Page 1

Hjørring Gymnasium og HF-kursus

2013

Læs om... STX side 4 - 19 HF side 20 - 23


VELKOMMEN

H

JØRRING GYMNASIUM & HF-KURSUS

har som sin mission at bidrage til udvikling i Hjørring og omegn ved at tilbyde stx- og hf-uddannelserne som et bredt grundlag for en videregående uddannelse. Vores målsætning er at uddanne jer til at være selvstændige, demokratiske og myndige samfundsborgere, der med rødder i det lokale også kan begå sig på den globale scene. Stx og hf har hver især et bredt spektrum af fag, der giver et godt grundlag for valg af videre uddannelse. Vi er en gammel skole, grundlagt i 1872, og har mange stolte traditioner, der trives side om side med et tidssvarende og levende studiemiljø med arbejdsglæde og engagement i højsædet. Vi er også en rummelig skole med et højt fagligt niveau og med stor kreativitet. Vi har et skolemiljø, hvor der er stor aktivitet også efter skoletid, hvor mange af de ekstra tilbud udfolder sig, og det er både inden for faglige områder og sociale aktiviteter. Med disse fokuspunkter ønsker vi at støtte og motivere jer til at gennemføre den valgte uddannelse. Skolen er med i den seneste gennem de pædagogiske projekter, der søsættes løbende for at udvikle nye undervisningsmetoder og tilrettelæggelsesformer. Desuden har vi flere internationale samarbejder som giver elever og lærere en ekstra dimension i undervisningen. Rektor Elsebeth Gabel Austin

2 STX & HF

DANIEL BRINK, ELEVRÅDSFORMAND: – På Hjørring Gymnasium og HF-kursus har vi et stærkt elevråd! En del af jer kender måske elevrådet fra folkeskolen, hvor indflydelsen er begrænset. Det er ikke tilfældet her – vi har virkelig noget at skulle have sagt. For eksempel er vi med til at bestemme, hvordan jeres studieretninger skal opbygges, hvad den nye tilbygning skal indeholde, opstart af iPad-klasse m.v. Udover alt det seriøse arbejde, har vi et rigtig godt sammenhold. I elevrådet skaber du relationer på tværs af årgangene på en rigtig god måde. Vi har både interne fester, og så er vi med til at arrangere 1.g’ernes introfest. Så meld dig ind i elevrådet på Hjørring Gymnasium og HF-kursus, hvor vi har indflydelse samtidig med, at vi har det sjovt!


VELKOMMEN

LAURA SADJADI-MUNK, STUDENT, SOMMEREN 2012: – På Hjørring Gymnasium og HF-kursus, er det ikke kun det faglige miljø der er i top. Der er et rigt socialt miljø på skolen. Thulerådet arrangerer de 4 årlige thulefester, hvor alle er klædt ud efter et tema og hvor man fester med hinanden på tværs af klasser og årgange. Der bliver holdt skolefest hvert år i forbindelse med den årlige musical/teater og skolens fødselsdag bliver fejret hvert andet år, med en ordentlig fest i nybygningen. Der er fredagscafé, hvor man drikker en øl i kantinen med klassekammeraterne og går weekenden i møde på en hyggelig måde. Men der er også sociale aktiviteter på skolen, der ikke involverer fest eller øl, for skolen er god til at imødekomme elevernes ønsker og behov, når det gælder frivillige aktiviteter efter skoletid. Der er noget for alle, lige fra volleyball, billedkunst, musik og lektiecafé. Alle disse aktiviteter er med til at bygge fundamentet for et miljø, hvor man hele tiden møder nye kammerater og hvor man har et unikt fællesskab med hinanden – også udenfor skolen.

3

] ] UDVIKLINGSPROJEKTER Skolen er hele tiden med i mange forskellige og spændende projekter i gang i samarbejde med andre skoler. Projekterne har altid til formål at være med til at forbedre din skole og din undervisning. I mange af projekterne involveres du direkte for eksempel igennem undervisning med fokus på medier som mobiltelefoner, E-bøger, I-bøger, ekskursioner, spændende gæstelærere., og meget, meget andet.

TALENTAKTIVITETER: For dig, der har talent eller blot overskud og appetit på mere, har vi helt særlige aktiviteter, der sætter overliggeren højere! Der er aktiviteter inden for næsten alle fag. Aktiviteterne som kan foregå både i skoletiden og efter skole og kan for eksempel være ekskursioner, camps, konkurrencer, udlandsture, film, og meget, meget mere… Du er ALTID med til selv at sætte dit præg på aktiviteternes indhold sammen med de andre elever. Når du har gennemført talentaktiviteter, modtager du et bevis for gennemførelsen.

STX & HF

INTERNATIONALISERING: På Hjørring Gymnasium og HF-kursus lægger vi vægt på, at du får kontakt til og forståelse for andre kulturer og samfund, og at du også får prøvet og øvet dig på at bruge dine fremmedsprog. I 2g tager alle klasser på studierejse. Rejsedestinationerne varierer meget alt efter fag og klasse, men går f.eks. til Istanbul, Barcelona, Berlin og Amsterdam. Vi har desuden en række forskellige internationale samarbejder med skoler i andre lande, og vi modtager også regelmæssigt udvekslingselever fra forskellige dele af verden. I 2012/13 får gymnasiet besøg fra og sender også selv elever på besøg i både Tyskland, Spanien og Kina. Hvert år modtager gymnasiet desuden studerende fra hele verden, som følger undervisningen sammen med de danske elever, så chancen for at du får en international klassekammerat er høj. I år har vi elever fra Colombia, Frankrig, Spanien, USA og England.


