__MAIN_TEXT__

Page 19

MORTEN LORENZEN NY DIREKTØR I HJERNESKADEFORENINGEN Morten Lorenzen tiltrådte stillingen som

Morten erkender, at hans egen viden om hjerneskader kunne ligge på et

Hjerneskadeforeningens direktør umid-

meget lille sted før nytår, men han fortæller, at han allerede er blevet klogere.

delbart efter nytår. Kort før bladets dead-

At tilegne sig mere viden om hjerneskader betragter Morten som en af de

line blev han sat i stævne på kontoret til

udfordringer, der er i jobbet.

en lille snak om, hvordan han synes, de første måneder er gået, og hvordan han

»Jeg ved godt, jeg har lang vej endnu, men foreningen må hjælpe mig med

oplever foreningen, nu hvor han selv er

at lære hen ad vejen. Jeg har ikke selv hjerneskade tæt inde på livet, men

blevet en vigtig del af os.

jeg har ret god erfaring som pårørende og ved, hvilket helvede det er, at blive trukket rundt i sygehusvæsenet.«

Vores nye direktør har mange i Hjerneskadeforeningen allerede stiftet personligt

Det lyder ikke som om, der er nogen fare for, at Morten er blevet overvældet

bekendtskab med. Han tog nemlig hul på

af sine første måneder i Hjerneskadeforeningen. Han fortæller, at han er

sin nye opgave ved at deltage i så mange

blevet rigtig godt modtaget og har fået masser af opgaver at tage fat på.

lokale generalforsamlinger, som han overhovedet havde mulighed for. Om baggrunden for den beslutning, forklarer han:

»Jeg er en glad mand. Jeg kan ikke få øje på noget, er er mere meningsfuldt, end det, jeg arbejder med nu. Det er SÅ meningsfuldt at være her, og jeg

»Det allervigtigste for mig har været at være til stede ude i lokalafdelingerne.

tror på, at mine kompetencer kan bruges rigtig godt her. Jeg kan se, at det

At høre og lære og forstå, hvad det er, de gør. Vi er ikke en hierarkisk styret

vi laver, gør en forskel i mange menneskers liv.«

organisation, hvor det hele foregår fra hovedkontoret. Størstedelen af det, vi laver, foregår ude i lokalafdelingerne. Vores frivillige, medlemmerne og

Afslutningsvist får Morten til opgave at redegøre for, hvordan foreningens

de aktiviteter, som vi gør med vores skadede og vores pårørende, det er

medlemmer vil komme til at mærke, at vi har fået en ny direktør.

hjertet i Hjerneskadeforeningen.« »Jeg tror medlemmerne over tid vil opleve en mere progressiv forening, som Hjerneskadeforeningen var ikke helt ukendt for Morten, inden han selv

gerne vil sætte ting i gang, samarbejde og kommunikere. Ikke nødvendigvis

blev direktør. Blandt andet var han med til at igangsætte vores Brainstorm.

med direktøren forrest. Det er mit håb - og min tro - at jeg kan være med

Alligevel har den nye stilling budt på overraskelser.

til at trække foreningen mod en lysere fremtid med synlighed og fokus Hjerneskadeforeningen.«

»Den positive overraskelse er den passion, som der er ude i lokalafdelingerne. Folk er engagerede og vil rigtig gerne lave mere. Men det er også blevet tydeligt for mig, hvor stor forskel der er på lokalafdelingerne. Nogle

OM MORTEN LORENZEN

er meget fremme i skoene, andre har brug for hjælp. Den forskel er jeg

Morten er 55 år og fra Hellebæk ved Helsingør. Senest kommer han fra Kræftens Bekæmpelse, hvor han har arbejdet med fundraising og forretningsudvikling. Han har drevet konsulentvirksomhed siden 1999 og i cirka fem år var han Kongelig Dansk Yachtklubs administrerende direktør. I sin fritid forlader Morten landjorden så ofte han kan komme til det, han er nemlig aktiv sejler.

blevet overrasket over.« Morten oplevede, at da han fortalte sin omgangskreds om det nye spændende job, han skulle i gang med, så var der ingen, der kendte Hjerneskadeforeningen. Derfor var Morten fra starten opmærksom på, at vi alle skal fortsætte med at gøre opmærksom på os selv, og han har flere bud på hvordan. »En forening som vores skal være skarp nok til at kunne sætte en dagsorden i medierne. Desværre er det sådan i medierne, at for at man kan få lov til det, så skal man være konfliktsøgende, og det er vi ikke kendt for. Det skal vi være, men i en balance, hvor vi er skarpe nok til at sige “det der er simpelthen ikke godt nok”, men hvor vi ikke kun er kendt for det. Vi skal også kunne informere og hjælpe politikerne og journalisterne til at gøre deres

ERHVERVSKLUBBEN Morten har fokus på både at sikre de indtægtskilder, vi har, men også at skabe nye - for en sund økonomi skaber ro og mulighed for at lave en masse aktiviteter. Et af Mortens første tiltag for en sundere økonomi, har været at oprette Erhvervsklubben. I Erhvervsklubben forpliger virksomheder sig til at støtte foreningen med et fast beløb årligt i minimum tre år. Flere virksomheder har allerede sagt ja.

arbejde bedre. Faktisk er vi allerede en anerkendt organisation i forhold til at lave veldokumenterede høringssvar, og vi er rigtige dygtige med vores Task Force og Ekspertpanelet. Vi har en vigtig opgave, der hedder information, det er der ingen tvivl om. Jeg oplever, at der fortsat er et meget stort tabu omkring, hvad det vil sige at have en hjerneskade, og hvad mulighederne er for at komme tilbage. Det er klart, at når politikerne og journalisterne kender os, så får vi mulighed for at fortælle historier.«

24

NYHEDEN OM NY DIREKTØR HITTEDE Næsten 20.000 mennesker så vores opslag på Facebook, da vi bød Morten velkommen i foreningen. Dagen efter opslaget besøgte over 1000 personer vores hjemmeside. Til sammenligning har vi på gennemsnitlige dage uden opdateringer cirka 300 besøgende.

Profile for hjerneskadetdk

Hjerneskadet 01 2015  

Hjerneskadeforeningens medlemsblad, april 2015. Læs blandt om historien om det unge par, Thomas og Marianne, der blev forældre samme døgn so...

Hjerneskadet 01 2015  

Hjerneskadeforeningens medlemsblad, april 2015. Læs blandt om historien om det unge par, Thomas og Marianne, der blev forældre samme døgn so...

Advertisement