Issuu on Google+

Sˇ 02DECEMBER.JANUARY 2009INTERNATIONAL VIETNAMESE

FASHION THROUGH MUSIC

2

www.devilmag.com

TÖNG BÑN

DAYRUNNER 2009

LOVE& SAFE SEX


^3

TOĂ„ SOĂ‘N VĂ„ TRĂŤ S# 875 HĂ‚ng HÎź, Ch≠¨ng D≠¨ng, HoÎźn Ki’m, HÎź NĂˆi info@devilmag.com 043 932 9221

CLICK!

Ă&#x;ÂŽng nhĂ€p vÎźo trang chĂ’ cĂ’a Devilmag www.devilmag.com/aboutus.html Æâ€? lÎźm quen vĂŒi Devil Team!

MAKING IT HAPPEN

TÊng bi™n tÀp PHÑM BÉ HÚNG hungpb@hj-pro.com

i Khâˆ?ch mĂ? ÆΔc biát

TrĂ“ lË? th˘c hián NGUYŸN KHÉNH DUY duynk@hj-pro.com

FROM NEWYORK

Th≠ kË? toÎź soĎ€n LÂŁ QUˇC Ă&#x;Ă‘T datlq@hj-pro.com Giâˆ?m ÆËc s∂n xu†t LÂŁ THANH TĂšNG tunglt@hj-pro.com Bi™n tĂ€p vi™n TRĂŤNH BĂ…O CH¢U VĂŽ PHAN HUY Ă&#x;Ă„M NHÂś PHONG

COLUMNIST +­.,1

EDITOR-IN-CHIEF 3+,/,3 EXECUTIVE EDITOR

COLUMNIST

EDITOR

)5,.

&+Ç8&+ν8

%Ⱦɲ0%Ⱦϳ0

M≤ THUĂœT Giâˆ?m ÆËc m¸ thuĂ€t NGUYŸN KHÉNH DUY Thi’t k’ NGUYŸN HĂšNG VIĂĽT Trâ—Šnh bÎźy vÎź ch’ b∂n tĎ€i phng Æ h‰a H&J Productions Ltd. www.hj-pro.com

Gi∂m

10%

cho TĆ’T CĂ… CÉC SĂ…N PHÂŹM CĂšNG NHI≈U PHÂĄN QUĂ„ HĆ’P D√N

Li™n há phâˆ?t hÎźnh TRÂĄN LAN lantt@hj-pro.com 043 932 9221 - 098 882 7186

TÂŤng 1- Ta NhÎź Vincom, 191 BÎź Triáu, QuĂ€n Hai BÎź Tr≠ng, HÎź NĂˆi. Tel 043 974 4321 Shop ECS 06 - Trung TŠm Th≠¨ng MĎ€i Big C, 222 TrÂŤn Duy H≠ng, QuĂ€n CÂŤu Gi†y, HÎź NĂˆi

DESIGNER

'8<*ν8

+Ă&#x2013;1*9,Ď&#x;7

MAKE-UP

PRODUCER

3+Ⱦɲ1*&$7

-,00<

STYLIST

+8<9ÂŻ DEVILICIOUS ONLINE

In 50.000 cuĂ&#x2039;n khĂ&#x160; 21cm x 26.5cm tĎ&#x20AC;i c´ng ty in TrÂŤn PhĂ&#x203A;, TP.HĂ&#x201A; Châ&#x20AC;ş Minh Giâ&#x20AC; y phäp xuâ&#x20AC; t bâ&#x2C6;&#x201A;n sĂ&#x2039; 123/CBC cĂ&#x2019;a BĂ&#x2C6; Th´ng tin vÎź Truyâ&#x20AC;&#x153;n th´ng câ&#x20AC; p ngÎźy 01.12.2008

BĂ&#x2018;N Ă&#x;ĂąC MANG CUË&#x2021;N TĂ&#x2018;P CHĂŞ NĂ&#x201E;Y TĂľI MUA HĂ&#x201E;NG TĂ&#x2018;I Ă&#x;ĂŤA CHĂŠ BÂŁN Sâ Ă&#x;ϜC HϙNG KHUYâ &#x201E;N MĂ&#x2021;I !

ART DIRECTOR

PhďŹ&#x201A;ng quâ&#x2C6;&#x201A;ng câ&#x2C6;?o - kinh doanh - tiâ&#x20AC;&#x2122;p thďŹ PHĂ&#x2018;M THANH TĂšNG tungpt@hj-pro.com 090 600 6890 Devilicious Online www.devilmag.com NGUYŸN Ă&#x;`C VIĂĽT vietnd@hj-pro.com 093 632 1699

GIÂĄY VĂ&#x201E; T@I DA THĂ&#x153;T

MAKING IT LOOK GOOD

9,Ď&#x;7;

$/9,6

Kh´ng sao chäp dâ&#x2030; Ă&#x152;i mâ&#x20AC;°i hâ&#x2014;&#x160;nh thÂŻc. SË&#x2020; dĂ&#x2122;ng phâ&#x2C6;&#x201A;i câ&#x20AC;&#x17E; sË&#x2DC; châ&#x20AC; p thuĂ&#x20AC;n bÂŞng vÂŽn bâ&#x2C6;&#x201A;n cĂ&#x2019;a toÎź soĎ&#x20AC;n. GIĂ&#x2030; 25.000 VNĂ&#x; 5LVLQJ6WDUVşϪLWiFÄ Ď˛FTX\Ď&#x161;Q FXQJFΞSQJȜϜLPĎ&#x201E;XFĐ&#x20AC;D'HYLOLFLRXV ZZZULVLQJVWDUVYQFRP


S ˇ

28

feature

0 2

Fashion Through Music ThÍi trang vμ ¢m nhπc

Love Blog 11 ß´i mæt cÒa T◊nh Y™u 12 L∑ng mπn trong T◊nh Y™u 13 Truy÷n ngæn: ßi’u thuËc th¯ 9 Love Quizzz 20 Bπn c„ crazy trong t◊nh iu? Devil Doctor - Safe sex guide 84 Nh˜ng {l«n Æ«u ti™n} bπn c«n bi’t 86 Bæt qu∂ tang! b› mÀt {mÈt m◊nh} 89 Nh˜ng l«m t≠Îng v“ thÒ d©m 90 Th´ng th∏i trong chuy÷n †y 92 Oral sex c„ th˘c s˘ lμ sex 94 ßÂng t›nh, Q&A

-

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

w w w . d e v i l m a g . c o m

61 Special 4u!

ßÖC BIåT DÄNH CHO BÑN, CHé Cï ô DEVILCIOUS

61 99

BÈ ∂nh 19 ng´i sao quËc t’ Æ≠Óc y™u th›ch nh†t 2008 ßÂng thÍi tπi website www.devilmag.com Æ∑ c„ Lookbook 19 ng´i sao Æ≠Óc y™u th›ch nh†t 2008. Click ngay Æ” download wallpaper nhä!

50 Fresh Face

44

Dayrunner 2009 M„n quμ Devil Team gˆi tΔng c∏c bπn ÆÈc gi∂ y™u m’n. VÌi bÈ lfich nμy, chÛng t´i sœ ÆÂng hμnh cÔng bπn suËt n®m 2009. Ngμy 27.12.2008, Devil Team tΔng bπn phi™n b∂n PDF cÒa bÈ lfich, khi click vμo www.devilmag.com/dayrunner

International Vietnamese

10 Th≠ New York LÍi chμo tı Hμ Kin 10 Ph∂n hÂi tı bμi vi’t International Vietnamese (sË 01, th∏ng 10.2008)

23 Devilcode

Gi∂i m∑ t†m gi†y mÍi vμ trang phÙc d˘ ti÷c

50

)‡†0)/f664i

28 Rƒ TM õI !

Myr≠k´ Sinh n®m 1992, sÎ h˜u chi“u cao 1m77 (khi’n nhi“u anh chμng kh´ng cao nh≠ng..v…n ph∂i ng≠Ìc nh◊n)

Anna Tr≠¨ng b†t ngÍ xu†t hi÷n tr™n sμn di‘n cÒa Æ™m thÍi trang ßãp Fashion Show 7 vμ b©y giÍ lμ Devilicious! BÈ ∂nh ÆÈc quy“n, chÿ c„ Î Devilicious

Trang mÙc mÌi sœ xu†t hi÷n vμo sË tÌi, vÌi r†t nhi“u thÛ vfi dμnh cho bπn: Nhi“u træc nghi÷m t©m l˝ h¨n, nhi“u {hot boy} h¨n, nhi“u poster c∏c ng´i sao nÊi ti’ng th’ giÌi, nh˜ng ph·ng v†n thÛ vfi vμ th™m mÈt bÀt m› dμnh cho c∏c bπn trai: Sœ c„ mÈt cuÈc thi r†t lÌn dμnh cho c∏c bπn Ɔy!!!


6`

DEVIL AGENDA

WHO'S THAT ^ 7

BOY ?

PHI£N BÅN

FLASH

ß‰c phi™n b∂n Flash Æ” kh∏m ph∏ nhi“u quμ tΔng tr˘c tuy’n tı Devilicious.

ßÇ Cï MÖT

Lookbook Lady Gaga online tπi www.devilmag.com/ lookbook

H´m nay Lookbook 19 ng´i sao Æ≠Óc y™u th›ch nh†t 2008 Æ∑ c„ mΔt tr™n website www.devilmag.com/ lookbook

Devil Team tΔng mÁi bπn Ɖc khi click vμo link www.devilmag.com/ dayrunner 01 cuËn lfich Dayrunner, ÆÂng hμnh cÔng bπn suËt n®m 2009.

Lookbook Rihanna online tπi www.devilmag.com/ lookbook

W W W . D E V I L M A G . C O M

Bπn Ɖc phi™n b∂n flash cÒa Devilicious th∏ng nμy ch≠a? C„ r†t nhi“u thÛ vfi chÿ c„ tπi www.devilmag.com

DEVILICIOUS 3 Spring Issue sœ c„ mΔt trong th∏ng Ba! H∑y truy cÀp website Devilmag th≠Íng xuy™n Æ” c„ th´ng tin update li™n tÙc mÌi nh†t nhä!

L£ THANH LONG - RS004 Thμnh vi™n Rising Stars Model Agency www.risingstarsvn.com Éo ph´ng cÊ ch˜ V: Dolce & Gabbana (The V wardrobe) Qu«n Jeans Ëng Ưng (Randy Blue) Thæt l≠ng da Æan chäo (Orchid) Kh®n choμng cÊ: Orchid (Stylist's own) Stylist Vanie, Make-up Ph≠¨ng C.A.T Photo by H&J Studio www.hj-pro.com

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


8`

DECEMBER / JANUARY 2009ISSUE 02 INTERNATIONAL VIETNAMESE

AFROMBIG HI!

DEVIL TEAM Say Hi, th¯c m÷nh l÷nh ƨn gi∂n vμ d‘ th˘c hi÷n, nh≠ng kh´ng ph∂i ai trong chÛng ta cÚng sˆ dÙng thμnh thπo. Say Hi vÌi buÊi s∏ng khi th¯c gi†c, vÌi b˜a c¨m ngon lμnh mã Æ∑ chu»n bfi, Say Hi vÌi ´ng bμ, bË mã, anh chfi em vμ c∂ nh˜ng ng≠Íi hμng x„m.. Say Hi vÌi con Æ≠Íng Æ’n tr≠Íng hay c´ng sÎ, hμng c©y vμ c∂ nh˜ng ng´i nhμ xinh xæn, Say Hi vÌi CuÈc SËng.. Say Hi vÌi Devilicious - cuËn handbook Æang Î tr≠Ìc mæt bπn, Say Hi vÌi Hμ Kin, c´ bπn d‘ m’n sœ chia sŒ vÌi chÛng ta nhi“u Æi“u thÛ vfi, tı New York! Say Hi vÌi ti’t t†u s´i ÆÈng vμ trong s∏ng cÒa chuy™n mÙc thÍi trang Fashion through Music, Say Hi vÌi b≠Ìc chuy”n m◊nh thμnh International Vietnamese vÌi b› mÀt Æ≠Óc gi∂i Æ∏p: tı vi÷c chu»n bfi tham d˘ Æ™m ti÷c Æ’n vän mμn ki’n th¯c giÌi t›nh..

LOVE & SAFE SEX

FASHION THROUGH MUSIC DEVIL CODE GI@P BÑN GIÅI MÇ TƒM GIƒY MòI & TRANG PH|C D# TIåC THE LOOK BOOK 19ß¶úC Y£U THêCH NHƒT

2008

Say Hi vÌi ch›nh m◊nh.

W W W . D E V I L M A G . C O M

www.devilmag.com

2


10` International Vietnamese

BLOG

TH¶ NEW YORK Kh∏ch mÍi ÆΔc bi÷t

HÄ KIN

\DKRRFRPKDNLQNLQ

Hi there, th†y c∏i t™n Hμ Kin ch≠a? ß∑ bao giÍ m‰i ng≠Íi nghe cho bπn bi’t Æ©y. n„i sœ N’u ch≠a th◊..b©y giÍ tÌ KIN lμ Æ” vi’t tæt cho ba Hμ Kin. Hμ lμ t™n thÀt, vμ Kind; I - Intelligent; ch˜ trong ti’ng Anh: K {kind}, {intelligent} vμ c∂.. c∂ N - Nasty. MÈt Hμ ÆÒ nasty. , bÎi cho dÔ lμ ng≠Íi Vi÷t TÌ cfln th›ch c∏i t™n Hμ Kin g hay ng≠Íi nam, n„ Æ“u hay ng≠Íi t©y, dÔ lμ ng≠Íi Æ´n vμ ch›nh x∏c. Æ≠Óc g‰i mÈt c∏ch d‘ dμng c¯ g‰i tÌ lμ Hμ Kin Ɔy VÀy n™n, tı b©y giÍ, c∏c bπn nhä! sinh sËng tπi New York, Hi÷n tπi, tÌ Æang h‰c tÀp vμ cuÈc ÆÍi lμ c„ th” trÎ thμnh mang theo ≠Ìc m¨ lÌn cÒa g◊ tÌ Æang c„ lμ r†t nhi“u mÈt n˜ nhi’p ∂nh gia. Nh˜ng l†y vμ cË gæng h’t s¯c næm lμ c¨ hÈi, vμ vi÷c tÌ ph∂i lμm m◊nh. nh≠ r†t nhi“u ng≠Íi Vi÷t C„ lœ cuÈc sËng cÒa tÌ, cÚng kh∏c vÌi nh˜ng ng≠Íi Vi÷t trŒ kh∏c Î n¨i Æ©y sœ ›t nhi“u c tr™n th’ giÌi. Sœ lμ mÈt trŒ Î nhμ, vμ c∂ nh˜ng n¨i kh∏ ta - nh˜ng {International Æi“u thÛ vfi vμ c„ ›ch khi chÛng vμ x›ch lπi g«n nhau bÎi sŒ a Vietnamese} sœ cÔng chi i mÈt n¨i mÌi lμ mÈt th’ nh˜ng hi”u bi’t v“ nhau. MÁ qua Æi lμ mÈt {sμng kh´n}, giÌi mÌi, vμ mÁi mÈt ngμy ng cÔng trao ÆÊi vÌi nhau vÀy th◊ {tÈi g◊} chÛng ta kh´ nhÿ? {cao c∂}, Æ„ lμ trÎ thμnh TÌ c„ nhi÷m vÙ {nh· bä} mμ cÒa Devilmag, Æ” sŒ chia, vfi kh∏ch mÍi tı New York cÒa th’ giÌi} qua con mæt bμn luÀn vÌi c∏c bπn {mÈt g„c Íi Vi÷t trŒ nh≠ tÌ Î Æ©y. C„ cÒa tÌ, hoΔc cÒa nh˜ng ng≠ m´}, c„ th” lπi r†t nh·, c„ {v‹ th” Æ„ lμ mÈt v†n Æ“ r†t t c©u chuy÷n vu v¨ cÒa mÈt th” chÿ lμ mÈt b¯c ∂nh, mÈ th¯ sœ lu´n mang trong n„ ngμy, nh≠ng hy v‰ng, mÁi mÈt Æi“u g◊ ˝ ngh‹a. So..Hãn gΔp lπi bπn vμo sË

sau nhä! Hμ Kin

W W W . D E V I L M A G . C O M

Sau khi bμi vi’t Internat ional Vietnamese ra mæt trong Devilicious 1, chÛng t´i Æ∑ nhÀn Æ≠Óc r†t nhi“u email, co mment cÒa c∏c bπn trŒ hi÷n Æang sinh sËng vμ h‰c tÀp Î khæp n¨i. CÔng nghe c∏c bπn †y chia sŒ g◊ nhä B∂n th©n t´i ngh‹ mÈt {ng≠Íi Vi÷t quËc t’} hay b†t k◊ mÈt {ng≠Íi-tın≠Ìc-kh∏c-quËc-t’} lμ mÈt ng≠ Íi cÎi mÎ vÌi nh˜ng n“n v®n ho∏ kh∏c m◊nh, muËn t◊m hi”u vμ d‘ dμng ti’p thu c∏i hay, c∏i Æãp cÒa nh˜ng n“n v®n ho∏ kh∏c, kh´ng thμ nh ki’n, kh´ng ph©n bi÷t, kh´ng ph∏n xät. N.P (NEW YORK - U.S.A)

ßi“u ki÷n Æ«u ti™n mμ mÈ t International Vietnamese n™n c„ theo t´i Æ«u ti™n lμ ng´n ng˜. Ng´ n ng˜ kh´ng chÿ giÛp c∏c bπn h‰c tÀp tËt trong m´i tr≠Íng n≠Ìc ngo μi, khi trÎ v“ Vi÷t Nam nhu c«u sˆ dÙng ng´n ng˜ th¯ 2 Æ„ cÚng giÛ p bπn khºng Æfinh Æfinh ngh ‹a {c´ng d©n quËc t’} cÒa ch›nh bπn LINGLING (MELBOURNE - AU STRALIA) Tr≠Ìc Æ©y, x∑ hÈi Vi÷t Nam th≠Íng hay c„ Æfinh ki’n vÌi con g∏i mμ l†y chÂng T©y. Khi sang b™n nμy, t´i nhÀn ra mÈt Æi“u t◊nh y™u ÆÛng lμ hoμn toμn kh´ng c„ bi™n giÌi. Ng≠Íi y™u t´i lμ mÈt ng≠ Íi M‹. C∏i t´i ngh‹ mÈt International Vie tnamese c«n lμ: {ßıng bao giÍ chπy theo 1 chi“u suy ngh‹} A.ANH (PHILADENPHIA - USA ) TÌ c„ th” g‰i lμ mÈt Interna tional Vietnamese {giμ}. H i mÌi sang, tÌ kh´ng hi”u sao ng≠Íi Vi÷ t Nam hay ng≠Íi ch©u É r†t kh„ bæt chuy÷n vÌi ng≠Íi T©y. Sau nμy th◊ tÌ mÌi hi”u, chÿ c„ mÈt chÛt lμ kh∏c bi÷t v®n h„a nh≠ng quan tr‰ng h¨n bπn c„ mÎ lflng m◊nh hay kh´ ng ? DARK_BARON (CARDIFF - WA LES) TÌ mÌi sang Æ©y th´i. Ban Æ«u nghe bπn bà hi”u sai v“ Vi÷t Nam tÌ cÚng b˘c m◊nh læm. Nh≠ng kh´ng sao ›t nh†t th◊ qua tÌ, bπn bà cÚng Æ∑ hi”u ng≠Íi Vi÷t Nam lμ th’ nμo. H∑y t˘ tin - lμ Æi“u tÌ mu Ën n„i vÌi c∏c International Vietnamese. CON SUA (BORDEAUX - FRA NCE) TÌ y™u nh˜ng ng≠Íi bπn Trung QuËc vμ Ɔt n≠Ìc Trung QuËc. International Vietnamese lμ ph∂i lu´n hfla ÆÂng vμ bi’t y™u qu› nh˜ng ng≠Íi bπn mÌi ELY (C§N MINH - TRUNG QU

ˇC) Bπn Ɖc y™u qu›, bπn ngh ‹ sao ? H∑y mail v“ cho chÛ ng t´i v“ Æfia chÿ: info@devilmag.com nhä !

N

ߧI M¿T CûATçNH Y£U

gμy xˆa ngμy x≠a, tr≠Ìc khi loμi ng≠Íi xu†t hi÷n, c∏c t›nh c∏ch sËng l¨ lˆng xung quanh nhau vμ cuÈc sËng cÚng v´ cÔng ch∏n n∂n khi chºng t◊m th†y vi÷c g◊ Æ„ Æ” lμm.

