Page 1

26. ÅRGANG · NR. 2 · 2016

Tema: Må vi låne dit samfundssind? Tæt på virksomheders og privates bidrag


Leder

Af Gitte Frydensbjerg Sekretariatsleder

Det betaler sig at hjælpe Det giver sig selv, at omsorg, støtte og op­ fyldelse af hjemløses og socialt udsattes basale behov kræver både menneskelige, økonomiske og fysiske ressourcer. Derfor er det en central opgave for en organisation som WeShelter at kæmpe for at tilføre flere ressourcer til arbejdet blandt hjemløse og socialt udsatte. Og i dette arbejde spiller virksomheder og privatpersoners bidrag en helt central rolle. Vi oplever, at der er en stor lyst til at hjæl­ pe, og at hjælpen kan tage mange former: Der er vores mange frivillige, som donerer deres tid til at hjælpe andre, og som kan tilbyde vores borgere en helt særlig støtte. Der er alle jer, som støtter os med ting – fra planter til en ny ovn på Mændenes Hjem – og dermed er med til at frigive midler til andre tiltag. Og så er der jer, der støtter os økonomisk, og giver os råderum til at iværk­ sætte nye former for udviklingsinitiativer. Som lederen af vores Væresteder og Opsøgende arbejde, Anders Sørensen, i et interview her i bladet understreger, skal

26. ÅRGANG · NR. 2 · 2016

vi altid arbejde for, at støtten, uanset form, bakker op om en indsats, der hjælper vores borgere på sigt. Når man støtter os, skal det give genlyd ud over den konkrete ger­ ning, og det skal være skridt på vejen mod den bedste indsats for hjemløse og socialt udsatte. Som et nyt indsatsområde vil vi i 2017 forsøge at løfte og styrke erhvervslivets in­ volvering i arbejdet blandt hjemløse. Vi har allerede i dag flere erhvervssamarbejder, hvoraf rederiet DFDS er det største, og et godt eksempel på, hvordan en virksomhed kan give langsigtet støtte til vores arbejde. I syv år har de holdt julefrokost for vores brugere, men som landechefen for DFDS­ i Danmark, Kevin Helsinghof, beskriver i dette nummer, stopper støtten ikke ved en årlig fest: »For mig kunne det lige så godt have været en sommerfest for hjemløse. Vi gør noget godt på dagen, men vi hjælper også WeShelter med at få deres budskab ud blandt andre virksomheder, og vi donerer

REDAKTION Gitte Frydensbjerg (ansvar) Nanna Bohmann

LAYOUT & TRYK Mediebureauet Monsun Egmont

FORSIDEFOTO Bruger på Mændenes hjem med flødeskumskage doneret af Lagkagehuset Foto: Brian Berg

OPLAG 3.700 ISSN 1903-2803

gavebeviser til rejser med DFDS, som for­ håbentligt kan gøre det nemmere for We­ Shelter at samle penge ind. Vi vil have, at vores indsats bidrager til WeShelters arbej­ de hele året rundt«. Det er vi enige i - støtten skal mærkes hele året. Derfor er det også vores ansvar at sørge for, at danskerne og danske virk­ somheder kan udfolde deres store lyst til at hjælpe i projekter og med ting og midler, der på bedste vis kan understøtte og udvikle vores arbejde. Det, vi er sat i verden for, er at hjælpe meget udsatte mennesker, og det gør vi bedst gennem det lange seje træk. Det gælder, når private har lyst til at done­ re en ovn, og det gælder, når vi indgår part­ nerskab med en virksomhed, der vil holde julefrokost for hjemløse. Sådan lever vi op til den tillid I, der støtter os, udviser, og sådan sørger vi for, at vi hjælper vores udsatte og hjemløse medmennesker videre i livet. Glædelig jul og rigtig god læselyst

INFO Magasinet Hjemløs udkommer 4 gange om året. Abonnement er gratis - kontakt Fællessekretariatet eller tjek weshelter.dk For adresseændring kontakt venligst det lokale postkontor

Fællessekretariatet Gl. Køge Landevej 137 2500 Valby Telefon: 36 16 11 13 Email: kontakt@weshelter.dk


En særlig tak for din støtte Få et MiniCruise til Oslo, når du støtter WeShelter med 200 kroner.

Takket være vores samarbejdspartner DFDS har vi lige nu mulighed for at give en rejse med Olsobåden for fire personer som en særlig tak, når du støtter hjemløse og socialt udsatte.

