Page 1

CHUY£N SAN CûA BÉO TI≈N PHONG § ƒN PH¬M DÄNH CHO PH| N~ Cï GIA ßçNH

Sˇ 02 - 2.8.2010. GIÉ 19.000 ߤNG

L^A ƒM § Sˇ 02 THÉNG 8 N°M 2010

Jennifer Phạm ßÇ BI⁄T Y£U MçNH

ßãp rÈng h¨n nhan sæc

KH§NG HOÄN HÅO,NH¶NG TUYåT VòI

PhÙ n˜ ch¨i m´t´ Æua KH§NG HOÄN HÅO, NH¶NG TUYåT VòI

NËi dµi cuÈc y™u

Lời nhắn của nhũ hoa

Bµi vi’t cÒa nhµ v®n Trang Hπ

Hô NG#C CÄNG k˝ NHI≈U NhÀt nµng HÑNH d©u PH@C CÄNG êT?

G^I CON M√U GIÉO 5 N°M TRONG CHI⁄N TR¶òNG THçA MUNG

G N Ặ À T NAM 2010, U Q U VIåT HIERRY

OA HÜ õC HOA T H T ⁄ K N¶ HUNG ASSAGE, C M V– XE OUPON M C


Thời gian bán vé từ ngày 29 tháng 7 năm 2010 tại các đại lý dưới đây : Giá vé: 1.000.000đ 800.000đ 600.000đ 400.000đ 300.000đ 200.000đ Tại Hà Nội:

1. Phòng Phát Hành - Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, HN

Mr Tư - ĐT: (04) 3943 9664 - 0988 300 815 2. Nhà sách Tiền Phong - 175 Nguyễn Thái Học, HN - ĐT: (04) 37339808 3. Nhà sách Tiền Phong - 310 Tây Sơn, HN ĐT: (04) 35372950 4. Nhà sách Tiền Phong - 17B Ngọc Hà, HN ĐT: (04) 37345896 5. ST Event & tour - số 24, ngõ 651/26 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Mr. Trung Thắng: 0913 522 193 6. Văn phòng Tập đoàn Âu Lạc tại Hà Nội - Số 5, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Ms. Hằng – Ms. Loan

Tại TP. Hồ Chí Minh:

VP Đại diện Báo Tiền Phong - 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q. 3 - ĐT: (08) 3846 9860 Mr Ngọc Sơn: 0933 786 796

Tại Hải Dương:

1. TT DV giới thiệu việc làm TN-Tỉnh đoàn Hải Dương - 326 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương Mr Vũ Văn Cường: 0320.3.890.909 2. Phòng Giao dịch Bưu điện TP. Hải Dương, Số 1 Đại lộ - Hồ Chí Minh - Chị Hương: 03203.853.501 - 0912.064.313 3. Quán cafe 24, Số 24 Đại lộ Hồ Chí Minh, TP. Hải Dương Ông Hùng: 4. Bưu điện thị xã Chí Linh, Phường sao đỏ Chí Linh Chị Liễu: 03203.882.203 - 0915.630.063 5. Bưu điện Cẩm Giàng, Thị trấn Lai Cách Chị Hường: 03203.786.455 - 0912.985.985

Mời các bạn tham gia đăng ký ngay từ bây giờ!

Tại Hải Phòng

1. Chi nhánh CTy Tiền Phong tại TP.Hải Phòng 55 Lạch Tray, Hải Phòng - ĐT: (031) 3734386 2. Bưu điện Trung tâm, Số 5 Nguyễn Tri Phương, TP. Hải Phòng - Nguyễn Thị Hoài: 0313.842.547 3. Phòng KD Bưu điện TP. Hải Phòng - Lưu Thị Mai: 0313.508.228 4. Bưu điện Đồ Sơn, TP. Hải Phòng - Đặng thị San: 0313.861.288 5. Bưu điện Cát Hải, TP. Hải Phòng - Chị Tuyết: 0313.508.699 Công ty Hải Minh: Cơ sở 1: Số 31 Điện Biên Phủ - Chị Yến: 0313.747.748 Cơ sở 2: Số 19 Trần Hưng Đạo - Chị Hằng: 0318.602.732 Cơ sở 2: Số 74 Đình Đông - Vũ Thị Huyền: 0313.940.705 6. 196 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng - Vũ Văn Chinh: 0934.339.090

Tại Quảng Ninh

1. Du lịch Hạ Long - Số 2, Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Quảng Ninh - Ms. Ngô Thị Hà: 0914 323 543 2. Cửa hàng Jubea - Số 48, Đường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Quảng Ninh - Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng: 093 883 5599 3. Du lịch 3T - Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh Ms. Nguyễn Thị Tình: 0912 749 035 4. Du lịch Thanh Long - Số128, Trung tâm TM Vườn Đào, Bãi Cháy, Quảng Ninh - Mr. Đặng Văn Nam: 0903 229 430 5. Khách sạn Anh Quân - Số2, phố Đoàn Thị Điếm, Tp Hạ Long, Quảng Ninh - Mr. Trịnh Văn Quân: 0912 445 457 6. Số 14, Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long - Trần Thị Hiếu: 0977 318 147 7. Phòng Kinh doanh – Khu du lịch quốc tế Tuần Châu Số 1, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh - Mr Trung: 0333.842200 Mobile: 0912568393 8. Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh, 539 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh - Nguyễn Thị Quyết: 0912.533.778

Bán vé qua đường Công văn cho tập thể Cơ quan , xí nghiêp, truờng học... tại: Văn phòng Công ty Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội - Mrs Kim Phượng: (04) 39439661 Bán vé qua mạng : http://www.tienphongbook.com.vn


TOÄ SOÑN & TRë S#

CHUY£N SAN CûA BÉO TI≈N PHONG C• QUAN TRUNG ¶•NG CûA ßOÄN TNCS H¤ CHê MINH

Ph„ tÊng bi™n tÀp L£ XU¢N S•N T§ QUANG NAM NG§ THë PH@ BçNH

Th˘c hi÷n TRANG HÑ, THU V¢N H‰a s¸ thi’t k’ NGUYŸN KHÉNH DUY TrÓ l˝ m¸ thuÀt TR¡N LAN CHI Toµ soπn 15 H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi ßi÷n thoπi: 043 943 4031 - 221 Fax: 043 943 0693 384 Nam K˙ KhÎi Ngh‹a, Q.3, TP.HCM ßi÷n thoπi: 083 848 3588 Li™n h÷ qu∂ng c∏o Phflng qu∂ng c∏o b∏o Ti“n Phong 15 H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi ßi÷n thoπi: 043 943 4031 - 146 Fax: 043 943 5285 Di ÆÈng: 01675619999 (chfi Hµ) 384 Nam K˙ KhÎi Ngh‹a, Q.3, TP.HCM ßi÷n thoπi: 083 846 9860 www.facebook.com/luaam Email: luaam2010@gmail.com Ph∏t hµnh Trong giÍ hµnh ch›nh: 043 943 9664 Ngoµi giÍ: 093 815 7777 (anh Long) M¸ thuÀt vµ ch’ b∂n H&J PRODUCTIONS LTD., www.hj-pro.com Gi†y phäp xu†t b∂n sË 09/GP-SßBS ngµy 8.2.2010 do BÈ Th´ng tin vµ Truy“n th´ng, cÙc B∏o Ch› c†p. In tπi C´ng ty in Tπp ch› CÈng S∂n Gi∏ 19.000 ÆÂng

62

70 74 17

CHUY£N SAN CûA BÉO TI≈N

PHONG § ƒN PH¬M DÄNH

CHO PH| N~ Cï GIA ßçNH

Sˇ 02 - 2.8.2010. GIÉ 19.000 ߤNG

Jennifer Phạm

19

ßãp rÈng h¨n nhan sæc

15

ßÇ BI⁄T Y£U MçNH

KH§NG HOÄN HÅO,NH ¶NG TUYåT VòI

PhÙ n˜ ch¨i m´t´ Æua

KH§NG HOÄN HÅO, NH¶NG TUYåT VòI

Th≠ k˝ toµ soπn NGUYŸN NGñC LINH

Con L^A ƒM § Sˇ 02 TH ÉNG 8 N°M 2010

TÊng bi™n tÀp ßOÄN C§NG HUYNH

tr™n trang b◊a

NËi dµi cuÈc y™u Lời nhắn của nhũ hoa

Bµi vi’t cÒa nhµ v®n Trang Hπ

Hô NG#C CÄNG NHI≈U NhÀt k˝ g HÑNH nµn d©u PH@C CÄNG êT?

5 N°M TRONG CHI⁄N TR¶òNG THçA MUNG

112 98

G TẶN 0, QUÀ VIåT NAM 201RRY

07

G^I CON M√U GIÉO

ÜU OA THIE HOA H G K⁄T GE, N¶õC H CHUN SA V– XEMOUPON MAS C

Nh©n vÀt trang b◊a Jennifer Phπm Ånh nguy‘n long Trang phÙc tu†n huy Trang Æi”m THANH PH¶õC

C∏ch chÛng ta Æang sËng 14 ßãp rÈng h¨n nhan sæc 17 HÎ ng˘c cµng nhi“u, hπnh phÛc cµng ›t? 19 Jennifer Phπm - Æ∑ bi’t y™u m◊nh h¨n 54 MÔi h≠¨ng cÒa mÈt phÙ n˜ 56 DJ M¸ Quy™n - Tai ti’ng ≠, t´i kh´ng sÓ! 62 MÁi cuÈc ch¨i, mÁi d∆m Æ≠Íng

64 NhÀt k˝ nµng d©u 78 Ng≠Íi b÷nh cuËi ngµy 110 Gia Æ◊nh

100% n˜ t›nh 27 T›nh tuÊi cho lµn da 29 12 nguy™n tæc cÒa g∏i m∏ hÂng 32 Da t≠¨i s∏ng trong næng bi”n 34 HÂi phÙc lµn da sau mÔa hà 36 Lµn da tuÊi xu©n th◊


ntents NóI DUNG  Sˇ 02  THÉNG 8  2010

Ph„ng s˘

112

119

Gˆi con m…u gi∏o, th´i th◊ gˆi mÈt ni“m tin 115 C∏c bË mã Æang gˆi con th’ nµo? 116 MÈt tr≠Íng m…u gi∏o bÌt xän ti“n ®n cÒa trŒ

1 38 T„c kh·e su´n m“m,sÓ chi næng gi„ 40 Bi’n h„a gam mµu n©u 42 TuÊi Ba m≠¨i, th◊ sao? 52 C´ g∏i Boho 74 LÍi nhæn cÒa nhÚ hoa

Couple 68 H·i Æ∏p: Chuy÷n †y lÛc b«u b› 70 NËi dµi cuÈc y™u 72 S¯c mπnh cÒa nÛi Æ´i 76 V◊ sao chµng nä chuy÷n †y

Hµnh tr◊nh lµm mã 81 ßi chÓ vÌi mã 98 5 n®m trong chi’n 8.2010 . L^A ƒM

tr≠Íng th◊a muÁng 102 Con chÿ th›ch s˜a t≠¨i m∏t lπnh 104 Em sinh ra tı t◊nh y™u cÒa mã 106 C„ mÈt t◊nh y™u mµ mã lµm nh©n ch¯ng 108 Hi÷n tπi lµ mÈt m„n quµ

h L™ Hoµng Ch©u An

 119

L^A ƒM 8.2010 .

ßi vµ tÀn h≠Îng 84 Salad, lu´n t≠¨i mÌi 86 ßÃn ngÒ d‘ th≠¨ng 88 Cafä Hµ N´i, Cafä Sµi Gfln 92 Nät n˜ t›nh cÒa Qu∂ng Ch©u 96 C˘c nhi“u c∂m xÛc vÌi phim th∏ng 8

42 THòI TRANG

TuÊi 30, th◊ sao?

 05


Editor's th≠ letter toµ

G

08.2010

soπn

iÍ Æ∑ lµ th∏ng 8, Æ∑ chπm vµo mÔa thu.

Vflng chung k’t cuÈc thi Hoa hÀu Vi÷t Nam 2010 sœ bæt Æ«u vµo ngµy 2.8 vµ Æ™m chung k’t di‘n ra vµo ngµy 14.8 tπi s©n kh†u nhπc n≠Ìc Tu«n Ch©u. Sau 22 n®m, Hoa hÀu Vi÷t Nam 2010 sœ Æ≠Óc nh◊n d≠Ìi mÈt tinh th«n mÌi -vŒ Æãp vãn toµn cÒa H≠¨ng vµ Sæc. Nh©n dfip nµy, h∑y cÔng Lˆa ƒm ng…m ngh‹ th™m v“ nhan sæc trong 20 trang chuy™n Æ“ Æ≠Óc Æ«u t≠ k¸ l≠Ïng v“ nÈi dung, ch†t l≠Óng h◊nh ∂nh vµ nh˜ng g„c nh◊n ri™ng bi÷t. Th∏ng T∏m, cÚng lµ lÛc chu»n bfi cho mÔa t˘u tr≠Íng. Lµ mÈt ng≠Íi mã, hºn bπn cÚng c«n chu»n bfi cho ngµy

06 

nµy thÀt k¸ l≠Ïng. Ch‰n tr≠Íng th’ nµo lµ mÈt c©u h·i kh„. Vµ Lˆa ƒm sË nµy giÛp bπn mÈt c∏i nh◊n kh∏ch quan h¨n v“ nh˜ng tr≠Íng m«m non t≠ thÙc. H∑y lµm mÈt ng≠Íi mã giµu t◊nh y™u th≠¨ng nh≠ng Æ«y l˝ tr›! CuÈc thi Ng´i sao nh› - Little star Æ∑ khÎi ÆÈng vµ nhanh ch„ng nhÀn Æ≠Óc r†t nhi“u b¯c ∂nh cÒa c∏c ch∏u bä. H∑y t◊m xem b¯c ∂nh cÒa con m◊nh Î Æ©u vµ nhanh tay nhæn tin Æ” l˘a ch‰n ng´i sao th∏ng T∏m! Ngay sau khi ra mæt, Lˆa ƒm Æ∑ nhÀn Æ≠Óc r†t nhi“u ph∂n hÂi tı ph›a

ÆÈc gi∂, ph«n lÌn lµ nh˜ng lÍi khen t∆ng, vµ v◊ th’, xin mÍi bπn ti’p tÙc ÆÂng hµnh cÔng chÛng t´i vÌi nh˜ng chuy™n mÙc ri™ng c„: Weekly Me, PhÙ n˜ hoµn h∂o, MÁi bµ mã lµ mÈt ngh“ nghi÷p; ThÍi trang vÌi phÙ n˜ b◊nh th≠Íng... MÁi chuy™n mÙc lµ mÈt s˘ Æ«u t≠ k¸ l≠Ïng vÌi mong muËn, gˆi Æ’n bπn nh˜ng th´ng tin h˜u ›ch nh†t, thÛ vfi nh†t v“ cuÈc sËng, v“ t©m hÂn cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ chπm tuÊi 30. §

߄n Ɖc

Tạp chí Lửa Ấm vào mỗi sáng thứ 2 đầu tháng tại các sạp báo trên toàn quốc!

L^A ƒM . 8.2010


Dµnh cho bπn Ɖc mi“n Nam!!!

ón m n ọ Bạn ch ào cho quà n ám rực t tháng này? rỡ

VÌi bπn Ɖc mi“n Bæc Lˆa ƒm cÚng dµnh t∆ng 10 c∆p vä xem Æ™m chung k’t Hoa HÀu Vi÷t Nam 2010, Æ™m 14.8.2010 tπi Tu«n Ch©u Qu∂ng Ninh. H∑y nhanh tay cæt phi’u, Æ∏nh d†u vµo ´ Vä xem Hoa hÀu rÂi gˆi v“: Tπp ch› Lˆa ƒm - 15 H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi.

hÀu Vi÷t Nam 2010

5 c∆p vä xem Hoa

cÔng ng≠Íi th©n y™u

5 phi’u massage trfi gi∏ 1,6 tri÷u ÆÂng/phi’u 3 n≠Ìc hoa Thierry trfi gi∏ 1,3 tri÷u ÆÂng/chai H∑y cæt phi’u vµ Æ∏nh d†u vµo m„n quµ mµ bπn l˘a ch‰n rÂi gˆi v“ Tπp ch› Lˆa ƒm - 384 Nam K˙ KhÎi Ngh‹a, QuÀn 3 TP.HCM. L≠u ˝: MÁi phi’u, chÿ Æ≠Óc ch‰n mÈt m„n quµ! V◊ sË l≠Óng quµ t∆ng c„ hπn, Ban bi™n tÀp Lˆa ƒm sœ tÊ ch¯c bËc th®m tπi Hµ NÈi vµ Thµnh PhË H Ch› Minh ngµy 10/8, vµ c´ng bË k’t qu∂ tπi website cÒa b∏o Ti“n Phong: www.tienphong.vn, b∏o Ti“n Phong hµng ngµy, facebook Lˆa ƒm: www.facebook.com/luaam. ßÂng thÍi g‰i Æi÷n cho bπn Ɖc may mæn!

Phi’u Æ®ng k˝ quµ t∆ng Th∏ng 8 H‰ t™n: T´i ch‰n  Vä xem Hoa HÀu Vi÷t Nam 2010  Coupon Massage  N≠Ìc hoa Thierry N’u t´i nhÀn Æ≠Óc quµ, h∑y g‰i cho t´i Æ’n sË ßfia chÿ

E-mail

Gi∂m gi∏ 35% cho dflng Thierry tπi c∏c cˆa hµng trong h÷ thËng HALS khi mang theo Lˆa ƒm C∏c Æfia Æi”m ∏p dÙng gi∂m gi∏, xem chi ti’t trang 118 sË b∏o nµy


Ai sœ Æ®ng quang

Hoa hÀu Vi÷t Nam 2010

?

Hµng ngµn h s¨ Æ®ng k˝, hµng tr®m th› sinh tham d˘ s¨ tuy”n vµ chÿ c„ 37 th› sinh (trong Æ„ c„ 2 th› sinh Æ∆c c∏ch) Æ≠Óc l˘a ch‰n vµo vflng chung k’t cuÈc thi Hoa hÀu Vi÷t Nam 2010, bæt Æ«u tı ngµy 2.8 Æ’n ngµy 15.8.2010 tπi Khu du lfich Tu«n Ch©u Qu∂ng Ninh.

ß™m Chung k’t 14/8 sœ Æ≠Óc truy“n h◊nh tr˘c ti’p tπi 6 k™nh cÒa VTC (bao gÂm 03 k™nh SD, 02 k™nh HD vµ 01 k™nh Analog), vµ ti’p s„ng rÈng r∑i bÎi 39 Ƶi truy“n h◊nh Æfia ph≠¨ng. Hoa hÀu Æ®ng quang sœ Æ≠Óc nhÀn V≠¨ng mi÷n Hoa hÀu Vi÷t Nam, V≠¨ng tr≠Óng, 500.000.000 ÆÂng ti“n m∆t vµ quµ t∆ng cÒa nhµ tµi trÓ. Trong sË 37 g≠¨ng m∆t nµy, ai sœ Æ®ng quang Hoa hÀu Vi÷t Nam n®m nay? ß∆ng Thfi Ng‰c H©n

08 

Vä xem Æ™m chung k’t Hoa hÀu Vi÷t Nam Æ≠Óc b∏n tı ngµy 29.7.2010

L^A ƒM . 8.2010


Tr«n Thfi Ng‰c Giµu HÂ Thfi C»m Nhung

Hu˙nh B›ch Ph≠¨ng

Tr«n Thfi Hoµi Ph≠¨ng Phπm ThÔy D≠¨ng L™ Nh∑ Uy™n

ßµm Thu Trang

8.2010 . L^A ƒM

 09


VÚ Thfi ThÔy D≠¨ng ßµo Mai Uy™n Th∂o

Nguy‘n Thfi Mai Ly

Nguy‘n Ph≠Ìc Hπnh

T´n N˜ na Uy

Tr≠¨ng TÔng Lan

Nguy‘n Thfi Ng‰c Tuy’t

10 

L^A ƒM . 8.2010


ß∆ng Thfi Ph≠Óng

Nguy‘n Thfi Minh

ßÁ Thfi H≠¨ng

Ph› ThÔy Linh

Phπm Thfi B›ch Tr©m

Cung Thanh Ng‰c Anh 8.2010 . L^A ƒM

Nguy‘n B∂o Ng‰c

 11


L™ Thfi Nh©n

VÚ Thfi B◊nh Minh

V‚ Thfi Énh Nguy÷t

ßµo Thfi H©n

Nguy‘n Thfi Loan

L™ Thu Huy“n Trang

12 

VÚ Thu Hµ

L^A ƒM . 8.2010


L©m Thfi ThÛy

Phπm Thfi Huy“n Trang

Hu˙nh Thfi L÷ Hªng

ß∆ng Hµ Thu VÚ Thfi Hoµng My

ß∆ng ThÔy Trang

8.2010 . L^A ƒM

 13


Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình. 14 

L^A ƒM . 8.2010


Ùc Chuy™n m®n v do nhµ π Trang H phÙ tr∏ch

PH| N~ HOÄN HÅO

ßãp rÈng h¨n

nhan sắc ßãp c„ lœ lµ duy™n d∏ng hµi hfla. C„ nh˜ng phÙ n˜ t´ son ÆÀm tr≠Ìc khi b≠Ìc vµo qu∏n phÎ s∏ng, m∆c Æãp chÿ Æ” vµo si™u thfi ch‰n rau sπch, vµ cfln kfip Æeo n˜ trang ÆÂng bÈ c∂ hoa tai, vflng cÊ l…n vflng tay khi Æ≠a con vµo b÷nh vi÷n c†p c¯u. C„ hoa hÀu Æ∑ m∆c Æi÷u Ƶng vµ son ph†n Æãp lÁng l…y khi Æi lµm tı thi÷n tπi trπi trŒ m c´i. C´ bπn t´i Æ∑ may mÈt bÈ Æ Æen vıa v∆n v„c d∏ng Æ” dµnh cho Æ∏m tang ng≠Íi th©n sæp tÌi. T´n nhan sæc lµ mÈt quy“n ch›nh Æ∏ng cÒa phÙ n˜, nh≠ng nh˜ng c∏i Æãp †y v´ c∂m tÌi xa lπ. C„ c∏i Æãp lµm ng≠Íi ta ∏i ngπi cho chÒ nh©n. ß„ lµ khi ta ph∏t hi÷n ng≠Íi Ƶn bµ b∏n rau Î x„ chÓ bÁng mÈt h´m x®m l´ng mµy mÌi gÓi c∂m tr™n khu´n m∆t Æen hflng c¯u v∑n lπi thÍi xu©n sæc. Hay c´ ng≠Íi m…u x®m mÈt con rÂng l™n tr™n Æ´i m´ng Æãp cÒa m◊nh. ßãp muËn duy™n d∏ng hµi hfla cfln c«n ph∂i c„ hi”u bi’t, khi †y Æãp Æ∑ trÎ thµnh v®n h„a cÒa ch›nh 8.2010 . L^A ƒM

ng≠Íi phÙ n˜, kh´ng cfln ƨn thu«n lµ mÈt c∂m xÛc thfi gi∏c trong mæt cÒa ng≠Íi nh◊n n˜a. ßãp c„ th” lµ Æ›ch th˘c phÙ n˜. ChÛng ta kh´ng cao, kh´ng eo thon ng˘c Æ«y, bπn t´i c„ ng≠Íi chÿ cfln mÈt b™n ng˘c, c„ ng≠Íi g«n ba m≠¨i n®m sËng chung vÌi mÈt con mæt gi∂. Th’ nh≠ng c∏i lµm n™n hπnh phÛc cÒa mÁi ng≠Íi g«n nh≠ c„ chung mÈt b› mÀt g«n gÚi: T˘ tin sËng, trµn Æ«y n˜ t›nh, ch®m s„c b∂n th©n vµ ch®m s„c m‰i ng≠Íi quanh m◊nh, lµm b∂n th©n Æ«y n®ng l≠Óng sËng vµ lµm Æ«y ÆÒ cuÈc sËng chung quanh, tÌi m¯c, mÈt khi’m khuy’t nµo Æ„ cÒa th©n th” kh´ng ng®n Æ≠Óc ng≠Íi phÙ n˜ hπnh phÛc. T´i c„ mÈt ng≠Íi bπn, c´ †y Æãp nh†t lµ gi‰ng n„i. Kh´ng ph∂i gi‰ng n„i ™m ∏i mµ lµ mÈt gi‰ng n„i nhanh, r†t nhanh nh∂u, d¯t kho∏t qu∂ quy’t nh≠ Ƶn ´ng, mπch lπc nh≠ ra l÷nh. Song gi‰ng n„i †y trµn Æ«y n®ng l≠Óng sËng, trµn Æ«y mong muËn Æ≠Óc v≠¨n tÌi vµ thµnh

c´ng, gi‰ng n„i †y ch©n thµnh vµ Æ«y nhi÷t t◊nh, truy“n c∂m h¯ng vµ s¯c sËng nÂng nhi÷t cho ng≠Íi nghe, cho dÔ nghe c∏ch hµng ngµn c©y sË, nghe sau nhi“u n®m kh´ng g∆p. Vµ t´i ngh‹ c∏i Æãp †y cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ ÆÒ Æ” lµm cho ng≠Íi kh∏c hπnh phÛc. ßãp c„ th” lµ th¨m. ThÀt thÛ vfi, trong thÍi gian t´i phÙ tr∏ch chuy™n mÙc review n≠Ìc hoa tr™n mÈt tπp ch› phÙ n˜, nhi“u Ƶn ´ng nhæc Æi nhæc lπi vÌi t´i rªng, h‰ th›ch Trang Hπ vi’t v“ n≠Ìc hoa læm, n™n h‰ tha thi’t mong t´i vi’t v“ mÔi h≠¨ng b k’t tr™n t„c nh˜ng bµ mã, mµ trong t©m tr› h‰, mã v…n cfln trŒ y nh≠ trong k˝ ¯c cÒa h‰ thÍi th¨. Vµ mÔi da th¨m cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ Æang trong t◊nh y™u, vıa b≠Ìc ra kh·i bÂn tæm, tr™n ng≠Íi Ɖng nh˜ng hπt n≠Ìc to trong veo, kh´ng l…n lÈn b†t c¯ mÈt mÔi h≠¨ng nh©n tπo nµo cÒa b†t c¯ th¯ m¸ ph»m, kem d≠Ïng da nµo. Th◊ ra trong c∂m nhÀn cÒa Ƶn ´ng,

 15


Æãp kh´ng chÿ lµ ngoπi h◊nh, vµ nhan sæc kh´ng nh†t thi’t ph∂i lµ s˘ h†p d…n m™ ho∆c cÒa giÌi t›nh. ßãp thÀm ch› lµ t™n g‰i cÒa ng≠Íi phÙ n˜ Æ∑ ho∆c tıng lµm cho h‰ y™u, cÔng nh˜ng c∂m nhÀn trong k˝ ¯c kh´ng gÓn l™n dÙc v‰ng. ßãp chæc chæn lµ t≠¨m t†t. Nhi“u ng≠Íi phÙ n˜ (trong Æ„ c„ t´i) ngµy cµng ›t thÍi gian ch®m s„c b∂n th©n. Nh˜ng tr∏ch nhi÷m vµ ngh‹a vÙ trong ÆÍi sËng Æ∆t n∆ng l™n vai, mong muËn Æ≠Óc lµm nhi“u h¨n n˜a cho con c∏i vµ gia Æ◊nh khi’n phÙ n˜ sΩn sµng ®n bÌt th™m mÈt chÛt thÍi gian soi g≠¨ng mÁi ngµy. Ho∆c nhi“u phÙ n˜ ngh‹ rªng, con c∏i Æãp thay m◊nh. Ho∆c c„ nh˜ng ng≠Íi Ƶn ´ng Æ∑ sΩn sµng n„i dËi mÈt c∏ch thi÷n ch› - kh´ng c«n suy ngh‹ - rªng, em mÀp h¨n l™n tr´ng Æãp h¨n; em mÈc mπc gi∂n dfi th’ nµy tr´ng d‘ th≠¨ng h¨n; anh y™u t©m hÂn em ch¯ anh Æ©u y™u b“ ngoµi cÒa em... Th’ nh≠ng, nh˜ng Ƶn ´ng †y, hay ngay c∂ nh˜ng phÙ n˜ †y, v…n ngo∏i Æ«u nh◊n theo nh˜ng

16 

c´ g∏i xinh Æãp vµ thÍi trang Æi ng≠Óc chi“u Æ≠Íng m◊nh v“ Æ„ th´i! Vµ n’u b∂n th©n bπn kh´ng thÀt s˘ hµi lflng v“ ch›nh m◊nh, kh´ng th›ch ch›nh m◊nh, th◊ lµm sao Æfli ng≠Íi kh∏c nµo Æ„ sœ th›ch bπn? Mµ cho dÔ ch≠a c„ t◊nh y™u, Æ” Æ≠Óc lµm Æãp cho mÈt ai Æ„, Æ” Æ≠Óc y™u chi“u bÎi mÈt ai Æ„, Æ” Æ≠Óc ch®m s„c bÎi mÈt ai Æ„, th◊ phÙ n˜ v…n ph∂i y™u

mÁi mÈt ng≠Íi phÙ n˜. T´i nhÌ h◊nh ∂nh nhµ v®n n˜ Dπ Ng©n ngÂi b™n t∏ch cµ ph™ phË cÊ Hµ NÈi mÈt ngµy mÔa Æ´ng, chi’c kh®n choµng †m ∏p tr™n vai. ߆y lµ b¯c ∂nh ch©n dung mÈt phÙ n˜ Æãp nh†t mµ t´i tıng Æ≠Óc ngæm. MÈt phÙ n˜ giµ th◊ c„ g◊ h†p d…n. Th’ nh≠ng s˘ cuËn hÛt tı nÈi t©m vµ t›nh c∏ch, nh˜ng s„ng gi„ trong ÆÍi Æ∑ v≠Ót qua, nh˜ng nÁ l˘c v◊ mÈt x∑ hÈi v®n ch≠¨ng Æ∏ng tr©n tr‰ng khi’n mÈt ng≠Íi phÙ n˜ Æãp bªng nh˜ng gi∏ trfi to∏t ra tı s©u thºm con ng≠Íi m◊nh. Th«n th∏i cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ quan tr‰ng h¨n Æ≠Íng nät g≠¨ng m∆t h‰, bÎi n„ lµ ph∂n chi’u cÒa t©m hÂn, kh´ng bfi thÍi gian bµo mfln, vµ nh†t lµ khi Æ∑ sËng b™n nhau m≠Íi n®m, hai m≠¨i n®m, nhi“u n®m n˜a, th«n th∏i kh› ch†t cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ mÌi lµ sÓi d©y b“n h¨n gæn ng≠Íi Ƶn ´ng Î

C∏i lµm n™n hπnh phÛc cÒa mÁi ng≠Íi g«n nh≠ c„ chung mÈt b› mÀt g«n gÚi: T˘ tin sËng, trµn Æ«y n˜ t›nh, ch®m s„c b∂n th©n vµ ch®m s„c m‰i ng≠Íi quanh m◊nh, lµm b∂n th©n Æ«y n®ng l≠Óng sËng vµ lµm Æ«y ÆÒ cuÈc sËng chung quanh, tÌi m¯c, mÈt khi’m khuy’t nµo Æ„ cÒa th©n th” kh´ng ng®n Æ≠Óc ng≠Íi phÙ n˜ hπnh phÛc. l†y ch›nh m◊nh vµ ch®m s„c l†y ch›nh m◊nh, ph∂i Æãp cho ch›nh b∂n th©n m◊nh ch¯, ph∂i vÀy kh´ng? ßãp c„ th” lµ nh˜ng t›ch lÚy tı nh˜ng qu∑ng Æ≠Íng sËng kh´ng m÷t m·i cÒa

lπi vÌi t◊nh y™u. Ch¯ kh´ng ph∂i lµ nhan sæc. Ch¯ kh´ng ph∂i lµ t◊nh dÙc. Lµm mÈt ng≠Íi Ƶn bµ th˘c s˘ Æãp, kh„ bi’t chıng nµo. Vµ nhan sæc th´i chºng ÆÒ! ❤ Trang Hπ

L^A ƒM . 8.2010


˘c ng HÎ

cµn gn hi“ u,

TRANH LUÜN

c ú h p hạnh ? t í g n cà

Î ng˘c lµ Æ∆c quy“n cÒa mÈt sË phÙ n˜ trŒ, tÔy theo c∏ch cæt may cÊ ∏o, kho∂ng hÎ sœ h◊nh ch˜ V, h◊nh trfln trfia mÎ ho∆c ƨn gi∂n lµ mÈt r∑nh s©u l†p l„. PhÙ n˜ c´ng sÎ ®n m∆c k›n Æ∏o h¨n nh≠ng Æ´i khi lπi sexy tÌi ch’t ng≠Íi chÿ bÎi, c∏i ph«n ng˘c che trong ∏o s¨ mi lπi Æ≠Óc may b„ s∏t, gÓi l™n nh˜ng Æ≠Íng cong b™n trong, kh´ng kh·i lµm ng≠Íi ÆËi di÷n t≠Îng t≠Óng vµ b†t gi∏c Æ” mæt dıng l©u h¨n mÈt gi©y tr≠Ìc b› mÀt th©n th” †y. Khi l«n Æ«u ta m∆c chi’c ∏o hÎ ng˘c, Æ„ lµ lÛc ta bæt Æ«u tr≠Îng thµnh, ch›n chæn c∂ v“ th©n th”, s¯c kh·e l…n th»m m¸. Vµ lµ lÛc ta bæt Æ«u t˘ tin, ta bi’t c∏i Æãp †y, b«u ng˘c con g∏i †y lµ gi∏ trfi x¯ng Æ∏ng Æ≠Óc n©ng niu. T´i c„ mÈt ng≠Íi bπn Æang ræp t©m Æi ra n≠Ìc ngoµi lµm ph…u thuÀt chÿnh h◊nh, n©ng ng˘c vµ n©ng c∂ cÏ b«u ng˘c.

8.2010 . L^A ƒM

 17

Ì


TRANH LUÜN

L˝ do cÒa bπn kh´ng ph∂i bÎi ham {khoe hµng} nh≠ nh˜ng hot girt 9X , mµ bÎi mÈt mong muËn r†t lµ phÙ n˜: MuËn m∆c ∏o Ëng, hÎ vai hoµn toµn mµ kh´ng bfi... tÙt xuËng b†t ngÍ, bπn muËn ng˘c m◊nh ÆÒ s¯c gi˜ c∏i ∏o lπi vfi tr› gÓi c∂m cÒa n„. C„ mÈt l˝ do n˜a, khi phÙ n˜ t˘ nh◊n xuËng b«u ng˘c m◊nh: C„ th” s˘ gÓi c∂m giÌi t›nh r˘c rÏ vµ... bæt mæt nh†t Î kho∂ng nµy. VÀy tπi sao ph∂i che gi†u Æi nät Æãp †y? Vµ h‰ nh◊n kho∂ng hÎ gi˜a hai vai nh≠ nh◊n mÈt Æ´i ch©n tr«n thon th∂ trong chi’c v∏y mÔa hÃ, h‰ chÿ th†y c∏i Æãp vµ s˘ gÓi c∂m mµ th´i. T´i ng≠Óc lπi, t´i chÿ th†y Æ´i chÛt chua ch∏t. BÎi phÙ n˜ nhπy c∂m vÌi thay ÆÊi nh†t, vµ cÚng nhπy c∂m vÌi y™u th≠¨ng nh†t. Mµ bi’t kh´ng, c∏i g◊ mang t◊nh y™u tÌi, c∏i †y sœ lπi mang t◊nh y™u ra Æi. hi hÎ ng˘c, bπn sœ g∆p ng≠Íi Ƶn ´ng thi÷n c∂m vÌi bπn, bi’t Æ©u, chÿ v◊ Æ∑ bfi chinh phÙc bÎi s˘ h†p d…n cÒa kho∂ng ng˘c thanh xu©n. Khi hÎ ng˘c, c∏i c∏ch t◊nh y™u Æ’n vÌi bπn kh´ng tr∏nh con Æ≠Íng sexy, mÈt phÛt cho∏ng v∏ng, ti’ng sät Æ’n tı c∏i nh◊n Æ«u ti™n. Mµ c∏i nh◊n Æ«u ti™n †y cÒa t◊nh y™u †y, kh´ng ph∂i lµ nh◊n vµo t©m hÂn bπn mµ lµ nh◊n vµo (ho∆c Æ∑ th†y) chÁ l‚m dfiu dµng Æ«y dÙc c∂m d≠Ìi ng†n cÊ duy™n d∏ng

18 

cÒa bπn. Khi hÎ ng˘c, lµm sao tr∏ch ng≠Íi ÆËi di÷n kh´ng ngh‹ rªng, Ɔy lµ c∏ch bπn ∏m thfi v“ b∂n th©n, lµ th´ng Æi÷p bπn dµnh cho ÆËi t∏c, rªng, t´i Æ≠a ra mÈt t›n hi÷u sexy, bÎi t´i muËn nhÀn Æ≠Óc t›n hi÷u ph∂n hÂi cÒa anh. Nµo ai d∏m Æoan chæc rªng, ng≠Íi Ƶn ´ng Æ’n vÌi ta bÎi ch’t m™ ch’t m÷t vŒ Æãp †y, sœ lµ ng≠Íi kh´ng ch’t m™ ch’t m÷t v◊ mÈt kho∂ng ng˘c hÎ nµo kh∏c? Vµ sœ kh´ng chπy theo ti’p mÈt b«u ng˘c hÎ nhi“u h¨n? ThÀm ch› k” c∂ khi anh ta chÿ ngo∏i nh◊n theo ng≠Íi phÙ n˜ hÎ ng˘c nhi“u h¨n ta Æang Æi tr™n phË, ta cÚng Æ∑ c∂m th†y bfi tÊn th≠¨ng, th†y buÂn. T†t nhi™n kh´ng ph∂i t†t c∂ m‰i Ƶn ´ng Æ“u Æi theo ti’ng g‰i cÒa c∂m nhÀn b∂n n®ng, nh≠ng th˘c s˘, bπn muËn g∆p gÏ Æµn ´ng nh≠ th’ nµo, tr≠Ìc ti™n bπn h∑y lµ mÈt ng≠Íi phÙ n˜ nh≠ th’. Bπn muËn t◊m mÈt ng≠Íi Ƶn ´ng tin cÀy vµ ch©n thµnh, bπn h∑y tin cÀy vµ ch©n thµnh, ch¯ Æıng hÎ ng˘c. ThÀt s˘, trong cuÈc sËng c„ qu∏ nhi“u phÙ n˜ Æ∑ mang chi’c ∏o hÎ ng˘c Æ” Æi t◊m cho m◊nh mÈt ng≠Íi Ƶn ´ng ch©n ch›nh. RÂi than phi“n Ƶn ´ng sao lπi hay thay lflng ÆÊi dπ, sao g∆p ph∂i ng≠Íi ham ch¨i, ng≠Íi l®ng nh®ng, thÀm ch› g∆p ph∂i mÈt ng≠Íi Ƶn ´ng c„ xu h≠Ìng Æfli h·i. Trong ÆÍi sËng, Æ©u hi’m g∆p nh˜ng ng≠Íi Ƶn ´ng y™u th©n th” bπn ch¯ kh´ng y™u bπn? V› dÙ nh≠, nh˜ng ng≠Íi Ƶn ´ng l™n b∏o than phi“n v“ c´ nµng ng≠Íi y™u h„a ra m†t

trinh, c„ n™n b· hay v≠¨ng? ß´i khi chÛng ta nh◊n qu∏ quen mæt nh˜ng ng≠Íi m…u di‘n vi™n tr™n b∏o ch›, Æ” c∂m nhÀn v“ kho∂ng ng˘c hÎ qu∏... b◊nh th≠Íng. Mµ qu™n m†t rªng ng≠Íi m…u c„ th©n phÀn kh∏c, c„ mÙc Æ›ch kh∏c, h‰ buÈc ph∂i hÎ ng˘c v◊ Æ„ lµ c´ng vi÷c cÒa h‰, lµ vi÷c mµ x∑ hÈi vµ ngµnh gi∂i tr› mong Î h‰. Cfln bπn, bπn kh´ng Æfinh x©y d˘ng s˘ nghi÷p bªng kho∂ng ng˘c ∏o hÎ nh≠ h‰ ch¯, hay bπn muËn x©y d˘ng hπnh phÛc t≠¨ng lai vÌi ng≠Íi Ƶn ´ng nµo Æ„, theo c∏ch h†p d…n vµ thu hÛt cÒa mÈt minh tinh ch¯ kh´ng ph∂i theo c∏ch cÒa mÈt phÙ n˜ b◊nh th≠Íng? Hãp bÌt kho∂ng ng˘c ∏o hÎ Æi mÈt chÛt, sœ g∆p ng≠Íi Ƶn ´ng tËt h¨n mÈt chÛt. ThÀt Æ„, bÎi v◊ t´i Æ∑ tıng hÎ ng˘c ∏o, bÎi t´i Æ∑ tıng y™u, n™n t´i ngh‹ tÌi t†t c∂ nh˜ng chia sŒ tr™n vÌi Æ´i chÛt chua ch∏t. ThÀt s˘ rªng ng≠Íi Ƶn ´ng tËt, Mr.Right cÒa t´i sau nµy, Æ∑ nh◊n thºng vµo mæt t´i ch¯ kh´ng nh◊n ngay vµo ng˘c t´i. Vµ ch›nh c∏i nh◊n Æ„ lµm ng≠Íi phÙ n˜ trong t´i c∂m th†y Æ≠Óc tr©n tr‰ng nh†t. ❤ Trang HÑ

ß©y lµ ˝ ki’n cÒa t∏c gi∂, nh˜ng ˝ ki’n ph∂n hÂi, tranh luÀn v“ chÒ Æ“ {HÎ ng˘c cµng nhi“u, hπnh phÛc cµng ›t?} mÍi bπn gˆi th≠ v“ luaam2010@gmail.com

L^A ƒM . 8.2010


Jennifer Phạm

ßÇ BI⁄T Y£UTH¶•NG MçNH H•N

Vẫn đẹp dịu dàng và mong manh, nhưng Jennifer Phạm lúc này đã thêm một chút quyết liệt, thêm một chút mặn mà, và hơn thế, là sự vững vàng và can đảm. Một nhan sắc Châu Á đã đổi thay. Ånh nguy‘n long Trang phÙc tu†n huy Trang Æi”m THANH PH¶õC

Ì

8.2010 . L^A ƒM

 19


Chủđộng

&mạnhmẽhơn

Jenni Æ∑ thay ÆÊi nhi“u? so vÌi c∏ch Æ©y 2 n®m, c„ vŒ nh≠ ng tr∂i nghi÷m giÛp

nh˜ VÌi t´i mÁi ngµy tr´i qua Æ“u c„ th™m cÚng x∂y ra vÌi nhi“u ng≠Íi lœ c„ Æ„ ßi“u . h¨n h thµn ng tr≠Î m◊nh h‰c h·i th™m Æ≠Óc nhi“u Æi“u. kh∏c. Cµng tr∂i nghi÷m nhi“u th◊ cµng

b©y giÍ Æ∑... bi’t th≠¨ng Bπn bà cÒa chfi b∂o rªng {Jenni ng? m◊nh h¨n}, c„ ÆÛng nh≠ vÀy kh´ th’. Tr≠Ìc Æ©y, kh´ng ph∂i lµ n„i bà i cÚng nghe bπn

(C≠Íi) Jenn t´i r†t hay sËng cho nh˜ng ng≠Íi m◊nh kh´ng th≠¨ng m◊nh, nh≠ng Íi m◊nh y™u, bπn bÃ... SΩn sµng m◊nh y™u th≠¨ng, cho gia Æ◊nh, ng≠ lui vµo hÀu tr≠Íng v◊ ´ng nhÀn hy sinh v◊ ng≠Íi th©n n™n t´i ch†p ≠Ìc cÒa t´i. Nh≠ng giÍ ao ni“m lµ vµ x∑... dÔ ngh÷ thuÀt lµ Æam m™ th◊ t´i muËn trÎ lπi.

h´n nh©n ÆÊ vÏ? Chfi c„ vŒ Ææt show h¨n sau scandal lµ mÈt scandal v◊ c∂

ÆÁ vÏ Kh´ng hºn lµ vÀy. T´i kh´ng cho vi÷c trong vi÷c nµy. Tr≠Ìc Æ©y l∆ng im gi˜ lu´n t´i vµ Quang DÚng Æ“u v◊ muËn dµnh thÍi gian cho gia t´i ›t nhÀn lÍi tham gia ch≠¨ng tr◊nh vÌi kh∏n gi∂. ThÍi gian g«n xÛc Æ◊nh nhi“u h¨n n™n ›t khi Æ≠Óc ti’p n™n t´i c„ thÍi gian cho h‰c Æi tuÊi Æ©y bä Nam cÚng Æ∑ lÌn, Æ’n lπi vÌi nh˜ng g◊ m◊nh y™u th›ch. ri™ng m◊nh. T´i Æ∑ quy’t t©m Æ” trÎ t´i, cho dÔ t´i Æ∑ væng b„ng mÈt Vµ r†t c∂m ¨n kh∏n gi∂ v◊ Æ∑ Òng hÈ thÍi gian dµi.

xuy™n li™n lπc vÌi nhau Jenni vµ Quang DÚng c„ th≠Íng kh´ng? V◊ sao lπi kh´ng?

xuy™n bÀn rÈn vÌi c∏c TrÎ lπi vÌi th’ giÌi gi∂i tr›, th≠Íng m s„c con ra sao? ch® show di‘n vµ ra n≠Ìc ngoµi, chfi con, nh≠ng Æ´i

s„c cho T´i muËn dµnh nhi“u thÍi gian ch®m lÛc Æi l©u, t´i th≠Íng ng Nh˜ vi÷c. c´ng v◊ xa khi bæt buÈc ph∂i Æi Íi giÛp vi÷c Æ” ch®m s„c bä. B◊nh Æ≠a Bi Æi cÔng vµ c„ th™m mÈt ng≠ khi mÈt ng≠Íi ph∂i Æi xa th◊ sœ th≠Íng t´i vµ DÚng cÚng sæp x’p Æ” c„ ng≠Íi kia Î lπi cÔng bä.