MÈt ngμy n‰, c∏c t›nh c∏ch tÀp trung lπi vμ bμn v“ mÈt trfl ch¨i nμo Æ„. Th´ng Minh Æ“ xu†t: {ChÛng ta cÔng ch¨i trËn t◊m nμo!}. T†t c∂ Æ“u ÆÂng ˝ vμ vui vŒ bæt Æ«u. L˝ Tr› la lÌn {Nμy c∏c bπn, t´i xung phong lμm ng≠Íi t◊m, c∏c bπn trËn Æi nhä !} L˝ Tr› t˘a vμo mÈt gËc cÊ thÙ vμ bæt Æ«u Æ’m :{MÈt, hai, ba...}, ߯c Hπnh vμ Th„i X†u cuËng cuÂng Æi ki’m chÁ Æ” n†p. Dfiu Dμng n†p sau mΔt tr®ng. Ph∂n BÈi n†p sau nh˜ng v≠Ín bæp c∂i. Y™u M’n cuÈn trfln gi˜a nh˜ng Æ∏m m©y. NÂng Nμn trËn ngay gi˜a trung t©m tr∏i Ɔt. N„i DËi gi†u m◊nh ph›a sau cÒa t∂ng Æ∏ nªm b™n d≠Ìi mÈt h lÌn. Tham Lam trËn trong mÈt bao t∂i... Vμ L˝ Tr› Æ∑ Æ’m Æ’n b∂y m≠¨i, t∏m m≠¨i... ch›n m≠¨i. LÛc nμy t†t c∂ Æ“u t◊m Æ≠Óc chÁ »n n†p cho m◊nh, ngoπi trı T◊nh Y™u. T◊nh Y™u kh´ng th” t◊m cho m◊nh mÈt chÁ Æ” trËn. Vμ Æ„ cÚng l˝ gi∂i v◊ sao thÀt kh„ kh®n Æ” che gi†u T◊nh Y™u trong tr∏i tim m◊nh. Khi L˝ Tr› Æ’m tÌi mÈt tr®m, T◊nh Y™u nh∂y Æπi vμo mÈt bÙi hoa hÂng g«n Æ„ vμ bfi gai nh‰n Æ©m. T◊nh Y™u cË nän Æau mμ kh´ng l™n ti’ng nh≠ng lπi Æ≠Óc tÀn h≠Îng h≠¨ng th¨m quy’n rÚ cÒa tıng Æ„a hoa hÂng... L˝ Tr› bæt Æ«u t◊m ki’m. L≠Íi Bi’ng Æ≠Óc t◊m th†y Æ«u ti™n bÎi v◊ L≠Íi Bi’ng kh´ng c„ ÆÒ n®ng l≠Óng Æ” t◊m cho m◊nh mÈt chÁ n†p tËt. Sau Æ„ l«n l≠Ót Dfiu Dμng, N„i DËi, NÂng Nμn, Y™u M’n... cÚng Æ≠Óc t◊m th†y, chÿ trı T◊nh Y™u. Ghen T˛ kh„ chfiu vÌi T◊nh Y™u, n™n Æ∑ th◊ th«m vμo tai L˝ Tr›: {T´i bi’t bÙi hoa Æang »n gi†u bπn T◊nh Y™u Ɔy}. L˝ Tr› b≠Ìc lπi g«n vμ bæt Æ«u t◊m ki’m. L˝ Tr› Æ∑ xÌi tung c∂ bÙi hoa mμ chºng th†y bπn m◊nh Æ©u bÃn sˆ dÙng mÈt cμnh c©y Æ” t◊m vμ dıng lπi khi tr∏i tim cÒa L˝ Tr› bfi nh˜ng gai hoa lμm cho rÿ m∏u. T◊nh Y™u xu†t hi÷n vÌi hai tay ´m mΔt vμ hai dflng m∏u ch∂y ra tı Æ´i mæt. Trong lÛc t◊m ki’m, L˝ Tr› Æ∑ lμm h·ng Æ´i mæt cÒa T◊nh Y™u. L˝ Tr› kh„c thät l™n: {T´i ph∂i lμm g◊ Æ©y? T´i Æ∑ lμm cho bπn mÔ. Lμm c∏ch nμo khi’n cho bπn th†y Æ≠Íng trÎ lπi b©y giÍ?} T◊nh Y™u n„i: {Bπn chºng c„ c∏ch nμo lμm cho t´i th†y Æ≠Íng lπi. B©y giÍ n’u bπn muËn giÛp t´i, h∑y lμm ng≠Íi d…n Æ≠Íng cho t´i}. Vμ Æ„ lμ l˝ do v◊ sao T◊nh Y™u lμ mÔ qu∏ng vμ lu´n ÆÂng hμnh vÌi L˝ Tr›. Ph∂i kh´ng? COX'S BLOG

NINJA LOVE by Krmanzana Female / Mexico

^11


BLOG

12`

BLOG

^13

Truy÷n ngæn cÒa NAM PHAN

LÇNG MÑN TRONGTçNH Y£U H∑y v¯t nh˜ng cuËn s∏ch v“ t◊nh y™u Æi, h∑y læng nghe con tim m◊nh. Khi t◊nh y™u th®ng hoa, th◊ nh˜ng Æi“u gi∂n dfi nh†t cÚng lμ nh˜ng Æi“u l∑ng mπn nh†t..

T

◊nh y™u lu´n c«n l∑ng mπn. S˘ l∑ng mπn nh≠ th¯c ®n vÌi nhi���u ch†t dinh d≠Ïng nh†t. C„ nhi“u c∏ch th” hi÷n l∑ng mπn :

Britney Spears Æ∑ tΔng anh chÂng Kenvin Ferdeline b†t tμi 1 tÒ qu«n ∏o Ææt ti“n, mua cho anh ta 1 c∏i nh…n Æ›nh h´n gi∏ hμng tr®m ngh◊n Æ´. H‰ cfln s®m h◊nh tr∏i tim ƪng sau g∏y Æ” th” hi÷n t◊nh y™u cÒa m◊nh. Ben Affleck mua cho J-lo 1 chi’c vflng cÊ trfi gi∏ hμng tri÷u Æ´, Æi xe Limo r†t Ææt ti“n Æ’n Æ„n c´ nμng Æ·ng Æ∂nh Æi ®n tπi 1 nhμ hμng cao c†p tr™n b∑i bi”n th¨ mÈng.T◊nh y™u cÒa b‰n h‰ thÀt «m ‹, thÀt tËn käm, nh≠ng Æ™n b©y giÍ h‰ Æ∑ Æ≠Íng ai n†y Æi. Ng≠Íi y™u cÚ cÒa t´i kh´ng ph∂i lμ ng≠Íi giμu c„, nh≠ng anh †y lu´n bi’t c∏ch lμm cho t◊nh y™u cÒa chÛng t´i th™m s©u sæc. ThÀt b†t ngÍ khi t´i Æang Î tr≠Íng, anh †y g‰i Æi÷n vμ n„i: {Anh Æang Î tr≠Ìc cÊng tr≠Íng cÒa em, anh Æi ngang qua, ti÷n mua cho

W W W . D E V I L M A G . C O M

em m†y c∏i kão mμ em th›ch nμy, anh ngh‹ em Æang Æ„i læm, ph∂i kh´ng ?} hay n„i {Anh Æang h‰p, th†y nhÌ em qu∏ n™n chπy ra ngoμi g‰i cho em, Æ” Æ≠Óc nghe gi‰ng n„i cÒa em..}. T´i Æ∑ tıng th†y r†t vui khi mÁi buÊi s∏ng sÌm, anh †y g‰i Æi÷n Æ∏nh th¯c t´i dÀy chu»n bfi Æi h‰c, kh´ng qu™n trao cho t´i nh˜ng c©u n„i ng‰t ngμo nh†t. Anh †y Æ∑ bi’n nh˜ng ngμy m÷t m·i v◊ h‰c thi, bi’n nh˜ng ngμy Æen ÆÒi, xui xŒo cÒa t´i thμnh nh˜ng ngμy hπnh phÛc.

ïLŠXWKXŪF WKłFKÐQ

T´i Æ∑ t˘ tay thi’t k’ mÈt chi’c nh…n, rÔi ti’t ki÷m ti“n Æ” Æem ra ti÷m bπc ÆΔt lμm, t´i lμm chi’c nh…n nμy cho 2 chÛng t´i, bi”u t≠Óng cho t◊nh y™u s©u ÆÀm, mΔc dÔ n„ r†t {kh´ng b◊nh th≠Íng} trong mæt r†t nhi“u ng≠Íi. MÁi l«n chÛng t´i Æi ch¨i, t´i lu´n cË gæng tπo cho anh †y c∂m gi∏c Æ©y lμ l«n Æ«u ti™n chÛng t´i gΔp nhau. Thay ÆÊi ki”u t„c mÈt t›, ®n mΔc kh∏c mÈt t›, lu´n s≠u tÀp c∏c c©u chuy÷n vui Æ” lμm anh †y c≠Íi.. B©y giÍ chÛng t´i Æ∑ chia tay sau 3 n®m gæn b„. Nh≠ng anh †y v…n Æeo chi’c nh…n cÒa chÛng t´i. ß„ lμ Æi“u tuy÷t vÍi cuËi cÔng anh †y lμm cho t´i. Anh †y cho t´i th†y rªng t◊nh y™u cÒa chÛng t´i lμ c„ thÀt, lμ Æ∏ng g◊n gi˜, Æ∏ng tr©n tr‰ng. L∑ng mπn kh´ng ph∂i lμ c∏i g◊ Æ„ qu∏ kh„ hoΔc qu∏ cao xa. N„ Î ngay trong con ng≠Íi bπn, Î ngay trong t◊nh y™u cÒa bπn. H∑y v¯t nh˜ng cuËn s∏ch v“ t◊nh y™u Æi, h∑y læng nghe con tim m◊nh. Khi t◊nh y™u th®ng hoa, th◊ nh˜ng Æi“u gi∂n dfi nh†t cÚng lμ nh˜ng Æi“u l∑ng mπn nh†t..

BT_B172000

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


14`

^15

A

nh sœ kh´ng y™u n˜a. TÛ nh◊n t´i vÌi c∏i ∏nh mæt trfln xoe nh≠ th” Æang ch¯ng ki’n mÈt c´ng tr◊nh v‹ Æπi nμo Æ„. Sau th◊ c´ bæt Æ«u c≠Íi.

dfl mÈt mi’ng thfit lÓn nμo Æ„ Æ’n Æoπn chu»n bfi mΔc c∂ n„ tr≠Ìc khi mua v“, ... rim mæm chºng hπn. - Tr≠Ìc Æ©y, anh chÿ hÛt khi th†t t◊nh. T´i n„i.

- Anh sœ kh´ng y™u n˜a, thÀt Ɔy. T´i nh®n nh„ nhæc lπi. 

TÛ cμng c≠Íi to h¨n. L«n nμy c„ th” c∂ v◊ c∏i Æi÷u bÈ dÛm d„ cÒa t´i n˜a. - Nμy em, anh sœ kh´ng y™u n˜a Æ©u. T´i lμm mΔt nghi™m nghfi, vıa chÿnh lπi c∏i d∏ng ngÂi cho thºng thÌm. TÛ bæt Æ«u ngu´i c≠Íi d«n. C´ hæng gi‰ng rÂi cÚng ng„ vμo mæt t´i nh≠ ki”u mÈt bμ nÈi trÓ Æang Æ∏nh gi∏ ch†t l≠Óng cÒa mÈt mi’ng thfit lÓn. Vμ rÂi mΔc cho t´i v…n cË gÂng l™n c∏i vŒ nghi™m tÛc †y, c´ ƨn ph≠¨ng cÛi xuËng chi’c tÛi x∏ch to ÆÔng cÒa m◊nh vμ l´i ra mÈt bao Marlboro træng. TÛ ch◊a bao thuËc v“ ph›a t´i. T´i v…n ngÂi im, nh◊n TÛ vÌi hy v‰ng t®ng th™m s˘ nghi™m nghfi trong c∏i d∏ng vŒ t¯c thÍi cÒa m◊nh. Bæt gΔp th∏i ÆÈ Æ„ cÒa t´i, TÛ khœ nhÛn vai rÂi t˘ rÛt ra mÈt Æi’u ÆΔt l™n mi÷ng vμ ch©m lˆa. Kh„i thuËc khi’n t´i c∂m gi∏c c´ †y c„ vŒ Æang chuy”n tı giai Æoπn th®m

W W W . D E V I L M A G . C O M

H

μ NÈi chuy”n mÔa.. Æãp. T´i th†y m◊nh lÛng tÛng trong vi÷c l˘a ch‰n tı ng˜ Æ” di‘n t∂ n„. N™n Æãp th’ nμo t´i nh≠Íng n„ cho mÁi ng≠Íi hoΔc ai Æ„ c„ c∏ch di‘n Æπt tËt h¨n t´i t˘ Æ∏nh gi∏. VŒ Æãp †y quy’n rÚ t´i, quy’n rÚ c∏i c∏ch t´i dong mæt ra kh´ng trung chÿ Æ” nh◊n mÈt c∏i c©y khºng khiu trÙi l∏ b™n kia v÷ Æ≠Íng hay chÿ cË Æ’m xem c„ bao nhi™u c∏i hπt kh´ng kh› Æang bay l™n hÁn l‰an ngay tr≠Ìc mæt. Hay nh≠ khi t´i vıa ngang qua mÈt c®n nhμ cÊ mμ nh˜ng m∂ng ki’n trÛc thÍi Ph∏p thuÈc nay Æ∑ hoen mËc vμ Æ´i chÁ Æang t˘ b„c ra ch˘c l∑ ch∑ r¨i xuËng thi tho∂ng. Ph›a trong c®n nhμ Æ„, sau nh˜ng ch†n song cˆa m·ng manh lμ mÈt kh´ng gian tËi hiu hæt. C„ mÈt bμ giμ Æang Ưng ch∂i nh˜ng sÓi t„c træng l¨ th¨ cho mÈt.. l∑o bμ, Æang ngÂi. Mæt bμ l∑o nh◊n ra Æ≠Íng phË ph›a sau nh˜ng song sæt cÒa c∏nh

cˆa khäp hÍ †y tuy÷t nhi™n kh„ Æo∏n. Ng≠Íi giμ t˘ phÒ l™n mæt m◊nh nh˜ng lÌp ng®n dμy cÈm cÒa qu∏ kh¯, n„ kh´ng khi’n cho c∂m xÛc ch’t Æi, mμ chÿ gi†u chÛng Æi qua nh˜ng ∏nh nh◊n ng≠Óc lπi cÒa nh˜ng ∏nh mæt m·ng manh h¨n, gi∂ nh≠ t´i. C∏i t◊nh m…u tˆ cÒa hai th’ h÷ giμ nua †y, n¨i b„ng tËi phÒ mÍ trong c®n nhμ cÊ Æang ¨ hÍ Æ” nh˜ng m∂ng v´i v˜a t˘ tr„c ra kh·i m◊nh †y, t˘ d≠ng tπo n™n mÈt c¨n lπnh khœ vuËt nhã n¨i g∏y t´i. T´i Æ∑ ngo∂nh mΔt Æi, Æ” lπi c∏i khu´n h◊nh ∏m ∂nh †y lπi ph›a sau - n¨i ch„p Æu´i cÒa lμn gi„ mμ ph›a khÎi nguÂn lμn gi„ †y theo c∏i c∏ch t´i c∂m nhÀn, lμ t´i vÌi mæt mÚi Æang t™ Æi, Æ∏m t„c tr™n Æ«u lfla xfla bay nh≠ muËn Æua vÌi nh˜ng chi’c l∏ c©y rÙng. Ä, ph∂i n„i th™m rªng t´i Æπp xe. Nh˜ng ngμy Hμ NÈi chuy”n mÔa th’ nμy, c∂m h¯ng chuy”n ÆÈng Æ“u Æ“u vμ ch«m chÀm cÒa xe Æπp h†p d…n t´i h¨n c∂. N„ nh≠ th” mÈt c∂m gi∏c nh©m nhi, nh»n nha nμo Æ„ vμ nu´ng chi“u c∏c gi∏c quan cÒa t´i mÈt c∏ch chu Æ∏o nh†t.  ªng c∏ch nh†c ch©n nμy l™n vμ ÆΔt ch©n kia xuËng, rÂi ng≠Óc lπi. C¯ th’, 6 l«n c∂ th∂y tı chÁ t´i d˘ng chi’c xe Æπp mμu xanh r™u cÒa m◊nh vμo chi’c t≠Íng phÒ r™u xanh cÒa c∏i qu∏n quen Æ„ cho Æ’n lÛc ÆΔt m◊nh vμo trong qu∏n. N’u vi÷c Æπp xe cÒa t´i giËng nh≠ c∏ch ng≠Íi ta hay g‰i lμ ph∂n ¯ng ng…u nhi™n

B

hay v´ Æi“u ki÷n vÌi mÁi lÛc chuy”n mÔa, Æπi loπi th’ th◊ c∏i qu∏n nμy cÚng ng…u nhi™n vμ chºng c„ Æi“u ki÷n g◊ mμ thμnh ra c∏i chËn t´i muËn n∏u m◊nh h¨n c∂ nh˜ng buÊi th’ nμy. C„ g◊ Æ©u, chÿ lμ mÈt qu∏n cμ-f™ ƨn gi∂n vÌi vμi ba th¯ th¯c uËng ƨn gi∂n. Vμi b¯c tranh cÚ k¸ ƨn gi∂n vÌi vμi vfi kh∏ch ƨn gi∂n, vμ cÚ k¸. T´i mıng hÛm khi th†y g„c ngÂi ≠a th›ch cÒa m◊nh cfln trËng chÁ. BuÊi s∏ng qu∏n kh´ng bÀt ÆÃn. Énh s∏ng y’u Ìt ngoμi trÍi chi’u vμo ÆÒ Æ” khi’n ng≠Íi ta nhÀn ra b™n trong vËn r†t tËi. Trong g„c tËi nh†t, c„ khi lμ t´i Æang ngÂi, mÈt m◊nh. ô c∏i bμn gi˜a qu∏n, c„ mÈt Æ´i trai g∏i kh∏c Æang ngÂi, vÌi nhau. ô ngoμi hi™n, ngay s∏t cˆa ra vμo, c„ mÈt Æ´i trai g∏i n˜a, cÚng Æang ngÂi, vÌi nhau. Th’ mÌi bi’t, nh˜ng s∏ng th’ nμy ›t ng≠Íi ngÂi cμ-f™ thÀt. CÚng mÌi bi’t, nh˜ng buÊi chuy”n mÔa th’ nμy, ›t ng≠Íi m´t m◊nh ngÂi cμ-f™ n¨i g„c tËi, nh≠ t´i. T´i g‰i mÈt mÈt li cμ-f™ Æen Æ∏. C´ chÒ qu∏n gÀt Æ«u vμ c≠Íi lπi r†t t≠¨i. Khi c´ †y Æfinh quay Æi vμ kh´ng c≠Íi vÌi t´i n˜a, t´i Æo∏n c´ †y chu»n bfi pha cμ-f™ Æ’n n¨i, chÓt nhi™n t´i th†y m◊nh nhπt mi÷ng lπ. Th’, t´i mÌi b∂o: - Ä, c´ ¨i.. C´ chÒ qu∏n nh≠Ìn mæt nh◊n t´i, t´i kh´ng th†y c´ c≠Íi. Mμ may lμ c´ kh´ng c≠Íi, ch¯ d‘ c´ c≠Íi lÛc nμy c„ khi lπi Æ’n phi™n

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


16` t´i nh≠Ìn mæt nh◊n c´ lπi. C´ chÒ qu∏n chÿ nh≠ c„ ˝ h·i t´i g‰i g◊ th´i. - Th´i, c´ ch≠a pha cμ-f™ ch¯ ? GiÍ th◊ c´ †y mÌi c≠Íi. - Anh muËn ÆÊi m„n ? - Ä.., ı - T´i nhÛn vai - n’u c´ ch≠a pha th◊.. - Chanh muËi ÆÛng kh´ng π ? T´i gÀt Æ«u. T´i Æ∑ n„i rÂi. T´i Æang Î trong mÈt c∏i qu∏n quen. Mμ vÌi n„, t´i lμ mÈt vfi kh∏ch cÚ k¸.  Hμ NÈi, mÈt ngμy chuy”n mÔa. T´i Æπp xe Æ’n mÈt qu∏n quen. NgÂi Î mÈt g„c quen. UËng th¯ th¯c uËng quen, vμ Æang cË quen vÌi vi÷c hÛt vμi Æi’u Marlboro {træng}.  i’u thuËc tr™n m´i t´i tr‘ n∂i chÛc Æ«u xuËng Ɔt. Hai vi“n m´i t´i ngÀm n„ hÍ h˜ng vμ Æ´i lÛc lÀt n„ l™n xuËng nh≠ muËn xem chıng nμo th◊ n„ r¨i xuËng Ɔt. M´i t´i Æ∑ kfip kh´ Æ” gi˜ n„ lπi l©u h¨n t´i t≠Îng, Æ’n khi n„ chu»n bfi r¨i xuËng Æ’n n¨i th◊ t´i cÚng kfip gi˜ n„ chΔt h¨n. T´i ch©m lˆa, h›t mÈt h¨i dμi, thÎ mÈt h¨i dμi trÈn l…n kh„i, rÂi nh◊n Æ∏m h¨i †y bay l™n. Kh„i thuËc træng h¨n bao giÍ vμ r‚ r÷t h¨n bao giÍ. C¯ thˆ t≠Îng t≠Óng, mÈt g„c tËi t´i Æang ngÂi, mμu træng sœ hi÷n l™n r‚ Æ’n th“ nμo. C∏i lμn kh„i ph∂ ra xua Æi mÌ hπt kh´ng kh› t´i Æang quan s∏t. ßÂng tˆ t´i ch†n ÆÈng nhã Æ´i chÛt tr≠Ìc khi th›ch nghi Æ≠Óc vÌi ÆËi th” quan s∏t mÌi. ß´i khi lμ th’, nh˜ng Æi“u cÚ x◊ bÁng thμnh mÌi mŒ, nh˜ng vi÷c gi∂n dfi Æ´i lÛc cÚng ÆΔc bi÷t h¨n. Trong lμn kh„i thuËc bay l™n †y, t´i th†y bi’t bao nhi™u lμ h◊nh ∂nh. C„ lÛc t´i th†y c∂ mÈt cΔp m´ng Æμn bμ to t≠Ìng, c„ khi lπi th†y c∂ mÈt t≠Ìng qu©n thÍi trung cÊ Æang trÓn mæt hung tÓn, mμ cfln th†y c∂ con s≠ tˆ n˜a ch¯. Kh´ng, t´i th†y n„ giËng con tr©u h¨n. Kh´ng, giÍ t´i lπi th†y n„ giËng con ch„. Ph∂i, c„ vŒ n„ Æ∑ giËng vÌi con ch„ nh†t tr≠Ìc khi n„ m·ng d«n Æ’n lÛc tan hºn vμo h≠ v´. Mμ n’u lμ con ch„ th◊ con ch„ nμy c„ vŒ bäo qu∏. T´i chÓt bÀt c≠Íi nhÌ Æ’n con Bi.