Bestil på www.weshelter.dk/dfds Hele din donation går ubeskåret til WeShelters arbejde. En tur med DFDS for venner og familie På et MiniCruise til Oslo med to overnatninger er der lagt op til afslapning, hygge og skønne middage. Nyd den friske luft på dækket, tag på vinbar og besøg skibets restauranter og caféer. I Oslo har I desuden seks timer til at nyde den norske hovedstads mange oplevelser. Vi giver gavekort, når du støtter os med minimum 200 kroner frem til d. 31. december 2016. Gavekortene kan bruges i 2017.

Magasinet Hjemløs

3


Af Nanna Bohmann. Foto: Brian Berg

Sådan støtter virksomheder og private Støtten fra almindelige danskere og virksomheder spiller en vigtig rolle i det kludetæppe af midler, der finansierer WeShelters arbejde. Hjemløs er dykket ned i nogle af de private initiativer fra det forgangne år, der har været med til at give brugerne af WeShelters tilbud en bedre hverdag og støtte på vejen mod et bedre liv.

Flødeskumskager på Mændenes Hjem En aftale med en lokal filial af gourmet-­ bageriet Lagkagehuset giver brugerne af Mændenes Hjem på Vesterbro mulighed for at sætte tænderne i gode overskudskager, der ellers ville ende som madspild.

Mere end 200 aftener med mad og fællesskab En gang om ugen året rundt mødes frivillige og brugere af WeShelters tilbud for at tilbe­ rede og nyde et sundt og nærende måltid sammen i madklubber. Der er sociale mad­ klubber på natcaféen Café Klare, ungeher­ berget RG60 og værestederne NABO og Pegasus. I 2016 er det blevet til mere end 200 hyggelige aftener i madklubberne.

Succesfuld julekampagne Rigtig mange virksomheder og private gav et bidrag, da vi i julen 2015 gik på gaden med DFDS for at samle ind til WeShelters arbejde. DFDS donerede i den forbindelse et MiniCruise til Oslo til alle, der gav en do­ nation, og både frivillige fra WeShelter og medarbejdere fra DFDS og WeShelter var på gaden for at samle ind til den gode sag.

4

Magasinet Hjemløs

Kirkekollekt betænker hjemløse Hvert år bliver hjemløse og udsatte tilgode­ set ved kollektperioden mellem jul og nytår, og julen 2015 var heldigvis ingen undta­ gelse. Det er vigtige bidrag, der luner året rundt.

Medarbejdere donerer vintertøj Medarbejderne hos DHL Express på Sjæl­ land samlede på eget initiativ hele seks postbure med varmt tøj ind til vores bruge­ re. Vintertøjet blev leveret på Kollegiet Gl. Køge Landevej, lige som kulden lagde sig over byen, og er nu blevet fordelt på We­ Shelters tilbud.

Professionelt massageudstyr til frivillig massageordning Kropsbevidsthed og velvære er i fokus, når frivillige, faglærte massører hver uge tilby­ der brugerne af WeShelters væresteder og herberger et roligt pusterum. Virksomhe­ den Optimal Body Care støtter den frivillige massageordning med produkter, så massø­ rerne er sikret udstyr af høj kvalitet.

Indsamling med TV2 Lorry WeShelter gik i januar 2016 sammen med TV2 Lorry og otte andre organisationer om en indsamling til Københavns hjemløse. De øvrige organisationer var Kofoeds Skole, Røde Kors, Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Hus Forbi, SAND - De hjemløses landsor­ ganisation, Blå Kors og projekt UDENFOR. Der blev indsamlet 535.000 kroner fra pri­ vate donorer, som blev fordelt ligeligt mel­ lem indsamlings-organisationerne.


Sådan kan du støtte os Vil du støtte med tid? Bliv frivillig netværksven for en hjemløs eller frivillig i en af vores sociale mad­ klubber i København. Eller brug dit fag som massør eller økonomirådgiver. Skriv til frivillig@weshelter. dk, hvis du vil høre mere. Vil du støtte økonomisk? Send en sms til 1245 med teksten HJEMLØS, så støtter du WeShelter med 50 kr. om måneden. Du kan også sende et valgfrit beløb via Mobilepay eller Swipp på telefon 24 90 57 73. Vil du donere ting? Vi tager ofte imod donationer, men ring og hør, hvad der er brug for lige nu, før du tømmer kælderen. Skriv til kontakt@weshelter.dk eller ring på telefon 36 16 11 13.

