Page 1

1


2


CLUBORGAAN VAN DE HAARLEMSCHE JACHTCLUB Opgericht 2 oktober 1917 Haarlemsche Jachtclub Postbus 2267 2002 CG HAARLEM Mooie Nelweg 101 2031 BV HAARLEM 06-33716379 Giro: NL26INGB0000101596 Website HJC: www.haarlemschejachtclub.nl HET VERENIGINGSJAAR LOOPT VAN 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 89e jaargang nummer 4, december 2016 BESTUUR: Voorzitter (ad interim): Wilko Emmens – 06-53434298 voorzitter@haarlemschejachtclub.nl

Wedstrijdcommissaris: Bert van Veldhuijsen - 06-41231590 wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl

Secretaris: Ben Dekkers – 023-5378666 secretaris@haarlemschejachtclub.nl

Jeugdcommissaris: Wim Telman – 06-41339185 jeugd@haarlemschejachtclub.nl

Penningmeester: Peter Unkel – 06-81198904 penningmeester@haarlemschejachtclub.nl

Clubhuiscommissaris: Gerard van ‘t Wout – 023-5323828 clubhuis@haarlemschejachtclub.nl

Havencommissaris: Peter Vernout – 06-53113093 haven@haarlemschejachtclub.nl

Havenmeester: Eric Keulen– 06-33716379 (niet op dinsdag) havenmeester@haarlemschejachtclub.nl Technische commissie: Hans de Vries, Hans Gortworst, Henk van Beijeren, Edwin Rijvordt, Jos Ridder tc@haarlemschejachtclub.nl Ledenadministratie: Yvonne Finnema - 023-5383718 leden@haarlemschejachtclub.nl Webmaster: Wendy Hulsebosch en Monique Hoogewoonink webmaster@haarlemschejachtclub.nl Schuimspatten: Redactie: Monique Hoogland en Yvonne Finnema redactie@haarlemschejachtclub.nl Sluitingsdata kopij: 17 feb., 12 mei, 25 aug. en 24 november 2017

Inhoudsopgave Cluborgaan Woordje vooraf Mededelingen HC Kerststukjes maken Vrijwilligersbeleid Wild eten 24 uurs verslag Jeugdspetters Ledenmutaties Mooie Nelloop Het riet fluistert Wedstrijdspetters Activiteitenlijst Gezamenlijke agenda Barlijst

pag. 03 pag. 04 pag. 06 pag. 07 pag. 08 pag. 09 pag. 10 pag. 13 pag. 16 pag. 19 pag. 20 pag. 21 pag. 22 pag. 23 pag. 24

Algemene ledenvergaderingen: 24 maart en 24 november 2017 Bestuursvergaderingen: 14/12 2016, 18/1, 22/2,22/3, 19/4, 17/5, 21/6, 13/9, 18/10, 22/11 en 13/12/2017

3


EEN WOORDJE VOORAF…

Dit is alweer de laatste Schuimspatten van 2016, op naar 2017. Ik schrijf dit Woordje vooraf net na de Algemene Ledenvergadering van 25 november, waar ik met veel plezier op terug kijk. Allereerst op onze vlaggendragers die op het water weer het beste uit zichzelf hebben gehaald en mooie prestaties hebben neergezet. Daar kan onze club trots op zijn. Ook voor de toekomst heb ik er alle vertrouwen in dat de HJC van zich zal laten horen, want voor de opleidingen volgend jaar hebben zich nu al een recordaantal deelnemers aangemeld. Zoals tijdens de vergadering aangekondigd willen wij met het aantrekken van een goede trainer ook de wat verder gevorderde zeilers aan onze club blijven verbinden. Het is toch zonde als zij met zo’n mooie locatie en oefenzeilwater voor de deur uit moeten wijken naar bijvoorbeeld de Braassem. Bij de ledenvergadering was ook een recordaantal, ca. 75, stemgerechtigde, leden aanwezig en met een kleine twintig officiële afmeldingen, is de betrokkenheid dus erg hoog. Ik vind dat met name vermeldenswaardig, omdat de schermutselingen met de Gemeente tot het verleden behoren en het bestuur en de vereniging zich nu weer richt op haar meer “normale” aandachtspunten. Dat ook veel nieuwe leden aanwezig waren stelt het bestuur zeer op prijs. Met een nieuwe ledenmiddag voorafgaand aan de “derde zondag van de maand” bijeenkomst in januari willen wij hun betrokkenheid bij de club verder verhogen. Een ander hoogtepunt van de vergadering vond ik dat wij weer een echt jeugdbestuur hebben. Top dat Emma v.d. Knaap dat met haar bestuursleden op pakt. Ik wens ze hierbij nogmaals veel succes, maar vooral ook heel veel plezier. Betrokkenheid hebben wij hard nodig, zeker in 2017 als wij met een flink aantal evenementen aandacht schenken aan ons 100-jarig bestaan. Frans Hin gaat met een aantal leden aan de slag om daar inhoud aan te geven, maar het wordt pas een echt feest als alle leden ook aan de evenementen meedoen. Als ik nu naar die evenementenagenda kijk dan denk ik dat die er voor iedereen aantrekkelijk uit ziet. Eigenlijk kan en mag er niemand in de organisatie van en deelname aan de evenementen ontbreken. U wordt op de hoogte gehouden. Onze haven is, en daar zal iedereen het wel mee eens zijn, een prachtig visitekaartje voor onze club. De clubhuiscommissaris met alle assistentie, de werkploegen en onze havenmeester doen hun best om het terrein en ons clubhuis er goed uit te laten zien. Helaas liggen er een paar boten in de haven en op het terrein die wel wat meer 4