ß

 Con Bi lμ con ch„ cÒa nhμ chÛ Qu©n. ChÛ Qu©n lμ hμng x„m cÚ cÒa nhμ t´i. Gia Æ◊nh chÛ †y c„ 4 ng≠Íi. VÓ chÛ †y lμ c´ Nga vμ 2 Ưa con lμ thªng Nam vμ thªng H≠ng. ChÛ qu©n n®m nay ÆÈ 40 tuÊi. ChÛ lμm qu∂n l› bÈ phÀn ch®m s„c kh∏ch hμng cÒa mÈt c´ng ty. Hμng x„m hay g‰i chÛ lμ Qu©n {bäo} bÎi t≠Ìng t∏ c„ ph«n phËp ph∏p vμ c∏i bÙng phÛc hÀu cÒa chÛ. Hai thªng con chÛ cÚng l«n l≠Ót Æ≠Óc g‰i lμ Nam bäo vμ H≠ng bäo bÎi trÈm v›a chÛng giËng bË nh≠ tπc, tı nät mΔt cho Æ’n d∏ng d†p. ßΔc bi÷t, chÛng c„ c∏i d∏ng Æi kh÷nh khπng y h÷t bË chÛng. N®m Æ„ thªng Nam bäo 13 tuÊi, cfln thªng H≠ng bäo mÌi l™n 3. V◊ lœ Æ„, m‰i ng≠Íi Æ“u khen c´ Nga r†t m∏t tay nu´i chÂng, nu´i con khi’n c´ Nga r†t m∑n ˝. ThÀt ra, ngoμi tμi nu´i chÂng, nu´i con c´ Nga cÚng r†t bi’t ch®m s„c m◊nh n˜a. Trong nhμ, so vÌi ba bË con , c´ cÚng phËp ph∏p kh´ng käm ph«n. MÁi l«n nh◊n c∂ nhμ c´ Nga Æi cÔng nhau, hμng x„m ai cÚng ph∂i gÀt Æ«u t†m tæc. C„ ÆÓt, c∏i Trang nhμ k’ b™n Æ∑ hät to∏ng l™n sÓ ch’t khi’p khi Æang ngÂi væt vŒo Î ban c´ng chÓt th†y

W W W . D E V I L M A G . C O M

^17 mÈt con s©u r„m Î chÀu c©y nhμ chÛ Qu©n bfl sang. ßi“u Æ∏ng n„i lμ con s©u r„m †y cÚng trfln trÔng trÙc vμ bäo quay bäo quæt. Nghe chuy÷n, ai cÚng ph∂i c≠Íi vμ gÀt gÔ c´ng nhÀn c´ Nga m∏t tay thÀt. ß≠Óc khen th’, c´ Nga th›ch læm. ßi Æ©u c´ cÚng muËn käo chÂng con Æi theo Æ” thi™n hπ l∏c mæt vÌi tμi vÁ bäo cÒa c´. MÈt thÍi gian sau, nhμ c´ Nga nu´i th™m mÈt con ch„. ߆y, ch›nh lμ con Bi. Ai cÚng nhÌ, hÂi c´ chÛ †y nhÀn con Bi v“, n„ chÿ lμ 1 con ch„ bä x›u vμ g«y nhºng. Tuy nhi™n, vÌi ch’ ÆÈ dinh d≠Ïng cÒa c´ Nga, chºng m†y chËc con Bi ph∏t t≠Ìng tr´ng th†y. N„ nhanh ch„ng trÎ thμnh mÈt chÛ ch„ trfln quay. Tı Æ„, mÁi l«n Æi Æ©u, ngoμi chÂng vμ 2 Ưa con bäo trfln, c´ Nga lu´n dæt theo con Bi n˜a. Hºn nhi™n, Æπi gia Æ◊nh b“ th’ †y lu´n thu hÛt nh˜ng cΔp mæt tr«m tr cÒa hμng x„m. C´ Nga c„ vŒ r†t t˘ hμo vμ Ææc ˝. MÁi l«n bæt gΔp nh˜ng ∏nh nh◊n cÒa thi™n hπ, hai c∏nh mÚi c´ h†p h∏y li™n tÙc vμ ∏nh mæt c´ chÓt long lanh h¨n h’t khi nμo. C´ Nga ch®m con Bi læm, tr´ng n„ bäo l™n tıng ngμy. MÁi lÛc n„ chuy”n ÆÈng, c∏i bÙng trfln quay l™ s∏t xuËng mΔt Ɔt. Th’, lÚ trŒ con trong x„m cÚng cË quan s∏t nhi“u bÀn, nh≠ng chºng khi nμo chÛng th†y con Bi chπy. LÚ trŒ con khi †y mÌi quay sang thªng Nam bäo vμ thªng H≠ng bäo, rÂi mÌi gÀt gÔ ÆÛng lμ con Bi kh´n thÀt, mÌi Ɔy Æ∑ h‰c Æ≠Óc c∂ c∏i d∏ng Æi cÒa chÒ rÂi. MÈt ngμy, lÚ trŒ con nghe th†y ti’ng thªng H≠ng bäo kh„c t≠Ìng l™n. ChÛng hfl nhau hi’u k˙ chπy sang ng„ nghi™ng th◊ th†y c∂ chÛ Qu©n Æang mΔt mÚi mäo x÷ch, c´ Nga vμ thªng Nam bäo cÚng n≠Ìc mæt ngæn dμi. Ph›a d≠Ìi sμn nhμ, con Bi nªm im l◊m kh´ng ÆÈng t‹nh g◊. Ch∂ ai hi”u sao, mÈt lÛc, lÚ trŒ con lπi th†y thªng Nam bäo h◊ hÙc Æμo mÈt hË Æ†t tr≠Ìc nhμ, thªng H≠ng bäo kh÷ n÷ ´m con Bi ÆΔt xuËng. Hai thªng h◊ hÙc ch´n con Bi. Ph›a cˆa nhμ, chÛ Qu©n v…n vÁ vai an Òi c´ Nga Æang kh„c n†c. Th´i, th’ th◊ ÆÛng lμ con Bi ch’t rÂi. GΔng h·i nh≠ng chºng ai bi’t l˝ do tπi sao. M∑i sau nμy, lÛc thªng Nam bäo t˘ nhi™n g«y Æi tr´ng th†y. RÂi thªng H≠ng bäo cÚng hao Æi Æ∏ng k”. ChÛ Qu©n hμng ngμy cÚng chfiu kh„ Æi tÀp th” thao. MÈt ngμy Æãp trÍi, c∂ nhμ c´ Nga cÔng nhau Æi ngoμi Æ≠Íng lπi bæt gΔp ∏nh nh◊n tfl mfl cÒa hμng x„m. C´ mÌi quay ngoæt ra mμ gæt rªng: - C„ g◊ mμ nh◊n. Bäo th◊ hay ho g◊. Nh≠ con Bi ch’t v◊ bÈi th˘c kia k◊a.  - Ha.. T˘ nhi™n t´i bÀt c≠Íi kh´ khan vμ v´ duy™n v´ cÔng. T´i bi’t Æi“u †y khi c∂ 4 cΔp mæt cfln lπi trong qu∏n bÁng dÂn lπi ph›a m◊nh. ߆y lμ t´i n„i tÌi 2 c∏i cΔp trai g∏i Æang chia sŒ vÌi t´i c∏i kh´ng gian tÔ mÔ vμ chÀt hãp cÒa c∏i qu∏n cÚ nμy nμy. T´i kh´ng qu™n c´ chÒ qu∏n Æ©u, nh≠ng t´i Æ rªng c´ †y Æang r†t hπnh phÛc vÌi gi†c m¨ dang dÎ cÒa m◊nh tr™n chi’c gh’ d˘a sau qu«y pha ch’. CÚng ph∂i th´i, thÍi ti’t m∏t mŒ vμ d‘ chfiu nμy d‘ ru ngÒ læm. T´i hæng gi‰ng Æ” xua Æi c∏i vŒ nh®n nhÎ cÒa m◊nh vμ c∂ 4 c∏i cΔp mæt lπ l…m kia n˜a. T´i thıa nhÀn m◊nh cÚng c„ h¨i x†u hÊ 1 tfi, Æi“u Æ„ lμm t´i c∂m th†y lÛng tÛng. T´i Æ∑ n©ng ly chanh muËi l™n rÂi ngÙm mÈt mi’ng nh·. Nh≠ng v…n c∂m th†y thi’u thi’u Æi“u g◊. ChÓt nhÀn ra c¯u c∏nh cÒa m◊nh, t´i rÛt th™m mÈt Æi’u Marlboro træng th¯ 2 ÆΔt l™n m´i, vÈi v∑ ch©m lˆa. Kh„i thuËc ph∂ ra vμ t´i mıng rÏ th†y sau lμn kh„i thuËc †y, nh˜ng cΔp mæt kia r‚ lμ sœ kh´ng nh◊n t´i Æ≠Óc k¸ h¨n. Vμ t†t nhi™n, t´i gi†u bÌt c∏i Æi vŒ bËi rËi th∂m hπi cÒa m◊nh. Hai Ưa ngÂi ngoμi hi™n bæt Æ«u chÙm Æ«u

lπi vÌi nhau cÔng c©u chuy÷n dang dÎ cÒa b‰n chÛng. Hai Ưa ngÂi gi˜a qu∏n r‚ rμng cÚng Æ∑ nh›ch lπi vÌi nhau g«n h¨n so vÌi lÛc ban Æ«u t´i mÌi b≠Ìc vμo qu∏n nμy. Éi chμ, con bä kia c„ c∏i Æi÷u bÈ thÀt Æ∏ng ghät, c¯ nÚng na nÚng nfiu. Mμ c∂ c∏i Ưa con trai nμy n˜a, n„ c„ k™u ng¯a c∏i th´i mμ cÚng cuËng qu˝t l™n l›u c∂ l≠Ïi lπi h·i ng¯a Î Æ©u Î Æ©u Æ” mμ loay hoay g∑i ch©n cho n„. Vi÷c g◊ mμ ph∂i th’, t´i nh®n mΔt, ph∂ ra mÈt h¨i dμi. ß∏m kh„i thuËc bay phÙt ra rÂi t∂n m∏c tung toä. Tr≠Ìc mΔt t´i t˘ h◊nh thμnh mÈt lμn kh„i m·ng vÌi 2 c∏i Ưa Æang g∑i ch©n cho nhau Î gi˜a qu∏n kia. \, vi÷c g◊ mμ ph∂i th’.. T´i chÓt nhi™n nhÌ Æ’n thªng Hu†n.  ThÍi cfln la cμ cho vi÷c ÆÃn s∏ch tang bÂng tÀn x¯ ng≠Íi, t´i quen Hu†n. N„ bªng tuÊi t´i, h‰c cÔng tr≠Íng nh≠ng d≠Ìi t´i mÈt kh„a. Hai thªng gΔp nhau l«n Æ«u trong mÈt dfip t◊nh cÍ. Quen nhau vμ nhÍ sau nμy ti’p xÛc trao ÆÊi th†y hÓp nhau mμ thμnh th©n. T´i qu˝ nh†t n„ Î t›nh ch©n thμnh vμ r†t h’t m◊nh trong chuy÷n t◊nh c∂m. Nh≠ng cÚng ghät n„ nh†t Î t›nh Æ„. HÂi †y n„ y™u My, theo nh≠ t´i bi’t lμ mÈt c´ g∏i Hμ NÈi c¨ b∂n. My xinh Æãp, gia Æ◊nh tËt vμ t≠¨ng ÆËi khäo läo trong giao ti’p. T´i bi’t th’ lμ bÎi nghe Hu†n k” v“ My r†t nhi“u, vμ cÚng vμi l«n t´i c„ gΔp My trong nh˜ng dfip v“ nghÿ n≠Ìc nghÿ phäp cÔng Hu†n. Nh◊n 2 Ưa qu†n qu˝t nhau t´i cÚng mıng cho thªng bπn. MÁi lÛc ph∂i l™n Æ≠Íng sang h‰c ti’p, ph∂i xa c∏i My t´i th†y thªng Hu†n khÊ sÎ lμ. B∂o khÊ sÎ cÚng chºng sai, v◊ d≠Íng nh≠ lÛc nμo thªng Hu†n cÚng vÀt v∑ v◊ nhÌ c∏i My, suËt ngμy chÿ ch®m ch®m g‰i Æi÷n v“ th®m h·i vμ rÒ nhau l™n mπng {chat chit}. MÁi lÛc bi’t c„ ai v“ n≠Ìc lμ thªng Hu†n lπi sËt sæng mua bi’t bao nhi™u quμ gˆi v“ cho c∏i My. S∏ng sÌm t´i th†y n„ g‰i cho c∏i My Æ” {chμo buÊi s∏ng}. ß’n tr≠a t´i lπi th†y n„ g‰i v“ chÛc c∏i My ®n tr≠a ngon mi÷ng. TËi th◊ lπi sËt sæng g‰i {chÛc ngÒ ngon}. ß“u læm. ß’n m¯c h´m nμo t´i kh´ng th†y thªng Hu†n g‰i v“ cho c∏i My th◊ cÚng t˘ th†y thi’u thi’u. Chÿ khi nμo {ng©n khË} h’t sπch n„ mÌi Æμnh ph∂i chfiu th’ th´i. Mμ mÁi l«n th’ tr´ng bÈ dπng thªng Hu†n b¯t r¯t lπ. C„ Æ´i l«n t´i cÚng Æfinh g„p ˝ thªng bπn, b∂o n„ vıa vıa phai ph∂i, c∏i g◊ nhi“u qu∏ chæc hºn Æ∑ tËt. Nh≠ng c¯ h‘ tr´ng c∏i vŒ mΔt m¨ mμng hπnh phÛc cÒa thªng Hu†n khi nhæc tÌi c∏i My lμ t´i lπi thÎ dμi rÂi cÚng chºng nÏ khuy™n nhÒ g◊. Y™u nhau Æ≠Óc vμi n®m, Æ’n lÛc chÛng t´i sæp hoμn thμnh kh„a h‰c chu»n bfi v“ n≠Ìc th◊ th†y thªng Hu†n h®ng h∏i læm. N„ bæt t´i h¯a l™n h¯a xuËng lμ l«n nμy v“ n≠Ìc ph∂i lμm r” phÙ cho n„. Nghe Æ©u Î nhμ hai b™n gia Æ◊nh qua lπi vμ thËng nh†t Æ” cho hai Ưa lμm Æ∏m c≠Ìi ngay khi thªng Hu†n v“ rÂi. T´i cÚng mıng cho thªng Hu†n vμ h¯a Æi h¯a lπi cho n„ y™n t©m. V“ n≠Ìc Æ≠Óc mÈt thÍi gian, t´i cÚng bÀn bfiu vÌi vi÷c xin vi÷c cho m◊nh n™n ›t li™n lπc vÌi thªng Hu†n. M∑i cÚng kh´ng th†y n„ li™n lπc vÌi t´i hay Æ∂ ÆÈng g◊ Æ’n vi÷c c≠Ìi xin. MÈt l«n t´i mÌi chÒ ÆÈng g‰i Æi÷n h·i th®m n„. Thªng Hu†n nghe Æi÷n th‰ai gi‰ng Ò dÈt læm. N„ b∂o n„ vμ My chia tay rÂi. T´i c„ h·i nguy™n do, thªng Hu†n chÿ thÎ dμi. N„ b∂o My thÀm ch› Æ∑ y™u ng≠Íi kh∏c rÂi, theo n„ bi’t ng≠Íi Æ„ ch∂ Æo∏i hoμi g◊ Æ’n My. Nh≠ng My th◊ sËng ch’t cÚng Æfli y™u anh ta. T´i bi’t thªng Hu†n Æau læm... ß’n giÍ th◊ thªng Hu†n c„ vÓ rÂi, nh≠ng mÁi l«n nhæc Æ’n c∏i My tr´ng n„ v…n buÂn buÂn.. 

T

´i thÎ dμi. R†t dμi. ThÎ dμi Æ’n nÁi ph∏t ra ti’ng, mμ th†y h‰ng m◊nh kh´ khËc. T´i nhÀn ra h◊nh ∂nh xung quanh m◊nh r‚ nät qu∏. Th’ lμ h’t Æi’u th¯ 2. C∏i Æ´i ngÂi gi˜a qu∏n giÍ th◊ Æ∑ d˘a hºn vμo nhau. Khoä m´i t´i v´ th¯c nh’ch l™n nh≠ th” thıa nhÀn th˘c ra t´i Æang mÿm c≠Íi, c∏i mÿm c≠Íi mÈ Æi÷u. T´i kh´ng bi’t, nh≠ng c„ vŒ nh≠ b†t c¯ h◊nh ∂nh nμo Æπi di÷n cho t◊nh y™u trong mæt t´i cÚng Æ“u lμ Æãp nh†t. Kh´ng gian c∏i qu∏n nμy nh≠ lΔng Æi. T´i m¨ mμng t≠Îng t≠Óng ra c∂ ti’ng guitar ai Æ„ ch¨i b∂n Romance thÀt t◊nh qu∏. ßÍi Æãp h¨n h’t khi ng≠Íi ta t˘ ÆΔt m◊nh vμo b◊nh y™n vμ m÷t m·i h¨n h’t khi ng≠Íi ra cË gæng chπm Æ’n n„. RËt cuÈc c„ th” n„ v…n lu´n Î quanh m◊nh, hoΔc ›t nh†t trong Æ«u m◊nh, trong tr› t≠Îng t≠Óng cÒa m◊nh. C„ ai n„i rªng tr› t≠Îng t≠Óng lμ th¯ qu› gi∏ nh†t kh´ng nhÿ ? T´i mÈt m◊nh, vÌi g„c ri™ng cÒa m◊nh, vÌi chanh muËi cÒa m◊nh vμ Marlboro cÒa m◊nh nh≠ng trong qu∏n quen cÒa m◊nh t´i th†y 2 cΔp t◊nh nh©n, h‰ kh´ng cÒa t´i nh≠ng lμ cÒa nhau. T´i th†y ÆÍi Æ≠Óc Æãp. Haha, t´i lπi bæt Æ«u c≠Íi vÌi c∏i suy ngh‹ m¨ mμng c„ ph«n l¨ Æ∑ng h¨n c∂.. kh„i thuËc. Ti’ng trŒ con kh„c n†c l™n Æ©u Æ„ lμm vÏ fla ti’ng guitar t≠Îng t≠Óng cÒa t´i, t´i th†y chfi chÒ qu∏n bÀt dÀy vμ lÀt ÆÀt chπy vμo nhμ trong. T´i bi’t kh„e mäp t´i lπi Æ∑ tr‹u xuËng..V◊ t´i bi’t m◊nh Æang ngh‹ Æ’n Æi“u g◊. MÈt c∏ch chÀm chπp, t´i ÆΔt Æi’u thuËc th¯ 3 l™n m´i...  gμy †y, cÚng trong c∏i qu∏n nμy. T´i ÆÈc thoπi, cfln kh´ng th◊ n„i lμ t´i n„i chuy÷n vÌi ti’ng kh„c cÚng Æ≠Óc. CÚng chºng ai coi vi÷c n„i chuy÷n vÌi s˘ kh„c kh´ng th´i lμ mÈt cuÈc hÈi thoπi c∂, nh≠ng n„i chuy÷n vÌi mÈt ng≠Íi c¯ kh„c m∑i cÚng c„ th” coi lμ mÈt cuÈc n„i chuy÷n, nhÿ. Chfi chÒ qu∏n ngμy †y c„ n„i c©u nμo Æ©u..