Foto: Brian Berg

Magasinet Hjemløs

5


Af Nanna Bohmann. Foto: DFDS

»Man må tage stilling til den verden, man bevæger sig i« Man kan ikke drive en virksomhed i dag uden at tage ansvar for det samfund, man er den del af. Men man skal sætte ind der, hvor man kan bruge sine kompetencer. Sådan lyder det fra Kevin Helsinghof, landechef i rederiet DFDS, som er WeShelters største erhvervspartner. Der kan ikke være nogen tvivl om, at virk­ somheder er sat i verden med ét formål: At tjene penge. Alligevel er det næsten umuligt at finde en virksomhed i dag, der ikke som minimum er involveret i et eller flere god­ gørende projekter. Der doneres penge til indsamlinger, medarbejdere får fri til at lave frivilligt arbejde, og produkter og ydelser gives væk i den gode sags tjeneste. For langt de fleste større virksomheder herhjemme er samfundsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility), som fæ­ nomenet kaldes, nu en integreret del af de­ res forretning, der plejes og passes på linje med resten af virksomheden. Men hvorfor er erhvervsdrivende så vilde med at hjælpe, og hvad får de ud af det? De spørgsmål har Hjemløs søgt svar på hos DFDS, der er WeShelters største erhvervspartner. »Vi gør det, fordi vi mener, at det er så­ dan, det skal være. Man kan ikke drive en virksomhed i dag uden at tage stilling til den verden, man bevæger sig i.« Sådan lyder det korte svar fra Kevin Hel­ singhof, der DFDS’ landechef i Danmark. Ifølge Kevin Helsinghof er det ikke længe­ re et spørgsmål om, hvorvidt virksomheder skal engagere sig i samfundet, men hvordan de skal engagere sig. »Vores aktionærer køber selvfølgelig ind på, at vi tjener penge, men der også en klar forventning fra både aktionærer og kunder om, at vi deltager aktivt i samfundet. Det er

6

Magasinet Hjemløs

ganske enkelt sådan, det er at drive forret­ ning i dag«, forklarer han.

Sammenhæng mellem bundlinje og socialt ansvar Spørger man Kevin Helsinghof, er den sto­ re kunst, når virksomheder arbejder med CSR, at skabe sammenhæng mellem virk­ somhedens sociale ansvar og bundlinjen. For de CSR-partnerskaber og velgørende projekter, som virksomheder går ind i, skal hænge rigtig godt sammen med den øvrige del af forretningen, og man skal sætte ind, hvor man ved, at lige netop ens virksomhed kan gøre en forskel. »For DFDS giver det mening at støtte WeShelter. Vi holder til i København, det er her vi har vores båd og WeShelter hjæl­ per hjemløse, der i høj grad er et storbyfæ­ nomen. Den københavnske beliggenhed forpligter, og hjemløse-problematikken er noget, vi ikke kan ignorere,« siger Kevin Helsinghof.

Medarbejderne banede vejen Partnerskabet mellem DFDS og WeShelter opstod ud af et ønske om at gøre noget for udsatte københavnere. Oslobåden sejler de fleste dage året rundt med juleaften som en undtagelse. Da båden skal være klar til før­ ste juledag, er der dog alligevel besætning ombord den 24. december. Medarbejderne plejer derfor at holde en besætnings-jule­

Kevin Helsinghof, DFDS’ landechef i Danmark.

»Vi joker lidt med, at julefrokosten for de hjemløse har større opbakning blandt vores medarbejdere end vores egen julefrokost« aften, men fik i stedet den ide, at de ville opgive deres jule for at hjælpe andre. »Når man er på båden juleaften og er


Hvad er CSR?

væk hjemmefra, kan det sammenlignes med ikke at have et sted at holde jul. Vi un­ dersøgte, hvem der hjalp hjemløse i Køben­ havn og fandt frem til WeShelter«, fortæller Kevin Helsinghof. Men så nemt skulle det ikke gå. Da DFDS første gang kontaktede WeShelter og præ­ senterede ideen, fik de et høfligt nej tak, som Kevin Helsinghof udtrykker det. For lige netop juleaften er den aften på året, hvor der er flest, der tænker på de hjem­ løse. Så tilbud om at fejre jul var der nok af. Hos WeShelter foreslog man i stedet, at det kunne blive en julefrokost. Sådan blev det, og i år er det syvende gang, at DFDS inviterer hjemløse og udsatte til julefrokost på Oslo-båden. I dag er samarbejdet udvidet betydeligt, men julefrokosten er stadig i centrum, som en dag hvor DFDS-medarbejdere donerer deres tid og arbejdstimer til at sørge for en festdag for WeShelters brugere. Der bliver serveret den store julefrokost-menu, der bli­ ver uddelt gaver som forskellige sponsorer hjælper med, et band stiller op gratis og en gruppe aktive strikkere sørger for, at alle får et par varme sokker med hjem. »Vi joker lidt med, at julefrokosten for de hjemløse har større opbakning blandt vores medarbejdere end vores egen julefrokost. Det er en nærværende måde at hjælpe på, hvor du kan se den direkte forskel, du gør, når julefrokosten løber af stablen«, fortæller Kevin Helsinghof og fortsætter: 

»Sidste år var vi endda på gaden for WeShelter for at samle penge ind til deres arbejde. Når man har prøvet at stå der i julemørket, får man en anden respekt for dem, der går på gaden«.