aandacht van hun eigenaar kunnen gebruiken. Het bestuur heeft besloten deze leden daar schriftelijk op te moeten wijzen in de hoop dat zij het achterstallig onderhoud snel op gaan pakken. Tot slot wil ik iedereen die de afgelopen maanden weer heeft geholpen de evenementen te organiseren, de haven van de zomer- naar de winterstand te brengen, onze club op wedstrijden, vergaderingen en andere bijeenkomsten te vertegenwoordigen, bedanken en ik hoop iedereen te zien bij de verschillende evenementen dit jaar, maar zeker ook bij de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2017. Wilko Emmens

Van de ledenadministratie: Is er iets veranderd in uw gegevens, bijv. een nieuw telefoonnummer, huisadres of e-mailadres geef dat dan graag door via leden@haarlemschejachtclub.nl. Zo blijft ons ledenbestand up to date. Bent u van plan om uw lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan graag vóór 31 december via het formulier op de website. Wanneer u te laat bent met opzeggen loopt het lidmaatschap nog een jaar door en bent u contributie verschuldigd.

Bericht vanuit de ziekenboeg Verrast zijn wij door de warme belangstelling en hulpvaardigheid vanuit onze directe omgeving en die van de clubleden. Lieve mensen hebben onze sloep op de kant gezet en winterklaar gemaakt. Diverse leden hebben telefonisch hun belangstelling getoond en met name een zelf vervaardigde kaart die wij hebben ontvangen deed ons goed. Mijn vrouw was al enige tijd onder behandeling met zeer ernstige rugklachten en is inmiddels al twee keer geopereerd. Zelf ben ik tot overmaat van ramp onderuit gegaan met mijn scooter en kan voorlopig ook niet veel doen. Wij kijken uit naar een spoedig herstel en hopen elkaar weer gauw te ontmoeten. Hartelijke groeten, Joop en Corrie Lippus

5


MEDEDELINGEN HAVENCOMMISSARIS

Het is eind november 2016 en de eerste winterse buien met storm en regen zijn al weer geweest. IS UW BOOT WINTER KLAAR? Gelukkig staan veel boten op de kant, in de loods én in de proeftent. De werkploegen hebben weer veel werk verricht met het uithalen en opbergen van de boten, alsmede met het opzetten van de tent. Er is hard gewerkt door allen. Erik de havenmeester leert iedere dag steeds meer en geniet volgens mij van de HJC. Dank allen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Enkele mannen van ons, Gerard van ‘t Wout, Hans Gortworst en André van Norden hebben het ziekenhuis moeten bezoeken en zijn nu aan de beterende hand, beterschap en graag gauw weer tot ziens op onze gezellige haven. Wij gaan de indeling van haven iets veranderen en hopen zo een betere en gunstigere ligplaats voor enkele schepen in het water te verkrijgen en zo meer schepen te kunnen huisvesten in onze haven. De heier is bezig op onze haven om palen te trekken en deze elders weer in de grond te heien, alsmede enkele palen extra te leveren voor nieuwe beter aangepaste boxen, een aantal extra vingersteigers, een goede hellingbaan voor de Optimisten, Splashes en Lasers, zodat deze makkelijker in- en uit het water gehaald kunnen worden, en voor afbakening van de ondieptes. Wij vragen nogmaals: onderhoud uw boot goed, kom regelmatig naar de haven (zeker na of tijdens dagen van harde wind en regen!) en kijk hoe uw boot eruitziet. Als wij vinden dat u er niets aan doet of dat u de boot verwaarloost, dan moeten wij u hierop aanspreken c.q. aanschrijven en moeten wij u verzoeken, als u nalatig blijft, om onze mooie haven te verlaten. Laten wij met zijn allen onze haven mooi en netjes houden met mooie nette, in goede staat verkerende schepen. Ik hoop alle leden vaak te mogen begroeten op een van onze werkdagen. Kunt u niet of wilt u een andere dag of wat anders voor onze HJC betekenen, meld het ons. Fijne winterse dagen, Peter W.J. Vernout, havencommissaris 6


Kerststukjes maken 17 december, aanvang 14:00 uur. Kerststukjes brengen de kerstsfeer in huis, maar hoe maak je nou een kerststukje. Het maken van een kerststukje is heel gemakkelijk en is zelfs mogelijk voor mensen met twee linkerhanden. Degene die interesse hebben kunnen vanaf 14:00 terecht in ons clubhuis, waar ons, onder de bezielende leiding van Nico Hin en onder het genot van een glaasje Glühwein, wordt geleerd hoe we dit moeten doen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de aanschaf van de materialen, zoals oase, kaarsen en groen. Bakjes en decoratie kunt u uiteraard ook zelf meenemen. Iedereen is van harte welkom.