N

- Th´i th◊ giÍ tÀp lπi cho ch∏u d«n d«n vÀy.. - ... - Chfi kh„c m∑i cÚng c„ Æ≠Óc g◊ Æ©u. - ... - Tπi chfi ch®m n„ qu∏ - ... - ßμnh rªng ng≠Íi mã nμo chºng y™u con, Æμnh rªng ch∏u cÚng thi÷t thfli v◊ cha n„.. - ... - Nh≠ng Æ©u ph∂i c¯ kh´ng cho ai chπm vμo n„, kh´ng cho n„ ti’p xÛc vÌi ai, c¯ gi˜ kh≠ kh≠ cho ri™ng m◊nh, mÁi l«n tæm ph∂i Æun l∏ chà xanh, mÁi l«n ®n lμ ph∂i bμi b∂n nh≠ trong s∏ch vÎ... - ... - TrŒ con ph∂i cho ch∏u hfla ÆÂng, ti’p xÛc, vui ÆÔa vÌi nh˜ng Ưa bä cÔng tuÊi kh∏c ch∏u mÌi ph∏t tri”n b◊nh th≠Íng Æ≠Óc.. - ... - Ch¯ng t˘ k˚ rÂi sœ ch˜a kh·i th´i.. - ... Ngμy †y chfi c¯ kh„c m∑i vμ r÷u rπc nh≠ nh˜ng d†u ba ch†m cÒa t´i. Con trai chfi vıa kh„c rä l™n th’ chæc chºng qua cu cÀu lπi vıa ÆÔa nghfich va Æ«u vμo Æ©u Ɔy th´i. Tı dπo †y nh≠ t´i bi’t th◊ chfi Æ∑ thay ÆÊi c∏ch ch®m s„c con m◊nh kh∏c Æi, cfln cu cÀu giÍ Æ∑ c¯ng c∏p vμ t≠¨i r„i. Nghe Æ©u ´ng m∑nh cÚng nghfich læm th◊ ph∂i.. 

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


Rƒ TM õI !

18`

T

´i h›t mÈt h¨i thuËc dμi vμ c∂m nhÀn vi“n m´i m◊nh n„ng r∏t. ßi’u thuËc th¯ 3 nμy sao ch∏y nhanh th’ nhÿ. T´i ngÛc ngoæc dÙi m…u thuËc xuËng chi’c gπt tμn nhÌp nh∏p. Mμ sao t˘ nhi™n t´i bÁng th†y Æ©u Æ„ tr™n ng≠Íi m◊nh nhÂn nhÈt. T´i c„ Æ≠a tay kh“u khμo vμi chÁ b©ng qu¨ mμ v…n c∂m gi∏c †y v…n cfln nguy™n. B†t gi∏c, t´i nh◊n ra ph›a cˆa, n¨i ngoμi hi™n cΔp trai g∏i cfln lπi Æang ngÂi. A ha, th◊ ra c´ †y nh◊n t´i. Bæt gΔp ∏nh mæt cÒa t´i nh◊n v“ ph›a m◊nh, c´ †y bËi rËi quay Æi, cΔp m∏ ˆng hÂng. T´i nh◊n mμ khœ c≠Íi. ß” xem nμo, h´m nay t´i mΔc mÈt chi’c ∏o s¨ mi kh∏ vıa ng≠Íi, vμi chi’c khuy ∏o cfln th∏o ra tr‘ n∂i. BÈ mΔt lÛn phÛn r©u vμi ngμy ch≠a cπo. C„ khi nμo ngoμi ra cfln c∂ c∏i th∏i ÆÈ b†t th≠Íng cÒa m◊nh tı lÛc vμo Æ©y Æ’n giÍ lμm ng≠Íi ta chÛ ˝ kh´ng nhÿ. B†t luÀn th’ nμo, th◊ c´ †y Æ∑ nh◊n t´i. MΔc ÆÍi, t´i v…n nh◊n lπi. T´i Æ∑ hÛt Æ’n Æi’u Marlboro th¯ 3, gi∏ nh≠ c´ †y bi’t nh≠ th’ lμ t´i Æang th†t t◊nh. Vμ gi∏ nh≠ c´ †y cÚng bi’t rªng tr´ng c´ †y cÚng kh∏ xinh. C´ †y c„ m∏i t„c ngæn, c„ cΔp mæt to, khu´n mΔt nhã nh‚m, lμn da træng trŒo. C´ †y vÀn mÈt chi’c ∏o s¨ mi mμu træng vÌi qu«n jeans mμu navy. ßÛng lμ tr´ng cÚng xinh xæn Ɔy, t´i gÀt gÔ. C´ †y lπi cfln hÛt thuËc n˜a ch¯. T´i mÌi tho∏ng th†y c´ ta ÆΔt Æi’u thuËc l™n m´i rÂi nh∂ kh„i, trong kho∂nh khæc, t´i Æ rªng c´ †y lπi mÌi vıa khœ nh◊n v“ ph›a m◊nh. T†t nhi™n t´i nhÀn ra m◊nh c„ vŒ cÚng nh≠ Æang quan s∏t c´ †y. T´i bi’t Æi“u Æ„ khi c´ †y lπi bËi rËi quay Æi.. ChÓt thªng con trai ngÂi cÔng bμn c´ mμ t´i Æo∏n lμ bπn trai cÒa c´ quay lπi nh◊n t´i, Æoπn g∑ quay Æi vÌi vŒ mΔt cau c„. Hai b‰n h‰ d≠Íng nh≠ tranh c∑i vÌi nhau Æi“u g◊ mμ t´i kh´ng muËn cho rªng l› do lμ tπi m◊nh. GiÍ Æ’n l≠Ót t´i bËi rËi quay Æi vμ lπi vÙng v“ ch©m cho m◊nh Æi’u thuËc th¯ 4..  i’u thuËc th¯ 4 tr™n m´i t´i c¯ chËc chËc lπi ch∏y Æ· l˘ng. T´i Æ∑ c¯ Æ” nguy™n n„ tr™n m´i m◊nh Æ” hÛt thÀt s©u vμ nh∂ kh„i. ß∏m tμn thuËc Æ’n lÛc sœ t˘ r¨i xuËng Ɔt, Æ´i lÛc mÈt chÛt tμn thuËc lπi r¨i vμo ng≠Íi t´i. Khi t´i hÍ h˜ng phÒi Æi, chÛng lπi r¨i xuËng Ɔt. Hai tay t´i nh≠ thıa th∑i khi chÿ bi’t bŒ quΔp vμo nhau thμnh nh˜ng ti’ng k™u r®ng ræc.

ß

- Chfi ¨i t›nh ti“n Gi‰ng Æμn ´ng c†t l™n. T´i chÓt h≠Ìng mæt v“ ph›a ti’ng g‰i mμ chfi chÒ qu∏n cÚng Æang ni“m nÎ chπy lπi ph›a †y. C∏i cΔp ngÂi ngoμi hi™n Æ∑ Ưng dÀy, vμ t´i t≠¨ng ÆËi hËt ho∂ng khi nhÀn ra ng≠Íi Æang t›nh ti“n, cÚng lμ ng≠Íi vıa c†t ti’ng g‰i †y lμ {c´ g∏i xinh xæn} cÒa t´i. {C´} †y Æ∑ Ưng dÀy, vÌi bÈ ng˘c phºng l◊ cÔng c∏i hÈt t∏o cÒa adam nh†p nh´ n¨i cÊ. - C∏m ¨n 2 chÛ ! Chfi chÒ qu∏n ni“m nÎ nhÀn ti“n thanh to∏n. MΔt t´i ngh÷t ra khi nhÀn th†y qu∂ th˘c Æ„ lμ hai g∑ Æμn ´ng. T˘ nhi™n t´i th†y x†u hÊ vÌi suy ngh‹ mÌi ban n∑y cÒa m◊nh, th’ nμo mμ m◊nh lπi nh«m g∑ vÌi mÈt c´ g∏i Æ≠Óc nhÿ. Mμ cÚng ph∂i, ng≠Íi Æ©u mμ giËng con g∏i th’. T´i nh∂ kh„i li™n tÙc. Hai g∑ trai b≠Ìc ra kh·i qu∏n. Tr≠Ìc lÛc hai g∑ ngÂi y™n vfi l™n chi’c xe m∏y, t´i th“ lμ g∑ trai mμ t´i t≠Îng nh«m lμ c´ g∏i †y lπi k›n Æ∏o khœ nh◊n t´i, cfln g∑ trai Æi cÔng cÔng tΔng cho t´i mÈt ∏nh nh◊n nhuËm mμu thuËc sÛng. Ä, t´i cfln th“ lμ tr≠Ìc khi chi’c xe

W W W . D E V I L M A G . C O M

cÒa hai g∑ ph„ng Æi hºn, t´i Æ∑ th†y r‚ g∑ ngÂi sau quμng tay qua eo g∑ ƪng tr≠Ìc, vμ bμn tay g∑ ngÂi tr≠Ìc th◊ si’t chΔt l†y bμn tay g∑ ngÂi sau Æang ÆΔt tr™n ÆÔi m◊nh. Nh≠ chÓt hi”u ra Æi“u g◊, t´i nh∂ mÈt h¨i kh„i dμi thay cho lÍi th∏n {§i , t◊nh y™u..}  VÌi t´i, t◊nh y™u dÔ sao cÚng lu´n Æãp.  T˘ nhi™n t´i th†y ng≠Ïng mÈ 2 g∑ †y qu∏. Ng≠Ïng mÈ c∂ c∏i Æ´i cfln lπi trong qu∏n Æang d˘a vμo nhau t◊nh t¯. Mμ t´i cÚng th†y tÒi th©n cho m◊nh n˜a. K” ra cÚng n™n tÒi th©n mÈt chÛt th◊ hÓp l› h¨n, v◊ dÔ sao t´i cÚng Æang th†t t◊nh.. T´i khœ thÎ dμi tr≠Ìc khi lΔng lœ ch©m cho m◊nh Æi’u Marlboro th¯ 5.  ©y lμ l«n th¯ 3 t´i th†t t◊nh trong tÊng cÈng 3 l«n t´i y™u ng≠Íi ta. ß“u Æ’n nÁi, t´i Æ∑ tıng nham nhÎ thıa nhÀn rªng c„ vŒ s˘ y™u vÌi m◊nh xa xÿ qu∏ vμ †u tr‹ Æ’n ÆÈ cho rªng m◊nh lu´n th†t bπi khi y™u. GiÍ th◊ t´i ngh‹ nh≠ vÀy lμ †u tr‹, v◊ giÍ th◊ t´i Æang hÛt Æ’n Æi’u thuËc Marlboro th¯ 5 rÂi vμ n„ giÛp t´i ngh‹ lπi rªng n’u t´i th†t t◊nh th◊ kh´ng ph∂i t´i th†t bπi trong t◊nh y™u mμ lμ t◊nh y™u †y th†t bπi vÌi t´i. N„i lμ th’ Æi. ß©u ph∂i t˘ nhi™n t´i chÿ hÛt thuËc mÁi khi th†t t◊nh? B†t gi∏c t´i bÀt c≠Íi nhπt vÌi ˝ ngh‹ trong Æ«u m◊nh.

ß

Ng≠Íi ta.., c„ khi c∂ t´i n˜a c¯ h nghi rÂi lπi ∏p dÙng hμng t∏ c´ng th¯c trong s˘ y™u vÌi hμng t∏ d…n dÙ minh ch¯ng. Haha. Ng≠Íi ta cË gæng lμm Æi“u †y Æ” lμm g◊ nhÿ, thay v◊ cË gæng y™u dÔ chÿ v◊ cË gæng cho th†t t◊nh. Gi∂i ph∏p tËt nh†t cho s˘ sÓ th†t t◊nh lμ th´i kh´ng ti’p tÙc y™u n˜a, c„ lœ, t´i nham nhÎ ngh‹. D«u vÀy, c∂ th’ giÌi Æ“u Æ∑ vinh danh ´ng Einstein! - T´i bÀt c≠Íi vÌi mÌ l› lœ lu»n qu»n cÒa m◊nh. Suy cho cÔng c„ Æi“u g◊ lμ tuy÷t ÆËi, nh†t lμ t◊nh y™u ?  T´i Æ∑ hÛt li™n tÙc 3 Æi’u thuËc n˜a. Khi hÛt Æ’n Æi’u th¯ 8 th◊ cΔp trai g∏i ngÂi trong qu∏n cÔng t´i cÚng Ưng dÀy ra v“. C„ trÍi mÌi bi’t h‰ sœ ti’p tÙc Æi Æ©u. T´i Æ∑ hÛt Æi’u th¯ 9 vÌi nh˜ng lμn kh„i quy÷n lπi ÆΔc qu∏nh trong c∂m nhÀn m◊nh lμ vfi kh∏ch cuËi cÔng. Vμ t´i Æ∑ kh´ng hÛt n˜a.  TÛ nh◊n t´i c≠Íi .

MORE

QUIZZZ LOVE POSTERS ...BOYS

Justin Timberlake Trang mÙc mÌi sœ xu†t hi÷n vμo sË tÌi vÌi r†t nhi“u thÛ vfi

- Ngh‹a lμ anh sœ kh´ng th†t t◊nh n˜a? - Kh´ng, chÿ v◊ hÛt thuËc kh´ng tËt cho s¯c kh·e. - Nh≠ng anh vıa n„i anh sœ kh´ng y™u n˜a? ... - C„ th” anh sœ v…n th†t t◊nh. N.P

dμnh cho bπn: Nhi“u træc nghi÷m t©m l˝ h¨n, nhi“u {hot boy} h¨n, nhi“u poster c∏c ng´i sao nÊi ti’ng th’ giÌi, nh˜ng ph·ng v†n thÛ vfi vμ th™m mÈt bÀt m› dμnh cho c∏c bπn trai: Sœ c„ mÈt cuÈc thi r†t lÌn dμnh cho c∏c bπn Ɔy!!!

LOVE QUIZZZ mÎ ngay trang sau!


20`

BLOG

LOVE QUIZZZZ

^21

%ĀQFÖFUD]\

WURQJWÏQKLX" BÁng d≠ng bπn c„ nh˜ng cˆ chÿ kh∏c lπ, d≠Íng nh≠ c„ ai Æ„ Æang chi phËi suy ngh‹ cÒa bπn... H∑y thˆ dÔng Love meter nμy Æ” xem bπn sËt bao nhi™u ÆÈ y™u nhä. 7š™B7šõM (THEO GIRLFRIEND)

Khi Æ≠Óc ch‰n chÁ ngÂi trong lÌp, bπn sœ... a. Ch‰n chÁ g«n anh chμng Æ„ nh†t b. NgÂi cÔng lÚ bπn th©n c. T◊m chÁ ›t d›nh ›t kão cao su nh†t :P

Bf cÒa bπn ra ngoμi cÔng hÈi bπn cÔng lÌp, bπn sœ... a. C¯ 5 phÛt lπi g‰i cho chμng vμ læng nghe xem c„ gi‰ng n˜ nμo kh∂ nghi kh´ng b. Nhæn tin khi chμng Æ∑ v“ vμ h·i v“ b˜a ti÷c c. ßÓi Æ’n h´m sau mÌi h·i chμng v“ b˜a ti÷c

2 bπn Æang Î mÈt b˜a ti÷c vμ anh chμng cÒa bπn Æang chit chat vÌi mÈt c´ g∏i kh∏c, bπn sœ a. Ghen lÂng l™n vμ chπy ngay ra Æ” giμnh lπi nh˜ng g◊ thuÈc v“ bπn b. Nh’ch mäp c≠Íi vμ quay ra tr∂ ÆÚa bªng c∏ch bæt chu˛™n vÌi mÈt chμng kh∏c c. MΔc k÷ vμ sœ tÀn h≠Îng buÊi tËi tuy÷t vÍi nμy mÈt m◊nh

N’u bπn c„ kh∂ n®ng nh◊n th†y t≠¨ng lai, bπn mong muËn... a. MÈt l‘ c≠Ìi thÀt l∑ng mπng cÒa chμng vμ bπn b. MÈt c´ng vi÷c thÍi th≠Óng, mÈt chi’c x’ hÈp ≠ng ˝, vμ chμng. c. CÔng trÍi cuËi Ɔt vÌi bπn lμ ... chi’c bal´ y™u qu˝ mμ th´i

Ånh tı bÈ phim Hairspray

Khi vμo Yahoo 360, Æi“u Æ«u ti™n bπn lμm lμ... a. Vμo ngay blog cÒa chμng Æ” xem c„ comment hay friend mÌi ko b. Comment cho chμng c. Tr∂ lÍi t†t c∂ c∏c comment vμ sœ chÿ reply cho chμng khi vμ chÿ khi chμng Æ∑ comment tı tr≠Ìc

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


BLOG LOVE 22`

QUIZZZZ Sau mÈt tu«n hãn hfl, a. Bπn Æ∑ ngh‹ tÌi nh˜ng c∏i t™n cho lÚ trŒ cÒa bπn vÌi chμng b. VÀy lμ Æ∑ xong ph≠¨ng tr◊nh t◊nh y™u mμ bπn Æ∑ ghi trong sÊ tay c. Bπn v…n Æang loay hoay cho c∏i 1st date th˘c s˘ cÒa m◊nh

DEVIL

Check xem t◊nh c∂m cÒa bπn dμnh cho chμng nh≠ th’ nμo VÌi mÁi c©u h·i, bπn ch‰n a, Æ≠Óc 3 Æi”m, t≠¨ng ¯ng b vμ c lμ 2 vμ 1. Chμng hãn bπn Æi ®n tr≠a nh≠ng rÂi ÆÈt nhi™n hu˚ buÊi hãn, bπn c∂m th†y... a. TrÍi ¨i! Anh †y muËn chia tay Æ©y mμ. b. Bπn hi”u vμ th´ng c∂m v◊ chæc ph∂i c„ chu˛™n g◊ Æ„ quan tr‰ng læm Æ©y. c. Væng tr®ng th◊ trÍi c„ sao! Bπn lπi c„ dfip bÔ khÛ vÌi m†y ng≠Íi bπn th©n

ß©u lμ hit bπn ghi“n nh†t g«n Æ©y? a. Bleeding love - Leona Lewis b. Summer love - Justin Timberlake c. Girls just wanna have fun Cyndi Lauper

W W W . D E V I L M A G . C O M

^23

International Vietnamese

Gi∂i m∑ c∏c kh∏i ni÷m v®n h„a ¯ng xˆ Æ” trÎ thμnh con ng≠Íi quËc t’ h„a PHÑM HUY LONG

19-24 13-18 8-12

K˙ 1

Super Crazy. Bπn nghi÷n chμng m†t rÂi. Nh≠ng hay thˆ dıng nhæn tin cho chμng c¯ mÁi 5 phÛt, chμng sœ nhÌ vμ sms lπi Ɔy.

Crazy. Nh˜ng mËi quan h÷ kh´ng th” ki”m so∏t Æ≠Óc cuÈc sËng cÒa bπn vμ bπn th†y vui vμ hπnh phÛc v◊ Æi“u nμy. Bπn dμnh thÍi gian cho chμng cÚng nh≠ cho lÚ bπn cÒa m◊nh nh≠ nhau, vÌi mÈt s˘ Æi“u ÆÈ, kh´ng h¨n kh´ng käm.

Lazy in love. Kh´ng g◊ c„ th” thu hÛt s˘ chÛ ˝ cÒa bπn. Vμ n’u nh≠ bπn Æang Î trong mÈt mËi quan h÷ th◊ c„ lœ Æ„ lμ lÛc bπn Æang cË gæng have fun mμ kh´ng muËn d›nh d∏ng qu∏ s©u vÌi chμng.