20 

Ì

L^A ƒM . 8.2010


KHÉCH MòI


Jennifer muËn con m◊nh sau nµy sœ trÎ thµnh ng≠Íi nh≠ th’ nµo?

T´i h‰c h·i nhi“u tı bË mã v“ c∏ch dπy con, cÚng Ɖc tı s∏ch vÎ, k’t hÓp truy“n thËng vµ hi÷n Æπi. Lµm cha mã th◊ ai cÚng muËn con m◊nh thµnh ng≠Íi h˜u ›ch vµ nhÀn Æ≠Óc nh˜ng Æi“u tËt Æãp nh†t.

G«n Æ©y, Jenni tπo d˘ng mÈt th≠¨ng hi÷u thÍi trang cho ri™ng m◊nh. ß©y lµ l‹nh v˘c h’t s¯c cπnh tranh, th≠¨ng hi÷u cÒa chfi c„ g◊ Æ∆c bi÷t Æ” tÂn tπi trong m´i tr≠Íng khæc nghi÷t nµy?

T´i cho ra ÆÍi nh∑n hi÷u thÍi trang cho trŒ em vµo cuËi th∏ng 12 n®m ngo∏i. Th≠¨ng hi÷u Narabeen Æang Æ≠Óc nhi“u ng≠Íi t◊m Æ’n vµ ≠u ∏i h¨n n™n c∂m th†y r†t vui. Ti™u ch› cÒa Narabeen lµ lµm ra nh˜ng s∂n ph»m thÍi trang dµnh cho trŒ em vÌi ch†t li÷u Æ≠Óc Æ∆c bi÷t ch®m chÛt cho phÔ hÓp vÌi thÍi ti’t n„ng b¯c, tπo c∂m gi∏c tho∂i m∏i. Ki”u d∏ng cÚng Æ≠Óc s∏ng tπo vÌi nhi“u mµu sæc vµ phong c∏ch r†t thÍi trang, mµ gi∏ c∂ lπi... nhã nhµng.

Cfln nh˜ng k’ hoπch v“ ngh÷ thuÀt?

T´i Æang tÀp trung vµo hai vai trfl mÌi, lµm MC vµ di‘n vi™n. T´i Æ∑ hoµn t†t bÈ phim Ti’ng d≠¨ng c«m tr™n bi”n, hi÷n giÍ Æang vµo mÈt phim mÌi Xin th“, anh n„i thÀt. MÈt l«n n˜a kh∏n gi∂ sœ th†y Jenni trong mÈt vai di‘n Æ«y thˆ th∏ch vµ r†t thÛ vfi, kh∏c hºn t´i ngoµi ÆÍi.

Vai trfl nµo chfi muËn thµnh c´ng nh†t? Di‘n vi™n? MC? Doanh nh©n?

C„ th” Jenni tham lam mÈt chÛt Æ” ch‰n c∂ ba Æ≠Óc kh´ng? (C≠Íi). T´i ngh‹ kh´ng c«n thi’t c„ s˘ l˘a ch‰n Î Æ©y mµ quan tr‰ng lµm th’ nµo Æ” lµm tËt nh˜ng vai trfl cÒa m◊nh.

Chfi c„ sÎ th›ch g◊ Æ∆c bi÷t kh´ng?

T´i th›ch nghe nhπc. Nh˜ng lÛc r∂nh rÁi cÔng nh˜ng ng≠Íi bπn Æi xem phim, bowling ho∆c ch¨i tennis. ❤ Thu Nguy™n

22 

L^A ƒM . 8.2010


KHÉCH MòI

PV: Jenni vµ Quang DÚng c„ th≠Íng xuy™n li™n lπc vÌi nhau kh´ng? Jenni: V◊ sao lπi kh´ng?

8.2010 . L^A ƒM

 23


Jenni thayÆÊi Æ∑

24 

nhi“u

L^A ƒM . 8.2010


KHÉCH MòI

G«n Æ©y, m‰i ng≠Íi c∂m th†y Jenni c„ nhi“u thay ÆÊi, mπnh mœ vµ c„ mÈt chÛt nÊi loπn so vÌi ngµy x≠a. Th˘c s˘ lµ ph«n s©u thºm b™n trong con ng≠Íi Jenni Æ∑ c„ nhi“u bi’n chuy”n ch¯ kh´ng chÿ lµ vŒ b“ ngoµi nh≠ c∏ch ®n m∆c, trang Æi”m... Khi mÌi v“ Vi÷t Nam, Jenni chÿ lµ c´ sinh vi™n ch≠a tËt nghi÷p, tr∂i nghi÷m ÆÍi sËng ch≠a nhi“u, kh´ng va chπm. Cfln b©y giÍ Jenni lµ ng≠Íi phÙ n˜ c„ gia Æ◊nh, sinh con... C´ b≠Ìc qua nh˜ng b≠Ìc ngo∆t lÌn cÒa ÆÍi ng≠Íi. SËng trong th’ giÌi gi∂i tr› vµ tin ÆÂn, Jenni Æ∑ trÎ thµnh mÈt con ng≠Íi mπnh mœ, c¯ng ræn vµ v˜ng t©m. C„ th” n„i thÍi Æi”m nµy Jenni Æ∑ c„ th” ÆÒ s¯c Ưng ÆÈc lÀp vµ tÂn tπi trong m´i tr≠Íng Æ«y cπnh tranh cÒa giÌi showbiz. Jennifer Phπm lµ hoa hÀu Æ«u ti™n mµ t´i c∂m th†y ch†t É ß´ng ÆÀm nät nh†t. SËng Î M¸, nh≠ng Jenni v…n c„ mÈt khu´n m∆t r†t Ch©u É, thu«n khi’t, sang tr‰ng vµ n˜ t›nh. VŒ Æãp cÒa c´, kh∏c ngay vÌi ch›nh hai ng≠Íi em

VÌi Jenni, t´i r†t nhµn. Chÿ c«n mÈt chÛt ph†n son lµ Æ´i mæt to trfln, sËng mÚi cao, thanh, lµn da træng mfin... cÒa Jenni Æ∑ nÊi bÀt vµ tπo c∂m h¯ng cho nh˜ng ng≠Íi xung quanh. T´i vÌi Jenni ch¨i kh∏ th©n, kh´ng chÿ trong c´ng vi÷c mµ chia sŒ vÌi nhau trong chuy÷n th≠Íng ngµy. Jenni sËng kh∏ k›n ti’ng v◊ kh´ng muËn ng≠Íi kh∏c bfi ∂nh h≠Îng Æ’n c©u chuy÷n cÒa m◊nh. C´ lµ ng≠Íi sËng nÈi t©m, bi’t c∏ch che gi†u thÀt s©u nÁi buÂn cÒa m◊nh, g∆p nhau chºng bao giÍ th†y Î c´ g≠¨ng m∆t m÷t m·i. C´ kh´ng Æ” nÁi buÂn hay nh˜ng Æi“u kh∏ch quan t∏c ÆÈng Æ’n m◊nh. Lµm vi÷c vÌi Jenni r†t tho∂i m∏i. C´ lu´n r‚ rµng, ch›nh x∏c, ÆÛng giÍ gi†c, vµ lu´n lµm cho ng≠Íi cÈng t∏c c∂m th†y d‘ g«n...❤ Minh Hoµng (chuy™n gia trang Æi”m)

ruÈt cÒa m◊nh.

8.2010 . L^A ƒM

 25


BEAUTY & HEALTH

Tínhtuổi cho

lµn da

Tr∂ lÍi 12 c©u h·i Æ” Æ∏nh gi∏ tuÊi thanh xu©n vµ t◊m th†y 12 gi∂i ph∏p trŒ h„a lµn da.

QUIZ

ß∏nh d†u vµo ´ khºng Æfinh bπn cho lµ ÆÛng nh†t

Bπn ph¨i m◊nh d≠Ìi næng:

Bπn ®n

Mã bπn:

Bπn uËng

■ C∂ n®m, ngay khi t´i c„ mÈt phÛt r∂nh (+6) ■ Chıng m˘c th´i, theo nh˜ng nguy™n tæc an toµn (+2) ■ êt nh†t c„ th” vµ lu´n trong t◊nh trπng Æ≠Óc b∂o v÷ (0)

■ Nhi“u n’p nh®n, da nhi“u v’t r∏m næng (+3) ■ Chÿ nh®n th´i (+2) ■ Da kh·e vµ rπng rÏ (0)

Bπn ngÒ

■ T∏m ti’ng mÁi Æ™m (-2) ■ CuËi tu«n, ngÒ x∂ l∏ng Æ” bÔ cho c∂ tu«n bÀn rÈn (+2) ■ Vıa qua c„ qu∏ nhi“u ti÷c tÔng, stress n™n ›t ngÒ (+3)

8.2010 . L^A ƒM

■ N®m loπi rau xanh vµ tr∏i c©y mÁi ngµy (-2) ■ Thÿnh tho∂ng ®n tËt vµ Æ ®n t≠¨i, Æ´i lÛc ®n r†t t÷ vÌi Æ ®n nhanh (0) ■ R†t ng‰t, r†t m∆n, t´i kh„ mµ chËng c˘ lπi thfit (+2)

■ MÁi giÍ mÈt cËc n≠Ìc (-1) ■ Kh∏ ÆÒ, bÎi t´i c„ th„i quen trÈn soda, n≠Ìc vµ mÈt cËc r≠Óu Î mÁi b˜a ®n (+1) ■ Hi’m, v◊ t´i lµ mÈt con lπc Ƶ th˘c thÙ (+2)

Bπn bfi stress

■ GiËng nh≠ t†t c∂ m‰i ng≠Íi(+1) ■ Kh„ kh®n Æ” trÎ v“ th’ c©n bªng (+2) ■ Kh´ng h“, g«n nh≠ th≠ gi∑n hoµn toµn (-1)

 27

Ì


Beauty&Health

S¯c khoŒ

QUIZ Bπn hÛt thuËc kh´ng?

■ C„ (+3) ■ Kh´ng, nh≠ng t´i sËng trong thµnh phË (+1) ■ Kh´ng, h¨n n˜a t´i sËng trong mÈt m´i tr≠Íng r†t trong lµnh (-1)

Khi nh◊n m◊nh trong g≠¨ng Î thang m∏y, bπn th†y m◊nh:

■ Tr´ng c„ vŒ m÷t m·i (+1) ■ TrÍi, m∆t m◊nh nhi“u mÙn, sao lÁ ch©n l´ng nh◊n r‚ qu∏ (+1) ■ Kh´ng tÂi chÛt nµo, da r†t s∏ng (-1)

Th„i quen lµm Æãp cÒa bπn lµ:

■ T»y trang + kem d≠Ïng Æ™m vµ ngµy (-2) ■ Thˆ t†t c∂ nh˜ng g◊ r¨i vµo tay m◊nh (+2) ■ G«n nh≠ chºng quan t©m (+2)

Khi nµo bπn sˆ dÙng kem c„ ÆÈ chËng næng SPF:

■ Hµng ngµy (-1) ■ Khi nµo t´i c„ ˝ Æfinh ®n tr≠a tr™n hà phË hay Æi bi”n (0) ■ Kh´ng bao giÍ (+2)

So s∏nh nµo ➻Tı -13 Æ’n 0 Æi”m

Da bπn kh´ng c„ tuÊi. Bπn c„ may mæn gi˜ Æ≠Óc nät trŒ trung b†t ch†p tuÊi t∏c. VŒ thanh xu©n cÒa lµn da nhÍ vi÷c bπn Æ≠Óc tπo d˘ng tı nh˜ng suy ngh‹ ÆÛng Ææn v“ lµm Æãp mÈt c∏ch ƨn gi∂n, th≠Íng nhÀt. H∑y ti’p tÙc chÛ ˝ rˆa m∆t sπch vµ b∂o v÷ da suËt c∂ ngµy nhä.

➻Tı 1 Æ’n 14 Æi”m

C„ th” ch≠a ai g‰i bπn bªng C´, nh≠ng tuÊi thanh xu©n bæt Æ«u c„ d†u hi÷u suy gi∂m: da käm m“m mπi vµ y’u d«n. Lµn da Æ∑ c´ng bË hÈ n®m sinh cÒa bπn rÂi Ɔy nhä. ß” gi˜ g◊n tuÊi xu©n, bπn n™n chÛ ˝ Æ’n ch®m s„c da vµ bπn sœ nhanh ch„ng Æ≠Óc Æ“n Æ∏p x¯ng Æ∏ng!

B› quy’t Æ” lµm da rπng rÏ h¨n:

■ N≠Ìc hoa hÂng s∏ng da (-1) ■ MÈt loπi kem nhπt cho t†t c∂ khu´n m∆t (0) ■ BÈ ba k˙ di÷u: chËng mÙn, ph†n n“n, ph†n phÒ (+2)

Da cÒa bπn:

■ C®ng, s∏ng thÿnh tho∂ng cfln vµi khuy’t Æi”m (+1) ■ ß· ˆng (+2) ■ M“m mπi vµ mfin mµng (-1)

➻Tı 15 Æ’n 30 Æi”m

TrÍi, da cÒa bπn th˘c s˘ tr´ng giµ h¨n tuÊi m†t rÂi... Sau mÈt Æ™m th¯c træng, m‰i ng≠Íi c„ th” nhanh ch„ng nhÀn th†y bπn c„ nhi“u nät giËng mã: nh˜ng n’p nh®n nµy, v’t r∏m næng nµy. Bπn c«n c„ thÍi gian Æ” l†y lπi sinh l˘c cho lµn da, ngoµi chuy÷n dÔng m¸ ph»m chËng l∑o h„a, n™n c©n bªng lπi ch’ ÆÈ ®n uËng vµ ngıng hÛt thuËc. Toan Toan

28 

L^A ƒM . 8.2010


c ắ t n ê y u g n

GÉI MÉ H¤NG

đơngiảncủa


Beauty&Health

S¯c khoŒ

1. N„i kh´ng vÌi thuËc l∏ 2. Rˆa m∆t s∏ng vµ tËi BuÊi tËi, rˆa m∆t-t»y trang lµ c∏ch gi∂i ph„ng lµn da kh·i nh˜ng ch†t ´ nhi‘m vµ ph†n b∏m tr™n m∆t suËt c∂ ngµy. BuÊi s∏ng, rˆa m∆t giÛp l†y Æi c∏c b∑ nhÍn s∂n sinh trong Æ™m. C∏ch lµm: L†y s˜a rˆa m∆t, m∏t xa nhã quanh m∆t vµ rˆa lπi bªng n≠Ìc lπnh. DÔng lflng bµn tay xoa nhã kem d≠Ïng khæp m∆t, k” c∂ ph«n cÊ.

3. Ch®m s„c quanh mæt S∏ng vµ tËi Æ∆t tr™n mæt mi’ng b´ng t»y trang th†m n≠Ìc t»y trang vÔng mæt, dÔng tay lau nhã theo chi“u tı tr™n xuËng d≠Ìi, c∂ ph«n mi mæt. C„ th” dÔng vµi gi‰t thuËc nh· mæt sinh l› Æ” loπi b· c∏c hπt ph†n trang Æi”m kh´ng may r¨i vµo mæt. Ngoµi ra, h∑y dÔng kem lµm s®n chæc vÔng mæt cµng sÌm cµng tËt!

30 

MÁi h¨i thuËc l∏ g©y nhi‘m ÆÈc m≠Íi gËc t˘ do cÒa mÁi t’ bµo trong c¨ th”, tπo ra luÂng ph∏t xπ ph∏ hÒy vµ khi’n da ngπt thÎ, ch≠a k” Æ’n nh˜ng n’p nh®n quanh mi÷ng vµ lµn da t∏i x∏m. Theo th´ng tin tı Trung t©m s¯c kh·e lµn da Vichy, n’u hÛt thuËc, bπn t˘ th™m vµo ch›n tuÊi tr™n khu´n m∆t m◊nh!

4. DÔng kem lµm s®n da

DÔng kem lµm s®n chæc da hµng ngµy sœ giÛp ta gi˜ nät thanh xu©n cho lµn da.

5. Ra ngoµi khi chæc chæn Æ≠Óc b∂o v÷

Lµn da h†p thÙ c∏c tia næng m∆t trÍi. V◊ th’ lÌp bi”u b◊ cÒa bπn nhanh ch„ng trÎ n™n m·ng Æi, y’u h¨n vµ bæt Æ«u xu†t hi÷n nh˜ng v’t n∏m Æ·. Ngay khi trÍi bæt Æ«u vµo hÃ, Æ∑ kh´ng n™n quen kem d≠Ïng c„ ÆÈ SPF ›t nh†t 15 Æ” b∂o v÷ da mÈt c∏ch nhã nhµng. Trong tr≠Íng hÓp ®n tr≠a tr™n hà phË, n™n mang theo m◊nh kem chËng næng. Thoa kem chËng næng th≠Íng xuy™n giÛp bπn trŒ th™m 4 tuÊi.

6. H∑y quan s∏t lµn da cÒa mã

N’u mã bπn c„ lµn da mfin, s∏ng vµ c„ nËt ruÂi... th◊ c«n chÛ ˝, da cÒa bπn cÚng c„ th” r†t m·ng manh giËng mã! Tı 20 tuÊi, c∏c bπn n™n bæt Æ«u dÔng kem lµm s®n chæc lµn da, cÈng th™m vÌi Ææp m∆t nπ d≠Ïng vµ chÿ n™n ph¨i m◊nh d≠Ìi næng vÌi s˘ b∂o v÷ cÒa kem c„ ch†t SPF 30 vµ 50. L^A ƒM . 8.2010


7. Tπo c∏c th˘c ƨn cho lµn da Æãp

8. Nh†m nh∏p c∏c ch†t chËng ´xy h„a

ß” phflng v÷ tËt cho lµn da, ng≠Íi ta th≠Íng hay ngh‹ tÌi MÁi ngµy ®n ›t nh†t 5 loπi tr∏i c©y, mÈt t∏ch trµ, h≠¨ng th∂o, cÛc cam, gıng, n≠Ìc äp l˘u rau xanh (ch‰n c∏c loπi hoa qu∂ vµ trong c∏c th˘c ph»m hµng Æ«u. Th˘c t’, ngh÷ t≠¨i cÚng lµ rau mµu sæc cµng ÆÀm cµng tËt) lµ mÈt loπi thuËc hi÷u qu∂ nhÍ t∏c dÙng chËng vi™m. b› quy’t cÒa mÈt lµn da Æãp. Ngoµi ra, hµnh sËng lµ th¯ rau b∂o v÷ Ææc l˘c cho lµn da nhÍ giµu d…n xu†t l≠u hu˙nh r†t c„ ›ch. Lµm gi∂m mÔi h®ng cÒa hµnh vµ lµm sΩn hµnh Æ” dÔng suËt trong ngµy bªng c∏ch th∏i m·ng vµ ng©m Khi bπn bi’t mÈt cËc trong d«u ®n rÂi c†t Stress lµ thÒ phπm tµn r≠Óu bªng n®m l«n dÔng trong tÒ lπnh, ræc l™n ph∏ lµn da cÒa bπn. T÷ c∏c m„n salat. Æ≠Íng, bπn sœ bi’t s¯c h¨n, lµm vi÷c lao l˘c quy’n rÚ cÒa n≠Ìc. ß” tπo ra nh˜ng n’p nh®n sÌm. Trong tr≠Íng c„ lµn da hÂng hµo, hÓp khÒng ho∂ng tinh ti™u thÙ 1,5 l›t n≠Ìc mÁi th«n, bπn n™n t◊m Æ’n ngµy, n™n ch‰n loπi n≠Ìc c∏c loπi th¯c ®n chËng stress, vµ t˘ t∆ng cho uËng sπch tı nguÂn m◊nh nh˜ng kho∂nh kh´ng ÆÈc hπi. X„a b· m‰i ∂nh h≠Îng khæc th≠ gi∑n hoµn cÒa c∏c tia næng m∆t toµn. trÍi bªng c∏ch t»y da lµ Æi“u kh´ng th”. Bªng c∏ch nhã nhµng massage da mÁi ngµy bªng Æ´i tay nhã nhµng C∏c chuy™n gia trong l‹nh v˘c ch®m s„c sæc Æãp khuy’n c∏o vµ m“m mπi, lÌp bi”u b◊ c„ th” phÙ n˜ tı tuÊi 25 trÎ Æi n™n quan t©m Æ∆c bi÷t tÌi ch®m s„c d«n d«n hÂi phÙc ch¯c n®ng tπo da m∆t vµo ban Æ™m. Sˆ dÙng loπi kem hÂi phÙc da ban Æ™m collagen vµ t›nh Ƶn hÂi cho da. lµ b› quy’t kh´ng th” thi’u Æ” c„ Æ≠Óc lµn da nh≠ ˝. ❤

9. Y™u th›ch n≠Ìc

10. Lu´n nh◊n cuÈc sËng mµu hÂng

11. ß´i tay m“m mπi

12. Ch®m s„c ban Æ™m

Toan Toan 8.2010 . L^A ƒM

 31


Beauty&Health

S¯c khoŒ

Lµn da t≠¨i s∏ng TRONG

N¿NG BIÕN

Vừa được thả dáng bên bờ cát trắng, vừa được ngụp lặn dưới làn nước biển trong xanh như ngọc, lại vừa bảo quản vẹn nguyên làn da trắng đáng tự hào - Chỉ cần tuân thủ 9 ghi nhớ sau đây

32 

L^A ƒM . 8.2010


1

. B· tÛi nhi“u loπi kem chËng næng vÌi chÿ sË SPF kh∏c nhau, phÔ hÓp vÌi tıng thÍi Æi”m trong ngµy. S∏ng sÌm næng nhã, kem chËng næng SPF 15 lµ vıa ÆÒ. Gi˜a c∏i næng {giÍ cao Æi”m}, bπn ph∂i huy ÆÈng kem chËng næng c„ SPF tËi thi”u lµ 45.

2 3

. V◊ c¨ th” sœ ti’p xÛc li™n tÙc vÌi n≠Ìc bi”n, bπn n™n khi mua kem chËng næng loπi c„ dflng ch˜ {waterproof}, ho∆c {water resistant} (kh´ng th†m n≠Ìc).

. B´i kem chËng næng mÈt l≠Ót Æ“u khæp c¨ th” kho∂ng 20 phÛt tr≠Ìc khi ngÙp l∆n, sœ giÛp da kfip th»m th†u. B¨i xong l™n bÍ, bπn ti’p tÙc bÂi th™m mÈt l≠Ót n˜a, tr≠Ìc khi lπi lao xuËng n≠Ìc.

4

. ßÈi mÚ rÈng vµnh khi nªm ho∆c Æi lπi tr™n b∑i bi”n. Chi’c mÚ nh≠ mÈt b„ng m∏t di ÆÈng, b∂o v÷ da m∆t, cÊ vµ vai, k” c∂ khi bπn Æ∑ thoa kem chËng næng. MÈt chi’c k›nh r©m cÚng r†t h˜u ›ch Æ” b∂o v÷ cˆa sÊ t©m hÂn cÒa bπn.

Hà lµ mÔa cÒa bi”n, cÒa bikini, mÚ rÈng vµnh vµ kem chËng næng. G◊n gi˜ lµn da Æãp sau mÔa næng thÀt lµ mÈt th∏ch th¯c. H∑y cÔng Lˆa ƒm song hµnh vÌi mÔa hà nhä!

5

. Tı 11 giÍ tr≠a Æ’n 4 giÍ chi“u lµ lÛc ´ng m∆t trÍi n„ng t›nh nh†t. Bπn n™n nghÿ ng¨i trong b„ng r©m, ho∆c ch› ›t lµ hπn ch’ b¨i lÈi. Ti’p xÛc tr˘c ti’p vÌi ∏nh næng gay gæt qu∏ l©u, da bπn sœ Æ· ˆng l™n, b·ng r∏t, sau Æ„ xπm Æen, r∏m næng, thÀm ch› c„ th” bfi ung th≠ da.

6

. N’u qu™n phæt vÙ kem chËng næng th◊ sao? ßıng qu∏ hoang mang! Trµ xanh sœ lµ ng≠Íi bπn ÆÂng hµnh Æ∏ng tin cÀy.

Bπn c„ th” vıa uËng vµ tä tr˘c ti’p l™n da. Khi chu»n bfi ra næng, h∑y h∑m trµ xanh, Æ” nguÈi vµ ÆÊ vµo mÈt chi’c b◊nh xfit. Sau Æ„, xfit Æ“u l™n m∆t vµ nh˜ng {vÔng hÎ} tr™n c¨ th”.

7

. BË tr› mÈt chi’c ´ cË Æfinh tr™n b∑i bi”n, kÃm theo mÈt ch®n m·ng. Chi’c ´ tπo b„ng r©m khi bπn c«n nghÿ ng¨i, nh†t lµ t«m gi˜a tr≠a vµ Æ«u giÍ chi“u. Cfln chi’c ch®n c„ s¯ m÷nh ng®n c∏t vµ bÙi b»n b∏m vµo da, khi bπn Æang b´i kem chËng næng.

8 9

. Tÿ mÿ thoa kem chËng næng vµo vµnh tai, Æ«u gËi, vµ bµn ch©n. ß©y lµ nh˜ng ti”u ti’t d‘ bfi b· qu™n, song lπi bæt næng r†t nhanh n’u kh´ng Æ≠Óc b∂o v÷ x¯ng Æ∏ng. . Ngay khi l™n bÍ, h∑y nÛp ngay vµo b„ng r©m vµ bæt tay vµo c´ng Æoπn {b∂o d≠Ïng}. Thoa kem d≠Ïng da khæp c¨ th” Æ” lµm dfiu m∏t, phÙc hÂi, vµ ch˜a lµnh nh˜ng tÊn th≠¨ng cho da trong suËt thÍi gian ph¨i næng gi˜a bi”n. C∏c loπi kem d≠Ïng chi’t xu†t tı l´ hÈi r†t phÔ hÓp. ❤ Thu Th∂o

8.2010 . L^A ƒM

 33


Beauty&Health

S¯c khoŒ

PhÙc hÂi lµn da saumÔahÃ

Nước biển, nắng và gió của mùa hè hình như không chỉ tặng bạn làn da nâu giòn đáng yêu, nó cũng làm cho da mất nước và trở nên khô ráp nếu không kịp thời được chăm sóc.

6

quy tæc c«n tu©n thÒ

1

. Tr∏nh dÔng m¸ ph»m ch¯a nhi“u cÂn: M¸ ph»m dπng nµy sœ chÿ lµm cho da kh´ h¨n mµ th´i. Ch†t cÂn, lÛc mÌi thoa l™n da, t≠Îng lµ sœ Æem Æ’n s˘ tho∏ng sπch, ho∏ ra lπi hπn ch’ vi÷c ti’t ch†t nhÍn - vËn lµ ch†t b∂o v÷ da t˘ nhi™n, lµm kh´ da.

2

. B∂o v÷ da kh·i ∏nh næng m∆t trÍi: M∆t trÍi lµm kh´ nh˜ng

34 

chi’c mÙn b‰c Æ∏ng ghät nh≠ng lπi khi’n cho mÙn m‰c g†p Æ´i sau khi k˙ nghÿ k’t thÛc.

3

. ßıng sÍ tay l™n mÙn: Bπn sœ chÿ lµm t®ng th™m c∏c vi khu»n b∏m vµo v’t th≠¨ng. ß” lµm gi∂m s˘ kh„ chfiu, h∑y thoa l™n m∆t mÈt lÌp gel d≠Ïng da ch†t l´ hÈi.

4 5

. UËng nhi“u n≠Ìc:... Æ” thanh l‰c c∏c ch†t ÆÈc.

. T®ng c≠Íng ®n nh˜ng s∂n ph»m nhi“u kœm: d«u th˘c vÀt, hπt dŒ, qu∂ hπnh nh©n, tr¯ng, hay c∏.

6

. Hπn ch’ sˆ dÙng ÆÂ uËng c„ ga.

L^A ƒM . 8.2010


ĐỂ GƯƠNG MẶTLẠI TỎA SÁNG Tr∏nh c∏c n’p nh®n ... vÌi da kh´

 °n th≠Íng xuy™n nh˜ng axit bäo chÒ y’u c„ trong c∏c loπi c∏ bäo, d«u th˘c vÀt, gπo, qu∂ b¨...  Sˆ dÙng n≠Ìc hoa hÂng vµo buÊi tËi vµ buÊi s∏ng Æ” t®ng c≠Íng ch†t kho∏ng, c∂i thi÷n ÆÈ Æµn hÂi cho da.

... vÌi da hÁn hÓp

 UËng mÁi ngµy ›t nh†t 1,5 l›t n≠Ìc vµ 2 th◊a cµ ph™ tinh d«u bπch Ƶn Æ” thanh l‰c da.  Sˆ dÙng d«u th˘c vÀt hay n≠Ìc m¨ Æ” lµm t®ng ÆÈ s∏ng da  T®ng c≠Íng bªng kem d≠Ïng da c„ chi’t su†t tı qu∂ b¨

... vÌi da d«u

 Lµm sπch da bªng d«u hπt dŒ  Sˆ dÙng kem ch®m s„c da ban Æ™m c„ chi’t su†t tı l´ hÈi. Loπi kem nµy cho phäp nhanh ch„ng loπi b· c∏c b∑ nhÍn vµ t∏i tπo da.

 BÊ sung vµo th˘c ƨn nh˜ng Æ t≠¨i sËng, n≠Ìc tr∏i c©y vµ rau t≠¨i  Thoa l™n da mÈt vµi gi‰t mÀt ong sπch Æ” t∏i tπo c†u trÛc da.  Hπn ch’ ®n c∏c loπi thfit Æ· vµ Æ≠Íng

ß” da kh´ng bfi xÿn mµu  DÔng chi’c kh®n b´ng tæm, g„i vµo Æ„ thÀt nhi“u Æ∏ lπnh vµ xoa khæp m∆t  Thoa mÈt lÌp d«u th˘c vÀt - tËt nh†t lµ d«u cµ rËt l™n m∆t tr≠Ìc khi thoa kem d≠Ïng da buÊi s∏ng - ho∆c tËt nh†t lµ thay th’ lÌp kem d≠Ïng †y bªng loπi d«u nµy.  Thoa b∑ chà l™n da m∆t cÚng sœ lµm t®ng ÆÈ s∏ng cho da.  ߆t sät cÚng lµ mÈt ch†t giÛp cho da m∆t mfinh mµng vµ s∏ng sÒa. N’u bπn Æi Nha Trang vµ mua v“ mÈt l‰ Ɔt sät, mÁi tu«n mÈt l«n, Ææp m∆t nπ Ɔt sät Æ” tr∏nh cho da bfi xÿn mµu. ❤ Qu˙nh Ti™n

8.2010 . L^A ƒM

 35


Beauty&Health

S¯c khoŒ

ßfia chÿ

Lµn da

TU‡IXU¢NTHç

DÔ c∏c qu∂ng c∏o m¸ ph»m c„ c≠Íng Æi÷u t∏c dÙng th˘c s˘ cÒa s∂n ph»m song cÚng kh´ng th” phÒ nhÀn hoµn toµn vai trfl cÒa chÛng trong vi÷c gi˜ g◊n nät thanh xu©n cho lµn da. V†n Æ“ lµ bao nhi™u m¸ ph»m th◊ ÆÒ?

Vµ Æ©y lµ nh˜ng th¯ c«n thi’t ❤ ß≠Íng t»y t’ bµo ch’t

S∂n ph»m chi’t xu†t tı tinh d«u, Æ≠Óc c´ Æ∆c thµnh dπng hπt Æ≠Íng giÛp t»y t’ bµo ch’t, cho lµn da m“m m≠Ót, s∏ng mfin. Gi∏: 640.000Æ (L'Occitane).

❤ M∆t nπ n©ng da S∂n ph»m c∂i ti’n, giÛp n©ng da vÌi hi÷u qu∂ t¯c th◊ nhÍ c´ng ngh÷ Bio Spring. Gi∏: 259.000Æ (Oriflame).

❤ Tinh ch†t chËng l∑o ho∏

S∂n ph»m c„ ch¯a tinh ch†t Æ≠Óc chi’t xu†t tı c∏c loπi th∂o mÈc qu˝ giÛp chËng l∑o ho∏, t∏i tπo da, thÛc Æ»y l≠u th´ng tu«n hoµn m∏u vµ lµm træng s∏ng da. Gi∏: 599.000Æ (TheFaceShop).

❤ Hoπt ch†t trŒ ho∏ da S∂n ph»m cÒa kÿ nguy™n mÌi

36 

 Lanc´me b∏n tπi: Parkson Vi÷t Tower, HN; Diamond Plaza, Parkson L™ Th∏nh T´n, Parkson HÔng V≠¨ng, HCM.  Vichy b∏n tπi: 123 ChÔa BÈc, HN; 280 Hai Bµ Tr≠ng, Q.1 vµ 138 Æ≠Íng 3/2, Q.10, TPHCM; vµ tπi nhi“u nhµ thuËc tr™n toµn quËc.  L'Occitane b∏n tπi c∏c TTTM vµ chuÁi c∏c cˆa ri™ng tr™n toµn quËc.  TheFaceShop b∏n tπi: Parkson Viet Tower - 198B T©y S¨n, HN vµ 294 Hai Bµ Tr≠ng, Q.1, TPHCM.  L'Oreal Paris b∏n tπi nhi“u TTTM, chuÁi si™u thfi Big C vµ c∏c cˆa hµng lÌn tr™n toµn quËc.  OrifLame b∏n qua c∏c t≠ v†n vi™n.

trong ngµnh khoa h‰c m‹ ph»m vÌi kh∏m ph∏ t∏c ÆÈng gen Æ” k›ch th›ch qu∏ tr◊nh t˘ tÊng hÓp protein - thµnh ph«n quy’t Æfinh s˘ trŒ trung cÒa lµn da. Gi∏: 2.100.000Æ/30ml vµ 2.950.000Æ/50ml (Lanc´me).

❤ BÈ chËng nh®n, lµm s®n da

BÈ s∂n ph»m ngµy (SPF 18) vµ Æ™m vÌi gi∂i ph∏p t∏c ÆÈng Æ’n sÓi Ƶn hÂi elastin giÛp gi˜ ÆÈ s®n chæc, n©ng c¨ cho da vµ ng®n ngıa s˘ xu†t hi÷n cÒa n’p nh®n. Gi∏: 300.000Æ/kem ngµy vµ 290.000Æ/kem Æ™m (L'Oreal Paris).

Tinh ch†t chËng l∑o ho∏ (The Face Shop)

❤ BÈ s∂n ph»m n©ng da

Gi∂i ph∏p n©ng c¨ sinh h‰c bªng c∏ch phÙc hÂi nh˜ng nguy™n bµo sÓi Æ” s∂n sinh ra collagen vµ elastin nhÍ t∏c ÆÈng cÒa thµnh ph«n vitamin C vµ Peptide. ❤

BÈ s∂n ph»m n©ng da (Vichy)

Kim Énh L^A ƒM . 8.2010


Mong manh vÔng

m› mæt

H∑y dµnh thÍi gian Æ” n©ng niu m◊nh nhä, Æ” Ƶn bµ 30 lu´n nÂng nµn nh≠ Lˆa †m! N¨i kh„e mæt lµ vÔng da m·ng nh†t tr™n c¨ th”, r†t d‘ bfi kh´ vµ bi’n ÆÊi theo tuÊi t∏c. Ng≠Íi ÆËi di÷n sœ r†t d‘ nhÀn ra tuÊi cÒa bπn khi nh◊n vµo kh„e mæt, v◊ th’, Æ©y cÚng lµ n¨i c«n ch®m s„c k¸ l≠Ïng. Nh˜ng s∂n ph»m chuy™n bi÷t lµ r†t c«n thi’t.  Tr≠Ìc khi Æi ngÒ, n™n t»y trang k¸ c∏c lÌp trang Æi”m vÔng mæt. Khi t»y trang, c«n thao t∏c nhã nhµng Æ” tr∏nh lµm tÊn th≠¨ng cho da, kh´ng Æ≠Óc chµ s∏t hay mi’t mπnh. DÔng b´ng t»y trang lau mÈt chi“u tı trong ra ngoµi.  Sau khi rˆa sπch m∆t vµ dÔng b´ng th†m kh´, Æıng qu™n dÔng kem d≠Ïng vµ kem chËng l∑o h„a.  L†y mÈt l≠Óng vıa ÆÒ nhã nhµng thoa l™n vÔng da mæt. DÔng hai ng„n tay tr· massage vÔng mæt theo mÈt chi“u nh†t Æfinh Æ” s∂n ph»m th»m th†u vµo da vµ giÛp da Æ≠Óc th≠ gi∑n sau mÈt ngµy lµm vi÷c.  Kem nµy giÛp vÔng da mæt lu´n gi˜ Æ≠Óc ÆÈ »m c«n thi’t vµ giÛp da chÀm bfi l∑o h„a hay xuËng sæc.  DÔng s∂n ph»m chuy™n bi÷t ch®m s„c mæt th≠Íng xuy™n sœ giÛp vÔng da mæt l∏ng mfin.  ß” tr∏nh s˘ m÷t m·i cho mæt, c„ th” phËi hÓp vÌi m∆t mπ d≠Ïng mæt khi ngÒ, dÔng 1-2 l«n/tu«n. C∏c qu«ng th©m vµ tÛi mæt sœ mÍ d«n. 8.2010 . L^A ƒM

ßfia chÿ Bπn c„ th” t◊m th†y c∏c s∂n ph»m ch®m s„c chuy™n bi÷t cho vÔng mæt tπi: âââ Sisley cosmetics (www.sisley-cosmetics.com) âââ Sisley Parkson QuÀn 1, 35 bis-45 L™ Th∏nh T´n, Q.1, Tp.HCM - ßT: 083 824 4706 âââ Sisley Parkson QuÀn 5, 126 HÔng V≠¨ng, Q.5, Tp.HCM - ßT: 082 222 0358 âââ Sisley Saigon Paragon, 3 Nguy‘n L≠¨ng Bªng, Q.7, Tp.HCM - ßT: 085 416 0373

 37


S¯c khoŒ

Beauty&Health

T„c khoŒ su´n m“m sÓ chi N¿NG GIï

i t„c x¨ r†t vui, nh≠ng c¯ ph∂i nh◊n m∏ th◊ n bi” Æi , Àn nh a thı em Nhi“u chfi lflng. Ëc nhuÈm th◊ kh´ng kh·i... Æau x∏c, c¯ng queo, nhπt mµu thu

Th˘c t’, nh˜ng nguy c¨ tr™n hoµn toµn c„ th” Æ≠Óc Æ»y lÔi vÌi 6 nguy™n tæc ƨn gi∂n sau Æ©y:

1

. Lµm ≠Ìt t„c

Tr≠Ìc khi b¨i, bπn n™n gÈi sπch Æ«u, ho∆c lµm ≠Ìt t„c bªng... n≠Ìc ng‰t. Khi †y, t„c t bπn sœ no n™, vµ kh´ng cfln thi’ c n≠Ì u nhi“ thÙ h†p tha vÌi vi÷c m∆n n˜a.

2

. Xfit dung dfich chËng tia UV

Næng khi’n t„c bπn m†t Æi ÆÈ »m, h≠ tÊn vµ d«n ng∂ sang mµu Æ· ÆÂng. D©n gian v…n g‰i Æ©y lµ hi÷n t≠Óng {t„c y ch∏y næng}. ß” ch∆n Ưng ngu

38 

c¨ nµy, bπn n™n thoa Æ“u mÈt n lÌp d«u d≠Ïng t„c (Leave-i dfich g dun xfit rÂi ), ner conditio chËng tia UV, Æ” tπo lÌp b∂o v÷ an toµn cho m∏i t„c.