Kom op zondag 18 december om 15.00 uur luisteren, meezingen en swingen met ons huiskoor “de Schuimspetters”.

Evenals vorig jaar belooft dit weer een verrassend optreden te worden met:  Nieuwe solisten  Nieuwe zeemansliederen in ongekuiste versie  Nieuwe kerstliederen Kom gewoon! Verhoog de stemming en zing mee. Het wordt een prachtige en gezellige warming up voor een schitterende kerst! Aansluitend de derde zondagmiddag borrel. 7


Vrijwilligers beleid HJC Een vereniging als de Haarlemsche Jachtclub kan niet bestaan zonder het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Van iedereen die lid wordt van de HJC wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de vereniging. Door de inzet van de leden voor de vereniging wordt de continuïteit gewaarborgd. Door het groeiend aantal leden en daardoor het groeiend aantal vrijwilligers, nemen ook de mogelijke risico’s op grensoverschrijdend gedrag toe. De HJC is dan ook van mening dat we ons in moeten zetten om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Dit doen wij in eerste aanzet door een aannamebeleid vrijwilligers te voeren, evenals het overleggen van een VOG-verklaring door de vrijwilliger. Indien aanwezig, het natrekken van referenties. De HJC heeft zich verplicht tot het naleven van de regels op dit gebied die opgesteld zijn door het NOC-NSF. Hierdoor zijn de VOG-aanvragen voor de HJC gratis. Inmiddels is de aanvraag voor de VOG door het NOC-NSF goedgekeurd. Op dit moment ligt de aanvraag bij het ministerie van justitie die 8 weken de tijd hebben om de aanvraag goed te keuren. De vrijwilligers waar de Haarlemsche Jachtclub per 1 januari 2017 een VOG-verklaring van vragen zijn die vrijwilligers die op enigerlei wijze met kinderen werken. Verzekering De HJC heeft een verzekering bij Interpolis voor de aansprakelijkheid m.b.t. het werken met vrijwilligers. Secundaire collectieve verzekering voor vrijwilligers in Haarlem De gemeente Haarlem heeft een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die via Haarlemse organisaties actief zijn. De verzekering is afgesloten bij Raetsheren van Orden in Alkmaar. Het gaat hier om een aanvullende verzekering (secundaire dekking). De aanvullende vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger die binnen of voor een Haarlemse organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

8


Het afgesloten verzekeringspakket omvat:  Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers  Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers  Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers  Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor

rechtspersonen  Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Wie zijn verzekerd? De vrijwilligersverzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht zijn/haar leeftijd. De verzekering geldt voor de vrijwilliger die binnen/voor een organisatie onbetaald werk verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Tevens bent u verzekerd als u als vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangt (door de belasting voor 2017 bepaald op € 1.500 per jaar).

Op zaterdag 28 januari 2017 kunnen we weer genieten van de fameuze “hazenpeper” bereidt door Ton Beeren. Hazenpeper is typisch een gerecht voor liefhebbers van wild, want hierin proef je de wildsmaak extra goed en het is er nu het seizoen voor !! Ben je nieuwsgierig naar de smaak van wild of heb je je nog nooit gewaagd aan hazenpeper, schrijf je dan nu in. Voor de prijs hoef je het niet te laten: € 10,00 p.p. Aanvang 18.00 uur. Inschrijven kan bij Marja van Meerwijk, 023-5373667

9


24 uurs van Medemblik Bemanning: Jan, Jos, Peter, Gijs Sjoerd en ik Op vrijdagochtend stond de auto klaar om richting Hoorn af te reizen. In de twee weken er voor had ik intensief contact met de organisatie omdat de rating van het schip niet klopte. Hoewel mij werd gemeld dat het aangepast zou worden, blijkt bij de uitslag dat de gevraagde aanpassing niet is doorgevoerd. Jammer, maar het maakt het weekeinde er niet minder om. In de dagen voor de start had Jan, ĂŠĂŠn van de teamleden, op basis van de windverwachting bepaald, dat Enkhuizen Noord de meest geschikte startplaats was. Om tijdens de wedstrijd steeds de juiste keuzes te kunnen maken, gebruiken wij het computerprogramma RAK om ons te adviseren welke route we varen. We konden startend in Enkhuizen veel mijlen maken en hadden ook voldoende alternatieven als de wind tijdens de start anders zou zijn dan voorspeld. In Hoorn aangekomen hebben we met het team het schip vaarklaar gemaakt. Jos legde zijn spinaker aan boord, zodat we bij de voor-de-windse rakken de spi erop konden zetten. Voor de ruime-winds rakken lag mijn gennaker aan boord. Zowel mijn oude als nieuwe genua waren aan boord en met ook nog een nieuw grootzeil was de zeilgarderobe behoorlijk uitgebreid. In Enkhuizen aangekomen ben ik nog een stukje gaan hardlopen, terwijl de rest van het team een ijsje ging halen en het schip verder gereed maakte voor de 24 uur. Rond 17:30 uur begon ik met koken, zodat we voor de start alles aan kant konden hebben en de afwas was weggewerkt. Dan kon de watertank ook leeg.

