 Antidecubitusmaterial A Kuddar C Sängar Företag

B Madrasser och liggunderlägg D Tryckavlastande bandage

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

B

Care of Sweden AB

D

Coloplast AB

23

Etac Sverige AB

17

A

Eurovema AB

24

A

Rehabhuset Borringia AB

42

A

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

Wonder Wool

39, 40, 50

B

B

Invacare AB

Össur Nordic AB

D A

B

A

B

C

D

1:3 Perceptionsträning A Vibratorstolar (för döva) C Språkträningshjälpmedel Företag

B Talträningshjälpmedel D Sinnesstimulerande utrustning

Annons sida

A B C D E F G H B

Abilia AB Euforia

14

Iris

45

Össur Nordic AB

32

C D C

A

B

C

D

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y


www.hjmo.se

1:4 Sjukgymnastik A Sjukgymnastik C Träning och träningsutrustning E Idrottstejper och förbandsmaterial G Träningsutrustning i bassäng

B Bänkar och behandlingsstolar D Akupunkturutrustning F Undervisning sjukgymnaster

Företag

Annons sida

A B C D E F G H

Euforia

14

A

Mediband AB

16

Modern Arbetsteknik 3 J AB

18

Mun-H-Center

29

Pegasos

33

C

E

F

C

E

F

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

G

F C A

C B

SNICKARBOA i Rämshyttan AB A

Össur Nordic AB

B

C

D

E

F

G

1:5 Stimulatorer A Tryckpulsstimulatorer Företag

Annons sida

A B C D E F G H

I

A

Össur Nordic AB

Ståträningshjälpmedel. Positioneringshjälpmedel för rullstolar. Hjälpmedel för ridning, specialsadlar, stigbyglar, tyglar osv. Hjälpmedel för fiske. Individanpassning av hjälpmedel.

pegasos

Tillverkning och utveckling av hjälpmedel. Kursverksamhet i hjälpmedelsteknik och Feldenkraispedagogik.

Pegasos Sjukgymnast och Handikapphjälpmedel Fäjövägen 58, 371 94 Lyckeby Tel 0455-24 111, 0708-24 11 10. Fax 0455-24 222 E-mail: anders@pegasos.se Webadress: www.pegasos.se

33


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

1:6 Ortoser och proteser A Sacro-iliac ortoser C Thoraco-lumbo-sacral ortoser E Cervico-thoracic ortoser G Knäortoser I Stödbandage för ortoser och proteser K Arm- o handledsortoser

Företag

Annons sida

erimed international kb Euforia

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

A

B

C

D

E

F

G

I

J

A

B

C

D

E

F

G

I

K K

J

L

IMG Rörlighet

36

mabs int ab

22

B

C

I

J

Mediband AB

16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Össur Nordic AB

34

14

B Lumbo-sacral ortoser D Cervical ortoser F Fotledsortoser H Bröstproteser J Fingerledsstöd o -ortoser L Fingerortoser

G

L

L

V W X Y


www.hjmo.se

1:7 Personlig vård A Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus C Urinprodukter E Manikyr o pedikyr, Ansikts- o hudvård G Stomiprodukter I Ligg- och Sittringar K Enureslarm M Tarmreglerande medel O Höftskyddsbyxor Q Sexualhjälpmedel Företag

Annons sida

Coloplast AB

23

Euforia

14

mabs int ab Mediband AB Mun-H-Center

29

Pegasos

33

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

Wonder Wool

39, 40, 50

B Inkontinensprodukter D Hudskydd o hudrengöring F Tandvård H Sårplattor- bensår J Fotvård L Övriga produkter personlig vård N Pillerdosa P Höftskyddsgördel

A B C D E F G H B A

C

G

I

J K L M N O P Q R S T U

H J

L

22

J

L

16

J

I

N

O

P

P

F I J L A

Össur Nordic AB

B

V W X Y

M

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1:8 Av- och påklädning A Strumppådragare C På- och avklädningskrokar E Knappknäppare

B Skohorn o stövelknektar D Blixtlåsuppdragare F Övriga av- och påklädningshjälpmedel

Företag

Annons sida

A B C D E F G H

Etac Sverige AB

17

A

Euforia

14

A

22

A

mabs int ab

A

Össur Nordic AB

E

F

B

C

D

E

F

B

C

D

E

F

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

1:9 Kläder och Skor A Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik C Stödstrumpor, se även ortoser och proteser E Arbetskläder G Stötdämpande sulor I Patientkläder Företag

Annons sida

B Badkläder inkl skyddsbyxor D Anpassade kläder F Ortopediska skor H Övriga skor/tofflor

A B C D E F G H C

erimed international kb

G

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

H H

Euforia

14

Klaveness Medical AB

17, 51

mabs int ab

22

C

Mediband AB

16

C

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

C

Wonder Wool

39, 40, 50

Össur Nordic AB

F

F

H

G

H

F

G

H

F

G

H

H A

B

C

D

E

I

35


b´Ÿ<Â&#x2020;Â&#x2020;Y8tl t ! $"    Ă?Â&#x2020;Â&#x2020;ÂźYnÂąnÂą8Â&#x2026;Âźl

 

   

    

RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

ďŹ ngerledsstĂśd â&#x20AC;&#x201C; ortos ďŹ nns i plast, silver eller guld

Siljansvägen 463, 793 70 TĂ&#x201E;LLBERG, Sverige 4ELEFON s&AX INFO IMGRORLIGHETSEsWWWIMGRORLIGHETSE

36


www.hjmo.se

2 Förflyttning 2:1 Gånghjälpmedel A Stödkäppar C Fyrpunktsstöd E Gåstolar och gåbord G Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar I Peroneusstimulatorer K Ståstöd

B Armbågskryckor, inkl RA-kryckor D Gåstativ F Rollatorer H Halkskydd för skor J Käpp- o kryckhållare L Reparation/service rollatorer

A B C D E F G H

Företag

Annons sida

Active Care Sverup AB

51

Etac Sverige AB

17

A

Euforia

14

A

Eurovema AB

24

E B

E

Iris

45

A

Mediband AB

16

A

Minicrosser AB

46, omslag 2

Pegasos

33

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

Västia Plastindustri AB

7

Össur Nordic AB

F

D

E

D

E

F

E

F

Invacare AB

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

G

G

J

K

J

K

J G

H J

D

F

K G

K

D G A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

BRIS Vuxentelefon – om barn För dig som vill prata om dina egna eller andras barn. Öppettider: måndag–fredag kl.10–13 Telefonnummer: 077-150 50 50

37


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

2:2 Rullstolar A Manuella vårdarmanövrerade rullstolar C Manuella framhjulsdrivna rullstolar E Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar G Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning I Drivaggregat till rullstolar K Reparation/service rullstolar M Rullstolsdynor

Företag Ackumulator och Batteri Teknik

Annons sida

B Manuella bakhjulsdrivna rullstolar D Reservdelar till manuella rullstolar F Eldrivna rullstolar med manuell styrning H Systemrullstolar J Batterier och batteriladdare L Tillbehör till rullstolar N Manuell Assisterande Rullstol

A B C D E F G H

I

28

Eloped AB

27

Etac Sverige AB

17

Euforia

14

Eurovema AB

24

J F A

A

Invacare AB Minicrosser AB

46, omslag 2

Pegasos

33

Wonder Wool

39, 40, 50

B

D

B

D

G

J

G

E

F

G

E

F

G

F

G

I

J

L

M

L

M

L

M

M H

I

J

K

L L L

A

Össur Nordic AB

V W X Y

J

34

Batteriunion AB

J K L M N O P Q R S T U

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2:3 Personlyftar A Hjullyftar, manuell med lyftselar/lyftslingor C Hjullyftar med fasta säten E Stationära lyftar som monteras på andra produkter G Lyftbord inkl tillbehör I Batterier och batteriladdare

Företag

Annons sida

Ackumulator och Batteri Teknik

34

Anpassarna Gunnérius AB

21

Batteriunion AB

28

Etac Sverige AB

17

A B C D E F G H

Pegasos

33

Pressalit Care AB

Baksidan

Rehabhuset Borringia AB

42

Össur Nordic AB

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

I E I

A

Invacare AB

B Hjullyftar, eldriven med lyftselar/lyftslingor D Stationära lyftar, tak-/väggmonterade F Besiktning av lyftar H Övriga personlyftar J Tillbehör till personlyftar

B

D

B

D

I E

F

H

J J

H E A

B

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2:4 Överförflyttning A Glidbräder och glidmattor C Övrig förflyttning t ex selar och bälten

38

B Vridplattor D Överförflyttningsplattform

A B C D E F G H

Företag

Annons sida

Anpassarna Gunnérius AB

21

Etac Sverige AB

17

A

B

C

Euforia

14

A

B

C

B

C

B

SNICKARBOA i Rämshyttan AB

A

Össur Nordic AB

A

D

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y


www.hjmo.se

3 Anpassning av bostad, arbetsplats och skola 3:1 Sittmöbler A Stolar C Stollyftar E Arbetsstolar G Sittsystem i moduler I Ryggstöd, ryggkuddar K Möbelförhöjare

Företag

B Stolar med uppresningsfunktion D Coxitstolar F Sittkuddar och underlägg till möbler H Armstöd J Benstöd, fotstöd, fotplattor L Övriga möbler

Annons sida

A B C D E F G H A

B

A

B

Anpassarna Gunnérius AB

21

Euforia

14

Eurovema AB

24

Mediband AB

16

Mun-H-Center

29

Pegasos

33

C

D

E

D

E

F

I H

J K L M N O P Q R S T U J

Össur Nordic AB

L

J I

H E K

SNICKARBOA i Rämshyttan AB Wonder Wool

K

V W X Y

F

A

SittOn ab

I

F

39, 40, 50 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

o n d e r Wo o l W

39


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

3:2 Sovrummet A Manuellt reglerade sängbottnar C Sänglyftar E Spjälsäng för föräldrar med funktionshinder Företag

Annons sida

B Motoriserad reglerad sängbotten D Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt)

A B C D E F G H B

Comfort System Scandinavia AB Euforia

C

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

D

14

Invacare AB A

Össur Nordic AB

I

E

B

C

D

B

C

D

E

3:3 Bäddutrustning A Madrasser och underlag C Specialmadrasser E Hälskydd G Övriga sängkläder Företag

B Antidecubitus D Kuddar F Fårskinnsprodukter

Annons sida

Care of Sweden AB

A B C D E F G H A

B

C

D

C

D

E

D

E

Etac Sverige AB

17

A

B

Euforia

14

A

B

A

B

A

B

A

B

Invacare AB Wonder Wool

39, 40, 50

Össur Nordic AB

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

F

C

C

D

E

F

D

E

F

G

3:4 Sängtillbehör A Sängryggstöd C Lyftbåge E Stödhandtag G Benlyft I Sängbenstöd K Sängbord M Brand o säkerhetstextil O Styrsystem

Företag

B Dävert D Repstege F Uppresningsstöd H Sänggrind inkl sänggrindsskydd J Filtstöd L Säng-/Personlarm N Patientvändare P Hjul o Länkhjul

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U L

BEST Teleprodukter AB

N

Comfort System Scandinavia AB Etac Sverige AB

17

Euforia

14

Invacare AB Wonder Wool Össur Nordic AB

o n d e r Wo o l W

40

B

C

A

B

A

B

C

A

B

C

E D

H

E

F

G

H

E

F

G

H

E

F

G

H

K J

K K M

39, 40, 50 D

I

J

K

L

M

N

O

P

V W X Y


www.hjmo.se

3:5 Köket A Spis/Ugn C Engreppsblandare E Diskbänkar G Kylskåp

B Skåp o inredning D Temperaturinställning/Spisbevakning F Övrig utrustning

Annons sida

A B C D E F G H

BSH Hushållsapparater AB

11, 12

A

Etac Sverige AB

17

Euforia

14

Ifö Sanitär AB

9

Pegasos

33

Företag

Pressalit Care AB

F

BRIS Vuxentelefon – om barn För dig som vill prata om dina egna eller andras barn.

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

F F E F C

Baksidan

Össur Nordic AB

I

G

A

B

C

D

E

F

E

F

G

Välkommen till SafeTrade Leverantörsdatabasen för offentlig sektor SafeTrade är systemet som stödjer och underlättar säkra offentliga inköp. Lösningen är utvecklad för och i samarbete med inköpare i offentlig sektor. Som användare i SafeTrade kan leverantörernas ekonomi och tillförlitlighet till lämnade uppgifter när som helst kontrolleras.

Öppettider: måndag–fredag kl.10–13

SafeTrade innebär också att du som inköpare lättare kan hitta leverantörer med goda referenser, IS\]MTTIKMZ\QÅMZQVOIZOQT\QOII^\ITUU

Telefonnummer: 077-150 50 50

Användarkonto i SafeTrade är kostnadsfritt för inköpare och andra medarbetare i offentlig förvaltning. Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Tel: 08-591 139 40

Fax: 08-591 290 15

info@safetrade.se

41


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

3:6 Bad- och toalettrum A Toalettstolar C Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar E Separata duschar/eller lufttorkare G Dusch- o Skötbord I Badkarslyftar för fast montage K Badkarslyftar, takmonterade M Blandare/Termostater för våtutrymmen O Hygienstol Q Utrustning för bubbelbad S Toalett/tillbehör med dusch

B Toaförhöjningar, fristående D Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning F Bad-, Duschstolar o Badbrädor H Badkar J Badkarslyftar som ej fordrar fast montage L Stödhandtag och toalettarmstöd N Bäcken och Bidéer P Tvättställ R Duschkabin T Övriga tillbehör

A B C D E F G H

Företag

Annons sida

Etac Sverige AB

17

Euforia

14

IDO Badrum AB

8

A

B

C

Ifö Sanitär AB

9

A

B

C

B

C

B

Invacare AB Minicrosser AB Pressalit Care AB

Baksidan 42

Västia Plastindustri AB

7

Össur Nordic AB

A

F

L

C

F

L

N

O

L

N

H E

H F

J

O

F

J

O

C

F

G

C

F

G

F

G

L

M

P

R

P

R

B

C

D

E

Den första ”allt-i-ett” stolen

Rehabhuset Borringia Sandersberg 6580 823 91 KILAFORS 0278 650740 borringia@telia.com www.borringia.se

T

P

T

O L

A

Gör livet lite lättare

42

J K L M N O P Q R S T U

C

46, omslag 2

Rehabhuset Borringia AB

I

H

I

J

K

L

R M

N

O

P

Q

R

S

T

V W X Y


www.hjmo.se

3:7 Samtliga rum, inkl byggelement A Vatten- och gasarmaturer C Trappor F Trapphissar och klättrare H Antihalkmaterial, även golv och trappor J Räddningsutrustning L Belysning N Brandlarm och -varnare P Arbetsbord R Skolhjälpmedel T Elektriska kodlås

Företag

Annons sida

B Dörrar, Fönster och trösklar E Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar G Ramper, portabla och stationära I Säkerhetsgrindar och trappstolpar K Fjärrstyrningssystem M Allergisanering O Lås och Larm Q Stödbord S Automatik för dörrar, fönster mm U Larmmottagning

A B C D E F G H B

Abilia AB Anpassarna Gunnérius AB

I

J K L M N O P Q R S T U

E

K

L

O

BEST Teleprodukter AB 21

Euforia

14

G

O

N

O

H

P

B G

13

Q R

U

H

F

Invacare AB Pegasos

N E

GN ReSound AB Häfla Bruks AB

U

G

21

CM Fordonsteknik AB

S

V W X Y

C

33

P

Q

R

S

P

Q

R

S

K

TELERADIO Sverige AB A

Össur Nordic AB

B

C

E

F

G

H

I

J

K

S L

M

N

O

T

U

3:8 Möbler för enskilt boende, väntrum, uppehållsrum mm A Bord C Soffor E Sängar G Bokhyllor I Övriga möbler Företag

B Stolar D Fåtöljer F Skåp H Pallar

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

E

Comfort System Scandinavia AB Etac Sverige AB

17

Eurovema AB

24

E B B

SittOn ab A

Össur Nordic AB

B

C

D

E

F

G

H

I

3:9 Allergiprodukter och -sanering A Maskinell utrustning C Receptfria preparat E Läkemedel för allergi

B Kemtekniska produkter D Entreprenörer allergisanering

Företag

Annons sida

Mun-H-Center

29

Össur Nordic AB

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

C A

B

C

D

E

43


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

4 Mat & hushåll 4:1 Hushållssysslor A Matlagning C Nutritionsprodukter E Städning G Sy- och Stickmaskiner I Tvätt HSS normer

B Allergikost D Äta o dricka F Sömnad och Klädvård H Allmänna hushållssysslor

Annons sida

A B C D E F G H

BSH Hushållsapparater AB

11, 12

A

Etac Sverige AB

17

A

D

Euforia

14

A

D

Iris

45

A

mabs int ab

22

Mun-H-Center

29

Företag

Pegasos

33

PHILIPS Hushåll & Personvård

10

J K L M N O P Q R S T U

H F

H

F

H

F D A

H F

H H

SNICKARBOA i Rämshyttan AB Össur Nordic AB

I

E

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Plocka smultron

Vi värnar barnens rätt att vara barn. Sms:a BRIS50 till 72950 och bidra med 50 kr. Eftersom vi inte är statsfinansierade behöver vi ditt stöd.

44

V W X Y


www.hjmo.se

5 Kommunikation 5:1 Kommunikation A Glasögon C Förstoringsglas, med och utan belysning E Läsmaskiner G Skrivare o plotters I Datorer och programvaror K Läshjälpmedel M Hörselsystem, FM-system, IR-system O Bokstavs- och symbolsatser Q Larm för personer med epilepsi S Inst./service komm. produkter U Omkopplare, strömbrytare

Företag

Annons sida

B Linser och linssystem D Kikare och teleskop, ev kikarglasögon F Inmatningsenheter för datorer i displayer H Utrustning för syntetiskt o digitalt tal J Skriv-, räkne- o ordbehandlingsmaskiner L Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel N Hörapparater och tillbehör till hörapparater P Trygghets-/demenslarm R Talförstärkare T Röststyrning V Hjälpmedel för laryngectomerade

A B C D E F G H F

Abilia AB

G

H

I

J K L M N O P Q R S T U

I

J

K

L

O

P

Q

R

T

V W X Y

U

P

BEST Teleprodukter AB L

Doro AB

L

Eniro 118 118 AB

19

Euforia

14

C

Iris

45

C

Pegasos

33

Redphone AB (TrygghetsMobil)

14

GN ReSound AB D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

R

L

M

N

R

T

K L A

Össur Nordic AB

P

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

P M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Minst och enklas Övervinn läs- och skrivhinder Milestone 212 – Easy Bookplayer, den lilla, enkla och prisvärda tal- och ljudboksspelaren. Endast 49 gram med alla Daisyfunktioner inklusive variabel hastighet för både och ljudböcker. Vi är en av Sveriges största leverantörer a produkter, talsynteser, tids- och anteckni samt många andra funktionsstärkande p barn och vuxna att övervinna läs- och skr

www.iris.se/stud Hjälpmedel inom syn

45


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

6 Fritidssysselsättning 6:1 Fritidssysselsättning A Bilanpassning C Leksaker o Spel E Trädgårdsarbete, även på balkongen G Körkortsutbildning och förarprövning

A B C D E F G H

Företag

Annons sida

Active Care Sverup AB

51

Anpassarna Gunnérius AB

21

A

CM Fordonsteknik AB

21

A

Euforia

14

B G B

C

B

C

D

C

D

A

GN ReSound AB Iris

45

B

mabs int ab

22

B

Mediband AB

16

B

Minicrosser AB

46, omslag 2

B

Pegasos

33

Wonder Wool Össur Nordic AB

B

D

E

D

E

A

RECARO, KG Knutsson AB

46

B Idrott och friluftsliv D Hobbymaterial o Redskap F Taklyft för simbassäng H Litteratur och nyheter

39, 40, 50 A

B

C

B

C

F

G

H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y


www.hjmo.se

7 Tjänster 7:1 Transporter A Handikapptransporter C Hotell Företag

B Resor D Riksfärdtjänst

Annons sida

Anpassarna Gunnérius AB

21

SJ AB

20, 48

Svenska Mässan

26

A B C D E F G H

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

D C A

Össur Nordic AB

I

C

B

C

D

7:2 Utbildning och Information A Kurser och Seminarier C Böcker E Taltidningar G Kassettböcker I Kartor för synskadade

Företag

B Mässor och Utställningar D Tidskrifter F Talböcker H Lästräningsböcker J Tolkcentral/samtalsförmedling

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

A

Abilia AB Anpassarna Gunnérius AB

21

Dagens Nyheter AB

18

Eniro 118 118 AB

19

Eurovema AB

24

A

B E J B

A

Invacare AB Iris

45

A

Modern Arbetsteknik 3 J AB

18

A

Mun-H-Center

29

Pegasos

33

A

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

A

Svenska Mässan

26

C

C B

A

Össur Nordic AB

B

B

C

D

E

F

G

H

I

J

7:3 Rehabanläggningar A Rehabanläggningar Företag Össur Nordic AB

B Habiliteringsanläggningar Annons sida

A B C D E F G H A

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

B

47


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

7:4 Personlig assistans A Personlig assistans Företag

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

A

Össur Nordic AB

7:5 Munrelaterade hjälpmedel A Munrelaterade hjälpmedel Företag

Annons sida

A B C D E F G H

Mun-H-Center

29

A

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

A

Össur Nordic AB

7:6 Helhetslösningar för äldreboende A Helhetslösningar för äldreboende Företag Össur Nordic AB

Annons sida

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

V W X Y

A

Hur lång är en rullstol? SJ jobbar med att få tågen anpassade till resenärer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att vi har rullstolslyft och att nya tåg anpassas för funktionshindrades behov. För att underlätta för dig som ska resa med rullstol så tänkte vi tipsa om vilka mått som gäller ombord på våra tåg. Med rätt rullstol är det enkelt att resa med SJ.

