Page 1

- Hjem til Israel hjhome.org • Nyhetsbrev Nr.7

• August 2012

Shiluv – ungdommer som vil ta vare på Skaperverket Av: Eli Finsveen

Vi har tidligere skrevet om folk fra Shiluv som lager felles kolonihager på småtomter som ligger brakk rundt om i byene i Israel. Shiluv er også opptatt av å lære folk verdien av resirkulering, gjenvinning og kompostering; alt sammen ting som kan skåne miljøet. Dette har israelerne til nå ikke vært særlig flinke til.

Det er varmt å svinge hakken.

I skråninger er terrasser en god løsning, men de må bygges solid.

Noen unge har vært på kurs i Galilea, to uker i juli. De ønsket å lære hvordan man kan bli selvforsynt med frukt og grønnsaker. Drømmen er å få egen hage eller gård der man selv kan dyrke grønnsaker og frukt som ikke er tilført sprøytemidler. Med egenproduksjon får de kontroll med hvilke stoffer de får i seg, samtidig som denne formen for matproduksjonen ikke er en belastning på miljøet.

Disse hagegruppene skaper et hyggelig miljø i nabolaget. Nye immigranter kan være med i fellesskapet uten de helt Gjennom å bygge eller reparere terrasser fikk de praktisk store språkkunnskapene. Her får man kontakt med naboer erfaring. Man behøver ikke traktor, jorden kan bearbeides som man samtidig kan med enklere redskaper. spørre om alt mulig annet som man lurer på På kurset møtte de også Imka, i det nye hjemlandet. en tysk kvinne som fortalte sin Det oppleves som nytfascinerende livshistorie. Hun tig å drive med hagekom til Israel fra Tyskland som bruk innimellom, mens 19 åring, forelsket seg i landet man leter etter arbeid. og folket, og ble boende. De Med dårlig økonomi og unge lærte mye av henne om litt frynsete selvtillitt er enkelt hagebruk; både gamle det godt å kunne gjøre kjerringråd og resultater av noe praktisk. Det gleder moderne jordbruksforskning. å kunne ta med friske, Hun delte generøst av sin ersunne grønnsaker hjem faring. for en immigrant som strever med å finne sin plass. Imka formidler kunnskap om hvilke planter som trives under vanskelige forhold.


Med viktige antisemittisme-studier inn i det israelske samfunnet Av: Rebekka Rødner

I juli 2006 kom Michael Tossavainen som ny immigrant til Israel fra Sverige. Siden 2010 har han med støtte fra det israelske absorberingsdepartementet og et mindre tilskudd fra HJH kunnet forske på dagens antisemittisme og jødehat i Skandinavia. Dette er nyttig kunnskap både for Mikael, Israel og Skandinavia. Integrering via jobb Arbeidet ved Kantor-senteret er viktig for Mikaels integrering i israelsk samfunn, forteller Roni Stauber, som leder dette prestisjetunge senterets program for studier om antisemittisme og rasisme i dag. Senteret er verdensledende. Det gir en god forankring til Mikaels akademiske karriere i Israel. Roni håper de får beholde ham videre. - Det er veldig viktig at han får fortsette sitt betydningsfulle arbeid her ved Tel Aviv universitetet, forteller Roni. Gjennom Mikaels arbeid kommer ny informasjon frem, samtidig som det er en effektiv og god integrering for ham inn i det israelske samfunnet. Det er også viktig at Israel får beholde sine gode akademikere – alt for mange reiser til USA og andre steder. Deler informasjonen Mikael er en aktiv akademiker som i tillegg til forskningen og undervisningen ved Kantor-instituttet også underviser andre steder. - I året som gikk underviste jeg også ved Det svenske teologiske instituttet i Jerusalem og ved Yad Vashem, forteller Mikael. Han skal også holde foredrag for deltakerne på høstens solidaritetstur om sitt arbeid. Mikael har vært i Sverige og snakket om den alvorlige situasjonen i Europa, og spesielt i Skandinavia. Anti-israelske følelser smitter over og skaper ytterligere anti-jødiske tendenser i tillegg til tradisjonell antisemittisme.