Christina Aguilera trong trang phÙc evening gown tπi l‘ trao gi∂i American Music Awards 2008 NguÂn: Getty Images

GIÅI MÇ

TƒM GIƒY MòI& TRANG PH|C D# TIåC D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


24`

MÈt ngμy Æãp trÍi bπn nhÀn Æ≠Óc gi†y mÍi tham d˘ dπ ti÷c, Æ∑ Æ’n lÛc bπn ch¯ng t· m◊nh Æ∑ nhÌn. Vi÷c Æ«u ti™n lμ gi∂i m∑ c∏c th´ng tin cÒa buÊi ti÷c Æ” vi÷c chu»n bfi Æ≠Óc k¸ cμng h¨n.. C„ r†t nhi“u th” loπi ti÷c tÔng kh∏c nhau, nμo lμ ti÷c sinh nhÀt, ti÷c ti’p t©n nh©n mÈt s˘ ki÷n tr‰ng Æπi, hay ƨn gi∂n nh≠ ti÷c... kh´ng c„ l˝ do g◊ h’t, chÿ Æ” m‰i ng≠Íi vui vŒ vÌi nhau, gΔp gÏ, trfl chuy÷n lμm quen vμ bi’t Æ©u sau Æ„ lμ hÓp t∏c c´ng vi÷c; nμo lμ ti÷c mıng, hay ti÷c trong l‘ t≠Îng ni÷m 1 nh©n vÀt nμo Æ„ Æ∑ m†t Æi.. Nh≠ng dÔ th’ nμo Æi n˜a, ti÷c lμ n¨i th” hi÷n s˘ m’n kh∏ch cÒa chÒ ti÷c vμ h¨n n˜a, s˘ t´n tr‰ng cÒa kh∏ch mÍi Æ” Æ∏p lπi t†m thfinh t◊nh cÒa chÒ nh©n.

DRESS CODE Th´ng th≠Íng gi†y mÍi d˘ ti÷c lu´n c„ t™n g‰i, bao gÂm nÈi dung buÊi ti÷c, chºng hπn {th©n mÍi bπn Æ’n tham d˘ l‘ Sinh nhÀt l«n th¯ 18 cÒa Hμ My..} th’ qu∏ ƨn gi∂n !! Th’ nh≠ng khi t™n g‰i cÒa ch≠¨ng tr◊nh lμ The Velvet Party th◊, uhmmm... bπn bæt Æ«u g∑i Æ«u g∑i tai rÂi Ɔy ;)) Vi÷c chu»n bfi tÀp trung chÒ y’u vμo trang phÙc, h’t s¯c c»n tr‰ng y™u c«u cÒa chÒ nh©n. Th´ng th≠Íng khi gi†y mÍi c„ DRESS CODE, vi÷c ®n mΔc theo y™u c«u lμ bæt buÈc. R†t nhi“u ti÷c Æ≠Óc x©y d˘ng vÌi ph«n tham gia trang phÙc cÒa kh∏ch mÍi, chºng hπn mÈt dπ ti÷c hπng sang sœ y™u c«u m‰i ng≠Íi mΔc trang phÙc Æπi l‘: nam tuxedo (vest nam vμ Æeo n¨) n˜ evening gown (v∏y dμi thi’t k’

W W W . D E V I L M A G . C O M

^25

ÆΔc bi÷t vμ t„c v†n). Khi dress code bπn nhÀn Æ≠Óc lμ smart casual, Ɔy lμ lÛc chÒ nh©n b˜a ti÷c muËn n„i h∑y th” hi÷n phong c∏ch trŒ trung hi÷n Æπi cÒa bπn tπi b˜a ti÷c vui nhÈn cÒa t´i. T≠Îng t≠Óng khi bπn mΔc qu«n ∏o mμu sæc sΔc sÏ khi Æ≠Óc mÍi tÌi mÈt The White Party (Ti÷c Træng), bπn sœ lμm h·ng b¯c tranh chung cÒa b˜a ti÷c vμ t÷ h¨n, c„ th” bπn sœ bfi lfich s˘ mÍi ra.. MÈt trong nh˜ng gi∂i ph∏p h˜u hi÷u khi Æang b› ch‰n trang phÙc lμ h∑y nh†c Æi÷n thoπi h·i ngay chÒ nh©n b˜a ti÷c n’u bπn ÆÒ th©n thi’t, hoΔc h·i ˝ ki’n vμi ng≠Íi bπn kinh nghi÷m h¨n vμ tuy÷t ÆËi kh´ng b· cuÈc v◊ ngh‹ m◊nh kh´ng bi’t mΔc Æ th’ nμo cho th›ch hÓp. Chÿ vμi l«n d˘ ti÷c sœ giÛp bπn c„ c∏i nh◊n c©n ÆËi h¨n cho s˘ chu»n bfi l«n sau.

Y£U C¡U H¤I ßÉP

lμ bæt buÈc tπi nhi“u b˜a ti÷c, nh†t lμ c∏c ti÷c ch†t l≠Óng, ›t ng≠Íi. L˝ do: vi÷c hÂi Æ∏p cÒa bπn sœ giÛp chÒ nh©n chu»n bfi tËt h¨n cho Æ™m ti÷c, tr∏nh l∑ng ph› th˘c ph»m, Æ uËng vμ thuÀn ti÷n h¨n trong c´ng t∏c ti’p Æ„n. ô c∏c ti÷c cao c†p, chÒ ti÷c (the host) lu´n lu´n ph∂i ch¯ng t· m◊nh quen bi’t vμ thuÈc t™n t†t c∂ kh∏ch mÍi Æ” bμy t· s˘ quan t©m, khi hÂi Æ∏p h∑y cung c†p Æ«y ÆÒ t™n g‰i vμ Æ´i khi vfi tr›, ch¯c vÙ cÒa m◊nh cho chÒ ti÷c. HÂi Æ∏p, RSVP, hay x∏c nhÀn tham d˘ ti÷c Æ≠Óc vi’t tæt tı 5pSRQGH]VҋLOYRXVSODvW, cÙm tı ti’ng Ph∏p h’t s¯c nhã nhμng vμ v®n minh y™u c«u bπn h∑y th´ng tin cho chÒ nh©n v“ s˘ c„ mΔt cÒa m◊nh. CÚng mÎ ngoΔc rªng, trong nhi“u tr≠Íng hÓp ti’ng

Ph∏p Æ≠Óc sˆ dÙng hμm ˝ kh´ng kh› l∑ng mπn hoΔc r†t ngh÷ thuÀt cÒa buÊi ti÷c, chºng hπn khi gi†y mÍi vi’t {Rendevous Party} (Hfl Hãn) th◊ æt hºn mÈt kh´ng kh› l∑ng mπn Æ∑ Æ≠Óc chu»n bfi Æ” bπn c„ th” t◊m th†y ˝ chung nh©n ngay tπi b˜a ti÷c nμy. X∏c Æfinh c„ (hoΔc kh´ng) mang theo quμ tΔng cho chÒ nh©n b˜a ti÷c lμ vi÷c kh„. DÔ trong gi†y mÍi (Æ≠¨ng nhi™n) chÒ nh©n kh´ng bao giÍ Æ“ cÀp. Mang theo Æ uËng, mÈt chai r≠Óu vang Æ· chºng hπn, sœ thÀt th©n t◊nh trong b˜a ti÷c bπn bà cfln n’u bπn bËi rËi, mÈt nhμnh hoa cho n˜ chÒ nh©n sœ thÀt lfich l∑m xi’t bao.

Th’ nh≠ng hoa lπi c„ ng´n ng˜ ri™ng n„, h∑y chÍ ÆÓi nh˜ng gi∂i m∑ ti’p theo cÒa Devil Code nhä.

DRESS CODE THAM KHÅO D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


26`

^27

DRESS CODE

Dolce&Gabbana

Lounge Suite

Nam lu´n Æeo cavat, c„ th” b· ∏o vest ngoμi. N˜ v∏y dμi, c„ th” thay th’ bªng ÆÂ ngæn hoΔc b· bÌt ∏o ngoμi n’u thÍi ti’t n„ng.

Rihanna trong trang phÙc v∏y dμi

Hilary Duff

Dolce&Gabbana

Casual/Smart Casual

H∑y mΔc thÀt tho∂i m∏i vμ t›nh c∏ch, nh≠ng l≠u ˝ Æ jeans th´ng th≠Íng kh´ng dμnh cho c∏c buÊi ti÷c ch›nh th¯c. Zac Efron

Cocktail Dress

ß ngæn (v∏y tr™n Æ«u gËi) dμnh cho n˜, bÎi h‰ lu´n lμ t©m Æi”m cÒa mÈt buÊi ti÷c c„ nhπc, nh∂y mÛa vμ Æ uËng nhã c„ cÂn. Nam giÌi sœ mΔc ∏o s¨mi c„ cÊ ti÷n cho vi÷c Æeo cavat lÛc Æ’n.

W W W . D E V I L M A G . C O M

Black Tie/Semi Formal

ß lfich s˘ gÂm ∏o vest vμ n¨ Æen cho nam, n˜ mΔc v∏y dμi sang tr‰ng. Th›ch hÓp c∏c buÊi ti’p Æ„n ch›nh th¯c vμ l‘ lπt cao c†p.

White Tie

ß sang gÂm ∏o vest Æu´i t´m, cÊ n¨ træng cho nam vμ v∏y dμi cho n˜. Th›ch hÓp c∏c buÊi h∏t Opera, xem mÛa Ballet, ch≠¨ng tr◊nh tμi trÓ nh©n Æπo hay ti’p t©n Hoμng Gia.


^29

Stylist Vanie  Make-up Ph≠¨ng C.A.T  Photo by H&J Studio www.hj-pro.com Script by L™ QuËc ßπt, Kh∏nh Duy  Creative Director Huy Vo


30`

^31

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

/RYHV

ssic iPod Cla ÷ 2 , th’ h 120Gb $ 255 d TechLan

Éo ph´ng cÊ ch˜ V: Dolce & Gabbana (The V wardrobe) Qu«n Jeans Ëng Ưng (Randy Blue) Thæt l≠ng da Æan chäo (Orchid) Kh®n choμng cÊ: Orchid (Stylist's own) L£ THANH LONG - RS004 Rising Stars Model Agency www.risingstarsvn.com


32`

^33

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

Éo kho∏c ∏nh kim vμng (Orchid) Éo ph´ng cÊ ch˜ V (TheV warbrobe) Qu«n Jeans (Orchid) Däp b÷t YSL Leopard (TheV wardrobe) NGUYŸN TRñNG HI⁄U - RS0066 Rising Stars Model Agency www.risingstarsvn.com

/RYHV iPod Touch 32Gb, Th’ h÷ 2 $ 410 TechLand


34`

^35

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

iPod Chromatic (Red) duy nh†t c„ tπi TechLand

MÚ len (Orchid) V∏y li“n (Orchid) Vflng cÊ (Orchid) Gi«y Nine West (model's own) TÛi ´t´ Æ· (Orchid) L¶U LY - RS0033 Rising Stars Model Agency www.risingstarsvn.com


36`

^37

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

/RYHV

b uffle 2G iPod Sh $ 77 d TechLan

 Éo kho∏c phong c∏ch Army (Orchid)  Éo ph´ng cÊ cao c„ mÚ (Orchid)  Qu«n Ëng Ưng Just Cavalli (TheV wardrobe)  K›nh vμ gi«y b÷t (Model's own)


38`

^39

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

V∏y li“n (Orchid) Gi«y (Sohot design) T†t ch©n li“n qu«n (Stylist's own) Cμ vπt (Stylist's own)


40`

RnB Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

Éo ph´ng I love NY (TheV wardrobe) Éo kho∏c sÓi m„c (Randy Blue) Qu«n Jeans th™u (TheV wardrobe)

BÈ ∂nh Æ≠Óc th˘c hi÷n vÌi s˘ giÛp ÆÏ cÒa TechLand C∏c s∂n ph»m iPod trong bμi c„ th” t◊m mua tπi cˆa hμng 35 Hμng Khay, 6 Phan Chu Trinh - Hμ NÈi www.techland.com.vn Trang phÙc Randy BLUE, 99A Ng‚ Y™n Ninh, PhË Hμng BÛn, Hμ NÈi SoHot, 8A Ng‚ Phan Chu Trinh, Hμ NÈi Orchid, 38 Hμng Gμ, Hμ NÈi TheV wardrobe 090 639 9688


42`

iPod Chromatic vμ c∏c s∂n ph»m nghe nhπc thÍi th≠Óng kh∏c c„ th” t◊m ki’m tπi trang web

SÅN PH¬M

HOT

^43

www.techland.com.vn

PHÑM THANH TùNG

S

au phi™n b∂n iTunes 8 Æ«y †n t≠Óng, Apple Æ∑ cho ra mæt 1 loπt c∏c s∂n ph»m mÌi, trong Æ„ c„ iPod th’ h÷ th¯ 4 mang vÌi t™n g‰i Chromatic .

iPod Gen 4 xu†t hi÷n cÔng vÌi 9 gam mμu t≠¨i s∏ng, phÔ hÓp cho m‰i phong c∏ch, c∏ t›nh cÒa ng≠Íi dÔng vμ c∏c t›n Æ cÒa Apple. VÌi k›ch th≠Ìc {khi™m tËn} h¨n so vÌi th’ h÷ Æμn anh Æi tr≠Ìc (90.7 x 38.7 x 6.2mm 36.8g). LÌp v· cÒa m∏y Æ≠Óc b‰c kim loπi vμ vi“n cong xung quanh theo h◊nh oval tπo c∂m giæc chæc chæn khi c«m trong lflng bμn tay.

NGHE NHÑC SÄNH ßIåU

VõI IPOD CHROMATIC

ß≠Óc trang bfi bμn LCD 2 iches vÌi ÆÈ ph©n gi∂i 320 x 240px, kh∏ tho∂i m∏i trong vi÷c xem ∂nh vμ Album Cover nh≠ng lπi h¨i {gfl b„} trong vi÷c th≠Îng th¯c nh˜ng Æoπn Movie. M∏y Æ≠Óc trang bfi bÈ nhÌ Flash gÂm 2 phi™n b∂n 8Gb vμ 16Gb. C„ th” ch¯a tÌi 2000 bμi h∏t, hay 7000 t†m ∂nh, hoΔc 8h Video cho b∂n 8Gb, vμ g†p Æ´i cho b∂n 16Gb.

Kh´ng chÿ thay ÆÊi v“ h◊nh d∏ng, Chromatic cfln Æ≠Óc trang bfi nh˜ng t›nh n®ng hoμn toμn mÌi, tπo c∂m gi∏c thÛ vfi cho ng≠Íi dÔng: Rock n roll over, khi xoay chi’c ipod theo chi“u ngang, h◊nh ∂nh hi”n thfi cÚng sœ Æ≠Óc xoay theo, tπo 1 c∂m gi∏c tho∂i m∏i nh†t cho ng≠Íi dÔng khi nghe nhπc, ch¨i game cÚng nh≠ th≠Îng th¯c Video. VÌi ch’ ÆÈ hi”n thfi Cover Flow, giÍ Æ©y bπn c„ th” xem c∏c Album vÌi ch’ ÆÈ Grid View vμ t◊m ki’m bμi h∏t 1 c∏ch d‘ dμng Tuy ch≠a c„ ti’ng vi÷t nh≠ng Ipod gen 4 Æ∑ hi”n thfi tËt t™n bμi h∏t c„ d†u.

Khi bπn ch∏n ghät khi ph∂i nghe 1 th¯ t˘ nhπc sæp x’p sΩn trong m∏y? H∑y thˆ læc chÛ iPod nμy. VÌi t›nh n®ng Shake your groove thing, Chromatic sœ t˘ ÆÈng chuy”n bμi h∏t 1 c∏ch ng…u nhi™n, 1 l«n {Shake} lμ bπn c„ 1 th¯ t˘ nhπc mÌi.

Ch¯c n®ng cuËi cÔng, kh∏ mÌi mŒ vμ cÚng Æ≠Óc t›ch hÓp cÔng vÌi iTunes 8, Æ„ lμ Genius Playlist. Nh˜ng phong c∏ch nhπc mμ bπn y™u th›ch: Rock, Rap, Trance, Pop,... Æ“u Æ≠Óc Genius ghi lπi vμ create ri™ng cho bπn 1 playlist vÌi th” loπi y™u th›ch.

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


44`

<š™C<ByI

^45

TRà

´ k ≠ r y M ©n dμi2 ch 199


46`

^47

BNIGDC<8=š™C< TRçNH MACVN EM C` ßI CûA DIŸN ßÄN MACVN.COM

MYR¶K§ Trang phÙc vμ Stylist: Hμ Linh Th≠ Tπo m…u t„c: Tr«n HÔng Make up: Ph≠¨ng C.A.T Photo by H&J Studio www.hj-pro.com Vμ trong ch ≠¨ng tr◊nh ß—P FASHIO N SHOW 7 di‘n ra trong th∏ng 10.2 008

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


48`

<š™C<ByI

TRà

^49

PROFILE NGUYŸN TRÄ MY Sinh n®m 1992 Cao 1m77 Thμnh vi™n CLB Rising Stars Vietnam

W W W . D E V I L M A G . C O M

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


50`

<š™C<ByI

TRà

^51

GIò THç BI⁄T AI LÄ AI RùI NH– !

24.12

Anna gˆi lÍi chÛc Gi∏ng Sinh tÌi bπn Ɖc DEVILICIOUS tr™n trang chÒ www.devilmag.com

V∏y vμ ∏o lÙa træng Æ›nh pha l™ Swarovski Designer Huy V‚ www.huypvo.com (Trang phÙc may theo ƨn ÆΔt hμng) Ng≠Íi m…u: Anna Tr≠¨ng Photo by: H&J Studio www.hj-pro.com

W W W . D E V I L M A G . C O M

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


52`

^53

V∏y vμ ∏o lÙa træng Æ›nh pha l™ Swarovski Designer Huy V‚ www.huypvo.com (Trang phÙc may theo ƨn ÆΔt hμng) Ng≠Íi m…u: Anna Tr≠¨ng Photo by: H&J Studio www.hj-pro.com

W W W . D E V I L M A G . C O M

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


54`

^55

lμ g n Í ≠ h t e n i t n e l Dfip Noel vμ Va trong t † h n h n π l n a kho∂ng thÍi gi h˜ng cΔp n i Ì v ´i Æ g n ≠ h N . m ® n Æ©y c„ lœ lμ Æ´i Æang {iu} nh†t. Cfln g◊ lÛc {†m ∏p} trong trÍi thÛ vfi h¨n khi b™n nhau, Æ´ng gi∏, ngÂi trμ hay cμ nh©m nhi t∏ch nh˜ng bÈ phim m m phim ph™ vμ cÔng xe e x g n ≠ h N mπn. t◊nh c∂m l∑ng tr≠Íng fi h t n ™ r t a ˘ t c n c∏ nμo gi˜a v´ vμ giÛp œ s s u o i c i l i v e nμy, D Ë s g n o r T ? y © Æ vfi Û h t ˝ i Ó g i μ v bπn c„

W W W . D E V I L M A G . C O M

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


56`

^57

THE BEST OF DEVILICIOUS

MOVIE

B

BeforeSunset& BeforeSunrise BÈ phim indie 2 trong 1 thÛ vfi v“ t◊nh y™u N’u bπn lμ ng≠Íi y™u nh˜ng s˘ l∑ng mπn gi∂n ƨn nh≠ng Æ«y ˝ ngh‹a th◊ Æ©y c„ lœ lμ gÓi ˝ kh∏ hoμn h∂o. T◊nh y™u nh≠ c¨n gi„ tho∂ng, nh≠ mÔi h≠¨ng g«n gÚi th©n quen mμ bπn t◊nh cÍ gΔp, nh≠ng lπi lu´n cfln m∑i trong t©m tr›, trong mÈt g„c nho nh· cÒa tr∏i tim. Vμ Before Sunrise & Before Sunset ch›nh lμ mÈt t◊nh y™u nh≠ th’! W W W . D E V I L M A G . C O M

È phim indie lμ mÈt trong nh˜ng si™u ph»m gæn m∏c Æπo di‘n Richard Linklater. H∑y khoan quan t©m Æ’n nh©n vÀt tμi n®ng Æ„ lμ ai, mμ h≠Ìng mÈt chÛt Æ’n nÈi dung cÒa Æi“u l∑ng mπn nhã nhμng c„ t™n B◊nh Minh vμ Hoμng h´n Æ∑ nhä ! Chμng sinh vi™n ng≠Íi M‹ Jessie - Æang tr™n tμu tÌi Vienna - thÒ Æ´ n≠Ìc Éo Æ” kfip Æ∏p chuy’n bay trÎ v“ Hoa K◊ s∏ng h´m sau. T◊nh cÍ anh gΔp Celine - c´ sinh vi™n Ph∏p ng≠fli Paris sau khi Æi th®m bμ. Hai ng≠Íi ngÂi cπnh nhau, sau c©u chuy÷n phi’m, Jessie n∂y ra ˝ Æfinh mÍi Celine cÔng Æi ch¨i mÈt ngμy quanh Vienna. Kh´ng bÀn g◊, Celine ÆÂng ˝. C∂ hai xuËng ga Vienna vμ cÔng c„ 1 ngμy Æ™m b™n nhau n¨i tr∏i tim ngh÷ thuÀt ch©u ¢u. Kh´ng mÈt nÙ h´n, kh´ng mÈt lÍi t· t◊nh nh≠ng c∂ hai Æ∑ c„ mÈt kho∂ng thÍi gian kh´ng th” qu™n b™n nhau. H‰ cÔng Æi tr™n nh˜ng tuy’n Æ≠Íng y™n b◊nh, cÔng d˘a vμo nhau tr™n b∑i c· xanh m≠Ìt, cÔng quay cuÂng trong nh˜ng Æi÷u nhπc cÒa mÈt qu∏n r≠Óu mÎ khuya n¨i thÒ Æ´ n≠Ìc Éo. S∏ng h´m sau, Celine chμo tπm bi÷t Jessie khi ch≠a bi’t t™n nhau. H‰ chia tay nhau, chia tay thμnh phË Vienna xinh Æãp, thanh b◊nh vÌi lÍi hãn gΔp nhau sau 6 th∏ng n˜a cÚng tπi n¨i nμy. ß’n lÛc Æ„, Jessie mÌi trao Celine mÈt nÙ hÂn nÂng †m nh≠ Æ” lμm tin....