10


Om 19:45 uur was de start. Er was weinig wind en we waren op het juiste moment op de startlijn. Tot onze verbazing kwam er een schip met de motor aan op volle kracht op de startlijn aan gevaren. Op de startlijn ging de motor uit en het schip schoof nog een stuk door. Ik riep hem toe dat hij een strafrondje moest maken en dat heeft hij later ook gedaan. Geconcentreerd voeren we naar de eerste ton en we liepen al snel uit op de rest van het veld. Zodra we de ton gepasseerd waren kozen we voor een rak waar we de spinnaker konden gebruiken. Het ging soepel en Jan begon met rekenen. Steeds als wij bij een ton aankwamen werd het tijdstip in de computer ingevoerd en werd er opnieuw gerekend wat de beste route zou zijn. Vele variaties werden doorgenomen en Jan was degene die bepaalde wat wij zouden varen. We gingen de nacht in, een spannende periode. Het is goed opletten, er was nauwelijks een maan en met zoveel om je heen varende schepen ligt het risico van een aanvaring op de loer. Het trimmen van de zeilen is lastiger en de vermoeidheid maakt het des te uitdagender. Pas toen de ochtendzon zich liet zien ben ik een uurtje gaan slapen. Al met al ging het iets beter dan verwacht en kroop het aantal mijlen, dat er volgens de berekening mogelijk is, omhoog. Op een rak is het de uitdaging de schepen voor je in te halen. Op het lange rak naar de Sport A zie ik ver voor mij een zeiltje. Bij de ton aangekomen hebben we hem bijna bijgehaald. Terwijl hij de ton ruim rond draai ik kort tussen hem en de ton door. Enkele momenten later ligt hij achter mij. De bemanning steekt haar duim omhoog, kennelijk vonden ook zij het een mooie actie. Hadden we eerst 150 mijl als doelstelling, gedurende de race kwam langzaam de 160 mijl in beeld. Het ging dus hard, over de gehele 24 uur hebben we een gemiddelde snelheid van 6,74 knopen gelopen. In de laatste fase van de 24 uur kwam er steeds meer wind. In die fase wordt het ook spannend. Welk rakje kan nog wel en welk rakje kan niet meer? Is de winst aan mijlen van een rakje groter dan het verlies aan mijlen dat we krijgen omdat we te laat binnen komen? De laatste uren zijn spannend. Veel rekenen en overleg. Omdat de wind ook nog toe nam, hebben we tijdens het varen ook nog van genua gewisseld. De genua 2 werd ingeruild voor een genua 3. Een goede keuze, het schip stond meer rechtop en maakte daardoor meer snelheid. Bij het begin van de laatste twee rakken was de verwachting dat we ruim 10 minuten te laat binnen zouden komen. Door intensief trimmen bleek dat we bij aan het begin van het laatste rak 3 minuten hadden ingelopen op de planning. In een ultieme poging om zo min mogelijk straf te krijgen ging de gennaker er voor het laatste rak nog op.

11


Er stond veel wind en maar net bezeild met de gennaker, dus vroeg deze keuze het uiterste van het team. Met een max. speed van 9,4 knopen stoven we met een enorme hekgolf richting finish. Na de finish was het veel werk de gennaker weer gestreken te krijgen en nadat ook de andere zeilen waren gestreken, gingen we richting de haven. De wind blies recht de havenmond in en daar lagen veel schepen te wachten om een plekje te vinden. Al met al spannend. Uiteindelijk hebben we achter de brug een plekje gevonden. Zeilen netjes opgedoekt en een welverdiende borrel ingeschonken. Het was inmiddels na 21:00 uur en we hadden nog niet gegeten. De toastjes met verschillende kazen, nootjes en andere lekkernijen vulden onze magen. Voldaan en een mooie ervaring rijker ging ik laat in de avond naar bed. De volgende ochtend naar de prijsuitreiking. Die is altijd goed verzorgd, omdat de gemeente Medemblik bij kasteel Radboud een ontbijtje voor de deelnemers klaarzet. Na de prijsuitreiking gingen wij richting het schip om terug te zeilen naar Hoorn. De wind gaf ons de gelegenheid de natte zeilen te drogen en netjes op re ruimen. Redelijk opgeruimd kwamen wij bij het Naviduct aan, waar het erg druk was. Er waren veel schepen die vanuit Medemblik op weg naar huis waren. Rond 18:00 uur stapte ik, nadat het schip opgeruimd en schoongemaakt was, weer in mijn auto richting huis. Gijs nog even thuis afgezet en net voordat het RTL nieuws begon, kon ik met een kopje koffie neerploffen op de bank. Hoewel we een groot aantal mijlen hebben gemaakt bleek het niet genoeg om in de prijzen te vallen. Van de ruim 441 ingeschreven schepen in de recreatieklasse, waren er slechts 8 schepen die meer mijlen gemaakt hadden dan wij. In de uitslag viel op dat het alleen maar kleine schepen zijn die in de top van het klassement eindigen. De waterlijnlengte van het schip wordt als maat genomen voor de rating van het schip. De winnaar, een MaxFun 25, heeft een rating van 6,7 daar waar mijn Hanse 370 een rating heeft van boven de 10. Toen ik beide schepen in de ORC rating opzocht blijkt dat de MaxFun 25 een vergelijkbare rating heeft als mijn Hanse 370. Het zal dus niet lukken bij de 24 uur boven in de uitslagenlijst te komen. In het uitslagenoverzicht staat aangegeven dat ik bijna 30 mijl meer had moeten varen om de MaxFun 25 van haar eerste plek te verdrijven. Daar waar de MaxFun 154,89 mijl had afgelegd kwamen wij met de Hanse 370 op ruim 160 mijl, een prestatie waar ik met tevredenheid op terug kijk. Nico Hoek