3

. ßÈi mÚ b¨i

Bi÷n ph∏p hi÷u qu∂ nh†t giÛp t„c tr∏nh Æ≠Óc m‰i t∏c ÆÈng ti™u c˘c ngoπi c∂nh lµ ÆÈi mÚ b¨i. Nh≠ng t†t nhi™n, vÌi nh˜ng chfi em ≠a Æi÷u Ƶ, r‚ rµng, mÚ b¨i kh´ng Æ≠Óc Æ∂m b∂o {m¸ quan} cho læm.

4

. GÈi Æ«u k¸ sau khi b¨i

Sau khi b¨i xong, mÈt b≠Ìc t quan tr‰ng lµ ph∂i gÈi Æ«u thÀ t, k¸, nhªm tËng kh¯ c∏c ho∏ ch† kho∏ng ch†t b∏m vµo t„c vµ da Æ«u cÒa bπn. B™n cπnh Æ„, d«u c Ò sœ giÛp t„c nhanh ch„ng phÙ

hÂi, l†y lπi s˘ c©n bªng v“ ÆÈ »m.

5

. ßÈi mÚ khi tæm næng

Ngay c∂ khi bπn chÿ Æi dπo tr™n b∑i c∏t, h∑y b∂o v÷ lµn da vµ m∏i t„c cÒa bπn bªng mÈt chi’c mÚ rÈng vµnh. Vµ Æ≠¨ng nhi™n, d«u d≠Ïng t„c, dung dfich chËng tia UV v…n lµ hai ng≠Íi bπn kh´ng th” thi’u.

6

. Kh´ng s†y nhuÈm t„c

Khi Æi bi”n, dÔ c„ Æ≠Óc b∂o v÷ tËt Æ’n th’ nµo, t„c bπn cÚng ›t nhi“u bfi tÊn th≠¨ng. V◊ th’, tı 7 Æ’n 15 ngµy sau khi v“ c nhµ, h∑y tπm chia tay vÌi chi’ {tra c th¯ h◊nh c∏c vµ s†y, m∏y .. t†n} kh∏c nh≠: uËn, nhuÈm. i ng¨ ÿ ngh c Æ≠Ó M∏i t„c cÚng c«n mµ! ❤ Thanh huy“n

L^A ƒM . 8.2010


Th´ng tin qu∂ng c∏o


TRANG ßIÕM

Bi’n h„a

gam màu nâu

40 

CÔng mÈt gam mµu n©u, nh≠ng sœ lµ mÈt nhan sæc trong trŒo vµ l†p l∏nh khi Æi kÃm vÌi mµu hÂng da, hÂng t≠¨i... Vµ sœ lµ mÈt giai nh©n quy’n rÚ khi Æ” n©u Æi kÃm vÌi gam mµu r≠Óu ch∏t! H∑y cÔng Lˆa ƒm bi’n h„a nhä! Th˘c hi÷n: Thu Nguy™n, M¸ Dung Ånh: Phan Thµnh C©n Ng≠Íi m…u: Thanh Hoµi Trang Æi”m: PhÛc Ngh‹a

L^A ƒM . 8.2010


C∏ch th˘c hi÷n

TRANG ßIÕM

N≈N Thoa mÈt lÌp kem l„t (base), t∏n Æ“u kem n“n (foundation) cÔng t´ng mµu da Æ” tπo ÆÈ mfin. Tπo sËng mÚi vµ khËi cho khu´n m∆t, sau Æ„ phÒ mÈt lÌp ph†n c„ nhÚ nhã, lµm da s∏ng hÂng.

MÄY DÔng ch◊ Æen ho∆c n©u tπo d∏ng ch©n mµy, sau Æ„ dÔng mascara kh´ng mµu ch∂i l´ng mµy. ChÛ ˝, khi ch∂i mascara, sœ Æ“u vµ Æãp h¨n n’u bπn l≠Ìt nhã tay.

M¿T Sˆ dÙng b„ng mæt mµu n©u nhπt l™n toµn bÈ b«u mæt. Tπi 2/3 b«u mæt g«n s∏t ch©n mi tr™n Æ∏nh th™m mÈt lÌp b„ng mæt mµu n©u ÆÂng, vµng ÆÂng ho∆c cam ÆÂng ÆÀm, ho∆c n©u Æen n’u phËi cÔng m´i mµu Æ· r≠Óu ch∏t. ß∏nh s∏ng g„c mæt bªng lÌp nhÚ ng‰c trai lµm mæt s∏ng vµ nÊi bÀt. DÔng ch◊ Æen kŒ s∏t ch©n mi mæt 1 Æ≠Íng thÀt m∂nh. CuËi cÔng, dÔng mascara chuËt 2-3 lÌp Æ” lµn mi dµy vµ cong, Æ” mæt Æãp vµ s©u h¨n.

MÉ DÔng ph†n m∏ mµu cam hÂng Æ∏nh Î vfi tr› tr™n x≠¨ng gfl m∏ h†t xäo l™n tr™n Æ” khu´n m∆t Æ≠Óc thon

M§I Sˆ dÙng gam mµu cam hÂng ho∆c mµu cam s∏ng, sau Æ„ phÒ th™m mÈt lÌp son b„ng c„ ∏nh nhÚ khi’n cho Æ´i m´i Æ«y Æ∆n vµ gÓi c∂m h¨n, n’u muËn c„ khu´n m∆t nhã nhµng, tinh khi’t. VÌi nh˜ng c∏ t›nh mπnh, muËn tho∏t kh·i h◊nh ∂nh nhã nhµng, c„ th” thoa son m´i mµu r≠Óu ch∏t cho vŒ Æãp Æ«y ma l˘c. 8.2010 . L^A ƒM

Bπn c„ th” ch‰n c∏c s∂n ph»m ph†n n“n, ph†n phÒ cÒa Lovite, Shiseido, Bourjois, Clio, Lanc´me... vÌi gi∏ 500.000 ÆÂng/hÈp BÈt ch©n mµy, ch◊ ch©n mµy, ch◊ kŒ mæt vµ mascara: Etude, Shiseido, Kose, Mac... vÌi gi∏ 300.000 ÆÂng Mµu mæt, m∏ hÂng vµ son m´i: Dior, Kose, Lancome, Revlon, Make up forever,Clio... vÌi gi∏ 600.000 ÆÂng

 41


ThÍi trang

30

tuÊi

42 

L^A ƒM . 8.2010


th◊ sao?


Váy ngắn, quần short, những chiếc mũ nhiều màu, những bộ jumpsuit nữ tính chưa bao giờ là đặc quyền của những cô nàng single. 30 tuổi thì sao? Chẳng có lý do gì để bà mẹ một con không có một ngày xuống phố thật trẻ trung cùng giày cao gót!

44 

L^A ƒM . 8.2010


Valenciani BÈ ∏o li“n qu«n mµu Æen s∏t n∏ch: 4.161.000 VNß BÈ ∏o li“n qu«n mµu Æen tay dµi: 3.971.000 VNß BÈ ∏o li“n qu«n mµu x∏m: 2.071.000 VNß Qu«n dµi c„ 2 sÓi d©y b∂n to: 1.121.000 VNß


Maxivic ß«m Ëng v∏y hÂng d©u, ∏o nhung Æen: 2.850.000 VNß ß«m 1 vai x∏m, thun: 822.000 VNß Qu«n short ngæn 931.000 VNß; Éo Thun 931.000 VNß


8.2010 . L^A ƒM

 47


ß«m xanh vµ cam 2.071.000 VNß

48 

L^A ƒM . 8.2010


ThÍi trang Maxivic ß«m Ëng vµng ÆÂng, ch†t li÷u phi lÙπ: 1.234.000 VNß. ß«m Ëng Æ·, ch†t li÷u phi lÙa: 1.450.000 VNß ß«m x∏m: ch†t li÷u phi bË: 1.234.000 VNß ß«m xfle nhi“u t«ng, ch†t li÷u Taffta: 1.634.000 VNß

50 

L^A ƒM . 8.2010


QUÅNG CÉO

Stylist: ßÁ Long Photographer: VÚ L©m Make up: Phan DÚng-Ne Model: Minh Tri÷uKh∏nh Ng‰c-Mπc Anh Th≠-Phπm Anh Th≠ Fashion: Maxivic 344 L™ V®n S‹-P2-Q T©n B◊nh Valencicani l«u 1 Sµi Gfln center 65 L™ LÓi-Q1


ThÍi trang

5ooK

Kh´ng chÿ lµ mÈt nät quy’n rÚ tr≠Ìc bi”n hÃ, Bohemian cfln phÔ hÓp v´ cÔng vÌi c∏i næng hanh hao, c∏i gi„ nhà nhã vµ kh´ng kh› trong veo cÒa mÔa thu Æang sæp Æ’n. N˜ t›nh, vµ k›n Æ∏o nh≠ng lπi c˘c k˙ gÓi c∂m lµ th’ mπnh cÒa style nµy.

ß«m hai d©y hoa v®n 380k B®ng Æ´ 250k Vflng cÊ n©u h◊nh v∂y c∏ 189k Vflng tay nh˘a - 5 chi’c 249k

o h i o ∏ g B ´ C Bµi: MiHu. Ånh: Hizo Ng≠Íi m…u: Qu˙nh Trang Make up: QuËc Anh

52 

L^A ƒM . 8.2010


Trang phÙc: Koolicious: 232 L˝ Ch›nh Thæng, P9,Q3 Yellow: 447 V‚ V®n T«n, P5,Q3 PhÙ ki÷n: Ba Hπt DŒ: 189 L™ V®n S‹, Q. PhÛ NhuÀn

Éo thun træng sÓi d÷t 420k BÈ vflng 7 chi’c ch†m bi Æen 89k V∏y caro 480k Vflng tay træng Æen 129k Vflng tay thun co gi∑n 49k, 79 Vflng tay thun co gi∑n mµu x∏m bπc 79k

8.2010 . L^A ƒM

 53


Mùihương

cÒa mÈtPH| N~

Đ

N≠Ìc hoa lµ th¯ trang s¯c c«n tinh t’ nh†t trong m‰i th¯ lµm Æãp cÒa phÙ n˜, vµ kh´ng ai c„ th” bæt ch≠Ìc ai.

„ lµ Æi“u mµ nh©n vÀt ng≠Íi Ƶn ´ng mÔ Frank c∂m nhÀn Æ«y ÆÒ nh†t, trong bÈ phim Æoπt gi∂i Oscar g«n hai m≠¨i n®m tr≠Ìc Scent of a woman. Tr™n chuy’n bay Æi M¸, ´ng g‰i ÆÛng t™n mÔi h≠¨ng n≠Ìc hoa cÒa c´ ti’p vi™n hµng kh´ng khi c´ vıa l≠Ìt qua ´ng, vµ gi∂i th›ch rªng, ´ng nhÀn ra mÔi h≠¨ng cÊ Æi”n Floris cÒa Anh. N≠Ìc hoa Anh tıng bao ÆÍi Æ≠Óc hoµng gia chuÈng dÔng, nghi™m c»n, tr«m læng vµ k›n Æ∏o. ƒn t≠Óng cÒa n≠Ìc hoa Anh gÓi l™n h◊nh ∂nh mÈt phÙ n˜ lfich thi÷p, thanh lfich, Æ≠Óc dπy dÁ trong mÈt gia tÈc danh gi∏, n™n Æãp theo c∏ch truy“n thËng vµ r†t quy’n rÚ. N≠Ìc hoa Ph∏p di‘m l÷ nÂng nµn. N≠Ìc hoa M¸ lπi trµn Æ«y s¯c sËng, c„ khi mang h¨i h≠Ìng sexy. MÈt ng≠Íi Ƶn ´ng

54 

mÔ d˘ Æfinh tÌi M¸ Æ” c≠Ïi mÈt con x’ hÈp xfin mÈt l«n, ®n mÈt b˜a thfinh soπn, Î mÈt kh∏ch sπn thÀt sang tr‰ng, hãn hfl mÈt phÙ n˜ Æãp mÈt l«n, Æ” rÂi t˘ s∏t. Hoµn c∂nh Æ„, nh˜ng mÔi h≠¨ng Æ’n th∏ch th¯c kh¯u gi∏c ng≠Íi Ƶn ´ng mÔ thÀt s˘ trÌ tr™u vµ cÚng r†t d‘ tπo kfich t›nh.

***

Tıng l≠u truy“n nh˜ng cao thÒ ch¨i Æ hi÷u, chÿ tho∂ng mÔi n≠Ìc hoa Æo∏n Æ≠Óc ngay nh∑n hi÷u, ho∆c ngˆi kh„i thuËc bi’t t™n loπi thuËc l∏. Nh≠ng Æ„ chÿ lµ truy“n thuy’t, t´i ngh‹, trong th’ giÌi hi÷n Æπi, vi÷c næm bæt c∂m nhÀn ch›nh x∏c chıng hai m≠¨i mÔi h≠¨ng Æ∑ ÆÒ Æ” mÈt phÙ n˜ trÎ thµnh chuy™n gia v“ m¸ ph»m n≠Ìc hoa, gi˜a hµng ngh◊n mÔi h≠¨ng vµ nh∑n hi÷u perfume ngµy nay. Nh≠ng kh´ng c«n ph∂i lµ cao thÒ, ta cÚng c„ th” c∂m nhÀn Æ≠Óc mÔi L^A ƒM . 8.2010


N¶õC HOA th¨m tı nh˜ng c∏nh hoa t›m cÒa Fleur de Rocaille. Th¯ c∂m gi∏c khoan dung vµ cao qu˝ †y nh≠ h◊nh ∂nh mÈt b´ng hoa nÎ ra tı gi˜a t∂ng Æ∏ ng‰c trong suËt, m“m mπi nh≠ng chËng ÆÏ gi˜a nh˜ng nghfich c∂nh, nh≠ng v…n kh´ng th·a hi÷p, nh≠ng v…n nÎ vµ t·a h≠¨ng. C„ g◊ lµm Ƶn ´ng th†y g«n gÚi Ƶn bµ h¨n mÈt mÔi h≠¨ng?

T˘ tin rªng n≠Ìc hoa kh´ng lµm n™n mÔi h≠¨ng cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜, mµ ch›nh ng≠Íi phÙ n˜ lµm n™n linh hÂn trong mÔi h≠¨ng cÒa n≠Ìc hoa. h≠¨ng lan t·a tı ng≠Íi phÙ n˜ ÆËi di÷n sœ x’p hπng h‰ vµo ƺng c†p nµo, thÀm ch›, lµ loπi phÙ n˜ nµo, ÆÍi sËng vµ th»m m¸ ra sao. N≠Ìc hoa lµ th¯ trang s¯c c«n tinh t’ nh†t trong m‰i th¯ lµm Æãp cÒa phÙ n˜, vµ kh´ng ai c„ th” bæt ch≠Ìc ai. ThÀm ch› b∂n th©n t´i kh´ng th” l∆p lπi ch›nh t´i trong qu∏ kh¯. MÔi h≠¨ng Kenzo hoa nÂng nµn Æ∑ tıng quy’n rÚ n®m t´i ba m≠¨i, giÍ kh´ng th” nµo mang lπi c∂m xÛc Æ„, cho dÔ v…n lµ chi“u muÈn mÔa hà vµ b˜a tËi d‘ chfiu b™n ng≠Íi lµm ta d‘ chfiu. CÚng nh≠ th’, Hugo Boss Woman tuÊi ba m≠¨i l®m h◊nh nh≠ kh´ng cfln quy’n rÚ nh≠ x≠a, thÍi ta cfln ngh‹ nhi“u tÌi kh´ng gian l∑ng mπn hai ng≠Íi, mÈt g„c nh· b› »n trong thµnh phË rÈng r∑i. Vµ mÔi h≠¨ng tr≠Ót qua k˝ ¯c, ho∆c bÎi h¨i †m th©n th” t´i Æ∑ kh∏c ngµy h´m qua. Cho n™n gi‰t n≠Ìc hoa tr™n da kh´ng th¨m lπi Æ≠Óc nh˜ng c∂m xÛc nh≠ ngµy xa x≠a. ßµnh ÆÊ lÁi cho nhi÷t ÆÈ th©n th”, giÍ Æ∑ khi’n mÈt mÔi h≠¨ng m◊nh y™u trÎ n™n xa c∏ch ngay ch›nh b∂n th©n m◊nh. Hay c„ th” tr∏i Ɔt cÚng Æ∑ n„ng l™n, nh˜ng v≠Ín cam Hy Lπp trÊ hoa muÈn, c©y Ƶn h≠¨ng b™n ƒn ßÈ m≠a ›t n™n cho tinh d«u th†t th≠Íng, lµm cho tinh d«u cÒa h∑ng s∂n xu†t n≠Ìc hoa n®m 2010 Æ∑ k›n Æ∏o kh∏c vÌi n®m tr≠Ìc, cho dÔ v…n 8.2010 . L^A ƒM

cÔng c´ng th¯c †y, tÿ l÷ pha trÈn tinh d«u †y, v…n cÔng h◊nh d∏ng chai †y. Ho∆c mÈt c∏ch kh∏c, mÔi h≠¨ng Æ∑ kh´ng che gi†u Æ≠Óc nÁi lflng thi’u phÙ. Hi”n nhi™n ng≠Íi Ƶn bµ sËng th™m n®m n®m, bªng tuÊi th‰ cÒa mÈt chai n≠Ìc hoa, giÍ Æ∑ ch†t ch¯a th™m v´ vµn nÁi ni“m vµ t©m trπng. V◊ th’ n≠Ìc hoa trÎ n™n thay ÆÊi. Tr≠Ìc Æ©y mÈt gi‰t ÆÒ lµm ta hπnh phÛc, giÍ Æ©y mÁi gi‰t Æ“u lµm ta khæc kho∂i, v“ c∏i v´ tÀn vµ bi’n ÆÊi cÒa c‚i ng≠Íi.

C

***

∏i ng≠Íi Ƶn ´ng Frank trong phim kia, Ưng tr≠Ìc phÙ n˜, v…n kh´ng qu™n nh◊n h‰ bªng Æ´i mæt mÔ vµ khi’u gi∏c bän nhπy, Æ” kh¨i l™n nh˜ng cuÈc kh»u chi’n v´ bÊ nh≠ng kh´ng h“ nhπt nhœo. T´i nhÌ nh©n vÀt Frank Æ∑ n„i toπc ra, vÌi mÈt phÙ n˜ dÔng n≠Ìc hoa NhÀt B∂n rªng, c„ ph∂i chfi kh´ng Æπt tÌi Æ≠Óc s˘ hµi hfla vµ Æÿnh Æi”m vÌi nh˜ng quan h÷ th©n x∏c? ß” rÂi ´ng lπi bfi h†p d…n bÎi mÈt phÙ n˜ kh´ng dÔng n≠Ìc hoa, nh≠ng ph∂ng ph†t mÔi d«u th¨m tı xµ b´ng tæm Ogilvie, mÈt th¯ h≠¨ng th¨m nÂng †m, th©n thi÷n. Vµ cuËi cÔng, Frank t◊m ra th¯ ´ng c¯ m¨ h t◊m, mÈt mÔi h≠¨ng tı mÈt ng≠Íi phÙ n˜ ÆËi di÷n, mÈt c´ gi∏o, th¯ h≠¨ng

N

***

≠Ìc hoa th≠Íng ›t vµo phim, ƨn gi∂n lµ bÎi trong phim kh∏n gi∂ kh´ng ngˆi Æ≠Óc mÔi h≠¨ng. Vµ v◊ th’, bi™n kfich ph∂i di‘n gi∂i nh˜ng c∂m xÛc †y bªng ng´n tı, m´ t∂ mÔi h≠¨ng bªng nh˜ng t◊nh huËng vµ lÍi thoπi Æ∆c bi÷t ch®m chÛt. Mµ kh„ lflng di‘n t∂, nh≠ t´i Æang ngÂi Æ©y ch‰n tı Æ” vi’t, mÈt c∏ch t´i n„i ra nÁi lflng m◊nh. C∏ch phÙ n˜ c∂m nhÀn n≠Ìc hoa kh´ng l˝ t›nh nh≠ Frank trong c©u chuy÷n nµy. Nh≠ng b∂n th©n m‰i mÔi h≠¨ng Æ∑ lµ phÔ phi’m, g„i h≠¨ng trong chi’c l‰ xinh Æãp cÚng Æ∑ lµ mÈt c©u chuy÷n dµi phÔ phi’m. VÀy n™n Æ´i khi, chÿ c«n c∂m gi∏c Æ≠Óc mÔi h≠¨ng, th›ch Æ≠Óc n„, hi”u Æ≠Óc n„, ng≠Íi phÙ n˜ Æ∑ c„ nhi“u th™m nh˜ng c∂m xÛc kh´ng h“ phÔ phi’m. V› dÙ nh≠, t˘ tin rªng n≠Ìc hoa kh´ng lµm n™n mÔi h≠¨ng cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜, mµ ch›nh ng≠Íi phÙ n˜ lµm n™n linh hÂn trong mÔi h≠¨ng cÒa n≠Ìc hoa. § Trang HÑ

 55


DJ. MỸQUYÊN

TAI TIẾNGƯ?

TÔI KHÔNG SỢ


MI PH| N~ MóT NGH≈ NGHIåP

Giải nhất Tìm kiếm tài năng DJ Việt Nam và Á quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng DJ Châu Á năm 2003, Mỹ Quyên có lẽ là DJ nữ nổi tiếng nhất ở Việt Nam và trụ lại lâu nhất với nghề – suốt 12 năm qua ở các vũ trường Hà Nội – Sài Gòn. Với Quyên, nghề DJ là “duyên trời„.

ĐÂU CỨ PHẢI VÀO VŨ TRƯỜNG LÀ XẤU? 8.2010 . L^A ƒM

Chfi Æ∑ lµm vi÷c trong vÚ tr≠Íng 12 n®m. ß∑ bao giÍ chfi th†y ch∏n ng∏n kh´ng gian ©m nhπc s´i ÆÈng do ch›nh m◊nh tπo ra?

Ch≠a bao giÍ. ß„ lµ c´ng vi÷c mµ t´i y™u th›ch. N„ cho t´i thu nhÀp tËt vµ ni“m c∂m h¯ng s∏ng tπo lÌn lao. ThÀm ch›, mÁi khi m÷t m·i, ch∏n n∂n, hay vıa c„ b÷nh tÀt g◊, chÿ c«n b≠Ìc vµo lµm

 57

Ì


MI PH| N~ MóT NGH≈ NGHIåP

vi÷c lµ t´i c„ th” tÀp trung cao ÆÈ, ph∏t huy h’t c´ng su†t vµ th†y m◊nh hoµn toµn kh·e mπnh. N’u ch∏n, Æ’n giÍ t´i Æ∑ kh´ng cfln lµ DJ vµ Î Æ©y n„i chuy÷n vÌi chfi rÂi. (c≠Íi).

PhÙ n˜ theo nghi÷p DJ kh´ng nhi“u, sË l≠Óng thµnh c´ng chÿ Æ’m tr™n Æ«u ng„n tay. Tr≠Íng hÓp cÒa chfi c„ d˘a nhi“u vµo may mæn?

ß≠¨ng nhi™n, t´i th†y m◊nh may mæn. Nh˜ng n®m Æ«u khi mÌi vµo ngh“, cfln 16, 17 tuÊi, chºng ai bi’t t´i lµ ai vµ cÚng kh´ng m†y ng≠Íi c«n m◊nh. T´i lµm vi÷c Î mÁi n¨i Æ≠Óc mÈt thÍi gian, c„ lÛc kh´ng c„ vi÷c. C„ lÛc, ch¨i kh´ng ÆÛng gu cÒa kh∏n gi∂, t´i bfi la „ k™u xuËng. Khi †y, t´i t˘ ngh‹: {DJ kh´ng ph∂i c´ng vi÷c cÒa m◊nh rÂi, m◊nh ph∂i b· ngh“ th´i}. Nh≠ng rÂi, gi∂i nh†t T◊m ki’m tµi n®ng DJ Vi÷t Nam vµ vfi tr› th¯ hai tπi cuÈc thi T◊m ki’m tµi n®ng DJ Ch©u É n®m 2003 Î Malaixia Æ∑ Æem lπi cho t´i chÁ Ưng. HÓp ÆÂng vµ nh˜ng lÍi mÍi tÌi t†p tı Hµ NÈi vµo Sµi Gfln giÛp t´i v˜ng tin. T´i ngh‹, Æ” may mæn Æ’n c«n c„ s˘ ki™n nh…n, ch®m chÿ vµ kh´ng ngıng s∏ng tπo. H‰c DJ r†t d‘, chÿ m†t tı 3 Æ’n 6 th∏ng, Æ” lµm DJ cÚng cÚng kh´ng kh„, nh≠ng Æ” tÂn tπi vÌi ngh“ nµy th◊ hoµn toµn kh´ng ƨn gi∂n.

Tr™n s©n kh†u, tr´ng chfi thÀt Æãp vµ l´i cuËn. ßi“u Æ„ c„ t∏c ÆÈng bao nhi™u % tÌi thµnh c´ng cÒa chfi?

C∂m ¨n chfi v◊ lÍi khen. T´i ngh‹, lµm DJ cÚng nh≠ m‰i ngµnh ngh÷ thuÀt c„ kh∏n gi∂ kh∏c, ng≠Íi ngh÷ s‹ ph∂i h†p d…n vµ thu hÛt kh∏n gi∂, n’u m◊nh kh´ng phi™u th◊ lµm sao kh∏n gi∂ phi™u Æ≠Óc. ßi“u nµy chi’m 30% thµnh c´ng trong vi÷c gi˜ lˆa vÚ tr≠Íng. Cfln lπi, mÁi DJ c«n tπo cho m◊nh mÈt phong c∏ch ri™ng vµ lu´n lu´n s∏ng tπo.

58 

DJ ph∂i tr◊nh di‘n nh˜ng dflng nhπc Æang hÛt kh∏ch. Th› dÙ, t´i lu´n ch¨i 3 th” loπi thfinh hµnh nh†t lµ Trance, House vµ Progressive v◊ chÛng Æang hot tπi Vi÷t Nam, Æ≠¨ng nhi™n, mÁi l«n ch¨i lπi c„ nh˜ng s∏ng tπo ri™ng.

C∏c DJ trong mÈt vÚ tr≠Íng c„ bao giÍ ch¨i x†u nhau kh´ng?

C„ ch¯, m´i tr≠Íng nµo chºng vÀy, c„ ng≠Íi tËt vÌi m◊nh, cÚng c„ ng≠Íi ganh tfi m◊nh. Khi t´i mÌi vµo ngh“, c„ l«n l™n ch¨i m∑i mµ Æ‹a nhπc chπy c¯ ph∏t ra nh˜ng ti’ng k◊ k◊, kh´ng ph∂i nhπc. T´i kh´ng hi”u sao, cuËng qu›t g‰i ng≠Íi qu∂n l˝ vÚ tr≠Íng tÌi mÌi hay m◊nh bfi DJ tr≠Ìc ch¨i x†u, h‰ Æ∑ sˆa mÈt bÈ phÀn ©m thanh tr≠Ìc khi ra Æi. Tuy nhi™n, tr≠Íng hÓp nh≠ th’ kh´ng nhi“u, t´i v…n giao ti’p vÌi nhi“u DJ vµ cÔng Æi ®n uËng, trao ÆÊi nh˜ng kinh nghi÷m ngh“ nghi÷p.

M†y n®m tr≠Ìc, t´i Ɖc b∏o Æ∑ th†y n„i thu nhÀp cÒa chfi l™n tÌi 1000$/1 Æ™m. VÀy b©y giÍ lµ bao nhi™u?

TrÍi, c„ lœ Æ©y lµ mÈt nguÂn tin th†t thi÷t nµo Æ„, t´i ch≠a bao giÍ c´ng khai thu nhÀp cÒa m◊nh c∂. T´i th†y Æi“u Æ„ kh´ng c«n thi’t. N„i chung, DJ lµ mÈt c´ng vi÷c c„ m¯c thu nhÀp tËt vµ ng≠Íi lµm ngh“ nµy n’u v˜ng tay th◊ c„ th” sËng d≠ d∂ vÌi n„, t´i chÿ c„ th” ti’t lÈ vÀy th´i.

Vµo vÚ tr≠Íng lµm DJ tı n®m 17 tuÊi, lÛc Æ„ gia Æ◊nh c„ ai c†m chfi kh´ng?

Kh´ng, chºng c„ ai c∂. (c≠Íi khœ). BË mã t´i li dfi khi t´i cfln bä vµ lÛc Æ„ Æ“u Æ∑ sang Æfinh c≠ Î M¸. T´i sËng vÌi bµ. Khi t´i xin Æi h‰c DJ cÔng DJ Ph∏t (bπn trai cÚ cÒa M¸ Quy™n), t´i chÿ b∂o bµ: {Con Æi h‰c Æ” lµm v“ ©m nhπc}. Bµ th†y t´i vıa Æi h‰c nhπc lπi v…n tham gia h‰c Æ«y ÆÒ Î

Ì

L^A ƒM . 8.2010


Hiện giờ, tôi sống ở Sài Gòn và chạy show Hà Nội. Cuối tuần đi Hà Nội, đầu tuần lại về Sài Gòn. Ở Sài Gòn, người ta không nhận theo show mà muốn tôi về làm hẳn vì tôi chạy từ 8 – 10 thế, mỗi thángở các vũ trường show, đa số là giờ vũ trường Hà Hà Nội. Hiện ộng hơn trong Nội cũng sôi đ ời vào vũ trường Nam, mọi ngư ứ không phải đều để nhảy ch nói chuyện, ngồi hút thuốc

i ô t n ế i h k y à điều n g n á s g n ứ h thêm cảm tạo.


MI PH| N~ MóT NGH≈ NGHIåP tr≠Íng phÊ th´ng n™n kh´ng n„i g◊, v∂ lπi t›nh c∏ch, con ng≠Íi cÒa t´i cÚng kh´ng c„ g◊ thay ÆÊi. B©y giÍ ngh‹ lπi, c„ th” Æ„ cÚng lµ duy™n phÀn cÒa t´i. N’u c„ gia Æ◊nh Æ«y ÆÒ nh≠ m‰i ng≠Íi, chæc g◊ t´i Æ∑ theo Æ≠Óc c´ng vi÷c nµy vµ gæn b„ n„ tÌi giÍ.

Nh≠ng con g∏i ngµy nµo vµo vÚ tr≠Íng tı 11 giÍ tÌi 1,2 giÍ Æ™m, chæc chæn c„ nh˜ng Æi“u ti’ng?

ßi“u ti’ng ≠, t´i chºng sÓ vµ cÚng ch≠a th†y c„. Nhi“u ng≠Íi ÆÂn Æπi t´i y™u ng≠Íi nµy ng≠Íi n‰, nh≠ng tuy÷t nhi™n kh´ng th†y Æ∏nh gi∏ g◊ v“ t≠ c∏ch cÒa t´i. T´i k’t giao cÚng kh´ng nhi“u, v∂ lπi c∏ch sËng cÒa t´i cÚng kh´ng c„ Æi“u g◊ Æ” ng≠Íi kh∏c ph∂i phµn nµn c∂. VÚ tr≠Íng, qu∏n bar cÚng chÿ lµ mÈt n¨i gi∂i tr›, khi ng≠Íi ta m÷t m·i trong cuÈc sËng vµ c´ng vi÷c. T´i ngh‹ kh´ng n™n quy k’t mÈt ng≠Íi qua nh˜ng th¯ phÔ phi’m b“ ngoµi mµ h∑y nh◊n thºng vµo c∏ch giao ti’p, c∏ch sËng cÒa h‰. ßa sË m‰i ng≠Íi v…n Æ∏nh gi∏ t´i lµnh (c≠Íi).

Chfi d˘ Æfinh sœ lµm c´ng vi÷c nµy Æ’n bao giÍ?

Chæc lµ kh´ng l©u n˜a, kho∂ng 1, 2 n®m n˜a th´i - khi t´i sinh em bä. T´i v…n ti’c ngh“ vµ ham chπy Æi chπy lπi n™n l«n kh†t d˘ Æfinh sinh nµy l©u qu∏ rÂi. C„ em bä chæc sœ bÀn rÈn ch®m s„c, kh´ng Æi Æ≠Óc Æ™m h´m vµ kh´ng cfln gi˜ Æ≠Óc ngoπi h◊nh nh≠ b©y giÍ n™n t´i kh´ng th” ti’p tÙc c´ng vi÷c nµy Æ≠Óc. T´i cÚng Æang truy“n ngh“ cho mÈt vµi ng≠Íi trŒ, ti’c lµ kh´ng c„ DJ n˜.

TÔI KHÔNG CHO PHÉP MÌNH BUỒN! 60 

Tr´ng chfi qu∏ trŒ so vÌi tuÊi 30, b› quy’t nµo giÛp chfi gi˜ g◊n nhan sæc cÒa m◊nh khi mµ c´ng vi÷c Æfli h·i chfi Æi Æ™m v“ h´m?

C„ lœ do t´i kh´ng cho phäp m◊nh Æ≠Óc buÂn, kh´ng m†y khi kh„c l„c. VÌi t´i, m‰i chuy÷n Æ“u c„ c∏ch gi∂i quy’t ri™ng, v◊ vÀy t´i hi’m khi r¨i vµo t◊nh trπng bi quan hay ch∏n n∂n c˘c ÆÈ. T´i ch≠a bao giÍ vi’t nhÀt k›, blog hay c∏i g◊ t≠¨ng t˘. T´i sÓ gi∑i bµy t◊nh c∂m cÒa m◊nh tr≠Ìc Æ∏m Æ´ng vµ kh´ng th›ch chia sŒ. ThÍi gian r∂nh, t´i Æi ®n uËng, shopping, nghe nhπc vµ t˘ th≠Îng cho m◊nh nh˜ng ti’ng c≠Íi. T´i t˘ th†y m◊nh lµ ng≠Íi kh∏ k›n Æ∏o, l∆ng lœ, tr∏i ng≠Óc hºn vÌi kh´ng kh› Î c∏c vÚ tr≠Íng. Cfln c´ng vi÷c th◊ cÚng kh´ng chi’m qu∏ nhi“u thÍi gian cÒa t´i, mÁi Æ™m di‘n chÿ käo dµi kho∂ng 1,5 - 2 ti’ng. T´i ngÒ bÔ, ®n bÔ ban ngµy cÚng ÆÒ mµ. (c≠Íi).

ßi Æ™m, ngÒ ngµy nh≠ th’, chÂng chfi c„ than phi“n g◊ kh´ng?

Kh´ng, may mæn chÂng t´i lµ ng≠Íi cÔng ngh“. Ng≠Íi ta c¯ b∂o cÚng ngh“ sœ kh„ b“n, nh≠ng tr≠Íng hÓp cÒa t´i th◊ ng≠Óc lπi. Hoµng Anh cÚng lµ mÈt DJ c„ ti’ng, cÔng Æam m™, cÔng thÍi gian bi”u vÌi t´i. ChÛng t´i cÔng th¯c, cÔng ngÒ vµ cÔng lµm vi÷c. Ch≠a bao giÍ gi˜a t´i vµ Hoµng Anh x∂y ra b†t ÆÂng lÌn.

T◊nh y™u tr≠Ìc cÒa chfi (DJ Ph∏t) h¨n chfi qu∏ nhi“u tuÊi, cfln Hoµng Anh lπi käm chfi 2 tuÊi, khi y™u c„ nhi“u kh∏c bi÷t kh´ng?

A, Æ©y cÚng ch›nh lµ lo læng ban Æ«u cÒa t´i. ThÀt s˘ khi mÌi nhÀn lÍi y™u Hoµng Anh t´i cÚng c„ lo læng nµy, nh≠ng sau mÈt thÍi gian, t´i th†y m◊nh lo læng thıa. Tuy käm t´i 2 tuÊi, nh≠ng Hoµng Anh giµ d∆n h¨n t´i c∂ Î nÈi t©m l…n ngoπi h◊nh. ChÛng t´i bi’t nhau tı khi cfln lµ bπn bÃ, ÆÂng nghi÷p. ChÛng t´i c„ nh˜ng ÆÂng Æi÷u vµ s˘ c∂m th´ng nh†t Æfinh.

L^A ƒM . 8.2010


MI PH| N~ MóT NGH≈ NGHIåP

M¸ Quy™n vµ c∏c anh, em tπi M¸

ßÊ vÏ cÒa bË mã tı bä c„ ∂nh h≠Îng tÌi t›nh c∏ch cÒa chfi, lµm chfi thi’u c∂m xÛc vÌi cuÈc sËng gia Æ◊nh kh´ng?

S˘ xa c∏ch cÒa bË mã c„ lœ Æ∑ lµm t´i th›ch sËng t˘ do. Nh≠ng sËng t˘ do kh´ng c„ ngh‹a lµ kh´ng c«n gia Æ◊nh. T´i tr©n tr‰ng nh˜ng g◊ m◊nh Æang c„, hπnh phÛc khi mÁi l«n Æi xa v“ nhµ th†y Hoµng Anh Ưng Î cˆa, hπnh phÛc khi Æ≠Óc n†u ®n cho chÂng vµ chÂng khen ngon. Gia Æ◊nh ÆËi vÌi t´i lµ n¨i b◊nh y™n nh†t. Hoµng Anh b©y giÍ cÚng lµ ng≠Íi bπn th©n nh†t, lµ ng≠Íi th©n duy nh†t cfln lπi cÒa t´i Î Sµi Gfln. 8.2010 . L^A ƒM

L†y nhau l©u nh≠ vÀy mµ ch≠a c„ con, Hoµng Anh c„ sËt ruÈt kh´ng?

C„ ch¯. Hoµng Anh giÙc t´i suËt ngµy nÃ, lÛc nµo cÚng lu´n mi÷ng {Chfi ¨i, c„ con Æi}. (c≠Íi). T´i cÚng sËt ruÈt læm nh≠ng c¯ n†n n∏ v◊ c´ng vi÷c. Chæc lµ 1, 2 n®m n˜a gia Æ◊nh t´i sœ c„ ti’ng trŒ con th´i. T´i cÚng kh´ng cfln trŒ n˜a rÂi.

C∂m ¨n chfi vµ chÛc chfi lu´n hπnh phÛc! ❤

Ma Kin

 61


mỗi cuộc mỗi TÜN H¶ôNG CUóC SˇNG

dặmđường

Đ

µn bµ chinh phÙc tËc ÆÈ vµ qu∏i thÛ xe Æua d≠Íng nh≠ chÿ lµ bi÷t l÷. C„ nh˜ng ng≠Íi cho rªng, Ƶn bµ chÿ c„ mÈt mËi li™n h÷ duy nh†t vÌi xe th” thao, Æ„ lµ khoe ÆÔi trong nh˜ng qu∂ng c∏o xe ÆÍi mÌi dµnh cho Ƶn ´ng. Th˘c th’, chinh phÙc lµ b∂n n®ng, Ƶn ´ng Æi“u khi”n n®ng l˘c Æ„ tËt h¨n Ƶn bµ. Sˆa ch˜a m∏y m„c, Æi“u khi”n mÈt cÁ m∏y c¨ kh› n∆ng g†p bËn l«n tr‰ng l≠Óng c¨ th” cÚng nªm trong l‹nh v˘c †y, Ƶn ´ng lµm chÒ tËc ÆÈ mÈt c∏ch mπnh mœ vµ d¯t kho∏t h¨n phÙ n˜. V◊ th’, nh˜ng b„ng hÂng tr™n Æ≠Íng Æua hi’m, kh´ng chÿ v◊ mÁi chi’c xe nµy Æ∏ng gi∏ h¨n c∂ mÈt chi’c xe h¨i bËn chÁ, kh´ng chÿ v◊ Ƶn bµ Æ´i khi kh´ng ÆÏ nÊi chi’c xe ng∑, kh´ng chÿ v◊ d©n ch¨i xe th” thao da Æen

62 

Helen Æi tı ßµi Trung

nh≠ b h„ng. V◊ th’, c∂ Æ∂o ßµi Loan gom lπi Æ≠Óc chıng h¨n m≠Íi ng≠Íi phÙ n˜ ch¨i xe th” thao, t´i trŒ nh†t vµ t´i lµ ng≠Íi Vi÷t Nam duy nh†t. Vµ cÚng l∏i chi’c xe rŒ ti“n nh†t. Cfln Æ©y lµ xe cÒa Helen Î thµnh phË Mi™u LÀt, khi c´ chπy l™n ßµi Bæc h‰p m∆t c∏c {n˜ k˛ s‹}, chi’c xe c„ ng≠Íi tr∂ gi∏ g«n n®m tr®m ngh◊n ßµi t÷.