Ingen store kalkuler Når det kommer til CSR, plejer skeptikere at pege på, at virksomheder kun er hoppet på godgørenheds-vognen for at høste frugter­ ne af positiv omtale og goodwill fra forbru­ gere. Den udlægning kan Kevin Helsinghof dog ikke kende fra sit eget arbejde: »Det er ikke sådan, at der er store økono­ miske kalkuler bag vores samarbejder med velgørende organisationer. Forhåbentligt er der da nogen, som synes, vi gør et sympa­ tisk stykke arbejde, men vi sætter ikke den store PR-maskine i gang«.  DFDS har da heller ikke kunnet se sig fri for negativ omtale af deres julefrokost. Her stillede journalister spørgsmålstegn ved, om DFDS’ sociale engagement kun rakte til tiden lige omkring jul. »For mig kunne det lige så godt have været en sommerfest for hjemløse. Vi gør noget godt på dagen, men vi hjælper også WeShelter med at få deres budskab ud blandt andre virksomheder, og vi donerer gavebeviser til rejser med DFDS, som for­ håbentligt kan gøre det nemmere for WeS­ helter at samle penge ind. Vi vil have, at vo­ res indsats bidrager til WeShelters arbejde hele året rundt«, slutter Kevin Helsinghof.

CSR (Corporate Social Responsibili­ ty) kaldes på dansk samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvil­ ken betegnelse, der bruges, handler det om, at virksomheder udviser an­ svarlighed i forhold til det omgiven­ de samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. CSR kan se ud på mange måder, men den officielle danske de­ finition fra Rådet for Samfundsansvar lyder: »Virksomheden viser samfunds­ ansvar og skaber værdi for både virk­ somhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfor­ dringer i overensstemmelse med inter­ nationalt anerkendte principper«.

Sådan holder DFDS julefrokost for hjemløse Hvert år midt i december inviterer DFDS omkring 200 brugere af We­ Shelters væresteder og herberger til en kæmpe julefrokost på Oslo-­båden. Medarbejdere fra DFDS serverer blandt andet en julefrokost-menu med alt, hvad der hører sig til, de sørger for et band, der stiller op gratis og et hold strikkedamer sørger for lunt hjemme­ strik til gæsterne.

Interesseret i et erhvervspartner­skab med WeShelter? Kontakt sekretariatsleder Gitte Frydensbjerg, gif@weshelter.dk / 31 25 12 65

Magasinet Hjemløs

7


Af Nanna Bohmann

Det har vi brug for Samfundssind, løbende støtte og økonomisk overskud til langsigtede indsatser. Det er svaret, når Hjemløs spørger lederen af to af WeShelters herberger og lederen af WeShelters Væresteder og Opsøgende arbejde, hvad de har brug for i deres arbejde lige nu.

Hjælp til selvhjælp kræver sikkert økonomisk fundament

Anders Sørensen, leder af WeShelters Væresteder og Opsøgende arbejde

»I vores branche er vi underlagt et stramt behov for at skaffe midler til både drift og den videre udvikling af vores tilbud og ind­ satser. Det er desværre ikke altid foreneligt med en god langsigtet indsats. Jeg ønsker, at vi havde overskuddet til at udvikle flere projekter for vores borgere, der sigtede mod hjælp til selvhjælp, så de kan rustes til selv at skaffe det, de har brug for«. Sådan lyder det fra Anders Sørensen på

8

Magasinet Hjemløs

spørgsmålet om, hvordan man bedst kan støtte hans arbejde. Anders Sørensen er leder af WeShelters Væresteder og Opsøgende arbejde, som dækker over en række socialpsykiatriske væresteder, dagstilbud, forskellige aktivi­ tetstilbud og sociale projekter for udsatte voksne. Her mangler brugerne ofte helt lavpraktiske ting som vintertøj og andre fornødenheder. Anders Sørensen er derfor løbende i kontakt med virksomheder og pri­ vate, der gerne vil donere ting til WeShelter. »De gode eksempler på den konkrete støtte er, når vi laver korte eller længereva­ rende aftaler med forskellige virksomheder, hvor vi er med til at bestemme retningen, så vi eksempelvis får det tøj, brugerne kan bruge eller den overskudmad, vi ved, vi kan afsætte. Senest har jeg koordineret en ind­ samling af vintertøj, som nu er i cirkulation rundt omkring på vores væresteder«.

