Page 1

- Hjem til Israel hjhome.org • Nyhetsbrev Nr.1

• Januar 2013

Hjertelig takk for et fantastisk år! Tekst: Eli Finsveen Bilde: Prosjektene

2012 ble det aller beste år noen gang for HJH – og det takket være hver enkelt av dere givere. Totalbeløpet for innkomne gaver og arv blir ca. kr 12.507.000. Da har vi samlet inn nærmere 205 millioner siden oppstarten. Dere har all grunn til å glede dere over å ha bidratt til dette flotte resultatet. Det er gaver som folk har gitt av det de har, etter prinsippet «mange bekker små». Noen har også betenkt oss i sitt testamente, eller ved minnegaver og fødselsdager. Og det har vært store gaver innimellom, men det aller meste av det som er kommet inn er 100, 200 og 300 kroner, sendt oss trofast og regelmessig. Vi er dere meget takknemlige for utholdenheten og omtanken, for forbønn og kjærlighet til Israels folk.

Vi som står tett på mottakerne, er så priviligerte at vi får deres hilsner med takk, årsrapporter, bilder og rørende historier. Dette prøver vi å bringe videre. For mottakerne i prosjektene i Israel, Etiopia og tidligere Sovjett er det en stadig kilde til undring at det her oppe i det kalde nord sitter mennesker som har omtanke for jøder i en vanskelig situasjon. Dere givere kan neppe fatte hva denne hjelpen betyr – følelsesmessig og praktisk. Vi som møter mottakerne - ser det i øynene deres, opplever effekten av overføringene fra dere kombinert med praktisk frivillig arbeid lokalt. Og vi ser at stadig nye mennesker får hjelp og finner fotfeste i sitt nye hjemland. Tusen takk for at du også i 2012 bidro i vårt viktige arbeid med å Hjelpe Jødene Hjem til fedrenes land. Uten den økonomiske støtten, ville de ca 25 prosjektene som årlig får bidrag fra HJH, ikke kunnet gjennomføre deler av sitt arbeid.


Pnima:

Kaukasuskvinner kurser seg til arbeidslivet TekstOG FOTO: Mona Beck, Jerusalem

Dr. Shalva Weils smil sitter løst. Hun gleder seg over hvordan flere av de jødiske kvinnene fra Kaukasus som deltar i hennes Pnima-prosjekt stadig orienterer seg mot selvstendighet. Det seneste året har noen av dem gått på kurs for å finne et yrke. Siden 2005 har Shalva standhaftig jobbet i både mot- og medvind for disse kvinnene og deres barn slik at de skal komme seg over til et mer verdig liv. Takket være økonomisk støtte fra HJH de siste fire årene, begynner tegn på god utvikling å vise seg. Bakgrunnen til denne spesielle kvinnegruppen fra fjellene i Kaukasus er at de mangler utdannelse, lever et fattigslig liv som immigranter til Israel. Ofte har de giftet seg som 17-åringer (oftest i arrangerte ekteskap) og i mange tilfeller har de voldelige og alkoholiserte ektemenn – også de uten utdannelse. Kvinnene har liten mulighet til å komme seg ut av hjemmet – eller kanskje fra ektemannen - uten kunnskaper og utdanning slik at de kan stå på egne ben. Kosthold -Hvert år tar vi opp et nytt tema. Vi følger skoleåret som starter i september. Forrige år hadde vi mange møter med kostholdseksperter. Og gjett om det har gitt resultater! De fleste hadde helt feil kosthold som har resultert i sterk overvekt i familiene. Flere har nå klart å endre kostholdet, redusert vekten og et par kvinner har klart å ta av 20-30 kilo! Årets tema er toleranse, fortsetter antropologen – hun har studert jødiske minoriteter siden midten av 70-tallet og har sitt virke på Institutt for undervisning på Hebrew University i Jerusalem. -Kaukasusjødene har liten eller ingen følelse for toleranse. Vet knapt hva det handler om. Shalva har engasjert psykolog Zvika Sternfeld som via foredrag og praktiske øvelser prøver å få dem til å tolerere naboen iallfall – til å begynne med. Kurs – men i hva? -Vi måtte videre, fortsetter hun. Kurs var tingen. Ja, men kurs innen hva? Shalva må smile... Noen av kvinnene ønsket å gå på skjønnhetsskole, andre ønsket manikyr og pedikyr-kurs, en ville gå på ledelseskurs innen hotell og/eller institusjoner. Men universitetet kan ikke betale slike kursavgifter. Det er da jeg er evig takknemlig for HJH’s støtte og hjelp slik at noen av dem virkelig kunne komme i gang med noe de liker og vil jobbe med, forteller hun.