SJs tåg med rullstolslyft (begränsningar i mått och vikt) X 2000: 69 cm bred och 120 cm lång (125 ovan hjul), 300 kg totalvikt InterCity: 67 cm bred och 84 cm lång (90 ovan hjul), 225 kg totalvikt SJ Nattåg: 67 cm bred och 84 cm lång (90 ovan hjul), 250 kg totalvikt

SJs tåg med ingång i nivå med perrong Dubbeldäckaren: 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totalvikt InterCity på sträckan Göteborg – Köpenhamn (ej tågnr 660/661): 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totalvikt Regionaltåg: 75 cm bred och 125 cm lång, 300 kg totaltvikt. I vestibulen finns en lyft som du själv manövrerar för att komma upp till salongsnivå. Undantag kan förekomma. Vill du veta mer så gå in på www.sj.se och läs under rubriken Resa med SJ och Funktionsnedsättning. Du kan även ringa 0771-75 75 75 (tonval 1).

SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING.

48


www.hjmo.se

8 Diabeteshjälpmedel 8:1 Diabeteshjälpmedel A Insulinpennor, engångs C Insulinpumpar E Pennkanyler G Blodsocker-/Glukosmätare I Lancetter K Receptbelagda diabetesprodukter M Diabeteslitteratur Företag

Annons sida

B Insulinpennor, flergångs D Insulinsprutor F Infusionsset H Teststickor J Blodprovstagare L Skor/fotvård

A B C D E F G H

I

J K L M N O P Q R S T U

Klaveness Medical AB

17, 51

L

mabs int ab

22

L

Skandinaviska Ortopedtekniska

34, 37

L

Össur Nordic AB

V W X Y

L

erimed international kb

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

miljoner människor har malaria. vi har effektiv behandling. har du 50 kr? Läkare Utan Gränser fi nns på plats runt om i världen för att hjälpa människor som drabbats av kriser, krig eller andra katastrofer. Varje minut dör två barn av malaria, bara i Afrika. Trots att malariabehandling för ett barn bara kostar fem kronor. Sms:a LÄKARE till 72990 för att skänka 50 kronor, lämna ett bidrag på www.lakareutangranser.se eller via plusgiro 900603-2 så gör du en insats där nöden är som störst.

49


RUBRIKREGISTER/PRODUKTREGISTER

9 Barnhjälpmedel 9:1 Barnhjälpmedel A Munvård C Toaletter E Ståträning G Sulkyvagnar I Rollatorer K Gåstolar M Stolar O Äta och dricka Q Talsynteser S Fritidssysselsättning U Övriga barnhjälpmedel

Företag

B Bad/duschstolar D Inhalatorer F Larm H Cyklar J Rullstolar och elrullstolar L Pedagogiska hjälpmedel N Sittsystem P Synhjälpmedel R Kommunikatorer T Tjänster V Barnortoser

Annons sida

A B C D E F G H F

Abilia AB Active Care Sverup AB

51

CM Fordonsteknik AB

21

I

J K L M N O P Q R S T U

G

D

L

P

Q

R

H H U

erimed international kb Etac Sverige AB

17

B

Euforia

14

B

Eurovema AB

24

C

E

G

E

G

I

J

K K

G

I

J

L

K

M

N

O

M

N

O

S

V

U

M

J

Invacare AB Iris

45

Klaveness Medical AB

17, 51

Minicrosser AB

46, omslag 2

Mun-H-Center

29

Pegasos

33

Pressalit Care AB

Baksidan

L

P

Q U

B

G

I

J

K

M

A

N N

S

U

O S

B M

SittOn ab Wonder Wool

U

39, 40, 50

Össur Nordic AB

o n d e r Wo o l W

50

V W X Y

U

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


CX[[UÂ&#x2C6;ccTa\TS X]SXeXSdT[[PQTW^e

1344

E9010 Stl. 22 - 39 Finns i grĂĽ/svart & svart/rĂśd

0919

E9310 Stl. 22 - 39

E9312

E9313

Stl. 22 - 39 VändsÜlja, Vattentät

VändsÜlja, Vattentät

fffZ[PeT ]T bb b T

Klaveness Medical AB - Prästängsvägen 11 - SE 452 33 StrÜmstad Tlf: +46 (0) 526 607 88/99 - Telefax: +46 (0) 526 606 99 - E-mail: info@klaveness.se

51


INTRESSEORGANISATIONER

Handikappförbundens samarbetsorgan – 43 medlemsförbund ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ

Handikappförbundens samarbetsorgan

Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 2tr, Tel.vx: 08-546 404 00 Texttel: 08-546 404 50 Fax: 08-546 40 444 E-post: fornamn.efternamn@hso.se Hemsida: www.hso.se ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ

Afasiförbundet i Sverige Kampementsgatan 14, 115 38 STOCKHOLM Tel: 08-545 663 60 Fax: 08-545 663 79 E-post: info@afasi.se Hemsida: www.afasi.se

Astma och Allergiförbundet Box 17069, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Rosenlundsgatan 52 Tel: 08-506 28 200 Fax: 08-506 282 49 E-post: info@astmaoallergiforbundet.se Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se

Autism- och Aspergerförbundet Bellmansgatan 30, 118 47 STOCKHOLM Tel: 08-702 05 80 Fax: 08-644 02 88 E-post: info@autism.se Hemsida: www.autism.se

52

Bröstcancerföreningarnas Förbundet Blödarsjuka i Riksorganisation (BRO) Sverige (FBIS) Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 5tr Tel: 08-546 405 30 Fax: 08-546 405 39 E-post: info@bro.org.se Hemsida: www.bro.org.se

Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr Tel: 08-546 405 10 Fax: 08-546 405 14 E-post: info@fbis.se Hemsida: www.fbis.se

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB)

Box 47305, 100 74 STOCKHOLM Besöksadress: Katrinebergsvägen 6, Liljeholmen Tel: 08-685 80 00 Fax: 08 - 645 65 41 E-post: info@dhr.se Hemsida: www.dhr.se

Dyslexiförbundet FMLS Solnavägen 100, 169 51 SOLNA Tel: 08-665 17 00 Fax: 08-660 79 77 E-post: info@dyslexiforbundet.se Hemsida: www.fmls.nu

Elöverkänsligas Riksförbund Box 9098, 126 09 HÄGERSTEN Besöksadress: Hägerstensvägen 141, Aspudden Tel: 08-712 90 65 Fax: 08-712 89 48 E-post: info@feb.se Hemsida: www.feb.se

Blodcancerförbundet (BLC)

FUB För barn,unga och vuxna med utvecklingsstörning

Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 5tr Tel: 08-546 405 40 Fax: 08-546 405 49 E-post: info@blodcancerforbundet.se Hemsida: www.blodcancerforbundet.se

Box 6436, 113 82 STOCKHOLM Besöksadress: Gävlegatan 18 C Tel: 08-508 866 00 Fax: 08-508 866 66 E-post: fub@fub.se Hemsida: www.fub.se

Sandsborgsvägen 52, 122 88 ENSKEDE Tel: 08-39 90 00 Fax: 08-659 50 42 E-post: fsdb@fsdb.org Hemsida: www.fsdb.org

Hiv-Sverige Tjurbergsgatan 29, 118 56 STOCKHOLM Tel: 08-714 54 10 Fax: 08-714 04 25 E-post: info@hiv-sverige.se Hemsida: www.hiv-sverige.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Box 47017, 100 74 STOCKHOLM Besöksadress: Nybohovsgränd 12, Liljeholmen Tel: 08-447 45 30 E-post: info@hjarnkraft.nu Hemsida: www.hjarnkraft.nu

Hjärt- och lungsjukas riksförbund Box 9090, 102 72 STOCKHOLM Besöksadress: Hornsbruksgatan 28, 3 tr Tel: 08-556 062 00 Fax: 08-668 23 85 E-post: info@hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se


www.hjmo.se

Hjärtebarnsförbundet

Njurförbundet

Reumatikerförbundet

Box 9087, 102 72 STOCKHOLM Besöksadress: Drakenbergsgatan 47 nb Tel: 08-442 46 50 Fax: 08-442 46 59 E-post: kansliet@hjartebarn.org Hemsida: www.hjartebarn.org

Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 5 tr Tel: 08-546 405 00 Fax: 08-546 405 04 E-post: info@njurforbundet.se Hemsida: www.njurforbundet.se

Box 12851, 112 98 STOCKHOLM Besöksadress: Alströmergatan 39 Tel: 08-505 805 00 Fax: 08-505 805 50 E-post: info@reumatikerforbundet.org Hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Hörselskadades Riksförbund (HRF) Box 6605, 113 84 STOCKHOLM Besöksadress: Gävlegatan 16. plan 6 Tel: 08-457 55 00 Texttel: 08-457 55 01 Fax: 08-457 55 03 E-post: hrf@hrf.se Hemsida: www.hrf.se

ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4, 5tr Tel: 08-546 405 20 Fax: 08-546 405 26 E-post: info@ilco.nu Hemsida: www.ilco.nu

Mun & Halscancerförbundet (MHCF) Barks väg 14, 170 73 SOLNA Tel: 08-655 83 10/20 Fax: 08-655 46 10 E-post: kansli@mhcforbundet.se Hemsida: www.mhcforbundet.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Box 49084, 100 28 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 4 tr Tel: 08-677 70 10 E-post: nhr@nhr.se Hemsida: www.nhr.se

ParkinsonFörbundet Skeppargatan 52 nb, 111 48 STOCKHOLM Tel: 08-666 20 70 E-post: parkinsonforbundet@telia.com Hemsida: www.parkinsonforbundet.se

Personskadeförbundet (RTP) Vintergatan 2, 172 69 SUNDBYBERG Tel: 08-629 27 80 Fax: 08-28 15 60 E-post: info@rtp.se Hemsida: www.rtp.se

Primär Immunbrist Organisationen (PIO) Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 21 24 Fax: E-post: pio@telia.com Hemsida: www.pio.nu

Prostatacancerförbundet Barks väg 14, 170 73 SOLNA Tel: 08-655 44 30 E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se Hemsida: www.prostatacancerforbundet.se

Psoriasisförbundet Box 5173, 121 18 JOHANNESHOV Besöksadress: Rökerigatan 19 Tel: 08-600 36 36 Fax: 08-556 109 19 E-post: pso@pso.se Hemsida: www.pso.se

Riksförbundet Attention Förmånsvägen 2, 117 43 STOCKHOLM Tel: 08-706 22 60 Fax: 08-709 22 69 E-post: info@attention-riks.se Hemsida: www.attention-riks.se

Riksförbundet Cystisk fibros (RfCF) Kålsängsgränd 10 D, 2 tr, 753 19 UPPSALA Tel: 018-15 16 22 Fax: 018-12 70 74 E-post: info@rfcf.se Hemsida: www.rfcf.se

Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Klostergatan 15, 703 61 ÖREBRO Tel: 019-17 08 30 Fax: 019-19 68 90 E-post: kansliet@dhb.se Hemsida: www.dhb.se

Riksförbundet för magoch tarmsjuka (RMT) Box 20054, 104 60 STOCKHOLM Besöksadress: Gotlandsgatan 46 Tel: 08-642 42 00 Fax: 08-642 11 00 E-post: rmt@magotarm.se Hemsida: www.magotarm.se

53


INTRESSEORGANISATIONER

Riksförbundet för rörelse- STROKE-Riksförbundet Måsholmstorget 3, hindrade barn och ung127 48 SKÄRHOLMEN domar (RBU) Tel: 08-721 88 20

SDR Leksand: Box 300, 793 27 LEKSAND Besöksadress: Västanviks Folkhögskola Tel: 0247-641 00 Texttel: 0247-641 01 Fax: 0247-151 03

Box 8026, 104 20 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 4 tr Tel: 08-677 73 0 Fax: 08-677 73 09 E-post: info@riks.rbu.se Hemsida: www.rbu.se

Fax: 08-721 88 29 E-post: info@strokeforbundet.se Hemsida: www.strokeforbundet.org

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Västra vägen 5 B, 169 61 SOLNA Tel: 08-730 05 01 Fax: 08-730 05 02 E-post: kansli@celiaki.se Hemsida: www.celiaki.se

SDR Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 48, 117 43 STOCKHOLM Tel: 08-442 14 61 Texttel: 08-442 14 60 Fax: 08-442 14 99 E-post: sdr@sdf.se Hemsida: www.sdrf.se

Svenska diabetesförbundet (SD)

Sveriges Fibromyalgiförbund (SFF)

Instrumentvägen 10, 2 tr, 126 53 HÄGERSTEN Tel: 08-772 33 60 Fax: 08-772 33 61 E-post: rsmh@rsmh.se Hemsida: www.rsmh.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4 C, 3 tr Tel: 08-764 49 99/08-546 404 14 Fax: 08-546 404 94 E-post: info@sallsyntadiagnoser.nu Hemsida: www.sallsyntadiagnoser.nu

Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3 G, 112 21 STOCKHOLM Tel: 08-545 559 80 Fax: 08-545 559 81 E-post: WNÅKM([KPQbWNZMVQNWZJ]VLM\WZO[M Hemsida: ___[KPQbWNZMVQNWZJ]VLM\WZO[M

Stamningsförbundet Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4 A Tel: 08-720 61 12 Fax: 08-720 66 09 E-post: kansliet@stamning.se Hemsida: www.stamning.se

54

Sveriges dövas riksförbund (SDR)

Svenska Celiakiförbundet (SCF)

Box 1107, 172 22 SUNDBYBERG Besöksadress: Prästgårdsgatan 1, 6 tr Tel: 08-564 821 00 Fax: 08-564 821 39 E-post: info@diabetes.se Hemsida: www.diabetes.se

Svenska Epilepsiförbundet (SEF) Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG Besöksadress: Sturegatan 4 A, 3 tr Tel: 08-669 41 06 Fax: 08-669 15 88 E-post: info@epilepsi.se Hemsida: www.epilepsi.se

Svenska OCD-förbundet Ananke Svalövsvägen 1, 121 53 JOHANNESHOV Tel: 08-628 30 30 Fax: 08-628 30 30 E-post: mailbox@ananke.org Hemsida: www.ocdforbundet.se/

Jordhyttegatan 11, 414 73 GÖTEBORG Tel: 031-41 44 11 Fax: 031-41 44 42 -XW[\"[NN(ÅJZWUaITOQ[M 0MU[QLI"___ÅJZWUaITOQ[M

Tandvårdsskadeförbundet (TF) Kungsgatan 29, 461 30 TROLLHÄTTAN Tel: 0520-806 00 Fax: 0520-806 02 E-post: info@tf.nu Hemsida: www.tf.nu


www.hjmo.se

Förbund utanför samarbetsorganet som får statsbidrag FfdN, Föreningen för de Neurosedynskadade Röda Korsets sjukhus Brinellvägen 2, 114 28 STOCKHOLM Tel: 08-21 88 68 Fax: 08-21 15 22 E-post: ffdn@telia.com Hemsida: www.thalidomide.org eller www.tipbase.org

FDB, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Surbrunnsgatan 42, 1tr ög 113 48 STOCKHOLM Tel: 08-612 06 56 Fax: 08-612 33 77 E-post: dyslexi@fdb.nu Hemsida: www.fdb.nu

SFF, Sveriges Fibromyalgiförbund Dr Westrings gata 7A 413 24 GÖTEBORG Tel: 031-41 44 11 E-post: ÅJZWUaITOQNWZJ]VLM\(ÅJZWUaITOQ[M 0MU[QLI"___ÅJZWUaITOQ[M

Demensförbundet Drakenbergsgatan 13 nb 117 41 STOCKHOLM Tel: 08-658 52 22 Fax: 08-658 60 68 E-post: rdr@demensforbundet.se Hemsida: www.demensforbundet.se

SMIF, Svenska Migränförbundet Banérgatan 55 115 53 STOCKHOLM Tel: 08-660 55 35 Fax: 08-660 01 77 E-post: kansliet@migran.org Hemsida: www.migran.org

Sverigefinska Synskadade-förbundet Box 230, 503 09 BORÅS Tel: 033-41 05 63 E-post: rsnl@telia.com

SRF, Synskadades Riksförbund Besöksadr: Sandsborgsvägen 52 122 88 ENSKEDE Tel: 08-39 90 00 Fax: 08-39 93 22 E-post: fornamn.efternamn@srfriks.org Hemsida: www.srfriks.org

Svenska Ångestsyndrom- Överviktigas Riksförbund sällskapet Stavgränd 4 Sköntorpsvägen 90 120 53 ÅRSTA Tel: 08-650 70 79 Fax: 08-654 28 29

129 48 HÄGERSTEN Tel: 08-15 02 91 Fax: 08-15 02 93 Mobil: 070-774 30 94 Hemsida: www.overvikt.se

Förbund utanför samarbetsorganet som får etableringsbidrag Barnplantorna, Riksförbundet för barn med Cochlea Implantat Vaktmansgatan 13A 426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel tal/txt: 031-29 34 72 Fax: 031-69 45 73 E-post: ordforande@barnplantorna.se Hemsida: www.barnplantorna.se

Iktyosföreningen

VIS, Vuxendöva i Sverige

c/o Gånemo Gånarp 2517 266 92 MUNKA LJUNGBY Tel/fax: 0431-283 80 E-post: info@iktyos.nu Hemsida: www.iktyos.nu

c/o Lena Perstrand Byvägen 46 914 94 NYÅKER Tel: 0930-502 71 (även txt) E-post: lena.perstrand@nordmaling.com Hemsida: www.visriks.nu

55


INTRESSEORGANISATIONER

Beställningsmaterial från Handikappförbundens samarbetsorgan Vid två olika priser gäller det förstnämnda för handikapprörelsen och det sistnämnda för övriga beställare.

Titel

Art.nr

Tryckår

Pris

Agenda 22 en metod för handikappolitisk planering t Bruksanvisning för kommuner. ** t Bruksanvisning för landsting. ** t Bruksanvisning för företag. ** t Local Authorities. Handledning till bruksanvisningarna. **

337 336 342 354 353

1999 1999 1999 2000 1999

25 25/50 25/50 25/50 25/50

2003

Gratis

2002

25/50

Handikappförbundens samarbetsorgan – den svenska handikapprörelsens samlade röst Finns även på engelska: The Swedish Disability Federation – the Collective Voice of the Swedish Disability Movement

2002

Gratis

Handikappförbundens samarbetsorgan – en presentation av samtliga medlems-förbund.

2003

Gratis

Tillgängliga konferenser och möten – En lathund

2000

25/50

2001

25/50

1999

25/50

De mänskliga rättigheterna och människor med funktionshinder Lathund för ansökan om vårdbidrag

Accessibility to conferences and meetings for persons with disabilities

315

317

(engelsk version av ”Tillgängliga konferenser och möten”) Det angår alla – ett material om egna och andras attidyder till funktionshinder **

Annat utbildningsmaterial kan laddas hem från vår hemsida www-hso.se under fliken ”Vad vi gör”. Välj rubrik ”Material”.

Handikappförbundens samarbetsorgan Sturegatan 4 t Box 1386, 172 27 Sundbyberg Tel: 08-546 404 00 t Texttel: 08-546 404 50 Fax: 08-546 404 44 t E-post: hso@hso.se t Hemsida: www.hso.se 56

Antal


FÖRETAGSREGISTER

www.hjmo.se

FÖRETAGSREGISTER trehjuliga cyklar. Våra handikapphjälpmedel är godkända av Hjälpmedelsinstitutet och med i förteckningen över bra hjälpmedel.

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB Abilia AB Box 92, 191 22 SOLLENTUNA Tel: 08-594 694 00 Texttel:08-594 694 18 Fax: 08-594 694 19 E-post: info@gewa.se Hemsida: www.gewa.se Abilia AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter huvudsakligen inom 3 områden: kommunikation, kognition och omgivningskontroller och larmprodukter. Vi erbjuder ett brett produktsortiment med många unika produkter, datoranpanpassningar, talapparater, röstförstärkare, tids och minneshjälpmedel , ”Smart House” lösningar, texttelefoner samt olika trygghets- och epilepsilarm. Vi hjälper till att hitta bra lösningar i samråd med kunden. Kontakta gärna någon av våra specialutbildade arbetsterapeuter, rehabingenjörer för produktvisning, kurs eller utprovning eller våra tekniker för support och teknisk service. Du hittar din närmaste representant, våra produkter, kursinformation och nyheter på vår hemsida www.abilia.se. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda kvalitet, kompetens och god service. Våra produkter är trygga, enkla och säkra för brukaren och för hjälparen. Abilia arbetar efter ISO 13485 kvalitetsstandard Se artikel om lägenhetsanpassning sidan 5

Tranåsvägen, Åsa 563 92 GRÄNNA Tel: 0390-303 13 Fax: 0390-300 15 E-post: info@ackumulatorbatteri.se Hemsida: www.ackumulatorbatteri.se FIAMM och LONG batterier till rullstolar och personlyftar. Mascot Batteriladdare. Emrol Alfa Bat Batteritestare. Se annons sidan 34.

Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25 Fax: 031-91 75 05 E-post: info@activecare.se Hemsida: www.activecare.se Active Care Sverup AB är verksam främst med produkter inom andningsområdet. Vi har en ledande roll inom läkemedelsinhalation och nebulisering med välkända PARI-produkter som 8):1<]ZJW*7A;M.TW_ZIXQLUÆ Vi representerar också tyska Weinmann med produkter inom olika områden som sömnapné och ventilation, t. ex. JOYCE andningsmasker för CPAP-behandling. Vi har dessutom produkter inom oxygenterapi samt sugpumpar från Weinmann. Vidare har vi också handikapphjälpmedel på programmet, främst gåbord och

Våra viktigaste produkter är: - PARI inhalatorer och nebulisatorer - JOYCE andningsmasker - OXYMAT syrgaskoncentrator - ACCUVAC Basic sugpump - Adam plus gåbord - manuell, gasfjäder eller eldriven höjning Se annons sidan 51.

Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel: 054-534805 Fax: 054-534787 E-post: air@aiolos.se Hemsida: www.aiolos.se Aiolos Medical har genom mångårig erfarenhet och utveckling upparbetat en stor kompetens inom läkemedelsinhalation. Vi tillhandahåller ett brett sortiment inom lunga och luftvägar, bl a nebuliseringsutrustningar och CPAP-apparater samt medicinska gaser för vård i hemmet. För mer information, välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 054-534805, eller besök vår hemsida www.aiolos.se. Œ5MLQKQV[SW`aOMV Œ5MLQKQV[ST]N\ Œ7`aOMVSWVKMV\ZI\WZMZ Œ+8)8 Œ6MJ]TQ[MZQVO4qSMUMLMT[QVPITI\QWV Œ)[\UILQIOVW[\QS Œ;XQZWUM\ZQ Œ8]T[W`QUM\ZQ Vi tillhandahåller bl a en serie oxygenkoncentratorer för såväl mobil som stationär användning. Förutom dessa utrustningar samt de medicinska gaserna tillhandahålls även behovsanpassade jet- och ultraljudsnebulisatorer 57


FÖRETAGSREGISTER

som används vid behandling av t ex astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom 374Ka[\Q[SÅJZW[+.WKPJZWVSQ\ Aiolos Medical ingår i den globala gaskoncernen Air Liquide. Air Liquide är ett av världens största bolag inom medicinska gaser.