P

hÙ n˜ ch¨i xe th≠Íng kh´ng th›ch xµi kem chËng næng vµ son m´i. ߨn gi∂n lµ bÎi h‰ qu˝ chi’c mÚ b∂o hi”m h¨n, h‰ kh´ng sÓ næng, vµ h¨n t†t c∂, trong s©u xa h‰ kh´ng th›ch rµng buÈc. M¸ ph»m lµ mÈt s˘ rµng buÈc m“m dŒo vµ m¸ mi“u, th’ nh≠ng, phÙ n˜ ch¨i xe th” thao kh≠Ìc tı ngay c∂ s˘ m“m dŒo †y. Bi’t kh´ng, c„ mÈt th¯ L^A ƒM . 8.2010


chơi PhÙ n˜ l˘a ch‰n tËc ÆÈ bÎi phÙ n˜ ƨn ÆÈc vµ tha thi’t t˘ do cÒa ch›nh m◊nh, tha thi’t tÌi m¯c lµm Æau trong t©m t≠Îng. kh´ng th” n„i ra Æ≠Óc, chÿ c„ th” c∂m nhÀn, tr™n nh˜ng cung Æ≠Íng nÛi Æ™m lπnh lœo, trong nh˜ng chi“u chÒ nhÀt chπy xe mÈt n¨i xa t›t tæp kh´ng ai nhÀn ra m◊nh lµ ai, nh˜ng chuy’n Æi dµi mÈt m◊nh, nh˜ng c©u chuy÷n ›t chia sŒ, Æ„ lµ: PhÙ n˜ l˘a ch‰n tËc ÆÈ bÎi phÙ n˜ ƨn ÆÈc vµ tha thi’t t˘ do cÒa ch›nh m◊nh, tha thi’t tÌi m¯c lµm Æau trong t©m t≠Îng. Vµ nh˜ng phÙ n˜ y™u xe m™ chinh phÙc th≠Íng tan vÏ h´n nh©n. Th»m Ng‰c B◊nh käm t´i hai tuÊi, nhµ Î ßµo Vi™n, chia tay chÂng Æ” mÈt m◊nh nu´i con vµ lµm bπn vÌi chi’c xe ph©n khËi lÌn. T´i r†t th›ch c´ v◊ c´ lµ mÈt trong vµi m¸ nh©n hi’m hoi ch¨i xe, ch¨i mÈt c∏ch th˘c thÙ. T¯c lµ t˘ b· ti“n ra Æ” mua l†y chi’c xe cÒa m◊nh, t˘ thi’t k’ cung Æ≠Íng m◊nh Æi, t˘ chinh phÙc nh˜ng d∆m xa trong c´ ƨn. ô Vi÷t Nam, t´i c„ bi’t mÈt sË c©u lπc bÈ xe m∏y, xe Æua, xe th” thao, ´ t´ cÒa phÙ n˜. Nh≠ng c„ r†t nhi“u ng≠Íi trong sË Æ„ ch≠a tıng t˘ Æi Æ≠Óc mÈt d∆m Æ≠Íng nµo ÆÈc lÀp, ph∂i Æi theo 8.2010 . L^A ƒM

Æoµn, theo hµnh tr◊nh cÒa kŒ kh∏c Æ∑ tıng vπch ra, kä theo chi’c xe cÒa ng≠Íi bπn trai, ®n theo nh˜ng chuy’n th∏m hi”m {ta ba-l´} cÒa chÂng ho∆c ng≠Íi y™u, vµ v“ post ∂nh l™n blog. T´i ngh‹, c∏i c∏ch chinh phÙc †y chÿ lµm cho ng≠Íi phÙ n˜ cµng bÈc lÈ s˘ phÙ thuÈc h¨n mµ th´i. C∏i gi∏ ph∂i tr∂ cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ chinh phÙc tËc ÆÈ vµ d∆m Æ≠Íng dµi hoµn toµn kh´ng rŒ. Kh´ng ph∂i thfi phi, kh´ng ph∂i nhan sæc, c„ khi lµ t›nh m÷nh m◊nh. Th∏ng 2 n®m ngo∏i, Th»m Ng‰c B◊nh Æ∑ ch’t v◊ tai nπn th∂m khËc b†t ngÍ Î ng∑ rœ Æ≠Íng cao tËc vµo T©n TrÛc, khi c´ mÈt m◊nh chπy xe xuËng ßµi Trung. Chi’c xe t∂i chÎ hµng bÁng d≠ng kh´ng xinhan mµ rœ tr∏i Æ” quµnh vµo lµn Æ≠Íng chi“u ng≠Óc lπi. C´ Æ” lπi Ưa con g∏i m c´i mÌi hai tuÊi, vµ s˘ th≠¨ng x„t cÒa r†t nhi“u bπn ch¨i xe, trong Æ„ c„ t´i. Blog cÒa B◊nh tr™n mπng vÌi nick lµ wanda dıng lπi, trÎ thµnh n†m m online cho ng≠Íi Æãp. R†t nhi“u bπn ch¨i xe Æ∑ ghä qua vµ nhæn lπi mÈt lÍi chia sŒ.

T

´i ngh‹, c∏i c∏ch mµ phÙ n˜ ch¨i xe, sœ giËng c∏i c∏ch mµ h‰ chinh phÙc cuÈc sËng. CuÈc sËng vËn thuÈc v“ mÁi ng≠Íi, nh≠ng lµm n„ phong phÛ vµ Æ«y lπc thÛ lµ tÔy mÁi c∏ nh©n. N’u nh≠ thˆ nghi÷m nhi“u h¨n, tr∂i nghi÷m nhi“u h¨n, ta sœ sËng nhi“u h¨n ngay c∂ khi ng≠Íi kh∏c th‰ h¨n ta. BÎi h‰ sœ chÿ nhi“u n®m tuÊi giµ h¨n ta mµ th´i, cfln ta Æ∑ sËng nhi“u tuÊi trŒ h¨n.D∏m qu®ng th©n vµo mÈt Æam m™ mÌi, chæc chæn sœ c∂m nhÀn Æ≠Óc cuÈc sËng h∏o h¯c vµ m™ say. § Trang Hπ

Th»m Ng‰c B◊nh vµ chi’c GSX1300R tr≠Ìc lÛc tai nπn.

 63


GIA ßçNH

H∑y gˆi nh˜ng chia sŒ v“ cuÈc sËng lµm d©u cÒa bπn cho Lˆa ƒm - luaam2010@gmail.com. Bµi Æ≠Óc ch‰n Æ®ng sœ nhÀn Æ≠Óc nhuÀn bÛt vµ b∏o bi’u.

Ånh chÿ mang t›nh minh h‰a. Photo: S∏ng Studio

NHẬT KÝ NÀNG DÂU

Ngµy... th∏ng... n®m

Th’ lµ Æ∑ qua tu«n tr®ng mÀt thÀt vui vµ kh∏ tËn käm, m◊nh trÎ v“ cuÈc sËng b◊nh th≠Íng cÒa mÈt nµng d©u. C„ c©u rau muËng th∏ng ch›n, con d©u nhfin cho mã chÂng ®n lµm m◊nh c¯ suy ngh‹ m∑i... S∏ng nay m◊nh ngÒ dÀy h¨i muÈn v◊ tËi qua Ɖc nËt cuËn M‰i Æi“u ta ch≠a n„i cÒa Marc Levy. Vıa tÿnh dÀy Æ∑ th†y mã chÂng Æi chÓ v“, ng≠Óng g«n ch’t, m◊nh vÈi vµng Æ∏nh r®ng rˆa m∆t, g†p ch®n mµn vµ xuËng b’p. Mã chÂng Æ∑ n†u xong ÆÂ

64 

L^A ƒM . 8.2010


GIA ßçNH

®n s∏ng. Nhµ c„ bËn ng≠Íi th◊ ba ng≠Íi Æ∑ ngÂi sΩn chÍ m◊nh. ChÂng m◊nh n„i {nhµ con Æ™m qua c„ vi÷c ph∂i lµm m∏y t›nh h¨i muÈn mã π...}. mã chÂng b∂o {mÌi Æi ch¨i v“, chæc cfln m÷t. ChÓ th◊ mã Æi Æ≠Óc, khi nµo bÀn mã sœ nhÍ}. M◊nh c„ th„i quen ®n chÀm, mã chÂng n†u m˙ t´m bfl lπi cho hµnh t©y sËng mÔi r†t h®ng m◊nh kh´ng ®n Æ≠Óc, chºng nhœ lπi gæp b· Æi... C∂ nhµ ®n xong Ưng dÀy h’t cfln lπi m◊nh... th´i tı mai ph∂i tÀp th„i quen ®n nhanh vÀy.

Ngµy... th∏ng... n®m...

CuËi tu«n nhµ m◊nh c„ kh∏ch, bË mã chÂng b∂o m◊nh l™n th˘c ƨn. ß’n c´ng ty, vi÷c Æ«u ti™n lµ m◊nh g‰i cho mã m◊nh. Mã h·i sË l≠Óng kh∏ch, quan h÷ nh≠ th’ nµo vÌi gia Æ◊nh, m◊nh ngÌ ng≠Íi ra. G‰i v“ cho bË chÂng Æ” h·i, h·i xong lπi g‰i Æi÷n cho mã, mã Ɖc cho mÈt th˘c ƨn kh∏ ngon mµ kh´ng qu∏ Ææt. Chi“u v“ m◊nh h› hˆng Æ≠a th˘c ƨn cho mã chÂng. Mã chºng thÃm xem mµ t≠¨ng ngay mÈt c©u {mã thˆ xem con c„ bi’t m†y vi÷c nµy kh´ng, th˘c ra mã... c„ th˘c ƨn rÂi}.

Ngµy... th∏ng...n®m...

M◊nh c„ th„i quen cæm hoa tı l©u, th˘c ra mÔa nµo m◊nh cæm hoa †y, cÚng chºng c«u k˙ læm. C„ lÛc mua mÈt b„ hoµng anh to ÆÔng chÿ t∏m ngµn ÆÂng cÚng ch¨i Æ≠Óc ba bËn ngµy. C„ khi mua mÈt b„ cÛc t›m m≠Íi hai ngµn cfln ch¨i Æ≠Óc l©u h¨n, ho∆c mua hÂng leo cÚng chÿ m≠Íi ngµn.

8.2010 . L^A ƒM

H´m nay m◊nh mua mÈt b„ hoa ly vµng ßµ Lπt, b∂y m≠¨i n®m ngµn. T˘ d≠ng mã m◊nh h·i mua hoa h’t bao nhi™u ti“n, m◊nh h¨i lÛng tÛng, sÓ mã b∂o ti™u hoang n™n m◊nh Ƶnh n„i ba m≠¨i ngµn. Mã chÂng m◊nh kh´ng n„i g◊, m◊nh th†y h¨i ∏i ngπi, c„ lœ l«n sau mua hoa hoµng anh, hay hoa cÛc th◊ h¨n.

Ngµy ...th∏ng...n®m

MÁi l«n Æi ngÒ m◊nh lπi th†y ch®n mµn m◊nh g†p buÊi s∏ng kh´ng cfln nguy™n vãn. R‚ rµng lµ ch®n mµn Æ≠Óc g†p g‰n gµng h¨n, cuËn s∏ch, hay tπp ch› cÚng Æ≠Óc x’p ng®n næp h¨n... Cho Æ’n h´m nay th◊ m◊nh Æ∑ bi’t c„ mÈt c´ T†m trong nhµ nµy, c¯ ÆÓi m◊nh Æi lµm lµ c´ T†m hi÷n ra d‰n dãp phflng cho m◊nh. Bªng ch¯ng lµ lÛc tËi m◊nh Æi tı tr™n t«ng xuËng th◊ nghe th†y ti’ng bË mã chÂng Æang n„i x†u m◊nh. Mã chÂng n„i {Con Hπnh nhµ m◊nh vÙng qu∏, g†p ch®n mµn cÚng kh´ng vu´ng væn, Ɖc s∏ch th◊ Æ” Æ«u gi≠Íng mÈt quy”n, cuËi gi≠Íng hai quy”n, h´m nµo ÆÓi n„ Æi lµm t´i cÚng ph∂i vµo d‰n phflng, qu∏ bªng giÛp vi÷c cho nhµ n„}. Ti’ng bË chÂng {vi÷c Æ„ bµ n„i khäo vÌi thªng Vi÷t Æ” n„ b∂o vÓ n„, t´i ngh‹ Æ„ cÚng lµ chuy÷n nh·}. {VÌi ´ng lµ chuy÷n nh· nh≠ng vÌi phÙ n˜, khäo läo, bi’t thu vän cho gia Æ◊nh lπi lµ chuy÷n lÌn Ɔy. §ng xem, Æ∑ vÀy, t´i th†y n„ chºng chfiu giÛp t´i n†u ®n. Chÿ lo nh∆t rau, rˆa b∏t mµ n†u n≠Ìng th◊ kh´ng ÆÙng tay ÆÙng ch©n}. {Bµ k¸ t›nh qu∏, m‰i vi÷c c¯ ph∂i tı tı, n„ sÓ ch≠a n†u ®n Æ≠Óc theo ˝ bµ, chæc n„i cfln xem kh»u vfi gia Æ◊nh th’ nµo Æ∑ rÂi

Ì

 65


NHẬT KÝ NÀNG DÂU

GIA ßçNH

mÌi d∏m n†u.} M◊nh b≠Ìc mπnh ch©n h¨n th◊ kh´ng cfln nghe ti’ng n„i x†u m◊nh n˜a. Kh„ thÀt Ɔy, chæc m◊nh ph∂i n„i chuy÷n vÌi chÂng m◊nh v“ vi÷c nµy. TËi qua mã m◊nh g‰i Æi÷n h·i chuy÷n Î nhµ chÂng m◊nh th†y th’ nµo m◊nh ch∂ d∏m n„i g◊ c∂.

Ngµy ...th∏ng ...n®m...

S∏ng nay mã chÂng b∂o m◊nh Æi chÓ, bµ b∂o con muËn ®n g◊ th◊ mua, t˘ nhi™n m◊nh thÃm Æ bi”n, th´i th◊ mua mÈt ›t t´m, vÌi mÈt c©n ghã, nˆa c©n thfit vai vµ mÈt ›t rau. LÛc v“, mã chÂng m◊nh b∂o Æi chÓ h’t bao nhi™u ti“n, m◊nh b∂o kh´ng ph∂i Æ≠a ti“n, nh≠ng bµ n„i, hµng th∏ng vÓ chÂng Æ≠a ti“n ®n cho mã rÂi th◊ mã ph∂i lo ti“n th¯c ®n... m◊nh b∂o hai tr®m ngµn. Chi“u Æi lµm v“ mã chÂng m◊nh b∂o {Î nhµ nµy kh´ng ai Æ≠Óc n„i dËi ai. ßi chÓ mµ cÚng n„i dËi sœ thµnh th„i quen, Ɔy lµ ch≠a k” chuy÷n mua hoa ly vµng h´m tr≠Ìc}. Bµ Æ≠a cho m◊nh th™m hai tr®m ngµn...

Ngµy ... th∏ng...n®m...

Tr≠a nay ®n bÛn ch∂ vÌi m†y chfi r†t vui, ®n xong cfln Æi mua qu«n ∏o bµ b«u cÔng chfi Mai, m◊nh mong c„ b«u qu∏. Lπ thÀt, m‰i ng≠Íi c¯ tÙ tÀp lµ n„i x†u mã chÂng, Æ’n nÁi, m†y anh cÔng c´ng ty g‰i hÈi c∏c chfi †y lµ {hÈi n„i x†u mã chÂng}... M◊nh ch≠a d∏m n„i g◊ c∂. C∏c chfi †y b∂o, mÌi l†y chÂng, cho kão

66 

cÚng chºng d∏m ho he g◊, ch≠a Æ’n lÛc “chi’n Ɔu” Ɔy th´i. Tr≠Ìc khi c≠Ìi, chÂng m◊nh b∂o {mã anh r†t tËt, chÿ h¨i k¸ t›nh mÈt t˝ th´i, nh≠ng em khäo läo th’ anh ngh‹ sœ chºng c„ chuy÷n g◊ c∂ Æ©u. ô nhµ em sËng th’ nµo th◊ v“ nhµ anh em sËng nh≠ vÀy}. M◊nh chºng n„i g◊. SËng Î nhµ, th†y m◊nh s≠Ìng nh≠ ti™n, bË mã chi“u chuÈng, lÛc nµo mã cÚng lo m◊nh m÷t, v◊ m†t nhi“u thÍi gian Æi h‰c, Æi h‰c th™m, sau nµy Æi lµm th◊ sÓ c´ng vi÷c c®ng thºng, sÓ s’p bæt nπt m◊nh... Cfln khi m◊nh v“ nhµ chÂng th◊ kh∏c hºn, mã chÂng m◊nh sÓ m◊nh bæt nπt chÂng, sÓ chÂng m◊nh chia sŒ t◊nh c∂m vÌi vÓ qu∏ nhi“u, sÓ m◊nh th©u t„m kinh t’ gia Æ◊nh chÂng v◊ nhµ chÂng m◊nh chÿ c„ mÈt cÀu †m duy nh†t, sÓ m◊nh ®n tµn ph∏ hπi, nh≠ mÈt sË mã chÂng nhÀn xät v“ con d©u. Chºng n„i Æ©u xa, anh con b∏c m◊nh l†y vÓ, gia Æ◊nh vÓ anh kh∏ gi∂, chfi †y sËng nh≠ ti”u th≠. Anh chÂng lµm cho mÈt c´ng ty n≠Ìc ngoµi, lπi hÔn hπp vÌi bπn bà mÎ c´ng ty ri™ng n™n kinh t’ cÚng v˜ng. Anh bi’t sÎ th›ch cÒa vÓ lµ shopping. C≠Ìi xong Æ≠Óc hai chÙc ngµy th◊ anh ph∂i Æi M¸ c´ng t∏c mÈt th∏ng, anh Æ≠a cho vÓ m≠Íi l®m tri÷u ti™u v∆t. Vıa ch©n ≠Ìt ch©n r∏o v“ n≠Ìc th◊ mã anh tri÷u tÀp mÈt cuÈc h‰p gia Æ◊nh. Bµ mã chÂng n„i c´ d©u lµm bµ kinh hoµng, bµ bfi sËc n∆ng.

L^A ƒM . 8.2010


GIA ßçNH

Ai ÆÍi, c∏ch mÈt hai ngµy c´ ta Æi si™u thfi, ch∂ m†y ngµy kh´ng Æi shopping, c´ ta t≠Îng m◊nh ch≠a l†y chÂng hay sao?! Bªng ch¯ng lµ buÊi tËi v…n Æi sinh nhÀt bπn bà ho∆c h‰p lÌp, ho∆c li™n hoan vÌi c´ng ty nh≠ th” mÈt ng≠Íi t˘ do hoµn toµn. N’u vÀy th◊ tr∂ t˘ do cho c´ †y cho ti÷n c∂ Æ´i Æ≠Íng. MÈt cuÈc h‰p ch≠a xong, rÂi hai cuÈc, ba cuÈc... cuËi cÔng c´ con d©u ph∂i vi’t b∂n cam k’t theo th·a thuÀn vÌi mã chÂng. Nghe mµ th†y to∏t m h´i.

Ngµy... th∏ng...n®m

H´m nay m◊nh v“ sÌm h¨n th≠Íng ngµy m≠Íi hai phÛt, m◊nh x´ng thºng vµo b’p Æ” n†u m„n ch›nh. Mã m◊nh b∂o h´m nay ®n thfit kho tµu, rau bæp c∂i luÈc, thfit bfl xµo c«n t©y. Mã n„i mã sang nhµ bµ b› th≠ chi bÈ l∏t sœ v“. T≠Îng g◊, thfit kho th◊ d‘ Ót, hÂi cfln Î nhµ m◊nh Æ∑ xem mã n†u m„n nµy. Th∏i thfit h◊nh ch˜ nhÀt, tr«n thfit qua n≠Ìc n„ng giµ, xµo thfit cho s®n, b· hπt n™m, mæm, Æ≠Íng, ÆÓi thfit th¨m dÀy mÔi, c„ mµu vµng nhπt th◊ ÆÊ n≠Ìc, Æun k¸... ch∂ v†n Æ“ g◊. Tuy nhi™n, Æ’n c´ng Æoπn xµo thfit th◊ m◊nh c„ Æi÷n thoπi di ÆÈng cÒa s’p, s’p n„i Æ«u tu«n tÌi c´ng ty Æ„n ÆËi t∏c b™n NhÀt sang lµm vi÷c, n™n m◊nh ph∂i chu»n bfi mÈt sË c´ng vi÷c, m◊nh vıa ´m Æi÷n thoπi vıa trÃo l™n phflng l†y cuËn sÊ ghi chäp. S’p n„i, mÈt lµ, hai lµ, ba lµ... s∏u lµ... LÛc nhÌ ra lµ qu™n ch≠a tæt b’p ga,

8.2010 . L^A ƒM

m◊nh hËt ho∂ng chπy nh≠ bay xuËng b’p th◊ nÂi thfit Æ∑ Æi ÆÍi, n„ ch∏y khät lãt, toµn mÔi mÏ ch∏y cÈng vÌi mÔi Æ≠Íng ch∏y n˜a, chæc m◊nh b· Æ≠Íng qu∏ tay... M◊nh luËng cuËng ÆÊ vÈi mÈt g∏o n≠Ìc lπnh vµo nÂi, kh„i træng bËc nghi ngÛt, mã Ưng ƪng sau m◊nh tı lÛc nµo. M◊nh Ưng im, cÛi m∆t... Mã b∂o, th´i ra chÓ mua ›t thfit lÓn quay cÚng Æ≠Óc, ÆÊ nÂi thfit Æi, mÎ cˆa sÊ Î b’p ra cho bay bÌt mÔi khät. ßÛng lÛc Æ„, bË chÂng m◊nh Æi Æ©u v“, ´ng bfit mÚi vµ Æi l™n t«ng. M◊nh sÓ qu∏, Æ’n lÛc ®n c¨m sœ kh´ng bi’t d†u m∆t vµo Æ©u n˜a. B˜a ®n di‘n ra b◊nh th≠Íng, m◊nh Æ∑ tu©n l÷nh mã chÂng thay m„n thfit kho tµu bªng thfit quay. Tuy nhi™n c∏i mÔi khät cÒa thfit vµ Æ≠Íng ch∏y v…n ch≠a chfiu chui ra kh·i b’p m∆c dÔ m∏y hÛt mÔi v…n k™u Ô Ô... ChÂng m◊nh b∂o, mÔi g◊ mµ kinh th’. BË b∂o lÛc v“ Æ’n nhµ Æ∑ th†y mÔi nµy. m◊nh cÛi m∆t ∏i ngπi, m◊nh ch≠a kfip n„i g◊ th◊ mã chÂng m◊nh b∂o {t´i Æo∂ng qu∏, Æang kho thfit lπi chπy ra phflng kh∏ch nghe Æi÷n thoπi, cho n™n ch∏y m†t nÂi thfit, may mµ con Hπnh mua thfit quay v“ Ɔy}... ¶Ìc g◊ ngµy nµo mã chÂng m◊nh cÚng d‘ th≠¨ng nh≠ h´m nay Æ” m◊nh tin c©u ca dao {rau muËng th∏ng ch›n ...} vÌi tinh th«n t›ch c˘c. § Nh≠ Ph≠¨ng (Hµ NÈi)

 67


COUPLE

Y£U - ß\NG NGÑI HìI

{Chuy÷n †y}

Yêu - không yêu; mỗi tuần Yêu mấy lần là đủ? Tư thế nào là hư, là ngoan?... Tất cả những thắc mắc của bạn về đời sống tình dục, hay sức khỏe sinh lý, Hãy gửi mail về cho chúng tôi luaam2010@gmail.com

sausinhnở T´i sinh em bä Æ∑ Æ≠Óc 4 tu«n. C∂ t´i vµ ´ng x∑ Æ“u kh∏ sËt ruÈt vÌi {chuy÷n †y}, nh≠ng cÚng lo læng, li÷u c„ mπo hi”m kh´ng? G«n gÚi sÌm c„ ∂nh h≠Îng tÌi s¯c kh·e cÒa t´i vµ em bä hay kh´ng?

Th´ng th≠Íng, phÙ n˜ sau khi sinh ph∂i {ki™ng c˜} tı 3-6 tu«n, tÔy theo t◊nh trπng s¯c kh·e cÒa tıng ng≠Íi. N’u s∂n dfich ch≠a h’t, cÊ tˆ cung ch≠a Æ„ng mµ Æ∑ quan h÷ t◊nh dÙc, s∂n phÙ r†t d‘ bfi nhi‘m trÔng, n’u kh´ng Æi“u trfi kfip thÍi cfln g©y ra bi’n ch¯ng kh´n l≠Íng. Tuy nhi™n, vÌi thÍi gian 4 tu«n sau sinh, trong khi bπn c∂m th†y kh·e mπnh, sΩn sµng cho {chuy÷n †y} th◊ cÚng kh´ng c«n thi’t ph∂i nhfin l©u h¨n. Quan h÷ t◊nh dÙc sau sinh lµ c∏ch Æ” h©m n„ng cuÈc sËng vÓ chÂng, gi∂i t·a t©m l˝ cho c∂ bπn vµ anh †y. L≠u ˝ rªng, Æ©y lµ thÍi k˙

68 

bπn v…n ch≠a hoµn toµn hÂi phÙc s¯c kh·e, n™n chuy÷n va chπm c«n nhã nhµng, thÀn tr‰ng h¨n b◊nh th≠Íng. TËt nh†t, n™n g∆p b∏c s¸ chuy™n khoa Æ” ki”m tra cÙ th” tr≠Ìc khi bæt Æ«u.

L«n Æ«u y™u lπi sau khi sinh con Æ≠Óc 8 tu«n, t´i th†y ©m Æπo Æau r∏t g«n giËng vÌi... Æ™m t©n h´n. Chuy÷n nµy c„ b◊nh th≠Íng kh´ng? N’u bπn sinh con bªng ph≠¨ng ph∏p t˘ nhi™n (kh´ng ph∂i mÊ ÆŒ), ©m Æπo cÒa bπn v…n ch≠a th” l†y lπi phong ÆÈ nh≠ cÚ chÿ sau 8 tu«n sinh. Chuy÷n bfi Æau r∏t khi quan h÷ t◊nh dÙc lµ hoµn toµn b◊nh th≠Íng, do ch¯ng kh´ ©m Æπo g©y n™n. ß” tπm thÍi khæc phÙc, bπn c„ th” dÔng tÌi c∏c loπi ch†t b´i tr¨n. CÔng vÌi thÍi gian, s˘ hÂi phÙc s¯c kh·e, s˘ Æi“u ti’t b™n

trong c¨ th” sœ Æ»y lÔi nh˜ng rµo c∂n trong chuy÷n †y.

Sau khi sinh em bä, t´i r†t ›t h¯ng thÛ vÌi {chuy÷n †y}, trong khi ´ng x∑ lπi th≠Íng xuy™n bµy t· ≠Ìc mong. C„ c∏ch nµo Æ” khæc phÙc chuy÷n nµy kh´ng? Gi∂m ham muËn t◊nh dÙc sau khi sinh con lµ chuy÷n h’t s¯c b◊nh th≠Íng Î h«u h’t phÙ n˜. Nguy™n nh©n Æ«u ti™n ph∂i k” Æ’n lµ nh˜ng bi’n ÆÊi sinh l˝ b™n trong c¨ th”. Sau khi sinh, hooc-m´n trong c¨ th” phÙ n˜ gi∂m Æi nhanh ch„ng vµ r‚ r÷t, Æ∆c bi÷t Î nh˜ng bµ mã cho con bÛ. S˘ ¯c ch’ s∂n xu†t hooc-m´n nµy c„ th” käo dµi vµi tu«n, thÀm ch› lµ vµi th∏ng. B™n cπnh Æ„ lµ t©m l˝ vµ s¯c kh·e. Cho con bÛ, thay gi∆t t∑, thi’u ngÒ v◊ tr´ng con, t©m trπng lo læng, bÂi hÂi khi con bfi sËt nhã ... khi’n bµ mã c∂m th†y m÷t L^A ƒM . 8.2010


COUPLE

m·i, bÀn rÈn, kh´ng cfln t©m tr› t¨ t≠Îng tÌi chuy÷n †y. ß” l†y lπi b«u nhi÷t huy’t vÌi chuy÷n ch®n gËi, c«n gi˜ cho m◊nh mÈt t©m hÂn th≠ th∏i, tho∂i m∏i vµ th” trπng kh·e mπnh. H∑y san sŒ tr∏ch nhi÷m ch®m s„c em bä vÌi ´ng x∑.

Bπn t´i khuy™n t´i n™n tÀp c¨ Kegel sau khi sinh? Xin h·i Æ„ lµ loπi bµi tÀp g◊ vÀy?

Nh˜ng bµi tÀp c¨ Kegel c„ th” giÛp nhi“u phÙ n˜ sau khi sinh. ß„ lµ bµi tÀp dµnh cho vÔng Æ∏y x≠¨ng chÀu, c„ t∏c dÙng t®ng t›nh Ƶn hÂi c∏c c¨ vÔng nhπy c∂m, tı Æ„ giÛp phÙ n˜ d‘ Æπt kho∏i c∂m h¨n. TÀp Kegel sau khi sinh giÛp bπn gi∂m nguy c¨ mæc b÷nh tr‹, gi∂m hi÷n t≠Óng s„n ti”u khi ho ho∆c hæt h¨i, vµ khi’n c∏c v’t Æau trong lÛc sinh s∂n mau lµnh lπi. Bµi tÀp Kegel ƨn gi∂n nh†t lµ: co ©m Æπo trong vflng 5 gi©y (nh≠ lÛc nhfin ti”u) rÂi lπi th∂ l·ng trong vflng 5 gi©y ti’p theo. Bπn c„ l∆p Æi l∆p lπi ÆÈng t∏c nµy kho∂ng 200/l«n mÁi ngµy, chia thµnh nhi“u l«n tÀp.

T´i sinh con xong Æ≠Óc m†y th∏ng, nhu c«u g«n gÚi xu†t hi÷n trÎ lπi, nh≠ng anh †y lπi chºng thÃm · ™ g◊. C„ ph∂i anh †y ch™ t´i x†u x›?

Nhi“u ´ng bË trŒ c∂m th†y r†t ∏p l˘c khi Æ„n Ưa con Æ«u lflng. MÈt sË lπi qu∏ y™u con, dÂn h’t quan t©m cho con mµ v´ t◊nh l¨ lµ c∂ c´ vÓ y™u qu˝. RÂi trong thÍi gian vÓ b«u b› vµ Î c˜, ph∂i ngÒ chay kh∏ l©u, c„ nh˜ng anh chµng qu™n m†t c∂ c∂m gi∏c vÓ chÂng. CÚng c„ ng≠Íi c¯ cË dªn lflng v◊ th≠¨ng vÓ, sÓ vÓ Æau. N’u Æ∑ ham muËn th◊ bπn c¯ chÒ ÆÈng ch¯ kh´ng n™n h∏ mi÷ng chÍ sung. H∑y thˆ mÈt chi’c v∏y ngÒ mÌi, mÈt ki”u t„c mÌi, hay l‰ n≠Ìc hoa xfin xem sao. VŒ Æãp cÒa g∏i mÈt con chæc chæn lµ th’ mπnh cÒa bπn. § Thu Th∂o 8.2010 . L^A ƒM

 69


COUPLE

nËi dµi

cuộcyêu

70 

L^A ƒM . 8.2010


COUPLE

Khi ti’ng cfli m∑n cuÈc vang l™n, nµng th◊ muËn n›u käo phÛt y™u th≠¨ng, chµng th◊ mæt d›u ch∆t lπi. Nh˜ng kh∏c bi÷t sinh h‰c gi˜a hai ng≠Íi th˘c ra kh´ng kh„ khæc phÙc, chÿ c«n chfi em th™m mÈt chÛt khäo läo!

S

au khi giao ban, c¨ th” Adam vµ Eva ph∂n ¯ng theo hai chi“u h≠Ìng hoµn toµn kh∏c nhau. ô nam giÌi, nh˜ng hooc-m´n s∂n sinh trong qu∏ tr◊nh l™n Æπn khi’n h‰ r¨i vµo trπng th∏i m¨ mµng, muËn Æ≠Óc nghÿ ng¨i khi m∑n ti÷c.

Ng≠Óc lπi, ÆËi vÌi phÙ n˜, sau khi l™n Æÿnh, kho∏i c∂m k›ch th›ch m∑nh li÷t vµo bÈ n∑o, khi’n bπn khao kh∏t nhi“u h¨n n˜a nh˜ng cˆ chÿ vuËt ve, thÀm ch› sΩn sµng b≠Ìc vµo hi÷p hai. VÀy, Æ” dung hfla nh˜ng s˘ kh∏c bi÷t nµy, Æ” v≠Ót qua nh˜ng ch≠Ìng ngπi vÀt giÌi t›nh, vµ Æ” c∏c qu˝ ´ng chu Æ∏o vÌi m◊nh h¨n, chfi em phÙ n˜ c«n lµm nh˜ng g◊ khi tµn ti÷c?

l l l {ThÀt tuy÷t, anh π}

K” c∂ khi Æ∑ hoµn thµnh ngh‹a vÙ, c∏nh mµy r©u bao giÍ cÚng lo læng v“ mµn bi”u di‘n cÒa m◊nh. V◊ th’, n’u nhÀn Æ≠Óc mÈt lÍi khen tı ÆËi t∏c, chµng sœ nh≠ mÎ cÍ trong bÙng. C∂m gi∏c th›ch thÛ, h∑nh di÷n sœ giÛp chµng tÿnh t∏o h¨n. ßıng dıng lπi Î nh˜ng lÍi khen ngÓi chung chung, qua qu˝t, h∑y mi™u t∂ lπi tÿ mÿ nh˜ng pha k¸ thuÀt mµ bπn c∂m th†y th›ch thÛ nh†t. H∑y thˆ Æi, vµ bπn sœ hi”u, s¯c mπnh cÒa ng´n tı lÌn Æ’n m¯c nµo! 8.2010 . L^A ƒM

l l l Bµn tay ta lµm n™n t†t c∂ ...

PhÛt cao trµo Æ∑ tr´i qua, nh≠ng kh´ng c„ ngh‹a lµ Æ´i tay bπn c„ quy“n ng¨i nghÿ. H¨n bao giÍ h’t, nh˜ng cˆ chÿ vuËt ve, m¨n trÌn, nh˜ng ÆÈng t∏c massage nhªm vµo Æi”m y’u sœ khi’n nh˜ng Æam m™ trong chµng trÎ lπi. V“ t≠ th’, h∑y nªm nghi™ng, quay m∆t v“ ph›a chµng vµ nh◊n chµng vÌi ∏nh mæt thÀt m¨ mµng, quy’n luy’n. DÔng nh˜ng ng„n tay xoa nhã l™n c¨ th” chµng theo qu¸ Æπo trfln, ban Æ«u lµ ng˘c, xung quanh rËn vµ ti’p cÀn Æ’n {cÀu bä}. Bπn cÚng Æıng qu™n ∏p s∏t c¨ th” m◊nh v“ ph›a anh †y nhä, Æ” chµng c„ th” c∂m nhÀn Æ≠Óc s˘ rπo r˘c trong bπn.

l l l Tæm vfli hoa sen

N’u massage tr™n cπn cfln ch≠a ÆÒ Æ” khi’n chµng hµo h¯ng, cfln ch«n chı g◊ mµ kh´ng d٠Ưc ´ng chÂng y™u qu˝ vµo phflng tæm Æ”... ra tay. Nh˜ng gi‰t n≠Ìc l®n tr™n c¨ th”, mÔi h≠¨ng dfiu dµng cÒa n≠Ìc hoa, nh˜ng nÙ h´n ≠Ìt n¨i Æ´i m´i, cÊ, ng˘c sœ khi’n chµng kh„ c≠Ïng lπi Æam m™. Vµ bπn c„ bi’t: khi ≠Ìt ∏t lµ lÛc bπn gÓi t◊nh nh†t trong mæt chµng? § ThANH HUY≈N

 71


COUPLE

S¯c mπnh cÒa

núiđôi

72 

L^A ƒM . 8.2010


COUPLE

Chÿ c«n mÈt chÛt nh´ cao!

M∆c dÔ kh´ng Ưng cÔng vfi tr› vÌi nh˜ng bÈ phÀn thuÈc c¨ quan sinh dÙc nh≠ng nÛi Æ´i lπi ch›nh th¯c lµ mÈt thµnh vi™n cÒa c¨ quan nµy. BÎi tuy c„ xa trung t©m, nh≠ng s˘ lÌn l™n, thay ÆÊi k›ch cÏ vµ hoπt ÆÈng cÒa b«u ng˘c lu´n gæn li“n vÌi s˘ ph∏t tri”n cÒa buÂng tr¯ng, cÒa nÈi ti’t tË n˜, cÒa chu k˙ kinh, cÒa thÍi k˙ thai nghän. B«u ng˘c bi’n ÆÈng theo h≠ng ph†n t®ng d«n trong quan h÷ t◊nh dÙc, lµ thµnh vi™n Æ„ng g„p nhi÷t t◊nh vµo khÛc dπo Æ«u vµ c∂ trong giai Æoπn cao trµo. VÔng c¨ th” nµy ch¯a nhi“u t’ bµo th«n kinh c∂m gi∏c, khi Æ≠Óc ÆÈng chπm r†t d‘ ph∏t sinh

ra Æ≠Óc su´n sŒ. Chfi em dÔ sÎ h˜u t›nh c∏ch nh≠ th’ nµo th◊ cÚng Æ“u mong muËn ÆËi t∏c cÒa m◊nh c„ cˆ chÿ hµnh ÆÈng nhã nhµng vÌi m‰i n¨i tr™n c¨ th” nh†t lµ khu v˘c ÆÂi nÛi. NÛm vÛ lµ bÈ phÀn c˘c k˙ nhπy c∂m, khi g∆p s˘ k›ch th›ch c„ th” lµm t®ng kho∏i c∂m cÒa chfi em l™n g†p nhi“u l«n; qu«ng vÛ lµ mÈt b∂n Æ th«n kinh c∂m gi∏c Æan xen nhau, chÁ nµo cÚng ph∏t t›n hi÷u khi Æ≠Óc k›ch th›ch tπo n™n mÈt luÂng s„ng Æa t«n vÌi nhi“u m¯c ÆÈ k’t nËi. Khi h≠ng ph†n cao ÆÈ, nÛi Æ´i trÎ n™n s®n chæc h¨n do m∏u dÂn v“ nhi“u, Æ©y lµ lÛc mµ chµng c∂m nhÀn Æ≠Óc s˘ c®ng trfln cÒa nÛi Æ´i mÈt c∏ch r‚ nät nh†t.

ß´i gfl bÂng Æ∂o kh´ng chÿ mang Æ’n vŒ Æãp ri™ng bi÷t, ni“m ki™u h∑nh cho ph∏i y’u, kh´ng chÿ lµ c´ng cÙ Æ” giÛp chfi em ph©n Æfinh nhi÷m vÙ {ai lµm vi÷c nhµ, ai cho con bÛ} mµ cfln c„ tr∏ch nhi÷m v´ cÔng quan tr‰ng trong chuy÷n phflng the. xÛc c∂m. V◊ th’, kh´ng nh†t thi’t ph∂i lµ mÈt c∆p nÛi Æ´i thuÈc hµng khÒng, mµ chÿ c«n mÈt chÛt nh´ cao vÌi Æ«y ÆÒ c∏c gi∏c quan ti’p nhÀn vµ tr∂ lÍi k›ch th›ch lµ ÆÒ.

D…n dæt chµng Æi ÆÛng h≠Ìng

ß” c„ Æ≠Óc c∂m gi∏c tËt nh†t, chfi em n™n chÒ ÆÈng d…n dæt chµng theo ˝ th›ch cÒa m◊nh giÛp chµng Æi ÆÛng h≠Ìng. KhÛc dπo Æ«u †n t≠Óng vÌi vi÷c ÆÈng chπm, m¨n trÌn ph«n tr™n c¨ th” lu´n lµ Æi”m nh†n quan tr‰ng cho c´ng Æoπn ti’p theo. VÔng ng˘c Æ≠Óc v› lµ n¨i tr‰ng y’u cho trÀn mÎ mµn di‘n 8.2010 . L^A ƒM

M‰i bÈ phÀn cÒa c¨ th” chµng Æ“u g©y Æ≠Óc thi÷n c∂m vÌi nÛi Æ´i, h∑y tÀn dÙng tri÷t Æ”. Khi mµ s„ng t◊nh d©ng cao th◊ nh˜ng ÆÈng t∏c mπnh d«n trÎ n™n c«n thi’t Æ” th” hi÷n m¯c ÆÈ h≠ng ph†n cÒa chµng. Chfi em c„ th” sˆ dÙng d«u b´i tr¨n, bÈt ph†n r´m, kem d≠Ïng da xoa Æ“u l™n vÔng nhπy c∂m, vi÷c lµm nµy c„ t∏c dÙng t®ng hi÷u ¯ng k›ch th›ch trong khi ÆÙng chπm l™n r†t nhi“u. Sœ c„ lÛc m∂i m™ vÌi nhi“u Æfia chÿ mÌi lπ, chµng xao nh∑ng vflng mÈt. Bπn c„ th” nhæc khäo chµng Æ” vıa tπo th™m xÛc c∂m vıa käo chµng trÎ lπi s˘ quan t©m. H∑y ∏p Æ´i bµn tay cÒa chµng thÀt

ch∆t tr™n Æ´i gfl bÂng Æ∂o Æang c≠¨ng c¯ng Æ” chµng hi”u ˝ vµ tr∂ lÍi. Thay ÆÊi t≠ th’ truy“n thËng cÚng lµ c∏ch Æ” chµng g«n gÚi h¨n vÌi Æ´i gfl bÂng Æ∂o vµ giÛp bπn quan s∏t Æ≠Óc c∏ch th¯c chµng say m™ vµ tÀn h≠Îng h≠ng ph†n vÌi hai tr∏i Ƶo ra sao. Thay v◊ Î ph›a d≠Ìi, bπn h∑y Î ph›a tr™n Æ” chµng c∂m nhÀn r‚ h¨n s¯c gÓi c∂m cÒa b«u ng˘c.

Vµ chi“u chuÈng {nµng}

Kh´ng ph∂i Î phÙ n˜ nµo, nÛi Æ´i cÚng tham gia t›ch c˘c vµo hoπt ÆÈng ch®n gËi. MÈt sË chfi em kh´ng c„ nhu c«u thÀm ch› lµ kh´ng th›ch bfi ÆÙng chπm vµo chÁ Æ„ bÎi h‰ kh´ng c„ Æ≠Óc kho∏i c∂m. ßi“u nµy do c†u trÛc sinh h‰c cÒa c¨ th”, kh´ng n™n lo læng. Ngoµi nÛi Æ´i, c¨ th” cfln v´ vµn Æi”m nhπy c∂m kh∏c mµ khi Æ≠Óc kh∏m ph∏ cÚng cho hi÷u qu∂ b†t ngÍ. M∆c dÔ nh˜ng t∏c ÆÈng mπnh d«n lµ c«n thi’t nh≠ng kh´ng n™n mπnh qu∏. NÛi Æ´i kh´ng phÔ hÓp vÌi c∏c t∏c ÆÈng th´ bπo nh≠ c†u, väo, cæn, cµo. MÈt bÈ r©u lÎm chÎm kh´ng Æ≠Óc ch®m s„c, nh˜ng chi’c m„ng tay dµi sæc cÚng g©y kh„ chfiu vµ kh´ng n™n Æ” chÛng ti’p xÛc vÌi vÔng da mfin mµng, m·ng manh cÒa b«u ng˘c. Kho∂ng mÈt tu«n tr≠Ìc ngµy ÆÃn Æ·, nÛi Æ´i th≠Íng bfi c≠¨ng Æau vµ kh´ng th›ch ÆÈng chπm. ßıng ngπi nhæc chµng nh˜ng chuy÷n Æ„ v◊ c„ th” do kh´ng bi’t n™n chµng c¯ nhµo v´ th◊ sœ mang lπi kh„ chfiu cho c∂ hai ng≠Íi. § TÔng Duy

 73


COUPLE {H∑y tÀp cho bä ti mã c∂ hai b™n, mÁi khi bä thÃm ti mã th◊ n™n bæt Æ«u vÌi b™n ph∂i lµ b™n Æang bfi teo t„p tr≠Ìc}. Photo: Phπm Huy Long

LÍi nhæn cÒa

NHŨ HOA 74 

S∏ng nay, mÎ cˆa tÒ qu«n ∏o chu»n bfi Æi lµm trÎ lπi sau m†y th∏ng nghÿ sinh, t´i th†y mÈt chi’c phong bao mµu hÂng r¨i ra tı... ∏o ch›p! ThÀt sˆng sËt, Æ„ lµ nh˜ng lÍi nhæn tı... NhÚ Hoa! L^A ƒM . 8.2010


¨ C´ chÒ qu∏ thÍ vÌi t´i!