12


JEUGDSPETTERS NAJAAR 2016 Terugkijken op een mooi jaar, dat voor onze wedstrijdzeilers zelfs nog niet geëindigd is, zij hebben nog een winterse training in december voor de boeg, zijn de voorbereidingen voor 2017 inmiddels in volle gang. De inschrijving is reeds vanaf de seizoensluiting beschikbaar op de website en inmiddels hebben 50 jonge zeilers zich al weer ingeschreven voor nieuwe zeilavonturen. Mocht je nog niet ingeschreven zijn voor komend jaar, doe het snel. De eerste avonden zijn reeds in zijn geheel gevuld. Afgelopen jaar hebben we veelvuldig te horen gekregen dat veel zeilers het erg jammer vinden, dat er na de zomervakantie nog maar één of twee lessen zijn in de reguliere zeillessen en wedstrijd trainingen. Volgend jaar gaat de zeilopleiding en de campus van 10 naar 13 lessen en de wedstrijdtrainingen van 12 naar 13 avonden. Voorts belooft ons jubileumjaar ook bij het jeugdzeilen een grootse happening te worden. We hebben veel leuke evenementen in de planning staan, welke op korte termijn opgenomen gaan worden in de agenda op onze website. Alvast een korte vooruitblik op een deel van de activiteiten: 9 April begint het jeugdseizoen met een theorie en kennismakingsdag. De nieuwe jeugdleden komen kennismaken met de HJC, de Optimist en leren de eerste knopen. De meer gevorderden halen de theorie na de winter weer naar boven en onze wedstrijdkanjers storten zich weer vol overgave op het wedstrijdreglement. De jongens en meisjes uit het wedstrijdteam hebben er dan inmiddels al enkele voorjaarstrainingen op het water opzitten. 22 en 23 april de eerste praktijktest voor de wedstrijdzeilers. De HJCopeningswedstrijden. Een mooi moment om in de praktijk te toetsen of de kennis in de winter niet weggezakt is ! 30 April gaan we met de beginners en aspiranten traditioneel “Omslaan in de Planeet”. De eerste echte praktijk kennismaking met de Optimist en van oudsher een geweldig leuke happening. Nu kan het echte werk beginnen en gaan vanaf week 19 de zeillessen en reguliere wedstrijd trainingen van start.

13


3,4 en 5 Juni een driedaagse Pinkstercombi ter ere van het 100 jarig bestaan van de HJC. Waar afgelopen jaar de Combi nog uit een Poule A en een Poule B bestond waar alleen de Poule A in Haarlem met Pinksteren aanwezig was, verwachten we nu door samenvoeging van Poule A & B een ongekend grote opkomst op de HJC. 24 en 25 Juni staat de Zeilclinic op het programma. Twee dolle zeil- en waterdagen en blijven slapen in de loods. Hoe leuk !! 28 Augustus t/m 1 september hebben we een zeilkamp op de agenda staan. Een week zeilcursus om de eerste beginselen goed onder de knie te krijgen of je te verdiepen voor bijvoorbeeld CWO II of CWO III.

Op 9 en 10 september vinden de nazomer wedstrijden van de HZV plaats, een mooi moment om dit te combineren met de eerste najaarscompetitie. Deelname aan clubwedstrijden met de jeugd is de afgelopen 2 jaar abusievelijk enigszins ondergesneeuwd en het is goed en leuk als de jeugd weer veelvuldig op de onderlinge evenementen aanwezig is. 23 en 24 September vinden de CWO examens, de puzzeltocht “Rondje Mooie Nel� en de BBQ plaats ter afsluiting van de basisopleiding. De wedstrijdzeilers gaan vanzelfsprekend door met de najaarstrainingen. 30 September en 1 oktober vinden de sluitingswedstrijden van de JVW plaats, een mooi moment om met de tweede najaarscompetitie in te haken in het wedstrijdgeweld.

14


14 en 15 Oktober, wanneer we zijn bijgekomen van het 100 jarig jubileumweekend een week eerder, combineren we de derde najaarscompetitie met onze eigen HJC sluitingswedstrijden. Daarna gaan de wedstrijdzeilers nog even door met de najaarstrainingen. En… zoals gezegd is dit slechts een gedeelte. In samenwerking met de commissie voor het 100 jarig bestaan HJC staan er voor de jeugd nog meerdere ontzettend leuke evenementen en activiteiten op stapel. Maar daarover een volgende keer meer. Als laatste willen we nog van de gelegenheid gebruik maken een oproep te doen aan alle leden en ouders om zich vooral aan te melden als vrijwilliger, om te helpen binnen één of meerdere evenementen gedurende ons jubileumjaar. Zeillessen, wedstrijdtrainingen, wedstrijden, de Pinkstercombi, Clinic, etc. Kortom keuze te over. Laat het ons weten !