Anpassarna Gunnérius AB Kraftgatan 8, Box 152 776 22 HEDEMORA Tel: 0225-152 04 Fax: 0225-157 20 E-post: info@anpassarna.com Hemsida: www.anpassarna.com

IZJM\IZUW\I\\JTQKMZ\QÅMZILMMVTQO\ miljökvalitetssystemet ISO 14001. Vi ÅVV[ZMXZM[MV\MZILMQ;\WKSPWTU/teborg, Malmö, Karlstad, Jönköping, Borlänge, Örnsköldsvik och Motala.

Bilanpassning – mycket mer än montering

Att anpassa en bil är inte bara att montera in utrustning i bilen. Anpassningen skall ses som en helhet. Det vill säga ska Det underhållsfria (ventilreglerade) vara långsiktig och ta hänsyn till den JTaJI\\MZQM\;WVVMV[KPMQVLZaÅ\:PIZ sociala omgivningen samt vara utförd tillverkats sedan 1957 och sålts i Sverige så att bilen enkelt kan återställas den sedan 1982. Batterierna passar till en dag den skall bytas. Välkommen till rad olika handikapphjälpmedel såsom Bilinredarna i Växjö AB. elektriska rullstolar, hjälpmotorer, perVi fyller Din bil med rätt innehåll sonlyftar, sängtransportörer, lyftvagnar – för bättre livskvalitet. mm. Se annons sidan 20. TC-FAS och TC-Switch är två serier batteriladdare speciellt framtagna för hjälpmedelsbranschen med en rad specialfunktioner såsom automatisk polvändning, loggningsfunktion mm. 4ILLIZVIÅVV[QJsLM>WKP> Kontakta oss gärna för mer information. Se annons sidan 28.

Anpassarna (fd Amugruppen) anpassar fordon, allt från gräsklippare till tunga entreprenadmaskiner. Personbilar för personer med funktionshinder utgör dock huvuddelen av ombyggnationerna.

BSH Hushållsapparater AB

Allt från rattspinnare till joystickstyrning.

Box 503 169 29 Solna Tel: 08-734 12 00 Fax: 08-734 12 81 E-post: STH-konsumentinfo@bshg.com Hemsida: www.bsh-group.com

Erbjuder även anpassade bilar för SZSWZ\[]\JQTLVQVO^QL\ZIÅS[SWTIV körkort-handikapp. Anpassarna gör... ALLT ...MÖJLIGT! Se annons sidan 21.

Batteriunion AB Äggelundavägen 2 175 62 JÄRFÄLLA Tel: 08-795 28 50 Fax: 08-795 28 69 E-post: mailbox@batteriunion.se Hemsida: www.batteriunion.se Batteriunion AB är en av Sveriges största leverantörer på underhållsfria (ventilreglerade) blybatterier och batteriladdare till såväl industri som handiSIXXPRqTXUMLMT.ZM\IOM\qZKMZ\QÅMZI\ enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och 58

BEST Teleprodukter AB Uggledalsvägen 19 427 90 BILLDAL Tel: 031-91 19 00 Fax: 031-91 19 60 E-post: hq@best.se Hemsida: www.best.se Företaget utvecklar och marknadsför omsorgslarm för hälso- och sjukvården. Bland de olika produktgrupperna återÅVV[I[[Q[\IV[TIZU^MZNITT[TIZUWUsorgslarm, HWC larm och sänglarm.

BSH Hushållsapparater AB säljer små och stora hushållsmaskiner av varumärkena Bosch och Siemens. Både Bosch och Siemens har ett komplett utbud för alla kök och tvättstugor. Sidohängda luckor, ugnsvagn eller teleskoputdrag ger en säkrare och enklare åtkomst av maten i ugnen. Eller varför inte en vägghängd ugn med hissfunktion?

Bilinredarna i Växjö AB

,MÆM[\II^^sZISaTIZWKPNZa[IZqZ utrustade med vipphandtag för enklare öppning. Automatisk avfrostning är en annan uppskattad funktion som man hittar i många av våra frysar.

Hjalmar Petris väg 30 352 46 Växjö Tel: 0470-733 210 Fax: 0470-733 219 E-post: info@bilinred.se Hemsida: www.bilinred.se

Vi har ett brett sortiment av användarvänliga ugnar, hällar, spisar och SaTNZa[[SsXÆqS\IZUQSZW^sO[]OVIZ diskmaskiner, köksmaskiner, kaffebryggare, vattenkokare, brödrostar, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och dammsugare.


www.hjmo.se

Se våra kompletta utbud på www. bosch-hushall.com respektive www. siemens-hushall.com Se Siemens annons sidan 11 och Bosch annons sidan 12, samt artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

Vi är godkända av försäkringsbolag att åtgärda försäkringsskador. Besök vår gummiverkstad som säljer och monterar allt från rullstolsdäck till bildäck. Se annons sidan 21.

Care of Sweden AB Box 158 512 24 SVENLJUNGA Tel: 0771-106 600 Fax: 0325-128 40 E-post: info@careofsweden.se Hemsida: www.careofsweden.se Care of Sweden AB utvecklar och marknadsför lättanvända, säkra produkter av hög kvalitet. Som totalleverantör av madrasser har vi ett heltäckande sortiment, allt från standardmadrasser till mer avancerade antidecubitusmadrasser, för hälso- och sjukvårdens alla behov. Vi arbetar efter att upprätthålla en hög VQ^sXs^sZ^MZS[IUPM\KMZ\QÅMZILM enligt, ISO 13485, ISO 9001 och ISO 14001. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om, köp, hyrköp, leasing, eller support och service.

CM Fordonsteknik AB Rörvägen 57 136 50 HANINGE Tel: 08-500 128 38 Fax: 08-500 128 17 E-post: info@cm-fordonsteknik.se Hemsida: www.cm-fordonsteknik.se Ska du byta bil? Kontakta oss för rådgivning före bilköp. Vi arbetar med alla märken och fordonstyper. Vi är specialiserade på anpassning av handikappfordon. Vi utför också vanlig service.

Coloplast AB Box 10171 434 22 KUNGSBACKA Tel: 0300-332 50 Fax: 0300-188 66 E-post: se@coloplast.com Hemsida: www.coloplast.se Vi gör livet lättare för människor med intima sjukvårdsbehov Coloplast AB säljer produkter inom stomi, kontinens och urologi som gör livet enklare för personer med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Att lyssna och svara på våra kunders behov, är det som driver oss och vår produktutveckling framåt. Detta sker i nära samarbete med vårdpersonal och i ständig dialog med våra slutanvändare. Coloplast är en av världens ledande tillverkare av stomibandage, urologi & inkontinensprodukter samt sårläkningsprodukter. Företaget grundades 1957 Q,IVUIZSWKPÅZILMsZ[R]JQTM]U 2007. I Sverige har Coloplast funnits sedan 1980. Vår målsättning är att hela tiden utveckla nya och bättre produkter för att bidra till en ökad livskvalité för stomiopererade, urin- och avföringsinkontinenta och personer med svårläkta sår. Under många år har Coloplast varit i första ledet för utveckling, praktisk och funktionell design, klinisk dokumentation och tillverkning av hjälpmedel för dessa dolda handikapp. ;WZ\QUMV\PaLZWÅTITsONZQS\QWV[SI\M\ZIZ";XMMLQ+I\PPIZMV]VQSPaLZWÅT ytbehandling som gör katetern hal redan när du öppnar den koksaltfyllda förpackningen. SpeediCath Compact - är en mycket LQ[SZM\T[VQVONZS^QVVWZWKPÆQKSWZ UML[IUUI]VQSIPaLZWÅTIa\JMPIVLling som övriga SpeediCath. SpeediCath Complete är ett tappnings-

set med SpeediCath, införingshandtag integrerat i en urinpåse. Alla SpeediCath tappningskatetrar är PVC-fria. -I[Q+I\PPaLZWÅT\IXXVQVO[SI\M\MZ för intermittent kateterisering. -I[Q+I\P;M\PaLZWÅT\IXXVQVO[SI\Mter med integrerad urinpåse och koksaltampull för intermittent kateterisering. EasiCath Dilationskateter - hydroÅT\IXXVQVO[SI\M\MZNZQV\MZUQ\\MV\ dilataion. 1^sZ\QVSWV\QVMV[[WZ\QUMV\ÅVV[q^MV" Peristeen analpropp - för personer med avföringsinkontinens. Peristeen vattenlavemang - för personer med förstoppning och avföringsinkontinens. Conveen Optima och Conveen Security + latexfria urindropp- samlare - för urininkontinenta män. Conveen Security + PVC-fria urinuppsamlingspåsar - för urininkontinenta personer. Conveen droppskydd och inkontinensskydd - för män och kvinnor. För mer information om våra produkter se vår hemsida www.coloplast.se eller kontakta vår Kundservice 0300-332 56. Se annons sidan 23.

Comfort System Scandinavia AB Box 4034 561 04 HUSKVARNA Tel: 036-515 90 Fax: 036-500 01 E-post: info@comfortsystem.se Hemsida: www.comfortsystem.se Comfort System utvecklar och marknadsför QVINTETT - sängsystem med tillbehör ex vis madrasser. QVINTETT - sängsystem är anpassat för äldre- och handikappomsorg. QVINTETT - sängsystem är ett gediget och svensktillverkat sängsystem. Se artikel om lägenhetsanpassning sidan 5. 59


FÖRETAGSREGISTER

riktar sig speciellt till seniorer och människor med nedsatt funktionsförmåga. Doros mobiltelefoner, trådlösa telefoner och trådade telefoner är utvecklade för att vara exceptionellt enkla att förstå och använda.

Dagens Nyheter AB Upplageavd. T3 105 15 STOCKHOLM Tel: 08-738 17 77 Fax: 08-738 19 63 E-post: dnpren@dn.se Hemsida: www.dn.se DN:s Taltidning direkt hem till dig varje morgon! Varje morgon kommer Dagens Nyheters Taltidning med färska nyheter, radio- och tv-tablåer, börsinformation och bilagor. En syntetisk röst läser texten och till din hjälp har du en mobiltelefon där du med enkla knapptryckningar väljer de artiklar du vill höra. Du kan även arkivera artiklar. DN:s Taltidning kostar inget extra! Det är lika enkelt att prenumerera på Taltidningen som på den tryckta tidningen. Priset är också det samma. Du kan prenumerera på DN:sTaltidning var du än bor i Sverige. Lån av en mobiltelefon ingår i priset. ,M\ÅVV[q^MVURTQOPM\I\\SWXXTIQV hörlurar. Inga röstsamtalkommer att kunna ringas från telefonen. Taltidningsmottagaren levereras med en kortfattad läsinstruktion och installeras hos dig. En handledare kommer också att visa och lära ut alla funktioner. Om du vill ha både DN:s Taltidning och den tryckta tidningen betalar du endast ett tillägg på 10% för taltidningen. Det samma gäller om hushållet har två Taltidningar. Vill du veta mer? Vill du ha mer information är du välkommen att ringa 08- 738 17 77. E-post: dnpren@dn.se Se annons sidan 18.

Datura Trading ab BOX 63 851 02 SUNDSVALL Kundtjänst: 060-78 98 800 Fax: 060-125040 E-post: info@datura.se Hemsida: www.attract.se Datura Trading AB marknadsför varumärket Attract worldwide. Vårt huvudkontor ligger i Sundsvalls innerstad. Datura innehar gedigen teknisk kunskap och mycket kvalitets- och prisvänliga produkter som håller högsta betyg vid jämförelse. Vår idé med Attract-konceptet är att SI^qTJMÅVVIVLM\OMVWUI\\UW\^MZSI stress, erbjuda produkter med möjligheter till mental och fysisk återhämtning liksom redskap för att träna på ett enkelt och effektivt sätt i hemmet. Vårat sortiment består av Œ5I[[IOMNs\TRMZ Œ8ZWUMVILJIVL Œ5I[[IOMIXXIZI\MZ Œ;XQSUI\\WZIS]XZM[[]ZXZWL]S\MZ Sortiment: Yantra Se annons sidan 36.

Eloped AB Box 6198 200 11 Malmö Tel: 040-309292 E-post: kontakt@eloped.se Hemsida: www.eloped.se Eloped AB marknadsför, säljer och levererar elscootrar och eldrivna rullstolar direkt till kundens hemadress. Våra produkter kommer färdigmonterade och uppladdade så det går bra att köra med en gång. I samband med leveransen går vi tillsammans igenom handhavandet och provar så att allt blir till belåtenhet. I våra priser ingår hemleverans till hela Sveriges fastland. >QPIZM\\ÆMZ\ITUWLMTTMZI^MT[KWWtrar, de som har 3 hjul och de som har 4 hjul. En del går att fälla ihop för att underlätta vid transport i personbil. Vi har modeller med stora hjul för bra framkomlighet. Våra modeller går att köpa kontant eller på avbetalning och de går också att hyra.

Doro AB Magistratsvägen 10 22643 Lund Tel: 046-280 50 00 Fax: 046-280 50 01 E-post: sales@doro.com Hemsida: www.doro.se Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som

60

Se artikel om lägenhetsanpassning sidan 5

Vi har utställning i Malmö, Kalmar, Göteborg, Stockholm (Bromma), Borlänge och Umeå. Ring oss och vi skickar en broschyr till er. Se annons sidan 27.


www.hjmo.se

Eniro 118 118 AB Texttelefoni 169 87 STOCKHOLM Tel: 020- 11 84 73 Texttel: 020-35 46 56 Fax: 020-36 46 57 E-post: texttelefoni@eniro118118.se Hemsida: www.texttelefoni.se Texttelefoni förmedlar samtal mellan döva, hörsel- och talskadade och hörande på uppdrag av kommunikationsmyndigheten PTS. Med hjälp av Texttelefoni kan du kommunicera med personer, företag och organisationer som inte kan nås via en texttelefon. Texttelefoni kan användas oberoende av vilken teleoperatör du valt. Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Du betalar som för ett automatiskt kopplat samtal hos din teleoperatör. Så här når du når tjänsten: Från en texttelefon ringer du 90 160. Från en taltelefon ringer du 90 165, eller från mobilen 08-90 165. Som textanvändare kan du även nå tjänsten från en dator med Internetuppkoppling.

erimed international kb Ellipsvägen 11 141 05 HUDDINGE Tel: 08-449 56 50 Fax: 08-646 47 67 E-post: info@erimed.se Hemsida: www.erimed.se erimed erbjuder ett komplett sortiment av ortopediska produkter. Ortopediska skor för barn och vuxna, diabetessjuka och reumatiker. Material och inlägg i skor.

Se annons sidan 19.

Sedan starten 1972 har Etac expanderat till en av Sveriges ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen. Etac är ett svenskt företag som ägs av Nordstjernan och RFSU. Våra produkter på svensk marknad är ordnade inom två olika affärsområden.

Proteskomponenter, korsetter och stödbandage.

Vårdartekniska Hjälpmedel med produktsortimenten:

Dictusbandet - ortoshjälpmedlet för ett lättare sätt att gå. Ett nytt unikt hjälpmedel för s.k. droppfot. Dictusbandet verkar i en uppgående rörelse vid lyft av foten vilket till stor del eliminerar vardagliga hinder som trösklar, mattor och trottoarer.

Œ <ZaKSI^TI[\IVLMXZWL]S\MZJqLLmadrasser, positioneringskuddar, huvudkuddar, hygienmadrasser, luftmadrasser. Œ ;qVOIZ·;R]SP][[R]SPMU[WKP hemsjukvårdssängar Œ 4aN\IZWKP^MZNZÆa\\VQVO·<ISTaNtar, mobila hjullyftar, selar, toalettsitslyft, glidlakan och vridplattor

För mer information om våra produkter besök erimeds hemsida: www.erimed.se

Personliga Hjälpmedel med produktsortimenten:

Tjänsten är alltid öppen - dygnet runt och året om. Välkommen att ringa vår kundtjänst på texttelefon 020-35 46 56 eller via e-post texttelefoni@eniro118118.se. Mer information om Texttelefoni hittar du på www.texttelefoni.se

Vår vision är att alla människor ska kunna leva ett fritt och självständigt liv och skapa sin egen vardag, oavsett fysiska förutsättningar. Därför brukar vi på Etac säga att det vi egentligen gör är att skapa möjligheter. Det gör vi på två sätt. Dels genom att utveckla hjälpmedel som tillgodoser brukarnas behov av form och funktion. Dels genom att vara en lyhörd partner som arbetar nära ihop med våra kunder, dvs. terapeuter, inköpare och andra nyckelpersoner inom vård och omsorg.

Etac Sverige AB Box 203 334 24 ANDERSTORP Tel: 0371-58 73 00 Fax: 0371-58 73 90 E-post: info@etac.se Hemsida: www.etac.se Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. >QXZWÅTMZIZW[[OMVWUI\\^IZIM\\ företag med kompetent personal som MZJR]LMZÆM`QJTIT[VQVOIZWKPXZWL]Ster av högsta klass.

Œ -T·-TZ]TT[\WTIZWKPLZQ^IOOZMOI\ Œ 2]VQWZ·*IZVPRqTXUMLMT Œ 5IV]MTTNZÆa\\VQVOPaOQMVWKP[Q\\dynor – Manuella rullstolar, sittdynor, hygienhjälpmedel, Gånghjälpmedel (rollatorer, kryck- och stödkäppar). Mer information om vårt totala erbjuLIVLMI^XZWL]S\MZWKP\RqV[\MZÅVVMZ du på vår hemsida. www.etac.se Välkommen! Se annons sidan 17 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

61


FĂ&#x2013;RETAGSREGISTER

N]VS\QWVWKPĂ&#x2020;M`QJQTQ\M\>Q\QTT^MZSIZ EUROFLEX arbetsstolar och eldrivna rullstolar fĂśr inomhusbruk samt ALVEMA sulkyvagnar och gĂĽnghjälpmedel. Alla vĂĽra produkter är CE-märkta WKP^sZ^MZS[IUPM\KMZQ\QĂ&#x2026;MZILMVTQO\ ISO 9001 och ISO 14001.

Euforia SĂśdergatan 38 195 47 MĂ&#x201E;RSTA Tel: 08-591 292 50 Fax: 08-591 297 84 E-post: info@euforia.se Hemsida: www.euforia.se

Läs mer om oss pü vür hemsida www. eurovema.se eller kontakta nügon av vüra säljare i Sverige via tel 0371-39 01 00. Eurovema skapar mobilitet och ergonomi! Välkommen till oss! Se annons sidan 24.

I vĂĽrt breda sortiment, som omfattar UMZqVIZ\QSTIZĂ&#x2026;VV[XZWL]S\MZ N ZLMĂ&#x2020;M[\IJMPW^ VĂĽra toafĂśrhĂśjningar monteras direkt pĂĽ toastolen. Badbrädor och duschstolar har mjuka sitsar. VĂĽrt sortiment är godkänt fĂśr hĂśga kroppsvikter. Vi har ett brett sortiment fĂśr personlig vĂĽrd. Vi har alla typer av hjälpmedel fĂśr att äta och dricka. VĂĽra griptänger QVVMPsTTMZĂ&#x2020;MZIUWLMTTMZUML]VQSI funktioner. Vi har ett stort sortiment fĂśr handträning. Vi har ocksĂĽ mĂĽnga produkter fĂśr sjukgymnastik. Vi har barnhjälpmedel bĂĽde fĂśr träning och fĂśr att fungera i vardagen. Vi har t ex produkter fĂśr balansträning, kognitiv träning, spel och pussel. Du som vill prova vĂĽra hjälpmedel är välkommen till vĂĽrt showroom. Se annons sidan 14.

Eurovema AB Baldersvägen 38 332 35 GISLAVED Tel: 0371-39 01 00 Fax: 0371-189 82 E-post: info@eurovema.se Hemsida: www.eurovema.se Eurovema utvecklar hjälpmedel fÜr barn och vuxna med ledande design,

62

GN ReSound AB Gullbergs Strandgata 6 411 04 GĂ&#x2013;TEBORG Tel: 031-800 150 vxl Fax: 031-800 175 E-post: info@gnresound.se Hemsida: www.gnresound.se GN ReSound är en komplett leverantĂśr fĂśr din hĂśrsel, med allt frĂĽn Audiologisk Mätutrustning och HĂśrapparater till HĂśrseltekniska Hjälpmedel. I vĂĽrt sortiment fĂśr Audiologisk 5q\]\Z][\VQVOĂ&#x2026;VV[JTIXZWL]S\MZ [WU)KK];KZMMVWKP7\WĂ&#x2020;M`NZsV Madsen. 8s0 ZIXXIZI\[QLIVĂ&#x2026;VV[LQOQ\ITI[IU\ analoga apparater. ReSound AIRâ&#x201E;˘, ReSound Metrixâ&#x201E;˘, Canta och Beltone är välkända produktfamiljer fĂśr de Ă&#x2020;M[\I FĂśr hemmet och tryggheten har vi Lynxâ&#x201E;˘ - ett varseblivningssystem med allt frĂĽn dĂśrrklocka och barnlarmsändare till brandlarm. Mer information om oss hittar du pĂĽ vĂĽr hemsida. www.gnresound.se

HäďŹ&#x201A;a Bruks AB Brenäsvägen 61014 Rejmyre Tel: 0151-52 40 00 Fax: 0151-52 40 40 E-post: info@haďŹ&#x201A;a.se Hemsida: www.haďŹ&#x201A;a.se Modern historisk industri 0qĂ&#x2020;I*Z]S[)*PIZMVPQ[\WZQI[WU sträcker sig tillbaka till ĂĽr 1682 dĂĽ landshĂśvdingen Jacob Henriksson .TMUUQVOĂ&#x2026;KS\QTT[\sVLI\\\QTT^MZSI [SMXX]VL[UQLJIZ\RqZV^QL0qĂ&#x2020;Il^ZM Bruk. Den ursprungliga hammarsmedRIV^IZQLZQN\QsZWKPĂ&#x2026;VV[QLIO kvar som byggnadsminne. 1LIOqZ0qĂ&#x2020;I*Z]S[)*MVUWLMZV industrianläggning med tillverkning och ytbehandling av stĂĽlprodukter till byggbransch och industri. Exempel pĂĽ detta är gallerdurk, lättdurk, raka trappor och spiraltrappor, gĂĽngbanor, ramper, räcken, sträckmetall, garage och fĂśrrĂĽdsinredningar, maskinskydd samt laserskärning, plĂĽtbearbetning WKP^IZUN ZbQVSVQVOI^TMOWOWL[ Se annons sidan 13 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

IDO Badrum AB Box 24144 104 51 STOCKHOLM Tel: 08-442 57 10 Fax: 08-667 80 31 E-post: info@ido.se Hemsida: www.ido.se IDO Badrum tillverkar och marknadsfĂśr badrumsprodukter.


www.hjmo.se

Våra största produktgrupper är IDO sanitetsporslin, IDO badkar, IDO badrumsmöbler och duschar; IDO Showerama och IDO Koralle. 1^sZ\JZMLI[WZ\QUMV\ÅVV[WKS[sM\\ urval av anpassningar för att underlätta för personer med t.ex rörelsehinder. Se annons sidan 8 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

Ringen Fingerfärdig(R) prisbelönad ÅVOMZTML[WZ\W[[WUNZMVIZN]VS\QWV form med skönhet. FINGERFÄRDIG(R) är en ortosen som stabiliserar, förebygger och förhinLZIZNMT[\qTTVQVOI^ÅVOZIZVI,MVSIV användas vid behandling av: * Svanhalsformitet * Boutonniere 5ITTM\ÅVOMZ * Immobilisering * Lateraldeviation * Ehlers-Danlos syndrom <ZQOOMZÅVOMZ

Ifö Sanitär AB

Finns i olika storlekar och tillverkas i tre olika material guld 18K, sterlingsilver 925 och i allergitestad och återvinningsbar plast, klar transparent, blå, turkos och rubinröd färg.