Disse mødrene har lært mye om oppdragelse, konfliktløsning og kosthold

Dr. Shalva Weil har mange jern i ilden, men brenner spesielt for sitt PNIMA-prosjekt og kvinnene fra Kaukasus som så inderlig trenger hennes hjelp, støtte og bistand også fra dere i HJH

Hjelp til selvhjelp -Men, og det er et stort MEN: De som ønsket disse kursene klarte ikke selv å sette seg ned for å finne ut hvor de kunne starte, hvordan de skulle søke, hva de skulle skrive, og til hvem, eller hvordan begynne denne prosessen. De ville at jeg skulle gjøre alt grovarbeidet for dem... Det gikk ikke, så jeg måtte be dem om å gå til israelske ”NAV” for å få råd og bistand. Det satt langt inne. Og Shalva understreker at viljen til å få dette til skal være sterk, slik at de prøver alle muligheter for å gjennomføre kurset – det er også derfor de må hjelpe til økonomisk selv. Uten bistand fra dere i Norge via HJH, hadde ingen av dem fått det til økonomisk i det hele tatt, bedyrer hun.

Enkle øvelser kan skape forståelse for et pedagogisk poeng

En ønsket å gå på kurs i Herzliya – en god togreise fra Kiryat Yam – en dag i uken. Shalva fortalte henne at vi kan støtte kurset ditt, men ikke reiseutgiftene. Damen fant ut av ting, og reiste frem og tilbake gjennom et halvt år og fullførte kurset. Under tiden var - og er - hun avdelingsleder i en butikk-kjede, men orienterer seg mot hotellbransjen eller institusjoner for eldre. To andre tar nå i mot kunder hjemme innen skjønnhetspleie samt manikyr og pedikyr, en annen har utdannet seg som tannlegeassistent. Det var seks kvinner som startet og avsluttet kurs i 2012, og to nye er godt i gang. Uten HJH’s hjertevarmende giverglede og omsorg for disse kvinnene, hadde de trolig ikke kommet seg videre. Nå har de fått selvrespekt og håpet er at flere av dem følger opp og finner en karrierevei som gir dem styrke, mot og håp om egen jobb og selvstendighet. -Tusen takk for at dere bidrar til å gi disse vanskeligstilte immigrantkvinnene en mulighet til å komme seg videre i livet, hilser Dr. Shalva Weil til alle venner i HJH.


Kjære giver! Vi har lagt 2012 bak oss; det beste året for Hjelp Jødene Hjem noensinne, så igjen en hjertelig takk til alle dere som har gjort dette mulig, og et riktig godt nytt år til hver i sær! Vi satser optimistisk for 2013 og håper at resultatet blir like godt som fjorårets, slik at vi kan fortsette å hjelpe like mange som det vi kunne i fjor. Hva året vil bringe for Israel er vanskelig å vite, den politiske situasjonen i hele Midt-Østen er mildt sagt uklar, men Israel er sterkt og vil helt sikkert ri mulige stormer av, selv om det koster. Året vi er inne i slutter på 13, og i jødisk tradisjon er 13 er spesielt fint tall fordi det står for Guds attributter. Vi får håpe dette symboliserer noe godt, og at dette året blir et år fylt med velsignelse for Israel og dets folk. Vi retter nå i begynnelsen av året fokus på muligheten til å testamentere til Hjelp Jødene hjem, eller gi oss en større gave, og muligheten til å få sitt eget eller noen kjæres navn innskrevet på vårt minnested, ”Eikelunden”, i den botaniske haven i Jerusalem. Dette er vår helt spesielle måte å si takk på, og det er allerede verdsatt av flere. Vi håper også andre vil oppleve dette som en helt spesiell mulighet,

hva enten det skjer som testament eller som en enkelt gave. Også i år vil vi i nyhetsbrevene forsøke å avlegge de fleste av våre prosjekter et besøk, slik at dere kan bli bedre kjent med disse. Et prosjekt som er verdt å nevne og som vi ga støtte til i 2012 er Net@. Jeg har to ganger besøkt av Øyvind Bernatek, styrets leder Net@a-prosjekter i Israel; en gang i Akko og nå sist november i Sderot. Net@ gir ungdom, som ofte strever litt ekstra, en fantastisk mulighet, til å få datautdannelse på fritiden etter vanlig skolegang. Disse unge ville ofte ha fått store problemer på arbeidsmarkedet hadde det ikke vært for denne enestående muligheten. Gjennom Net@ får de gode begynnerjobber etter endt utdannelse, og de får svært gode muligheter til kompetansehevning når de avtjener sin verneplikt. Mange av de unge kommer fra innvandrerfamilier, og alle prosjektene ligger i utviklingsområder i Israel. Ved hjelp av Net@ blir de unge i stand til å stifte og forsørge nye familier, og de er med på å bringe det israelske samfunnet videre fremover i dets teknologiske utvikling. Net@ er et av Israels mange små mirakler!