Hellere langsigtet indsats Men selvom konkrete fornødenheder er i høj kurs blandt WeShelters brugere, og be­ hovet for den slags hjælp findes hele året rundt, er det langt fra et drømmescenarium, at virksomheder og private bliver nødt til at bidrage med akut hjælp. »Jeg så hellere, at vi kunne arbejde lang­ sigtet med en mere opsøgende og mas­ siv støtte til selvhjælp, så vi ikke år efter

år er afhængige af akut hjælp. Vi kender jo mange af vores brugere over en længere årrække, og vi ville gerne, at vi i endnu høje­ re grad kunne understøtte brugernes prak­ tiske og menneskelige udfordringer. Men støtten til selvhjælp koster penge, og det er et langt sejt træk, som ikke kan dækkes af vores kommunale driftsbevilling«. For WeShelters væresteder gælder, at cirka 90 procent af budgetterne dækkes via sam­ arbejdsaftaler med Københavns Kommune, mens de resterende 10 procent dækkes af private bidrag, fonde og offentlige puljer. Det betyder i praksis, at kommunen støtter driften, men alle tiltag, der ligger uden for drift, skal finansieres andre steder fra. »Al udvikling af vores tilbud rejser vi selv penge til, og der er vi afhængige af, at der er nogen, som vil støtte os. For vi ser ikke de nye målgrupper eller de problematikker, der findes derude, hvis vi ikke har overskud til mere end lige at holde skruen i vandet«, fortæller Anders Sørensen. Og det kan være svært at rejse penge på et marked, hvor mange gode projekter kæmper om få midler. »Der er ikke mange puljer eller fonde, der vil bidrage til årelange projektperioder, så vi kommer gang på gang til at gå på kompro­ mis mellem en ordentlig indsats og en kort­ sigtet økonomisk støtte. Desværre. For det, der virkelig kan rykke, er løbende støtte«.


Vi skal dele ud af vores sociale overskud »Jeg har en urealistisk drøm om, at vi skal kunne give vores borgere på herberg direk­ te adgang til boliger.« Nikolaj Olsen er forstander på to af We­ Shelters herberger: Herberget RG60, som er for unge, og på Kollegiet Gl. Køge Lande­ vej, der er et herberg for voksne mænd. Han er ikke i tvivl, da Hjemløs spørger til, hvad han har mest brug for i sit arbejde, som det ser ud lige nu: billige boliger. »I de år, hvor jeg har været forstander på Kollegiet Gl. Køge Landevej, er muligheden for at få en billig bolig blevet markant min­ dre. For vores beboere betyder det, at der nu er ganske få lejligheder tilbage i Køben­ havn, som man kan bo i, hvis man modtager kontanthjælp eller lignende«. 

To års ventetid på bolig I dag kan en hjemløs på et af WeShelters herberger, der er indstillet til egen bolig og dermed vurderet klar til livet uden for et herberg, vente i op mod to år på at få en bolig i København. Da Nikolaj Olsen kom til som forstander for syv år siden, var ventetiden i gennemsnit omkring to til tre måneder. Den udvikling er katastrofal, hvis man skal slippe ud af hjemløshed, ifølge Nikolaj Olsen. »Det er ikke spor sundt at bo på herberg. Det er en akut løsning, så man ikke skal bo på gaden, men det er samtidig et miljø, der kan være præget af misbrug og vold. Vores

beboere bliver ofte dårligere af at være på herberg i for lang tid«. Især for de hjemløse unge er to år meget lang tid. Samtidig er unges offentlige ydel­ ser generelt meget lave, så det kan være nærmest umuligt at finde en betalelig bolig. »På Herberget RG60 er det et stort pro­ blem, at der ikke er billige boliger. Samtidig er der mange, der er så dårlige, at de slet ikke ender med at komme i egen bolig. Så forsvinder de eller ender i stofgæld. De bor sjældent på herberget så længe, at de ople­ ver det lange seje træk ved at vente på, at der er en lejlighed til dem«. 

Vis overskud Boligproblematikken er en af de helt store udfordringer i Nikolaj Olsens arbejde, og en af de problematikker han ikke kan se en løsning på: »Det kommer kun til at blive værre. Vi mangler boliger, og vi mangler byggegrun­ de. Mange forsøg med skæve og alternative boformer lykkes ikke, fordi man ikke kan finde byggegrunde til det«. Dog peger han på, at det er en proble­ matik, som vedrører os alle sammen, og at vejen til en løsning skal findes ved, at vi alle sammen tager et socialt ansvar: »Det er et problem, når økonomien vinder over alt andet. Boligmarkedets mekanikker er med til at skubbe små, betalige boliger helt ud af byen«.