STX-OVERSIGT

OBLIGATORISKE FAG PÅ STX DANSK A HISTORIE a engelsk b matematik c idræt C OLDTIDSKUNDSKAB C RELIGION C SAMFUNDSFAG c FYSIK C 2. FREMMEDSPROG – enten et fortsættersprog B (tysk eller fransk) eller et begyndersprog A (fransk, spansk eller italiensk)

KUNSTNERISK FAG BILLEDKUNST c, DRAMA ELLER MUSIK c

NATURVIDENSKABELIGE FAG – 2 fag som vælges af skolen BIOLOGI C KEMI C NATURGEOGRAFI C ÉT NATURVIDENSKABELIGT FAG PÅ B-NIVEAU NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB aLMEN SPROGFORSTÅELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE STUDIERETNINGSPROJEKT

4 STX

STX ER EN 3-ÅRIG UNGDOMSUDDANNELSE for dig, der har lyst til at prøve kræfter med en masse forskellige fag inden for de forskellige fagområder. STX består af et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på to et halvt år. En studieretning består af 2-3 studieretningsfag, mange obligatoriske fag og nogle valgfag. Fagene findes på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste. Uanset hvilken studieretning du vælger, får du fag fra alle videnskabsområder, det vil sige sprog, andre humanistiske fag, kunstneriske fag, samfundsvidenskab, idræt, matematik og naturvidenskab. Ovenfor ses de obligatoriske fag på alle STX studieretninger. Du vælger en studieretning med de fag, som du er allermest

interesseret i, og som du har lyst til at fordybe dig i. Studieretningerne er tonet i forskellige retninger, så du kan vælge mellem naturvidenskabelige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Se alle studieretningerne på næste side. STX er dermed den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor får du et rigtig godt grundlag til at tage en videregående uddannelse. Med en STX får du adgang til samtlige videregående uddannelser i landet, afhængigt af valg af studieretning og valgfag. På oversigterne over de enkelte studieretninger kan du se en kort beskrivelse af undervisningen og eksempler på projekter. Du kan også se hvilke fag, du skal have.


STUDIERETNINGSOVERSIGT 2013

NUMMER

STUDIERETNINGSFAG

NATURVIDENSKABELIGE FAG

Studieretning 1

Fysik A Matematik A Kemi B

Naturgeografi C

Studieretning 2

Matematik A Informationsteknologi B Fysik B

Kemi C

Studieretning 3

Biologi A Matematik B Kemi B

Studieretning 4

Biologi A Matematik B Idræt B

Kemi C

Studieretning 5

Bioteknologi A Matematik A Fysik B

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 6

Musik A Engelsk A Matematik B

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 7

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 8

Samfundsfag A Matematik B Dramatik B/Billedkunst B

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 9

Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C

Biologi C Kemi C

Studieretning 10

Engelsk A Samfundsfag B Idræt B

Biologi C Kemi C

Studieretning 11

Tysk A Engelsk A Psykologi C

Biologi C Kemi C

Studieretning 12

Engelsk A Fransk A

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 13

Engelsk A Spansk A

Biologi C Naturgeografi C

Studieretning 14

Græsk A Latin A

Biologi C Naturgeografi C

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Naturvidenskabelige studieretninger: Hvis du brænder for at forstå naturen og den fysiske verden, vi lever i, er de naturvidenskabelige studieretninger et godt valg. Her arbejder vi med de love, modeller, teorier og eksperimenter, som man kan måle, veje og beskrive naturen ved.

KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER (MUSIK) Kunstnerisk studieretning (musik): Vi giver dig muligheden for at fordybe dig i musikken. Du skal både spille og synge, du skal være musisk kreativ, og du skal beskæftige dig med teori og analyse. I studieretningen spiller musikken sammen med engelsk og matematik, så du får en god faglig baggrund.

Samfundsvidenskabelige studieretninger: Du læser avis. Du følger med i, hvad der sker i samfundet. Du vil gerne vide mere om politik, erhvervsliv, samfund og økonomi. Du vil lære, hvordan mennesket opbygger og handler i samfundet, og du vil forholde dig kritisk til det. Så er de samfundsfaglige studieretninger, du skal vælge.

SPROGLIGE/HUMANISTISKE STUDIERETNINGER Sproglige/humanistiske studieretninger... – er til dig, der har lyst til at arbejde intensivt med sprog, kommunikation og kultur. I de sproglige/humanistiske fag er mennesket det centrale. Her beskæftiger vi os med hvordan mennesket taler, tænker, handler, føler og skaber, og hvordan vi som mennesker præger den virkelighed og det samfund, vi er en del af.

STX 5

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER


NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING Matematik A | Fysik A | Kemi B

1

STUDIERETNING

Denne studieretning henvender sig til dig, som er interesseret i matematik og de naturvidenskabelige fag fysik og kemi. Disse tre fag supplerer hinanden rigtig godt, idet fysik og kemi er fuldstændigt afhængige af matematik. Det er engang blevet sagt, at matematik er det sprog, hvorpå naturens store bog er skrevet. I denne studieretning bliver matematikken anvendt på virkelige problemer, hvilket også styrker indlæringen af faget matematik. Studieretningen indgår både teori og praksis. Der er en del praktisk laboratoriearbejde i fagene fysik og kemi, hvor der foretages målinger, som bagefter behandles matematisk, ofte ved hjælp af velkendte og moderne computerprogrammer.

Emnerne kan f.eks. være: Varmelære Lys og lyd Atom- og kernefysik Radioaktivitet Elektriske kredsløb Magnetisme Universets udvikling Kræfter og bevægelse UDDANNELSE/JOB Studieretningen lægger naturligt op til naturvidenskabelige universitetsuddannelser, ingeniøruddannelser og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Måske vil du være fysiker, civilingeniør, læge, tandlæge, dyrlæge eller nanoteknolog. Studieretningen giver desuden nogle kompetencer, som er efterspurgt i de fleste uddannelser.

KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog Fortsættersprog

Obligatoriske fag

Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Va A C/ lgf / fr mu a ag n sik – sk A ing C / it e a n Ty l i e sk ns B kA Va / fra lgf ns ag k C/ B B/ A

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Na C tu r Re geog lig ra io fi Ol n C C dt ids ku nd sk ab Fy sik C A M at em Ke ati mi k A B

6 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING Matematik A | Informationsteknologi B | Fysik B

2

STUDIERETNING

Din hverdag er fyldt med informationsteknologi (IT). Mobiltelefonen, Facebook, computerspil, nethandel, GPSnavigation, robotstøvsugere og meget andet. IT spiller en helt central rolle for mennesker og kultur. Er du nysgerrig efter at vide mere om nutidens og fremtidens IT? Kunne du tænke dig at arbejde kreativt med IT? Vil du gerne prøve selv at designe og udvikle spil, hjemmesider og andre ITprodukter? Det lærer du i faget informationsteknologi. Matematik og fysik kan beskrive og forklare din omverden. Det gælder både natur og teknologi. IT bruges til at undersøge fænomener i de andre fag. I alle studieretningsfagene arbejder du i høj grad med eksperimenter og projekter. Emnerne kan f.eks. være: Hvordan udvikler man et computerspil? Kan man programmere en robot til at opføre sig som et menneske? Hvordan fungerer min mobil egentlig? Hvad vil det sige at lyd og billeder er digitale? Kan man overhovedet kommunikere på nettet uden at risikere andre læser med? Hvorfor hører der et nøglekort til NemID? Hvordan kan GPS-systemet vide hvor jeg er? Hvordan kan man oversætte automatisk fra ét sprog til et andet?

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Ke n C mi C Ol dt ids ku nd sk ab Fy sik C M B at em Inf ati or k A ma tio ns tek Bil no led log ku iB ns tC /d Sp ram an at sk ik Va A C/ lgf / fr mu ag an s sik C/ k A C B/ /i A tal Ty ien sk sk B A Va / fra lgf ns ag k Va C B lgf / B ag / A A

STUDIERETNINGSfag

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 7

UDDANNELSE/JOB Studieretningen lægger naturligt op til uddannelser inden for IT, teknik og naturvidenskab. Måske vil du være ingeniør, spildesigner, programmør, multimediedesigner, it- og videnskabsjournalist eller forsker. Studieretningen giver desuden nogle kompetencer, som er efterspurgt i de fleste uddannelser.


NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING Biologi A | Matematik B | Kemi B

3

STUDIERETNING

Er du nysgerrig og vil vide, hvordan naturen fungerer i samspil med mennesker, så er dette studieretningen for dig. Biologi, matematik og kemi åbner op og viser dig hvor dybt kaninhullet egentligt er. Eleverne, der vælger denne studieretning, vil lære at tænke selvstændigt, forstå og løse alverdens problemer, når de graver ned i emner som genetiske sygdomme, mutanter, arternes udryddelse og bevaring, bekæmpelse af kræft, hvordan man designer nye afgrøder og mennesker ved gensplejsning og kloning. Disseker en gris og undersøg, hvordan kroppen påvirkes kemisk og fysisk, når man undersøger fysiologiske træk og organismers tilpasning til et bestemt miljø.

Emnerne kan f.eks. være: Ølproduktion Lægemidler: Hvordan fremstilles de, og hvordan virker de? Gensplejsede organismer og deres anvendelse Behandling af barnløshed Bioteknologi gennem tiden – fra bagning til gensplejsning Biobrændsel – hvordan fremstilles det? Infektionssygdomme – spredning og behandling Menneskets samspil med naturen Populationsgenetik Hjerte-kar sygdomme UDDANNELSE/JOB Studieretningen lægger naturligt op til uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og miljø. Du har mulighed for at målrette dine valgfag, så du opfylder adgangskravene til uddannelser som læge, dyrlæge, tandlæge, biolog eller ingeniør. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil arbejde med formidling, eller hvis du ønsker en sundhedsfaglig bacheloruddannelse.

KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

Obligatoriske fag

Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Va A C/ lgf / fr mu a ag n sik C / sk A C B/ /i t A a Ty l i e sk ns B kA Va / fra lgf ns a k Va g C B lgf / B ag / A A

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Na C tu r Re geog lig ra io fi Ol n C C dt ids ku nd sk ab Bio C log M iA at em Ke ati mi k B B

8 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING Biologi A | Matematik B | Idræt B

4

STUDIERETNING

Centralt i denne studieretning står interessen for kroppen. På denne studieretning skal du arbejde indgående med kroppens anatomi (opbygning) og fysiologi (virkemåde), såvel teoretisk som eksperimentelt. Fysisk aktivitet indgår som en væsentlig del – både i relation til teoriundervisningen og i arbejdet med forskellige idrætsdiscipliner. Du vil lære om kroppens reaktioner i forhold til forskellige påvirkninger, f.eks. kost, motion og træning, og du vil få indsigt i kroppens fysiske, anatomiske og fysiologiske muligheder og begrænsninger. Du vil endvidere komme til at beskæftige dig med mennesket i relation til natur, kultur, miljø, sundhed og livsstil. Emner som f.eks. forplantning og nedarving vil naturligt indgå i biologiundervisningen.