Box 140 295 22 BROMÖLLA Tel: 0456-480 00 Fax: 0456-480 48 E-post: info@ifo.se Hemsida: www.ifo.se

FINGERFÄRDIG är CE-märkt, registrerad av Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt och ingår i det svenska hjälpmedelssortimentet. Den utprovas inom reumatolog-, handkirurg- och ortopedkliniker samt inom den övriga rehab- och primärvården.

Ifö är Nordens ledande tillverkare av vvs-produkter för bad och kök. Ifö tillverkar och marknadsför produkter för bostadsanpassning: - Ifö Space 2000 duschväggar - Ifö vägghängda wc-stolar - Ifö wc-, golv- och väggarmstöd - Ifö tvättställ för handikappade - Ifö Fästin, Harmony och Contura diskbänkar Se annons sidan 9 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

IMG Rörlighet Siljansvägen 463 793 70 TÄLLBERG Tel: 0247-505 64 Fax: 0247-503 73 E-post: info@imgrorlighet.se Hemsida: www.imgrorlighet.se

Se annons sidan 36.

junior - Scooters - Hjälpmotorer - Drivaggregat - Trappklättrare - Mobila personlyftar - Stationära (tak) personlyftar - Servicehus/sjukhemssängar - Hemvårdssängar för vuxna & barn/ junior - Kallskum- & hygienmadrasser - Antidecubitusmadrasser - Sitt- & ryggdynor - Barn- & Junior hjälpmedel - Respiratorer- & andningshjälpmedel - Rollatorer - Käppar, kryckor, gåramar - Mobila- & tippbara hygienstolar - Badkarslyftar - Hygienstolar / Pallar - Toasittsförhöjare - Badbräda TEKNISK SERVICE Vi har 4 st servicecenter. KURSVERKSAMHET Vi har ett brett utbud av olika utbildningar: .ZÆa\\VQVO[\MSVQS - Sittande positionering - Säkert sittande för äldre brukare - Körergonomi - Antidecubitus - Teknikerutbildning Eldrivna rullstolar För mer information, gå in på vår hemsida www.invacare.se

Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9 163 91 SPÅNGA Tel: 08-761 70 90 Fax: 08-761 81 08 E-post: sweden@invacare.com Hemsida: www.invacare.se Invacare erbjuder mobila hjälpmedel och hjälpmedel för hemvårdsbruk och institutioner. Vi utvecklar produkter och lösningar så att de skall vara lätta att använda både för brukare, vårdare, funktionshindrade och äldre. Invacares målsättning är att ge marknadens bästa produkter och service inom vårt [XMKQITWUZsLMNZÆa\\VQVO PRODUKTER - Manuella rullstolar för vuxna & barn/junior - Aktiv rullstolar - Eldrivna rullstolar för vuxna & barn/

Se artikel om lägenhetsanpassning sidan 5

Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 ENSKEDE Tel: 08-39 94 00 Fax: 08-39 94 20 E-post: hjalpmedel@iris.se Hemsida: www.iris.se Iriskoncernen är en bolagsgrupp som vill beröra och väcka insikt hos alla vi kommer i kontakt med. 63


FÖRETAGSREGISTER

Vår affärsidé är att producera och förmedla produkter och tjänster med utgångspunkt att underlätta för människor med syn- och funktionsnedsättning. Vi utmanar genom att avstå från att placera människor i ett fack och kategorisera dem.

- Bekväma dam-, herr-, och barnskor med plats för individuella inlägg. - Rehabiliterings- och behandlingsskor för diabetiker och reumatiker. - Individduellt anpassade skor (FIA, Footwear with Indiviual Adjustments). Se annonser sidan 17 och 51.

Iris säljer hjälpmedel till brukare över hela landet. För mer information, besök vår hjälpmedelsbutik på www.iris.se/ internetbutik eller ring 08-39 94 00.

mabs int ab Importgatan 46 602 28 Norrköping Tel: 011-33 00 05 Fax: 011-33 00 02 E-post: info@mabs.se Hemsida: www.mabs.se

Prästängsvägen 11 452 33 STRÖMSTAD Tel: 0526-607 88 Fax: 0526-606 99 E-post: info@klaveness.se Hemsida: www.klaveness.se Klaveness Medical AB i Strömstad är ett helägt dotterbolag till Klaveness Skofabrikk i Sandefjord. Den största delen av Klaveness sortiment tillverkas i egna fabriker i Polen och Portugal. Klaveness-konceptet består av ett antal delar. Vårt mål är att göra vardagen bekvämare för många olika grupper av användare. All design och produktutveckling sker i ett nära samarbete med experter inom företaget och inom olika områden som ortopedi, medicin och forskning. Klaveness Skofabrikk i Norge säljer och distribuerar Hästens skor till skofackhandeln och tillverkar handgjorda ortopediska skor. I Sverige arbetar Per Malmqvist, anställd vid Klaveness Medical, aktivt med information, utveckling och utbildning inom området handgjorda skor. Klaveness Medical har ansvar för försäljning och distribution av, 64

ELSI är ett känselgolv som installeras helt osynligt. Det unika golvet kan informera om en rad olika händelser alla valda för att underlätta och göra boendet säkrare. Golvet kräver inget handhavande kan därför med fördel användas där brukaren inte själv kan hantera ett system t.ex. Svimmat, fallolycka, förvirrad…. MILS – Leading People

Se annons sidan 45.

Klaveness Medical AB

ELSI – Monitoring People

MABS International AB har arbetat med kompressionsbandage sedan 1983. * Medicinska stödstrumpor * Kompressionstrumpor * Bomullslang * Knäbandage * Protesstrumpor * Prostesmanschetter * Övrigt kompressionsartiklar Genom samarbete med världsledande producenter utvecklar och producerar Mabs högkvalitativa produkter. MABS är upphandlade i samtliga landsting i Sverige. Mabs medicinska stödstrumpor säljs via Apotek och återförsäljare.Beställ enkelt via Mabs web-shop www.mabs.se Mabs säljer även artiklar för arbetsterapi och ortopedtekniska avdelningar. Se annons sidan 22.

MariMils AB Stubbsundsvägen 13 131 41 Nacka Tel: 08-718 00 04 Fax: 08-715 04 89 E-post: info@marimils.se Hemsida: www.marimils.se

MILS är ett dynamiskt ledljussytem som alltid visar rätt väg. MILS ändrar sig automatiskt vid behov och visar säkert och tydligt bästa vägen till valt mål. MILS ljuspaneler lyser upp där det är mörkt. Ljus stripen monteras med fördel som kontrastmarkering i trappor, ute som inne. Se annons sidan 15 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

Mediband AB Box 95 131 07 NACKA Tel: 08-716 25 15 Fax: 08-718 46 38 E-post: info@mediband.se Hemsida: www.mediband.se Mediband AB är ett svenskt företag som säljer och marknadsför ortopedtekniska hjälpmedel inom: Ortopedi Rehabilitering Idrottsmedicin. Mediband samarbetar med ortopedteknisk personal, ortopedläkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kända tillverkare över hela världen för att få fram produkter som har hög funktionalitet, passform och kvalitet. Produktkatalog kan beställas på telefon 08-716 25 15 eller fax 08-718 46 38. Se annons sidan 16.


www.hjmo.se

Minicrosser AB Bultgatan 28 442 40 Kungälv Tel: 0303-24 52 00 Fax: 0303-24 52 28 E-post: info@minicrosser.se Hemsida: www.minicrosser.se Minicrosser AB är ett säljbolag som ingår i norska Medema gruppen AS. I koncernen ingår Minicrosser A/S, vårt Skandinaviska produktionsbolag, som utvecklar och producerar den välkända och marknadsledande Mini +ZW[[MZMT[KWW\MZVWKP5+2Ibba el-rullstol. Vi producerar speciellt för nordiska förhållande och tar utgångspunkt i framkomlighet, komfort, hållbarhet, säkerhet och totalekonomi. Vår värdegrund och plattform är vägledande för vår position på marknaden. - Vi levererar kvalitetshjälpmedel och tjänster till hälsosektorn, funktionshämmade och äldre. - Vi tillpassar vår service efter kundens behov. - Vi har egenutveckling och produktion som skapar möjligheter för brukarnas deltagande i samhället. - Vi har fokus på attraktiv design och funktionalitet förankrad i en innovativ skandinavisk miljö. Genom engagemang, närhet till våra kunder, vara innovativa och ändringsvilliga samt skapa trygghet vill vi sätta människan i centrum. Minicrosser AB är verksamma inom följande produktområde: - Eldrivna rullstolar med manuell styrning - Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning - Barnhjälpmedel - Fixeringshjälpmedel - Hygien Se annonser sidan 46 och omslag 2.

Modern Arbetsteknik 3 J AB Flöjelbergsgatan 7 A 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-27 25 30 Fax: 031-27 81 80 E-post: office@modernarbetsteknik.se Hemsida: www.modernarbetsteknik.se Modern Arbetsteknik utbildar, utvecklar och ger rådgivning inom NZÆa\\VQVO[[RqT^[SaLL[S]V[SIX[IU\ föremålshantering.

för stimulering och träning av munmotorik, för att äta och dricka och för \IVLJMPIVLTQVO0RqTXUMLTMVÅVV[ katalogiserade i en databas på Mun-H+MV\MZ,M[WUUM[\MN\MZNZsOI[ÅVV[ utlagda på hemsidan och vissa kan köpas direkt via e-handel: www.mun-hcenter.se Råd och information om hjälpmedlen ges kostnadsfritt. Kontakta gärna hjälpmedelsteamet på Mun-H-Center. Hjälpmedelsverksamheten är en del av Mun-H-Center, vars huvudsakliga uppgift är att vara ett nationellt kunskapscenter kring orofacial problematik för mindre kända handikappgrupper. Se annons sidan 29.

Modern Arbetsteknik är ett marknadsledande utbildningsföretag i Sverige, när det gäller instruktör- och behovanpassade utbildningar för personal inom vård och omsorg. Ta kontakt med oss för information eller rådgivning runt ovanstående utbildningar. Se annons sidan 18.

pegasos

Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult Fäjövägen 58 371 94 LYCKEBY Tel: 0455-241 11, 0708 - 241110 Fax: 0455-242 22 E-post: anders@pegasos.se Hemsida: www.pegasos.se

Mun-H-Center, Ågrenska, Lilla Amundön Box 2046 436 02 Hovås Tel: 031-750 92 00 Fax: 031-750 92 01 E-post: mun-h-center@vgregion.se Hemsida: www.mun-h-center.se Mun-H-Center är ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel [WUIV^qVL[VqZLM\ÅVV[N]VS\QWV[nedsättningar i och omkring munnen. ,M\ÅVV[PRqTXUMLMTNZU]V^sZL

Ståstöd för vuxna och barn, Positioneringsbälte, rullstolsbälten Läs- och Skrivskivor, Ståpulpet, En-handhjälpmedel i köket, Ligg- och sittring Fritidshjälpmedel., Hjälpmedel för ridning, 0RqTXUMLMTNZÅ[SM Specialanpassning av hjälpmedel. Tillverkning och utveckling av hjälpmedel. Kursverksamhet i Hjälpmedelsteknik och Feldenkraispedagogik. Se annons sidan 33. 65


FÖRETAGSREGISTER

Målet är att skapa ett bättre liv för människor med nedsatt funktionsförmåga och en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.

PHILIPS Hushåll & Personvård Knarrarnäsgatan 7 164 85 Stockholm Tel: 08-598 520 00 Fax: 08-598 527 88 E-post: jimmie.undin@philips.com Hemsida: www.philips.se Philips är ett av världens ledande företag när det gäller utveckling av hushållsapparater. Philips senaste tillskott är ett nytt mindre stryksystem som halverar stryktiden jämfört med traditionella strykjärn. Stryksystem är enkla att hantera tack vare att man inte behöver fylla på vattentanken så ofta samt att strykjärnet i sig oftast är lättare än ett konventionellt strykjärn där ^I\\VM\ÅVV[QJMPsTTIZMV För ytterligare upplysningar rörande Philips Stryksystem kontakta Jimmie Undin på jimmie.undin@philips.com MTTMZÅVVITT\QTTOqVOTQOQVNWZUI\QWVXs ___XPQTQX[[M]VLMZÆQSMVºSWV\IS\ och support”. Se annons sidan 10 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

1[WZ\QUMV\M\ÅVV[ - Toalett armstöd - Justerbara toaletter och förhöjare - Dusch och hygienstol, duschbrits - Skötbord - Lösningar för anpassade kök Produkterna monteras direkt på vägg eller på en väggskena där inredningen lätt kan justeras i sidled och/eller i PRLTML8ZWL]S\MZVISIVq^MVÆa\\I[ Reglering görs manuellt, hydrauliskt eller elektriskt. Se annons baksida och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

RECARO, KG Knutsson AB Hammarbacken 8 191 81 SOLLENTUNA Tel: 08-92 30 00 Fax: 08-92 30 32 E-post: christer.jutgard@kgk.se Hemsida: www.kgk.se RECARO har ett komplett program med ergonomiska fordonsstolar. Alla stolar är byggda med RECAROs QLMWTWOQWKPÅTW[WÅ"MZOWVWUQ[SIVpassning för varje individ med högsta SWUNWZ\:-+):7JQT[\WTIZÅVV[PW[ LMÆM[\INWZLWV[IVXI[[IZM

Pressalit Care AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-4441932 Fax: 08-4441939 E-post: se@pressalitcare.com Hemsida: www.pressalitcare.com Pressalit Care utvecklar, tillverkar WKPUIZSVIL[NZÆM`QJTIQVZMLVQVO[lösningar för badrum och kök. Vi fokuserar på funktionell design och användarvänlighet för brukare under mottot keep living – fortsätt leva. 66

Utifrån förutsättningen ”Ingen människa är den andra lik” har Recaro tillverkat stolar i över 40 år. Dagens RECARO-stolar är anpassningsbara till snart sagt varje människokropp och vår övertygelse är att en nöjd förare är en säker förare!

Marknadsförs av KG Knutsson AB

T rygghetsMobil Redphone AB (TrygghetsMobil) Jägersrovägen 160 212 37 Malmö Tel: 046 540 17 90 Fax: 040 22 44 96 E-post: info@trygghetsmobil.se Hemsida: www.trygghetsmobil.se Redphone har lanserat tjänsten TrygghetsMobil. Systemet bygger på att brukare via en tydlig mobiltelefon kan få direktkontakt med anhöriga, hemtjänst eller larmnummer på några sekunder utan att slå ett telefonnummer. 5MLMV<ZaOOPM\[5WJQT[sÅVV[LM\ ÆMZI[q\\I\\SWUUIQSWV\IS\UML andra människor, redan vid beställning anger man kontaktuppgifter till tre snabbknappar, man kan även ange SWV\IS\]XXOQN\MZ\QTTÆMZ^qVVMZ[TqStingar och andra som man vill komma i kontakt med och dessa uppgifter lagras hos vårt Trygghetscentra. Se annons sidan 14 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

Rehabhuset Borringia AB Sandersberg 6580 823 91 KILAFORS Tel: 0278-65 07 40 Fax: 0278-65 07 45 E-post: borringia@telia.com Hemsida: www.borringia.se

RECARO är den enda tillverkare av fordonsstolar som fått sina produkter godkända av det tyska oberoende institutet AGR, som specialiserat sig på ortopediska och ergonomiska frågor för arbetsredskap.

Rehabhuset Borringia AB utvecklar och marknadsför tekniska hjälpmedel utirån ett brukar- och arbetsmiljö- perspektiv. Våra produkter skall tillföra nya funktioner och ses som en ”gäst” i hemmet.

Kontakta någon av återförsäljarna för ytterligare information. Komplett ÅFTQ[\IÅVVMZL]Xs___I]\WSI\ITWOMV[M

Se annons sidan 42.


www.hjmo.se

byte. Detta beställs senast 24 timmar innan resa.

SittOn AB Låssbyn Solbacka 670 10 Töcksfors Tel: 0573-22080 E-post: info@sitton.se Hemsida: www.sitton.se Care line är en serie eleganta och behagliga taburetter och sadelstolar, särskilt framtagna för vårdsektorn, behandlingshem och kliniker. Vi har även droppstativ, lässtativ och rostfria bordsvagnar i sortimentet. De som använder våra stolar i dag är TqSIZM\IVLTqSIZMbWV\MZIXM]\MZNW\\Mrapeuter, hudvårdskliniker, laboratorier och fram för allt vårdpersonal. Stolarna passar utmärkt i hemma miljö vid matning, på- och avkläddning m.m för personal och föräldrar.

SJ AB 105 50 STOCKHOLM Tel: 0771-75 75 75 Hemsida: www.sj.se Resa med funktionshinder 8s@WKPXsLMÆM[\I1V\MZ+Q\a ÅVV[LM\Z]TT[\WT[TaN\>Q[[IUW\WZvagnståg har en entré där golvet är i samma höjd som plattformen. SJ Nattåg har en extra rymlig kupé med egen toalett och dusch med sittmöjlighet. För att komma ombord IV^qVL[MVZ]TT[\WT[TaN\[WUÅVV[Xs vissa stationer. För att få korrekt uppgift om mått och begränsningar på aktuellt tåg kontakta SJ Kundtjänst.

Bokning och information Boka din resa på 0771-75 75 75 (tonval 1), texttelefon: 0771-75 75 66. Öppet helgfri måndag-fredag 08.00-21.00, lördag - söndag 09.00-18.00. Mer QVNWZUI\QWVÅVV[Xs___[R[MMTTMZQ;2 Resebutik. Se annonser sidan 20 och 48.

Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB Helsingborgs Lasarett, Läkarhuset 251 87 HELSINGBORG Tel: 042-13 24 55 E-post: helsingborg@sol.nu Hemsida: www.sol.nu Avdelning i Lund: Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB Universitetssjukhuset 221 85 Lund Tel: 046-31 15 80 E-mail: lund@sol.nu Hemsida: www.sol.nu SOL - med avdelningar i Helsingborg, Landskrona, Lund, Orup och Ystad har ansvaret för försörjning av ortopedtekniska hjälpmedel i dessa regioner. I vår service, som sker i samarbete med läkare, sjukgymnaster och vårdpersonal, ingår problemlösningar inom såväl arm- som benproteser, sitsanpassningar, alla former av ortoser, inlägg och skolösningar. Vi riktar oss också till företagshälsovården och privata företag med undervisning i belastningsskador och relaterade problem i förebyggande syfte. Se annonser sidan 34 och 37.

SNICKARBOA i Rämshyttan AB Rämshyttan 348 781 99 IDKERBERGET Tel: 0240-263 90 Fax: 0240-263 89 E-post: snickarboa@telia.com Hemsida: www.snickarboa.se Marknadsför handikapphjälpmedel i trä, såsom vinkelställbara skrivskivor, möbelförhöjare, bokstöd, ADL-bänkar, purepak-öppnare och glidbrädor.

Stockholmsmässan AB 125 80 Stockholm Besöksadress: Mässvägen 1, ÄLVSJÖ Tel: 08-749 41 00 Fax: 08-99 20 44 E-post: info@stofair.se Se annons sidan 25

Svenska Mässan 412 94 GÖTEBORG Tel: 031-708 80 00 Fax: 031-16 03 30 E-post: leva@svenskamassan.se Hemsida: www.levafungera.se Besök Leva & Fungera 5 - 7 april 2011 i Göteborg!

Ledar-/servicehund Ledar-/servicehund reser gratis i ”djur tillåtet” eller i vagn med rullstolsplats och i egen kupé i sovvagn.

Den naturliga och tillgängliga Mötesplatsen inom hjälpmedel och livskvalitet!

Ledsagning På vissa stationer erbjuder SJ ledsagning till och från tåget samt vid tåg-

Hjälpmedelsmässan som berör alla, unga som äldre. Mässan arrangeras för 15:e gången och besöktes 2009 av ca 12.000 besökare, 67


FÖRETAGSREGISTER

vilket gör Leva & Fungera till det mest etablerade branschevenemanget i Sverige. Bredden på utbudet och den samlade kunskapen gör Leva & Fungera till ett unikt kompetensforum. Brukare, assistenter och vårdpersonal har möjlighet att prova, känna, jämföra, ställa frågor, ta del av aktiviteter och smarta lösningar. Vårdpersonal och beslutsfattare ges även en överblick av marknaden och många affärskontakter. ;MÅTUMVNZsV!sZ[Uq[[IPqVO med i vad händer inför 2011 på www.levafungera.se Hjärtligt välkommen! Projektteamet PS. Hela mäss- och hotellanläggVQVOMVÅVV[Q>q[\[^MV[SI<]ZQ[\ZsLM\ Tillgänglighetsdatabas! http://www.tillgangligt.se ds. Kontakta oss på leva@svenskamassan. se eller 031-708 80 00 Se annons sidan 26.