C

uÈc hãn cÒa h‰ Æ∑ kh´ng di‘n ra sau 6 th∏ng nh≠ d˘ Æfinh. 9 n®m sau, ti”u thuy’t gia Jessie c„ buÊi ra mæt t∏c ph»m mÌi cÒa anh tπi Paris trong mÈt ti÷m s∏ch nh·. Chÿ 2 ti’ng n˜a th´i anh ph∂i v“ M‹. ThÀt b†t ngÍ, Celine n®m x≠a Æang Ưng ngay b™n ngoμi. Nμng v…n xinh Æãp sau 9 n®m, c„ ch®ng lμ mÈt chÛt thÍi gian v≠¨ng tr™n nät mΔt. Jessie kh´ng th” tπm bi÷t ng≠Íi t◊nh cÚ chÿ vÌi mÈt c©u chμo. Hai ng≠Íi lπi Æi vflng quanh Paris, thÒ Æ´ hoa l÷ cÒa n≠Ìc Ph∏p. S˘ th˘c, Jessie Æ∑ trÎ lπi Vienna ÆÛng nh≠ hãn sau 6 th∏ng. Bμ Celine Ëm, khi’n c´ nhÌ nh≠ng kh´ng th” tÌi. Kh´ng mÈt lÍi tr∏ch c¯ tı Jessie, chÿ ƨn gi∂n lμ nh˜ng c©u t©m t◊nh. Sau 9 n®m c∂ hai kh´ng m†y hπnh phÛc trong chuy÷n gia Æ◊nh. Jessie Æ≠Óc Celine mÍi Æ’n nhμ. Sau bμi h∏t cÒa Celine, c∂ hai ngπc nhi™n v◊ t™n cÒa m◊nh lπi c„ trong c∏c t∏c ph»m cÒa ng≠Íi t◊nh. Kh´ng c„ c©u tr∂ lÍi ... BÈ phim k’t thÛc nhã nhμng vÌi ti’ng c≠Íi cÒa Jessie l…n trong ti’ng h∏t cÒa Celine.

2

bÈ phim Æ≠Óc lμm tı ch›nh c©u chuy÷n thÀt cÒa Æπo di‘n Richard Linklater vÌi Amy mÈt c´ g∏i ´ng gΔpt◊nh cÍ Î Philadenphia. BÈ phim Before Sunset cÚng Æ≠Óc th˘c hi÷n sau ÆÛng 9 n®m k” tı ph«n 1 - Before Sunrise. Hai bÈ phim ch›nh lμ c©u tr∂ lÍi ng‰t ngμo nh†t cho nh˜ng t◊nh c∂m nhã nhμng tho∏ng qua mμ mÁi chÛng ta gΔp trong ÆÍi ...

phim

Indie

lμ tı vi’t tæt cÒa Independence Films Nh˜ng bÈ phim ngh÷ thuÀt Æ≠Óc th˘c hi÷n vÌi kinh ph› th†p vμ kh´ng ph∂i do 6 h∑ng phim lÌn nh†t ph∏t hμnh. Indie Films th≠Íng lμ d˘ ∏n cÒa c∏c Æπo di‘n trŒ, hoΔc do c∏c Æπo di‘n r†t t™n tuÊi th˘c hi÷n mang mμu sæc ngh÷ thuÀt c∏ nh©n. Indie Films c„ th” Æ≠Óc th˘c hi÷n theo ˝ Æ cÒa c∏c nhμ lμm phim vμ kh´ng quan t©m Æ’n t›nh th≠¨ng mπi. S∏u h∑ng ph∏t hμnh phim lÌn nh†t cÒa M‹ lμ: Universal, Warner Bros, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox vμ Walt Disney.

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


58`

^59

THE BEST OF DEVILICIOUS

MOVIE

Wall.E

yêu

KHI NH~NG C MÉY CƒT LòI

N’u hai bπn y™u th›ch nh˜ng Æi“u ngÈ ngh‹nh vμ t◊nh c∂m, c„ lœ Wall-E lμ mÈt l˘a ch‰n phÔ hÓp!

ô

t≠¨ng lai xa x´i, con ng≠Íi Æ∑ xa rÍi tr∏i Ɔt vμ Æfinh c≠ trong vÚ trÙ, bÎi th’ giÌi lÛc nμy chÿ cfln lμ mÈt b∑i r∏c khÊng lÂ, g«n nh≠ kh´ng c„ s˘ sËng. Wall-E - cÁ m∏y r‰n r∏c Æ∑ bfi loπi b· trÎ thμnh hoπt ÆÈng sËng g«n nh≠ duy nh†t. ß≠Óc lÀp tr◊nh cho c´ng vi÷c thu gom r∏c, nh≠ng Wall E g«n nh≠ c„ {linh hÂn}, cÀu c„ {nhμ}, c„ Æ«y ÆÒ nh˜ng {ti÷n nghi} c«n thi’t cho cuÈc sËng. MΔc dÔ Æ∑ xa rÍi Tr∏i ߆t, nh≠ng con ng≠Íi v…n kh´ng ngıng gˆi nh˜ng robot th∏m hi”m xuËng Æfia c«u nhªm t◊m ki’m mÈt tia sËng, dÔ le l„i. Eve lμ mÈt robot th∏m hi”m nh≠ vÀy. Eve ÆÙng ÆÈ Wall-E. Tr≠Ìc s¯c mπnh hÒy di÷t cÒa {c´ bπn}, Wall-E kh´ng h“ sÓ h∑i tr∏i lπi cÀu lπi {Æem lflng m’n mÈ} Eve. Wall-E h› hˆng d…n bπn v“ tÊ †m cÒa m◊nh. CÀu khoe h’t th¯ nμy Æ’n th¯ kh∏c . Khi Wall-E khoe m«m c©y cÀu Æμo Æ≠Óc, th◊ b†t ngÍ, Eve th˘c hi÷n ÆÛng nhi÷m vÙ Æ≠Óc lÀp tr◊nh lμ gi˜ l†y m«m sËng vμ t˘ ÆÈng ngæt mπch n®ng l≠Óng. Wall-E kh´ng hi”u chuy÷n g◊ x∂y ra, v…n ngμy ngμy ch®m s„c c´ bπn vÌi hi v‰ng Eve sœ {sËng lπi}....

W W W . D E V I L M A G . C O M

Wall-E ch›nh lμ Æi”m s∏ng nh†t cÒa hoπt h◊nh trong n®m 2008 v“ c∂ 2 ph≠¨ng di÷n th≠¨ng mai vμ t›nh ngh÷ thuÀt. C„ th” n„i s∂n ph»m hÓp t∏c cÒa 2 ´ng lÌn hoπt h◊nh lμ Pixar vμ Walt Disney Æ∑ Æà bãp hoμn toμn chÛ g†u Panda cÒa Dreamworks. Kh´ng chÿ xu†t sæc v“ k‹ thuÀt hoπt h◊nh 3D, Wall-E cfln lμ mÈt si™u ph»m trong vi÷c k’t hÓp gi˜a t›nh c´ng ngh÷ vμ c∏c gi∏ trfi nh©n v®n. Nh˜ng cÁ m∏y bi’t th” hi÷n t◊nh c∂m chÿ lμ ph«n d‘ nhÀn th†y cÒa bÈ phim. ߪng sau c©u chuy÷n v“ chÛ Robot Wall-E, Æπo di‘n Andrew Stanton c„ lœ cfln muËn c„ mÈt chÛt c∂nh b∏o h’t s¯c t’ nhfi tr≠Ìc s¯c ph∏t tri”n nh≠ vÚ b∑o cÒa c´ng ngh÷ hi÷n nay. Trong t≠¨ng lai, khi c´ng ngh÷ Æπt tÌi m¯c Æÿnh cao, nh©n loπi d«n bi’n thμnh mÈt th¯ n´ l÷ ti÷n nghi. Chÿ Æ’n khi t◊nh cÍ, ng≠Íi ta tho∏t kh·i th¯ rμng buÈc k¸ thuÀt Æ„, con ng≠Íi mÌi nhÀn ra ch›nh m◊nh. T›nh gi∂i tr› cao, nhã nhμng vμ mang (mÈt chÛt th´i) suy ng…m, Wall-E lμ l˘a ch‰n thÛ vfi cho mÈt tËi Valentine Æ«y ˝ ngh‹a. Th™m n˜a, n’u bπn lμ fan cÒa c∏c s∂n ph»m Apple, chæc chæn Wall-E sœ khi’n bπn c„ th™m nh“u b†t ngÍ hay ho n˜a Ɔy !

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


60`

THE BEST OF DEVILICIOUS

MOVIE P.S:I LOVE YOU TçNH Y£U ô QUANH ߢY N’u tr≠Ìc ngμy Valentine, bÁng nhi™n trÍi ÆÊ m≠a trong lflng hai bπn. C∏c bπn Æang c„ nh˜ng c∑i v∑ kh´ng th” gi∂i quy’t. C∂ hai v…n nhÌ v“ nhau, vμ t†t nhi™n v…n {iu} nhau rÔi. Lμm th’ nμo b©y giÍ ? Valentine Æang Æ’n g«n læm rÂi. VÀy Æ” Devilicious m∏ch cho hai bπn mÈt c∏ch nhä: MÍi ng≠Íi ta xem P.S I Love You Æi..

H

olly vμ Gerry cÚng Æang giËng hai bπn Ɔy. H‰ c„ trÙc trΔc. Gerry muËn c„ con, Holly lo ngπi chuy÷n Æ„ v◊ kinh t’ cÒa Æ´i vÓ chÂng trŒ ch≠a cho phäp. CuÈc c∑i v∑ t≠Îng chıng r†t c®ng thºng, nh≠ng lπi k’t thÛc trong nh˜ng c∏i ´m vμ nÙ h´n nÂng ch∏y cÒa c∂ hai.. Holly vμ Gery kh∏c bπn. Gerry b†t ngÍ rÍi b· cuÈc sËng v◊ c®n b÷nh ung th≠ n∑o qu∏i ∏c. Holly cfln lπi mÈt m◊nh c´ ƨn vμ lπc l‚ng. C´ d≠Íng nh≠ kh´ng th” qu™n Æ≠Óc c∂m gi∏c Gerry giÍ kh´ng cfln Î b™n m◊nh.. Ngμy sinh nhÀt cÒa Holly, trong ni“m vui vÌi ng≠Íi th©n, c´ nhÀn Æ≠Óc 1 b¯c th≠ cÒa...Gerry. Tı Æ„ trong suËt mÈt n®m, nh˜ng b¯c th≠ cÒa Gerry trÎ thμnh mÈt ph«n cuÈc sËng Holly mong ÆÓi.

Chæc chæn xem xong bÈ phim, ng≠Íi †y sœ hi”u ra Æi“u bπn muËn n„i. ß´i khi c„ nh˜ng kh„ kh®n lu´n x∂y Æ’n trong t◊nh y™u nh≠ng quan tr‰ng nh†t gi˜a hai bπn lu´n h≠Ìng v“ nhau. T◊nh y™u sœ hμn gæn t†t c∂, ph∂i kh´ng !

Ånh Ellen Von Unwerth

VÀy Ɔy, Æ´i khi c∏i ch’t kh´ng th” lμm t◊nh y™u chia cæt. H¨n ai h’t Gerry hi”u Holly bä nh· sœ kh„ kh®n th’ nμo khi thi’u anh. Nh˜ng b¯c th≠ Æ∑ nËi li“n kho∂ng c∏ch gi˜a 2 th’ giÌi nhÍ c„ Æ´i c∏nh cÒa t◊nh y™u vμ mÈt chÛt th´ng minh cÒa Gerry.


62`

19ß¶úC Y£U THêCH NHƒT 2008

RIHANNA ZAC EFRON ASHLEY TISDALE LADY GAGA BEYONC– DAVID ARCHULETA BLAKE LIVELY HAYDEN CHRISTENSEN CHANNING TATUM GWEN STEFANI BRITNEY SPEARS LINDSAY LOHAN KATY PERRY MEGAN FOX JONAS BROTHERS JESSICA ALBA MADONNA PINK CHRISTINA AGUILERA

14.01.09

Lookbook Rihanna c„ mΔt tπi www.devilmag.com Truy cÀp ngay!

RIHANNA


ATY PERR

64`


DAVID ARCHULETA

JONAS BROTHERS


07.01.09

Devil Playlist

www.devilmag.com/playlist/2

LADY GAGA

Lookbook Lady Gaga c„ mΔt tπi www.devilmag.com Truy cÀp ngay!


b∂n Xem phi™n Flash tπi mag.com www.devil ylist Lady Æ” nghe Pla oncä Gaga vμ Bey

BEYONC–


72`

^73

BRITNEY SPEARS HAYDEN CHRISTENSEN BLAKE LIVELY PINK

W W W . D E V I L M A G . C O M

CHANNING TATUM


MADONNA

BRITNEY SPEARS


LINDSAY LOHAN

MEGAN FOX JESSICA ALBA


ASHLEY TISDALE

ZAC EFRON


HRISTINA AGUILER

^81

9 ch › h t u ™ y c Ó Æ≠ nh†t 2008 Lookbook 1

i Æ∑ c„ mΔt tπ com mag. l i v e d . w w w ay! g n p À c y u r T


^83 Bê MÜT nhä! Ph«n nμy chÿ dμnh ri™ng cho bπn

DOCTOR

GWEN STEFANI

SEAL SECTION D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


DEVIL DOCTOR

84`

Nh˜ng

{L¡N ß¡U TI£N} bπn c«n bi’t BÅO CH¢U (THEO DOLLY)

^85 L«n Æ«u ti™n ... Æ’n phflng kh∏m phÙ khoa

Q A

Sœ ph∂i kh∏m nh≠ th’ nμo?

Bπn sœ ph∂i nªm trong t≠ th’ phÙ khoa (nªm ngˆa, gËi gÀp, hai ch©n dang rÈng, th∂ l·ng ng≠Íi). Sau Æ„, m· vfit sœ Æ≠Óc Æ®t vμo Æ” mÎ rÈng ©m Æπo. B∏c s‹ sœ dÔng mÈt que nh· bªng gÁ Æ≠Óc g‰i lμ que Ayre ÆΔt ∏p vμo lÁ cÊ tˆ cung, quay mÈt vflng Æ” l†y t’ bμo tr™n b“ mΔt cÊ tˆ cung. B∏c s‹ sœ l†y 2 m…u cÒa cÊ ngoμi vμ cÊ trong tˆ cung bªng 2 Æ«u cÒa que vμ tr∂i Æ“u l™n mΔt k›nh.

Q A

L«n Æ«u ti™n tÌ n™n Æi xät nghi÷m Pap (ph’t t’ bμo tˆ cung - Æ” ph∏t hi÷n sÌm ung th≠ cÊ tˆ cung) lμ khi nμo?

Theo b∂n h≠Ìng d…n, t†t c∂ nh˜ng phÙ n˜ Æ∑ c„ QHTD th◊ n™n Æi xät nghi÷m Pap l«n Æ«u ti™n vμo nh˜ng n®m 18 - 20 tuÊi. Nh˜ng ng≠Íi ch≠a tıng QHTD tr≠Ìc khi 20 tuÊi th◊ n™n Æi kh∏m Pap ngay trong 2 n®m Æ«u ti™n k” tı khi c„ QHTD.

Q A

C„ Æau kh´ng?

Bπn kh´ng n™n lo læng, v◊ xät nghi÷m Pap chÿ g©y Æau khi bπn th†y c®ng thºng. Chuy™n gia Melisa gi∂i th›ch: {L†y t’ bμo trong cÊ tˆ cung kh´ng h“ g©y Æau ÆÌn v◊ ph«n cuËi b™n ngoμi thμnh tˆ cung kh´ng h“ c„ d©y th«n kinh}.

L«n Æ«u ti™n ... chia tay

Q A

TÌ kh´ng cfln th†y th›ch bπn †y n˜a. Lμm th’ nμo Æ” chia tay?

Bπn †y c„ th” sËc khi bfi {Æ∏}, v◊ vÀy, h∑y nhã nhμng. N„i chuy÷n mÈt c∏ch ri™ng t≠ vμ thºng thæn. H∑y n„i : mËi quan h÷ nμy kh´ng cfln ti’n tri”n, vμ bπn muËn k’t thÛc. Thay v◊ ÆÊ lÁi cho bπn †y, n™n Æ≠a ra vμi l˝ do. C„ th” bπn †y sœ kh´ng ch†p nhÀn vμ t· ˝ muËn ti’p tÙc. ßıng Æ” bπn bfi cuËn theo lÍi n„i Æ„. Nhã nhμng nh≠ng ki™n Æfinh. {TÌ bfi Æ∏ rÂi}

LOVE STORY by Complejo Male/Spain

W W W . D E V I L M A G . C O M

N’u ng≠Íi chia tay lμ {kŒ kia}, bπn cÚng sœ th†y kh„ ch†p nhÀn. N™n nhÌ rªng mÈt mËi quan h÷ lu´n c«n hai ng≠Íi - Æıng bao giÍ ngh‹ rªng t†t c∂ lμ lÁi cÒa bπn. Bfi {b· r¨i} l«n th¯ hai hay th¯ ba cÚng kh´ng d‘ chfiu h¨n l«n Æ«u ti™n t› nμo. Nh≠ng h∑y nhÌ rªng bπn lu´n c„ bπn bà Πb™n. H‰ sœ giÛp bπn ngu´i Æi nÁi buÂn vμ sΩn sμng cho bπn m≠Ón Æ´i vai Æ” ... kh„c cho tho∂ th›ch. Bπn cÚng n™n tr∏nh mΔt ex cÒa m◊nh cμng l©u cμng tËt, cho Æ’n khi th˘c s˘ c∂m th†y {con tim Æ∑ vui trÎ lπi}. {Hæn ta nÊi Æi™n vÌi tÌ khi chia tay} B†t k” bπn lμm lμ g◊, Æıng Æ” bfi ∂nh h≠Îng bÎi th∏i ÆÈ cÒa hæn - bπn bi’t bπn tËt h¨n nh˜ng Æi“u hæn n„i mμ. Trong tr≠Íng hÓp nμy, tËt nh†t lμ n™n cæt Ưt li™n lπc. {H∑y h≠Ìng tÌi mÈt t≠¨ng lai theo c∏ch t›ch c˘c nh†t}. Lμm nh˜ng vi÷c mμ bπn th›ch nh≠ xem phim, mua sæm, ch¨i th” thao - vμ lÍ tfit th∏i ÆÈ ti™u c˘c cÒa hæn Æi.

QA

{Vμ n’u nh≠ tÌ cÚng muËn chuy÷n Æ„?}

N’u nh≠ bπn c∂m th†y m◊nh sΩn sμng, h∑y h·i b∂n th©n nh˜ng c©u h·i d≠Ìi Æ©y. Khi vμ chÿ khi {C„} lμ c©u tr∂ lÍi cho t†t c∂ c∏c c©u h·i th◊ hΩng ngh‹ Æ’n vi÷c ti’n xa h¨n.

1 2 3 4 5 6

T´i lμm chuy÷n Æ„ v◊ t´i muËn nh≠ vÀy ch¯ kh´ng ph∂i c∂m th†y bfi ∏p l˘c, muËn chËng ÆËi hay bÎi t†t c∂ m‰i ng≠Íi Æ“u lμm chuy÷n Æ„?

ßÈ tuÊi cÒa t´i vμ hoμn c∂nh lμm chuy÷n Æ„ c„ phÔ hÓp vÌi Æπo Ưc cÒa t´i ?

T´i vμ bπn trai c„ th∂o luÀn cÎi mÎ v“ chuy÷n giÌi t›nh hay kh´ng?

Li÷u t´i c„ chæc chæn rªng sau nμy, khi nh◊n lπi, t´i sœ kh´ng hËi ti’c?

Li÷u t´i Æ∑ ÆÒ tuÊi Æ” lμm chuy÷n Æ„ hay ch≠a (Î Vi÷t Nam lμ 16 tuÊi???)?

Li÷u t´i Æ∑ chu»n bfi sΩn sμng cho b†t k˙ {tai nπn} nμo x∂y ra ch≠a? V› dÙ nh≠ lÏ {d›nh} hay bfi nhi‘m c∏c b÷nh l©y qua Æ≠Íng t◊nh dÙc? Li÷u bπn trai t´i c„ sΩn sμng sˆ dÙng {∏o m≠a}?