Emnerne kan f.eks. være: Doping i forskellige former og dopings betydning fysiologisk, samfundsmæssigt og kulturelt Eliteidræt kontra idræt for alle – planlægning af træningsforløb og effekt på kroppen Forebyggelse af livsstilssygdomme som f.eks. sukkersyge og hjerte-karsygdomme Hvem har ret til naturen? ... Golfbaner eller naturparker? Bioteknologiske metoder til at forbedre idrætspræstationer Idræt og medier Udvikling af livsvigtig medicin

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Ke n C mi C Ol dt ids ku nd sk ab Bio C log Idr i A æt M B at em at ik B Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Va A C/ lgf / fr mu ag an s sik C/ k A C B/ /i A tal Ty ien sk sk B A Va / fra lgf ns ag k Va C B lgf / B ag / A A

STUDIERETNINGSfag

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 9

UDDANNELSE/JOB Studieretningen lægger naturligt op til uddannelser til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og folkeskolelærer. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil arbejde med formidling eller undervisning inden for idræt og sundhed. Studieretningen giver desuden nogle kompetencer, som er efterspurgt i de fleste uddannelser.


NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING Bioteknologi A | Matematik A | Fysik B

5

STUDIERETNING

Er du interesseret i anvendelsen af de naturvidenskabelige fag? Så er denne studieretning måske noget for dig. Vi vil arbejde med den del af fagene, som har en biologisk vinkel. Vi beskæftiger os med bioteknologi i bred forstand, når vi på ældgammel vis udnytter gær i brødproduktion og ølproduktion. Området omfatter også sundhed, sygdom og miljø. Og vi vil studere, hvordan viden fra forskningen omsættes til praktisk anvendelse i de moderne bioteknologiske industrier.

Emnerne kan f.eks. være: Cellen Gæring DNA og genetik Enzymer Biologisk produktion Bioenergi Lægemidler Fødevareingredienser Mikrobiologi Genteknologi UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver direkte adgang til videregående uddannelser inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område, f.eks. medicin, dyrlæge, it- og ingeniøruddannelserne. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil være underviser eller journalist.

KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog Fortsættersprog

Obligatoriske fag

Bil led ku ns tC /d Sp ram an at s ik Va k A C/ lgf / fr mu a ag n sik – sk A ing C / it e a n Ty lie sk ns B kA Va / fra lgf ns ag k C/ B B/ A

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Ol n C dt ids ku nd sk ab Bio C tek n M olo at em gi A Fy ati sik k A B

10 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


KUNSTNERISK STUDIERETNING Musik A | Engelsk A | Matematik B

6

STUDIERETNING

Den kunstneriske studieretning er for dig, der er vild med musik. Den giver dig også mulighed for at blive udfordret i sprog eller matematik. Du får et indblik i den musiske verden gennem både praksis og teori. Med spil, dans, noder, koncerter og fantasi. Linjens faglige sammensætning giver dig mulighed for selv at forme dit skema i sproglig eller naturvidenskabelig retning, med musikken som omdrejningspunkt. Emnerne kan f.eks. være: Elvis og USA’s historie i 1950’erne Pythagoras og temperering af skalaer Franz Kafkas univers i musik og tekst The Beatles og ungdomskulturen i 1960’erne Rap-rim-ghetto Tyrkisk musik og dans Generation X og Nirvana

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu r Ol geog dt ids rafi ku C nd sk ab M us C ik En A ge ls M kA at em at ik B M us ik C

Obligatoriske fag

Begyndersprog

Fortsættersprog

Sp

STUDIERETNINGSfag

an s Bio k A log / fra i B nsk / fy A sik / it Ty B / alie sk na nsk B/ tu Bio fra rg A eo log ns gr kB i afi Va B / B lgf fy s ag ik C/ B/ B / nat A urg eo gr afi B

KUNSTNERISK FAG

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 11

UDDANNELSE/JOB Ud over musikken giver studieretningen brede kompetencer der kan bruges inden for mange videregående uddannelser. Måske vil du være folkeskolelærer, jurist, psykolog eller studere sprog. Måske overvejer du at spille og producere musik.


SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING Samfundsfag A | Engelsk A | Matematik B

7

STUDIERETNING

Denne studieretning er for dig, der er meget interesseret i samfundsforhold og samtidig har et internationalt udsyn og interesse for sprog. Med samfundsfag i 3 år på A-niveau og et løbende samarbejde med engelsk og matematik er der mulighed for at komme i dybden med en række interessante kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger i hele verden, med særligt fokus på Danmark og de engelsktalende lande. Ud over en stor indsigt i generelle samfundsforhold vil denne studieretning således ruste dig til bedre at kunne forstå og deltage aktivt i et komplekst og globaliseret samfund, ligesom den vil ruste dig bredt til en lang række uddannelser. Emnerne kan f.eks. være: Det amerikanske præsidentvalg Kriminalitet og integration i multikulturelle samfund Medier og spindoktorer - en trussel mod demokratiet? Velfærdsmodeller i Danmark, USA og England Økonomisk politik i en krisetid Ung i det senmoderne samfund USA som supermagt – hvad med Kina? Danmark i krig Fattigdom og ulighed i Danmark, USA og England U-landshjælp – virker det? UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver dig god baggrund for uddannelser inden for samfundsvidenskab. Måske vil du læse psykologi, jura, erhvervsøkonomi, historie, statskundskab eller blive socialrådgiver eller journalist.

KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu r Ol geog dt ids rafi ku C nd sk ab Sa C mf un En ds ge fag l M sk A A at em at ik B Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Bio A C/ log / fra mu i B nsk sik / fy A C sik / it a Ty B l i e /n sk at nsk B ur A Bio / fra ge log ns og k rafi Va i B / B B lgf fy ag sik B C/ B / / nat A urg eo gr afi B

12 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING Samfundsfag A | Matematik B | Drama/billedkunst B

8

STUDIERETNING

Interesserer du dig for verden, og kan du lide at udtrykke dig kreativt, så er denne studieretning noget for dig. I denne studieretning kommer du til at diskutere, hvem der skal betale for velfærden i Danmark, eller du skal måske lave rollespil om en alvorlig forhandling i FN om krisen i Syrien. Måske skal du analysere et foto af alkoholikeren på bænken eller regne på udviklingen i arbejdsløsheden. I denne studieretning får du altså forudsætningen for at kunne forstå såvel samfundet som individet og give udtryk for det, du som menneske ser, tænker og føler.

Emnerne kan f.eks. være: Livs- og familieformer Kulturforskelle Magt og afmagt i EU og FN Hvordan stemmer danskerne USA - supermagt eller fallitbo? Integration - kan vi/vil de? Rig/fattig globalt og lokalt Velfærd hvad er det, og hvad må det koste

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu rg Ol eog dt ids rafi ku C nd sk ab Sa mf C un M ds at fa em g Dr ati A am k B at ik B/ bil led Bil led ku ns ku tB ns tC / d Sp ram an at sk ik Bio A C/ log / fra mu i B nsk sik / fy A C sik / it Ty B / alie sk na nsk B tu Bio / fra rg A eo log ns gr kB i afi Va B / B lgf fy s ag ik A B/ na tu rg eo gr afi B

STUDIERETNINGSfag

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 13

UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver dig god baggrund for uddannelser inden for samfundsvidenskab. Måske vil du læse til pædagog, jurist, erhvervsøkonom, lærer, psykolog, socialrådgiver eller journalist.


SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING Engelsk A | Samfundsfag B | Psykologi C

9

STUDIERETNING

Interesserer du dig for kommunikation, mennesker og samfundet, så er denne studieretning måske noget for dig. Studieretningen er en samfundsvidenskabelig og humanistisk studieretning. Det betyder, at vi her både retter blikket indad i forsøget på at forstå menneskets psyke og udad til det samfund, som omgiver os. Vi arbejder både med det individuelle helt lokale og det store globale perspektiv. Særligt vil der i blikket udad ses i retning af den engelsksprogede verden. Her tænkes ikke kun på de lande, hvor engelsk er modersmålet, da engelsk er sproget for global kommunikation. I denne studieretning får du altså forudsætningen for at kunne forstå og arbejde med mennesker og for at kunne navigere i og forstå det sammensatte, multikulturelle samfund. Emnerne kan f.eks. være: Identitetsdannelse Kultur og kulturmøder Integration Gruppetilhørsforhold (eks. rockere, hooligans) Amerikansk kultur og dets påvirkning af Europa Massemediernes påvirkning Familierelationer Storbymennesket UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser. Måske vil du læse til pædagog, lærer, socialrådgiver eller journalist. Hvis du vælger matematik B som valgfag opfylder du adgangskravene til psykologistudiet.

KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Ke i C mi C Ol dt ids ku nd sk ab En C ge lsk Sa A mf u Ps nds yk fa olo g B gi C Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Bio A C/ log / fra mu n i s sik Va B / k lgf fy A / C ag sik ita B / lie B ke nsk mi A Ty B sk B/ Bio fra log ns k Va i B / B lgf fy ag sik B A + / ke va m lgf i B ag B

14 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING Engelsk A | Samfundsfag B | Idræt B

10

STUDIERETNING

Er du top swag? Så er denne studieretning lige sagen! Denne studieretning er for dig, der er interesseret i samfundet og idræt og gerne vil kombinere disse interesser med et godt grundlag i engelsk. Teori og praksis kobles sammen ved at bruge tid både i klassen og på træningsbanen. Landene bliver mere og mere afhængige af hinanden, og denne studieretning klæder dig på til at navigere i en globaliseret verden ved at give dig en bred indsigt i sproglige, samfundsmæssige og naturvidenskabelige fagområder. Engelsk, samfundsfag og idræt giver en unik mulighed for fordybelse inden for engelsk/amerikansk sprog, kultur og samfundsforhold.

Emnerne kan f.eks. være: Sportens dopingproblemer Hooliganisme Vestens fedmeepidemi Ungdomskultur som parkour, hip hop, stomp Racisme i sport Engelsk cricketkultur Integration gennem idræt

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog

Fortsættersprog

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Ke i C mi C Ol dt ids ku nd sk ab En C ge lsk Sa A mf u Idr nds æt fag B B

Obligatoriske fag

Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Bio A C/ log / fra mu n i s sik Va B / k lgf fy A / C ag sik ita C B / lie / B ke ns mi k A Ty B sk B Bio / fra log ns k Va i B / B lgf fy s ag ik B A + / ke va m lgf i B ag C/ B

STUDIERETNINGSfag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 15

UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver dig god baggrund for uddannelser inden for samfundsvidenskab og sprog på universitetet. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil arbejde med formidling, f.eks. som underviser eller journalist eller vil have en pædagogisk uddannelse.


SPROGLIG STUDIERETNING Tysk A | Engelsk A | Psykologi C

11

STUDIERETNING

Dette er studieretningen, hvis du interesserer dig for sprogene, dagligdagen, litteraturen og kulturen i England og Tyskland, og hvis du vil vide, hvordan mennesket fungerer alene og i grupper i samfundet. På denne studieretning får du engelsk og tysk på højeste niveau og psykologi på c-niveau. I engelsk og tysk fokuserer vi på sprog, kommunikation og kultur, og vi arbejder med skønlitteratur, sagprosa, film, musik, lyd og billeder i en lang række emner. Desuden arbejder vi i psykologi (2g) med mennesket og dets virkelighed med fokus på, hvordan vi udvikler os og hvordan vi handler og håndterer forskellige situationer. Vi arbejder bl.a. med film, undersøgelser og cases.