TELERADIO Sverige AB Askims verkstadsväg 4 436 34 ASKIM Tel: 031-724 98 00 Fax: 031-724 98 28 E-post: sverige@tele-radio.com Hemsida: www.tele-radio.com

Wonder Wool Jungfrustigen 14 183 55 TÄBY Tel: 08-758 50 35 Fax: 08-768 53 31 E-post: info@qi.nu Hemsida: www.wonderwool.se Tvättbara äkta får-/lammskinnsprodukter för personer med särskilda behov, för äldreomsorg, spädbarnsvård mm. Produkter - exempel: Fällar av får o lamm - till bädden, soffan, stolen, bilen. Sittdynor, Häl- o Armbågsskydd, 4QOO]VLMZTIO.W\^qZUIZM<WNÆWZ Kuddar, Gossedjur mm. Våra får-/lammskinnsprodukter: 1. Motverkar/förebygger trycksår. 2. Avleder effektivt statisk elektricitet. 3. Kan uppta kroppens fuktighet utan att kännas fuktig. 4. Alltid rätt temperatur; ger svalka om sommaren och värme om vintern. 5. Hjälper värkande kroppar att slappna av. 6. Ger djup koncentrerad sömn. 7. Brinner ej. 8. Lång livslängd. 9. Maskintvättbara med ulltvättmedel! Se annonser sidan 39, 40 och 50.

Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrning för industriellt bruk. Med lång och gedigen erfarenhet, anser vi att det mesta går att radiostyra... När miljön kräver det yttersta av människa och teknik är det av stor vikt att välja rätt. Lått ditt val innefattas av radiostyrning. Ett vinnande val för dig, för ergonomi och för miljön.

Västia Plastindustri AB Box 55005 400 53 GÖTEBORG Tel: 031-943526 Fax: 031-943590 E-post: info@vastia.se Hemsida: www.vastia.se 68

VÄSTIA Duschrum® har under 15 år utvecklat och tillverkat Duschrum för bostadsanpassning , speciellt avsett för alla som har svårigheter att använda ett badkar. Det viktigaste för oss är att variera duschrummets utformning, storlek och stödutrustning för olika behov. Duschrummet installeras snabbt på badkarets plats för att omedelbart tas i bruk. Duschrummet har ett bra halkmönster som förhöjer säkerheten. VÄSTIA Duschrum® har levererats till nästan alla Sveriges kommuner och är en produkt som hela tiden utvecklas vidare. För denna produkt har vi idag ett registrerat mönsterskydd, ett patent, och en varumärkesansökan. Vi tillverkar också Rullatorgarage som är ett praktiskt ”minigarage”, låsbart och lättillgängligt när du behöver rollatorn. Se annons sidan 7 och artikel om lägenhetsanpassning sidan 5.

Össur Nordic AB Box 67 751 03 Uppsala Tel: 018-18 22 00 Fax: 018 18 22 18 E-post: info@ossur.com Hemsida: www.ossur.com Össur är ett internationellt företag på den ortopediska marknaden. Vi lägger en stor del av vår omsättning på forskning och utveckling och har för närvarande 317 registrerade patent. Vår mission är att utveckla och tillhandahålla lösningar inom ortopedi som förbättrar människors liv. ”Life Without Limitations”, vårt motto och ledstjärna.


www.hjmo.se

HĂĽll ordning pĂĽ dina kontakter: adressfĂśrteckningar till svensk omsorg

Utgivning: Mars 2010 Denna publikation omfattar alla former I^qTLZMJWMVLM0qZĂ&#x2026;VVMZL]\QTTM`MUXMT gruppboende, ĂĽlderdomshem, sjukhem, servicehus med mera. FĂśr varje enhet ďŹ nner du: Q

Q

Enhetens benämning, typ av boende samt i vilken regi enheten drivs. Aktuell adress, postadress, telefon- och NI`V]UUMZ

Q

FĂśrestĂĽndare eller motsvarande.

Q

Antal vürdplatser/rum/lägenheter.

( &(%"'&195 60 Ar !&l 08-591 286 86&x 08-591 290 15&www. ii 

Utgivning: Maj 2010

Utgivning: Juni 2010

Beställningar och prisinformation: e-post info@hsiinfo.se eller pü telefon 08-591 286 86.

69


VARUMÄRKESREGISTER OCH AGENTURREGISTER

VARUMÄRKESREGISTER OCH AGENTURREGISTER Act- aktivrullstol Etac Sverige AB . . . . . . 61

Assura Coloplast AB . . . . . . . 59

Biatain Coloplast AB . . . . . . . 59

Activair GN ReSound AB . . . . . . 62

Attractive mabs int ab . . . . . . . . 64

Big Shot Iris . . . . . . . . . . . 63

Adam gåbord Active Care Sverup AB . . . 57

Aurion Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67

*QVOW[]TSa^IOVIZ Etac Sverige AB . . . . . . 61

Aladdin Iris . . . . . . . . . . . 63 Alber Invacare AB. . . . . . . . 63 Alione Coloplast AB . . . . . . . 59

Balder- elrullstol Etac Sverige AB . . . . . . 61

Blazie Engineering Iris . . . . . . . . . . . 63 Bledsoe Mediband AB . . . . . . . 64 BORRINGIA Rehabhuset Borringia AB . . 66

Alphasmart Iris . . . . . . . . . . . 63

*IZ\WVNZÆa\\VQVO[ hjälpmedel för tunga brukare Etac Sverige AB . . . . . . 61

ALPS erimed international kb . . . 61

Baum GmbH Iris . . . . . . . . . . . 63

Bosch Hushåll BSH Hushållsapparater AB . 58

Alva Iris . . . . . . . . . . . 63

Beltone GN ReSound AB . . . . . . 62

BrailleLite Iris . . . . . . . . . . . 63

Alvema Eurovema AB . . . . . . . 62

BENJAMIN mabs int ab . . . . . . . . 64

Braillo Iris . . . . . . . . . . . 63

AMTI Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67

Besafe izi Comfort Minicrosser AB . . . . . . 65

BT100 GN ReSound AB . . . . . . 62

Besafe iZi Kid Minicrosser AB . . . . . . 65

Budgie Iris . . . . . . . . . . . 63

Besafe izi Multi Minicrosser AB . . . . . . 65

Buffalo - tippbräda Etac Sverige AB . . . . . . 61

Besafe izi UP Minicrosser AB . . . . . . 65

Burmeier- sängar Etac Sverige AB . . . . . . 61

Aquatec Invacare AB. . . . . . . . 63 Asmalert ”PEF-vissla” Active Care Sverup AB . . . 57

70

Avant - rollatorer Etac Sverige AB . . . . . . 61

Bort Medical Mediband AB . . . . . . . 64


www.hjmo.se

C-pen Iris . . . . . . . . . . . 63

CuroCell Care of Sweden AB . . . . . 59

Etac Etac Sverige AB . . . . . . 61

Canta GN ReSound AB . . . . . . 62

Dento Lift S Minicrosser AB . . . . . . 65

Etac Education – utbildningar Etac Sverige AB . . . . . . 61

Carebed Invacare AB. . . . . . . . 63

DICTUS erimed international kb . . . 61

+IZWVa Anpassarna Gunnérius AB . . 57

DM-80 Iris . . . . . . . . . . . 63

Clean-dusch- och toalettstol Etac Sverige AB . . . . . . 61

Dolomite Invacare AB. . . . . . . . 63

College Park erimed international kb . . . 61

Dolphin Iris . . . . . . . . . . . 63

Comfeel Coloplast AB . . . . . . . 59

Dubbelkommando Anpassarna Gunnérius AB . . 57

Compact Rolltak Abilia AB . . . . . . . . . 57

,aVIUQK mabs int ab . . . . . . . . 64

Companion GN ReSound AB . . . . . . 62 ComSafe sänglarm Comfort System Scandinavia AB . . . . . . 59 Contemplas Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67 Contreet Coloplast AB . . . . . . . 59 Conveen Coloplast AB . . . . . . . 59 Cosmed Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67 Cross - rullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61 Curera Care of Sweden AB . . . . . 59

EasiCath Coloplast AB . . . . . . . 59 EasiFlex Coloplast AB . . . . . . . 59 eBeam Iris . . . . . . . . . . . 63 -0/0IVLa<MKP Iris . . . . . . . . . . . 63 Elite- aktivrullstol Etac Sverige AB . . . . . . 61 Eloped Eloped AB . . . . . . . . 60 Eniro 118 118 AB, Förmedlingstjänst för hörselskadade och döva Eniro 118 118 AB. . . . . . 61 Epiklon-Falk6900 Abilia AB . . . . . . . . . 57

-]ZWÆM` Eurovema AB . . . . . . . 62 Expert mabs int ab . . . . . . . . 64 Felix Salto Jogger Minicrosser AB . . . . . . 65 FIAMM - GS Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . . 57 Fine Reader Iris . . . . . . . . . . . 63 Fingerfärdig (R) IMG Rörlighet . . . . . . . 63 Finn-Comfort erimed international kb . . . 61 Fitform Vario Minicrosser AB . . . . . . 65 .WK][LQ[XTIa Iris . . . . . . . . . . . 63 .WTa[QT Coloplast AB . . . . . . . 59 .ZMMLWU;KQMV\QÅK Iris . . . . . . . . . . . 63 Fresh- badbrädor Etac Sverige AB . . . . . . 61 Förbandsstrumpa mabs int ab . . . . . . . . 64 /ITI`a<IT Iris . . . . . . . . . . . 63

71


VARUMÄRKESREGISTER OCH AGENTURREGISTER

Gazelle PS - ståstöd Etac Sverige AB . . . . . . 61

HIP 161 Minicrosser AB . . . . . . 65

/MV];aVKZW Mediband AB . . . . . . . 64

HIP 165 Minicrosser AB . . . . . . 65

GEWA Abilia AB . . . . . . . . . 57

HIP 170 Minicrosser AB . . . . . . 65

Global SittOn ab . . . . . . . . . 67 GN Resound GN ReSound AB . . . . . . 62

Homecraft Euforia . . . . . . . . . . 62

Hal Iris . . . . . . . . . . . 63

Hostess mabs int ab . . . . . . . . 64

Handreglage 2002, – för gas och broms Anpassarna Gunnérius AB . . 57

Hästens skor Klaveness Medical AB. . . . 64

0MMTQN\\ZaKSI^TI[\VQVONZ hälar Etac Sverige AB . . . . . . 61 Hi-Loo- toalettstolsförhöjare Etac Sverige AB . . . . . . 61 HIP 101 Minicrosser AB . . . . . . 65

Ice Power Mediband AB . . . . . . . 64 IDO Badrum IDO Badrum AB. . . . . . 62 IDO Showerama IDO Badrum AB. . . . . . 62 IHLESOCKS erimed international kb . . . 61

2WZLa Iris . . . . . . . . . . . 63 2WaKMUI[SMZ Active Care Sverup AB . . . 57 Jura Medical Mediband AB . . . . . . . 64 Juzo mabs int ab . . . . . . . . 64 2ZVKaSMT Active Care Sverup AB . . . 57 Jörn Iversen Aps Active Care Sverup AB . . . 57 Kellerer Iris . . . . . . . . . . . 63 Kimi Minicrosser AB . . . . . . 65 Koralle IDO Badrum AB. . . . . . 62 Koss Iris . . . . . . . . . . . 63

HIP 115 Minicrosser AB . . . . . . 65

IL-Talk Iris . . . . . . . . . . . 63

Kung Long Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . 57

HIP 121 Minicrosser AB . . . . . . 65

Index Iris . . . . . . . . . . . 63

Leva & Fungera Svenska Mässan . . . . . . 67

HIP 122 Minicrosser AB . . . . . . 65

Infovox Iris . . . . . . . . . . . 63

LifeSpring Invacare AB. . . . . . . . 63

HIP 125 Minicrosser AB . . . . . . 65

INKA Iris . . . . . . . . . . . 63

Light Rolltalk Abilia AB . . . . . . . . . 57

HIP 130 Minicrosser AB . . . . . . 65

Instrulog Iris . . . . . . . . . . . 63

Lille Viking- drivaggregat Etac Sverige AB . . . . . . 61

HIP 155 Minicrosser AB . . . . . . 65 72

Hippocampe Minicrosser AB . . . . . . 65

JAWS Iris . . . . . . . . . . . 63


www.hjmo.se

LLOveras mabs int ab . . . . . . . . 64

Ackumulator och Batteri Teknik i Gränna AB . . . . . . . 57

Minova - rollatorer Etac Sverige AB . . . . . . 61

Lunar Iris . . . . . . . . . . . 63

5MZQTQN\TaN\IZ Etac Sverige AB . . . . . . 61

5W\QWV4IJ;a[\MU[ Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67

4aV`Â&#x2018; GN ReSound AB . . . . . . 62

Miami J Mediband AB . . . . . . . 64

Mabs Bomull mabs int ab . . . . . . . . 64

Micro Rolltalk Abilia AB . . . . . . . . . 57

Mabs Constrict mabs int ab . . . . . . . . 64

Mimio Iris . . . . . . . . . . . 63

Mabs Sport mabs int ab . . . . . . . . 64 5IJ[;\Ia]X mabs int ab . . . . . . . . 64

Mimosa mabs int ab . . . . . . . . 64

Macaw Iris . . . . . . . . . . . 63 Magic Iris . . . . . . . . . . . 63 Malte Minicrosser AB . . . . . . 65 5+2Ibba Minicrosser AB . . . . . . 65 5+2Ibba Minicrosser AB . . . . . . 65 5+2Ibba Minicrosser AB . . . . . . 65 MC Scoop II Minicrosser AB . . . . . . 65 Mediband Mediband AB . . . . . . . 64 Memo Abilia AB . . . . . . . . . 57 MEMOplaner Abilia AB . . . . . . . . . 57

Mini Crosser 115 E 4W Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser 130T 3W Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser 130T 4W Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser HD Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser Kabin Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser M1 Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser MAXX Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser MAXX HD Minicrosser AB . . . . . . 65 Mini Crosser TJ Minicrosser AB . . . . . . 65 Minilog Iris . . . . . . . . . . . 63

Move Minicrosser AB . . . . . . 65 Netti - rullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61 Netti4U-komfortrullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61 Next- rullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61 Niga Minicrosser AB . . . . . . 65 6WLMK^q`MT\ZaKS[ madrasser Etac Sverige AB . . . . . . 61 7TaUX][ Iris . . . . . . . . . . . 63 Omnipage Iris . . . . . . . . . . . 63 Ono - rollatorer Etac Sverige AB . . . . . . 61 Optimal Care of Sweden AB . . . . . 59 Optimal 5zon Care of Sweden AB . . . . . 59 Ormihl Mediband AB . . . . . . . 64 OsCar Iris . . . . . . . . . . . 63 7`aUI\[aZOI[ koncentrator Active Care Sverup AB . . . 57

Mentzer Electronic 73


VARUMÄRKESREGISTER OCH AGENTURREGISTER

Pacmate Iris . . . . . . . . . . . 63

9]QKS\QWVIZa Iris . . . . . . . . . . . 63

Rhombo Care- madrasser Etac Sverige AB . . . . . . 61

Panasonic Iris . . . . . . . . . . . 63

QVINTETT - sängkoncept för hemsjukvård Comfort System Scandinavia AB 59

Rhombo Fill- bäddmadrass Etac Sverige AB . . . . . . 61

8IVLI[Q\\[a[\MU Etac Sverige AB . . . . . . 61 Panther - komfort rullstol Etac Sverige AB . . . . . . 61 Paperport Iris . . . . . . . . . . . 63 Pari inhalation Active Care Sverup AB . . . 57 Peristeen Coloplast AB . . . . . . . 59 Philips PHILIPS Hushåll & Personvård . . . . . . . . 66 Phillips Iris . . . . . . . . . . . 63 Phonak Iris . . . . . . . . . . . 63 Plextalk Iris . . . . . . . . . . . 63 8WVaOs[\WT Etac Sverige AB . . . . . . 61

74

R82- barnhjälpmedel Etac Sverige AB . . . . . . 61 Rabbit - mobilt ståstöd Etac Sverige AB . . . . . . 61 Rathgeber Mediband AB . . . . . . . 64 Read IT Iris . . . . . . . . . . . 63 Read Runner Iris . . . . . . . . . . . 63 Read & Write Iris . . . . . . . . . . . 63 Reading Edge Iris . . . . . . . . . . . 63 Recaro Anpassarna Gunnérius AB . . 57 Recaro RECARO, KG Knutsson AB 66

Rodeo Minicrosser AB . . . . . . 65 Rodeo Mini Minicrosser AB . . . . . . 65 :707[Q\\LaVWZ madrasser Etac Sverige AB . . . . . . 61 Rolltalk Abilia AB . . . . . . . . . 57 :WTaIV Euforia . . . . . . . . . . 62 Rullstolsrobot Robin Anpassarna Gunnérius AB . . 57 Röstförstärkare Abilia AB . . . . . . . . . 57 ScandiPuls Invacare AB. . . . . . . . 63 Scribo - ståpulpeter Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . . . 65 SeaSorb Coloplast AB . . . . . . . 59

Power Braille Iris . . . . . . . . . . . 63

Redphone Redphone AB (TrygghetsMobil) 66

Pozzi Ginori IDO Badrum AB. . . . . . 62

:MÅ\ Mediband AB . . . . . . . 64

;MTMK\)QZ5I`TsO\ZaKS[madrass Etac Sverige AB . . . . . . 61

Protesstumpa mabs int ab . . . . . . . . 64

:MÆM` Minicrosser AB . . . . . . 65

SenSura Coloplast AB . . . . . . . 59

Purilon Coloplast AB . . . . . . . 59

:M;W]VL)1:‘ GN ReSound AB . . . . . . 62

Siemens Hushåll BSH Hushållsapparater AB . 58

:M;W]VL5M\ZQ`‘ GN ReSound AB . . . . . . 62

;QO^IZ\,aOV[\I^TI Abilia AB . . . . . . . . . 57


www.hjmo.se

Silima Mediband AB . . . . . . . 64

Stå-lätt fåtölj Minicrosser AB . . . . . . 65

Tech talk Iris . . . . . . . . . . . 63

Simba Minicrosser AB . . . . . . 65

Stödstrumpa mabs int ab . . . . . . . . 64

Tele Radio TELERADIO Sverige AB . . 68

Skribent Iris . . . . . . . . . . . 63

Stödstrumpa Mabs mabs int ab . . . . . . . . 64

<MTM;MV[WZa Iris . . . . . . . . . . . 63

Soft mabs int ab . . . . . . . . 64

Supernova Iris . . . . . . . . . . . 63 SWEDE - 0 Mediband AB . . . . . . . 64

Telex Iris . . . . . . . . . . . 63

;WN\a;IVUILZI[[MZ Etac Sverige AB . . . . . . 61 Sonnenschein Batteriunion AB . . . . . . 58 ;WVa Iris . . . . . . . . . . . 63 SpeediCath Coloplast AB . . . . . . . 59 Star Eurovema AB . . . . . . . 62 Staro - ståställning Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . . . 65 Stava rätt Iris . . . . . . . . . . . 63 Stealth bålstöd Minicrosser AB . . . . . . 65 Stealth huvudstöd Minicrosser AB . . . . . . 65 Stealth I2I Minicrosser AB . . . . . . 65 ;\QMOMTUMaMZ[qVOIZ Etac Sverige AB . . . . . . 61 Sting - barnrullstol Etac Sverige AB . . . . . . 61

Swede-O Mediband AB . . . . . . . 64

Text Help Iris . . . . . . . . . . . 63

Svensk Talpenna Iris . . . . . . . . . . . 63

Texttelefoni, Förmedlingstjänst för hörselskadade och döva Eniro 118 118 AB. . . . . . 61

;^MV[S\ITIVLMSITSaTI\WZ Iris . . . . . . . . . . . 63

Thämert Mediband AB . . . . . . . 64

Svensktalande klocka Iris . . . . . . . . . . . 63

Tilta Minicrosser AB . . . . . . 65

Swift- duschstol/duschpall Etac Sverige AB . . . . . . 61

Toppen Minicrosser AB . . . . . . 65

Swing Minicrosser AB . . . . . . 65

Transett GN ReSound AB . . . . . . 62

T-Hook GN ReSound AB . . . . . . 62

Transit - rullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61

Tactum GN ReSound AB . . . . . . 62

<ZaOOPM\[UWJQT Redphone AB (TrygghetsMobil) . . . . . . 66

Tagamo Iris . . . . . . . . . . . 63 Tango - rollatorer Etac Sverige AB . . . . . . 61 TC-FAS Batteriunion AB . . . . . . 58 TC-SWITCH Batteriunion AB . . . . . . 58

TSAR Hjälpsam Iris . . . . . . . . . . . 63 Tumble Forms- träningshjälpmedel Etac Sverige AB . . . . . . 61 Turn out Anpassarna Gunnérius AB . . 57

75


VARUMÄRKESREGISTER OCH AGENTURREGISTER

Turner - vridplatta Etac Sverige AB . . . . . . 61

Vicair Invacare AB. . . . . . . . 63

Vulkan Mediband AB . . . . . . . 64

<]ZVa Anpassarna Gunnérius AB . . 57

>QKWVZZMT[MIVITa[ utrustning Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB . . . . . . 67

VÄSTIA AB Västia Plastindustri AB . . . 68

Twin - rullstolar Etac Sverige AB . . . . . . 61 =T\ZIÆM` Iris . . . . . . . . . . . 63 Universal Fjärrkontroll Abilia AB . . . . . . . . . 57 Uppochstå – ståställning Pegasos Sjukgymnast och Hjälpmedelskonsult . . . . . 65 Vario Iris . . . . . . . . . . . 63 VendLet Patientvändare Comfort System Scandinavia AB . . . . . . 59 VENDLET - personvändare Comfort System Scandinavia AB . . . . . . 59 >MZUMQZMVKaSTIZ Active Care Sverup AB . . . 57 Vermeiren N.V. Active Care Sverup AB . . . 57 VersaPoint Iris . . . . . . . . . . . 63

76

Victor Iris . . . . . . . . . . . 63 >QS\WZW>QS\WZQIKaSTIZ Active Care Sverup AB . . . 57 Viscolas Mediband AB . . . . . . . 64 Vision Minicrosser AB . . . . . . 65 Vital Iris . . . . . . . . . . . 63 WiVik Iris . . . . . . . . . . . 63 >WKIÆM`·<ITIXXIZI\ Abilia AB . . . . . . . . . 57 Voice It Iris . . . . . . . . . . . 63 Voice Xpress Iris . . . . . . . . . . . 63 ?WZLÅVLMZ Iris . . . . . . . . . . . 63

VÄSTIA DUSCHRUM tm Västia Plastindustri AB . . . 68 VÄSTIA Plastindustri AB Västia Plastindustri AB . . . 68 @ÆW_ Coloplast AB . . . . . . . 59 Zoom Text Iris . . . . . . . . . . . 63


Vill du också skaffa dig bättre kontroll över dina leverantörer?