Mikael Tossavainen trives i forskermiljøet ved Tel Aviv Universitetet

Viktig å se realitetene om antisemittisme i hvitøyet Mikael Tossavainen er ikke en akademiker som sitter med hodet i en sky, men er en ung mann med fingeren i jorden og evne til å se virkeligheten slik den er, selv hvis den skulle være ubehagelig. Og godt er det, for i mai i år fikk mange nordmenn seg en skremmende overraskelse: Undersøkelser utført av Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og av Det Mosaiske Trossamfund bekrefter det andre meningsmåler allerede har påvist ellers i Europa: Antisemittisme og jødehat eksisterer i beste velgående, også i det norske samfunnet. Mikaels kartlegging av antisemittisme i Skandinavia i dag er viktig kunnskap å ha med seg når man skal bekjempe den voksende antisemittismen. Mikaels forskning på hvem som har antisemittiske holdninger, hva påstandene er og hvor de kommer fra, er gode verktøy å ha når man skal diagnostisere og finne riktig medisin mot den smittende antisemittismesykdommen, også i Norge.

PROSJEKTENE Vi vil gjerne fortelle om det fantastiske arbeidet som prosjektene gjør. Hvis du går i en gruppe eller forening der et foredrag om dette kunne passe, kan vi komme og informere om arbeidet for Israels immigranter. Det arbeidet som gjøres bør flere i Norge bli kjent med. Ta gjerne kontakt med oss på tlf 22 36 21 70.


JØDISKE KULTURDAGER 2012 I Trondheim blir det konserter, mat og forelesninger ved årets jødiske kulturfestival 31.august – 2. september. I år blir det spesielt fokus på jødisk liv i Polen, med både utstilling og forelesninger. Norske Bente Kahan kommer til å opptre, og også fortelle om sitt kulturarbeid i Polen. Det blir også konsert med mange andre, blant annet Esther Orkester, Goylem Space Klezmer og Alpaca Trio. For tredje gang blir det arrangert jødiske kulturdager i Oslo. I år blir det en hel uke med jødisk kultur fra 2. til 8.september. Her er jiddisk årets tema. Søndag 2.september starter det med en hel dag fylt med jiddisk sang, teater, språk og humor. Lørdag 8.september blir det klezmernatt på John Dee med musikk fra Urban Tunélls Klezmerband fra Norge, Sternfall Klezmer fra Sverige og Budapest Klezmerband fra Ungarn.

Du kan lese mer om de jødiske kulturdagene inne på nettsidene til det jødiske museet i Trondheim: www.jodiskemuseum.no og det jødiske museet i Oslo: www.jodiskmuseumoslo.no

Den store forskjellen

Kjære Giver! Det er svært mye som inspirerer og er meningsfullt ved å lede Hjelp Jødene Hjem, det sier seg egentlig selv, men det som virkelig setter prikken over i’en er at den hjelpen dere gir og som vi formidler, virkelig betyr en stor forskjell for de som mottar den. Dette kan dere lese om i artiklene om de forskjellige prosjektene i våre nyhetsbrev, i vår avis og på vår hjemmeside og på Facebook-side. Har dere mulighet kan dere også se det ved selvsyn på vår årlige solidaritetstur. Både USA og store deler av Europa synes å være inne i en langvarig og dyp økonomisk krise, men til nå har Israel ikke blitt alt for sterkt påvirket av denne. Beklageligvis viser de siste rapporter at dette er i ferd med å endre seg. Israel er det eneste landet i verden som er under konstant trussel om utslettelse fra så vel flere naboland, mer fjerntliggende land og fra en rekke terroristorganisasjoner, og må derfor benytte alt for stor andel av landets midler til å forsvare sin selvsagte rett til å eksistere. En nedgang i økonomien vil derfor måtte ramme den vanlige israeler. Det er en kjensgjerning at nyinnvandrede til Israel, med mindre de er spesielt bemidlede, vil rammes ekstra hardt ved slike kriser. De er spesielt sårbare fordi de hverken har oppsparte midler å tære på eller familie i landet som er i en slik posisjon at de kan hjelpe dem. Ved å lese om våre prosjekter og de vi hjelper, er det lett å forstå hvilken enorm forskjell hjelpen gjør for en nyinnvandret i Israel. Hjelpen dere gir, er imidlertid ikke bare en hjelp til