Emnerne kan f.eks. være: Ungdom og identitet Livet i storbyen Oprør og modstand Familiestrukturer Verdenskrige Eventyr og fantasy Immigration og kulturmøder Menneskets udvikling Selviscenesættelse Ondskab Omsorgssvigt UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser, i særlig grad uddannelser inden for samfundsvidenskab og sprog på universitetet. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil være underviser, jurist eller journalist.

KUNSTNERISK FAG

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

Bil led ku ns tC /d Bio ram log at i ik Va B / C/ lgf fy mu ag sik sik Va B B/ lgf C k em ag iB B

STUDIERETNINGSfag

Fy sik C M at em Sa ati mf k C u En nds ge fag lsk Da B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Ke i C mi C Ol dt ids ku nd sk ab Ty sk C A En ge ls Ps k A yk olo gi C

16 STX

VALGFAG


SPROGLIG STUDIERETNING Fransk A | Engelsk A

12

STUDIERETNING

Kan du lide sprog? Vil du blive rigtig dygtig til at tale og skrive på de to verdenssprog engelsk og fransk? Er du interesseret i litteratur, film, musik og kunst? Vil du vide mere om historie og samfundsforhold i nogle af de mange forskellige lande, hvor der tales engelsk og fransk? Engelsk og fransk har mange fælles træk, og på denne studieretning får du disse hovedsprog på højeste niveau – plus et sprog mere (spansk, tysk eller italiensk). Vi fokuserer på sprog, kommunikation og kultur, og vi arbejder med skønlitteratur, sagprosa, film, musik, lyd og billeder i en lang række emner.

Emnerne kan f.eks. være: Livet i storbyen Oprør og modstand Ungdom og identitet Familiestrukturer Globalisering Verdenskrige Kolonialisme Eventyr og fantasy Menneskerettigheder Indvandring UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser. I særligt grad uddannelser, der benytter sig af solide sprogkundskaber f.eks. sprog, historie, kommunikation, medier, kulturstudier og pædagogik. Måske vil du være underviser, korrespondent, journalist eller tolk.

]

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* Begyndersprog

Fortsættersprog

Bil led ku ns tC /d Sp ram an at sk ik Bio A C/ log / ita mu ell i B lie er / sik n lat fys sk C in ik A C B/ + ke va m lgf i B Ty sk ag / m B C at em Bio ati log kB ell i B er / lat fys i Va in C k B lgf + / k ag va em C lgfa i B + / va g C mat lgf em ag ati kB B/ A

KUNSTNERISK FAG STUDIERETNINGSfag

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu rg Ol eog dt ids rafi ku C nd sk ab En C ge lsk Fra A ns kA

Obligatoriske fag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 17

]

Her får du tre sprog: Fransk A, engelsk A og enten spansk A, italiensk A eller tysk B. Ved at vælge latin C som valgfag kan du gøre denne studieretning endnu mere sproglig.


SPROGLIG STUDIERETNING Engelsk A | Spansk A

13

STUDIERETNING

Denne studieretning er for dig, der drømmer om at kunne kommunikere på spansk og engelsk – to af verdens største sprog – og som synes det er spændende at beskæftige sig med andre kulturer og samfundsforhold. Du får de to hovedsprog på højeste niveau – plus et sprog mere (fransk, tysk eller italiensk), og du vil lære at kommunikere og begå dig både i hverdagssituationer og på internationalt plan. Vi fokuserer på sprog, kommunikation og kultur, og vi arbejder med skønlitteratur, sagprosa, film, musik, lyd og billeder indenfor en lang række emner.

Emnerne kan f.eks. være: Spanglish som eksempel på blandingssprog Ungdomskultur i Spanien, Latinamerika og USA Almodóvar og Lars von Trier Emigration og kulturmøder Hemingway og Den Spanske Borgerkrig Livet i storbyer, f.eks. London og Barcelona Demokrati og fascisme Eventyr og fantasy Oprindelige folkeslag i Syd- og Nordamerika Globalisering UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser. I særligt grad uddannelser, der benytter sig af solide sprogkundskaber f.eks. sprog, historie, kommunikation, medier, kulturstudier og pædagogik. Måske vil du være underviser, korrespondent, journalist eller tolk.

]

Her får du tre sprog: Spansk A, engelsk A og enten fransk A, italiensk A eller tysk B. Ved at vælge latin C som valgfag kan du gøre denne studieretning endnu mere sproglig.

] Begyndersprog

Fortsættersprog

Bil led ku ns tC /d Fra ram ns at kA ik Bio C/ log / ita mu ell i B lie er / ns sik lat fys k A C in ik C B/ + ke va m lgf i B Ty sk ag / m B C at em Bio ati log kB ell i B er / lat fys Va in C ik B lgf + / k ag va em C lgfa i B + / va g C mat lgf em ag ati kB B/ A

KUNSTNERISK FAG STUDIERETNINGSfag Obligatoriske fag Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu rg Ol eog dt ids rafi ku C nd sk ab En C ge lsk Sp A an sk A

18 STX

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG*

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B


SPROGLIG STUDIERETNING Græsk A | Latin A

14

STUDIERETNING

Hvis du interesserer dig for sprog, historie og kultur, er denne studieretning et godt valg for dig. Ved at læse tekster på græsk og latin og ved at studere den kunst, grækerne og romerne skabte i perioden fra 800 f. Kr. til 400 e. Kr., får du indsigt i de forestillinger, tanker og ideer, der danner grundlaget for den moderne europæiske kultur. Samtidig bliver du god til at lære og arbejde med sprog generelt, især vil du få gode forudsætninger for at lære mange af de moderne europæiske sprog, der for de flestes vedkommende har tætte forbindelser med de klassiske.