Nikolaj Olsen, forstander på to af We­Shelters herberger: Herberget RG60, for unge, og på Kollegiet Gl. Køge Landevej, der er et herberg for voksne mænd.

Og her kan vi alle sammen være med til at gøre en forskel for vores socialt udsatte medborgere, ifølge Nikolaj Olsen: »Det her er ikke noget København Kom­ mune eller staten kan løse alene. Det kræ­ ver, at vi alle sammen deler ud af vores so­ ciale overskud og inkluderer socialt udsatte i vores hverdag. Det gælder, når man møder dem i Netto, og det gælder for vores bolig­ marked. Jeg ønsker mig, at der er plads til alle i København«.

Magasinet Hjemløs

9


Klumme

Af Hanne Thomsen formand for WeShelter

Velfærd – det klarer vi da via skatten? Nej, faktisk er det ikke bare vigtigt, men en forudsætning for vores velfærdssamfund, at den skattefinansierede velfærd supple­ res af indsatsen fra frivillige organisationer. For frivillige organisationer er med til at sik­ re ressourcer, folkelig opbakning, kvalitet og metodeudvikling i indsatsen for vores udsatte medborgere. Desværre bliver den fortælling ofte overskygget af de mange ek­ sempler på nedprioriteringer, besparelser og politiske benspænd. I WeShelter oplever vi, som en række andre organisationer, at den statslige pul­ jeadministration er under hastig forandring, hvilket har betydning for vores grundfinan­ siering. Vi oplever, at der står stor respekt om vores arbejde, og vi har opnået offentlig finansiering til flere nyskabende projekter. Det er vi glade for og stolte af. Samtidig har vi desværre mistet flere tilskud, som tidlige­ re har sikret vores daglige drift. Og det er sigende for udviklingen på pulje-området i dag: Vi får færre midler til at dække vores administration og fortalervirksomhed, da alle har blikket stift rettet mod nyudviklende initiativer og direkte indsatser. Men udvikling og nytænkning må altid hvile på et fundament af sikker drift, som er en for­ udsætning for, at vi har overskuddet til at ind­ drage frivillige og tænke nyt på vores område.

København mister tilskud I den finanslov, der netop er forhandlet på plads, har partierne bag satspuljen at fjerne

10

Magasinet Hjemløs

et såkaldt fast særtilskud på 58 millioner kroner, der har været tildelt Københavns Kommune siden 2003. Tilskuddet har været givet, da København har en overrepræsen­ tation af udsatte og hjemløse borgere, og særtilskuddet dækker i dag en lang række vigtige indsatser for udsatte i hovedstaden. Blandt andet hjemløseenheden, som binder indsatsen sammen på tværs, WeShelters egen indsats for unge på RG60, der støtter en gruppe unge, som ud over hjemløshed også præges af misbrug og psykiske lidel­ ser, samt Kirkens Korshærs Natcafe med overnatningstilbud for gadesovere. Københavns Kommunens økonomi er meget bedre, end da særtilskuddet blev indført, men nu, hvor tilskuddet falder bort, og det er Københavns Kommune, der skal finde midler i sit budget, er det er langt fra sikkert, det vil ske, da kommunen er under­ lagt et serviceloft over det samlede forbrug.

Nødvendigt engagement og private bidrag Derfor er frivillige bidrag og samarbejde med erhvervslivet en nødvendighed for vores indsats: En frivillig organisation kan med frivillige bidrag, bidrag fra virksomhe­ der og gaver fra kirker og menigheder sik­ re yderligere ressourcer til den drift, der er grundlaget for, at vi har velfungerende tilbud og indsatser. En frivillig organisation, der har egenfinansieringen på plads, kan selv være med til at vise nye veje, kvaliteter og

Vi får færre midler til at dække vores administration og fortalervirksomhed, da alle har blikket stift rettet mod nyudviklende initiativer og direkte indsatser. skabe nyudvikling for den sociale indsats. En frivillig organisation kan med sit bagland af frivillige og bidragydere sikre en større vi­ den om udsatte mennesker og deres behov og en større forståelse og rummelighed i samfundet generelt. En frivillig organisation med stor opbakning blandt danskerne sen­ der et vigtigt signal til vores politikere om, at Weshelters arbejde er pengene værd. Og vigtigst, når danskerne bakker op om frivillig indsats for udsatte legitimerer det samtidig, at vi stiller krav om, at vi som sam­ fund hjælper udsatte mennesker – primært gennem skatten. Derfor er den private støtte uvurderlig, og derfor satser vi på at udvikle erhvervs­ samarbejder og skabe nye samarbejder, der kan være med til at mindske vores af­ hængighed af politisk vind og vejr. Mange tak for din støtte