Met hartelijke groet, de jeugdcommissie

15


LEDENMUTATIES

Lidnr.

Naam

Adres

PC

Woonplaats

Overleden 0212 Jan de Gelder (oud lid) Engelandlaan 810 2034 HK HAARLEM Wij hebben van Nel de Gelder bericht ontvangen dat haar man, Jan de Gelder, op 88-jarige leeftijd is overleden. Jan is jarenlang actief lid geweest van onze vereniging en was een verwoed Kolibri zeiler. Wij wensen Nel en de kinderen veel sterkte toe. De crematie heeft reeds plaatsgevonden. Opzeggingen 0391 Frits van der Wateren 0995 Ruud van Dam 1386 Caspar Kowalski (jgd) 1446 Pippa Pruis (jeugd) 1478 Maerle Huizinga (jgd) 1561 Govert Pruis (jeugd) 1608 Ernst Richard 1692 Michael van Baekel Donateurs 1487 Mirjam van de Koppel Adreswijzigingen 0539 Danny Struijkenkamp 0684 Lars Finnema 0731 Robbie Bielas 1689 Huib Vissers Nieuwe leden 1159 Lucas de Jongh (jeugd) 1684 Naut Ramselaar (jeugd) 1698 Philip van Wijk (jeugd) 1702 Miguel Spoorenberg (j) 1709 Jonathan de Haas (jgd) 1715 Peer Leupen (jeugd) 1721 Isis Kapteijns (jeugd) 1727 Victor Agterberg (jgd) 1729 Rogier Agterberg (jgd) 1730 Anna Paap (jeugd) 1757 Martijn Prevost (jeugd) 1784 Finn de Jongh (jeugd) 1787 Athalie Stegeman 1788 Bart Persoon 1789 Reinout Gruijters 1790 Michiel Kocken 1791 Rogier Lulof 1792 Bart Pouwels 1793 Casper Schaaf 1794 Dick de Rooij 1795 Camiel de Jongh 1796 Egbert Vroom 1797 Harry Luik

Koppestokstraat 27 IJmuidersrtaatweg 10A J.P. Coenlaan 29 Noorder Tuindorpslaan 19 Schouwbroekerstraat 11 Noorder Tuindorpslaan 19 Bellevuelaan 301 Pieter Kiesstraat 24rd

2014 AM 1971 LA 2024 AL 2015 HH 2101 ZN 2015 HH 2012 BX 2013 BH

HAARLEM IJMUIDEN HAARLEM HAARLEM HAARLEM HAARLEM HAARLEM HAARLEM

1e Hogerwoerddwarsstr. 12 2023 VH

HAARLEM

Chrysantenstraat 13 Burg. Reedekerstraat 22

1431 BM 8881 CA

Lien Gisolfstraat 20 Spaarne 8zw

2031 VS 2011 CH

AALSMEER WESTTERSCHELLING HAARLEM HAARLEM

Spieringweg 478 Zaanenlaan 138 Koediefslaan 2 F. Blankers-Koenplein 29 Ritmeesterstraat 7 Velserstraat 43 Veermolenweg 10 Gerrit van Heesstraat 25 Gerrit van Heesstraat 25 Schotersingel 81 rood Badhuisstraat 10 Spieringweg 478 J.H. Leopoldstraat 38 Scheepmakersdijk 35 Dutrystraat 3 Twijnderslaan 53 Haemstedeplein 10 Prins Hendriklaan 144 Nachtegaalstraat 18 Voorplaats 33 Spieringweg 478 Hemonylaan 50 Bantamstraat 102

2141 EA 2034 ZD 2101 BV 2031 VW 2023 GJ 2023 EA 2065 AS 2023 EL 2023 EL 2021 GD 2012 CN 2141 EA 2024 KC 2011 AS 2024 DS 2012 BH 2101 WC 2051 JJ 2025 VE 2071 NJ 2141 EA 1074 BH 2022 TV

VIJFHUIZEN HAARLEM HEEMSTEDE HAARLEM HAARLEM HAARLEM H’LEMMER-LIEDE HAARLEM HAARLEM HAARLEM HAARLEM VIJFHUIZEN HAARLEM HAARLEM HAARLEM HAARLEM HEEMSTEDE OVERVEEN HAARLEM SANTPOORT-NRD VIJFHUIZEN AMSTERDAM HAARLEM

16


NIEUWE LEDEN:

Athalie Stegeman

Bart Persoon

Reinout Gruijters

Rogier Lulof

Casper Schaaf

Michiel Kocken

Bart Pouwels

Dick de Rooij

Camiel de Jongh

17

Egbert Vroom


DANK

DANK

DANK

Normaal bedanken wij nooit iemand persoonlijk, maar in dit geval wilde ik graag Goos Finnema bedanken tijdens de ALV. Helaas was hij niet aanwezig en toch vind ik dat Goos even in het zonnetje gezet moet worden. Ongeveer 40 jaar is hij mede bezig geweest om bij de HJC de schepen in- en uit het water te halen. Goos bedankt namens alle HJCers/sters Jij hebt aangegeven dat de afgelopen keer met schepen uit het water halen, echt voor jou de laatste keer was. Jij hebt onze nieuwe havenmeester Erik een top instructie gegeven in deze. Volgende maal op de ALV zal ik jou voorzien van een kleine attentie voor je 40 jaar inzet in deze. Vele anderen hebben natuurlijk ook geholpen, deze hebben wij al bedankt. Maar toch ook nog even dank aan onze nieuwe havenmeester Erik Keulen, die geheel vers van de pers, dit moeilijke werk voor de eerste maal moest doen. Ook top gedaan Erik bedankt! Havencommissaris Peter W.J. Vernout