Emnerne kan f.eks. være: Myter: fortællinger om de græske guder og helte som Zeus og Poseidon, Achilleus og Odysseus Hvordan opstod videnskaberne? Hvordan blev teateret til? Tragedien og komedien. Hvordan skal samfundet indrettes? Er demokrati en god styreform? Hvordan får mennesket et godt og lykkeligt liv? Hvordan er sprog opbygget? Hvordan analyser man sprog? Kærlighedsdigte Hvordan laver man en vellignende skulptur af et menneske? Hvorfor ser hotel Phønix ud, som det gør?

2. FREMMEDSPROG OG VALGFAG* KUNSTNERISK FAG

Begyndersprog Fortsættersprog

Fy sik M C at em Sa ati mf k C u En nds ge fag ls Da k B C ns k Hi A sto r Idr ie A æt Re C lig io Bio n C log Na i C tu rg eo gr afi C Gr æs kA La tin A

Obligatoriske fag

Bil led ku ns tC /d Fra ram ns at kA ik Va C/ lgf / sp mu ag an s sik – ing k A / C i e t ali n Ty en sk sk B A Va / fra lgf ns ag k B/ B A

STUDIERETNINGSfag

Grundforløb 1. g – forår 2. g 3. g

* Vælg enten begyndersprog A eller fortsættersprog B

STX 19

UDDANNELSE/JOB Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser. Du bliver god til sprog, og du får en historisk/humanistisk viden, der er et godt grundlag for mange studier, f.eks. sprog, historie, kunst, arkæologi, teologi, og jura.


HF-OVERSIGT

OBLIGATORISKE FAG PÅ HF DANSK A engelsk b matematik c idræt C

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPE HISTORIE b SAMFUNDSFAG c RELIGION c

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE BIOLOGI C GEOGRAFI c KEMI C

KUNSTNERISK FAG BILLEDKUNST c, DRAMA c ELLER MUSIK c STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE eKSAMENSPROJEKT I KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPE

20 HF

HF ER DEN 2-ÅRIG UNGDOMSUDDANNELSE for dig, som gerne vil have en bred, alsidig viden. Du lærer forskellige arbejdsformer og kombinerer teori og praksis i alle fag. Du skal vælge en af vores tre fagpakker. Måske ved du allerede, hvilken uddannelse, du skal have senere? Se godt efter i beskrivelserne af fagpakkerne og vælg så den, der interesserer dig mest eller som peger direkte mod den uddannelse, du har tænkt dig senere. Du kommer til at beskæftige dig med fag inden for alle områder, nemlig naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog, idræt og kunstneriske fag. Fagrækken består af en række fag på A-, B– og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste niveau. Der skelnes mellem obligato-

riske fag og fagpakkefag. Obligatoriske fag er fag, som alle skal have, når de tager en HF-uddannelse. Se listen over fag ovenfor. I oversigten over de tre fagpakker kan du se en kort beskrivelse af undervisningen og eksempler på projekter. Du kan også se hvilke fag, du skal have. På HF gives der ikke standpunkts– og årskarakterer. Du skal i stedet til eksamen i samtlige fag, med undtagelse af idræt. Vær opmærksom på, at du skal have en 10. klasses eksamen eller lignende for at vælge HF.


HF FAGPAKKE Matematik B | Psykologi C | Tysk C

1

FAGPAKKE

Denne fagpakke er til dig, som ønsker en almen og solid faglig HF. Der vil blive lagt vægt på det praksis- og anvendelsesorienterede i undervisningen. I matematik vil vi derfor for eksempel fokusere på problemstillinger, som vi vil søge løsninger på rent matematisk. Undervisningen vil i matematik være meget projektorienteret med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra omverdenen. I tysk vil vi bl.a. fokusere på moderne kommunikationsformer og nye medier. Psykologi vil vi bruge til at forklare den måde, vi tænker, føler og handler på, og faget giver dig en forståelse af, hvordan vi får skabt vores identitet.

Emnerne kan f.eks. være: Prognoser – se ind i fremtiden! Ungdom og identitet Kultur og kulturmøder – det tyske sprog og dets betydning Massemedier og deres indflydelse Højdebestemmelse og landmåling Kriminalitet og talbehandling Turisme Ondskab – nazisme og skinheads Det multikulturelle samfund

FAGPAKKEFAG KUNSTNERISK FAG

1. HF 2. HF

lsk B em Idr ati æt k C Na C tu r Ku vide ltu nsk rog abe sa lig f mf ag Bil un gr led ds . fag ku ns gr. tC / d M ram at em at ik Ps ati C/ yk k B mu olo sik Ty gi sk C C C – fo rts æt ter at

M

ge

En

Da

ns

kA

Obligatoriske fag

HF 21

UDDANNELSE/JOB Fagpakken lægger naturligt op til mange mellemlange videregående uddannelser. Det kan f.eks. være folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske eller andre professionsbacheloruddannelser. Fagpakken er også et godt udgangspunkt, hvis du vil læse jura, statskundskab eller samfundsfag på universitetet.