Af Nanna Bohmann

Vi skal give følelsen af værd Danskerne er glade for frivilligt arbejde. Faktisk er det næsten halvdelen af os, som bruger en del af vores fritid på at være frivillig. Lysten til at hjælpe mærker man også hos WeShelters Frivilligindsats, men det er alligevel en kunst at finde frivillige, der trives i et miljø, hvor resultaterne af ens indsats kan være lang tid undervejs. »Hvad gør man, når man sidder over for et menneske med en helt anden historie end en selv? Hvad laver man, og hvad taler man om?« Spørgsmålet kommer fra Rikke Prip Estrup, der er projektleder i WeShelters Frivilligindsats. Hun arbejder med WeShel­ ters netværksordning, hvor frivillige mat­ ches som netværksvenner med hjemløse eller udsatte på herberger og væresteder eller med tidligere hjemløse, der skal finde fodfæste i egen bolig. Formålet er at hjæl­ pe den hjemløse med at genskabe sociale kompetencer og relationer.

løse eller socialt udsatte i at opsøge andre eksisterende fællesskaber. »Netværksvenner bygger bro til civilsamfundet. Det kan helt basalt være et spørgsmål om, at der ikke kommer andre på besøg, så netværksvennen måske er den eneste, der kommer til kaffe. Samtidigt møder man en person, der ikke en ansat eller sagsbehandler, hvor der ikke stilles krav, så man har mulighed for at øve sig i bare at være sammen med andre uden for herberget eller hjemløse-miljøerne«, siger Rikke Prip Estrup.

Stor interesse i det frivillige arbejde

Tålmodighed og tid

Interessen for at blive frivillig i WeShelter er stor, men det kræver hårdt arbejde at re­ kruttere de frivillige, der trives i et miljø, hvor resultaterne af ens indsats kan være lang tid undervejs, og hvor fremskridt ofte følges af tilbagefald. »Når man er hjemløs, har man ofte ingen kontakt til familie og venner. Man har ikke overskud til at være noget for nogen, og man har ofte brudte relationer bag sig. Det betyder for mange af vores brugere, at de mister de sociale kompetencer, som andre tager for givet«, forklarer Rikke Prip Estrup. Her kan en netværksven være vejen til at lære at indgå i sociale relationer igen, og på sigt kan en netværksven støtte den hjem-

På trods af interessen er det en svær disci­ plin at finde de frivillige, der trives i arbejdet med meget udsatte mennesker. For mø­ det med en hjemløs eller socialt udsat kan være en udfordring. Mange kommer med en forestilling om, hvad det vil sige at gøre en forskel for en sårbar person. Men den forestilling bliver måske ikke indfriet, og så falder den frivillige hurtigt fra igen, forklarer Rikke Prip Estrup. »Det er ikke en type frivilligt arbejde, hvor man kan se en forskel fra dag et. Man skal være tålmodig, og man skal have forståelse for, at man ikke skal løse borgerens pro­ blemer for dem. Man kan ikke sørge for, at de rydder op eller får vasket tøj, men man

Rikke Prip Estrup rekrutterer ofte frivillige ved at hænge plakater op

kan være noget for dem, og det skal man kunne se ideen i på den lange bane. Også når borgeren aflyser for syttende gang, og det føles som om, man går et skridt frem og to tilbage«.

Fra ensomhed til netværk For at forberede de frivillige bedst muligt tilrettelægger WeShelter et forløb, der ud­ danner og giver indblik i hjemløse-verde­ nen. Det handler ifølge Rikke Prip Estrup både om at give frivillige en forståelse for borgeren og de systemer, der er omkring en hjemløs, men det handler også om at gøre det helt klart, hvad der forventes af en frivillig netværksven. »Det vigtigste er, at man forstår sin rolle. Vi sørger ikke for varmt tøj og mad på bor­ det. Vi skal give følelsen af værd og være med til at bryde den ensomhed, som mange hjemløse oplever«.

Vil du gøre en forskel for hjemløse og socialt udsatte? Bliv frivillig netværksven og hjælp et medmenneske ud af ensomhed. Kontakt os på frivillig@weshelter.dk

Magasinet Hjemløs

11


Kort nyt fra WeShelter

Heling og havearbejde går hånd i hånd I samarbejde med Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har WeShelter startet en social dyrkningshave, hvor heling og ha­ vearbejde går hånd i hånd. Imellem bede og plantekasser kan borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i København nu finde ro i havearbejdet. Haven blev indviet den 29. sep­

tember 2016. Formålet med den sociale dyrkningshave er at afprøve landskabets muligheder for at virke helende og sund­ hedsfremmende. Haveprojektet er støttet af Oak Foundation og Københavns Kommune og er et toårigt pilotprojekt, der løber frem til sommeren 2018.