S

au khi k’t h´n cÔng cÀu chÒ vµ sinh bä Bi, c´ chÒ m∆c k÷ cho c∏c c¨ quan Æoµn th” ph∏t tri”n t˘ nhi™n v◊ cho lµ x†u bµ con th¨, d¨ bµ c„ chˆa. C´ Æ” chÛng t´i Æ≠Óc t˘ do bay nh∂y. Thˆ t≠Îng t≠Óng mÈt h÷ thËng tuy’n nhªng nhfit ch¯a Æ«y s˜a n∆ng nh≠ th’ mµ c¯ bfi qu®ng b™n nµy qu∆t b™n kia th◊ lµm sao mµ chÛng t´i cfln trÙ v˜ng Æ≠Óc n˜a ch¯? C´ chÒ toµn nªm cho bä bÛ n™n bä chÿ ti mÁi b™n tr∏i. Hai chfi em t´i bÁng d≠ng ng≠Íi lµm v†t v∂, kŒ ngÂi kh´ng, d«n dµ, b™n ph∂i nh· h¨n b™n tr∏i. V◊ m†t t˘ tin vÌi vflng mÈt, mÁi khi ra phË, c´ nhÂi th™m mÈt Æ÷m mÛt cho b™n läp vµ xi’t ch∆t h¨n ÆËi vÌi b™n phÂng. ThÀt kh„ t∂ c∂m gi∏c ngÈt ngπt cÒa chfi em t´i khi bfi Æà nän bÎi lÌp Æ÷m dµy vµ b„ s∏t bÎi lÌp ∏o chÀt. KhÊ nh†t lµ khi trÍi n„ng, m h´i tu´n ra nh≠ tæm mµ kh´ng bi’t tho∏t c∏ch nµo do xung quanh toµn nh˜ng ch†t li÷u lµ kŒ thÔ cÒa s˘ kh´ tho∏ng. G«n Æ©y, v◊ chu»n bfi Æi lµm, c´ t›nh chuy÷n cai s˜a Æ” l†y lπi d∏ng v„c. Nh≠ng bä B› mÌi 6 th∏ng tuÊi, Æang Æ≠Óc bÛ s˜a mã mµ bÁng d≠ng ph∂i cai m„n ngon. Kh´ng n™n Æ©u c´ chÒ ¨i!

V…n c„ c∏ch Æ” l†y lπ i s˘ c©n bªng!

H

∑y tÀp cho bä ti mã c∂ hai b™n, mÁi khi bä thÃm ti mã th◊ n™n bæt Æ«u vÌi b™n ph∂i lµ b™n Æang bfi teo t„p tr≠Ìc. Ph∂n xπ mÛt cÒa bä sœ Æ∏nh th¯c c∏c tia s˜a hoπt ÆÈng, s˜a chπy v“ b™n ph∂i Æ” ÆÊ Æ«y c∏c khoang ch¯a s˜a. Khi bä bÛ ki÷t b™n ph∂i mÌi chuy”n cho bä bÛ b™n tr∏i. Lµm nh≠ vÀy th≠Íng xuy™n sœ tπo Æi“u ki÷n Æ” hai b™n nhÚ hoa cÔng hoπt ÆÈng vµ d«n d«n sœ c„ ÆÈ lÌn t≠¨ng Æ≠¨ng nhau. T†t nhi™n lµ c´ chÒ c«n ki™n nh…n! Ban Æ«u bä Bi sœ ph∂n ¯ng v◊ bfi thay ÆÊi th„i quen nh≠ng kh´ng sao, bä Æang kh∏t mµ vÌ Æ≠Óc vÛ mã lµ bÀp ngay.

8.2010 . L^A ƒM

t´i, r†t Ch®m s„c chÛng ƨn gi∂n!

H

µng ngµy chÿ c«n dµnh ra 5-10 phÛt Æ” massage b«u ng˘c vÌi n≠Ìc †m c„ hfla chÛt muËi. DÔng hai chi’c kh®n x´ ng©m vµo n≠Ìc †m rÂi Ææp l™n ng˘c, l†y tay vÁ nhà nhã. Lµm nh≠ vÀy tı 10-15 l«n mÁi ngµy lµ c´ chÒ sœ th†y vÔng da nÛi Æ´i cÒa m◊nh trÎ n™n m∏t mfin. ß” t˘ tin Æi lµm vÌi vflng mÈt ch≠a c©n bªng, chÿ c«n Æ’n mÈt cˆa hµng thÍi trang Æ l„t uy t›n, Æ∆t h‰ lµm cho chi’c ∏o nfit ng˘c vÌi mÈt b™n c„ Æ÷m bªng ch†t li÷u cotton Æ” phÔ hÓp vÌi c∆p song sinh b™n nh· b™n to hi÷n thÍi. C´ chÒ cÚng c„ th” Æ∆t hµng Î mÈt cˆa hµng may Æo Æ” Æ≠Óc giÛp ÆÏ. DÔ sao th◊ nh˜ng ng≠Íi thÓ lµnh ngh“ sœ c„ c∏ch c∂i thi÷n t◊nh trπng ch™nh l÷ch gi·i h¨n nhi“u so vÌi tr◊nh ÆÈ c©y nhµ l∏ v≠Ín cÒa c´ chÒ rÂi! Mµ dÔ lµ c∆p song sinh thÀt, nh≠ng c´ chÒ Æıng k˙ v‰ng hai chfi em t´i giËng nhau y h÷t, nÛi Æ´i Î ng≠Íi phÙ n˜ nµo cÚng h¨i l÷ch mÈt chÛt, Æ„ lµ Æi“u b◊nh th≠Íng.

H∑y tÀp luy÷n vµ ®n uËng phÔ hÓp!

B

™n cπnh nh˜ng gi∂i ph∏p tr™n, c´ chÒ n™n c„ k’ hoπch tÀp luy÷n Æ“u Æ∆n Æ” th©n h◊nh Æ≠Óc s®n chæc. Chÿ lµ nh˜ng bµi tÀp nhã nhµng th´i nh≠ Æi bÈ, lau nhµ. C´ chÒ n™n ®n uËng ÆÒ b˜a, ÆÒ no, Æ∂m b∂o s¯c kh·e vµ ÆÒ n®ng l≠Óng cho hai nhµ m∏y s∂n xu†t s˜a hoπt ÆÈng lµ vıa ch¯ Æıng {th∂ phanh} nh≠ hi÷n nay. Th˘c hi÷n Æ≠Óc nh≠ vÀy Æ∂m b∂o c´ chÒ dÔ ch≠a th” l†y lπi h◊nh th” l˝ t≠Îng ngµy nµo cÚng gi∂m Æi c∂m gi∏c n∆ng n“ cÒa t†m th©n mµ thi tho∂ng cÀu chÒ v…n g‰i y™u lµ {g†u trÛc tr™n b®ng} Ɔy! § K˝ t™n NhÚ Hoa

 75


COUPLE

chàngné V◊Æ©u

?

chuy÷n†y

T◊nh c∂m vÓ chÂng v…n ™m Æãp. Chµng æt hºn kh´ng ph∂i g∑ ngoπi t◊nh. Th’ mµ chµng lπi l≠Íi y™u. Thay v◊ bËi rËi, th†t v‰ng hay c∏u giÀn, h∑y t◊m hi”u nguy™n nh©n vµ cÔng chµng gÏ rËi!

76 

L^A ƒM . 8.2010


COUPLE

ââ

Chµng Æang stress

Nh˜ng b˘c d‰c, lo ©u v◊ c´ng vi÷c, nh˜ng ch≠Ìng ngπi tr™n con Æ≠Íng th®ng ti’n, nh˜ng trÙc tr∆c v“ v†n Æ“ tµi ch›nh, s˘ rπn n¯t trong quan h÷ bπn bÃ, ÆÂng nghi÷p, ng≠Íi th©n Æ“u r†t d‘ ∂nh h≠Îng ti™u c˘c tÌi phong ÆÈ cÒa chµng. Chµng c„ t©m s˘ th◊ lœ Æ≠¨ng nhi™n lµ nµng n™n chia sŒ vÌi bπn ÆÍi. Tuy nhi™n, Æıng bao giÍ nhà ÆÛng lÛc sæp xung trÀn mÌi vÈi vµng trÊ tµi lµm {chfi Thanh T©m}. Vµo thÍi Æi”m nhπy c∂m Æ„, s˘ h·i han cÒa bπn sœ khi’n chµng cho rªng bπn Æang hÍn tr∏ch vµ c„ khi lπi cµng c®ng thºng th™m. ¸ Vµ ngay c∂ khi, li÷u ph∏p t©m l˝ cÒa bπn c„ t∏c dÙng, chµng sœ ph∂i r†t l©u la sau Æ„ mÌi gi∂i ph„ng Æ≠Óc stress trong ng≠Íi. Bπn c„ ki™n nh…n ÆÓi Æ≠Óc kh´ng?

ââ

Chµng sæp m∑n kinh?

ßi“u nµy nghe c„ vŒ kh„ tin, nh≠ng th˘c t’, c∂ k” nam giÌi cÚng c„ hi÷n t≠Óng ti“n m∑n kinh. Tri÷u ch¯ng cÒa giai Æoπn nµy lµ s˘ suy gi∂m k›ch th›ch tË sinh dÙc nam (testosterone) trong c¨ th”, khi’n c∏c Adam trÎ n™n käm

8.2010 . L^A ƒM

m∆n mµ vÌi chuy÷n gËi ch®n. T†t nhi™n, hi÷n t≠Óng nµy Î nam di‘n ra tı tı, chÀm chπp ch¯ kh´ng tËc ÆÈ vµ d¯t kho∏t nh≠ Î phÙ n˜. Th´ng th≠Íng, Ƶn ´ng 45-50 tuÊi mÌi ph∂i ÆËi m∆t vÌi hi÷n t≠Óng m∑n kinh, nh≠ng Æ´i khi, ch›nh nh˜ng ng≠Íi trŒ tuÊi lπi... g∆p nπn sÌm. VÌi nh˜ng anh chµng tuÊi cfln xu©n mµ lˆa t◊nh leo læt, nguy™n nh©n r†t c„ th” lµ h‰ Æang sˆ dÙng mÈt loπi thuËc nµo Æ„ c„ t∏c dÙng phÙ lµ lµm gi∂m ham muËn t◊nh dÙc, chºng hπn nh≠ thuËc ch˜a tr«m c∂m, loät dπ dµy, huy’t ∏p, t®ng nh∑n ∏p ... ¸ Trong nh˜ng tr≠Íng hÓp nµy, bπn n™n vÀn ÆÈng chÂng tÌi b÷nh vi÷n chuy™n khoa Æ” kh∏m ch˜a vµ xˆ l˝ kfip thÍi.

ââ

{T˘ s≠Ìng}

Kh´ng chÿ nh˜ng chµng c´ ƨn lŒ b„ng mÌi thÒ d©m, ngay c∂ nh˜ng ng≠Íi c„ vÓ kà kà b™n cπnh v…n t◊m tÌi {thÛ vui} nµy. ThÒ d©m Æ´i khi n™n lµ gi∂i ph∏p khi mÈt trong hai Æang {mæc kãt}. Tuy nhi™n, n’u qu∏ lπm dÙng th◊ c„ th” d…n tÌi... th∂m h‰a. Ngh‹ mµ xem, n’u anh †y c„ th” t˘ Æ≠a m◊nh l™n Æÿnh, th◊ vai trfl cÒa bπn sœ th’ nµo?

Kh´ng ›t phÙ n˜ r¨i vµo t◊nh trπng dÎ kh„c dÎ c≠Íi, kh´ng bi’t than thÎ vÌi ai v◊ chÂng chÿ th›ch {t˘ s≠Ìng}, thÀm ch› chÿ c«n xem s∏ch b∏o, phim ngoµi luÂng th´i cÚng ÆÒ th·a m∑n vµi ph«n. ¸ ß” gi∂i quy’t phi vÙ nµy, bπn c«n qu∂n l˝ {n’p sinh hoπt} cÒa chÂng vµ nhÍ cÀy s˘ can thi÷p cÒa c∏c chuy™n gia n’u c«n thi’t.

ââ

Nh◊n lπi m◊nh!

Chµng Æang {trËn tr∏nh tr∏ch nhi÷m}, chµng ›ch k˚ chÿ ngh‹ Æ’n b∂n th©n, khoan khoan tr∏ch m„c, bπn h∑y t˘ h·i lflng m◊nh: Ph∂i ch®ng ch›nh bπn cÚng c„ lÁi? C„ ph∂i dπo g«n Æ©y bπn hay ch™ bai chµng? Rªng c„ lµm {chuy÷n †y} th´i mµ cÚng kh´ng n™n hÂn? Rªng anh †y nhπt nhœo, chºng s∏ng tπo g◊ c∂? N’u ÆÛng lµ vÀy, bπn Æ∑ tπo ∏p l˘c l™n chµng rÂi Æ„. Ch≠a n„i tÌi chuy÷n t˘ ∏i, ri™ng t©m l˝ sÓ bfi ch™ tr∏ch Æ∑ ÆÒ khi’n chµng n∂n lflng. ¸ Bπn cÚng n™n chÛ ˝ tÌi vËn li’ng b∂n th©n. Li÷u c„ ph∂i dπo nµy c¨ th” bπn th≠Íng xuy™n c„ mÔi h´i, tam gi∏c mÀt xu†t hi÷n h≠¨ng lπ? H∑y check lπi t†t c∂ nhä. § Thu Th∂o

 77


C©u chuy÷n tı phflng mπch

Ngườibệnh

cuËi ngµy

78 

L^A ƒM . 8.2010


là chuyên mục ch ạ m g n ò h p từ Câu chuyện ay ỏe của gia đình, h h k c sứ ề đ n ấ v c ội, về cá n sâu sắc về xã h ă v n â h n ề đ n ấ v những i nhìn đầy trắc cá i ớ ư d ìn h n g n về cuộc số ng – Bệnh viện ơ ư h P h ìn Đ ê L sĩ ẩn của bác câu hỏi hay i ử g y ã H . M C H Việt Pháp TP ỏe của bạn về câu chuyện sức kh m để trò chuyện o .c il a m g @ 0 1 0 luaam2 cùng bác sĩ

I just do my job Chi“u muÈn, m∏y t›nh Æ∑ tæt, c´ th≠ k˝ Æ∑ thu d‰n xong Æ∏m b÷nh ∏n b“ bÈn cÒa mÈt ngµy bÀn rÈn. V“ th´i, qu∏ ÆÒ cho mÈt ngµy t†t bÀt rÂi! - C„ mÈt b÷nh nh©n c«n g∆p BS g†p, em cho vµo nhä? - TrÍi Ɔt, sao mµ Æ’n tr‘ qu∏ vÀy! Lµm h s¨ Æi (thÎ dµi) ß∑ l©u læm rÂi, t´i v…n ch≠a qu™n Æ≠Óc nät m∆t cÒa ng≠Íi phÙ n˜ ph≠¨ng T©y Æang ngÂi tr≠Ìc m∆t m◊nh h´m Æ„. ThÍ th…n, m÷t m·i, xanh xao cÔng c˘c! Nh≠ng L.-h∑y tπm g‰i bµ †y lµ L, Æ∑ khai b÷nh vÌi t´i bªng mÈt gi‰ng rµnh r‰t, khÛc chi’t tıng ti’ng mÈt: - B∏c s‹, t´i bfi b÷nh X, Æang dÔng thuËc Y nµy, BS cÒa t´i Æ∑ k™ toa cho t´i trong nhi“u n®m ... - T´i kh´ng th” t◊m Æ≠Óc thuËc nµy Î Vi÷t nam. Xin refill (k™ toa ti’p) vµ chÿ giÛp cho t´i n¨i nµo c„ th” mua Æ≠Óc thuËc nµy ... - T´i m÷t m·i qu∏! Im l∆ng hÂi l©u... ßÛng vÀy, m„n thuËc mµ ng≠Íi phÙ n˜ c«n Æ’n, vËn c˘c k˙ hi’m hoi trong thfi tr≠Íng d≠Óc ph»m b∏t nh∏o cÒa Vi÷t nam. Mµ Æ∑ dÔng thuËc nµy, th◊ kh´ng th” thi’u n„ Æ≠Óc, dÔ chÿ mÈt ngµy. ThÀt may, sau mÈt hÂi g‰i Æi÷n thoπi t¯ tung, t´i t◊m Æ≠Óc mÈt nhµ thuËc c„ b∏n loπi nµy. -Toa thuËc cÒa bµ Æ©y, t´i chÿ refill ÆÛng th¯ bµ c«n. H∑y Æ’n Æfia chÿ nµy Æ” mua n„. Chÿ th’ th´i, case b÷nh cuËi ngµy d≠Íng 8.2010 . L^A ƒM

nh≠ kh´ng th” ƨn gi∂n h¨n. Kh´ng c«n ÆÈng n∑o lµm ch»n Æo∏n, kh´ng c«n væt „c ra xem xät c∏c xät nghi÷m, kh´ng c«n c©n chÿnh li“u thuËc. T†t c∂ nh˜ng g◊ t´i lµm, lµ ki”m tra lπi toa thuËc vµ ch»n Æo∏n tr≠Ìc Æ„ cÒa mÈt ÆÂng nghi÷p, vµ k™ lπi toa thuËc Æ∑ cho. Ng≠Íi Ƶn bµ †y c«n toa thuËc vµ ch˜ k˝ cÒa t´i Æ” mua thuËc, vÀy th´i! Nh≠ng chuy÷n kh´ng chÿ Î Æ„, n’u nh≠ sau lÍi d∆n dfl t∏i kh∏m nh≠ th´ng l÷, t´i nghe Æ≠Óc mÈt c©u khœ khµng, nh≠ng n∆ng tr‹u vµ buÂn th∂m lπ th≠Íng: - T´i sœ quay lπi khi c«n, d‘ th´i. V◊ chÂng t´i Æang nªm vi÷n Î Æ©y, th≠a b∏c s‹. - ChÂng t´i Æang ch’t (?) Sœ chºng bao giÍ, t´i qu™n Æ≠Óc ∏nh mæt Æau ÆÌn nh≠ng Æ«y æp y™u th≠¨ng cÒa ng≠Íi Æ∑ n„i c©u Æ„, mÈt c∏ch Æi“m t‹nh lπ lÔng. Bµ †y kh´ng bfia chuy÷n. Chÿ google ch≠a Æ«y mÈt phÛt, t´i Ɖc Æ≠Óc v´ sË tin v“ c©u chuy÷n t◊nh cÒa bµ, mÈt n˜ Æπo di‘n Ph∏p, vÌi mÈt ng≠Íi Ƶn ´ng Vi÷t nam, käm bµ 5 tuÊi. H‰ cÔng lµm vi÷c thi÷n nguy÷n, rÂi y™u nhau...nh≠ tr®m ngµn t◊nh y™u s∏ng nÎ tËi tµn tr™n c‚i ÆÍi nµy. Nh≠ng ng≠Íi Ƶn ´ng mæc b÷nh ng∆t nghÃo sau khi h‰ y™u nhau. M∆c, ng≠Íi Ƶn bµ v…n y™u, v…n h’t lflng ch®m s„c, cÔng ng≠Íi m◊nh y™u chi’n Ɔu vÌi tˆ th«n. CuÈc chi’n th«m l∆ng, can Æ∂m vµ khËc li÷t Æ„, nÎ hoa bªng mÈt Æ∏m c≠Ìi ngay trong b÷nh vi÷n, khi ng≠Íi Ƶn ´ng Æang Æ’m nh˜ng ngµy cuËi cÔng cÒa ÆÍi m◊nh tr™n gi≠Íng b÷nh. H∑y k” cho t´i mÈt c©u chuy÷n nµo kh∏c, c∂m ÆÈng vµ v‹ Æπi h¨n t◊nh y™u cÒa hai con ng≠Íi nµy?

 79

Ì


C©u chuy÷n tı phflng mπch

Chính trong lúc nguy nan, khi lòng ta tuyệt vọng, khi tim ta mệt mỏi, thể xác ta chán chường. Thì chỉ cần một ngón tay đưa ra, một cử chỉ thông cảm, một ánh mắt ân cần từ một người khác, lại quí giá với ta biết chừng nào! 80 

T´i kh´ng Æ≠Óc may mæn tham d˘ Æ∏m c≠Ìi cÒa h‰. T´i kh´ng Æ≠Óc c«m m∏y ∂nh, ghi lπi nh˜ng kho∂ng khæc mµ t◊nh y™u mπnh h¨n s˘ ch’t Æ„. T†t c∂ nh˜ng g◊ t´i lµm, chÿ lµ mÈt b„ hoa nh·. ß” bµy t· lflng k›nh tr‰ng vµ kh©m phÙc. Chÿ th’ th´i! Kh´ng g◊ lÌn lao, cao si™u, v‹ Æπi trong b„ hoa cÒa t´i c∂. CÚng nh≠ c∏i toa thuËc k™ lπi tı mÈt ÆÂng nghi÷p kh∏c. VÀy mµ, ngay h´m sau, t´i nhÀn Æ≠Óc mÈt t†m thi÷p c≠Ìi gÎi muÈn cÒa h‰, vÌi nät ch˜ ræn r·i, kh´ng h“ run r»y cÒa ng≠Íi vÓ: {BS th©n m’n, C∂m ¨n r†t nhi“u v◊ m„n quµ vµ nh˜ng suy ngh‹ tËt Æãp cÒa ´ng ChÛng t´i thÀt may mæn v◊ chung quanh lµ nh˜ng ng≠Íi Æ∏ng y™u, qu∂ng Æπi nh≠ ´ng} Hai ngµy sau, ng≠Íi chÂng qua ÆÍi. Kh´ng c„ k’t cÙc nµo kh∏c, vÌi c®n b÷nh hi”m ∏c nµy. {ß∏ng y™u}, {qu∂ng Æπi}, {tËt Æãp}...Kh´ng, th≠a bµ. Xin bµ cho phäp t´i, Æ≠Óc dÔng nh˜ng tı ng˜ nµy Æ” dµnh cho t◊nh y™u Æãp Æœ, cuÈc chi’n Ɔu vÌi tˆ th«n Æ«y can Æ∂m cÒa ´ng bµ. Xin bµ, h∑y cho t´i n„i mÈt Æi“u: ch›nh bµ, ch›nh t◊nh y™u cÒa ´ng bµ, Æ∑ dπy cho chÛng t´i mÈt Æi“u v´ cÔng lÌn lao mµ ƨn gi∂n: khi cho lµ Æ∑ nhÀn, khi y™u th◊ cfln qu› gi∏ h¨n lµ Æ≠Óc y™u.

Xin Æıng c∂m ¨n t´i. I just do my job- t´i chÿ lµm c´ng vi÷c cÒa t´i. And you pay for it - vµ bµ Æ∑ tr∂ ti“n cho vi÷c Æ„. C„ chi cao xa, ph¯c tπp n’u nh≠ t´i dµnh th™m d®m phÛt vµo cuËi giÍ lµm vi÷c, chÿ Æ” sao lπi mÈt toa thuËc mµ bµ Æ∑ dÔng? C„ chi gh™ gÌm, n’u nh≠ c„ ch˜ k˝ cÒa t´i, bµ mÌi mua Æ≠Óc loπi thuËc bµ c«n? M‰i ÆÂng nghi÷p kh∏c cÒa t´i, Æ“u sœ lµm nh≠ th’ cho bµ, th≠a bµ L. Æ∏ng k›nh tr‰ng! Kh´ng c„ t´i, cÚng sœ c„ ng≠Íi kh∏c lµm. ßi“u nh· nhoi Æ„, t´i Æ∑ lµm ÆÛng lÛc bµ c«n. Nh≠ng lÍi c∂m ¨n cÒa bµ, Æ∑ dπy t´i mÈt bµi h‰c lÌn lao kh∏c: Ch›nh trong lÛc nguy nan, khi lflng ta tuy÷t v‰ng, khi tim ta m÷t m·i, th” x∏c ta ch∏n ch≠Íng. Th◊ chÿ c«n mÈt ng„n tay Æ≠a ra, mÈt cˆ chÿ th´ng c∂m, mÈt ∏nh mæt ©n c«n tı mÈt ng≠Íi kh∏c, lπi qu› gi∏ vÌi ta bi’t chıng nµo! C∏i t´i kh´ng h“ Æ∏ng ghät, n’u nh≠ c∏i t´i cÒa mÁi chÛng ta lu´n t◊m Æ’n s˘ sŒ chia tı mÈt kŒ kh∏c, mÈt ÆÂng loπi! T´i h‰c Æi“u lÌn lao †y tı bµ, Æ” t˘ r®n m◊nh Æıng bao giÍ hµ ti÷n lflng chia sŒ. ß” t˘ tr∏ch m◊nh, c„ nh˜ng lÛc Æ” lflng chÀt hãp. V◊ sœ c„ lÛc, t´i c«n Æ’n mÈt bµn tay ÆÂng loπi, nh≠ bµ vÀy, th≠a ng≠Íi- b÷nhnh©n- kh´ng -bao -giÍ -qu™nÆ≠Óc cÒa t´i! § BS. L™ ß◊nh Ph≠¨ng L^A ƒM . 8.2010


Đichợ

TI£U TI≈N CüNG PHÅI HñC

vÌi mã

Bi’t ki’m ti“n, bi’t ti™u ti“n, vµ bi’t y™u th≠¨ng lµ Æi“u mã dπy con khi mã con m◊nh cÔng Æi chÓ.

{Mã nhÌ uËng nhi“u s˜a!}

Con g∏i th›ch nh†t tr™n ÆÍi lµ Æ≠Óc Æi chÓ cÔng mã! ßi chÓ, Æi si™u thfi, Æi shopping qu«n ∏o, n„i chung lµ Æi ti™u ti“n, ti™u ti“n cÒa mã! Ngµy cfln nh·, con g∏i quan t©m nh†t lµ mua s˜a chua vµ thπch dıa cho ch›nh b∂n th©n nµng. B©y giÍ m≠Íi tuÊi, con g∏i quan t©m nh†t lµ mua th˘c ph»m cho mã, bµ vµ em bä, sau Æ„ mÌi ch‰n th¯ mµ nµng th›ch ®n. MÈt buÊi Æi si™u thfi, trong lÛc l˘a trµ vµ cµ ph™ cho mã, l«n Æ«u ti™n con g∏i Æ“ nghfi mã mua s˜a bµ b«u. Nµng nhæc: {Mã uËng nhi“u s˜a cho em bä trong bÙng mã ch„ng lÌn!}. Chæc con g∏i xem nhi“u qu∂ng c∏o, bi’t rªng c∏c bµ b«u Æ“u c«n ph∂i uËng s˜a bµ b«u hµng ngµy, ch¯ kh´ng ph∂i tr≠Íng k˙ lµm bπn vÌi cµ ph™ nh≠ mã. MÁi l«n mã Æi c´ng t∏c, con g∏i lπi b®n kho®n Æi ra Æi vµo quanh qu»n cπnh mã vµ b∂o, mã nhÌ ®n uËng Æ«y ÆÒ, 8.2010 . L^A ƒM

®n thÀt nhi“u vµo cho em bä vµ mã Æ“u kh·e!

Chi’n tr≠Íng cÒa mã Î Æ©u?

Con g∏i lµm mã nhÌ Æ’n tuÊi l™n m≠Íi cÒa mã ngµy x≠a, mã chÿ mong ≠Ìc c„ ÆÒ ti“n Æ” mua s∏ch vµ vÎ, muËn Æ≠Óc mua mÈt Æ´i däp nh˘a Æ«u ÆÍi. Ch¯ kh´ng ˝ th¯c Æ≠Óc m◊nh ph∂i ch®m s„c b∂n th©n m◊nh vµ ch®m s„c c∂ ng≠Íi th©n, bªng th˘c ph»m.

TÌi tuÊi m≠Íi l®m, mã chÿ mong c„ ÆÒ ti“n Æ” kh´ng ph∂i m∆c qu«n Æi xin, ∏o chæp v∏. Trfln hai m≠¨i, l«n Æ«u ki’m ra ti“n trong tay, mã Æ∑ Æi mua... mÈt c®n nhµ cho gia Æ◊nh, vµ mÈt c∏i xe m∏y cho ch›nh mã, ch¯ mã kh´ng ngh‹ Æ’n th˘c ph»m. Khi hai m≠¨i, mã ngh‹ chi’n tr≠Íng cÒa mÈt ng≠Íi phÙ n˜ lµ trong c®n b’p, vÀt lÈn vÌi nh˜ng m„n ®n vµ b∏t Æ‹a, ngh‹a vÙ gia Æ◊nh, t≠¨ng lai lµm d©u. Khi mã hai m≠¨i l®m tuÊi, mã nhÀn ra

 81

Ì


TI£U TI≈N CüNG PHÅI HñC

chi’n tr≠Íng cÒa ng≠Íi phÙ n˜ lµ nªm Î trong phflng ngÒ vµ tr™n c´ng sÎ, n¨i h‰ ph∂i chinh phÙc nh˜ng ÆËi thÒ, c„ th” Æ∏ng y™u nh≠ bË con, c„ th” Æ∏ng sÓ nh≠ mÈt ng≠Íi ti“n nhi÷m, ng≠Íi l∑nh Æπo b∂o thÒ. Cho Æ’n khi ba m≠¨i, Æi nhi“u, tr∂i nhi“u, mã mÌi nhÀn ra rªng, chi’n tr≠Íng th˘c s˘

82 

cÒa phÙ n˜ nªm ngay trong c∏i v› cÒa h‰. Kh´ng chinh phÙc Æ≠Óc ch›nh b∂n th©n m◊nh mÌi lµ Æ∏ng sÓ, vµ kh´ng c„ ti“n, cµng Æ∏ng sÓ h¨n. Nh≠ng c„ mÈt Æi“u quan tr‰ng cho trÀn chi’n Æ„, lµ c∏ch phÙ n˜ hi”u v“ ti“n vµ c∏ch ti™u ti“n. C„ mÈt cuËn s∏ch r†t nÊi

ti’ng suËt m≠Íi n®m qua, t∏i b∂n tÌi hµng tr®m ngh◊n b∂n tπi ch©u É, Æ„ lµ cuËn {ßµn bµ c«n ph∂i c„ ti“n!}. CuËn s∏ch Æ„ n„i v“ vi÷c, tπi sao Ƶn bµ ch©u É lu´n l«m l…n gi˜a c∏c kh∏i ni÷m tµi ch›nh vµ l«m l…n trong nh˜ng quan ni÷m v“ ti“n bπc vµ chi ti™u. Qu∂n l˝ tµi ch›nh kh´ng ph∂i lµ trao mÈt m„n ti“n lÌn vµo tay Æ” ch‰n chÁ Æ«u t≠, ch‰n ng©n hµng nµo l∑i su†t cao h¨n Æ” gˆi, mua m„n Æ nµy rŒ h¨n chÛt, m∆c c∂ k˙ kÃo tr∂ gi∏ rŒ ngoµi chÓ v.v... Nh˜ng Æi“u Æ„ hoµn toµn kh´ng ph∂i lµ qu∂n l˝ tµi ch›nh trong gia Æ◊nh mÈt c∏ch kh´n ngoan, ng≠Íi phÙ n˜ c„ th” t®ng Æ´i chÛt ti“n tr˜ trong v›, th’ nh≠ng sË ti’t ki÷m †y sœ trÛt sang mÈt giao dfich lÌn ph„ng tay nµo Æ„, chæc chæn th’. Chÿ bÎi v◊, khi kh´ng c„ ki’n th¯c vµ kh∏i ni÷m ÆÛng Ææn v“ gi∏ trfi cÒa ti“n bπc, th◊ {t®ng Æ«u vµo}cÒa thu nhÀp kh´ng c„ ngh‹a lµ giµu c„ h¨n, n’u kh´ng qu∂n l˝ tËt {Æ«u ra} cÒa chi ti™u gia Æ◊nh. CÚng c„ mÈt sai l«m n˜a mµ nhi“u bµ nÈi trÓ, trong Æ„ c„ mã, tıng mæc ph∂i, Æ„ lµ chÿ nh◊n th†y ti“n m∆t mÌi lµ ti“n, l≠¨ng th≠Îng vµ ti“n b· Ëng mÌi lµ ti“n, ti’t ki÷m Æ≠Óc ti“n m∆t mÌi lµ chi ti™u kh´n ngoan. Mã ph∂i m†t kho∂ng vµi n®m vµ Ɖc g«n mÈt ngh◊n trang s∏ch cÒa n≠Ìc ngoµi, mÌi nhÀn ra mÈt Æi“u ƨn gi∂n trong x„ b’p nhµ m◊nh, lµ m◊nh Æ∑ kh´ng h‰c Æ≠Óc th„i quen chi ti™u kh´n ngoan vµ qu∂n l˝ tµi ch›nh mÈt c∏ch kh´n khäo Æ” t›ch lÚy cho t≠¨ng lai ngay tı sÌm h¨n.

L^A ƒM . 8.2010


TI£U TI≈N CüNG PHÅI HñC

V› dÙ nh≠ mÈt nguy™n tæc ƨn gi∂n sau Æ©y: Ti™u ti“n ÆÛng chÁ T¯c lµ ti™u ÆÛng vµo nh˜ng gi∏ trfi mµ n„ c«n c„, ti™u ÆÒ cho gi∏ trfi mµ m◊nh c«n, ti™u ÆÛng lÛc, kh´ng sÌm kh´ng muÈn, vµ quan t©m tÌi nh˜ng gi∏ trfi Æ›ch th˘c cÒa m‰i th¯ h¨n lµ gi∏ trfi mµ ng≠Íi ta kho∏c l™n n„, qu∂ng c∏o kho∏c l™n n„, th„i quen truy“n thËng cÒa ta kho∏c l™n n„. ßi chÓ vÌi mã, mã h≠Ìng d…n con g∏i t◊m mua gia vfi Ææt ti“n nh≠ng ÆÛng kh»u vfi cÒa ngoπi nhÀp, sœ cho m„n ®n ÆÛng kh»u vfi m◊nh c«n, nh≠ng mua rau qu∂ vµ th˘c ph»m kh∏c, ngay c∂ hπt gπo, Æ“u ph∂i lµ cÒa Vi÷t Nam. V◊ mã bi’t Î trong nhµ b’p, c∏i g◊ lµm n™n mÈt m„n ngon vµ c∏i g◊ thuÈc v“ tr∏ch nhi÷m cÒa mÈt c´ng d©n n≠Ìc n´ng nghi÷p. Mã thu x’p sÌm cho con nh˜ng d˘ Æfinh du h‰c n≠Ìc ngoµi trong t≠¨ng lai, mã tin vµo c∏c gi∏ trfi cÒa h÷ thËng gi∏o dÙc bÀc cao cÒa n≠Ìc ngoµi, nh≠ng mã nh†t Æfinh sœ Æ” con h‰c ti”u h‰c cho tÌi h’t lÌp 12 tπi mÈt tr≠Íng thÀt b◊nh th≠Íng tπi Vi÷t Nam, Æ” con c∂m nhÀn cuÈc sËng b∂n Æfia vµ tuÊi h‰c trfl kh´ng ∏p l˘c, vµ c„ vËn ti’ng Vi÷t thu«n thÙc nh†t. V◊ mã bi’t trong mÈt gia Æ◊nh, c∏i gi∏ trfi

8.2010 . L^A ƒM

mµ mã vµ con c«n tÌi trong cuÈc sËng lµ g◊. Mã Æ≠¨ng nhi™n mua qu«n ∏o cho con tı Th≠Óng H∂i, Hongkong, ßµi Bæc nh≠ng mã ki™n quy’t cho con uËng s˜a nÈi rŒ ti“n h¨n, dÔng thuËc ch˜a b÷nh

chi’n tr≠Íng th˘c s˘ cÒa phÙ n˜ nªm ngay trong c∏i v› cÒa h‰. Kh´ng chinh phÙc Æ≠Óc ch›nh b∂n th©n m◊nh mÌi lµ Æ∏ng sÓ, vµ kh´ng c„ ti“n, cµng Æ∏ng sÓ h¨n.

cÒa nÈi cÚng rŒ h¨n. V◊ mã bi’t gi∏ trfi cÒa chÛng ÆËi vÌi mÈt Ưa trŒ, vµ mã næm r‚ d≠Óc ÆÈng h‰c cÒa thuËc, thµnh ph«n dinh d≠Ïng cÒa s˜a, n®ng l˘c h†p thÙ cÒa con. Tri’t l˝ cÒa t†t c∂ nh˜ng Æi“u Æ„ chÿ nªm Î mÈt ch˜, lµ ßÛng Gi∏ Trfi. ß«u t≠ ti“n vµo ÆÛng gi∏ trfi Æ” ÆÊi lπi ÆÛng th¯ m◊nh c«n, lµ Æi“u mµ mã Æang cË gæng lµm. Cho dÔ mã ÆÒ ti“n Æ” mua s˜a ngoπi, dÔng thuËc ngoπi, mua th˘c ph»m ngoπi, cho con h‰c tr≠Íng Ti”u h‰c quËc t’... Vµ mã h‰c Æ≠Óc c∏ch ch‰n mua gi∏ trfi th˘c cÒa m„n Æ ch¯ kh´ng ch‰n Æ theo gi∏ ti“n. Mã h‰c Æ≠Óc c∏ch ti’t ki÷m “Æ«u ra” th´ng minh ch¯ kh´ng k˙ kÃo bÌt mÈt th™m hai. Vµ mã cÚng h‰c Æ≠Óc c∏ch dπy con bªng vi÷c lµm, ch®m s„c gia Æ◊nh bªng th˘c ph»m. Nh≠ng gi∂i th›ch vÌi con nh˜ng Æi“u nµy qu∏ xa vÍi. Tr≠Ìc qu«y s˜a, mã chÿ n„i vÌi con g∏i m≠Íi tuÊi: - MÁi ngµy con pha cho bµ mÈt cËc s˜a, bu´ng mµn buÊi tËi cho bµ ngÒ, th’ lµ con Æ∑ ch®m s„c bµ thay bË mã rÂi! ThÀt th’, hai h◊nh ∂nh Æ„ Æ∑ lµ nh˜ng g◊ lµm mã c∂m ÆÈng nh†t. BÎi n„ Æ≠Óc lµm bÎi Æ´i tay cÒa c´ con g∏i nh· vµ s˘ dπy dÁ cÒa mÈt ng≠Íi mã. § Trang Hπ

 83


Cuói tuàn

Ẩm thực

MÔa hÃ, mÁi khi b› b∏ch v“ th˘c ƨn, th◊ salad lµ mÈt c∏ch Æ” gi∂i t·a. Thanh m∏t, t≠¨i mÌi, r˘c rÏ vµ trµn Æ«y s¯c sËng lµ c∂m gi∏c tuy÷t vÍi mµ salad Æem lπi. Th≠Îng th¯c salad trong mÈt ngµy Æ«y næng Æ” th†y cuÈc sËng thÀt ng‰t ngµo vµ thÀt l†p l∏nh.

Salad, luôn tươi mới Salad d¯a - Mµu cÒa næng: u Nguy™n li÷u: õt chu´ng ßµ Lπt (1/2 qu∂, ch‰n qu∂ mµu Æ·), t´m sÛ (200g), d¯a (th¨m)-1 qu∂, cam (1 qu∂), rau mÔi, gia vfi, Æ≠Íng. u C∏ch lµm:  D¯a Æ” nguy™n v· vµ cuËng. BÊ Æ´i, khoät l†y ph«n ruÈt

84 

Æ” ri™ng. Ph«n v· d¯a gi˜ lπi nguy™n lµnh Æ” bµy m„n.  Ph«n ruÈt d¯a sau khi l†y ri™ng, b· l‚i, mæt, vµ th∏i mi’ng nh·.  õt chu´ng ßµ Lπt cÚng th∏i mi’ng nh·.  T´m sÛ b„c v·, rÛt chÿ Æen Î l≠ng, lπng Æ´i con t´m. Bæc ch∂o, ÆÊ chÛt d«u, cho t´m vµo, Æ∂o nhanh tay, t´m vıa ch›n tÌi lµ Æ≠Óc.

 Cam væt l†y n≠Ìc cËt. N™m th™m gia vfi, Æ≠Íng, khu†y Æ“u lµm n≠Ìc trÈn salad.  Cho hÁn hÓp d¯a-Ìt chu´ngt´m vµo b∏t t´ to, trÛt n≠Ìc trÈn salad vµo, Æ∂o Æ“u cho c∏c nguy™n li÷u ng†m gia vfi. ß” ng†m kho∂ng 15 phÛt. Bµy m„n: XÛc salad vµo v· d¯a Æ∑ khoät l‚i, trang tr› th™m rau mÔi cho Æãp.

L^A ƒM . 8.2010


Salad cuÈn Sæc xanh dfiu m∏t: u Nguy™n li÷u: Rau xµ l∏ch, Ìt chu´ng ßµ Lπt (1/2 qu∂ Æ· vµ 1/2 qu∂ vµng), thfit nguÈi (ho∆c gifl nguÈi) - 200g, d≠a chuÈt (2 qu∂), cµ chua, mayonnaise. u C∏ch lµm:  Rau xµ l∏ch rˆa sπch, Æ” r∏o n≠Ìc. Ch‰n dÔng nh˜ng l∏ to, cfln nguy™n lµnh.  õt chu´ng b· hπt, th∏i chÿ.  Thfit nguÈi th∏i chÿ.  D≠a chuÈt rˆa sπch, Æ” nguy™n v· xanh, b· l‚i, th∏i chÿ. - Sau khi c∏c nguy™n li÷u Æ∑ Æ≠Óc s¨ ch’, tr∂i l∏ rau xµ l∏ch, l«n l≠Ót x’p thfit nguÈi, d≠a chuÈt, Ìt chu´ng Æ∑ th∏i vµo. CuÈn l∏ rau lπi. L«n l≠Ót lµm vÀy cho tÌi khi h’t nguy™n li÷u. u Bµy m„n: Cµ chua tÿa hoa, khoät ruÈt, r≠Ìi mayonnaise vµo trong Æ” lµm Æ ch†m, bµy Î gi˜a Æ‹a. Sau Æ„ l«n l≠Ót x’p salad cuÈn xen l…n vÌi cµ chua bÊ mi’ng cau Î xung quanh. § Mai Hoa 8.2010 . L^A ƒM

 85


D.I.Y

DO IT YOUR SELF

BuÊi tËi l∑ng mπng d≠Ìi ∏nh n’n thay v◊ chi’c ÆÃn ngÒ hµng ngµy, chæc chæn sœ lµ mÈt c∂m gi∏c mÌi mŒ Æ«y th®ng hoa, nh†t lµ khi t∏c gi∂ ch›nh lµ bπn vµ chµng!