HF FAGPAKKE Psykologi B | Biologi B

2

FAGPAKKE

Biologi B og Psykologi B er en spændende fagpakke, hvor psykologi og biologi får mulighed for at udfolde sig i tværfaglige sammenhænge. Kombinationen giver mulighed for at undersøge mennesket fysiologisk set og se på mennesket som selvstændigt tænkende individ og forstå, hvorfor det føler, handler og optræder, som det gør. Derudover giver fagpakken også mulighed for at undersøge, hvilke aftryk mennesket sætter på sine omgivelser både fysisk og psykisk. I biologiundervisningen vil ekskursioner og eksperimenter indgå som en vigtig del af undervisningen. I psykologiundervisningen vil inddragelse af konkrete hverdagseksempler, dokumentar/tvprogrammer samt cases danne baggrund for undersøgelser og inddragelse af psykologiske teorier. Fagpakken giver altså et grundlag for at forstå menneskets indre og ydre, og dets samspil med omgivelserne. Emnerne kan f.eks. være: Designerbørn Udvikling fra barn til voksen Konsekvenser af liv og død Hjernen, hukommelse og tænkning Kønsrollemønstre hos mennesker/dyr Adfærdsmønstre hos mennesker/dyr Psykosomatiske lidelser og psykiske lidelser Basale og tillærte reaktioner UDDANNELSE/JOB Fagpakken lægger naturligt op til de sundhedsfaglige videregående uddannelser. Det kan f.eks. være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, eller andre professionsbacheloruddannelser. Fagpakken er også et godt udgangspunkt, hvis du vil læse ernæring og sundhed, pædagogik eller beskæftige dig med undervisning.

KUNSTNERISK FAG

1. HF 2. HF

at

M

ge

En

ns

kA lsk

B em a Idr ti æt k C Na C tu r Ku vide ltu nsk rog abe sa lig f mf ag Bil un gr led ds . fag ku ns gr. tC / dr Ps am yk olo at ik Bio gi C/ log B mu iB sik C

Obligatoriske fag

Da

22 HF

FAGPAKKEFAG


HF FAGPAKKE Idræt B | Psykologi B

3

FAGPAKKE

Vil du have kendskab til hvordan mennesket fungerer både fysisk og psykisk? Har du lyst til at forstå og arbejde med mennesker? Og at undersøge, hvordan mennesket kommunikerer og håndterer forskellige situationer? Vil du vide mere om, hvorfor og hvordan mennesket udvikler sig under givne omstændigheder? Har du lyst til at blive dygtig til en masse forskellige idrætsgrene? Fagpakken fokuserer på mennesket og dets virkelighed. Vi arbejder med forskellige undersøgelser, teorier og cases og laver praktiske øvelser. Du lærer at kombinere dine praktiske erfaringer med teoretisk viden, og du lærer at vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til mennesket og dets adfærd, både fysisk og psykisk. Fagpakken giver dig et solidt og fagligt fundament til den verden, der venter efter eksamen.

Emnerne kan f.eks. være: Psykisk og fysisk sundhed Identitet og selvopfattelse Kultur og kroppen Gruppeprocesser og samarbejdsrelationer i familien, på arbejdet og i fritiden Kommunikation og konflikthåndtering Stress, kriser og traumer Den fysiske aktivitets indflydelse på krop og psyke Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv Tilrettelæggelse og udførelse af målrettede grundtræningsog opvarmningsprogrammer livsstile og sundhed

FAGPAKKEFAG KUNSTNERISK FAG

1. HF 2. HF

lsk B em Idr ati æt k C Na C tu r Ku vide ltu nsk rog abe sa lig f mf ag Bil un gr led ds . fag ku ns gr. tC /d Idr ram æt at ik Ps B C/ yk mu olo sik gi B C at

M

ge

En

Da

ns

kA

Obligatoriske fag

HF 23

UDDANNELSE/JOB Fagpakken lægger naturligt op til de mellemlange videregående uddannelser. Det kan f.eks. være folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, idrætspædagog eller andre professionsbacheloruddannelser. Fagpakken er også et godt udgangspunkt, hvis du vil ind til politiet eller til militæret.


LEKTIECAFÉ Lektiecaféen på Hjørring Gymnasium har åbent flere dage om ugen, og her kan man komme, hvis man f.eks. gerne vil have lærer-hjælp til: Skriftlige opgaver Grammatik Samtale i sprog Støtte og vejledning i de forskellige fag og meget andet Man er også meget velkommen i lektiecaféen, hvis man blot ønsker at lave lektier sammen med andre elever på skolen. Lektiecaféen har åbent efter skoletid, og der serveres altid kaffe, the og småkager.

STUDIEVEJLEDNINGEN Hver klasse har tilknyttet en fast studievejleder, som er uddannet til at hjælpe og vejlede skolens elever. Vi skal hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse og hjælpe til, at eventuelle problemer bliver løst undervejs. Det gør vi dels ved at holde orienteringstimer for hele klassen, hvor vi vejleder om studieteknik, gode studievaner, valg af studieretning, valg af valgfag, eksamen og karakterer. Desuden har vi særlige kurser for eksamensnervøse elever. Eleverne kan også få personlig råd og vejledning. Vi har faste træffetider på skolen og kan også træffes efter aftale. Mange elever vælger også at maile eller at sms’e til os. Studievejlederne har tavshedspligt. Studievalg Nordjylland tager sig af elevernes valg af uddannelse og afholder orienteringsarrangementer og individuel vejledning. Desuden arrangeres der studiepraktik, hvor man kan deltage i undervisningen på universiteterne mm.

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, 9800 Hjørring Telefon 98 92 24 33 adm@hj-gym.dk

Design og tryk: eucnord.dk/hej-0553 · september 2012

Læs mere på www.hj-gym.dk

Hjørring gymnasium & HF Kursus  

H JØRRING GYMNASIUM & HF-KURSUS har som sin mission at bidrage til udvikling i Hjørring og omegn ved at tilbyde stx- og hf-uddannelserne som...

Hjørring gymnasium & HF Kursus  

H JØRRING GYMNASIUM & HF-KURSUS har som sin mission at bidrage til udvikling i Hjørring og omegn ved at tilbyde stx- og hf-uddannelserne som...

Advertisement