Egna spärrlistor Egna uppmärksamhetslistor

Svensk handels varningslista

Organisationsnummerregistret

Leverantörskontroll

SafeTrade

Kreditupplysningsföretag

Bolagsverket Skatteverket

Upphandlingsbolaget i Göteborg har satt upp denna tjänst för alla användare inom staden och dess bolag samt kringliggande kommuner som nyttjar deras tjänster. En perfekt lösning som passar våra behov och möjliggör kontroll av samtliga direktinköp och direktupphand”lingar som görs ute i verksamheten. Vi kan själva styra vilka parametrar som visar att vald leverantör godkänns. På detta sätt kommer vi att markant styra över dessa inköp till seriösa leverantörer ” Göran Brunberg, upphandlingschef Göteborg stads Upphandlingsbolag AB

www.doublecheck.se | S:t Eriksgatan 121 B | 113 43 Stockholm

77


PRODUKTGRUPPSREGISTER

PRODUKTGRUPPSREGISTER 4 XZWÅTMZILM[qVOIZ Motoriserad reglerad sängbotten . . . . . . . 3:2B

A Akupunkturnål Akupunkturutrustning. . . 1:4D Akupunkturutrustning Akupunkturutrustning. . . 1:4D

Arbetsterapimaterial Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Antidecubitus Antidecubitus . . . . . . 3:3B

Arm- o handledsortoser Arm- o handledsortoser . . 1:6K

)V\QLMK]JQ\][LaVWZ Kuddar. . . . . . . . . 1:2A

Arm- och bentränare (bassäng) Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Antidecubituskuddar Kuddar. . . . . . . . . 1:2A Antidecubitusmadrasser Antidecubitus . . . . . . 3:3B Madrasser och liggunderlägg1:2B

Allergikost Allergikost . . . . . . . 4:1B

Antidecubitusskinn Madrasser och liggunderlägg1:2B

Allergisanering Allergisanering. . . . . .3:7M

Antihalkmaterial, även golv och trappor Antihalkmaterial, även golv och trappor . . . . . . . . . 3:7H

)TTUqVVIP][PsTT[[a[[TWZ Allmänna hushållssysslor. . 4:1H Aluminiumramper Ramper, portabla och stationära . . . . . . . . 3:7G Anatomiska modeller och planscher Undervisning sjukgymnaster 1:4F Anatomiska skor l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H Andningshjälpmedel Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A Angora Värmesegment Utrustning för inkontinensträning . . . . . . . . . 1:1I

78

Anpassning datorer Datorer och programvaror . 5:1I

Antihalkmatta Halkskydd för skor . . . . 2:1H Antihalksockor Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik . . . . . . . . . 1:9A Arbetsbord Arbetsbord . . . . . . . 3:7P Arbetsbord, höj/sänkbart med hjul Arbetsbord . . . . . . . 3:7P Arbetskläder Ortopediska skor . . . . . 1:9F Arbetsstol, ergonomisk Arbetsstolar . . . . . . . 3:1E

Ankelbandage Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

Arbetsstolar Arbetsstolar . . . . . . . 3:1E

Anpassade kläder Anpassade kläder . . . . . 1:9D

Arbetsstolar för barn Stolar . . . . . . . . .9:1M

Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C )ZUJWZLNa[QW\MZIXQ Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B )ZUJsO[SZaKSWZQVST :)SZaKSWZ Armbågskryckor, inkl RA-kryckor . . . . . . . 2:1B )ZUJsO[[SaLL Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L Armmanschett simning uppbl Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Träning och träningsutrustning . 1:4C Armslinga Lumbo-sacral ortoser . . . 1:6B Armstöd Armstöd . . . . . . . . 3:1H Armstöd, monterad direkt på WC-stol Stödhandtag och toalettarmstöd 3:6L Armtränare (bassäng) Träning och träningsutrustning . 1:4C


www.hjmo.se

Armtränare manuped stödskiva Träning och träningsutrustning . 1:4C Armtränare manuped vante Träning och träningsutrustning . 1:4C Armtränare o bentränare Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Armtränare sänghållare Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Automatik för dörrar, fönster m m Automatik för dörrar, fönster m m . . . . . . . . . . 3:7S Axelbandage Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

B Bad-, Duschstolar o Badbrädor Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F Bad/duschstolar Bad/duschstolar . . . . . 9:1B *ILJa`WZ Badkläder inkl skyddsbyxor 1:9B Badkar Badkar . . . . . . . . . 3:6H Badkar, ligginsats för Badkar . . . . . . . . . 3:6H Badkar, massage Badkar . . . . . . . . . 3:6H Badkarsblandare Blandare/Termostater för våtutrymmen . . . . . .3:6M Badkarshandtag Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . 3:6L

*ILSIZ[TaN\IZNZNI[\UWVtage Badkarslyftar för fast montage3:6I *ILSIZ[TaN\IZ[WUMRNWZdrar fast montage Badkarslyftar som ej fordrar fast montage . . . . . . . . 3:6J

*IVLa[M\NZQVWUP][JIVLa Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Barnortoser Barnortoser . . . . . . . 9:1V Barnstolar Stolar . . . . . . . . .9:1M

Badkarspall Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F

Batteri, hörapparat Hörapparater och tillbehör till hörapparater . . . . . . 5:1N

*ILSTqLMZQVST[SaLL[Ja`WZ Badkläder inkl skyddsbyxor 1:9B

Batterier Batterier och batteriladdare 2:3I Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

*ILSTqLMZQVST[SaLL[Ja`WZ Batterier och batteriladdare se även bröstproteser Badkläder inkl skyddsbyxor 1:9B Batterier och batteriladdare 2:3I Batterier och batteriladdare 2:3I Badkrage Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Batteriladdare Rullstolsdynor . . . . . .2:2M Badlakan Tillbehör till personlyftar . 2:3J Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L Befuktare *ILZ]U[TaN\IZ[WUMRNWLZIZ Omkopplare, strömbrytare . 5:1U fast montage BEGar Badkarslyftar som ej fordrar fast Nutritionsprodukter . . . . 4:1C montage . . . . . . . . 3:6J Behandling av whiplashska*ILZ]U[TaN\IZ\ISUWV\Mdor rade Behandling av whiplashskador . Badkarslyftar, takmonterade3:6K 1:1S Badstol Behandlingsbänk dränage Bad-, Duschstolar och Bänkar och behandlingsstolar . . Badbrädor . . . . . . . 3:6F 1:4B Badstol för bassäng Behandlingsbänkar Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B Balansbräda Träning och träningsBehandlingskuddar utrustning. . . . . . . . 1:4C Sjukgymnastik . . . . . . 1:4A Balansplatta Behandlingskuddar för Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C tandvård Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Balansträningsredskap Träning och träningsutrustning . Behandlingsplint Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4C 1:4B Bandage för avlastning i armbågsled Fingerledsstöd o -ortoser . . 1:6J

79


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Behandlingsstol/Energistol Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B

Blodprovstagare Teststickor . . . . . . . 8:1H

Brand o säkerhetstextil Brand o säkerhetstextil. . .3:4M

Blodsocker-/Glukosmätare Blodsocker-/Glukosmätare . 8:1G

Brandlarm och -varnare Brandlarm och -varnare . . 3:7N

*MVTaN\ Benlyft . . . . . . . . . 3:4G

Blodsockermätare EMG-Biofeedback . . . . 1:1N Pennkanyler . . . . . . . 8:1E

Brickor Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Benstöd Sängbenstöd. . . . . . . 3:4I

Blöjor Inkontinensprodukter . . . 1:7B

Broderier Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Benstöd, fotstöd, fotplattor Benstöd, fotstöd, fotplattor . 3:1J

Bobathbollar Träning och träningsutrustning . 1:4C

Broderigarner Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Bentränare Träning och träningsutrustning . 1:4C

Boende Hotell . . . . . . . . . 7:1C

Benvärmare l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H

*WSPaTTWZ Bokhyllor . . . . . . . . 3:8G

*M[QS\VQVOI^TaN\IZ Besiktning av lyftar . . . . 2:3F

*WS[\I^[WKP[aUJWT[I\[MZ Bokstavs- och symbolsatser 5:1O

Bestick Diskbänkar . . . . . . . 3:5E

*WS[\I^[WKP[aUJWT[I\[MZ Bokstavs- och symbolsatser 5:1O

Bilanpassning Bilanpassning . . . . . . 6:1A

Boll Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C

*MTa[VQVO Belysning . . . . . . . . 3:7L

Bilbarnstol Bilanpassning . . . . . . 6:1A Bilkudde Bilanpassning . . . . . . 6:1A *QTTaN\IZ Bilanpassning . . . . . . 6:1A Bilstol, barn Bilanpassning . . . . . . 6:1A Bilstol barn bord Bilanpassning . . . . . . 6:1A Bilsäten Bilanpassning . . . . . . 6:1A Bitstöd Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Blandare/Termostater för ^s\]\ZaUUMV Blandare/Termostater för våtutrymmen . . . . . .3:6M Blixtlåsuppdragare Blixtlåsuppdragare . . . . 1:8D 80

Bomkanal Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Bomräck Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Bomstolpe Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Bord Bord . . . . . . . . . . 3:8A Bordtennisbord Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Borste bad Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Borste hår Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Borste rotfrukt med sugkoppar Diskbänkar . . . . . . . 3:5E

Broderisatser Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Brödkavel enhandsgrepp Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Bröstproteser Bröstproteser . . . . . . 1:6H Bubbelbad Utrustning för bubbelbad .3:6Q Bussningar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Bäcken och Bidéer Bäcken och Bidéer . . . . 3:6N Bäddlakan Inkontinensprodukter . . . 1:7B Bägare Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Bälte för rullstol Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Bälte säkerhets för toastol Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning . . . . . . 3:6D Bälte traktions Sjukgymnastik . . . . . . 1:4A Bälte/Väst (bassäng) Nutritionsprodukter . . . . 4:1C Bänkar och behandlingsstolar Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B


www.hjmo.se

Bärstol barn fast med ram Ă&#x2013;vriga personlyftar . . . . 2:3H BĂścker BĂścker . . . . . . . . . 7:2C

C Centraldammsugare Maskinell utrustning . . . 3:9A Städning . . . . . . . . 4:1E +MV\ZIT[]O[a[\MU Utrustning fÜr andningsbehandling . . . . . . . 1:1A Cervical ortoser Cervical ortoser . . . . . 1:6D Cervico-thoracic ortoser Cervico-thoracic ortoser . . 1:6E Coxistolar Coxitstolar . . . . . . . 3:1D Crawlpl med kardborrband Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

D Dammsugare Maskinell utrustning . . . 3:9A Städning . . . . . . . . 4:1E

Drivringsgrepp TillbehĂśr till rullstolar . . . 2:2L

Demenslarm Trygghets-/demenslarm . . 5:1P

Dränagebräda fÜr andningsOaUV Nutritionsprodukter . . . . 4:1C

Diabeteslitteratur Diabeteslitteratur . . . . .8:1M Receptbelagda diabetesprodukter . . . . . . . . 8:1K DiarrÊstoppare Receptfria preparat . . . . 3:9C DiarrÊtabletter Receptfria preparat . . . . 3:9C Diskborste med sugkoppar Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Diskborste med tving Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Diskbänkar Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Distanser TillbehÜr till rullstolar . . . 2:2L

+aSMTPR]TUML[Q\[ Trehjulscyklar . . . . . . 2:5B

Ă&#x2013;vriga tillbehĂśr . . . . . 3:6T

+aSMTZ]TT[\WT[ Ă&#x2013;vriga specialcyklar . . . 2:5H +aSMT\IVLMU Tandemcyklar . . . . . . 2:5D +aSMT[sO Nutritionsprodukter . . . . 4:1C +aSTIZ Cyklar . . . . . . . . . 9:1H

Drivring TillbehĂśr till rullstolar . . . 2:2L

Datorer och programvaror Datorer och programvaror . 5:1I

+aSMTPR Trehjulscyklar . . . . . . 2:5B

+aSMTPR]TUML[Q\[Q bredd Trehjulscyklar . . . . . . 2:5B

Drivaggregat till rullstolar Drivaggregat till rullstolar . 2:2I

Doppsko TillbehÜr fÜr günghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . 2:1G Dragapparat Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Dragapparat gummiexpander Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Draglakan Fotvürd. . . . . . . . . 1:7J Dricksglas plast fÜr reum Diskbänkar . . . . . . . 3:5E

Dubbelbom Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Dusch- o SkÜtbord Dusch- o SkÜtbord . . . . 3:6G Dusch, stÜdhandtag StÜdhandtag och toalettarmstÜd 3:6L Dusch-/WC-stol Separata duschar eller lufttorkare . . . . . . . 3:6E Toalettstolar . . . . . . . 3:6A Tvättställ . . . . . . . . 3:6P Duschbord Dusch- o SkÜtbord . . . . 3:6G Duschkabin Duschkabin . . . . . . . 3:6R Duschmadrass Dusch- o SkÜtbord . . . . 3:6G Duschpall Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F ,][KP[SaLL Omkopplare, strÜmbrytare . 5:1U Duschstol Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F Duschstol armstÜdspolstring Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F Duschstüng Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F 81


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Duschvagn Dusch- och Skötbord . . . 3:6G

Elektriska kodlås Elektriska kodlås . . . . . 3:7T

Duschvagnar Dusch- och Skötbord . . . 3:6G

Elektrod inkontinensträning Inkontinensprodukter . . . 1:7B

,aVWZ Batterier och batteriladdare 2:2J

Elektrod kontinensträning Utrustning för jontoforesbehandling . . . . . . . 1:1J

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A Däck, massiva Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Dävert Dävert . . . . . . . . . 3:4B Dävert stol/bord Stollyftar . . . . . . . . 3:1C Dörrar, Fönster och trösklar Dörrar, Fönster och trösklar 3:7B Dörrautomatik Automatik för dörrar, fönster m m . . . . . . . . . . 3:7S

Ettgreppsblandare Blandare/Termostater för våtutrymmen . . . . . .3:6M Engreppsblandare . . . . 3:5C

Elektrod smärtl Utrustning för smärtlindring1:1D Elektrodsalva smärtlindring Utrustning för smärtlindring1:1D Elrullstolar Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . 2:2F -T[\QU]TI\WZNZNa[QW\MZIXQ Nutritionsprodukter . . . . 4:1C Elstolar Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . 2:2F

F Filhandtag, ergonomiska Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Filter Omkopplare, strömbrytare . 5:1U Filthållare Filtstöd . . . . . . . . . 3:4J Filtstöd Filtstöd . . . . . . . . . 3:4J

EMG-Biofeedback Tippbrädor . . . . . . . 1:1O

Fingerledsstöd Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

E

Engreppsblandare Engreppsblandare . . . . 3:5C

Fingerledsstöd o -ortoser Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

E-handel-hemleverans E-handel-hemleverans . . . 1:1T

Enklare träningsredskap Enklare träningsredskap . . 1:1H

Fingerortoser Fingerortoser . . . . . . 1:6L

El-scootrar Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . 2:2F

Entreprenörer allergisanering Entreprenörer allergisanering . . 3:9D

Fingertränare Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . 2:2G Eldrivna rullstolar med UIV]MTT[\aZVQVO Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . 2:2F Eldrivna rullstolar med UW\WZQ[MZIL[\aZVQVO Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . 2:2G Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar . . . . . . . . 2:2E

82

Ergonomiska instrumentgrepp Diskbänkar . . . . . . . 3:5E

Enureslarm Enureslarm . . . . . . . 1:7K -ZOWUM\MZKaSMT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C -ZOWUM\MZKaSMT\M[\IZM Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Ergonomiska grepp för handinstrument Diskbänkar . . . . . . . 3:5E

Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C .Q`MZQVO[JIVLNZSaT ^qZUMLaVI Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F Fixeringsbälte Fotvård. . . . . . . . . 1:7J .RqZZ[\aZVQVO[[a[\MU Fjärrstyrningssystem . . . 3:7K Flergångs,- blöjor barn Inkontinensprodukter . . . 1:7B Flergångs,- blöjor vuxna Inkontinensprodukter . . . 1:7B


www.hjmo.se

.Ta\^q[\ZqLLVQVO[ Räddningsutrustning . . . 3:7J .Ta\^q[\\ZqVQVO[ Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Förhöjningssits, WC-stol Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar 3:6C

Fotinlägg Stötdämpande sulor . . . . 1:9G

Förstoringsglas, med och ]\IVJMTa[VQVO Förstoringsglas, med och utan belysning . . . . . . . . 5:1C

Fotledsortoser Fotledsortoser . . . . . . 1:6F

Förtjockningsmedel Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

Fotvagga Benlyft . . . . . . . . . 3:4G Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Fotvård Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Fotvårdsbehandling -apparat Manikyr o pedikyr, Ansikts- o hudvård . . . . . . . . 1:7E Fotvärmare l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H

Greppanpassningar Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Greppförstoring till tandstickor Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Tandvård . . . . . . . . 1:7F Greppförstoringar till tandborste Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Tandvård . . . . . . . . 1:7F

G Gaffel förlängt skaft Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Garn Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Gastronomiportar Nutritionsprodukter . . . . 4:1C

Greppförstsoring Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Grilltång med fjädrande handtag Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Grindar Säkerhetsgrindar och trappstolpar . . . . . . . 3:7I Sänggrind inkl sänggrindsskydd . . . . . . . . . 3:4H

Friluftsliv Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

/MTXTI\\INZ^qZUMLaVI Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F

.ZQ\QL[[a[[MT[q\\VQVO Fritidssysselsättning . . . . 9:1S

Glasögon Glasögon . . . . . . . . 5:1A

Griptång med fjädrande handtag Receptfria preparat . . . . 1:1R

Glidband Hjullyftar med fasta säten . 2:3C

Griptänger Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Glidbräda Hjullyftar med fasta säten . 2:3C

Gummiring handträning Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Glidbräder och glidmattor Glidbräder och glidmattor . 2:4A

Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C

Glidknappar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

Gungor Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Färdtjänst Riksfärdtjänst . . . . . . 7:1D

Glidmatta Hjullyftar med fasta säten . 2:3C

Leksaker o Spel . . . . . 6:1C

Förarprövning Körkortsutbildning och förarprövning . . . . . . . . 6:1G

Glucometer Pennkanyler . . . . . . . 8:1E

.Za[JMPsTTIZM Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F .aZX]VS\[[\L Fyrpunktsstöd . . . . . . 2:1C Fårskinnsprodukter Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F Fåtöljer Fåtöljer . . . . . . . . . 3:8D

.ZPRVQVO[LaVWZ Batterier och batteriladdare 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A

Glukosmätare Pennkanyler . . . . . . . 8:1E Glukosmätning Pennkanyler . . . . . . . 8:1E

/aUVI[\QSXITT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C /aUVI[\QSZML[SIX Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C 83


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Gåbock Fyrpunktsstöd . . . . . . 2:1C

Handikappanpassad bil Bilanpassning . . . . . . 6:1A

Hantelställ Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Gåstativ . . . . . . . . 2:1D

Handikapplarm Lås och Larm . . . . . . 3:7O

Helhetslösningar för äldreboende Helhetslösningar för äldreboende . . . . . . . . . 7:6A

Gåstolar och gåbord . . . 2:1E Gåbord Gåstolar och gåbord . . . 2:1E Gåbälte Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Gångbarr Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Gåstativ Gåstativ . . . . . . . . 2:1D Gåstolar Gåstolar . . . . . . . . 9:1K Gåstolar och gåbord Gåstolar och gåbord . . . 2:1E Gåvagn Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C

Handikapptransporter Handikapptransporter. . . 7:1A Handkoordinering Enklare träningsredskap . . 1:1H Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C

Hetluftsapparat Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . 1:1F Hinderklättrare Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor och isdubbar. . . 2:1G

Handledsbandage Fingerledsstöd och -ortoser . 1:6J

0Q[[IZZ]TT[\WT[PQ[[IZTaN\plattformar Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar . . . . . . 3:7E

Handtag Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

Hjul och Länkhjul Hjul och Länkhjul . . . . 3:4P

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

0R]TTaN\IZMTLZQ^MVUML TaN\[MTIZTaN\[TQVOWZ Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3B

Handtag, ergonomiska Städning . . . . . . . . 4:1E Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . 3:6L Handtag för dammsugare Städning . . . . . . . . 4:1E

0R]TTaN\IZUIV]MTTUMLTaN\ [MTIZTaN\[TQVOWZ Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3A

Handtag för målarpenslar Städning . . . . . . . . 4:1E

0R]TTaN\IZUMLNI[\I[q\MV Hjullyftar med fasta säten . 2:3C

Habiliteringsanläggningar Habiliteringsanläggningar . 7:3B

Handtag för trädgårdsredskap Trädgårdsarbete, även på balkongen. . . . . . . . 6:1E

0RqTXUMLMTNZTIZaVOMK\Wmerade Hjälpmedel för laryngectomerade . . . . . . . . . 5:1V

Haklappar Allmänna hushållssysslor. . 4:1H

Handtag med sugkoppar Städning . . . . . . . . 4:1E

0ITS[SaLLNZ[SWZ Halkskydd för skor . . . . 2:1H

Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . 3:6L

0RqTXUMLMTNZZaOOMV Lumbo-sacral ortoser . . . 1:6B Sacro-iliac ortoser . . . . 1:6A Thoraco-lumbo-sacral ortoser. . 1:6C

0ITS[SaLL[XZWL]S\MZ Halkskydd för skor . . . . 2:1H

Handträningsmassa Idrottstejper och förbandsmaterial . . . . . . . . 1:4E

Gördlar Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C

H

Halskragar Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Handdukar Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L 84