Kompost og genbrug giver arbejde til udsatte Mændenes Hjems beskæftigelsesprojekt udvider løbende og laver beskyttet beskæftigelse for flere og flere socialt udsatte på Vesterbro. Beskæftigelsen har fået nyt lokale i Kødbyen, som arbejdsfællesskabet kan arbejde ud fra. Udover opgaver med renhold i Kødbyen og på Vesterbros gader, er der også gang i et kompost-projekt, begrønning af Istedgade og et helt nyt tekstil-genbrugsprojekt går i gang i det nye år. Forvent derfor at møde Mændenes Hjems beskæftigelsesprojekt på loppemarkeder på Vesterbro i det nye år.

12

Magasinet Hjemløs


Veloverstået renovering på Kollegiet Beboerne på herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej har i mange år klaret sig med værelser på kun 8 m 2. Det er heldigvis fortid nu, og den 13. oktober 2016 kunne vi fejre, at den gennemgribende og tiltrængte renovering af Kollegiet endelig står færdig. Ombygningen er støttet af Københavns Kommu­ ne og har taget over to år. I dag fremstår huset top-renoveret til stor glæde for beboere og medarbej­ dere.

Tidligere hjemløse hjælper hjemløse Frivillighed er ikke kun for de ressourcestærke. WeShelter har modtaget en toårig bevilling fra puljen Deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere. Formålet med projektet er at afprøve inddragelsen af frivillige peer-støtter i overgangen til egen bolig. Projektet inddrager tidligere hjemløse, der tilbydes et undervisningsforløb, hvor de får mulighed for at omdanne egne erfaringer til kom­ petencer i arbejdet med at støtte nuværende hjemløse. Projektet implementeres i første omgang på Kollegiet Gl. Køge Landevej og Café Klare.

Jubilæum på NABO NABO Center på Amager kunne den 12. oktober 2016 fejre 25 års jubilæum. NABO har været en del af WeShelter siden 1. januar 2015 og er et anonymt aktivitets- og sam­ værssted for udsatte, hjemløse og psykisk sårbare mennesker.

Magasinet Hjemløs

13


Kort & Adresser


1. Projekt Glumsø

6. Mændenes Hjem

11. Værestedet i Sydvest

Lille Istedgade 2, 1706 København V

2. Gartneri Offside

7.

Den Runde Firkant

12. Amadeus

Halmtorvet 9 C + D, 1700 København V

Glumsøvej 1, 2700 Brønshøj

Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene

Enghavevej 171, st., 2450 København SV

Borgbjergsvej 54, 2450 Købehavn SV

3. RG60

8. Blisko

13. Fællessekretariatet

Rådmandsgade 60, 2200 København N

Istedgade 23, 1618 København V

Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

4. Projekt Offside

9. N.A.B.O-Center, Amager

14. Kollegiet Gl. Køge Landevej

Prinsesse Charlottes Gade 28, 2200 København N

5. Café Klare, Natcafé for kvinder

Lyrskovgade 2,2, 1758 København V

Portugalsgade 10, 2300 København S

Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

10. Pegasus

Enghavevej 110, st., 2450 København SV

Foto: Erwin Verbruggen


Al henvendelse: WeShelter, Gl. Køge Landevej 137, 2500 Valby

Magasinpost SMP 42676

Støt vores arbejde på 5 måder Det er bl.a. støtte fra enkeltpersoner, der gør vores arbejde blandt hjemløse og udsatte borgere muligt. Du kan støtte os økonomisk ved at benytte et af nedenstående forslag.

Brug MobilePay/Swipp Du kan sende et støttebeløb til nummer 24 90 57 73

Send SMS Du kan sende en SMS med teksten HJEMLØS til 1245 og støtte vores arbejde med 50 kr. om måneden (+ alm. mobiltakst)

Overfør via netbank Du kan overføre støtte via netbank til reg.nr. 9570 kontonr. 9001859

Brug giro Du kan indbetale støtte til gironummer 9001859. Skriv til kontakt@weshelter.dk, hvis du ønsker at få tilsendt et girokort.

Betal med Dankort Du kan indbetale et støttebeløb med Dankort på vores hjemmeside: weshelter.dk /stoet

Magasinet Hjemløs nr. 2 december 2016  

Må vi låne dit samfundssind?

Advertisement