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

Q A

Q A


DEVIL DOCTOR

86`

^87

Bæt qu∂ tang! {mÈt m◊nh} BÅO CH¢U (THEO DOLLY)

W W W . D E V I L M A G . C O M

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

b› mÀt


DEVIL DOCTOR

88`

^89 So vÌi QHTT hay lÛc {Æ’n k˙},thÒ

d©m lμ Æi“u kh„ n„i h¨n r†t nhi“u bÎi v◊ v…n cfln Æfinh ki’n cho rªng: {g∏i ngoan} kh´ng lμm chuy÷n Æ„.

Q

QA

A

QA

Bao l©u thÒ d©m 1 l«n lμ b◊nh th≠Íng?

Kh´ng c„ mÈt con sË nμo cÙ th” c∂. Bπn c„ th” lμm chuy÷n Æ„ mÈt hoΔc nhi“u h¨n mÈt l«n mÈt ngμy, mÈt hoΔc ›t h¨n mÈt l«n trong mÈt th∏ng. ThÀm ch›, bπn kh´ng bao giÍ thÒ d©m cÚng lμ b◊nh th≠Íng.

Li÷u c„ ai bi’t Æ≠Óc t´i thÒ d©m? Kh´ng, Trı phi bπn k” cho h‰ nghe.

C„ ph∂i t†t c∂ m‰i ng≠Íi Æ“u thÒ d©m?

MΔc dÔ kh´ng c„ b†t c¯ mÈt sË li÷u thËng k™ ch›nh th¯c nμo, nh≠ng r†t nhi“u nghi™n c¯u Æ∑ cho th†y Æi“u Æ„ lμ ÆÛng.

QA

H‰ bæt Æ«u lμm chuy÷n d„ khi bao nhi™u tuÊi ?

Tuy nhi™n, theo c∏c b∏c s‹ chuy™n gia, Æ„ lμ Æi“u h’t s¯c t˘ nhi™n. V◊ cÚng lμ mÈt c∏ch Æ” {gi∂i to∂ t©m l˝}, thÒ

d©m

cÚng kh´ng an toμn nh≠ bπn t≠Îng. ß” th∂o luÀn mÈt c∏ch cÎi mÎ v“ v†n Æ“ nμy, c«n ph∂i khºng Æfinh tr≠Ìc rªng:

ChÛng ta lμm chuy÷n nμy khi c¨ th” Æ∑ sΩn sμng, th≠Íng lμ trong giai Æoπn dÀy th◊ (kho∂ng 13-14 tuÊi). VÌi mÈt sË ng≠Íi, chuy÷n †y bæt Æ«u muÈn h¨n, vμo nˆa sau cÒa giai Æoπn dÀy th◊ hoΔc khi bæt Æ«u lμ {ng≠Íi lÌn{. ßi“u nμy phÙ thuÈc vμo t©m sinh l˝ cÒa mÁi ng≠Íi.

Nh˜ng l«m t≠Îng v“

{g∏i ngoan} cÚng thÒ d©m. L¡M T¶ôNG 1 ThÒ d©m khi’n bπn bfi mÔ

thÒ d©m

Sai

N„ kh´ng lμm bπn bfi mÔ, Æi’c, th«n kinh hay g©y mÙn - n„ cÚng kh´ng khi’n c∏c bÈ phÀn {nhπy c∂m} cÒa bπn bfi thÙt vμo trong.

Q

A

A

T´i c„ th” mang thai kh´ng?

Kh´ng, ThÒ d©m lμ hμnh ÆÈng mÈt m◊nh, bπn chÿ c„ thai khi tinh trÔng cÒa nam gΔp tr¯ng cÒa n˜, c„ ngh‹a lμ bπn c«n ›t nh†t c„ hai ng≠Íi kh∏c giÌi.

T´i c„ th” bfi nhi‘m c∏c b÷nh l©y qua Æ≠Íng t◊nh dÙc (STI) kh´ng?

Kh´ng. H«u h’t c∏c b÷nh STI l©y nhi‘m qua s˘ trao ÆÊi ch†t nhÍn gi˜a hai ng≠Íi. Vμ bπn cÚng c„ th” y™n t©m c∏c loπi mÙn tr™n tay kh∏c vÌi {vÔng †y} n™n kh´ng th” l©y nhi‘m tı tay Æ’n chÁ k›n.

Q

Q

A

A

N’u nh≠ bπn trai t´i y™u c«u {thÒ d©m{ cho anh †y?

C∏c chμng trai th≠Íng y™u c«u bπn {dÔng tay}, c„ ngh‹a lμ giÛp anh ta thÒ d©m vμ ng≠Óc lπi. ßi“u nμy hoμn toμn do hai bπn t˘ quy’t Æfinh. ßıng lμm b†t c¯ mÈt hoπt ÆÈng t◊nh dÙc nμo mμ bπn th†y kh´ng tho∂i m∏i vμ an toμn.

W W W . D E V I L M A G . C O M

N’u t´i kh´ng thÒ d©m, li÷u c„ gΔp c∏c gi†c m¨ {≠Ìt ∏t} hay kh´ng?

Hoμn toμn c„ th”. Ti’t dfich nhÍn hoΔc xu†t tinh trong lÛc ngÒ ngay c∂ khi kh´ng thÒ d©m lμ b◊nh th≠Íng. Nh≠ng Æi“u nμy th≠Íng gΔp Î nam giÌi h¨n.

MÈt sË nghi™n c¯u cfln chÿ ra rªng thÀm ch› thÒ d©m cfln tËt cho s¯c khoŒ - giÛp bπn gi∂i to∂ nhu c«u, kh∏m ph∏ kh∂ n®ng t◊nh dÙc cÒa bπn, hay giÛp bπn d‘ ngÒ h¨n.... ßi“u x†u duy nh†t n„ g©y ra lμ khi’n bπn th†y {tÈi lÁi}.

L¡M T¶ôNG 2 ThÒ d©m g©y hπi cho s¯c khoŒ

L¡M T¶ôNG 3 Chÿ c„ con trai mÌi thÒ d©m

L¡M T¶ôNG 4 Ph∂i {mÈt m◊nh} ÆÛng c∏ch

Lπi sai n˜a

Sai

ThÀm ch›, sË l≠Óng n˜ cfln t≠¨ng ÆËi nhi“u.

SEAL SECTION

Q

Kh´ng ÆÍi nμo

MÁi ng≠Íi lμm chuy÷n Æ„ theo c∏ch ri™ng cÒa m◊nh. Nh≠ng v◊ Æ„ lμ mÈt bi÷n ph∏p gi∂i to∂ nhu c«u bªng c∏ch chπm vμo c∏c bÈ phÀn nhπy c∂m, n™n v“ c¨ b∂n lμ giËng nhau.

L¡M T¶ôNG 5 C∏c chμng trai sœ nÊ tung n’u kh´ng Æ≠Óc {gi∂i to∂}

Kh´ng ÆÍi nμo

Ngay c∂ c∏c ˝ ngh‹ nh≠ {bi} cÒa {b‰n con trai} sœ bi’n thμnh mμu xanh bfi kh´ häo n’u kh´ng thÒ d©m cÚng hoμn toμn lμ l«m t≠Îng.

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9


DEVIL DOCTOR

90`

^91

th´ng th∏i trongchuy÷n †y BÅO CH¢U (THEO GIRLFRIEND)

C∏ch ngıa thai

Nh≠Óc Æi”m Th≠Íng ph∂i uËng thuËc vμo cÔng 1 giÍ trong c∏c ngμy, kh´ng l÷ch nhau qu∏ 2 ti’ng Îg©y t©m l˝ lo ngπi qu™n uËng thuËc

T≠¨ng t˘ nh≠ thuËc ngıa thai th∏ng k’t hÓp nh≠ng chÿ ch¯a Progesterone

Khi bπn ngh‹ m◊nh Æ∑ sΩn sμng cho {vi÷c †y}, c„ hai Æi“u bπn c«n chæc chæn: ßËi t∏c cÒa bπn lμ ng≠Íi Æ∏ng tin cÀy vμ c∏ch phflng tr∏nh thai an toμn. N’u bπn ngh‹ m◊nh ÆÒ ch›n chæn Æ” n’m tr∏i c†m cÚng c„ ngh‹a rªng bπn ÆÒ lÌn Æ” hi”u v“ c∏c c∏ch phflng tr∏nh thai C∏ch ngıa thai

mμng ng®n ©m Æπo

C∏ch ngıa thai

Lμ mÈt dÙng cÙ ngıa thai bªng cao su m·ng, ÆΔt ch’ch trong ©m Æπo Æ” che mÈt ph«n thμnh tr≠Ìc tˆ cung vμ cÊ tˆ cung, kh´ng cho tinh trÔng chui vμo. Mμng ng®n Æ≠Óc dung kÃm vÌi thuËc di÷t tinh trÔng. ß≠Óc gi˜ y™n tπi chÁ ›t nh†t 6 giÍ sau khi giao hÓp

Nh≠Óc Æi”m MÈt sË t∏c dÙng phÙ: t®ng c©n, g©y mÙn, rÙng t„c, ∂nh h≠Îng Æ’n t©m l˝. C„ th” g©y rËi loπn kinh nguy÷t. ... C„ th” g©y ra c∏c v†n Æ“ v“ xu¨ng (ÆΔc bi÷t lμ Î tuÊi dÀy th◊

ThuËc ti™m ch¯a Progesterone, lμm ng≠ng qu∏ tr◊nh rÙng tr¯ng, lμm m·ng mμng tˆ cung, t®ng ¶u Æi”m l≠Óng dfich nh«y khi’n ThuËc c„ t∏c kh∂ n®ng thÙ thai dÙng trong vflng 2-3 th†p h¨n th∏ng. Bπn kh´ng ph∂i uËng thuËc mÁi ngμy

W W W . D E V I L M A G . C O M

Nh≠Óc Æi”m

C«n Æ’n b∏c s‹ Æ” ki”m tra k›ch cÏ, ki”m tra Bπn g∏i sœ lπi c¯ sau 12 th∏ng chÒ ÆÈng Kh„ ÆΔt ÆÛng chÁ nh˜ng h¨n l«n Æ«u ChËng chÿ Æfinh vÌi ng≠Íi dfi ¯ng cao su

Lμm tı cao su r†t m·ng vμ Æ≠Óc b´i tr¨n. Bao cao su Æ≠Óc thi’t k’ ´m s∏t d≠¨ng vÀt c≠¨ng c¯ng, ng®n tinh trÔng chui vμo ©m Æπo

Nh≠Óc Æi”m

que c†y Implenon Nh≠Óc Æi”m

C∏ch ngıa thai T≠¨ng t˘ nh≠ thuËc ti™m nh≠ng c„ t∏c dÙng l©u dμi h¨n. ß≠Óc c†y vμo d≠Ìi da, tr™n bæp tay

G©y ra mÈt sË t∏c dÙng phÙ nh≠ thuËc ti™m nh≠ng kh´ng ∂nh h≠Îng Æ’n x≠¨ng.

¶u Æi”m C∏ch nμy c„ t∏c dÙng trong vflng 3 n®m.

ChËng chÿ Æfinh vÌi ng≠Íi dfi ¯ng cao su

thuËc ngıa thai th∏ng chÿ ch¯a Progesterone (Mini pill)

bao thuËc ngıa thai cao su th∏ng k’t hÓp (condom) (the pill)

Nh≠Óc Æi”m

¶u Æi”m ÎGi∏ phÔ hÓp ßÂng thÍi ng®n ngıa c∏c b÷nh l©y qua Æ≠Íng t◊nh dÙc (STI) ÎD‘ sˆ dÙng ÎHi÷u qu∂ tr∏nh thai cao 9498% ÎD‘ dμng mang theo Æ” sΩn sμng cho n’u {chuy÷n †y} Æ’n {b†t chÓt}

ÎT®ng c©n ÎGi˜ n≠Ìc ÎT®ng nguy c¨ nh¯c Æ«u vμ Æau nˆa Æ«u ÎS·i mÀt ÎD‘ bfi xu†t huy’t ÆÈt ngÈt, buÂn n´n. ÎKh∂ n®ng thÙ thai trÎ lπi chÀm ÎGi∂m ham muËn

C∏ch ngıa thai Ch¯a hocmoon Oestrogen vμ mÈt trong c∏c loπi Progesterone tÊng hÓp ng®n ngıa s˘ rÙng tr¯ng, t®ng ch†t nh«y ©m Æπo vμ lμm m·ng thμnh tˆ cung

¶u Æi”m

thuËc tr∏nh thai kh»n c†p(Morning pill) C∏ch ngıa thai GÂm 2 vi™n, uËng c∏ch nhau 12 ti’ng

¶u Æi”m Chÿ dÔng trong tr≠Íng hÓp kh»n c†p. C„ t∏c dÙng trong vflng 72 giÍ sau khi giao hÓp. C„ t∏c dÙng 95% n’u uËng trong vflng 24 ti’ng, n’u chÀm h¨n, hi÷u qu∂ chÿ cfln 58%

Nh≠Óc Æi”m

ÎHi÷u qu∂ 99% n’u sˆ dÙng th≠Íng xuy™n Îßi“u hoμ chu k˙ kinh nguy÷t ÎGi∂m Æau vμo ngμy rÙng tr¯ng ÎGi∂m l≠Óng kinh ÎGi∂m nguy c¨ mæc b÷nh vÛ lμnh t›nh, l∏c nÈi mπc tˆ cung, thai ngoμi tˆ cung, ung thu buÂng tr¯ng, ung th≠ nÈi mπc tˆ cung, b÷nh tuy’n gi∏p, loät dπ dμy t∏ trμng, mÙn.

Ph∂i uËng theo chÿ d…n. D≠Óc s‹ c„ th” tı chËi n’u bπn ch≠a ÆÒ tuÊi

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

thuËc ti™m

¶u Æi”m

C∏ch ngıa thai

¶u Æi”m 96-98% n’u sˆ dÙng theo ÆÛng chÿ d…n Kh´ng c„ t∏c dÙng phÙ


DEVIL DOCTOR

92`

^93

ORAL SEX* c„ thÀt s˘ lμ

SEX *ORAL SEX: T◊nh dÙc Æ≠Íng mi÷ng

MR.SOMETHING (THEO GIRLFRIEND)

Oral sex Æ∑ vμ Æang lμ mÈt vÔng tÍ mÍ tËi gi˜a 2 kh∏i ni÷m c„ ph∂i lμ sex hay ko. Nh≠ng Æ„ lμ l˝ do chuy™n mÙc nμy tÂn tπi Æ” Æem lπi cho bπn nh˜ng hi”u bi’t c«n thi’t v“ n„ (mμ chæc chæn bπn sœ r†t ngπi h·i ai Æ„)

ߨn gi∂n lμ vi÷c tho∂ m∑n bÈ phÀn sinh dÙc bªng mi÷ng hoΔc l≠Ïi.

VÀy, Oral sex c„ th˘c s˘ lμ sex ? Theo Æfinh ngh‹a, mÈt hμnh vi quan h÷ t◊nh dÙc bao gÂm vi÷c th©m nhÀp qua c¨ quan sinh dÙc hay hÀu m´n bªng b†t k◊ bÈ phÀn nμo cÒa mÈt c∏ nh©n kh∏c hay nh˜ng vÀt th” kh∏c do mÈt c∏ nh©n Æi“u khi”n - trı khi vi÷c th©m nhÀp Æ„ c„ mÙc Æ›ch y h‰c hay s˘ lien h÷ t◊nh dÙc g©y ra bÎi vi÷c Æ≠a mÈt ph«n cÒa d≠¨ng vÀt vμo trong khoang mfi™ng hay ©m Æπo.

W W W . D E V I L M A G . C O M

ßÛng rÂi Æ„, Oral sex cÚng Æ≠Óc coi lμ sex mÈt c∏ch hÓp ph∏p, nh≠ mÈt dπng cÒa quan h÷ t◊nh dÙc. Nh˜ng Æi“u bπn n™n h·i b∏c s‹? * C„ c«n b∂o v÷ kh´ng khi quan h÷ qua Æ≠Íng mi÷ng? ß” tr∏nh vi÷c l©y truy“n c∏c b÷nh qua Æ≠Íng t◊nh dÙc, h∑y lu´n lu´n dung nh˜ng bi÷n ph∏p b∂o v÷ nh≠ bao cao su hay dental dam.

* Nh˜ng rÒi ro vÌi Oral Sex ? B†t k◊ mÈt s˘ l©y truy“n nμo cÚng c„ th” x∂y ra thong qua s˘ trao ÆÊi dfich c¨ th” nh≠ m∏u, hay dfich ©m Æπo. N’u bπn t◊nh bfi ch∂y m∏u hay c„ v’t loät Î vÔng k›n, h‰ c„ th” truy“n cho bπn nh˜ng con virus nguy hi”m. V› dÙ, mÈt ng≠Íi c„ v†n Æ“ v“ r®ng mi÷ng nh≠ mÈt v’t loät, ch∂y m∏u trong khoang mi÷ng, vμ khi quan h÷ qua Æ≠Íng mi÷ng vÌi bπn t◊nh c„ b÷nh truy“n nhi‘m nh≠ HIV hay vi™m gan B, r†t c„ kh∂ n®ng chÛng sœ truy“n sang ng≠Íi Æ„. Nh˜ng b÷nh truy“n nhi‘m qua Æ≠Íng sinh dÙc ( STDs) kh∏c nh≠ lÀu ( n’u kh´ng Æ≠Óc ph∏t hi÷n sÌm th◊ sœ Æ” lπi hÀu qu∂ nghi™m tr‰ng v“ são vi™m nhi‘m, hay thÀm ch› v´ sinh ) sœ truy“n sang bπn theo Æ≠Íng mfi÷ng vμ c≠ trÛ Î h‰ng. Ngoμi ra giang mai c„ th” coi lμ STD g«n nh≠ phÊ bi’n nh†t g©y ra vi™m nhi‘m vÔng k›n vμ gi∂m kh∂ n®ng sinh s∂n.

* VÀy Oral sex c„ ph∂i d‘ nhi‘m STD kh´ng? ChÛng ta ch≠a c„ nhi“u sË li÷u lien h÷ gi˜a STDs vμ Oral Sex v◊ chÛng kh´ng Æ≠Óc thu thÀp nh≠ vÌi quan h÷ t◊nh dÙc th´ng th≠Íng. Nh≠ng c„ lœ, kh∂ n®ng mæc ph∂i STDs trong quan h÷ t◊nh dÙc thong th≠Íng lμ cao h¨n so vÌi quan h÷ bªng Æ≠Íng mi÷ng.

Nh˜ng Æi“u mμ bπn sœ kh´ng h·i b†t c¯ ai ? * 69 lμ g◊ ? ß©y lμ c∏ch n„i ∏m chÿ vi÷c 2 ng≠Íi cÔng th˘c hi÷n quan h÷ t◊nh dÙc bªng Æ≠Íng mi÷ng vÌi nhau trong cÔng 1 thÍi gian. SË 69 lμ Æ” th” hi÷n t≠ th’ cÒa 2 ng≠Íi.

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

VÀy Oral sex lμ g◊ ?

H◊nh ∂nh trong mÈt chi’n dfich qu∂ng b∏ Bao cao su XXL cÒa Durex.


DEVIL DOCTOR

94`

^95 Ph∂i c„ s˘ tin t≠Îng vμo bπn t◊nh. Kh´ng ph∂i ai cÚng c„ th” Oral sex, Æıng äp ai cÚng nh≠ Æıng Æ” ai äp bπn th˘c hi÷n n„, k” c∂ quan h÷ t◊nh dÙc thong th≠Íng cÚng vÀy.

* Em kh´ng chæc chæn Æ” bπn trai x©m nhÀp vÔng k›n v◊ sÓ n„... c„ mÔi kh„ chfiu. C„ c∏ch nμo khæc phÙc v†n nπn nμy kh´ng? H∑y tæm rˆa th≠Íng xuy™n. N’u bπn kh´ng c„ b†t c¯ b÷nh truy“n nhi‘m nμo th◊ Æ„ lμ th¯ mÔi hoμn toμn t˘ nhi™n vμ b◊nh th≠Íng cÒa h¨n 3 t˚ phÙ n˜ tr™n tr∏i Ɔt. Cfln n’u chμng ta kh´ng th›ch th◊ v†n Æ“ lμ Î chμng th´i.

* Em sœ c„ thai n’u nuËt {chÛng} ch¯? Hoμn toμn kh´ng. S˘ thÙ tinh chÿ x∂y ra khi tinh trÔng Æi vμo ©m Æπo cÒa bπn.

* Th’ em c„ bfi Ëm kh´ng? N’u bπn t◊nh hoμn toμn khoŒ mπnh vμ kh´ng mang b†t c¯ m«m b÷nh STD nμo th◊ em hoμn toμn y™n t©m, nuËt tinh dfich hay dfich ©m Æπo sœ kh´ng g©y n™n b†t c¯ v†n Æ“ v“ s¯c khoŒ nμo.