Mange ganger i løpet av året kommer det slike brev.

Et hyggelig takkebrev Oversatt av: Eli Finsveen

Kjære Eli 20. Desember 2012. Det er i dyp takknemlighet at jeg bekrefter mottakelsen av ytterligere NOK 100.000 til vårt arbeid med å reparere hjem for vanskeligstilte immigranter i nord-Israel. HJHs raushet har brakt mye lys og glede til mange husholdninger i Tzfat, Hadera, Pardes Hana og Or Akiva. Hjem som før var soppinfiserte og fuktige, med taklekasjer og murpuss som skallet av, tekniske feil i røropplegg eller elektrisk anlegg, er nå alle blitt istandsatt - og er sunne og trygge for beboerne. Dere har virkelig hjulpet jøder til å bo i sine hjem med verdighet og respekt. Jeg ser fram til ditt neste besøk, for å dele med deg vårt videre arbeid med dette svært tiltrengte prosjekt. Med de beste ønsker for det nye året, Gabi Nachmani Direktør Livnot U’Lehibanot

Nå får immigrantfamilien varmt vann igjen!

fakta PNIMA er et pedagogisk forskningsprosjekt under Hebrew University Jerusalem. Kaukasiske immigrantbarn skårer dårligst på alle skoletester og har høyest frafallsprosent i videregående skole. Få tar høyere utdanning. Den voksne del av befolkningen som er dårlig

integrert, er preget av arbeidsløshet, vold, kriminalitet og alkoholisme. Prosjektet arbeider gjennom mødregrupper for å skape forståelse for viktigheten av utdannelse og grensesetting. Målet er å få flere barn til å bryte den onde sirkel og bli selvforsørgende samfunnsborgere.


Det blir en opplevelsesrik og spesiell tur til høsten!

Den vil gi deg muligheter til å møte nye, jødiske immigranter, bli kjent med noen av de imponerende prosjekter HJH støtter og komme inn på steder, der vanlige turister ikke kommer. Du får også anledning til å bli kjent med noen av styremedlemmene som blir med på turen. Turlederne blir T.Ekroll, I.Husveg, C. Myrland, så du vil få mye god informasjon om landet, folket, tradisjoner og samfunnsforhold – og hyggelige sosiale samvær. Denne gangen legger vi opp programmet slik at du kan melde deg på en rimeligere ukestur 15. til 22. oktober, som kan utvides til 25. oktober. Første del av turen vil ha utgangspunkt i Tel Aviv og i Jerusalem, siste del i Tiberias. Vi flyr via København med SAS. Detaljert program vil foreligge i slutten av februar.

Tu Bishvat – trærnes nyttår Tekst: Rebekka Rødner

8.februar i år feires det i henhold til den jødiske kalenderen Tu Bishvat – trærnes nyttår. Over hele Israel går skolebarna ut og planter trær på denne dagen. Hjemme feirer man ved å spise frukter og grønnsaker, gjerne noen man ikke har spist denne sesongen ennå. Mange passer på denne dagen å å spise av «de syv slagene» fra Israel – hvete, bygg, druer, fiken, oliven, granateple og daddel (jf. 5.mos 8:8.) Tu bishvat er et godt eksempel på at den jødiske kalenderen er nært knyttet til den israelske geografien og klimaet. I Israel er det på denne årstiden at landet blomstrer: ørkenen er grønn og elvene er, hvis regntiden har vært god, fulle av vann. Dette er en fruktbar tid og begynnelsen på våronnen.

Holbergs plass 4, 0166 Oslo Telefon: 22 36 21 70 Telefax: 22 36 33 74 Levert av Mailbroking

E-Post: post@hjhome.org Internett: www.hjhome.org Post- og bankgiro: 3000 21 42828

Bak HJH står: Det norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Fellesinn­sam­lingen for Israel/Magbit, Den Norske Israelsmisjon, Norge-Israelforeningene, Med Israel For Fred, Ordet og Israel, Det Mosaiske Trossamfund, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Komiteen for jødene i ex-Sovjet.

HJH Nyhetsbrev januar 2013  

2012 ble HJHs beste år noensinne. Les om PNIMAs suksess blant kvinner fra Kaukasus. Takkebrev fra Israel forteller om at HJHs arbeid nytter.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you