Lezing zondag 15 januari om 15.00 uur Zijn we in Nederland: “Klaar

voor onderwater?�

Ons nieuwe lid Harm Kappen, directeur Naval bij de RH Marine Group neemt ons mee in de wereld van marine-onderzeeboten. Hij stelt de vraag: Het volgende decennium zijn de Walrusklasse onderzeeboten aan vervanging toe. De huidige boten zijn in Nederland gebouwd, maar is de BV Nederland ook in staat om hun opvolgers te bouwen? En wat zijn de belangen van de onderzeebootbouw in Nederland? Een inspirerende middag voor nieuws en wetenswaardigheden.

18


12 februari, start 14:00 uur Begin het nieuwe jaar sportief en schrijf je in voor de ca. 10 km wandeltocht om de Mooie Nel. Na de mooie presentatie van het Gilde Haarlem op 20 november jl. zullen wij nu met een heel andere blik deze route gaan lopen. De hardlopers onder ons kunnen zich inschrijven voor de hardloopwedstrijd over 10 km. Omdat het altijd maar afwachten is hoeveel hardlopers er mee zullen doen, is het handig om dit even aan elkaar te laten weten. Hardlopers kunnen zich aanmelden bij Monique Hoogland. Zij houdt jullie dan op de hoogte van de deelnemende hardlopers. We lopen via het mooie Spaardam naar HZV, waar we een pauze hebben en getrakteerd worden op warme chocomel. Na de pauze lopen we via Penningsveer terug naar de haven, waar om 18:00 uur een heerlijke boerenkoolmaaltijd geserveerd wordt, klaargemaakt door de kookspecialisten Nico Hin en Auke Bender. Ook niet lopers zijn van harte welkom om aan te schuiven bij de maaltijd, de kosten voor deze heerlijke boerenkoolmaaltijd zijn â‚Ź 5,00 voor volwassenen en â‚Ź 3,00 voor kinderen tot 12 jaar. Opgeven kan bij Marja van Meerwijk tel. 023-5373667. Dus trek de wandel- of hardloopschoenen aan op 12 februari en maak er een gezellige middag van.

19


HET RIET FLUISTERT

Het riet fluistert…..

dat het HJC clublied vier coupletten heeft!

Het riet fluistert…..

dat er nog wel even geoefend moet worden.

Het riet fluistert….

dat we daar voor het jubileumfeest nog even de tijd voor hebben.

Het riet fluistert…..

dat we de tekst nog een keer in de Schuimspatten plaatsen.

Het riet fluistert…..

dat dronkenschap soms zomaar toeslaat.

Het riet fluistert…..

dat we na de lezing anders kijken naar de omgeving van de Mooie Nel.

Het riet fluistert…..

dat het net lijkt of er een geldprijs was uitgereikt bij de sluitingswedstrijden.

ONS CLUBLIED Water en wind, het Noorder Buiten Spaarne De Mooie Nel, en Spaarndammer baren. Daar is de club, daar gaan we mee in zee, Het ís, de wél, bekende HJCééééé. We komen overal, waar wedstrijdzeilen is. Of zoeken ons gemak al tussen riet en lis. De vlag der HJC, daar gaan we mee ten strijd. Die hóu-den wíj hoog in sportivitéiéiéiéit. Zeilen gehesen, helmstok in de vuist, Schoten aangehaald, wat geeft het of het buist. Of ‘t regent of stormt, of zon brandt op je huid, De H J C gaat volle kracht voorúiúiúiúit. Water en wind, het Noorder Buiten Spaarne De Mooie Nel, en Spaarndammer baren. Daar is de club, daar gaan we mee in zee, Het ís, de wél, be-ken-de H-J-Cééééééé. 20


WEDSTRIJDSPETTERS

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november jl. zijn er 14 vlaggendragers gehuldigd:

V.l.n.r. achter: Hidde Grootes, Auke Holtrop, Finn Holtrop, Max Warnar, Voorste rij: Vera ter Horst, Caspar Kowalski, Gijs de Boer, Eric Vreede. Wegens drukke zeilactiviteiten elders konden Bart Lambriex, RenĂŠe Groeneveld, Hannah van Goor, Jelmer en Roelof Kuipers en Friso Engler niet aanwezig zijn.

Caspar Kowalski wint dit jaar de Poelsnipbeker met 84 starts.