Handikappramper Ramper, portabla och stationära 3:7G

Hantel Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Idrottstejper och förbandsmaterial . . . . . . . . 1:4E

Hjälpmedel vid lek- och NZQ\QL[[a[[MT[q\\VQVO Leksaker och Spel . . . . 6:1C Hjälpmedel vid lek- och fri\Q\L[[a[[MT[q\\VQVO Hobbymaterial och Redskap6:1D


www.hjmo.se

HLR-produkter, t.ex. hjärtbräda HLR-produkter, t.ex. hjärtbräda . . . . . . . 1:1U

Hörapparater och tillbehör till hörapparater Hörapparater och tillbehör till hörapparater . . . . . . 5:1N

Inst./service komm. produkter Inst./service komm. produkter . 5:1S

0WJJaUI\MZQITW:ML[SIX Hobbymaterial och Redskap6:1D

Hörförstärkare Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel . . . . . . 5:1L

Insulinpennor, engångs Insulinpennor, engångs . . 8:1A

Hopprep Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C

0Z[MT[a[\MU.5[a[\MU 1:[a[\MU Hörselsystem, FM-system, IR-system . . . . . . . .5:1M

Hotell Hotell . . . . . . . . . 7:1C Hovtång med fjädrande handtag Receptfria Preparat . . . . 1:1R 0]L[SaLLWP]LZMVOZQVO Hudskydd o hudrengöring . 1:7D 0aOQMVJa`WZ Urinprodukter . . . . . . 1:7C 0aOQMVUILZI[[MZUMLLMK]JQ\][XZWNaTI` Madrasser och liggunderlägg1:2B

I Idrott och friluftsliv Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Idrottstejper och förbandsmaterial Idrottstejper och förbandsmaterial . . . . . . . . 1:4E Infusionsset Insulinsprutor . . . . . . 8:1D Inhalationsutrustningar Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A

Hårersättningar Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I

Inhalator Läkemedel för allergi . . . 3:9E

0qT[SaLL Hälskydd . . . . . . . . 3:3E 0N\IJL]S\QWV[Ja`I Höftskyddsbyxor . . . . . 1:7O

Isdubb för käpp Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . 2:1G Isokinetisk test och träningsutrustning Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Istegspall för badkar Badkar . . . . . . . . . 3:6H

J Jejunostomiset Nutritionsprodukter . . . . 4:1C

Inhalatorer Inhalatorer . . . . . . . 9:1D Inkontinensprodukter Inkontinensprodukter . . . 1:7B 1VSWV\QVMV[[SaLL Inkontinensprodukter . . . 1:7B

0N\[SaLL[Ja`I Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I

Inmatningsenheter för datoZMZQLQ[XTIaMZ Inmatningsenheter för datorer i displayer . . . . . . . . 5:1F

0N\[SaLL[Ja`WZ Höftskyddsbyxor . . . . . 1:7O

Insatsproppar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

0N\[SaLL[OZLMT Höftskyddsgördel . . . . . 1:7P

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Höjdhoppsmaterial Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Insulinsprutor Insulinsprutor . . . . . . 8:1D Intresseorganisationer m m Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

0aOQMV[\WT Hygienstol . . . . . . .3:6O

Hårtvätt för liggande Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

1V[]TQVXMVVWZÆMZOsVO[ 1V[]TQVXMVVWZÆMZOsVO[ . . 8:1B

K Kam Fotvård. . . . . . . . . 1:7J 3IZ\WZNZ[aV[SILILM Kartor för synskadade . . . 7:2I Karuselldörr Skåp o inredning . . . . . 3:5B Kastpåse gabardin med pl-kulor Träning och träningsutrustning . 1:4C Katetrar Inkontinensprodukter . . . 1:7B

85


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Kemtekniska produkter Kemtekniska produkter . . 3:9B

Kontrollenhet för ergome\MZKaSMT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Käpparkerare Övriga av- och påklädningshjälpmedel . . . . . . . 1:8F

Träning och träningsutrustning . 1:4C

Köksknivar, ergonomiska Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Kilkudde Batterier och batteriladdare 2:2J

3ZaKSII`QTTIZ Armbågskryckor, inkl RA-kryckor . . . . . . . 2:1B

Köksredskap Matlagning . . . . . . . 4:1A

Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A

Kuddar Kuddar. . . . . . . . . 3:3D

Kikare och teleskop, ev kikarglasögon Kikare och teleskop, ev kikarglasögon . . . . . . . . . . 5:1D

3Q[[ÆI[SI Urinprodukter . . . . . . 1:7C Klinikstolar Sjukgymnastik . . . . . . 1:4A Klädhållare, även inredning På- och avklädningskrokar . 1:8C Knappknäppare Knappknäppare . . . . . 1:8E Knivar, ergonomiska Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Knoppar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Knäkudde Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A Knäortoser Knäortoser . . . . . . . 1:6G

3]LLIZWS]LL[a[\MU ej antidecubitus Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A 3]LLIZWKPS]LL[a[\MUMR antidecubitus Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A 3]LLMSaTI^qZUM Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F Kulor Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Kurser och Seminarier Kurser och Seminarier . . 7:2A

Kombisax med fjädrande handtag Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

3aT[SsX Kylskåp. . . . . . . . . 3:5G

3WUNWZ\LaVI Ryggstöd, ryggkuddar . . . 3:1I

Kägla större Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Kommunikatorer Kommunikatorer . . . . . 9:1R

Käpp metall Stödkäppar . . . . . . . 2:1A

Kompressionspump för cirk-beh Anpassade kläder . . . . . 1:9D

3qXXWSZaKSPsTTIZM Käpp- o kryckhållare . . . 2:1J

Kompressionsstrumpor Anpassade kläder . . . . . 1:9D

86

Kuddar, för ”Lagring”- avlastning-stöd Batterier och batteriladdare 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A

Käpp trä Stödkäppar . . . . . . . 2:1A Käpp vit Stödkäppar . . . . . . . 2:1A

Kökssax med fjädrande handtag Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Kökssaxar, ergonomiska Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Körkortsutbildning och förarprövning Körkortsutbildning och förarprövning . . . . . . . . 6:1G

L Lagringar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Lakan Inkontinensprodukter . . . 1:7B Lammfällar Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F Lammskinnsprodukter Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F Lammullsprodukter Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F Lampa arbets bordsstativ brunt Läshjälpmedel . . . . . . 5:1K Lancetter Lancetter . . . . . . . . 8:1I Larm Larm . . . . . . . . . 9:1F Larm för dementa Lås och Larm . . . . . . 3:7O Larm för epileptiker Larm för personer med epilepsi . 5:1Q


www.hjmo.se

Larmmottagning Larmmottagning . . . . . 3:7U

Luftbehandling Allergisanering. . . . . .3:7M

Larmmottagning för \ZaOOPM\[\MTMNWV Lås och Larm . . . . . . 3:7O

Luftfuktare Allergisanering. . . . . .3:7M

4IZaVO\WMK\WUMZILM hjälpmedel för Omkopplare, strömbrytare . 5:1U 4I[MZNZNa[QW\MZIXQ Träning och träningsutrustning . 1:4C Laserakupunktur Akupunkturutrustning. . . 1:4D Ledarhund Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Kurser och Seminarier . . 7:2A Rehabanläggningar . . . . 7:3A Leksaker o Spel Leksaker o Spel . . . . . 6:1C Lekvagn bakhjulsdriven Leksaker o Spel . . . . . 6:1C

Luftrenare Allergisanering. . . . . .3:7M Lumbo-sacral ortoser Lumbo-sacral ortoser . . . 1:6B Lungfunktionsmätare Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A Lungrehabilitering Omkopplare, strömbrytare . 5:1U Lupp bakelit visolett Läshjälpmedel . . . . . . 5:1K 4aN\XMZ[WV Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3A 4aN\XMZ[WVMT Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3B

Låsspakar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Läkemedel för smärtlindring Stabiliteringsbälten . . . . 1:1L Läshjälpmedel Läshjälpmedel . . . . . . 5:1K Läsmaskiner Läsmaskiner. . . . . . . 5:1E Lästräningsböcker Lästräningsböcker . . . . 7:2H Löpband Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Löshår Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I

M 5ILZI[[MZUW\\ZaKS[sZ Madrasser och liggunderlägg1:2B

Ligg- och Sittringar Ligg- och Sittringar . . . . 1:7I

4aN\\IS Stationära lyftar, tak-/väggmonterade . . . . . . . 2:3D

Liggunderlag, antidecubitus Antidecubitus . . . . . . 3:3B Madrasser och underlag . . 3:3A

4aN\^sO Besiktning av lyftar . . . . 2:3F

Madrasser och liggunderlägg Madrasser och liggunderlägg1:2B

4aN\JWZLQVST\QTTJMPZ Lyftbord inkl tillbehör . . . 2:3G

Madrasser och underlag Madrasser och underlag . . 3:3A

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

4aN\JsOIZ Besiktning av lyftar . . . . 2:3F

5ILZI[[SaLL Övriga sängkläder . . . . 3:3G

Linjal tung med grepp Griptänger . . . . . . . 1:1Q

4aN\JsOM Lyftbåge . . . . . . . . 3:4C

4QV[MZWKPTQV[[a[\MU Linser och linssystem . . . 5:1B

4aN\[MTIZ Besiktning av lyftar . . . . 2:3F Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3B Hjullyftar, manuell med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3A

Magstödstolar Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B Sjukgymnastik . . . . . . 1:4A

Linhjul Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

4Q\\MZI\]ZWKPVaPM\MZ Litteratur och nyheter . . . 6:1H Livbälte plast Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Ljudstol Vibratorstolar (för döva) . . 1:3A

4aN\^IOVIZ Besiktning av lyftar . . . . 2:3F Lås och Larm Lås och Larm . . . . . . 3:7O

Träning och träningsutrustning . 1:4C Magtabletter Receptfria preparat . . . . 3:9C 5IVQSaZWXMLQSaZ)V[QS\[ och hudvård Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . 1:7E

87


PRODUKTGRUPPSREGISTER

5IVQSaZJMPIVLTQVOIXXIrat Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . 1:7E

Mattställning Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C

Manuell Assisterande Rullstol Manuell Assisterande Rullstol . . . . . . . . . 2:2N

Medicin- doserare Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

Manuella bakhjulsdrivna rullstolar Manuella bakhjulsdrivna rullstolar . . . . . . . . 2:2B Manuella framhjulsdrivna rullstolar Manuella framhjulsdrivna rullstolar . . . . . . . . 2:2C Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Manuella vårdarmanövrerade rullstolar . . . . . . . . 2:2A Manuellt reglerade sängbottnar Manuellt reglerade sängbottnar . 3:2A

Mitella, rehab Träning och träningsutrustning . 1:4C Mockasiner l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H 5W\QWV[KaSMT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C Motionsredskap Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Motoriserad reglerad sängbotten Motoriserad reglerad sängbotten 3:2B

Manushållare bords manuell Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Mugg tung Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Maskinell utrustning Maskinell utrustning . . . 3:9A

Multigriptång med fjädrande handtag Receptfria Preparat . . . . 1:1R

Massagebord Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B

88

Minimål Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Munvård Munvård . . . . . . . . 9:1A Musikmöbel Sinnesstimulerande utrustning . 1:3D Musikstol Stolar . . . . . . . . . 3:8B Muskelstimulator Utrustning för muskelstimulering . . . . . . . 1:1E Mässor och Utställningar Mässor och Utställningar . 7:2B Möbelförhöjare Möbelförhöjare . . . . . 3:1K

N Nackkudde Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A Nacktvättare plast Fotvård. . . . . . . . . 1:7J 6IOMTÅTNZ[\WZI\OZMXX Fotvård. . . . . . . . . 1:7J 6IOMTÅTXTI\\IUML[]OSWXpar Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

Munleksaker Träning och träningsutrustning . 1:4C

Nagelsax med fjädr handtag Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

Massagestol Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B

Munrelaterade hjälpmedel Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

Nagelvård Manikyr o pedikyr, Ansikts- o hudvård . . . . . . . . 1:7E

Massageutrustning Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B

Munskärm för munmotorisk träning Träning och träningsutrustning . 1:4C

6IXXÆI[SWZ Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Massagevagn Bänkar och behandlingsstolar . . 1:4B

Muntork Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

Matlagning Matlagning . . . . . . . 4:1A

Muntorrhet Tandvård . . . . . . . . 1:7F

Matningsstolar Övriga möbler . . . . . . 3:1L

Munvinkelhållare Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

Nattdräkter som kan köpas i butik Stödstrumpor, se även ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:9C Nebuliseringsutrustningar Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A


www.hjmo.se

Nervstimulator Utrustning för smärtlindring1:1D

Patientvändare Patientvändare. . . . . . 3:4N

Platta för smörgåsberedning Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Nutritionsaggregat Nutritionsprodukter . . . . 4:1C

Pedagogiska hjälpmedel Pedagogiska hjälpmedel . . 9:1L

Plint Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Nutritionspumpar Nutritionsprodukter . . . . 4:1C

8MLQSaZJMPIVLTQVOIXXIZI\ Manikyr o pedikyr, Ansikts- och hudvård . . . . . . . . 1:7E

Träning och träningsutrustning . 1:4C

Nutritionssonder Nutritionsprodukter . . . . 4:1C 6aKSMTOZMXX Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Nålpåträdare Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Näshårsklippare Övriga produkter personlig vård 1:7L Näsmuggar Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

O 7USWXXTIZM[\ZUJZa\IZM Omkopplare, strömbrytare . 5:1U Ortopediska skor Ortopediska skor . . . . . 1:9F Ortos, Bh Arbetskläder. . . . . . . 1:9E 7[\Pa^MT Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Pennförtjockare Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Plocktång med fjädrande handtag Receptfria Preparat . . . . 1:1R

8MVVPaT[WZ Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Pluggar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

8MVVSIVaTMZ Pennkanyler . . . . . . . 8:1E

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Pennor Griptänger . . . . . . . 1:1Q Peroneusstimulatorer Peroneusstimulatorer . . . 2:1I

Pallar Pallar . . . . . . . . . 3:8H Pannlampa för uppsökande tandvård Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A 8IZINÅVJIL Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Patientkläder Patientkläder . . . . . . 1:9I

Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L

Personalkläder Arbetskläder. . . . . . . 1:9E

Postisch protes Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I

Personlig assistans Personlig assistans . . . . 7:4A

Protestandborstar Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A

8MZ[WVTaN\^QLJI[[qVO Taklyft för simbassäng. . . 6:1F

Tandvård . . . . . . . . 1:7F

Peruker, posticher o toupéer Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I Pet-emot-kant Diskbänkar . . . . . . . 3:5E Pillerdosa Pillerdosa . . . . . . . . 1:7N

P

Plåster Omkopplare, strömbrytare . 5:1U

Pincettång med fjädrande handtag Receptfria Preparat . . . . 1:1R Pipmugg Äta o dricka . . . . . . . 4:1D Plast Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Plastskedar Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

På- och avklädningshjälpmedel Blixtlåsuppdragare . . . . 1:8D På- och avklädningskrokar På- och avklädningskrokar . 1:8C Påslakan Inkontinensprodukter . . . 1:7B

R Racket badminton Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Racket bordtennis Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Ramp, permanent Ramper, portabla och stationära 3:7G

89


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Ramp portabel Ramper, portabla och stationära 3:7G Ramper, portabla och stationära Ramper, portabla och stationära . . . . . . . . 3:7G

:aOOLaVI Ryggstöd, ryggkuddar . . . 3:1I

Ribbstol Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

:aOOS]LLM Ryggstöd, ryggkuddar . . . 3:1I

Ridsadel Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

:aOOWZ\W[ Lumbo-sacral ortoser . . . 1:6B Sacro-iliac ortoser . . . . 1:6A Thoraco-lumbo-sacral ortoser. . 1:6C

Rattar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst . . . . . . 7:1D

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Rockpåtagare Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

Receptbelagda diabetesprodukter Receptbelagda diabetesprodukter . . . . . . . . 8:1K Receptbelagda produkter Lancetter . . . . . . . . 8:1I Receptfria Preparat Receptfria preparat . . . . 3:9C Receptfria preparat . . . . 3:9C Rehabanläggningar Rehabanläggningar . . . . 7:3A Ren intermittent kateterisering Inkontinensprodukter . . . 1:7B Rengöring av glasögon Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L Rengöring av tandproteser Tandvård . . . . . . . . 1:7F Reparation/service rollatorer Reparation/service rollatorer2:1L Reparation/service rullstolar Reparation/service rullstolar2:2K Repstege Repstege . . . . . . . . 3:4D Reservdelar till manuella rullstolar Reservdelar till manuella rullstolar . . . . . . . . 2:2D Resor Resor . . . . . . . . . 7:1B 90

Reumatiker, -skor för Stötdämpande sulor . . . . 1:9G

Rockring plast Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Roddapparat Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C Rollatorer Rollatorer . . . . . . . . 9:1I Romerska ringar Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Rullbrits, el höj- och sänkbar Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Rullbräda för motorisk träning Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Rullbräda mag Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C Rullstolar och elrullstolar Rullstolar och elrullstolar . 9:1J

:aOO[\ZqKSIZM Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . . . 3:2D Träning och träningsutrustning . 1:4C :aOO[\LNZ[qVO Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . 3:2D :aOO[\LNZ[qVOMTMS\ZQ[S\ manövrerat Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . 3:2D :aOO[\LZaOOS]LLIZ Ryggstöd, ryggkuddar . . . 3:1I :aOO[\LZaOOS]LLM Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . 3:2D Räddningsutrustning Räddningsutrustning . . . 3:7J :[\[\aZVQVO Röststyrning. . . . . . . 5:1T

S

:]TT[\WT[LaVWZ Rullstolsdynor . . . . . .2:2M

Sacro-iliac ortoser Sacro-iliac ortoser . . . . 1:6A

Rullstolsramper Ramper, portabla och stationära 3:7G

Saliversättningspreparat Receptfria preparat . . . . 3:9C

Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . 3:2D :aOOJqT\M Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K

Sandlåda rehab Leksaker o Spel . . . . . 6:1C Sax dubbelhandgrepp barn Allmänna hushållssysslor. . 4:1H


www.hjmo.se

Sax fjädrande handtag barn Allmänna hushållssysslor. . 4:1H Sax, med fjädrande handtag Allmänna hushållssysslor. . 4:1H Saxar, ergonomiska Allmänna hushållssysslor. . 4:1H Scooters, 3 hjul & 4 hjul Eldrivna rullstolar med manuell styrning . . . . . . . . 2:2F Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning . . . . . . . 2:2G

Sittkuddar och underlägg till möbler Sittkuddar och underlägg till möbler . . . . . . . . . 3:1F

Skrivare o plotters Skrivare o plotters . . . . 5:1G Skrivhjälpmedel Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Sittkudde Batterier och batteriladdare 2:2J Kuddar och kuddsystem, ej antidecubitus . . . . . 1:7A

Skrivhjälpmedel Skrivhjälpmedel . . . . . 1:1P

;Q\\TaN\NZJILSIZ Badkarslyftar för fast montage3:6I Badkarslyftar som ej fordrar fast montage . . . . . . . . 3:6J

Skråbräda Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Skrivskivor Griptänger . . . . . . . 1:1Q

Skulderbandage Lumbo-sacral ortoser . . . 1:6B

Separata duschar/eller lufttorkare Separata duschar/eller lufttorkare . . . . . . . 3:6E

;Q\\[a[\MU Sittsystem . . . . . . . . 9:1N Sittsystem i moduler. . . . 3:1G

Skåp Skåp . . . . . . . . . . 3:8F

Sexualhjälpmedel Sexualhjälpmedel. . . . . 1:7Q

Sittvagn armstöd Vagn för rörelsehindrade. . 2:5G

Skåp o inredning Skåp o inredning . . . . . 3:5B

Shamponeringsstöd för stol Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

;R]SOaUVI[\QS Sjukgymnastik . . . . . . 1:4A

Skärbräda Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

Sillock Matlagning . . . . . . . 4:1A

Sjukhussängar Manuellt reglerade sängbottnar . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten 3:2B

Skötbord Dusch- o Skötbord . . . . 3:6G

Simglasögon Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Simkrage Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Simstång Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Sinnesstimulerande material Språkträningshjälpmedel. . 1:3C Talträningshjälpmedel . . . 1:3B Sinnesstimulerande utrustning Sinnesstimulerande utrustning . 1:3D

Skida/kälke, kombinerad för rörelsehindrade Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Skivstång Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Skohorn Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Skohorn o stövelknektar Skohorn o stövelknektar . . 1:8B Skolhjälpmedel Skolhjälpmedel. . . . . . 3:7R

;Q\\WKPSZaX^IOVIZ Sitt- och krypvagnar . . . 2:5A

Skor Ortopediska skor . . . . . 1:9F

;Q\\LaVI Övriga möbler . . . . . . 3:1L

Skor/fotvård Skor/fotvård. . . . . . . 8:1L

;Q\\LaVWZ Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F

Skriv-, räkne- o ordbehandlingsmaskiner Skriv-, räkne- o ordbehandlingsmaskiner . . . . . . . . 5:1J

Snabbvalstelefon Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel . . . . . . 5:1L Snedbanehiss Hissar, rullstolshissar, lyftplattformar . . . . . . 3:7E Snörlås Fotvård. . . . . . . . . 1:7J Soffor Soffor . . . . . . . . . 3:8C ;XIZSKaSTIZ Sparkcyklar . . . . . . . 2:5C Sparkstöttingar Sparkstöttingar . . . . . 2:5F Specialisttandvård Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Specialmadrasser Specialmadrasser . . . . . 3:3C Spetsar Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

91


PRODUKTGRUPPSREGISTER

Spis/Ugn Spis/Ugn . . . . . . . . 3:5A Spistimer Spis/Ugn . . . . . . . . 3:5A Spjälsäng för föräldrar med funktionshinder Spjälsäng för föräldrar med funktionshinder . . . . . . . 3:2E

Strumpor Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik . . . . . . . . . 1:9A Strumppådragare Strumppådragare . . . . 1:8A Strumppådragare hårdpl form Fotvård. . . . . . . . . 1:7J

Språkträningshjälpmedel Språkträningshjälpmedel. . 1:3C

Studsmatta Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Stabiliteringsbälten Stabiliteringsbälten . . . . 1:1L