Đèn ngủ dễ thương DÙng cÙ: Käo, cËc thÒy tinh, b®ng d›nh hai m∆t, gi†y m«u, n’n.

B≠Ìc 1

B≠Ìc 2

Chu»n bfi tÍ gi†y mµu c„ chi“u cao lÌn h¨n chi“u cao cËc.G†p Æ´i chi“u dµi tÍ gi†y, cæt ph›a g†p, Æ” chıa ph«n cπnh gi†y kho∂ng 2cm.

D∏n b®ng d›nh 2 m∆t 1 vflng xung quanh ph«n mi÷ng vµ ph«n Æ∏y cËc. Sau Æ„ d∏n gi†y mµu Æ∑ cæt l™n tr™n.

86 

B≠Ìc 3

ß∆t n’n vµo trong cËc. :D Tip tip: dÔng loπi n’n c„ mÔi th¨m. § HÂng S©m

L^A ƒM . 8.2010


Cuói tuàn

Đi đâu

Cafe Hà Nội Chÿ ri™ng vi÷c ch‰n l˘a Æfia Æi”m nµo cho mÈt cuÈc hãn cÚng th” hi÷n s˘ tinh t’ cÒa phÙ n˜ trŒ thµnh thfi. D≠Ìi Æ©y lµ mÈt vµi gÓi ˝ nh· dµnh cho bπn.

Sang tr‰ng vÌi Oriland

Ch‰n mÈt g„c nh· näp b™n dµn hoa trong s©n, ngæm nh◊n phË ph≠Íng qua kœ l∏ vµ nh©m nhi mÈt t∏ch cµ ph™, mÈt buÊi s∏ng chÒ nhÀt, c„ lœ chÿ c«n c„ th’! Trong khi Æ„, b™n trong qu∏n lµ ∏nh s∏ng dfiu nhã, gh’ ngÂi ™m ∏i, ©m nhπc du d≠¨ng, Oriland lµ s˘ l˘a ch‰n cho nhi“u ÆËi t≠Óng, g∆p gÏ bπn bà hay c´ng vi÷c lµm ®n. ß∆c bi÷t, Æ uËng Î Oriland Æ≠Óc ch®m chÛt k¸ l≠Ïng v“ h◊nh th¯c. * Gi∏ c∂ t≠¨ng ÆËi d‘ chfiu, trung b◊nh 60.000 100.000/ng≠Íi cho c∂ ®n vµ uËng.

88 

L^A ƒM . 8.2010


Cµ ph™ Mµu - s˘ dfiu dµng ph≠¨ng ß´ng

Highlands coffee - N®ng ÆÈng vµ t˘ tin

Highlands coffee khºng Æfinh th≠¨ng hi÷u Î khæp c∏c building lÌn, Æfia Æi”m Æãp nh≠: Highland Nhµ h∏t lÌn, Highland CÈt cÍ vµ Æ∆c bi÷t lµ Highland Hµm C∏ MÀp - n¨i bπn c„ th” nh◊n Æ≠Óc toµn c∂nh H G≠¨m tı ban c´ng lÌn.

N’u muËn tr∏nh xa s˘ Ân µo, n∏o nhi÷t cÒa phË x∏ vµ t◊m lπi vÌi nh˜ng nät hoµi cÊ th◊ cµ ph™ Mµu lµ s˘ l˘a ch‰n phÔ hÓp. Ki’n trÛc Æ∆c tr≠ng cÒa qu∏n lµ gËm, Æ≠Óc sæp Æ∆t ngh÷ thuÀt vµ mang phong c∏ch thu«n Vi÷t. ß∆c bi÷t, bπn c„ th” Î lπi c∂ ngµy Æ” {ngËn} h’t cuËn ti”u thuy’t y™u th›ch mµ bπn t◊m th†y Î cafä Mµu. * ßfia chÿ: 17A TrÛc Bπch, ngay b™n cπnh h n™n r†t tho∏ng m∏t.

Th˘c ƨn cÒa Highlands Coffee li™n tÙc Æ≠Óc thay ÆÊi vµ bÊ sung Æ” phÔ hÓp vÌi thÍi ti’t vµ c∏c dfip l‘ t’t.

Hoµng h´n Î Eureka Coffee & Fastfood shop

Eureka Coffee & Fastfood shop lµ mÈt sµn nÊi ngay tr™n m∆t H T©y. Vµ kh´ng th” t◊m Æ≠Óc Î Æ©u c„ mÈt vfi tr› Æãp Æ’n vÀy Æ” nh◊n ngæm buÊi hoµng h´n Hµ NÈi. NgÂi Î t«ng hai cÒa qu∏n, Æ„n nh˜ng c¨n gi„ tı H T©y thÊi vµo lµ mÈt c∂m gi∏c r†t thÛ vfi. * ßfia chÿ: sË 4 Æ≠Íng ven H T©y, T©y HÂ, Hµ NÈi.

8.2010 . L^A ƒM

 89


Cuói tuàn . Thu V©n - M¸ Dung - Thu˙ D≠¨ng

Đi đâu

Cafe Sài Gòn

* Gi∏ tı 50.000Æ Æ’n 200.000Æ. Molinari ≠u ∏i cho c∏c thi™n th«n nh· vÌi khu v˘c vui ch¨i tho∏ng m∏t.

B∂n Sonate

Nªm Î 52 ß∆ng Dung, P. T©n ßfinh, Q.1, b∂n Sonate g„p th™m mÈt sæc mµu vµo dflng cµ ph™ Æang s´i ÆÈng cÒa phË x∏ Sµi Gfln. Qu∏n kh∏ rÈng vµ duy™n d∏ng vÌi thi’t k’ nÈi th†t tho∏ng, nh˜ng b¯c t≠Íng hoa. C„ c¨m tr≠a v®n phflng vµ cµ ph™, tho∂i m∏i cho nh˜ng ng≠Íi muËn ch‰n chËn ri™ng t≠ Æ” ngÂi lµm vi÷c. *Gi∏ tı 30.000 Æ Æ’n 100.000 Æ/m„n.

Cµ ph™ Vasta

Molinari

Molinari sang tr‰ng vµ †m cÛng vÌi mµu sæc cÒa nh˜ng hπt cµ ph™, vµ nÈi th†t bªng nhung vµ lÙa. Nªm ngay building d«u kh› Æ≠Íng L™ Du»n - Nguy‘n Bÿnh Khi™m, Molinari nÊi ti’ng vÌi mÈt th˘c ƨn cµ ph™ phong

Mi“n ßÂng Th∂o

Nªm b™n Æ≠Íng ray xe lˆa, nh≠ng Mi“n ßÂng Th∂o lπi lµ chËn Æ” th≠ gi∑n ÆÛng ngh‹a nh≠ t™n g‰i. Con suËi nh· l˜ng lÍ tr´i, nh˜ng gi‰t hoa næng Æi÷u Ƶng bu´ng l¨i b™n ´ cˆa træng, nh˜ng bÈ bµn gh’ gÁ th´ mÈc nh≠ng ÆÈc Æ∏o... Kh∏ch c„ c∂m gi∏c nh≠ lπc vµo th’ giÌi l∑ng mπn cÒa cao nguy™n ßµ Lπt. Qu∏n hÓp cho c∂ gia Æ◊nh. * Gi∏ tı 20.000 Æ - 100.000 Æ. * ßfia chÿ 221A Nguy‘n Tr‰ng Tuy”n, P.8, Q.PhÛ NhuÀn.

90 

phÛ, nhÀp kh»u tr˘c ti’p tı ≥ vµ c∏c loπi b∏nh cao c†p cÒa ch©u ¢u.

ô vfi tr› Ææc Æfia, Vasta kh´ng chÿ c„ kh´ng gian Æãp, h≠¨ng vfi cafä Barista nhÀp kh»u tı ThÙy s‹ mµ cfln c„ loπi trµ cÊ thÙ, sinh tr≠Îng tr™n nh˜ng r∆ng nÛi cao, tinh khi’t th≠¨ng hi÷u S¨n B∂o V≠¨ng Trµ. Ngoµi ra, c∏c m„n ®n T©y ¢u Æ∆c tr≠ng, ngon vµ lπ cÚng Æem lπi s˘ kh∏c bi÷t cho qu∏n. * ßfia chÿ: Gemadept Tower, SË 6 L™ Th∏nh T´n, Q.1

Sorrento

Nªm trong mÈt con hŒm væng vŒ vµ y™n t‹nh, Sorreta Æ≠Óc sˆa ch˜a tı khung n“n cÒa mÈt tfla bi÷t th˘ mang d∏ng d†p ki’n trÛc Ph∏p sang tr‰ng vµ l∑ng mπn: S©n v≠Ín th¨ mÈng, nhi“u hoa, h n≠Ìc r„c r∏ch, khung cˆa sÊ e †p. ß©y c„ th” lµ n¨i chËn hãn hfl cÔng chµng sau mÈt tu«n vi÷c ai n†y lµm! * ßfia chÿ 91/6 Hfla H≠ng, QuÀn 10 L^A ƒM . 8.2010


Kh´ng gian qu∏n, Æ uËng, vfi tr› vµ th∏i ÆÈ phÙc vÙ lµ nh˜ng ti™u ch› mµ Lˆa ƒm Æ∆t ra Æ” l˘a ch‰n nh˜ng qu∏n cafä y™u th›ch. Cfln bπn, h∑y gˆi cho chÛng t´i chËn y™u th›ch cÒa bπn cÔng nh˜ng dflng c∂m xÛc ri™ng t≠ nhä! luaam2010@gmail.com sΩn sµng læng nghe bπn. KhÛc Ban Chi“u

Læng Ɖng, c˘c k˙ y™n t‹nh, KhÛc Ban Chi“u c„ phong c∏ch trang tr› hoµi cÊ, tı nh˜ng b¯c t≠Íng r™u hoµi ni÷m, nh˜ng m∂nh v≠Ín Æ«y hoa leo phÒ cho Æ’n hoa v®n, nh˜ng b¯c t≠Óng, phÔ Æi™u cµng phÒ th™m mµu

Terrace

Nªm tπi t«ng tr÷t cÒa Saigon Center, Terrace lµ qu∏n cµ ph™ theo phong c∏ch mÌi. T∏ch bi÷t lµm hai kh´ng gian, khu v˘c phflng lπnh vÌi thi’t k’ †n t≠Óng, wifi mπnh dµnh cho ng≠Íi muËn lµm vi÷c, ti’p kh∏ch. B™n ngoµi lµ ki”u s©n

thÍi gian giËng nh≠ b∂n t◊nh ca cÒa mÈt thÍi Æ∑ xa, N≠Ìc uËng vµ th˘c ƨn cÚng Æ≠Óc Æ«u t≠ k¸ y nh≠ khung c∂nh vÀy... * Gi∏ trung b◊nh tı 20.000 Æ 100.000 Æ. ßfia chÿ 6D Ng´ ThÍi Nhi÷m

v≠Ín dµnh cho gia Æ◊nh ho∆c nh„m bπn. Qu∏n lµ Æi”m hãn cÒa giÌi v®n ngh÷ s‹, doanh nh©n vÌi nhi“u th¯c uËng ngon, pha ch’ theo kh»u vfi lπ. *Gi∏ tı 40.000 Æ - 150.000 Æ. *ßfia chÿ 65 L™ LÓi

Highlands Coffee

Én ng˜ Î nh˜ng vfi tr› Ææc Æfia nh†t cÒa Sµi Gfln, chuÁi cµ ph™ Highlands Æ≠Óc xem lµ nh˜ng Æi”m dıng ch©n kh´ng th” b· qua khi du kh∏ch Æ’n thµnh phË nµy. Highland vÌi kh´ng gian hi÷n Æπi vµ nh˜ng ly cµ ph™ Æ∆c bi÷t cÚng lµ mÈt trong nh˜ng Æi”m n›u ch©n du kh∏ch mÁi ngµy. * Gi∏ 35.000 - 120.000Æ

Paris Deli

Thi’t k’ theo ki”u Paris hoa l÷, kh´ng gian nh· nhæn xinh xŒo nh≠ng hi÷n Æπi. Th’ mπnh cÒa qu∏n lµ c∏c loπi cµ ph™ ch©u ¢u nh≠ Cappuchino, Espresso Romano..., b∏nh ki”u Ph∏p vµ c∏c m„n ®n ph≠¨ng T©y. * Gi∏: 50.000 - 150.000 Æ. ßfia chÿ 65 L™ LÓi

8.2010 . L^A ƒM

 91


Cuói tuàn

Du lịch

Thÿnh tho∂ng h∑y ph„ m∆c cho ai Æ„ d…n Æ≠Íng trong chuy’n Æi cÒa bπn vµ Lˆa ƒm sΩn sµng lµm vi÷c nµy! H∑y gˆi mail Æ’n: luaam2010@gmail.com

Nét nữ tính của

Quảng Châu C

C„ mÈt Qu∂ng Ch©u kh´ng c´ng nghi÷p, kh´ng chÓ bÛa nh≠ nh˜ng g◊ ng≠Íi ta v…n h◊nh dung v“ c∏i th’ giÌi{tr™n lµ trÍi, d≠Ìi lµ hµng}. ô Æ„, cfln lµ mÈt Qu∂ng Ch©u cÒa hoa, cÒa dflng Ch©u Giang hi“n hfla ch∂y, cÒa nh˜ng m„n ®n gi∂n dfi, cÒa nh˜ng chuy’n tµu Æi÷n ng«m vun vÛt chπy d≠Ìi lflng Ɔt mÈt Qu∂ng Ch©u Æ«y n˜ t›nh.

92 

hµng tour guide cÒa Lˆa †m Æ∑ tr∂i nghi÷m vµ khºng Æfinh, Qu∂ng Ch©u dµnh cho nh˜ng ng≠Íi phÙ n˜ hi÷n Æπi. BÎi v◊ Æ„ lµ mÈt...

C∂m gi∏c Ch©u ¢u gi˜a lflng Trung QuËc

Kh∏ch sπn 7days inn - n¨i mµ t´i ch‰n Æ” Î lπi Æ∑ x„a b· trong t´i c∏i c®ng thºng cÒa mÈt ng≠Íi... kh´ng bi’t ti’ng Hoa mµ d∏m Æi Trung QuËc. 7 days Inn sπch sœ, xinh xæn - kh∏c hºn vÌi phong c∏ch b“ th’ Trung Hoa Æi”n h◊nh vµ ti’ng L^A ƒM . 8.2010


Anh th◊ Æ≠Óc sˆ dÙng khæp n¨i. CÚng y™n t©m h¨n khi Î Æ©y c„ g«n nh≠ t†t c∂ m‰i th¯ du kh∏ch c«n: b∂n Æ t≠¨ng t∏c xe bu˝t, tµu Æi÷n ng«m, xe li™n tuy’n, vä m∏y bay cho Æ’n booth Æi÷n thoπi xu, Æi÷n thoπi thŒ (t›nh c≠Ìc tr™n thŒ t›n dÙng). Sœ cµng hµi lflng h¨n khi bπn bi’t rªng gi∏ phflng cÚng kh´ng Æ’n nÁi qu∏ cæt cÊ ÆËi vÌi mÈt thµnh phË du lfich nh≠ th’ nµy - 28 USD/phflng/Æ™m. C∂m gi∏c nh≠ lµ Æang Î Ch©u ¢u cÚng xu†t hi÷n khi chÛng t´i Æ∆t ch©n xuËng tµu Æi÷n ng«m - th¯ vËn xa xÿ Î Vi÷t Nam. Tµu Æi÷n Î Qu∂ng Ch©u hi÷n Æπi, k¸ thuÀt mÌi Æ≠Óc ph´ ra tı kh©u {Æ◊-zai} cho Æ’n ti’ng Ân Æ≠Óc gi∂m thi”u. H¨n th’ n˜a, vi÷c mua vä cÚng c˘c k˙ thuÀn ti÷n: qu«y ÆÊi ti“n lŒ cho kh∏ch mua vä tµu; h÷ thËng b∏n vä t˘ ÆÂng bªng thŒ t›n dÙng. {ô d≠Ìi nµy} cÚng r†t vui vÌi nh˜ng ng≠Íi käo violin, h∏t x»m khæp c∏c toa tµu. Chºng kh∏c nµo h◊nh ∂nh mµ ta th≠Íng th†y trong tµu Æi÷n ng«m Î Paris hay New York!

8.2010 . L^A ƒM

Nh˜ng m„n ®n kh´ng d«u mÏ

{°n Qu∂ng Ch©u, Î T´ Ch©u, m∆c Hµng Ch©u, ch’t Li‘u Ch©u} - lµ lÍi b◊nh luÀn kh´ng th” b· qua v“ »m th˘c Qu∂ng Ch©u. Kh∏c hºn vÌi ng≠Íi Bæc Kinh ®n to n„i lÌn, ng≠Íi Qu∂ng Ch©u nh· nhã vµ e †p h¨n. C∏c m„n ®n Î Æ©y cÚng nhã nhµng nh≠ vÀy. M†y ngµy lang thang Qu∂ng Ch©u, t´i k’t nh†t mÈt nhµ hµng Æ∆c tr≠ng vÌi c∏i b’p rÈng vÌi hµng chÙc ni™u Ɔt, chi’c th◊ vıa ÆÊ gπo, chi’c th◊ vıa cπn n≠Ìc, kh´ng giËng vÌi c¨m ni™u Hµ NÈi, chÒ y’u lµ xÌi c¨m n†u nÂi Æi÷n ra ni™u.

C∏c m„n Î Æ©y Æ∆c bi÷t phÔ hÓp vÌi nh˜ng qu˝ bµ, qu˝ c´ kh´ng th›ch ®n Æ nhi“u d«u mÏ. T†t c∂ Æ“u lµ m„n h†p: rau h†p, thfit h†p, c∏ h†p, tim gan

h†p... Æ’n tr¯ng vfit muËi cÚng h†p, mµ lπi h†p cÔng vÌi ni™u n†u c¨m thµnh ra c¨m cÚng ngon v◊ ng†m vfi th¯c ®n, mµ Æ ®n cÚng ng‰t h¨n v◊ kh´ng bfi m†t n≠Ìc. Nät v®n h„a »m th˘c Qu∂ng Ch©u nµy kh∏c hºn vÌi {†n t≠Óng} x◊ d«u vµ d«u ®n r†t bäo mµ t´i c„ dfip tr∂i nghi÷m trong hai l«n Æi Trung QuËc tr≠Ìc.

UËng cafä tr™n dflng Ch©u Giang

Dflng Ch©u Giang cæt ngang Qu∂ng Ch©u d≠Íng nh≠ chi“u lflng ng≠Íi, ™m ∂, kh∏c hºn vÌi c∏i b› hi”m mµ ng≠Íi ta th≠Íng n„i vÌi m†y ngh◊n c©y sË lÎ bÂi. Vµ Æ„ lµ Æi“u ki÷n thuÀn lÓi Æ” nh˜ng ng≠Íi Æ’n Qu∂ng Ch©u kh´ng th” b· qua mÈt buÊi tËi ngæm nh◊n thµnh phË hi÷n Æπi nµy tı du thuy“n. Du thuy“n Î Æ©y c„ ÆÒ loπi: chi’c hi÷n Æπi 3 t«ng ÆÃn r˘c rÏ, chi’c th◊ to nh≠ mÈt ng´i nhµ cÊ, trang tr› lÈng l…y nh≠ nhµ cÒa mÈt quan lπi thÍi x≠a... vµ th›ch thÛ nh†t lµ nh˜ng chi’c bµn nh· xinh tr™n ban c´ng tµu, n¨i du kh∏ch Æ≠Óc nh©m nhi li cafä (mi‘n ph›) n„ng hÊi, nghe gi„ ph∂ vµo m∆t lÂng lÈng vµ ngæm nh◊n dflng Ch©u dµy Æ∆c thuy“n tÌi lui nh≠ mæc cˆi, hay nh˜ng c´ng tr◊nh hi÷n Æπi hai b™n bÍ s´ng Æ≠Óc

 93

Ì


Cuói tuàn

Du lịch

chi’u s∏ng bªng ÆÃn r‰i, ph´ ra nät duy™n d∏ng vµ s˘ phÂn thfinh. VÌi t´i - m∆c dÔ Æ∑ du thuy“n Î nhi“u n¨i, nh≠ng chÿ c„ s´ng Sein cÒa Paris vµ Ch©u Giang cÒa Qu∂ng Ch©u lµ Æ” lπi nhi“u †n t≠Óng Æ∆c bi÷t. T´i g«n nh≠ kh´ng th” dıng b†m m∏y ∂nh v◊ kh´ng muËn b· qua b†t c¯ c∂nh r˘c rÏ nµo ph›a tr™n bÍ vµ 11 c©y c«u lÌn nh· mµ chi’c du thuy“n l≠Ìt qua.

Th’ giÌi cÒa nh˜ng Shopaholic

C„ th” n„i, n’u bπn lµ mÈt t›n Æ shopping th◊ kh´ng th” nµo kh´ng rÛt v› khi Æ’n Qu∂ng Ch©u. Thµnh phË nµy Æ≠Óc mi™u t∂ bªng mÈt cÙm r†t ngæn: {tr™n lµ trÍi, d≠Ìi lµ hµng}. V◊ th’, coi nh≠ bπn ch≠a Æi Qu∂ng Ch©u n’u kh´ng c„ mÈt vµi buÊi l≠Ìt qua nh˜ng cˆa hµng hoµnh tr∏ng tr™n phË Æi bÈ Bæc Kinh hay tπt vµo mÈt ng∏ch nh· vÌi nh˜ng th’ giÌi hµng fake. Kh∏ch sπn 7days inn nªm k’ b™n khu phË Æi bÈ nÊi ti’ng ß≠Íng Bæc Kinh vµ v◊ th’, mÈt g∑ Ƶn ´ng ›t quan t©m Æ’n chuy÷n mua sæm nh≠ t´i cÚng ph∂i ra Æ≠Íng. R†t nhanh ch„ng, t´i bfi cuËn vµo c∏i th’ giÌi Æ«y thanh ©m vµ nhÈn nhfip n¨i nµy. Ti’ng nh˜ng trµng vÁ tay mÍi kh∏ch nhfip hµng tı c∏c hoπt n∏o vi™n x’p hµng d‰c khu phË c„ s¯c quy’n rÚ k˙ lπ. Chÿ Æi bÈ mÈt lÛc, t´i bÁng nhÀn ra m◊nh Æ∑ bÛng

94 

tay hay gÀt gÔ theo h‰ tı lÛc nµo. H¨n th’, vµo nh˜ng giÍ nh†t Æfinh, nh©n vi™n c∏c cˆa hµng lπi h´ kh»u hi÷u - nghe hµo s∂ng nh≠ H∂o H∏n Ca trong Phim ThÒy Hˆ. Th†y lflng m◊nh cÚng n∏o n¯c. Khi muËn rÍi kh·i c∏i kh´ng kh› Ân µo Æ„, t´i rœ vµo b†t mÈt ng∏ch nh· b™n cπnh mÈt shop hµng hi÷u nhπc nhœo xÀp x◊nh th◊ lπi bæt g∆p mÈt th’ giÌi hµng fake (hµng nh∏i). Lπi m™nh m´ng lµ hµng h„a. MÁi chÓ, mÁi vŒ, tı qu«n ∏o giµy däp, Æi÷n thoπi, m∏y t›nh Æ’n Æ ch¨i. Mµ †n t≠Óng nh†t vÌi t´i lµ Æ ch¨i Î One Link Plaza. C„ Æ’n qu∏ nˆa sË hµng Î Æ©y lµ nh˜ng th¯ t´i (mÈt ´ng bË cÒa cÀu con trai 6 tuÊi) ch≠a tıng t≠Îng t≠Óng Æ’n ch¯ kh´ng n„i lµ nh◊n th†y: Tı k›nh vπn hoa h◊nh thÔ k◊ dfi, nh˜ng Æ´i giµy patin trŒ em ph∏t s∏ng, hÛ cfli nh≠ cfli c∂nh s∏t cho Æ’n nh˜ng bÈ trang phÙc g«n nh≠ thÀt nh≠ trong phim hoπt h◊nh. T´i tıng ngh‹, Trung QuËc lµ {chuy™n gia nh∏i} ph≠¨ng T©y trong l‹nh v˘c nµy ho∆c cÔng læm lµ gia c´ng, th’ nh≠ng tπi One Link th◊ kh∏c hºn. ß„ thÀt s˘ lµ mÈt x¯ sÎ cho ng≠Íi ta Ææm m◊nh trong tuÊi th¨ vÌi hi÷u ¯ng mµu sæc, ©m thanh, h◊nh ∂nh vµ ng≠Íi thÀt vÌi trang phÙc thÀt Æ«y sËng ÆÈng. § L^A ƒM . 8.2010


MÈt sË Æfia Æi”m mua sæm n™n tham kh∂o:

 ChÓ Æ len: nªm tr™n Æ≠Íng Dezheng nan Lu .  ChÓ Æ da: nªm tr™n Æ≠Íng Jiefang Beilu.  ChÓ gi«y däp Metropolis Shoes city nªm ÆËi di÷n chÓ Æ ch¨i One Link International Plaza, nªm tr™n Æ≠Íng Jiefang nan Lu, g„c ng∑ t≠ Æ≠Íng Yide Lu vµ Jiefang nan Lu .  ChÓ m∏y t›nh, linh ki÷n m∏y t›nh: chÓ Æi÷n tˆ Thi™n H´, nªm tr™n Æ≠Íng Tianhe Lu vµ Æ≠Íng Shipai XiLu .  ChÓ Æi÷n thoπi: t™n lµ Photography electronics city, nªm tr™n Æ≠Íng Luyin Lu .

L≠u ˝ n’u bπn muËn Æi taxi Î Qu∂ng Ch©u:

 ßÓi Î ng∑ t≠ vµ l™n chi’c xe cfln trËng b†t k˙.  N’u Æfia Æi”m nµo c„ chÁ x’p hµng chÍ taxi th◊ c«n tr∏nh giÍ cao Æi”m vµ h’t s¯c ki“m ch’ n’u bfi ng≠Íi kh∏c {c≠Ìp}.  ßfia chÿ Æ’n ph∂i r‚ rµng bªng {ch˜ vu´ng} (ch˜ trung quËc, n™n nhÍ l‘ t©n kh∏ch sπn dfich giÛp)

Ch†m Æi”m Qu∂ng Ch©u (thang Æi”m 5) Giao th´ng 1/2 ¬m th˘c 1/2 Shopping  L∑ng mπn  ßµn ´ng  S˘ an toµn  Thæng c∂nh 

Gi∏ tour Æi Qu∂ng Ch©u tr‰n g„i: Æ≠Íng bÈ $429 , Æ≠Íng bay $689,

N’u bπn t˘ Æi:

 Gi∏ vä m∏y bay lŒ kh¯ hÂi HN-QC: $345  Gi∏ kh∏ch sπn: 3 sao (standard) $25-40  Ti“n ®n/ngµy: $15-20  Du thuy“n - gi∏: $10-30 (phÙc vÙ trµ mi‘n ph›, cµ ph™ mi‘n ph› )  Ti“n mua sæm:.... :D Trang b∏o Æ≠Óc hÁ trÓ bÎi you trip 8.2010 . L^A ƒM

Danh Tu†n

 95


Cuói tuàn

Cực nhiều

Phim

cảm xúc

VỚI PHIM THÁNG

8

L∑ng mπn vµ bay bÊng vÌi nh˜ng th≠Ìc phim Æãp m™ hÂn Æ∆c tr≠ng ki”u Hµn QuËc, n„ng b·ng ki”u HÂng K´ng hay dÂn dÀp hµi h≠Ìc ki”u M¸... lµ nh˜ng cung bÀc c∂m xÛc kh∏c nhau cÒa nh˜ng bÈ phim th∏ng T∏m.

Killers - KhÎi chi’u 6/8

H∑y t≠Îng t≠Óng th’ nµy, sau khi v≠Ót qua cuÈc chia tay ÆÈt ngÈt, bπn c¯ ngh‹ rªng m◊nh sœ kh´ng bao giÍ y™u mÈt l«n n˜a. Nh≠ng t◊nh cÍ, bπn g∆p mÈt anh chµng v´ cÔng Æãp trai vµ ga l®ng, vµ tr∏i tim bπn lπi ÆÀp rÈn rµng. Chuy÷n g◊ Æ’n sœ ph∂i Æ’n, bπn c≠Ìi anh chµng nµy vµ c„ mÈt cuÈc sËng Æ«y hπnh phÛc cho Æ’n ngµy ng´i nhµ cÒa bπn l‹nh hµng loπt ph∏t Æπn. H„a ra, ´ng chÂng y™u qu˝ cÒa bπn lµ mÈt Æ∆c vÙ CIA, vµ anh Æang lµ mÙc ti™u cÒa mÈt vÙ ∏m s∏t trfi gi∏ hµng tri÷u Æ´ la. ß∏ng sÓ lµ b‰n s∏t thÒ Æ∑ theo d‚i vÓ chÂng bπn m†y n®m trÍi vµ nπn nh©n c„ th” lµ b†t k˙ ai trong sË bπn bÃ, hµng x„m, ng≠Íi nh©n vi™n Î cˆa hµng rau

96 

Predators - KhÎi chi’u 20/8

qu∂ hay thÀm ch› c∂ ´ng cÙ hay gæt g·ng Î b™n kia phË. Nghe c„ vŒ rÔng rÓn th’, nh≠ng r†t may Ɔy chÿ lµ phim ch¯ kh´ng ph∂i lµ cuÈc sËng thÀt! C∆p tµi tˆ Ashton Kutcher vµ Katherine Heigl sœ Æ∂m nhi÷m hai nh©n vÀt ch›nh trong bÈ phim hµnh ÆÈng hµi nµy.

Thi™n hπ ÆÂn thÊi rªng Æa sË m‰i ng≠Íi Æ“u th›ch phim kinh dfi, bÎi v◊ trong khi c∏c nµng rÛ l™n vµ nÛp vµo ng≠Íi m◊nh y™u th◊ c∏c chµng lπi c„ c¨ hÈi dang tay ra b∂o v÷. Lµ mÈt phim hµnh ÆÈng khoa h‰c vi‘n t≠Îng, Predators kh´ng

L^A ƒM . 8.2010


Step Up 3(D) - KhÎi chi’u 13/8

Ph«n 1 vµ 2 cÒa bÈ phim qu∏ thµnh c´ng n™n c∏c nhµ s∂n xu†t quy’t Æfinh ph«n 3 gÂm mÈt dµn di‘n vi™n c∂ mÌi l…n cÚ. Channing Tatum cÒa ph«n 1 sœ trÎ lπi vÌi vai Tyler Gage, Adam Sevani cÒa ph«n 2 ti’p tÙc Æ∂m nhÀn vai Robert {Moose}. Ngoµi ra l«n nµy phim sœ c„ s˘ tham gia cÒa ba th› sinh cao Æi”m nh†t cÒa cuÈc thi So you think you can dance? l«n th¯ t≠. Trong ph«n nµy, Moose cÔng nh˜ng ng≠Íi bπn thµnh lÀp mÈt nh„m nh∂y Æ” tham gia mÈt cuÈc Ɔu vÌi nh˜ng chuy™n gia nh∂y hip hop gi·i nh†t th’ giÌi vÌi mÙc ti™u

Ex KhÎi chi’u 13/8 Chuy÷n phim kh∏ ƨn gi∂n xung quanh mÈt c©u chuy÷n t◊nh tay ba nh≠ng lπi c˘c h†p d…n vÌi nh˜ng h◊nh ∂nh n„ng b·ng do Chung H©n ßÂng (Gillian Chung) thÒ vai n˜ ch›nh. ß©y lµ bÈ phim th¯ hai c´ tham gia k” tı sau s˘ cË ∂nh n„ng vÌi Tr«n Qu∏n Hy n®m 2008. kinh khÒng Æ’n m¯c nh≠ th’ nh≠ng cÚng ÆÒ khi’n bπn næm ch∆t tay ´ng x∑ khi ngÂi trong rπp. VÀy h∑y bÊ sung th™m c∂m gi∏c nghãt thÎ trong cuËi th∏ng 8 bπn nhä!

8.2010 . L^A ƒM

giµnh Æ≠Óc gi∂i th≠Îng lÌn Æ«y h†p d…n, ÆÂng thÍi khºng Æfinh Æ≠Óc ƺng c†p cÒa m◊nh. ß©y h¯a hãn lµ mÈt phim 3D c˘c Æÿnh vÌi nh˜ng mµn nh∂y mÛa c¯ nh≠ muËn bÀt ra ngoµi mµn ∂nh! C˘c †n t ≠Óng. Kh´ng bi’t bπn th’ nµo ch¯ chÛng t´i Æ∑ Æ∆t lfich tr™n Æi÷n thoπi Æ” kh´ng b· lÏ buÊi chi’u Æ«u ti™n cÒa Step Up!

Chung H©n ßÂng Æ∑ m†t g«n mÈt n®m Æ” h‰c tÀp, rÃn luy÷n b∂n th©n vµ l†y th™m can Æ∂m quay lπi vÌi ngh÷ thuÀt. C´ Æ∑ Æ∂m nhi÷m nh˜ng vai di‘n tr≠Îng thµnh, ph¯c tπp v“ nÈi t©m vµ Æ∆c bi÷t c„ nhi“u c∂nh gÓi c∂m. H∑y xem Æ” th†y Chung H©n ßÂng x©y d˘ng h◊nh ∂nh tr≠Îng thµnh h¨n trong mÈt mËi t◊nh tay ba nh≠ th’ nµo!

Postman to heavens - KhÎi chi’u 20/8

Phim hÓp t∏c NhÀt - Hµn do Han Hyojoo thÒ vai ch›nh Hana. Hana gˆi mÈt b¯c th≠ Æ«y thÔ hÀn cho ng≠Íi y™u Æ∑ ch’t qua hflm th≠ mµu Æ·. Tı Æ„, c´ g∆p Jae-jun (do di‘n vi™n Hero Yoongwon, thµnh vi™n nh„m nhπc TVXQ thÒ vai). Bfi tai nπn vµ ch◊m trong c¨n h´n m™, Jae-jun Æ≠Óc ChÛa trÍi giao nhi÷m vÙ lµm ng≠Íi Æ≠a th≠ cÒa Thi™n Æ≠Íng trong 14 ngµy vµ Hana lµ ng≠Íi duy nh†t c„ th” th†y Æ≠Óc anh... Khi Ha-na bæt Æ«u qu™n Æi nh˜ng Æau khÊ tı c∏i ch’t cÒa ng≠Íi y™u cÚng lµ lÛc c´ bæt Æ«u c∂m m’n Jae-jun. Jae-jun sœ sËng hay ch’t, li÷u hai ng≠Íi y™u nhau c„ Æ≠Óc Î b™n nhau hay kh´ng? Chæc bπn ph∂i Æ’n rπp vµo ngµy 20/8 th´i! Chuy÷n ng≠Íi Æang h´n m™ trong b÷nh vi÷n mµ linh hÂn tung t®ng ngoµi phË th◊ Æ∑ tıng c„ trong Just like heaven (2005), chuy÷n hflm th≠ mµu nhi÷m nh≠ mÈt si™u gi∏ trfi gia t®ng cÒa ngµnh b≠u ch›nh th◊ Æ∑ c„ trong The Lake House (2006). Nh≠ng s˘ thÛ vfi sœ t®ng l™n bÈi ph«n khi Heaven's Postman k’t hÓp Æ≠Óc c∂ hai y’u tË Æ„! Kh∏nh H≠ng

 97


Hµnh tr◊nh lµm mã

Con trai tôi đã gần 5 tuổi, 15 kg. Và trong suốt 5 năm nay, chưa ngày nào tôi thôi nghĩ đến chuyện ăn uống của con.

5 năm

trong chi’n tr≠Íng th◊a muÁng 98 

L^A ƒM . 8.2010


Hµnh tr◊nh lµm mã

NÁi lflng v“ con cfli

Trong lÌp ChÂi c„ 36 bπn, th◊ thªng bä lµ Ưa th†p nh†t, cfli nh†t, vµ hay Ëm nh†t. ß≠a n„ Æi h‰c, bæt g∆p vŒ m∆t Æ«y thæc mæc cÒa phÙ huynh c∏c bπn cÔng lÌp, c„ lœ h‰ th†y lπ v◊ sao thªng bä nh· t˝ †y lπi h‰c cÔng lÌp vÌi con m◊nh? D…n con Æi ch¨i cÔng vÌi bπn bÃ, t´i Æ“u bfi nhæc: {Sao mµy Æ” thªng nh· cfli qu∏ vÀy?},... vµ sau Æ„ ty t˚ nh˜ng lÍi khuy™n, bµi thuËc. T´i t˘ h·i sao ng≠Íi ta cÚng nu´i con nh≠ m◊nh, thÀm ch› c„ ng≠Íi cfln kh´ng Æ≠Óc bªng m◊nh, mµ con h‰ v…n cÔi cÙi lÌn? C∏nh tay con khºng khiu, chÿ toµn x≠¨ng lµ x≠¨ng. MÁi l«n tæm, lau ng≠Íi cho con cfln Æau lflng h¨n, ng≠Íi kh´ r∏p, x≠¨ng x»u Æ’n nÁi Æ’m Æ≠Óc Æ’n c∏i x≠¨ng s≠Ín nh· nh†t. T„c chÿ Æ” 1 ph©n v◊ m h´i trÈm, rÂi g∑i tr«y x≠Ìc, sinh ghŒ ng¯a, ch∂y n≠Ìc. LÛc nµo ´m con t´i cÚng nghe mÔi h´i h´i tı t„c cÒa n„. T†t c∂ lµ do b÷nh l≠Íi ®n mµ ra, Æi theo mÈt vflng lu»n qu»n, bi’ng ®n -thi’u ch†t - thi’u s¯c Æ“ kh∏ng - sinh b÷nh - uËng thuËc kh∏ng sinh li“u ngµy mÈt cao - m÷t m·i, m†t men ti™u h„a Æ≠Íng ruÈt - lπi sinh ra bi’ng ®n...! T´i Æ∑ Æ’n Trung t©m Dinh d≠Ïng Thµnh phË, ban Æ«u lµ kh∏m b◊nh th≠Íng Î phflng kh∏m, b∏c s‹ cho men ti™u h„a, thuËc bÊ... ÆÒ th” loπi nh≠ng cÚng kh´ng kh∏ h¨n chÛt nµo. Sau Æ„ t´i l©n la, h·i th®m vµ Æ’n g∆p mÈt b∏c s‹ Tr≠Îng khoa, vÌi nh˜ng thµnh t›ch Æ∏ng n” lµ Æ∑ ch˜a trfi cho hµng ngµn ch∏u tho∏t kh·i t◊nh trπng suy dinh d≠Ïng nguy kfich, th≠Íng xuy™n c´ng t∏c vµ t≠ v†n Î c∏c 8.2010 . L^A ƒM

Æfia ph≠¨ng c„ nhi“u trŒ em suy dinh d≠Ïng. Mıng qu∏, t´i Æ≠a thªng bä Æ’n vµ Æi“u trfi trong vflng 5,6 th∏ng, cÚng vÌi ÆÒ th” loπi men ti™u h„a Lactomin plus, Bio baby, Bio Vita,... kÃm theo thuËc bÊ m∏u Ferovit, bÊ sung kœm, zicibio..... Nh≠ng rÂi Æ©u cÚng lπi vµo Ɔy. Thªng bä vËn sÓ ®n, giÍ lπi sinh ra t©m l˝ sÓ thuËc, c¯ th†y mã Æ≠a thuËc Æ’n lµ kh„c «m l™n, ‰e li™n tÙc vµ c„ c∂m gi∏c c„ th” „i ngay lÀp t¯c. T´i ch≠a bao giÍ Æ≠Óc mua qu«n ∏o mÌi cho con v◊ l˝ do con m∆c chÀt hay lµ do con cao lÌn l™n mµ chÿ ƨn gi∂n lµ do mã th›ch ÆÊi qu«n ∏o mÌi cho con th´i.

Chi’n tr≠Íng th◊a vµ muÁng

MÁi l«n b≠ng t´ c¨m cÒa con, mã lπi ng∏n ng»m: ß’n giÍ chi’n Ɔu rÂi Æ©y! Thªng bä cÚng th’, ki’m ÆÒ l˝ do Æ” Æ◊nh c∏i c´ng cuÈc ®n cÒa n„ lπi, {Khoan, Æ” con Æi tà Æ∑}, {Khoan, Æ” con rˆa tay Æ∑}, hay {Con th†y m÷t m÷t sao Æ„ mã ¨i} ho∆c {Sao con th†y Æau bÙng qu∏}... Kh„ kh®n læm mÌi ÆÛt Æ≠Óc mÈt th◊a c¨m vµo mi÷ng n„, khi c¨m vµo mi÷ng rÂi, hai m∏ cÒa n„ lÀp t¯c phÂng c®ng l™n, l≠Ïi thÙt vµo trong cÊ h‰ng, ÆÔa h’t c¨m ra ngoµi r®ng cˆa vµ Æ” im ΠƆy, kh´ng nÛt kh´ng nhai, c¯ ngÀm nh≠ vÀy. MÈt, hai th◊a Æ«u mã cfln c„ ki™n nh…n chÍ vµ nhæc nhÎ n„ mÈt c∏ch nhã nhµng nh≠ng Æ’n vµi th◊a sau lµ kh´ng cfln gi˜ Æ≠Óc b◊nh t‹nh n˜a, {Con c„ h∂ mi÷ng ra mµ nhai kh´ng?}, {Nhai mπnh l™n nµo, h∏ mÂm ra, Æ≠a vµo r®ng trong, Æ≠a vµo r®ng

Ì

 99


Hµnh tr◊nh lµm mã

Thằng bé kiếm đủ lý do để đình cái công cuộc ăn của nó lại, “Khoan, để con đi tè đã”, “Khoan, để con rửa tay đã”, hay “Con thấy mệt mệt sao đó mẹ ơi” hoặc “Sao con thấy đau bụng quá”… to, nhai Æi, nhai Æi}, {Sao c¯ ngÀm hoµi vÀy, n≠Ìc ch∂y h’t ra ngoµi m´i rÂi k◊a}... Li™n tÙc trong g«n 2 ti’ng ÆÂng ÆÂ, c„ khi c∂ con c∂ mã ngÂi kh„c, mã kh„c v◊ t¯c, v◊ m÷t, v◊ b†t l˘c, con kh„c v◊ sÓ. Ngµy nµo cÚng nh≠ ngµy nµo, ba b˜a ®n lµ ba trÀn Ɔu c®ng thºng vµ m÷t m·i. Kh´ng hi”u sao con t´i kh´ng th” nµo nhai Æ≠Óc, m∆c dÔ t´i Æ∑ tÀp cho n„ ®n kh´, ®n tr∏i c©y cæt m·ng, nh≠ng n„ kh´ng Æem th¯c ®n vµo Æ≠Óc trong r®ng hµm mµ chÿ nh®n nh®n Î 4 c∏i r®ng cˆa th´i, c¯ nh≠ th’ n„ kh´ng th” trÈn th¯c ®n cÚng nh≠ nuËt tıng ›t mÈt nh≠ nh˜ng Ưa trŒ kh∏c mµ c¯ nh†p nh¯ vµ ngÀm Æ’n khi nµo th¯c ®n n∏t ra th◊ 1,2,3 nuËt “˘c” mÈt c∏i cho t†t c∂ nh˜ng g◊ c„ trong mi÷ng Æ“u tr´i vµo cÊ cÔng mÈt lÛc, may mæn th◊ vµo tr„t l‰t cfln kh´ng th◊ nˆa Æ≠Íng lπi trµo ra. C„ h´m gµo thät m∑i mÌi ÆÛt cho con g«n h’t mÈt b∏t c¨m, Æ’n khi cfln mi’ng cuËi cÔng, b†t ngÍ n„ phun ra h’t! Thµnh qu∂ cÒa mã sau g«n 2 ti’ng ÆÂng h thµnh c´ng cËc. Nh˜ng lÛc nh≠ vÀy t´i chÿ muËn Æi™n l™n, t≠Îng chıng nh≠ c„ lˆa ÆËt tr™n Æ«u m◊nh vÀy, ≠Ìc chıng lÛc Æ„ c„ c∏i g◊ cho m◊nh ÆÀp n∏t ra th◊ mÌi ngu´i Æ≠Óc.