den enkelte for å oppfylle dennes største drøm og mål i livet, men den er en hjelp til hele Israel. De Av Øyvind Bernatek nyinnvandrede blir, selv Styrets leder om omkostningene ofte er store i begynnelsen, viktige individer for Israels fremgang og i landets kamp for sin soleklare rett til å eksistere. Uten denne hjelpen ville mange nok følt seg nødt til å søke lykken andre steder, men dere muliggjør at de kan bli! Hver gang vi er i kontakt med våre prosjekter og særlig når vi avlegger dem et besøk, møter vi uendelig mye takknemlighet både fra organisasjonene og de som får hjelp av dem. Det inspirerer og motiverer også for ny innsats, og ny innsats trengs, vi kan ikke hvile! Det er fortsatt mange som ønsker å komme hjem til Israel, men som ikke klarer det uten hjelp utenfra, og det vil fortsatt være svært mange nyinnvandrede som trenger ekstra hjelp. Takk for din sjenerøse bistand i vårt arbeid, det er ikke få tusener i Israel som har fått sine liv endret og sine drømmer oppfylt ved gavene dere gir. De vil alltid være fylt av takknemlighet til dere. Jeg håper dere fortsatt vil stå dem bi og hjelpe nye til og i Israel; det er en særdeles verdig oppgave!


Skattefradrag Hvis du ønsker skattefradrag for gaver til HJH og ikke har sendt oss ditt fulle personnummer tidligere, ber vi om at du gjør det i løpet av høsten. Se adressen nederst på siden.

Tannleger fra mange land hjelper Jerusalems barn

Tekst: Eli Finsveen

Dental Volunteers for Israel (DVI) er en helt spesiell tannklinikk for vanskeligstilte barn i Jerusalem. Den drives av en liten administrasjon og frivillige tannleger fra hele verden som kommer for noen få uker og behandler barnas tenner. Å gå til tannlege er dyrt - også i Israel, og neppe noe nye immigranter har anledning til å prioritere.

Fast ansatte, lokale tannpleiere oversetter samtalen mellom barn og tannlege. Ofte har barna tannpine når de kommer for første gang. Den utenlandske tannlegen kontrollerer alle tennene og finner ting som må behandles. Nå får barna rotfylling og plomberinger gratis. Når et barn først er blitt pasient, får det regelmessig oppfølging fra DVI. Vanskeligstilte barn og barn fra mottakssentre for nye immigranter og krisesentre nyter godt av denne fantastiske ordningen. Mange kommer først til senteret når de har fått alvorlige tannhelseproblemer. Disse kan ha medført store smerter og skolefravær. Noen barn er flaue over å ha råtne tenner, og vil ikke gå på skolen eller være sammen med andre barn. Derfor er det viktig at tennene blir satt i stand, og barnet blir opplært til å ta vare på dem.

Tannlege Roy Brahen har reist halve jorden rundt for å behandle små pasienter i Jerusalem Barna, som henvises fra sosialkontoret, får opplæring i tann­hygiene og kosthold. De står foran et stort speil og pusser tennene, og får instruksjon i bruken av den nye tannbørsten de har fått. For en del av barna er det første gang de bruker en slik. Til slutt får de tygge på en liten tablett som danner et rosa skum – og da blir belegget som de ikke har fått pusset vekk, rosa. Da oppdager barna at det å pusse grundig ikke er så lett. Man snakker også om kosthold. I en del kulturer får for eksempel barna tynn te med mye sukker fra de er ganske små, noe som skader tennene.

HJHs givere støtter klinikken. Pengene fra Norge brukes til å dekke vannog elektrisitets­ regningene og andre slike faste kostnader som er helt nødvendige for driften. Ikke akkurat det mest spektakulære kanskje, men DVI er svært takknemlige for at noen har en prak­tisk tilnærming og ser behovet og gir tilskudd til slike kostnader. Det rosa skummet viser at tannpussen ikke er helt perfek

t

Tusen Takk! Våre trofaste givere husker oss, selv om det er ferie! Kr 1.116.250 kom inn i juli. Imponerende.

Holbergs plass 4, 0166 Oslo Telefon: 22 36 21 70 Telefax: 22 36 33 74 Levert av Mailbroking

E-Post: post@hjhome.org Internett: www.hjhome.org Post- og bankgiro: 3000 21 42828

Bak HJH står: Det norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Fellesinn­sam­lingen for Israel/Magbit, Den Norske Israelsmisjon, Norge-Israelforeningene, Med Israel For Fred, Ordet og Israel, Det Mosaiske Trossamfund, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Komiteen for jødene i ex-Sovjet.

Profile for Hjelp Jødene Hjem

HJHs nyhetsbrev august 2012  

Les om shiluv - ungdommer som dyrker og tar vare på jorden samtidig som de lærer om grønnsaker og får med seg selvdyrkede grønnsaker hjem. L...

HJHs nyhetsbrev august 2012  

Les om shiluv - ungdommer som dyrker og tar vare på jorden samtidig som de lærer om grønnsaker og får med seg selvdyrkede grønnsaker hjem. L...

Profile for hjhome
Advertisement