;\aZMVPM\NZMZOWUM\MZKakel Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

;\I\QWVqZITaN\IZ[WUUWV\Mras på andra produkter Stationära lyftar som monteras på andra produkter . . . . . 2:3E ;\I\QWVqZITaN\IZ\IS^qOOmonterade Stationära lyftar, tak-/väggmonterade . . . . . . . . . . 2:3D Stegmaskin Träning och träningsutrustning . 1:4C Stick-garner Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Stolar Stolar . . . . . . . . .9:1M Stolar för skolmiljö Stolar . . . . . . . . .9:1M Stolar med uppresningsfunktion Stolar med uppresningsfunktion . 3:1B ;\WTTaN\IZ Stollyftar . . . . . . . . 3:1C Stomibälte Stomiprodukter . . . . . 1:7G Stomiprodukter Stomiprodukter . . . . . 1:7G Stomiskötbord Stomiprodukter . . . . . 1:7G

Träning och träningsutrustning . 1:4C ;\aZSM\ZqVQVO[ZML[SIX Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C ;\aZ[a[\MU Styrsystem . . . . . . . 3:4O Ståbarr Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning . 1:4C Träning och träningsutrustning . 1:4C Stårullstol Systemrullstolar . . . . . 2:2H Ståstol Fyrpunktsstöd . . . . . . 2:1C Ståstöd Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K Ståstödstolar Fyrpunktsstöd . . . . . . 2:1C Gåstolar och gåbord . . . 2:1E Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K Träning och träningsutrustning . 1:4C Ståträning Ståträning . . . . . . . 9:1E

92

Städmaterial Maskinell utrustning . . . 3:9A Städning . . . . . . . . 4:1E Städning Städning . . . . . . . . 4:1E ;\qTTJIZIZaOOWKPJMV[\L (el o manuellt) Ställbara rygg- och benstöd (el o manuellt) . . . . . . . . 3:2D Ställfötter Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T Stödbandage för ortoser och proteser Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I Stödbord Stödbord . . . . . . . . 3:7Q Stödbälte Ståstöd . . . . . . . . . 2:1K Stöddämpande sulor Patientkläder . . . . . . 1:9I Stödhandtag Stödhandtag. . . . . . . 3:4E Stödhandtag, duschrum Stödhandtag och toalettarmstöd 3:6L Stödhandtag och toalettarmstöd Stödhandtag och toalettarmstöd 3:6L Stödkäppar Stödkäppar . . . . . . . 2:1A Stödstrumpor Anpassade kläder . . . . . 1:9D Stödstrumpor, se även ortoser och proteser Stödstrumpor, se även ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:9C Stötdämpande sulor Stötdämpande sulor . . . . 1:9G


www.hjmo.se

;\ \[SaLL TillbehĂśr till rullstolar . . . 2:2L Ă&#x2013;vriga tillbehĂśr . . . . . 3:6T Sugar Utrustning fĂśr andningsbehandling . . . . . . . 1:1A SugrĂśr Ă&#x201E;ta o dricka . . . . . . . 4:1D Sugutrustningar Sugutrustningar . . . . . 1:1G ;]TSa Vagn fĂśr rĂśrelsehindrade. . 2:5G ;]TSa^IOVIZ Sulkyvagnar. . . . . . . 9:1G Svankinlägg Kuddar. . . . . . . . . 3:3D Svankkudde Kuddar. . . . . . . . . 3:3D ;aWKP;\QKSUI[SQVMZ Sy- och Stickmaskiner . . . 4:1G

Säkerhetsgrindar och trappstolpar Säkerhetsgrindar och trappstolpar . . . . . . . 3:7I

Sänggrind inkl [qVOOZQVL[[SaLL Sänggrind inkl sänggrindsskydd 3:4H

Säng-/Personlarm Säng-/Personlarm . . . . 3:4L

;qVOTaN\IZ Sänglyftar. . . . . . . . 3:2C

Sängar Sängar . . . . . . . . . 3:8E

;qVOZaOO[\ L SängryggstÜd . . . . . . 3:4A

Sängar, 3-delade fast hÜjd och hÜj/sänkbara Manuellt reglerade sängbottnar . . . . . . . 3:2A

SÜmnad och Klädvürd SÜmnad och Klädvürd . . 4:1F

Motoriserad reglerad sängbotten . . . . . . . 3:2B Sängar, 3-delade hÜj/sänkbara Manuellt reglerade sängbottnar . . . . . . . 3:2A Motoriserad reglerad sängbotten . . . . . . . 3:2B

;aJMPÂ Z Hobbymaterial o Redskap . 6:1D

Sängar, 4-delade fast hÜjd och hÜj/sänkbara Manuellt reglerade sängbottnar . . . . . . . 3:2A

;aVPRqTXUMLMT Synhjälpmedel . . . . . . 9:1P

Motoriserad reglerad sängbotten . . . . . . . 3:2B

;aV[SILILM Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Sängar, 4-delade hÜj/sänkbara Manuellt reglerade sängbottnar . . . . . . . 3:2A

Kurser och Seminarier . . 7:2A Rehabanläggningar . . . . 7:3A ;aV\M\Q[S\TIUU[SQVV FĂĽrskinnsprodukter . . . . 3:3F Ă&#x2013;vriga sängkläder . . . . 3:3G ;a[\MUZ]TT[\WTIZ Systemrullstolar . . . . . 2:2H SĂĽrfĂśrband Hudskydd o hudrengĂśring . 1:7D SĂĽrplattor- bensĂĽr SĂĽrplattor- bensĂĽr . . . . 1:7H SĂĽrvĂĽrd Hudskydd o hudrengĂśring . 1:7D

Motoriserad reglerad sängbotten . . . . . . . 3:2B Sängar fÜr läkning av \ZaKS[sZ Sängar . . . . . . . . . 1:2C SängbenstÜd SängbenstÜd. . . . . . . 3:4I Sängbord Sängbord . . . . . . . . 3:4K Sängdävert Repstege . . . . . . . . 3:4D

T Tablettdoserare FotvĂĽrd. . . . . . . . . 1:7J <ISTaN\N Z[QUJI[[qVO Taklyft fĂśr simbassäng. . . 6:1F TalbĂścker TalbĂścker . . . . . . . . 7:2F TalfĂśrstärkare TalfĂśrstärkare . . . . . . 5:1R <ITTZQSIZLZaKSM[SqZT Ă&#x201E;ta o dricka . . . . . . . 4:1D <IT[aV\M[MZ Talsynteser . . . . . . . 9:1Q Taltidningar Taltidningar . . . . . . . 7:2E Talträningshjälpmedel Talträningshjälpmedel . . . 1:3B Talventiler Omkopplare, strĂśmbrytare . 5:1U Tandborste FotvĂĽrd. . . . . . . . . 1:7J Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A TandvĂĽrd . . . . . . . . 1:7F Tandborste, elektrisk FotvĂĽrd. . . . . . . . . 1:7J <IVLMUKaSTIZ Tandemcyklar . . . . . . 2:5D TandvĂĽrd TandvĂĽrd . . . . . . . . 1:7F 93


Tappningskatetrar Inkontinensprodukter . . . 1:7B

Tippbrädor Tippbrädor . . . . . . . 1:1O

<WNÆWZ l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H

Tarmreglerande medel Tarmreglerande medel . .1:7M

Tjänster Tjänster . . . . . . . . 9:1T

Telefoner för hörselskadade Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel . . . . . . 5:1L

Toaförhöjare Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar . . . . . . . 3:6C

Tolkcentral/samtalsförmedling Tolkcentral/samtalsförmedling . 7:2J

Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel . . . . . . 5:1L

Toaförhöjningar, fristående 3:6B

Temperaturinställning/ Spisbevakning Temperaturinställning/Spisbevakning. . . . . . . . 3:5D

Toaförhöjningar, fristående Toaförhöjningar, fristående 3:6B

TENS Utrustning för smärtlindring1:1D

Toalett med duschbidé Bäcken och Bidéer . . . . 3:6N

Termostatblandare Blandare/Termostater för våtutrymmen . . . . . .3:6M

Toalett/tillbehör med dusch Toalett/tillbehör med dusch 3:6S

Engreppsblandare . . . . 3:5C <M[\KaSMT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träning och träningsutrustning . 1:4C Teststickor Teststickor . . . . . . . 8:1H Thoraco-lumbo-sacral ortoser Thoraco-lumbo-sacral ortoser. . 1:6C Tidskrifter Tidskrifter . . . . . . . 7:2D Tillbehör för gånghjälpmedel t ex doppskor o isdubbar Tillbehör för gånghjälpmedel. t ex doppskor o isdubbar. . . . 2:1G <QTTJMPZ\QTTXMZ[WVTaN\IZ Tillbehör till personlyftar . 2:3J Tillbehör till rullstolar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L 94

Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar . . . . . . . . . . 3:6C

Toalettarmstöd Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . 3:6L Toaletter Toaletter . . . . . . . . 9:1C Toalettpappershållare Stödhandtag och toalettarmstöd . . . . . . . . 3:6L <WITM\\[Q\[IZUMLQVJaOOL TaN\IVWZLVQVO Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning. . . . . . . . 3:6D Toalettstolar Toalettstolar . . . . . . . 3:6A Toalettstolsförhöjningar Toaförhöjningar, fasta toalettsitsar . . . . . . . 3:6C Toaförhöjningar, fristående 3:6B Toastol på hjul Bad-, Duschstolar och Badbrädor . . . . . . . 3:6F Tvättställ . . . . . . . . 3:6P

Toupé Stödbandage för ortoser och proteser. . . . . . . . . 1:6I Tracteostomaventiler Omkopplare, strömbrytare . 5:1U Traktionsutrustning Träning och träningsutrustning . 1:4C Trapphissar och klättrare Trapphissar och klättrare . 3:7F Trappklättring, hjälpmedel för Hjullyftar, eldriven med lyftselar/ lyftslingor . . . . . . . . 2:3B Trapphissar och klättrare . 3:7F Övriga personlyftar . . . . 2:3H Trappor Trappor . . . . . . . . 3:7C <ZMPR]T[KaSTIZ Trehjulscyklar . . . . . . 2:5B <ZaKSI^TI[\IVLMJIVLIOM Tryckavlastande bandage . 1:2D <ZaKSI^TI[\VQVONZPIVLÆI\WZ Fotvård. . . . . . . . . 1:7J <ZaKSX]T[[\QU]TI\WZMZ Tryckpulsstimulatorer . . . 1:5A <ZaKS[\Z]UXINZ kompression Anpassade kläder . . . . . 1:9D <ZaKS[sZ[UILZI[[MZ Madrasser och liggunderlägg1:2B <ZaKSqZUNZSWUXZM[[QWV Tryckavlastande bandage . 1:2D


www.hjmo.se

<ZaOOPM\[LMUMV[TIZU Trygghets-/demenslarm . . 5:1P <ZaOOPM\[TIZU Trygghets-/demenslarm . . 5:1P <ZaOOPM\[\MTMNWV Telefoner, texttelefoner och telefonhjälpmedel . . . . . . 5:1L Trygghets-/demenslarm . . 5:1P Trädgårdsarbete, även på balkongen Trädgårdsarbete, även på balkongen. . . . . . . . 6:1E Trädgårdsredskap Trädgårdsarbete, även på balkongen. . . . . . . . 6:1E Träning och träningsutrustning Träning och träningsutrustning . 1:4C Träningbälg Träning och träningsutrustning . 1:4C <ZqVQVO[-ZOWUM\MZKaSTIZ Tränings-Ergometercyklar . 2:5E Träningsapparat universal Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träningsband Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Träningsutrustning i bassäng Träningsutrustning i bassäng1:4G Tröskelramper Ramper, portabla och stationära . . . . . . . . 3:7G Tumbandage Fingerledsstöd o -ortoser . . 1:6J Tvätt HSS normer Tvätt HSS normer . . . . 4:1I Tvättställ Tvättställ . . . . . . . . 3:6P Tvättsvamp med sugkopp Fotvård. . . . . . . . . 1:7J <aO[I`UMLNRqLZIVLMPIVLtag Diskbänkar . . . . . . . 3:5E <aO\ZaKS Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Tång för värmepackning Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F Tänger, ergonomiska Receptfria Preparat . . . . 1:1R

U

Träning och träningsutrustning. . . . . . . . 1:4C

Ullprodukter Fårskinnsprodukter . . . . 3:3F

Träningsbänk Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Ultraljudsrengörare Tandvård . . . . . . . . 1:7F

<ZqVQVO[KaSMT Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

=VLMZ^Q[VQVO[R]SOaUVI[ter Undervisning sjukgymnaster 1:4F

Träningsmaskiner Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träningsredskap Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Träningstrappa Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B

Undervisningsmaterial Undervisning sjukgymnaster 1:4F Uppresningsbälte Uppresningsstöd . . . . . 3:4F Uppresningshjälpmedel Uppresningsstöd . . . . . 3:4F

Uppresningsstöd Uppresningsstöd . . . . . 3:4F Urinprodukter Urinprodukter . . . . . . 1:7C Urinpåsar Urinprodukter . . . . . . 1:7C Urinränna kvinnor Urinprodukter . . . . . . 1:7C Urologiska produkter Inkontinensprodukter . . . 1:7B Utrustning för andningsbehandling Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A Utrustning för bråckbehandling Utrustning för bråckbehandling . 1:1C Utrustning för bubbelbad Hygienstol . . . . . . .3:6O Utrustning för bubbelbad .3:6Q Utrustning för cirkulationsbehandling Utrustning för cirkulationsbehandling . . . . . . . 1:1B Utrustning för inkontinensträning Utrustning för inkontinensträning . . . . . . . . . 1:1I Utrustning för jontoforesbehandling Läkemedel för smärtlindring1:1K Utrustning för muskelstimulering Utrustning för muskelstimulering . . . . . . . 1:1E Utrustning för smärtlindring Utrustning för smärtlindring1:1D Utrustning för stimulatorer för smärtlindring Utrustning för smärtlindring . . . . . . 1:1D 95


=\Z][\VQVONZ[aV\M\Q[S\W digitalt tal Utrustning för syntetiskt och digitalt tal. . . . . . . . 5:1H Utrustning för uppsökande tandvård Munrelaterade hjälpmedel . 7:5A Utrustning för värme- och SaTJMPIVLTQVO Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . 1:1F

V Vagn för rörelsehindrade Vagn för rörelsehindrade. . 2:5G >IOV[]TSaIJL]S\QWV[JTWKS Vagn för rörelsehindrade. . 2:5G Vandrarhem Hotell . . . . . . . . . 7:1C Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik Vanliga kläder, dvs som kan köpas i butik . . . . . . . . . 1:9A Vatten- och gasarmaturer Vatten- och gasarmaturer . 3:7A Veckband Hobbymaterial o Redskap . 6:1D Ventilator, hem Maskinell utrustning . . . 3:9A Vibrationslåda Vibratorstolar (för döva) . . 1:3A Vibratorstolar (för döva) Vibratorstolar (för döva) . . 1:3A Viktskivor Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Viktsko Idrott och friluftsliv . . . . 6:1B Vred Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L Övriga tillbehör . . . . . 3:6T 96

Vridplattor Vridplattor . . . . . . . 2:4B >sONZXMZ[WVTaN\ Övriga personlyftar . . . . 2:3H

Ånginhalator Utrustning för andningsbehandling . . . . . . . 1:1A

Vårdbälte Sänggrind inkl sänggrindsskydd 3:4H

Ä

Vårdsängar Manuellt reglerade sängbottnar . 3:2A

Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

Ändavslutningar Tillbehör till rullstolar . . . 2:2L

Motoriserad reglerad sängbotten 3:2B

Äta o dricka Äta o dricka . . . . . . . 4:1D

>qZUMSaTJMPIVLTQVO Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . . 1:1F

Äta och dricka Äta och dricka . . . . . . 9:1O

Värmebandage Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . . 1:1F Värmebehållare Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . . 1:1F >qZUMLaVI Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . . . 1:1F Värmekudde för värmebehandling Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F Värmekudde överdrag Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F Värmelampa Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F >qZUM[SaLL Utrustning för värme- och kylbehandling . . . . . . 1:1F

Å Åkpåse rullstol Arbetskläder. . . . . . . 1:9E Batterier och batteriladdare 2:2J

Ätredskap Matlagning . . . . . . . 4:1A

Ö Örngott Inkontinensprodukter . . . 1:7B Öronhårsklippare Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L l^MZNZÆa\\VQVO[XTI\\NWZU l^MZNZÆa\\VQVO[XTI\\NWZU . 2:4D Övernattning Hotell . . . . . . . . . 7:1C l^ZQONZÆa\\VQVO\M`[MTIZ och bälten l^ZQONZÆa\\VQVO\M`[MTIZWKP bälten . . . . . . . . . 2:4C Övrig transport Övrig transport . . . . . 2:5I Övrig utrustning Övrig utrustning . . . . . 3:5F Övriga av- och påklädningshjälpmedel Övriga av- och påklädningshjälpmedel . . . . . . . 1:8F Övriga barnhjälpmedel Övriga barnhjälpmedel . . 9:1U


Övriga möbler Övriga möbler . . . . . . 3:8I Övriga möbler . . . . . . 3:8I l^ZQOIXMZ[WVTaN\IZ Övriga personlyftar . . . . 2:3H Övriga produkter personlig vård Övriga produkter personlig vård . . . . . . . . . . 1:7L l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ l^ZQOI[SWZ\WNÆWZ . . . . 1:9H l^ZQOI[XMKQITKaSTIZ Övriga specialcyklar . . . 2:5H Övriga sängkläder Övriga sängkläder . . . . 3:3G Övriga tillbehör Övriga tillbehör . . . . . 3:6T

97


Frün idÊ till brevlüda pü sju arbetsdagar Vykort fÜr 9:50 styck! Vi hjälper dig att producera vykorten och ser till att det nür rätt mottagare. I priset ingür: Q IdÊ och budskap Q Mülgrupps- och adressurval Q Produktion och tryck Q Distribution och porto

Vüra adressregister uppdateras dagligen aktivt via telefon, e-post och fax. DärfÜr levererar vi alltid färska kontaktuppgifter av mycket hÜg kvalitet.

Business to business

Hushüllen i Mälardalen

Vi har färska kontaktuppgifter till beslutsfattare inom fÜljande omrüden:

Vi har ocksü färska uppgifter till hushüllen i hela Mälardalen

Q Fastighetsägare i Stockholms län Q Kommunal vürd och omsorg

Q Välj bland en mängd olika selekk teringsvariabler sĂĽsom geograďŹ , boendeform, ĂĽlder, kĂśn, civilstĂĽnd, kĂśpkraft med mera

Q Politisk ledning inom kommun och landsting

Q Ditt utskick nĂĽr samtliga brevlĂĽdor i bĂĽde ďŹ&#x201A;erfamiljshus och villor

Q Upphandlare och inkĂśpare i stat, kommun och landsting

Q Vi respekterar alla med â&#x20AC;?Nej-tack till reklamâ&#x20AC;? och nix

Q Svensk hälso- och sjukvürd

Q Kontaktuppgifter till Ăśver 220 000 fĂśretag

Välkommen till Stockholms Fastighetskalender

B

Fastighetsbranschens uppslagsverk

Sü här kan ett vykort se ut

Idag är Den BlĂĽ Boken nĂĽgot av fastighetsbranschens uppslagsverk. Den är praktisk att ha med sig pĂĽ fältet och IV^qVL[Ă&#x2020;Q\QO\I^[s^qTN Z[qSZQVO[JWTIOZqLLVQVO[\RqV[\ NI[\QOPM\[qOIZMN Z^IT\IZMPIV\^MZSIZMUMLĂ&#x2020;MZI Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera och kvalitetssäkra uppgifterna i kalendern. En nyhet i ĂĽrets tryckta upplaga är information om Vaxholms och Ă&#x2013;sterĂĽkers fastighetsbestĂĽnd. Det innebär att du har tillgĂĽng till fastighetsfakta om totalt 19 kommuner i Stockholms län.

betalt

I den BlĂĽ Boken ďŹ nner du: Q

Drygt 23 000 kommersiella fastigheter.

QKontaktuppgifter

till 11 855 fastighetsägare.

Q3WV\IS\]XXOQN\MZ\QTT Q 3WV\IS\XMZ[WVMZQ

NI[\QOPM\[NÂ Z^IT\IZM

JW[\IL[Zq\\[NÂ ZMVQVOIZ

QgOIZJa\MVUMLSÂ XM[SQTTQVOWKPSÂ XsZ

taxeringsvärden med mera. Q

Gatunamnsregister.

Q

.I[\QOPM\[QVNWZUI\QWVUMLILZM[[S^IZ\MZ N Z[IUTQVO\WU\IZMITJW[\IL[WKPTWSITa\WZ JaOOsZWKPM^MV\]MTT\WUJaOOVIL[sZ\I`MZQVO[ värden med mera.

*OGPSNBUJPOÂ&#x2014;SGÂ&#x2014;STLWBSB

/VLBOE VL§QB4UPDLIPMN T 'BTUJHIFUTLBMFOEFS  BVUHÂ&#x2122;WBOLSPOP S FMMFSUJMMQSFOVNFSBUJPOTQ SJT LSPOPS 7Â&#x2014;MLPNNFOBUULPOUBLUBPT TG§S CFTUÂ&#x2014;MMOJOHFMMFSGSÂ&#x2122;HPS &9,-VTJWF.0.40$)'

Nalleshus AB Kalle Tornado Snartvürvägen 27 C 062 50 Tjotahejti

Kundnummer

3",5

4UPDLIPMNT'BTUJHIFUTLBMFOEFSr4Ă&#x2022;EFSCZWĂ&#x2026;HFO$r"SMBOEBTUBEr5FMr'BYrJOGP!GBTUJHIFUTLBMFOEFSOTerXXXGBTUJHIFUTLBMFOEFSOTe

S:t Eriksgatan 121 B r 113 43 Stockholm r 08-591 286 86 r info@nykund.se r www.nykund.se

98


Avs: HSI Förlag AB, Söderbyvägen 3 C, 195 60 Arlandastad

Ä en världens bästa Äv er hjälpmedel specialister på produkter för inredning nniskor med nedsatt funktionsförmåga.

maximalt för fysiska begränsningar med rdiga lösningar till våra brukare - över

, Pressalit Cares Ke K ep adör och Årets t Id I rottare a OS, S VM V och EM E simning. Pressalit Care AB

w.pressalitcare.se

Showroom: Kista Science To T wer Tln: 08 444 19 30

Hjälpmedelsöversikten  

Välkommen till HjälpmedelsÖversikten - produkt- och leverantörsguide. Sök på produktens/tjänstens namn (eller del av dess namn), på varumärk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you