* VÀy {tÛi trμ} lμ g◊? Ä, chæc Æ„ lμ c∏ch n„i vui v“ tinh hoμn Î nam giÌi.

Bπn ngh‹ sao??? Oral sex c„ vŒ lμ mÈt l˘a ch‰n an toμn cho sex. Nh≠ng dÔ bπn kh´ng th” tπo ra s˘ thÙ tinh nh≠ng cÚng Æıng coi th≠Íng kh∂ n®ng truy“n nhi‘m STDs nhä. H∑y nhÌ dung bao cao su Æ” t˘ b∂o v÷.

Bπn v…n c„ th” gi˜ Æ≠Óc c∏i ngμn vμng bªng Oral sex, nh≠ng nhÌ rªng Æ©y v…n lμ hμnh vi quan h÷ t◊nh dÙc vμ ai bi’t Æ≠Óc Æi“u g◊ sœ x∂y ra n’u kh´ng c„ ÆÒ ki“m ch’. Bπn c„ th” nghe Æ©u Æ„ rªng tinh dfich lμ mÈt nguÂn ch†t bÊ d≠Ïng ch¯a Æ«y protein, nh≠ng s˘ thÀt lμ, tinh dfich chÿ ch¯a mÈt ph«n nh· protein vμ chÿ xu†t ra mÈt l≠Óng nh· trong suËt qu∏ tr◊nh oral sex. Ngoμi ra n„ cfln ch¯a n≠Ìc, l≠Óng nh· muËi, kœm vμ Æ≠Íng fructozo. Tinh dfich c„ t›nh ki“m nhã v◊ th’ c„ vfi ng®m Ææng. ThuÀt ng˜ blow job xu†t hi÷n l«n Æ«u ti™n n®m 1961 trong c∏c tμi li÷u v“ sex. Tr≠Ìc Æ„ n®m 1953, n„ lμ mÈt loπi m∏y bay. Oral sex cÒa n˜ vÌi nam Æ≠Óc cho rªng c„ nguÂn gËc tı Æ∂o Lesbos thuÈc Hi Lπp.

Q

Bμi vi’t Æ≠Óc x©y d˘ng bÎi s˘ hÁ trÓ tı Vi÷n Nghi™n c¯u X∑ hÈi, Kinh t’ vμ M´i tr≠Íng (iSEE) SË 7, ng‚ 1, PhË Nguy‘n Tri Ph≠¨ng, Hμ NÈi Tel: (84 4) 3 7346 659 www.isee.org.vn

ThuÀt ng˜ MSM (Men who have sex with men - nam giÌi c„ quan h÷ t◊nh dÙc vÌi nam giÌi) lμ mÈt thuÀt ng˜ chÿ hμnh vi. N„ Æ“ cÀp Æ’n t†t c∂ nh˜ng ng≠Íi nam giÌi c„ hμnh vi quan h÷ t◊nh dÙc vÌi nam giÌi, b†t k” hoμn c∂nh hay Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc. V› dÙ mÈt ng≠Íi Æμn ´ng c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc kh∏c giÌi nh≠ng c„ quan h÷ t◊nh dÙc vÌi ng≠Íi Æμn ´ng kh∏c, c„ th” v◊ nh˜ng l˝ do nh≠ tfl mfl, muËn kh∏m ph∏ tr∂i nghi÷m t◊nh dÙc vÌi ng≠Íi cÔng giÌi, b∏n d©m, do m´i truÍng sËng chÿ c„ nam giÌi nh≠ trong tÔ, trπi l›nh, hoΔc tr≠Íng h‰c...lμ mÈt MSM.

Q&A Q A

ßfinh h≠Ìng t◊nh dÙc lμ g◊?

Khi bμn v“ v†n Æ“ t◊nh dÙc, c„ mÈt kh∏i ni÷m quan tr‰ng kh´ng th” kh´ng nhæc Æ’n, Æ„ lμ kh∏i ni÷m Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc. Theo Hi÷p hÈi t©m l˝ h‰c Hoa K˙, Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc chÿ s˘ c∂m nhÀn vμ h†p d…n b“n v˜ng cÒa mÈt ng≠Íi vÌi ng≠Íi kh∏c v“ mΔt t◊nh c∂m vμ t◊nh dÙc. C„ 3 loπi Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc th≠Íng gΔp, Æ„ lμ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi (chÿ h†p d…n vÌi ng≠Íi cÔng giÌi), Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc kh∏c giÌi (chÿ h†p d…n vÌi ng≠Íi kh∏c giÌi) vμ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc l≠Ïng giÌi (h†p d…n vÌi c∂ ng≠Íi cÔng giÌi

W W W . D E V I L M A G . C O M

vμ ng≠Íi kh∏c giÌi). Trong nghi™n c¯u v“ {T◊nh dÙc nam giÌi Î ß´ng nam É}, ti’n s¸ Richard A. Jenkins cho rªng, chÛng ta kh´ng th” næm Æ≠Óc qu∏ tr◊nh h◊nh thμnh vμ ph∏t tri”n Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc Î mÁi c∏ nh©n, chÿ c„ th” bi’t Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc lμ do y’u tË sinh h‰c quy’t Æfinh, kh´ng th” thay ÆÊi, kh´ng ph∂i do h‰c Æfli hay do bæt ch≠Ìc mμ c„. B™n cπnh Æ„, mÁi c∏ nh©n dÔ kh´ng th” t˘ l˘a ch‰n Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc, nh≠ng lπi c„ th” ˝ th¯c Æ≠Óc Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc cÒa m◊nh Î tuÊi cfln trŒ, thÀm ch› tr≠Ìc c∂ khi c„ quan h÷ t◊nh dÙc.

A

Ng≠Íi ÆÂng t›nh nam lμ nam giÌi c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi. Hay n„i mÈt c∏ch r‚ h¨n, h‰ lμ ng≠Íi t◊m th†y Î ng≠Íi cÔng giÌi t›nh vÌi m◊nh s˘ h†p d…n v“ t◊nh c∂m vμ s˘ ham muËn v“ mΔt t◊nh dÙc.

Q A

Tπi sao nam giÌi c„ quan h÷ t◊nh dÙc vÌi nam giÌi lπi li™n quan Æ’n HIV/AIDS?

Tr≠Ìc h’t, bπn c«n bi’t rªng dÔ bπn lμ ai (nam hay n˜, giμ hay trŒ, giμu hay nghÃo...) vμ bπn c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc nh≠ th’ nμo th◊ bπn Æ“u c„ nguy c¨ bfi l©y nhi’m HIV n’u c„ hμnh vi kh´ng an toμn... Quan h÷ t◊nh dÙc qua Æ≠Íng mi÷ng vμ Æ≠Íng hÀu m´n lμ nh˜ng hμnh vi kh∏ phÊ bi’n cÒa ng≠Íi nam c„ quan h÷ t◊nh dÙc vÌi nam. Quan h÷ t◊nh dÙc qua Æ≠Íng hÀu m´n kh´ng c„ bi÷n ph∏p b∂o v÷ lμ hμnh vi quan h÷ t◊nh dÙc c„ nguy c¨ cao nh†t kh´ng chÿ ÆËi vÌi l©y nhi‘m HIV mμ cfln ÆËi vÌi c∏c b÷nh l©y truy“n qua Æ≠Íng t◊nh dÙc kh∏c. Nguy™n nh©n lμ do hÀu m´n kh´ng c„ tuy’n ti’t ra ch†t nhÍn, ni™m mπc hÀu m´n m·ng vμ c„ nhi“u mπch m∏u n™n khi quan h÷ r†t d“ bfi tÊn th≠¨ng, tπo Æi“u ki÷n cho HIV x©m nhÀp c¨ th’. MΔc dÔ ch≠a c„ mÈt bªng ch¯ng cÙ th” nμo v“ vi÷c l©y nhi‘m HIV khi quan h÷ t◊nh dÙc qua Æ≠Íng mi÷ng kh´ng Æ≠Óc b∂o v÷. Nh≠ng v“ mΔt l˝ thuy’t, vi÷c quan h÷ t◊nh dÙc qua Æ≠Íng mi÷ng kh´ng Æ≠Óc b∂o v÷ cÚng c„ th” lμm l©y nhi‘m HIV bÎi virut nμy c„ trong dfich sinh dÙc (tinh dfich, ch†t nhÍn ©m Æπo), trong khi l≠Ïi, mi÷ng, n≠Ìu lπi lμ nh˜ng ni™m mπc r†t d‘ bfi tÊn th≠¨ng. B™n cπnh Æ„, vi÷c l©y nhi‘m c∏c b÷nh l©y truy“n qua Æ≠Íng t◊nh dÙc kh∏c khi quan h÷ t◊nh dÙc bªng mi÷ng lπi kh∏ phÊ bi’n. Tuy nhi™n, c∏c bπn h∑y ghi nhÌ rªng: N’u bπn sˆ dÙng bao cao su ÆÛng c∏ch trong t†t c∂ c∏c l«n quan h÷ t◊nh dÙc, th◊ dÔ cho bπn quan h÷ t◊nh dÙc qua Æ≠Íng ©m Æπo, Æ≠Íng hÀu m´n hay ÆuÍng mi÷ng, bπn v…n c„ th” phflng tr∏nh cho m◊nh kh·i c∏c b÷nh l©y truy“n qua Æ≠Íng t◊nh dÙc vμ HIV/AIDS.

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

ߤNG TêNH

Ai lμ nam giÌi c„ quan h÷ t◊nh dÙc vÌi nam giÌi (MSM) vμ Æ©u lμ s˘ kh∏c nhau gi˜a ng≠Íi ÆÂng t›nh nam vμ MSM?


DEVIL DOCTOR

96`

^97

Marc Jacobs

T

h˘c t’ Æ∑ ch¯ng minh, kh´ng hi’m ng≠Íi ÆÂng t›nh r†t tμi gi·i vμ thμnh Æπt. Kh´ng hi’m ng≠Íi ÆÂng t›nh Æ∑ vμ Æang sËng c„ ›ch vμ cËng hi’n cho x∑ hÈi. Vμ c∏i h‰ thi’u, v…n lμ mÈt m´i tr≠Íng x∑ hÈi b◊nh ƺng, t´n tr‰ng tı ph›a cÈng ÆÂng.

Q A

Nh˜ng bi÷n ph∏p nμo giÛp phflng tr∏nh HIV/AIDS cho MSM?

Q

Ng≠Íi ÆÂng t›nh nam c„ ph∂i lμ nh˜ng ng≠Íi bfi mæc mÈt dπng b÷nh l˝ t©m th«n hay mÈt dπng rËi loπn nh©n c∏ch kh´ng?

A

C∏c nhμ t©m l˝ vμ c∏c chuy™n gia v“ s¯c khoŒ t©m th«n Æ“u thËng nh†t rªng, Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi kh´ng ph∂i lμ b÷nh, kh´ng ph∂i lμ mÈt dπng rËi loπn t©m th«n hay c„ v†n Æ“ v“ nh©n c∏ch. N®m 1973, Hi÷p hÈi t©m th«n h‰c Hoa K˙ (American Psychiatric Association) Æ∑ Æ≠a nh˜ng ng≠Íi c„ xu h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi ra kh·i danh s∏ch c∏c tri÷u ch¯ng vμ b÷nh rËi loπn t©m th«n. TÊ ch¯c y t’ Th’ giÌi (World Health Organization) cÚng Æ∑ lμm Æi“u t≠¨ng t˘ vμo n®m 1992 trong phi™n b∂n th¯

W W W . D E V I L M A G . C O M

Bπn ngh‹ sao???

Do kh´ng ph∂i lμ mÈt rËi loπn, kh´ng ph∂i lμ mÈt dπng b÷nh t©m th«n, n™n m‰i nÁ l˘c nhªm {ch˜a trfi} nh˜ng ng≠Íi c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi kh´ng nh˜ng kh´ng c„ t∏c dÙng mμ cfln c„ th” g©y ra t∏c hπi kh´n l≠Íng

Nhi“u quan ni÷m cÊ truy“n cho rªng, m´ h◊nh gia Æ◊nh vÌi Æ«y ÆÒ cha, mã vμ con c∏i lμ t’ bμo cÒa x∑ hÈi. VÀy, hμnh vi t◊nh dÙc ÆÂng giÌi cÒa ng≠Íi ÆÂng t›nh c„ ph∏ vÏ c†u trÛc gia Æ◊nh truy“n thËng vμ Æe doπ s˘ ph∏t tri”n cÒa x∑ hÈi hay kh´ng?

Q A

Nh˜ng ng≠Íi ÆÂng t›nh n„i chung vμ ÆÂng t›nh nam n„i ri™ng c„ Æ∏ng ph∂i chfiu s˘ k˙ thfi vμ ph©n bi÷t ÆËi xˆ hay kh´ng? C©u tr∂ lÍi lμ KH§NG! T◊nh dÙc ÆÂng giÌi ƨn gi∂n chÿ lμ mÈt Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc trong sË nh˜ng Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc Æ∑ Æ≠Óc Æ“ cÀp Î tr™n. D…u rªng nh˜ng ng≠Íi c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi chÿ chi’m thi”u sË, nh≠ng kh´ng v◊ th’ mμ chÛng ta c„ quy“n k˙ thfi vμ ÆËi xˆ b†t b◊nh ƺng vÌi h‰. Bπn n™n bi’t rªng, bπn c„ th” bæt gΔp ng≠Íi c„ Æfinh h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi Î t†t c∂ c∏c ÆËi t≠Óng, bao gÂm c∂ ng≠Íi th©n, bπn bà hay ÆÂng nghi÷p cÒa bπn. N’u bπn lμ mÈt ng≠Íi HIÕU BI⁄T, h∑y th” hi÷n th∏i ÆÈ T§N TRñNG ÆËi vÌi ng≠Íi ÆÂng t›nh, h∑y ÆËi xˆ c´ng bªng vÌi h‰ v◊ h‰ c„ quy“n sËng hπnh phÛc vÌi con ng≠Íi thÀt, vÌi nh˜ng t◊nh c∂m thÀt, vÌi nh˜ng ham muËn vμ khao kh∏t thÀt cÒa m◊nh.

h‰ lμ nh˜ng nhμ thi’t k’ thÍi trang hμng Æ«u Th’ giÌi.

H∑y gˆi c©u tr∂ lÍi cÒa bπn v“ cho chÛng t´i: info@devilmag.com T˘a th≠: Feedback bμi vi’t {ßÂng t›nh}

D E C E M B E R . J A N U A R Y

2 0 0 9

SEAL SECTION

Sˆ dÙng bao cao su ÆÛng c∏ch lμ bi÷n ph∏p duy nh†t giÛp phflng tr∏nh c„ hi÷u qu∂ l©y nhi‘m HIV khi quan h÷ t◊nh dÙc. V◊ vÀy, h∑y sˆ dÙng bao cao su trong t†t c∂ c∏c l«n quan h÷ t◊nh dÙc Æ” tr∏nh l©y truy“n HIV cÚng nh≠ c∏c b÷nh l©y truy“n qua Æ≠Íng t◊nh dÙc kh∏c. MΔc dÔ Æ∑ sˆ dÙng bao cao su, c∏c MSM v…n Æ≠Óc khuy™n n™n dÔng kÃm c∏c ch†t b´i tr¨n c„ nguÂn gËc tı n≠Ìc trong khi quan h÷ t◊nh dÙc Æ” quan h÷ t◊nh dÙc d‘ dμng vμ an toμn h¨n. Kh´ng n™n dÔng c∏c ch†t b´i tr¨n c„ nguÂn gËc tı d«u m· (vaseline, kem d≠Ïng da...). Hπn ch’ c∏c hμnh vi nh≠ uËng bia, r≠Óu, sˆ dÙng ch†t k›ch th›ch tr≠Ìc khi quan h÷ t◊nh dÙc Æ” tr∏nh th˘c hi÷n c∏c hμnh vi t◊nh dÙc kh´ng an toμn.

Domenico Dolce vμ Stefano Gabbana

10 cÒa danh s∏ch ph©n loπi c∏c b÷nh tr™n th’ giÌi. N®m 2001, ng≠Íi c„ xu h≠Ìng t◊nh dÙc ÆÂng giÌi cÚng kh´ng cfln bfi BÈ y t’ n≠Ìc cÈng hoμ nh©n d©n Trung Hoa li÷t vμo danh s∏ch c∏c b÷nh rËi loπn v“ t©m th«n.


ßÖT MUA

TI⁄T KIåM

Lμ kh∏ch hμng ÆΔt mua DEVILICIOUS, bπn sœ Æ≠Óc nhÀn

DEVIL CODE

1 N°M TÑP CHê DEVILICIOUS vÌi

12 sË, chÿ c„ 240.000 VNß TI⁄T KIåM

20%

TÑP CHê VõI

PHI£N BÅN TRANG BçA ßÖC BIåT ßÖT MUA TÑI www.devilmag.com/subscribe Chi ti’t li™n h÷ Phflng ph∏t hμnh: Ms. TR¡N LAN lantt@hj-pro.com

043 932 9221 - 098 882 7186


27

03

10

17

24 26

02

09

16

23

25 18 11 04 28 SUN

February SAT

04

WED FRI

03

11

TUE THU

02

10

18

WED

01

09

17

25

TUE

08

16

24

01

MON

07

15

23

31

31

06

14

22

30

30

05

13

21

29

29

12

20

28

MON

26 19 12 05 29 THU

27 20 13 06 30 FRI

SUN

01

08

15

22

01

www.devilmag.com 28 21 14

LŸ TçNH NH¢N

07 31 SAT

January 19

27

Happy new year !

26 MÔng 1 T’t

www.devilmag.com


07

14

21

28 13

20

27 SUN

06 SAT

01

April FRI

28

31 THU

27

30 WED

26

TUE TUE

25

29 22 15 08 01 WED MON

24

31

08

09

17

10

25

18

11

26

19

12

27

20

13

28

21

14

29

22

15

23

07

30

06

MON

GIÅI PHïNG MI≈N NAM

30

23 16 09 02 THU

01 24 17 10 03 FRI

SUN

05

12

19

26

03

www.devilmag.com 02 25 18 11 04 SAT

March 05

03

04

02

16

24

QUˇC T⁄ PH| N~

23

www.devilmag.com


11 04

19 12 05

27 20 13 06

28 21 14 07

29 22 15 08

30 23 16 09

31 24 17 10 FRI

02 SAT

03 SUN

June

THU

01 01

16

23

30

22

29

09

15

Devilicious mÌi sœ c„ mΔt trong th∏ng 6

08

QUˇC T⁄ THI⁄U NHI

01

24

17

10

03

WED

30

02

TUE

29

WED

MON

28 TUE

27

QUˇC T⁄ LAO ßóNG

18

26

MON

02

25

18

11

04

THU

03

26

19

12

05

FRI

05

28

21

14

07

SUN

www.devilmag.com

04

27

20

13

06

SAT

May

25

www.devilmag.com


TUE

01 WED

09 02 THU

17 10 03 FRI

25 18 11 04 SAT

02 26 19 12 05 SUN

August

MON

30

08

16

24

01 27

04

11

18

25

03

10

17

24

31

26

19

12

05

29

29

07

15

23

31 28

06

14

22

30 WED

13

21

29 TUE

20

28

MON

27

20

13

06

30

THU

28

21

14

07

31

FRI

30

23

16

09

02

SUN

www.devilmag.com

29

21

15

08

01

SAT

July

27

www.devilmag.com


27

28 06

13

20 05

12

19 FRI

05

SAT

06

SUN

26

29

28 THU

04

21 TUE WED

03

NGÄY PH| N~ VIåT NAM TUE

02

07

15

08

23

16

09

01

24

17

10

02

25

18

11

03

26

19

12

04

27

20

13

WED

30

07

14 MON

01

14

22

30

October

31

MON

29 22 15 08 01 THU

30 23 16 09 02 FRI

SUN

04

11

18

25

01

www.devilmag.com 31 24 17 10 03 SAT

September 21

29

QUˇC KHÉNH N¶õC MçNH

28

www.devilmag.com


22

29

28

SUN

21

SAT

01

15

FRI

31

08 14

THU

30

07

15 08

WED

29

06

14

22 07

TUE

28

05

13

21

29

December

MON

27

04

12

20

28 01

26

03

11

19

27 30

02

10

18

26 TUE

09

17

25 30

23

16

09

02

WED

30

16

24

MON

31

X-MAS

24

17

10

03

THU

02

26

19

12

05

SAT

03

27

20

13

06

SUN

www.devilmag.com

2010

01

25

18

11

04

FRI

November

23

www.devilmag.com


>OH[PTHNLJHUIL

875 HÂng Hμ, Hμ NÈi www.hj-pro.com


INTERNATIONAL VIETNAMESE

www.devilmag.com

S`C KHOà GIõI TêNH THòI TRANG

Ånh Joshua Jordan

BÑN! NG§I SAO Iš™C<A6> ÐïN XEM DEVILICIOUS 3

Th∏ng 3.2009

3


Deviliscious Magazine