21


ACTIVITEITEN

Datum

Activiteit

Tijd

Plaats

20 november 27 november

3e zondagmiddag borrel Sinterklaasfeest

16.00 uur 14.00 uur

HJC HJC

17 december 18 december

Kerststukjes maken 3e zondagmiddag borrel

14.00 uur 16.00 uur

HJC HJC

01 januari 2017 15 januari 28 januari

Nieuwjaarsreceptie 3e zondagmiddag borrel Wild eten

16.00 uur

HJC

18.00 uur

HJC

12 februari 19 februari

Mooie Nelloop 3e zondagmiddag borrel

14.00 uur 16.00 uur

HJC HJC

19 maart

3e zondagmiddag borrel

16.00 uur

HJC

22/23 april

Openingswedstrijden en openingsfeest

12.00 uur

HJC

13 mei 20/21 mei 25 t/m 28 mei 30 april 03 t/m 05 juni 10 juni 10/11 juni 17/18 juni 24/25 juni

Fortrace 12-voetsjollen evenement Voorjaarstocht Omslaan in de Planeet jeugdzeilen Pinksterevenement IJsselmeerwedstrijden Volendam Scouting Haarlem Jubileumfeest JVW 80 jaar Zomerfeest HZV 95 jaar

15 juli 26 t/m 30 juli

6-uurs race Haarlemsche Vaardagen

02 september 09/10 september 17 september 29 sept/ 01 okt 30 sept/ 01 okt

IJsselmeerwedstrijden Volendam Nazomerwedstrijden HZV Spaarne Zeilcup Terugtocht Edam Sluitingswedstrijden JVW

JVW HZV

07/ 08 oktober

JUBILEUMWEEKEND HJC 100 JAAR

HJC

14/ 15 oktober

Sluitingswedstrijden HJC

HJC

CNZ HJC HJC HJC HJC JVW HJC JVW HZV 12.00 uur

22

HJC HJC

HJC JVW


GEZAMENLIJKE WEDSTRIJD-AGENDA 2017

Datum

1e Start

Evenement

Locatie

OPENINGSWEDSTRIJDEN OPENINGSFEEST!

HJC

12:00 uur

mei 13

FORTRACE

IJmuiden

12:00 uur

juni 10

IJSSELMEERWEDSTRIJDEN

Volendam

10:00 uur

juli 15

6-UURS RACE

HJC

12:00 uur

IJSSELMEERWEDSTRIJDEN NAZOMERWEDSTRIJDEN SPAARNE ZEILCUP SLUITINGSWEDSTRIJDEN

Volendam HZV HJC JVW (Penningsveer)

10:00 14:00 10:00 14:00

SLUITINGSWEDSTRIJDEN SLUITINGSWEDSTRIJDEN

JVW (Penningsveer) HJC

11:00 uur 12:00 uur

april 22 & 23

september 2 9 & 10 17 30 Oktober 1 14 & 15

uur uur uur uur

VANAF 5 BOTEN: EIGEN KLASSE, EIGEN BAAN!

23


BARLIJST

Datum

Naam

19 nov 20 nov 26 nov 27 nov 03 dec 04 dec 10 dec 11 dec 17 dec 18 dec 01 jan 07 jan 08 jan 14 jan 15 jan 21 jan 22 jan 28 jan 29 jan 04 feb 05 feb 11 feb 12 feb 18 feb 19 feb 25 feb 26 feb 04 mrt 05 mrt 11 mrt 12 mrt 18 mrt 19 mrt

Hans Blansjaar Jan van Berne Wouter Coosemans John van Zijl Douglas Haines Geert Kroon Cees van Dijl Jan Gorgels Auke Bender Francis Weijers-Jak Athalie Stegeman Ruud Bruijn Bert Piers Calder Rokosch Ruud Rose Maarten Bonnema Kees Haverkorn RenĂŠe Groeneveld Bart Stijger Jaap ‘t Hoen Rudolf Hendriksen John Bal Cor Bartels Robbie Bielas Nicole Felkers Stefan Bos Huib van Dee Peter Bosboom Klaas de Jong

Activiteit

3e zondag Sinterklaas

Kerststukjes maken 3e zondag Nieuwjaarsreceptie

3e zondag

Mooie Nel loop 3e zondag

Vis eten

Telefoon Nr. 023-5256172 06-11920160 023-5451516 06-14922666 06-41252270 06-41212736 023-5249015 023-5334705 020-6464515 023-5313795 06-50243993 06-51457629 023-5251488 06-41781479 06-57645101 06-17819144 023-7516179 023-5289993 0252-522527 06-51292600 0252-626106 023-5257478 0255-521976 06-42121645 06-45261579 06-39487908 023-5383838 06-53322469 06-21887058

3e zondag

Zoals u ziet zijn er nog lege plekken in te vullen. Opgeven voor bardienst kan telefonisch bij Mirjam van de Koppel (06-12386973) of via email bardienst@haarlemschejachtclub.nl. De bardienst is van 12.00 uur tot 18.00 uur, tenzij het anders is aangegeven. Er is altijd wel iemand aanwezig die u op weg wil helpen. Als u zich niet zelf opgeeft, wordt uw naam door mij ingevuld. Schikt het u niet om op de aangegeven dag aanwezig te zijn, wilt u dan zelf voor een vervanger zorgen of met iemand ruilen. Wanneer u ruilt, wilt u dit dan aan mij doorgeven?

24


25


26

Schuimspatten_no_4_2016