100 

Gia Æ◊nh t´i cÚng Æ∑ Ɖc vµ t◊m hi”u v´ khËi nh˜ng c´ng th¯c, t˚ l÷ pha ch’ th¯c ®n, nµo lµ thay ÆÊi m„n ®n cho bä, thay ÆÊi mµu sæc th¯c ®n, ch‰n b∏t ÆÚa Æãp, bæt mæt, h·i con th›ch ®n g◊?... nh≠ng t†t c∂ Æ“u v´ hi÷u. Ch‰n th¯c ®n cho con bao giÍ cÚng lµ lÛc t´i Æ” t©m huy’t nh†t, ch‰n nh˜ng th¯ cfln t≠¨i, ngon. V› dÙ nh≠ c∏ th◊ ph∂i lµm sπch k¸, h†p cho ch›n, l„c l†y thfit nπc, l˘a x≠¨ng bªng tay ›t mÈt ›t mÈt, bªm th™m mÈt l«n n˜a, sau Æ„ phi hµnh t›m th¨m n¯c mÚi xµo chÁ thfit c∏ nπc Æ„ l™n... Bi’t bao t©m huy’t, hy v‰ng t´i dÂn vµo m„n ®n Æ„ vÀy mµ khi Æ≠a ra con v…n c¯ læc Æ«u ngu«y nguÀy, m∆t mã c¯ th«n ra nh≠ m†t cÒa. C„ h´m t´i l†y h’t can Æ∂m cho thªng bä nhfin ®n c∂ mÈt ngµy, nh◊n con mµ lflng m◊nh c¯ b†n loπn c∂ l™n, nh≠ng n„ v…n vui vŒ, nhfin ®n trong sung s≠Ìng kh´ng th†y mÈt chÛt bi”u hi÷n g◊ lµ Æ„i hay lµ muËn ®n c∂.

NÈi chi’n v◊ b˜a ®n

Th’ lµ c∂ nhµ ph∂i vµo cuÈc, bµ ngoπi ra Æ≠Íng chÿ c©y, chÿ l∏, doπ {´ng ng∏o Èp}, ba t◊m bæt thªn lªn, d◊ g‚ nÂi, ca h∏t. C„ h´m trÍi m≠a, ba c«m dÔ ra ngoµi cˆa sÊ Æ¯ng, bµ b’ con Î trong, mã l®m le c«m chän muÁng. MÁi l«n ba ghä m∆t vµo cˆa sË {Û L^A ƒM . 8.2010


fla...}, con h∏ mi÷ng ra c≠Íi lµ mã tranh thÒ ÆÛt lu´n mÈt muÁng vµo mi÷ng. VÀy mµ h¨n nˆa b∏t c¨m v…n m†t 2 ti’ng ÆÂng hÂ. C„ khi m÷t m·i qu∏, t´i b· b∏t Ɔy Æi ra ngoµi, Æfinh bÙng kh´ng thÃm ÆÛt cho con n˜a. RÂi cÚng c„ khi b˘c t¯c qu∏t «m l™n, bµ ngoπi nghe th†y th’, x„t ch∏u, qu∏t mã, con kh„c - ba x„t cÚng qu∏t lπi mã, kh´ng ngµy nµo trong nhµ kh´ng c„ chi’n tranh. C„ nh˜ng buÊi tËi, sau khi cho con ®n xong th◊ vÓ chÂng t´i kh´ng nh◊n m∆t nhau n˜a, kh´ng kh› gia Æ◊nh c®ng thºng, mã t´i cÚng Æfli v“ qu™ m†y l«n sau nh˜ng trÀn tranh c∑i v“ c∏ch ch®m con, cho con ®n. C„ thÍi gian t´i c®ng Æ’n m¯c bfi stress n∆ng, m†t ngÒ tri“n mi™n. Hµng x„m x◊ x«m {Cho con ®n g◊ mµ la hät th†y gh™}. H‰ c„ lµ t´i Æ©u mµ hi”u Æ≠Óc c∂m gi∏c con bi’ng ®n lµ khÊ sÎ Æ’n chıng nµo, nu´i m∑i mµ con v…n kh´ng nh›ch l™n Æ≠Óc, c¯ Ëm Æau b÷nh tÀt li™n mi™n. Mã t´i cÚng Æ∑ thˆ Æem thªng bä v“ qu™ ngoπi Î vµi th∏ng Æ” h›t thÎ kh´ng kh› trong lµnh, chπy nh∂y cho mau ti™u, mau Æ„i Æ” ®n Æ≠Óc nhi“u h¨n, Nghe ai bµy th«y thuËc nµo, Î Æ©u hay t´i cÚng l∆n lÈi t◊m tÌi, nµo lµ bµ T≠ thuËc bæc Î ng∑ t≠ Hµng Xanh, th«y Bæc C∏i L¨n gi∏p B◊nh D≠¨ng, hi÷u thuËc Æ´ng y Ng∑ t≠ PhÛ NhuÀn, Cam Hµng Bπc, thuËc Tµu Î Hµm Tˆ quÀn 5... t´i Æ“u tr∂i nghi÷m.

Bạn có gặp phải hoàn cảnh như câu chuyện trên không? Hãy chia sẻ những cách nuôi dạy trẻ với chúng tôi về địa chỉ luaam2010@gmail.com .Ý kiến của các bạn về chủ đề này sẽ được đăng tải trên số báo tiếp theo.

Mµ nh˜ng l«n Æi nh≠ vÀy Æ©u ph∂i uËng thuËc vµi ngµy, c„ khi uËng c∂ hµng m†y th∏ng trÍi li™n tÙc, v◊ nghe n„i thuËc uËng l©u mÌi ng†m, mÌi c„ hi÷u nghi÷m.... MÁi ngµy t´i v…n vµo forum Webtretho, t≠ v†n dinh d≠Ïng,... Æ” Ɖc vµ chi™m nghi÷m xem m◊nh cfln thi’u tuy÷t chi™u nµo n˜a kh´ng Chÿ lµ con bi’ng ®n, mµ thµnh v†n Æ“ nan gi∂i cÒa c∂ gia Æ◊nh. Con ®n uËng vui vŒ th◊ gia Æ◊nh cÚng y™n vui hπnh phÛc, nh≠ng con kh„ chfiu, kh´ng ®n, Ëm Æau lµ y nh≠ rªng th” nµo trong nhµ cÚng c„ chuy÷n! NÁi lflng c„ con cfli, ai ph∂i tr∂i qua mÌi hi”u! § L™ Nhung 8.2010 . L^A ƒM

 101


Hµnh tr◊nh lµm mã

Conchÿ th›ch s˜a t≠¨i

m∏tlπnh! Chiều nào cũng thế, hồ hởi leo bộ cái cầu thang 5 tầng lên đến nhà là cô con gái nhỏ của tôi lao vào tủ lạnh rồi hét lên “Con chỉ thích uống sữa tươi mát lạnh”

K

hi cfln lµ du h‰c sinh Î Ph∏p, mÁi l«n Æi si™u thfi bao giÍ t´i cÚng m™ m∂i b™n qu«y s˜a. Nh˜ng l‰ nh˜ng chai nh˜ng hÈp chen nhau tr™n gi∏ hµng, Æ“u lµ c∏c s∂n ph»m tı s˜a: s˜a t≠¨i, s˜a chua, s˜a chua hoa qu∂, s˜a chua uËng, ph´ mai t≠¨i, kem t≠¨i, v∏ng s˜a... Ngµy †y Î Vi÷t Nam ch≠a c„ nhi“u s˜a Æ” Æ≠Óc l˘a ch‰n, vµ v◊ th’, l«n nµo cÚng b®n kho®n: Ngoµi y’u tË chÒng tÈc, li÷u c„ ph∂i v◊ th’ h÷ cÒa m◊nh, ›t c„ Æi“u ki÷n ti’p xÛc vÌi s˜a vµ dinh d≠Ïng cÚng hπn ch’, n™n chÛng t´i th≠Íng th†p bä h¨n so vÌi c∏c bπn n≠Ìc ngoµi, vµ so vÌi c∏c bπn 9x b©y giÍ? Tı Æ„, t´i Æ©m ra nghi÷n s˜a.

102 

Khi mang b«u, t´i cÚng duy tr◊ nguy™n th„i quen uËng s˜a t≠¨i vµ quy’t Æfinh tÀp cho con uËng s˜a t≠¨i tı r†t sÌm: 10 th∏ng. Khi con 1 tuÊi, t´i h‰c theo mÈt sË bµ mã Î NhÀt, Ph∏p, M¸... chuy”n sang cho con uËng s˜a t≠¨i ti÷t trÔng hoµn toµn. Con t´i bæt Æ«u lÌn l™n cÔng nh˜ng hÈp s˜a t≠¨i chºng m†y khi c„ quµ khuy’n mπi rÔm beng nh≠ c∏c loπi s˜a bÈt. T´i lu´n c»n thÀn ch‰n loπi ghi r‚ lµ s˜a t≠¨i ti÷t trÔng, gi∏ thµnh Ææt h¨n mÈt chÛt nh≠ng Æ∂m b∂o lµ s˜a bfl t≠¨i 100% nguy™n ch†t. Nh˜ng hÈp s˜a tr™n nh∑n m∏c chÿ ghi lµ s˜a ti÷t trÔng, th◊ kh´ng ph∂i lµ s˜a t≠¨i mµ lµ s˜a hoµn nguy™n, t¯c lµ s˜a bÈt pha. ¶u Æi”m cÒa s˜a t≠¨i ti÷t trÔng lµ hπn sˆ dÙng Æ≠Óc 6

th∏ng, r†t ti÷n lÓi khi Æi du lfich. BÁng d≠ng m†y ngµy g«n Æ©y, trÍi næng n„ng, con g∏i t´i nhÀn ra lµ bË mã uËng s˜a tı cËc, Æ≠Óc r„t ra tı mÈt chi’c hÈp to c†t trong tÒ lπnh, ch¯ kh´ng ph∂i lµ loπi {s˜a nguÈi}mµ nµng v…n Æang uËng. Kh´ng bi’t c„ ph∂i v◊ qu∏ tfl mfl hay v◊ c∂m gi∏c mÌi lπ mµ tı Æ„ con g∏i t´i khºng Æfinh {Con chÿ th›ch uËng s˜a t≠¨i m∏t lπnh!}. S˜a m∏t lπnh mµ con nhæc Æ’n lµ s˜a t≠¨i thanh trÔng, lu´n ph∂i b∂o qu∂n trong m´i tr≠Íng lπnh, hπn sˆ dÙng chÿ c„ 5 ngµy vµ n’u Æ∑ mÎ chai th◊ ph∂i sˆ dÙng h’t trong 24h. ßi“u ki÷n ph¯c tπp th’ n™n nhi“u ng≠Íi ngπi mua, nh≠ng vÌi c∏c thµnh vi™n gia Æ◊nh Æ∑ h‰c Æ≠Óc th„i quen uËng s˜a nh≠ uËng n≠Ìc, th◊ qu∏ d‘ dµng. L^A ƒM . 8.2010


Tr≠Ìc Æ©y, mua s˜a t≠¨i thanh trÔng r†t kh„, th≠Íng ph∂i Æ’n tÀn c∏c cˆa hµng ch›nh th¯c v◊ vi÷c b∂o qu∂n, vÀn chuy”n kh´ng d‘ vµ Æ∆c bi÷t, c∏c bµ mã d≠Íng nh≠ kh´ng m†y tin t≠Îng vµo kh©u v÷ sinh cÒa c∏c loπi s˜a thanh trÔng. Nh≠ng cµng ngµy, xu h≠Ìng ti™u dÔng cµng thay ÆÊi. GiÍ Æ©y, ng≠Íi ta c„ th” mua s˜a thanh trÔng Î khæp n¨i, trong c∏c qu«y hµng si™u thfi, c∏c Æπi l˝ s˜a vÌi ÆÒ c∏c l˘a ch‰n vµ mÌi Æ©y nh†t lµ Vinamilk. S˜a t≠¨i thanh trÔng, so vÌi s˜a t≠¨i ti÷t trÔng vµ s˜a bÈt, th◊ ngÀy vµ th¨m ngon h¨n hºn. Nh˜ng ngµy næng n„ng, s˜a thanh trÔng m∏t lπnh nh≠ mÈt th¯ n≠Ìc gi∂i c¨n kh∏t vµ m÷t. Cfln mÔa Æ´ng, r„t mÈt ›t s˜a t≠¨i ra cËc rÂi Æ≠a vµo lfl vi s„ng h©m n„ng, cËc s˜a lµm †m bÙng vµ d‘ ngÒ. HÂi cfln ÆÈc th©n, thi tho∂ng, t´i h©m s˜a n„ng, rÂi pha cµ ph™ ho∆c th™m chÛt chocolate, ÆÊi vfi r†t ti÷n lÓi vµ ngon. R†t nhi“u bµ mã quan ni÷m sai l«m lµ s˜a thanh trÔng kh´ng Æ∂m b∂o v÷ sinh cfln s˜a ti÷t trÔng th◊ ti÷t trÔng Î nhi÷t ÆÈ cao n™n lµm m†t h’t vi ch†t thi’t y’u. Th˘c ra, c´ng ngh÷ ti÷t trÔng Æ≠Óc hi”u mÈt c∏ch ƨn gi∂n lµ sˆ dÙng mÈt qu∏ tr◊nh xˆ l˝ nhi÷t n„ng lπnh c˘c nhanh (3-4 gi©y) trong

8.2010 . L^A ƒM

m´i tr≠Íng v´ trÔng khäp k›n khi’n c∏c loπi vi sinh vÀt g©y b÷nh bfi ti™u di÷t mµ c∏c vi ch†t cÒa s˜a ›t bi’n ÆÊi h¨n qu∏ tr◊nh ch’ bi’n truy“n thËng (kho∂ng 30 phÛt), do Æ„ s˜a t≠¨i ti÷t trÔng v…n gi˜ lπi Æ≠Óc nhi“u ch†t dinh d≠Ïng, b∂o tÂn Æ≠Óc h≠¨ng vfi, mµu sæc t˘ nhi™n vµ c„ th” tÂn tr˜ tı 6 th∏ng Æ’n 1 n®m Î nhi÷t ÆÈ b◊nh th≠Íng mµ kh´ng dÔng Æ’n ch†t b∂o qu∂n nh≠ mÈt sË ˝ ki’n ph·ng Æo∏n. Cfln s˜a t≠¨i thanh trÔng Æ≠Óc xˆ l˝ Î nhi÷t ÆÈ th†p h¨n 75oC trong kho∂ng thÍi gian l©u h¨n (30 gi©y) sau Æ„ Æ≠Óc lµm lπnh ÆÈt ngÈt xuËng 4 oC. Do Æ≠Óc xˆ l˝ Î nhi÷t ÆÈ vıa ph∂i n™n s˜a t≠¨i thanh trÔng gi˜ Æ≠Óc h«u nh≠ toµn bÈ c∏c vitamin, kho∏ng ch†t quan tr‰ng c„ trong s˜a nguy™n li÷u mµ v…n Æ∂m b∂o Æ≠Óc h≠¨ng vfi th¨m ngon Æ∆c tr≠ng cÒa s˜a bfl t≠¨i t˘ nhi™n. H«u h’t c∏c h∑ng s˜a c„ t™n tuÊi cÒa Vi÷t Nam hi÷n nay Æ“u sˆ dÙng c´ng ngh÷ ti÷t trÔng vµ thanh trÔng nh≠ tr™n n™n hoµn toµn c„ th” y™n

t©m v“ kh©u s∂n xu†t. Quan tr‰ng lµ ph∂i bi’t b∂o qu∂n vµ sˆ dÙng ÆÛng c∏ch. Con g∏i t´i Æ∑ h¨n 3 tuÊi. R†t nhi“u bπn bà t´i ngπc nhi™n c˘c ÆÈ khi th†y nµng r„t s˜a tı trong tÒ lπnh ra uËng ngon lµnh mµ kh´ng c«n Æ” cho nguÈi bÌt, ®n kem t◊ t◊ vµ s˜a chua lπnh xÛc th◊a veo veo. VÌi c∏c loπi s˜a, dÔ lµ s˜a bÈt, s˜a t≠¨i ti÷t trÔng hay s˜a t≠¨i thanh trÔng, con lu´n Æ≠Óc lµm quen d«n bªng c∏ch n’m thˆ, uËng ›t mÈt Æ” xem ph∂n ¯ng rÂi mÌi tı tı t®ng li“u l≠Óng. B©y giÍ th◊ chi“u nµo cÚng th’, h hÎi leo bÈ c∏i c«u thang 5 t«ng l™n Æ’n nhµ lµ c´ con g∏i nh· cÒa t´i lao vµo tÒ lπnh vµ bæt Æ«u vÌi vi÷c mÎ nÛt chai s˜a. TrÍi mÔa hà næng r∏t b·ng, uËng Æ≠Óc ngÙm s˜a m∏t mµ con g∏i r„t mÍi, nh◊n nh˜ng hπt s˜a mfin cfln Ɖng lπi tr™n lÌp l´ng t¨ quanh mi÷ng con, bË mã t≠Îng nh≠ tÿnh c∂ ng≠Íi. § Phπm Hπnh

 103


Hµnh tr◊nh lµm mã

emsinhra

tıt◊nh y™u

cÒamã 104 

L^A ƒM . 8.2010


Hµnh tr◊nh lµm mã

Năm 2010, nhiều bà mẹ rắp tâm sinh con trai tuổi Hổ. Chả biết có tính toán gì không mà Hồ Ngọc Hà cũng vừa sinh con vào tháng 6… Cậu bé tên Nguyễn Quốc Hưng, sinh ra nặng 3,1kg.

T

r≠Ìc khi cÀu nh· chµo ÆÍi, mã bä Æ∑ v†p ph∂i bÛa r◊u d≠ luÀn. Mã bä lµ mÈt ng´i sao. Chuy÷n mÈt ng´i sao, bfi xoi m„i ÆÍi t≠ cÚng lµ chuy÷n th≠Íng. Vµ em bä, rÂi cÚng sœ sËng trong v«ng hµo quang, l…n d≠ luÀn †y. C„ lœ em bi’t Æi“u Æ„ vµ y™n t©m vÌi Æi“u Æ„, v◊ mã em bi’t chæc chæn rªng: c´ mang thai vµ chÍ ÆÓi gi©y phÛt Æ≠Óc LÄM M—. S∏ng nay, Æ≠a mÈt ng≠Íi bπn Æi si™u ©m thai. T´i g∆p mÈt chfi phÙ n˜, 34 tuÊi, Æ∑ s∂y thai 2 l«n vµ l«n nµy th◊ kh´ng c„ tim thai. Nh◊n Æ´i vai g«y cÒa chfi rung l™n, t´i th†y lflng n∆ng tr‹u. T´i Æ∑ tıng Æ’n b÷nh vi÷n phÙ s∂n Trung ≠¨ng vµi l«n. ô s∂nh, c„ hai d∑y gh’ c¯ng ÆËi l≠ng vµo nhau. MÈt m∆t h≠Ìng vµo phflng kh∏m thai. M∆t kia h≠Ìng vµo phflng kh∏m v´ sinh dµnh cho c∂ nam vµ n˜. H≠Ìng nµy ti’ng c≠Íi t›u t›t, nh◊n Æ©u cÚng chÿ th†y lÔm lÔm bÙng. H≠Ìng kia l∆ng im, tıng c∆p c®ng thºng chÍ g‰i kh∏m.

8.2010 . L^A ƒM

C„ th” mÈt thÍi gian n˜a, nh˜ng nh˜ng ng≠Íi phÙ n˜ kia - Î c∂ hai d∑y gh’, sœ ti’p tÙc quay lπi vi÷n vÌi c∏i bÙng b«u vµ ni“m hπnh phÛc rπng ngÍi tr™n tıng g≠¨ng m∆t. H‰ chÍ gi©y phÛt Æ≠Óc lµm mã. Bµ mã sau khi v≠Ót cπn, nªm tr™n bµn sinh, l†y lπi s¯c. Bä Æ≠Óc chuy”n tr≠Ìc ra cho bµ ho∆c bË Æang kho∏c chi’c ∏o mµu vµng th®m th©n Î phflng b™n cπnh. Ng≠Íi th◊ bÀn rÈn t≠a l≠Ïi cho ch∏u bªng mÀt ong, ng≠Íi nh· chanh vµo mæt cho s∏ng, c∏c ´ng bË th◊ Æ∏ng y™u v´ cÔng trong h◊nh ∂nh khu˙nh khoµng b’ Ưa con tr™n tay, l„ng ng„ng. Ng≠Íi mã sœ chÍ Æ¯a con l«n Æ«u rÛc ti, ng≠Óng nghfiu nh≠ng Æ«y hπnh phÛc. PhÛt †y, h‰ Æ›ch th˘c lµ mÈt ng≠Íi Ƶn bµ, cuÈc sËng cÒa h‰ vıa mÎ ra mÈt trang mÌi. X≠a kia, bµ mã Æi lµm ÆÂng gi…m ph∂i v’t ch©n to rÂi v“ nhµ mang thai, sinh ra Th∏nh Gi„ng, lÌn l™n bªng c¨m cµ mµ Æ∏nh bπt gi∆c ¢n. Hay chuy÷n S‰ Dıa Æ≠Óc sinh ra tı mÈt ngÙm n≠Ìc mµ mã uËng tr™n Æ≠Íng. Nh˜ng Ưa trŒ Æ≠Óc sinh ra, Æ´i khi, kh´ng c«n quan t©m tÌi gËc g∏c

cÒa ng≠Íi cha. BÎi v◊, tr≠Ìc h’t, m‰i phÙ n˜ Æ“u c„ quy“n lµm mã. Cfln qu∏ sÌm Æ” n„i cÀu bä con QuËc H≠ng cÒa ca s‹ H Ng‰c Hµ sœ lÌn l™n nh≠ th’ nµo, song lµ mÈt ng≠Íi mã, t´i chæc chæn rªng, em sœ hπnh phÛc, v◊ em c„ mã. Mã em sinh ra em tı t◊nh y™u vµ c´ ch†p nhÀn gi∏n Æoπn c∂ nghi÷p ca s‹ Æang nÊi v◊ Æi“u Æ„. B™n cπnh em, cfln c„ bË. BË em, tr´ng th≠ sinh h¨n nh˜ng bi÷t danh hay nh˜ng c©u chuy÷n mµ ng≠Íi ta v…n ÆÂn thÊi, nh≠ng nh˜ng ¯ng xˆ cÒa anh khi H Ng‰c Hµ mang b«u khi’n nhi“u ng≠Íi kh∏c ph∂i x†u hÊ. ß„ lµ c∏ch ¯ng xˆ cÒa mÈt ng≠Íi Ƶn ´ng vÌi ng≠Íi Ƶn bµ mµ h‰ y™u: {T´i l™n ti’ng b∂o v÷ Hµ - ng≠Íi phÙ n˜ b™n cπnh m◊nh v◊ kh´ng muËn c„ th™m nh˜ng Æi“u buÂn, chuy÷n b´i nh‰ gia Æ◊nh ∂nh h≠Îng tÌi con t´i}. Em bä Æ∑ Æ≠Óc sinh ra, tı t◊nh y™u cÒa mã vµ cÒa cha nh≠ th’! § Thanh Vi

 105


Hµnh tr◊nh lµm mã

C„ mÈt t◊nh y™u mµ mã lµm nh©n ch¯ng N

’u mã sinh con tı {Ɔy}, hay g‰i mÈt c∏ch lfich s˘ lµ {lflng}, th◊ bË sinh con ra chæc chæn tı tr∏i tim. BË y™u T∏o mÈt c∏ch r†t kh∏c mã, r†t ÆÛng ki”u {Ƶn ´ng vÌi nhau}, kh´ng mµu mÃ, kh´ng hoa m¸ nh≠ng ch©n thÀt vµ r†t ÆÁi... ©m th«m! Mã rÒ bË Æi h‰c lÌp ti“n s∂n, bË gÀt Æ«u Æi cÔng ngay. BË cfln th˘c hµnh tæm cho em bä tr≠Ìc s˘ l∏c mæt cÒa c∏c ´ng bË kh∏c vµ c´ gi∏o. BË chi“u mã h¨n r†t nhi“u tı khi c„ con. BË vËn ngÒ r†t say, nh≠ng c¯ nˆa Æ™m mã bfi chuÈt rÛt, vıa Û Ì lµ bË bÀt dÀy nh≠ ph∂n xπ vµ næn ch©n cho mã. B∏c s¸ khuy™n uËng vi™n sæt cÔng n≠Ìc hoa qu∂ cho d‘ h†p thÙ, vÀy lµ tËi nµo bË cÚng h◊ hÙi væt hai qu∂ cam to cho mã. Mã b©y giÍ mµ thi’u n≠Ìc cam nguy™n ch†t, kh´ng th™m n≠Ìc, kh´ng th™m Æ≠Íng cÒa bË lµ ng≠Íi Æ©m ra {trËng væng}. Mã Æi si™u ©m 4 chi“u v“, chÙp ∂nh con Æ” lµm mµn h◊nh Æi÷n thoπi, bË th◊ l™n mπng t◊m Æ≠Óc c∏i ∂nh hÊ con, Æ∆t ngay lµm desktop. BË r†t ch®m n„i chuy÷n vµ ch¨i ÆÔa cÔng con, tı hÂi con cfln bä bªng hπt ÆÀu. LÛc Æ«u bË chÿ n„i nh˜ng c©u ƨn gi∂n vµ l∆p lπi: {BË Æ©y, con Î trong Ɔy th’ nµo? C„ vui kh´ng?}. H´m nµo m÷t qu∏ vµ kh´ng ngh‹ ra g◊ th◊ ∏p tai vµo bÙng mã rÂi b∂o: {\,..., th’ µ.., th’ c¯ ra Æ©y rÂi t›nh nhä,...}. Mã thæc mæc lµ t›nh chuy÷n g◊, th◊ bË b∂o: {Chuy÷n ri™ng cÒa bË con anh, em lµm sao

106 

Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một... chàng trai. Điều đặc biệt là mẹ đang mang chàng trai ấy ở trong lòng, nên tình yêu của họ muốn thể hiện cho nhau để phải qua mẹ hết, nên mẹ dĩ nhiên là nhân chứng của tình yêu ấy...

th≠ gˆi con y™u nghe Æ≠Óc?}. GiÍ th◊ bË cfln tr™u ÆÔa vÌi con n˜a, sinh ÆÈng vµ k’t nËi læm rÂi! BË vËn kh´ng gi·i nhÌ ngµy th∏ng, sinh nhÀt cÒa m‰i ng≠Íi trong nhµ cÚng ph∂i Æ” {nhæc vi÷c} trong Æi÷n thoπi, nh≠ng sË tu«n cÒa con th◊ nhÌ vanh v∏ch, mã cfln thÿnh tho∂ng kh´ng nhÌ, ph∂i l´i lfich ra ngÂi Æ’m tıng tu«n. BË lu´n lu´n ÆÃo mã tı khi c„ con. ß≠Íng Hµ NÈi gÀp gh“nh lµ th’, giao th´ng Hµ NÈi x´ b lµ th’, nh≠ng bË lu´n Æ∂m b∂o mã Æ≠Óc ™m nh†t, v˜ng nh†t khi ngÂi sau. ß’n giÍ th◊ mã cfln ch∂ nhÌ gi∏ x®ng bao nhi™u v◊ g«n 9 th∏ng rÂi chºng bao giÍ Æi ÆÊ x®ng. BË cfln h∏t cho con nghe vµ mã ghi ©m lπi, Æ” sau nµy con cfln nghe lπi n˜a. BË cÚng ch‰n cho con mÈt bµi T∏o ca - lµ bµi New Soul ›, lÍi r†t ˝ ngh‹a vµ cfln lµ qu∂ng c∏o cÒa Macbook Air ;))

L^A ƒM . 8.2010


Hµnh tr◊nh lµm mã

c„ T∏o, bË ch†p nhÀn Î nhµ kh´ng c„ mπng, hπn ch’ xem phim Æ” tr∏nh nh˜ng tia c„ hπi tı m∏y t›nh ∂nh h≠Îng Æ’n T∏o. Bµ ngoπi quen Î b÷nh vi÷n mã sinh T∏o, n™n sœ vµo phflng ÆŒ cÔng. Mã th◊ ph©n v©n vi÷c c„ n™n Æ” bË vµo hay kh´ng, v◊ lÛc †y tr´ng mã sœ kinh læm! Nh≠ng bË th◊ xung phong vµo cÔng, bË muËn ch¯ng ki’n gi©y phÛt con v≠Ót rµo, vµ mÿm c≠Íi Æ„n con Æ’n vÌi th’ giÌi rÈng lÌn nµy. Cµng nh˜ng ngµy cuËi, mã cµng n∆ng n“ th◊ bË cµng v†t v∂. Nˆa Æ™m mã muËn xoay ng≠Íi, bË cÚng ph∂i dÀy Æ” xoay cho mã, Æi c«u thang bË cÚng ph∂i ÆÏ mã, bË cÚng thay mã lµm h’t vi÷c nhµ n˜a. Sæp tÌi mã nghÿ 4 th∏ng Æ” ch®m con, nh≠ng bË vıa Æi lµm, vıa ph∂i ÆÏ Æ«n mã, cfln ph∂i h¯ng chfiu nhi“u stress sau sinh cÒa mã, nhi÷m vÙ cÒa bË n∆ng n“ læm Æ©y. Nh≠ng bË lµ si™u nh©n, vµ bË y™u con v´ bÍ b’n, bË chæc chæn sœ lµ mÈt ´ng bË tuy÷t vÍi, T∏o nhÿ? § M†y ngµy t’t nghÿ dµi, nh≠ng bË toµn ph∂i v“ qu™ c∂ hai h‰. BË Æi c∂ ngµy, v“ Æ’n cˆa Æ∑ g‰i r‚ to: {Thªng T∏o cÒa bË Æ©u rÂi?}. Mã c¯ ngh‹ Æ’n c∂nh T∏o lÌn, chπy ra ´m ch«m l†y bË th◊ th›ch ph∂i bi’t! Con sinh vµo cung Song Ng≠, bË ngÂi tra s∏ch xem t›nh c∏ch con th’ nµo, rÂi r†t sung s≠Ìng ph∏t hi÷n ra cung Xˆ N˜ cÒa bË r†t hÓp vÌi Song Ng≠, c„ th” kh›ch l÷ vµ lµm bπn tri ©n cÒa nhau. BË r†t th›ch chÙp ∂nh mã khi mang b«u, cho dÔ mã ph∂n ÆËi quy’t li÷t v◊ Æ©y lµ thÍi gian mã tr´ng › ã nh†t. Nh≠ng may sao bË chÙp r†t ngh“, n™n tr´ng mã l™n ∂nh cÚng kh´ng Æ’n nÁi kinh hoµng læm :D BË hÂi x≠a v“ nhµ lµ bÀt m∏y t›nh, vµo mπng, xem phim, update tin t¯c c´ng ngh÷. Nh≠ng khi

Mã T∏o


Hµnh tr◊nh lµm mã

Hi÷ntπilµmÈt m„nquµ

th≠ gˆi con y™u

C

„ nhi“u Æ™m mã nªm m¨ th†y con, chÿ lµ h◊nh hµi tr™n mµn h◊nh si™u ©m Æen træng. Con Î ngay Ɔy, trong bÙng, chÿ c«n Æ∆t tay l™n bÙng lµ c∂m th†y b™n trong c„ Æi“u g◊ Æ„ thÀt thi™ng li™ng, Æang vÀn ÆÈng, Æang lÌn l™n... Mã nh◊n th†y bµn tay con c„ ÆÒ n®m ng„n nh·, Æang mÎ ra v…y v…y, lÛc ng‰ nguÀy, lÛc lπi Æ∆t l™n bÙng, l™n Æ«u che l†y m∆t... Ch©n con lµ c∂ mÈt s˘ k˙ di÷u, ÆÔi nµy, ch©n nµy, bµn ch©n nµy... Hai bµn ch©n bä x›u vµ nh˜ng ng„n nh· trfln trfln... RÂi bµn ch©n †y sœ in d†u khæp n¨i con nhÿ... Tr∏i tim bä nh· cÒa con Æang ÆÀp, b∏c s¸ b∂o tr∏i tim con h¨n 90% hoµn toµn b◊nh th≠Íng kh·e mπnh. Tr∏i tim †y Æang ÆÀp Æ” mang m∏u Æ’n cho c∏c bÈ phÀn bä nh· cÒa con lÌn l™n tıng ngµy. Tr∏i tim †y m∏ch cho mã bi’t con Æ∑ Æ’n vÌi cuÈc ÆÍi cÒa mã vµ Æang ÆÀp trong c¨ th” mã... GiÍ Æ©y mã kh´ng cfln c´ ƨn n˜a, mã lu´n c„ con.

108 

Nh≠ng ngay c∂ trong m¨, Æ´i khi mã v…n th†y lo læng cho nh˜ng b†t th≠Íng con c„ th” g∆p ph∂i. Ngay c∂ trong m¨ mã v…n m¨ h c∂m th†y c¨n rÔng m◊nh Î sËng l≠ng. Nh≠ng trong hµng nghÿn tÿ li ti nh˜ng b†t th≠Íng vµ b◊nh th≠Íng, mã v…n tin con Æang cÔng mã sËng trong mÈt hi÷n tπi tuy÷t Æãp vµ cÔng dÚng c∂m Æ„n nhÀn t≠¨ng lai ph›a tr≠Ìc. Mã v…n nh◊n th†y con khi mã Æ∑ th¯c dÀy. H◊nh ∂nh cÒa con lu´n trong t©m tr› mã... thÀt r‚, thÀt th©n th≠¨ng. Mã cÔng con Æi qua mÈt ngµy, cÔng h∏t nh˜ng c©u h∏t nh· tr™n xe bu˝t, cÔng ®n s∏ng, lµm vi÷c, ®n tr≠a, l≠Ìt web, vi’t blog... cÔng ÆÓi bË Æ’n Æ„n v“ nhµ... cÔng bµ ngoπi ®n tËi... cÔng Æi dπo vÌi bË vµ uËng trµ xanh... chπm vµo nhau Æ” chµo

h·i vµ t∏n phät tr™n gi≠Íng. Xem phim cÔng nhau, nghe nhπc cÔng nhau vµ c≠Íi {h“nh h÷ch} cÔng nhau...

Mã tÀn h≠Îng m„n quµ cÒa hi÷n tπi cÔng con. Vµ mã sœ sËng thÀt hπnh phÛc tıng gi©y phÛt cÒa hi÷n tπi... Cfln t≠¨ng lai, Æ„ lµ vi÷c Æ” mai t›nh, chºng ai ngÂi l™n k’ hoπch s∏ng mai ®n x´i xäo hay ch∏o s≠Ín vµo lÛc 4h chi“u... con nhÿ! Y™u con, § Mã Mins

L^A ƒM . 8.2010


Mẹ tận hưởng món quà của hiện tại cùng con. Và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc từng giây phút của hiện tại… Ånh chÿ mang t›nh minh h‰a. Photo: Phπm Huy Long


WEEKLY ME

GIA ĐÌNH

ô

tr™n phË hµng B´ng, hai hµng c©y b™n Æ≠Íng ng∂ t∏n vµo nhau Î t›t tr™n cao... ßi tı xa chÿ nh◊n th†y mÈt vflm xanh bi’c toµn nh˜ng m«m non mÌi nhÛ

ß´i khi th†y nhÌ, c∂m gi∏c cÒa nh˜ng ngµy t˘ do, buÊi s∏ng ngÂi sau xe ng≠Íi y™u, d˘a Æ«u vµo vai, ngˆi mÔi n≠Ìc hoa thoang tho∂ng, mÔi t„c ngai ng∏i. Hai Ưa sœ lflng vflng Æi ®n phÎ n„ng, Æi uËng cafe, l™ la Æ’n muÈn lµm... V´ lo... Nh≠ng sœ kh´ng Æ∏nh ÆÊi c∂m gi∏c v´ lo †y l†y nh˜ng s∏ng cÔng anh th¯c dÀy tr™n gi≠Íng. Mi÷ng lµu bµu cµu nhµu v◊ kh´ng kh› lπnh trong phflng, v◊ ch©n thfl ra kh·i ch®n, v◊ s˘ l≠Íi bi’ng

110 

†m ∏p. Sœ kh´ng Æ∏nh ÆÊi b†t c¯ c∂m gi∏c nµo l†y vflng tay anh nhà nhã, ©u y’m, l†y nh˜ng lÍi thÒ thÿ khµo khµo buÊi s∏ng anh vÁ v“ Ưa con trong bÙng... LÛc nµo anh cÚng n„i {´i th≠¨ng vÓ qu∏} bªng c∏i gi‰ng bi kfich nhu«n nhuy‘n lµm m◊nh c≠Íi khµnh khπch trong lflng. Vµ rÂi chu´ng b∏o th¯c sœ k™u,.. anh sœ dÀy tr≠Ìc, lfich kfich trong nhµ tæm, dÔng n≠Ìc lµm ti’ng m∏y b¨m k™u r◊ r◊...anh quay lπi phflng, mang Æ«y mÔi xµ phflng vµ mÔi n≠Ìc lπnh... rÂi ti’ng thæt l≠ng qu«n leng keng va vµo nhau. Anh m∆c Jean, s¨ mi nh«u, kho∏c l™n m◊nh mÁi ngµy 1 c∏i ∏o gi„ kh∏c nhau... Anh chπy ra gi≠Íng h´n tπm bi÷t vÓ, lu´n vÈi v∑ nh≠ng kh´ng qu™n nhæc vÓ m†y c©u g◊ Æ„ vÌ v»n v´ ngh‹a. M◊nh sœ th“u thµo b∂o anh Æıng Æ„ng cˆa phflng Æ”

L^A ƒM . 8.2010


WEEKLY ME

∂i Nh˜ng tr m nghi÷ cÒa Linh i ∏ Evil - c´ gtı t Æ∆c bi÷ k Faceboo

m◊nh n„i chuy÷n v‰ng ra vÌi mã cho d‘. Anh Æi ra cˆa, ti’ng cˆa sæt ngoµi nhµ mi’t vµo cπnh t≠Íng, ti’ng kh„a mÎ ra Æ„ng vµo...

tay m◊nh, Æi chÀm h¨n m◊nh mÈt nhfip.

Anh Æi xuËng c«u thang...rÂi m‰i th¯ lπi ch◊m vµo y™n l∆ng

M◊nh lπi ti’p tÙc chπy xe tr™n phË mÈt m◊nh, rœ tı Qu∏n S¯ ra Hµng B´ng, n¨i nh˜ng vflm c©y xanh m≠Ìt Æan vµo nhau Î t›t tr™n cao... C„ c∏i g◊ r†t ™m ∂ lan trong ng≠Íi mÁi khi chπy xe ch«m chÀm vµo buÊi s∏ng tr™n con Æ≠Íng †y. C„ c∏i g◊ r†t ™m ∂ trong tim khi mÁi ngµy Æ≠Óc bæt Æ«u cÔng vÌi nh˜ng ng≠Íi th≠¨ng y™u trong gia Æ◊nh bä nh· cÒa m◊nh.

M◊nh xoay ng≠Íi cuËn m†y lÌp ch®n ch∆t th™m quanh ng≠Íi, cË nhæm mæt m¨ mµng th™m chıng 30 phÛt. Ng≠Íi Æ„i xÿu v◊ kh´ng ®n Æ≠Óc g◊ c∂ tËi, l≠ng Æau nh≠ d«n... MÈt lÛc sau Î nhµ ngoµi, mã Æ∑ dÀy, lfich kfich quanh phflng. Mã sœ Æ∆t mÈt ca n≠Ìc s´i nh· tr™n b’p gas, pha cho m◊nh mÈt cËc s˜a ong chÛa vÌi 1 th◊a mÀt ong bä x›u x›u. 8h15 hai mã con Æi bÈ ra nhµ xe. Gi„ thÊi lµnh lπnh, mã kho∏c

8.2010 . L^A ƒM

ß≠a mã Æi ®n s∏ng, rÂi Æ≠a mã vµo vi÷n.

Vµ rÂi sœ sÌm th´i... m‰i chuy÷n sœ Ên... § LinhEvil

 111


PHïNG S#

Gˆi con

M√U GIÉO thôi thì

tr≠Ìc Æ’n ngµy h´m sau mÌi xin Æ≠Óc mÈt bÈ h s¨ tπi tr≠Íng m«m non T h µ n h c´ng A. Th’ mµ c∂ nhµ ngµy h´m Ɔy n„i c≠Íi hÿ h∂, kh´ng kh› rÈn rµng nh≠ lµ c„ cÁ. Th’ mÌi bi’t c∏i gi∏ cÒa tr≠Íng c´ng lÀp. H‰c ph› rŒ, ch†t l≠Óng gi∏o dÙc Æ≠Óc gi∏m s∏t k¸ l≠Ïng, nhµ tr≠Íng Æ≠Óc Æ«u t≠ mua thi’t bfi tËt, Æ ch¨i Æãp. Chÿ c„ Æi“u, nh◊n s‹ sË h‰c sinh trong mÈt lÌp th◊ {khi’p!}

gˆi mÈt ni“m tin Tr≠Íng c´ng th◊ qu∏ kh„!

H´m 1/7, xem tr™n tivi c∏c bË c∏c mã x’p hµng chen chÛc tr≠Ìc cÊng tr≠Íng m«m non c´ng lÀp Æ” xin h s¨ nhÀp h‰c tr≠Íng c´ng cho con mµ th†y h∑i. Chfi bπn t´i, Î khu tÀp th” Thµnh C´ng, bË vµ bµ nÈi thay phi™n nhau x’p hµng tı 6h chi“u h´m

112 

Ånh trong bµi chÿ mang t›nh minh hoπ Trang nµy: GiÍ h‰c tπo h◊nh cÒa c´ vµ trfl. Trang b™n: PhÙ huynh chÍ nÈp ƨn xin h‰c cho con tπi mÈt tr≠Íng M«m non Î ThÒ Æ´.

MÁi lÌp h‰c Î c∏c tr≠Íng m«m non c´ng lÀp c„ kho∂ng 50 bä. Nhi“u tr≠Íng {Æi”m}, tr≠Íng c„ ti’ng dπy tËt, h‰c tËt, mÁi lÌp cfln l™n Æ’n 70-80 bä. Ngh‹ Æ’n c∂nh con Æi h‰c, m†y chÙc nh„c chen nhau trong mÈt c®n phflng, Æ’n Ưng cÚng chÀt, n„i g◊ Æ’n vui ch¨i?

VÀy lµ chÛng t´i lπi h≠Ìng Æ’n c∏c tr≠Íng t≠ thÙc

Tr≠Íng t≠ thÙc b©y giÍ nhi“u læm. Quanh khu t´i Î, c„ Æ’n hµng chÙc tr≠Íng. Tr≠Íng nµo khi Æ’n h·i cÚng Î trong t◊nh trπng {open}. ThÀm ch›, c„ tr≠Íng cfln gi®ng paneau nhÀn trŒ tı 3 th∏ng tuÊi, c„ tr≠Íng nhÀn tr´ng con cho bË mã Æi du lfich mÔa hÃ.

L^A ƒM . 8.2010


PHïNG S# Nh≠ng v†n Æ“ lπi kh´ng ƨn gi∂n th’. ß«u th∏ng 7, tr™n webtretho xu†t hi÷n c∂ mÈt topic b™u danh c∏c tr≠Íng mµ c∏c mã n™n tr∏nh xa. ô Æ„ k” toµn nh˜ng chuy÷n rÔng rÓn. Nµo lµ c„ ch∏u Æi h‰c v“, mã cho ®n xong th◊ n´n, mã ch≠a kfip n„i g◊ con Æ∑ kh„c rÛ l™n {kh´ng ®n Æ©u, chua læm}. H·i ra th◊ Î lÌp c´ gi∏o Æ∑ bæt con ®n lπi c∏i th¯ con Æ∑... n´n ra! C„ ch∏u bä th◊ m†y n®m sau khi Æi h‰c, v…n cfln gi˜ nguy™n t≠ th’ nªm ´m... chim khi Æi ngÒ v◊ sÓ... Æ∏i d«m. Nguy™n do lµ tπi c∏c c´ Î tr≠Íng m«m non bæt con Æi ngÒ th◊... kh´ng Æ≠Óc Æ∏i, vµ v◊ th’, suËt m†y n®m trÍi, con c¯

Nga g‰i Æi÷n h·i Phflng Gi∏o dÙc quÀn C«u Gi†y, th◊ mÌi hay c¨ sÎ c„ gi†y phäp, nh≠ng chÿ lµ Nh„m lÌp m«m non t≠ thÙc, ch¯ kh´ng ph∂i lµ Tr≠Íng m«m non t≠ thÙc. R†t nhi“u c¨ sÎ m«m non ch≠a ÆÒ ti™u chu»n lµ tr≠Íng mµ mÌi chÿ lµ nh„m lÌp, nh≠ng Æ∑ t˘ x≠ng tr≠Íng, ho∆c ®n gian bªng c∏ch l≠Óc bÌt tı, thµnh {m«m non t≠ thÙc}. Trong khi Æ„, ti™u chu»n gi˜a tr≠Íng, nh„m lÌp vµ lÌp m«m non t≠ thÙc c„ mÈt kho∂ng c∏ch v“ c¨ sÎ vÀt ch†t, sË

C∏c tr≠Íng xfin giÍ cÚng nhi“u. Hµng khÒng th◊ c„ Maple Bear Î Vincom, h‰c ph› khÒng nh†t, h‰c vÌi 100% c´ n≠Ìc ngoµi l™n Æ’n 800$ mÁi th∏ng, dπng xoµng xoµng, nˆa T©y nˆa Vi÷t cÚng ph∂i 400$. D‘ thÎ h¨n lµ Kinderworld 3.300 USD/n®m h‰c, Koala

T›nh chuy÷n cho con Æi h‰c m…u gi∏o Î Æ©u tı lÛc c„ b«u, mµ giÍ, khi cu Bin h¨n 2 tuÊi, chÛng t´i v…n ch≠a quy’t Æ≠Óc. Th´ng tin th◊ nhi“u chi“u, ng≠Íi nµy n„i hay, ng≠Íi kia ch™ dÎ, dæt d›u nhau Æ’n tÀn n¨i xem tr≠Íng, lπi th†y hoang mang... ph∂i nhfin ti”u trong giÍ ngÒ tr≠a. MÌi nh†t lµ vÙ bÌt xän Æ’n nˆa ti“n ®n cÒa c∏c con Î tr≠Íng Bibihome, Lπc Trung, Hµ NÈi, hay c´ gi∏o t∏t mÈt bä 18 th∏ng Î tr≠Íng Wonderland, ß“n Lı, Hµ NÈi Kh´ng chÿ nh˜ng chuy÷n m≠Íi m≠¨i nh≠ th’, nhi“u tr≠Íng {lÀp lÍ Æ∏nh lÀn con Æen}, khi’n c∏c mã chÿ cfln bi’t Ưng Î ng∑ ba Æ≠Íng khi ph∏t hi÷n ra s˘ vi÷c. Mã Énh Nga Î Trung Y™n th◊ k” chuy÷n, khi Æ’n tr≠Íng m«m non cÒa con xin gi†y khen Æ” v“ c¨ quan l‹nh ph«n th≠Îng nh©n ngµy 1.6 mÌi hay lµ tr≠Íng kh´ng c„ con d†u. Lo con m◊nh h‰c Î mÈt n¨i kh´ng phäp, chfi

8.2010 . L^A ƒM

l≠Óng gi∏o vi™n, h‰c sinh... d…n Æ’n h‰c ph› Î c∏c lÌp, nh„m lÌp rŒ h¨n nhi“u so vÌi tr≠Íng. LÌp m«m non t≠ thÙc th≠Íng c„ h‰c ph› tı 400.000600.000 ÆÂng/th∏ng, cfln nh„m lÌp m«m non t≠ thÙc th◊ thu h‰c ph› tı 800.000-1 tri÷u ÆÂng/ th∏ng.

Ch†t l≠Óng cao, cÚng b∏t nh∏o

L∆n lÈi t◊m tr≠Íng gˆi con, vÓ chÂng t´i cÚng Æfinh nghi’n r®ng cho con h‰c tr≠Íng xfin, mong ti“n nµo cÒa †y, con m◊nh Æ≠Óc h‰c chÁ tËt, cfln h¨n lµ gˆi con nh˜ng chÁ m◊nh kh´ng y™n t©m.

House 2.688 USD/n®m, O'Hana 3.930/n®m hay Global 3.000 USD/ n®m. Theo qu∂ng c∏o, Æ©y lµ c∏c tr≠Íng quËc t’, li™n k’t Ƶo tπo vÌi n≠Ìc ngoµi hay lµ song ng˜, h‰c ti’ng Anh vÌi ng≠Íi b∂n x¯, ch≠¨ng tr◊nh h‰c k’t hÓp gi˜a truy“n thËng Vi÷t Nam vÌi s˘ n®ng ÆÈng ngoπi, c∏c c´ gi∏o Æ≠Óc Ƶo tπo c®n b∂n, y™u trŒ, nhi÷t t◊nh, Æ∂m b∂o c∏c bä theo h‰c, Æ’n lÛc Æi h‰c lÌp mÈt c„ th” n„i Æ≠Óc ti’ng Anh kh∏ tr´i ch∂y... C∏c tr≠Íng gæn m∏c {ch†t l≠Óng cao} hay {cao c†p} nh≠ ColorHouse c„ m¯c h‰c ph› 2.600.000ÆÂng/th∏ng/bä, m«m non cao c†p Just Kids thu 200

 113

Ì


PHïNG S#

***

C´ng lÀp, t≠ thÙc hay ch†t l≠Óng cao? CuËi cÔng, gˆi con v…n ph∂i gˆi, vµ Ƶnh ch‰n li“u mÈt tr≠Íng mµ khi ti’p xÛc, c„ c∂m gi∏c c´ chÒ tr≠Íng lµ ng≠Íi tˆ t’, c∏c bä Æang h‰c Î Æ„ c„ vŒ vui t≠¨i, c¨ sÎ vÀt ch†t nh◊n qua lµ tπm Æ≠Óc, vµ cuËi cÔng lµ m¯c h‰c ph› phÔ hÓp vÌi tÛi ti“n. Th´i th◊, c¯ gˆi mÈt ni“m tin. C∏c c´ dπy m«m non, chæc cÚng ph∂i y™u ngh“, nh˜ng tr≠Íng hÓp mµ m◊nh Ɖc Æ≠Óc tr™n mπng, c„ lœ chÿ lµ con s©u b· r«u nÂi canh, vµ n’u c∂ mÈt x∑ hÈi, nh◊n Æ©u cÚng th†y b®n kho®n, chæc lµ kh„ sËng læm. §

Nguy™n BÈ tr≠Îng BÈ Gi∏o dÙc ßµo tπo Phπm Minh Hπc

M«m non quËc t’ T# PHONG CH` KH§NG Cï CHU¬N {ô n≠Ìc ta, chu»n quËc gia th◊ c„, chu»n quËc t’ th◊ kh´ng c„. C∂ n≠Ìc cÚng chÿ c„ 10% tr≠Íng chu»n quËc gia. C¯ g‰i quËc t’ th’ theo t´i lµ kh´ng ÆÛng, ngay Æ’n Æπi h‰c cfln kh´ng ÆÛng huËng chi Î m«m non. ô ta c∏c tr≠Íng m«m non c¯ g‰i quËc t’, h‰ t˘ phong th’ ch¯ kh´ng c„ chu»n nµo c∂. V“ tr≠Íng m«m non song ng˜, theo t´i dπy ngoπi ng˜ ph∂i c„ quy Æfinh nh≠ng Î ta c¯ dπy tı m…u gi∏o. T´i ngh‹ VÙ m«m non c„ tr∏ch nhi÷m t≠ v†n vÌi BÈ tr≠Îng BÈ Gi∏o dÙc Æ” ra mÈt v®n b∂n quy Æfinh tıng ÆÈ tuÊi ph∂i dπy c∏i g◊. Chºng hπn, c∏c ch∏u m…u gi∏o, ph∂i bi’t chuy÷n Vi÷t Nam, n„i vµ h‰c ti’ng Vi÷t. Hi÷n nay, t´i th†y nhi“u ch∏u ti’ng Vi÷t n„i kh´ng r‚ Æ∑ bæt h‰c ti’ng Anh, tr≠Íng bæt thi c∂ bªng ti’ng Anh. Theo t´i c∏c c¨ quan qu∂n l˝ lµ UBND QuÀn, huy÷n c„ tr∏ch nhi÷m khi cho phäp mÎ tr≠Íng th◊ ph∂i xät r†t c»n thÀn tr™n th˘c Æfia ch¯ kh´ng tr™n h s¨, kh´ng th” Æ” s¨ hÎ d…n Æ’n vi÷c mÎ Â πt, bıa b∑i. Kh´ng Æ≠Óc mÎ ra d‘ d∑i rÂi lπi Æ„ng cˆa mÈt c∏ch d‘ dµng. Tr≠Íng h‰c lµ mÈt n¨i Æ∆c bi÷t, kh´ng th” th›ch mÎ lµ mÎ mµ th›ch Æ„ng th◊ Æ„ng cˆa ngay Æ≠Óc. ß„ng cˆa th◊ c∏c em Æ∑ vµo h‰c th◊ Æi Æ©u?}

Phπm Hπnh

114 

L^A ƒM . 8.2010

Ånh trong bµi chÿ mang t›nh minh hoπ

USD mÁi th∏ng cho ch≠¨ng tr◊nh h‰c song ng˜... Tuy nhi™n, nhi“u tr≠Íng cÚng chÿ che mæt phÙ huynh bªng nh˜ng c¨ sÎ vÀt ch†t nh◊n th†y, cfln th˘c t’ gi∏o dÙc nh≠ th’ nµo cÚng cfln lµ mÈt c©u chuy÷n dµi. ChÛng t´i Æ’n th®m tr≠Íng P. - mÈt tr≠Íng quËc t’ Î Æ≠Íng Hµng ChuËi, nhÀn trŒ tı 18 th∏ng, thu 200$ mÁi th∏ng. Tr≠Íng c„ b” b¨i trong nhµ, phflng l∏t gÁ rÈng, tho∏ng m∏t, Æi“u hfla bÀt 24/24, phflng n†u ®n sπch tinh, Æ Æπc b„ng lÈn... C¨ sÎ vÀt ch†t vµo hµng Æãp, nh≠ng khi nh◊n l™n t≠Íng, th†y dflng ch˜ ti’ng Anh c´ vi’t cho con xem th◊ t´i cÚng giÀt c∂ m◊nh, li÷u con t´i sœ h‰c Æ≠Óc bao nhi™u ti’ng Anh Î n¨i mµ mÈt c©u ti’ng Anh vi’t cho con cÚng sai? ߆y lµ cfln ch≠a k” c´ gi∏o n„i ti’ng Vi÷t kh´ng chu»n, thÀm ch› cfln n„i ng‰ng. C„ quy Æfinh th’ nµo lµ tr≠Íng m«m non ch†t l≠Óng cao, tr≠Íng m«m non cao c†p hay m«m non song ng˜ hay kh´ng? ß„ lµ c©u h·i mµ c∂ hai vÓ chÂng t´i t˘ h·i khi rÍi kh·i tr≠Íng P. Th˘c t’ th◊, hi÷n nay Î Vi÷t Nam, kh´ng c„ quy Æfinh nµo v“ ph©n loπi tr≠Íng nµy c∂! Hµ NÈi hi÷n chÿ c„ tr≠Íng song ng˜ tı c†p THCS trÎ l™n. ô c†p ti”u h‰c mÌi chÿ c„ mÈt vµi lÌp song ng˜ ti’ng Ph∏p ch¯ ch≠a h“ c„ quy Æfinh nµo v“ {tr≠Íng m«m non song ng˜} nh≠ c∏c tr≠Íng v…n t˘ x≠ng.


PHïNG S#

C∏c mã, c∏c bË Æang ch‰n tr≠Íng th’ nµo, gi∏m s∏t nhµ tr≠Íng ra sao? BË ß®ng H∂i (L∏ng Hπ), c„ con trai h‰c tr≠Íng M«m non TuÊi hoa

Tr≠Íng mµ vÓ chÂng t´i ch‰n lµ h‰c ph› vıa ph∂i nh≠ng ph∂i c„ uy t›n, c„ ch†t l≠Óng tËt. T´i kh´ng quan t©m Æ’n chuy÷n ®n bÌt b˜a ®n cÒa c∏c con, v◊ chÿ h¨n 10 ngh◊n mÈt ngµy th◊... Æ∏ng g◊ mµ bÌt? T´i th≠Íng h·i con, b› Æao h´m nay c„ n†u vÌi t´m, vÌi thfit kh´ng? (v◊ th˘c ƨn nhµ tr≠Íng ghi vÀy), h·i con c„ ngon mi÷ng kh´ng? tr≠Íng n†u ®n ngon h¨n Î nhµ kh´ng? C„ g◊ trŒ sœ n„i cho m◊nh bi’t h’t.

Mã Di÷u ThÛy c„ con h‰c tr≠Íng M«n non Hoa S˜a

T´i th≠Íng h·i han, quan s∏t con: ch∏u c„ vui vŒ kh´ng hay buÂn b˘c, ch∏u th›ch Æ’n lÌp hay sÓ s÷t, kh„c l„c. N’u c„ bi”u hi÷n nµo Æ„ c∏c mã, c∏c bË n™n h·i han con c∏i, vµ h·i han c∂ c´ gi∏o n˜a.

MÈt phÙ huynh Î V®n Qu∏n, c„ con h‰c M«n non Thanh Xu©n Bæc

MÈt n®m tr≠Ìc khi cho ch∏u Æi lÌp, t´i {dÀm dπp} c∂ g«n 10 chÁ, c´ng lÀp vµ t≠ thÙc Æ“u c„. C„ nh˜ng tr≠Íng t≠ thÙc h‰c ph› l™n tÌi c∂ 3 tri÷u ÆÂng, Æ≠Óc qu∂ng c∏o lµ ch†t l≠Óng cao nh≠ng t´i cÚng kh´ng cho con h‰c vÌi l˝ do: c∏c tr≠Íng Æ∆t n∆ng kinh doanh qu∏.

BË Duy C≠Íng (Minh Khai) c„ con h‰c tr≠Íng M«m non T´ Hi’n Thµnh (Kim Ng≠u)

Tr≠Íng t≠ thÙc th◊ s©n bä, h«u nh≠ c∏c ch∏u kh´ng c„ khu´n vi™n Æ” ch¨i, t´i cÚng Æ” ˝ c∏c tr≠Íng c´ng lÀp, nh≠ng kh„ xin qu∏, Ƶnh cho ch∏u vµo tr≠Íng nµy cho g«n nhµ vµ h‰c ph› chÿ h¨n 1 tri÷u ÆÂng. Khi Î mÈt vµi tr≠Íng x∂y ra chuy÷n ®n bÌt ti“n ®n cÒa con t´i cÚng l®n t®n, nh≠ng r‚ rµng kh„ c„ h◊nh th¯c nµo ki”m tra vi÷c nµy c∂. V“ nhµ Ƶnh th≠Íng xuy™n h·i ch∏u xem Î lÌp con Æ≠Óc ®n g◊, c´ c„ Æ∏nh con kh´ng?

Mã HÂng V©n (Trung Hfla- Nh©n Ch›nh) c„ con h‰c tr≠Íng M«n non L˝ Th∏i TÊ 2

T´i th›ch tr≠Íng t≠ thÙc, ph∂i Æ„ng c∂ m†y tri÷u, nh≠ng Æ„ng {trfln vo} kh´ng ph∂i th™m kho∂n nµo kh∏c. Tr≠Ìc con m◊nh h‰c tr≠Íng c´ng lÀp th◊ ph∂i Æi c´ gi∏o, mµ lµm sao Æ“u nhau gi˜a c∏c c´ Æ≠Óc ch¯? M◊nh sÓ ki”u thi Æua thµnh t›ch cÒa c∏c tr≠Íng Î Vi÷t Nam. M◊nh quan Æi”m Î tuÊi nµy con Æ≠Óc h‰c, Æ≠Óc ch¨i theo ÆÛng ÆÈ tuÊi lµ tËt nh†t. § ßÁ HÓp

8.2010 . L^A ƒM

 115


PHïNG S#

Hµ NÈi:

BÌt xän h¨n mÈt nˆa ti“n ®n

Con sË thËng k™ thÀt s˘ Æ∑ kh´ng Æ≠Óc ti’t lÈ. Tuy nhi™n sau c∏c buÊi h‰p gi˜a c∏c bË, c∏c mã vµ nhµ tr≠Íng, thÍi gian gian lÀn Æ≠Óc quy’t Æfinh t›nh tı ngµy 1.1.2010 cho Æ’n ngµy 17.6.2010 - ngµy s˘ vi÷c bfi vÏ lÎ vµ c∏c phÙ huynh tri÷u tÀp cuÈc h‰p kh»n c†p.

MÈt tr≠Íng m«m non

bÌt xän

ti“n ®n cÒa trŒ

Th∏ng b∂y, di‘n Ƶn Web TrŒ th¨ bfi ÆËt n„ng bÎi scandal Æ’n tı tr≠Íng B. - quÀn Hai Bµ Tr≠ng, Hµ NÈi: Nhµ tr≠Íng bÌt xän ti“n ®n cÒa c∏c con Theo Æ„, m¯c Æ“n bÔ (th˘c ra lµ tr∂ lπi ti“n ®n cho c∏c con) Æ≠Óc t›nh lµ: TÊng sË ti“n ®n trong ngµy (theo m¯c Æ„ng g„p lµ 25.000 ÆÂng x 60 h‰c sinh theo h‰c th≠Íng xuy™n, t≠¨ng Æ≠¨ng vÌi 1.500.000 ÆÂng) trı Æi ti“n chi ra, tπm x∏c Æfinh lµ 700.000 ÆÂng/ngµy. Nh≠ vÀy, sË ti“n bfi bÌt xän cÒa h‰c sinh lµ 800.000 ÆÂng/ngµy, bªng tr™n mÈt nˆa tÊng sË ti“n, t≠¨ng Æ≠¨ng vÌi 13.000 ÆÂng/trŒ. Thay v◊ Æ≠Óc ®n 25.000 ÆÂng theo nh≠ su†t Æ„ng, c∏c con chÿ Æ≠Óc ®n 12.000 ÆÂng.

116 

VÌi ng«n †y ti“n, c∏c con Æ∑ Æ≠Óc cho ®n nh˜ng g◊?

Mã Chip-cu, mÈt phÙ huynh c„ con theo h‰c tπi B vi’t: {Trong m†y ngµy Ɔy (mã Chip-cu Æ∑ Î lπi tr≠Íng cÔng con trong m†y ngµy Æ«u Æi h‰c) c„ mÈt Æi“u mµ chÓt l„e l™n trong Æ«u em vµ em Æ∑ dÀp tæt n„ vµ coi Ɔy lµ mÈt suy ngh‹ x†u xa vµ tÂi t÷. M†y h´m Ɔy em Æ∑ ngh‹ c∏c b˜a ®n cÒa c∏c ch∏u nh≠ vÀy th◊ kh´ng th” nµo lµ 25.000Æ Æ≠Óc. Ch∏o th◊ lo∑ng, em c„ ®n thˆ vµ kh´ng th†y vfi thfit vµ x¨ thfit trong ch∏o.

C¨m c∏c con ®n th◊ canh chÿ th†y mÈt ›t rau b®m nÊi l™n (c∏i nµy em kh´ng thˆ). S˜a chua th◊ ng‰t kinh khÒng, thÛ thÀt khi em ®n nËt cho con em Æ∑ rÔng m◊nh} Mã Chip-cu sau khi n’m thˆ b˜a ®n cÒa con lÛc Æ„ th◊ {nh»m t›nh chæc c∏c con chÿ Æ≠Óc ®n kho∂ng 12.000 -15.000Æ/ ngµy} Mã S’u Minh ßan th◊ k” Æ∑ ch¯ng ki’n th†y con chÿ Æ≠Óc uËng 50ml s˜a. C„ l«n th◊ th†y s˜a ng‰t sæc (theo c∏c phÙ huynh Æ’n ki”m tra tπi tr≠Íng th◊ s˜a chÿ Æ≠Óc pha t≠Óng tr≠ng, l†y

L^A ƒM . 8.2010


PHïNG S#

mµu, ph«n cfln lπi lµ n≠Ìc Æun s´i vµ Æ≠Íng). Nhi“u mã cÚng thæc mæc chuy÷n s˜a bfi pha lo∑ng, nh≠ng h«u nh≠ Æ∑ b· qua theo lÍi gi∂i th›ch cÒa c∏c c´ gi∏o vµ bµ chÒ tr≠Íng. Nick meyeucontrai07 ng≠Íi t˘ nhÀn lµ nhi“u l«n quay phim chÙp ∂nh, th†y tÀn tay tÀn mæt b˜a ®n th◊ vi’t nhµ tr≠Íng {Æang t©m cho con t´i ®n s˜a chua t˘ lµm tı chi“u h´m tr≠Ìc, Æ∑ bfi h·ng men hoµn toµn v◊ qu™n kh´ng cho vµo tÒ lπnh, n≠Ìc Æi ƪng n≠Ìc, c∏i Æi ƪng c∏i}.

Khi ni“m tin bfi Æ∏nh cæp

Tr≠Íng B. Æ≠Óc thµnh lÀp c∏ch Æ©y mÈt n®m, vµ g«n nh≠ ngay lÀp t¯c Æ≠Óc c∏c phÙ huynh tin t≠Îng, giao ph„ con c∏i. Theo Mã kiu kiu (mã QQ), mÈt trong nh˜ng phÙ huynh Æ«u ti™n cÒa tr≠Íng vµ lµ ng≠Íi thµnh lÀp topic v“ tr≠Íng B tr™n 8.2010 . L^A ƒM

mπng (cho Æ’n nay, topic Æ∑ c„ h¨n 100 trang), tr≠Íng c„ c¨ sÎ vÀt ch†t tËt vÌi m∆t sµn rÈng Æ’n 140m2, l∏t gÁ, nªm trong ng‚ sπch sœ, c∏ch xa Æ≠Íng c∏i, r†t an toµn cho trŒ; bµ chÒ tr≠Íng r†t khäo läo, c≠ xˆ nhã nhµng, t◊nh c∂m. ß∆c bi÷t, Æ≠Óc Æ∏nh gi∏ cao nh†t Î tr≠Íng lµ c∏c c´ gi∏o trŒ nhi÷t t◊nh, y™u qu˝ vµ h’t lflng ch®m s„c c∏c em. Mã QQ vi’t {HÂi Æ„ QQ kh„c d˜ læm, c¯ Æ≠a con v“ lµ bÀt camera, kh´ng th†y con th◊ hi”u rªng con v…n Æang kh„c, c´ HÂng, c´ M©y hay bµ S¨n v…n Æang ph∂i b’ xem c∏, xem ba ba rÔa rÔa, mÈt h´m kh´ng chfiu nÊi Æ»y xe Æ»y em KK sang Æ” nh◊n trÈm xem QQ Æang lµm g◊ th◊ th†y c´ HÂng Æang b’ vão c∂ ng≠Íi xem h c∏ d≠Ìi nhµ. MÈt lÛc chæc c´ th†y m·i hay sao, th†y c´ ngÂi xuËng b’ †p QQ vµo lflng, giÍ trong Æi÷n thoπi v…n cfln t†m ∂nh Æ„. Chæc kh´ng th” nµo qu™n nh˜ng chi ti’t nµy}. V◊ th’, th´ng tin vi÷c tr≠Íng bÌt xän ti“n ®n cÒa trŒ Æ∑ g©y ch†n ÆÈng Æ’n toµn bÈ phÙ huynh h‰c sinh trong tr≠Íng vµ

c∏c bË mã kh∏c Æang tham gia di‘n Ƶn Web trŒ th¨. MÈt cuÈc tranh luÀn Æ∑ nÊ ra vµ käo dµi g«n 20 trang tr™n ch›nh topic Æ∑ tıng khen ngÓi nhµ tr≠Íng. T©m trπng chung lµ s˘ hoang mang vµ c∂m gi∏c bfi ph∂n bÈi. N¨i mµ h‰ Æ∑ tin t≠Îng, Æ∑ y™u th≠¨ng Æ∑ ph∂n bÈi h‰ vµ khi’n h‰ bfi m†t ph≠¨ng h≠Ìng. Vµ khi ni“m tin bfi Æ∏nh cæp, nhi“u phÙ huynh Æ∑ ph∂n ¯ng r†t quy’t li÷t. H‰ quy’t Æfinh gˆi toµn bÈ h s¨ Æ’n c∏c c¨ quan ch¯c n®ng vÌi mong muËn, Æ” bµ chÒ tr≠Íng, ng≠Íi Æ∑ Æang t©m cæt bÌt dinh d≠Ïng cÒa c∏c con ph∂i tr∂ gi∏ vµ nh˜ng tr≠Íng m«m non kh∏c nh◊n th†y hÀu qu∂ Æ” tr∏nh. ß«u th∏ng 7, nhµ tr≠Íng ph∂i Æ„ng cˆa Æ” phÙc vÙ Æi“u tra cÒa phflng gi∏o dÙc vµ c∏c c¨ quan ch¯c n®ng. Kh´ng c„ ai vui s≠Ìng khi Æi“u nµy x∂y ra. Nh≠ng c„ lœ, cÚng lµ vi÷c ph∂i lµm, m∆c dÔ, kh´ng ai chæc rªng li÷u tr≠Íng mµ h‰ sæp ch‰n cho con, c„ tËt h¨n kh´ng? Ai Æ∂m b∂o rªng bµ (´ng) chÒ tr≠Íng mÌi kh´ng bÌt xän ti“n ®n? § Th≠ Nguy™n

 117


CùNG BÑN ßñC CHUY£N SAN

CûA BÉO TI≈N

PHONG §

ƒN PH¬M DÄN

H CHO PH|

N~ Cï GIA

ßçNH

Tı Æ«u th∏ng 7-2010, Ti“n Phong cuËi tu«n nh≠Íng chÁ cho †n ph»m bÈ mÌi cÒa Ti“n Phong mang t™n Lˆa ƒm

0 ߤNG

010. GIÉ 19.00

Sˇ 02 - 2.8.2

Jennifer Phạm

THÉNG § Sˇ 02 L^A ƒM

ßÇ BI⁄T Y£U MçNHn

CHUY£N SAN CûA BÉO TI≈N PHONG § ƒN PH¬M DÄNH CHO PH| N~ Cï GIA ßçNH

ßãp rÈng h¨ nhan sæc

T VòI NG TUYå

¨i PhÙ n˜ ch m´t´ Æua

C„ nh˜ng c©u chuy÷n nµng d©u, nghe mÈt l«n †n t≠Óng lu´n!

Loπt bµi vi’t cÒa nhµ v®n Trang Hπ

Ng‰c Kh∏nh Hoa hÀu tı nÈi t©m

NG ÅO, NH¶ HOÄN H

Lời nhắnhoa của nhũ

òI TUYåT V

Hô NG#C CÄNG NhÀt k˝ ng NHI≈U nµ HÑNH d©u PH@C CÄNG êT ?

KH§NG HOÄN HÅO, NH¶NG TUYåT VòI

KH§NG

8

KH§NG HOÄN HÅO,NH¶NG TUYåT VòI

NËi dµi u cuÈc y™ Bµi vi’t cÒa Hπ nhµ v®n Trang

C©u chuy÷n nµng d©u

L^A ƒM § THÉNG 7 N°M 2010

010 8 N°M 2

,NH¶ OÄN HÅO KH§NG H

Sˇ 01 - 5.7.2010 - GIÉ 19.000 ߤNG

MïN QUÄ GúI CÅM

Cho nh˜ng gi©y phÛt b™n nhau cÒa hai vÓ chÂng th™m l∑ng mπn

Ch∂y m∏u nhan sæc

YÊU

H‰ kh´ng ch‰n trai Vi÷t lµm chÂng, N G^ tπi sao?I CO

Æ´i khi lµ tı b·

M√U GIÉO

500

Quµ t∆ng

G 5 N°M TRON TR¶òNG CHI⁄N bÈ d«u gÈi Chihtsai vµ Selective çA MUNG TH TRë GIÉ ß⁄N 300.000Æ

NG

Cho bπn Ɖc Hµ NÈi

TẶ 2010, 3.000 UÀ IåT NAM IERRY

Q

ÜU V HOA TH A Hbπn õCTP. HCM HOCho , N¶Æ‰c kÃm b™n trong) K⁄T (VäEÆ›nh UNG ASSAG H C EM PON M X – V COU V– XEM PHIM TRë GIÉ 60.000Æ

CHUY£N ß≈

NỬAKIA

BÍ ẨN

Hi”u v“ ng≠Íi Ƶn ´ng bπn, Æ” y™u h‰ nhi“u cÒa h¨n

Tuy nhi™n, nh˜ng bπn Ɖc truy“n thËng v…n ti’p tÙc g∆p gÏ tinh th«n vµ nh˜ng chuy™n mÙc hay nh†t cÒa Ti“n Phong CuËi tu«n (Nh©n vÀt, HÀu tr≠Íng v®n ngh÷, T≠ li÷u, QuËc t’, Th≠ gi∑n cuËi tu«n...) tr™n sË Ti“n Phong chÒ nhÀt trong h÷ thËng nhÀt b∏o Ti“n Phong cÔng vÌi c∏c chuy™n mÙc ch›nh cÒa Ti“n Phong chÒ nhÀt nh≠ G∆p gÏ chÒ nhÀt, B◊nh luÀn - ≥ ki’n, Th’ giÌi mu´n mµu, S¯c kh·e... Hy v‰ng Ti“n Phong chÒ nhÀt sœ Æ∏p ¯ng tËt h¨n nhu c«u th´ng tin vµ gi∂i tr› cÒa bπn Ɖc. Tr©n tr‰ng. LˆA ƒm

Gi∂m 35% gi∏ n≠Ìc hoa Thierry tπi :

 Parkson QuÀn 1, 35 bis-45 L™ Th∏nh T´n, Q.1, Tp.HCM  Parkson QuÀn 5, 126 HÔng V≠¨ng, Q.5, Tp.HCM  Saigon Paragon, 3 Nguy‘n L≠¨ng Bªng, Q.7, Tp.HCM  Th≠¨ng x∏ Tax, 135 Nguy‘n Hu÷, Ph≠Íng B’n Nghä, Q.1, Tp.HCM  H÷ thËng HALS tr™n toµn quËc

NhÀn s∂n ph»m thˆ cÒa BPI (ISSEY MIYAKE vµ JEAN PAUL GAULTIER)

 Tr™n h÷ thËng cˆa hµng HALS toµn quËc.  HALS PhÛ M¸ H≠ng : 1453 Nguy‘n V®n Linh, Q.7, TpHCM  HALS VÚng tµu : Imperial Complex Plaza, 159 - 163 ThÙy V©n, VÚng Tµu  HALS ßµ NΩng - Indochina Riverside Tower, 74 Bπch ߪng, ßµ NΩng  Parkson QuÀn 11, 182 L™ ßπi Hµnh, Q.11, TpHCM  Saigon Paragon, 3 Nguy‘n L≠¨ng Bªng, Q.7, Tp.HCM

118 

L^A ƒM . 8.2010


1 8.2010 . L^A ƒM

L™ Hoµng Ch©u Anh  119


Nh˜ng

ng´hi∏nsgao t

Trong trŒo vµ d‘ th≠¨ng lµ c∂m nhÀn cÒa Lˆa ƒm v“ hµng tr®m b¯c ∂nh nhÀn Æ≠Óc tı ÆÈc gi∂ tham gia cuÈc thi Ng´i sao nh› - Little star. Trong sË nµy, xin mÍi bπn b◊nh ch‰n cho 30 th› sinh Æ«u ti™n gˆi ∂nh bªng c∏ch nhæn tin ho∆c cæt phi’u b◊nh ch‰n vµ gˆi v“ Tπp ch› Lˆa ƒm - 15 - H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi. ¸ ß” b◊nh ch‰n cho b¯c ∂nh y™u th›ch nh†t, bπn b†m: LS <c∏ch> <th∏ng> <c∏ch> <m∑ sË> rÂi gˆi 8522 Trong Æ„: LS: T™n ch≠¨ng tr◊nh, <th∏ng>: Th∏ng b◊nh ch‰n, <m∑ sË>: m∑ sË b◊nh ch‰n. V› dÙ: LS 8 1 ¸ MÁi sË Æi÷n thoπi c„ th” tham d˘ nhi“u l«n.

N

h˜ng b¯c ∂nh nµy cÚng sœ Æ≠Óc Æ®ng t∂i song song tr™n www.facebook. com/luaam, k” tı ngµy ra b∏o, bπn Ɖc c„ th” xem ∂nh vµ b◊nh ch‰n theo c∏ch t≠¨ng t˘. B¯c ∂nh nµo nhÀn Æ≠Óc nhi“u b◊nh ch‰n sœ Æ≠Óc ch‰n lµm Ng´i sao cÒa th∏ng. Ngoµi ra, mÁi th∏ng, chÛng t´i sœ l˘a ch‰n ng…u nhi™n 02 sË Æi÷n thoπi Æ∑ tham gia b◊nh ch‰n Æ” trao gi∂i: Ng´i sao may mæn.

120 

CuÈc thi ∂nh Ng´i sao nh› - Little star sœ käo dµi cho Æ’n h’t n®m 2010, xin mÍi bπn ti’p tÙc gˆi ∂nh cÒa con v“ luaam2010@gmail.com ho∆c Tπp ch› Lˆa ƒm - sË 15, H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi Æ” tham gia. Nh˜ng ng´i sao nh› sœ c„ c¨ hÈi xu†t hi÷n trong bÈ lfich {Nh˜ng ng´i sao may mæn 2011} c˘c k˙ d‘ th≠¨ng xu†t hi÷n cÔng Lˆa ƒm dfip T’t n®m nay.

L^A ƒM . 8.2010


3

VÚ Thfi Minh Hµ

5 2

L™ Quang Minh

D≠¨ng ß´ng Nhi H∑y t˘ tin vµo nh˜ng b≠Ìc Æi Æ«u ti™n con nhä!

ßË mã bi’t T´m Æang l™u l™u ai

6

4

Phπm Quang Minh

Nguy‘n NhÀt Minh {..nhµ nµy kh´ng c„ Æi“u hoµ h∂ mã ..???}

8.2010 . L^A ƒM

 121


7

Tπ VÚ ß¯c Anh

Ch∏u lµ Mai ThÔy Trang, sÎ th›ch cÒa ch∏u lµ mÛa. Ch∏u c≠Íi th’ nµy c„ xinh kh´ng nhÿ??

8

Mai ThÔy Trang

Mã ¨i, lÌn l™n mã cho con lµm ca s¸ nhä

10L™ Nguy‘n Hµ Linh

9

Tr«n ß∆ng C»m TÛ

11 122 

L™ Minh Kh∏nh Vy L^A ƒM . 8.2010


L

ˆa ƒm xin ch©n thµnh c∂m ¨n ÆÈc gi∂ Tr«n Kim Chi, Î phflng 2, nhµ H1, Kim Li™n, Hµ NÈi lµ ÆÈc gi∂ Æ«u ti™n mang th≠ vi’t tay vµ ∂nh em bä Hoµng B∂o Ng©n Æ’n tfla soπn Lˆa ƒm vµo ngµy 5.7. B¯c th≠ vÌi nh˜ng nhÀn xät Æ«y thi÷n ˝ vµ nh˜ng Æ„ng g„p cÒa ÆÈc gi∂ vÌi b∏o Æ∑ lµ nguÂn ÆÈng vi™n th˘c s˘ lÌn lao ÆËi vÌi Lˆa ƒm. R†t mong ti’p tÙc nhÀn Æ≠Óc nhi“u s˘ Òng hÈ tı bπn Ɖc. M‰i li™n h÷, xin gˆi v“ luaam2010@gmail.com ho∆c Tπp ch› Lˆa ƒm, sË 15 - H Xu©n H≠¨ng, Hµ NÈi.

12

Hoµng B∂o Ng©n Gia tµi lÌn nh†t mµ BË Mã dµnh cho Con lµ {T◊nh Y™u th≠¨ng}

15

ßÁ NhÀt Vy

Ng´i sao cÒa t´i {Bä Ng©n trong ng´i nhµ Abbott}

13

14

PhÔng Thfi Hµ Ng©n

ßµo TrÛc Anh

8.2010 . L^A ƒM

16

Nguy‘n Tr‰ng Nguy™n  123


18 17

Tr«n L™ Gia PhÛ

Hoµng Anh Th¨

21 20

V‚ Hoµng Nguy™n

Nguy‘n Mπnh Quang

M◊nh Æ≠Óc 3 tuÊi rÂi m◊nh ngÂi xe m∏y nh◊n oai ko????

Em m∑i lµ mÔa xu©n cÒa bË mã!

19

22

Tr«n Trfinh B∂o Duy

VÚ L©m B∏ch {Ngoan con trai nhä !!!! }

124 

L^A ƒM . 8.2010


24

Nguy‘n KhÎi Minh

Em ch∂ c«n ghi bµn, th◊ cÚng lµ c«u thÒ vµng cÒa bË mã rÂi!

23

26

Tr«n B∂o Linh

Nguy‘n Kh∏nh Chi

Con g∏i c„ ngµy sinh vµ Æ´i mæt cÒa bË, c„ th∏ng sinh vµ khu´n m∆t cÒa mã. Ba ng‰n n’n nhµ m◊nh m∑i lung linh nhä!

25

BÔi Hµ Chi

{Mã hπnh phÛc khi th†y Con lÌn l™n hµng ngµy cÔng t◊nh y™u cÒa ba mã dµnh cho con. ChÛc bä Moon lu´n mπnh kh·e, ngoan ngo∑n vµ y™u th≠¨ng ba mã}

8.2010 . L^A ƒM

27

L™ Nguy‘n NhÀt Nam  125


28

V‚ Hoµng Y’n

Con h¯a sœ lµ mÈt bä ngoan, hay ®n ch„ng lÌn πh

29

30

Nguy‘n Thanh TÔng

ßÁ Ph≠¨ng Anh

31

Hoµng Nguy‘n Thu˙ Anh Sau nµy, h∑y l†y ng≠Íi nµo giËng bË con nhÿ!

Phi’u b◊nh ch‰n T™n: T´i b◊nh ch‰n cho bä sao Î m∑ sË: ßfia chÿ:

SË Æi÷n thoπi

126 

E-mail:

L^A ƒM . 8.2010


Cổng thông tin tốc độ cao

Mobile Broadband là giải pháp tuyệt vời cho việc truy cập Internet di động tốc độ cao (lên tới 7,2 Mbps) từ máy tính ngay cả khi bạn không có đường truyền ADSL hoặc Wi-fi. Hãy trang bị ngay “văn phòng di động” của riêng bạn. Thiết bị USB-3G DataCard:

Gói cước trả trước:

Giá bán 1.189.000đ (tốc độ tối đa 3,6Mbps) và 1.739.000đ (tốc độ tối đa 7,2Mbps), khuyến mại 500Mb/tháng cho thuê bao trả trước và giảm đến 50% cước cho thuê bao trả sau.

Sử dụng SIM VinaPhone trả trước bất kỳ, nhắn tin MB gửi 888 để chuyển đổi sang chế độ Mobile Broadband, sau đó nạp thẻ để sử dụng.

Chi tiết về dịch vụ Mobile Broadband và các dịch vụ khác của VinaPhone 3G, xem tại http://3g.vinaphone.com.vn

Gói cước trả sau: Phí hòa mạng 99.000đ; Tên gói

Cước thuê bao gói và hạn sử dụng

Dung lượng miễn phí bao gồm trong gói

Gói Standard

150.000 đ/tháng

Miễn phí 3GB

Gói Business

300.000đ/tháng

Không giới hạn dung lượng

Lua Am Magazine 02 August 2010  

An H&J Productions magazine

Lua Am Magazine 02 August 2010  

An H&J Productions magazine

Advertisement