Page 1

MAGASIN FRÅ HØGSKULEN I VOLDA SOMMAR/HAUST 2017

MØT MATIAS SOM HAR FILMA FOR VERDAS BESTE REGISSØR AV EKSTREMSPORTFILMAR FADDERVEKESJEF NIKOLAI:

– UAVHENGIG OM DU KJEM FRÅ EIN STORBY ELLER EI BYGD, ER EG SIKKER PÅ AT DU VIL TRIVAST I VOLDA

LEVE

OPPLEVE

STUDERE

Fra Volda til Pemier League Raskt til topps i Adidas

Utveklsing i Australia Festivalbygda Volda

Testar ut yrket frå første stund Med NM som klasserom


AUGEBLIKKET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) @faentaemilstrand: Fint med bursdagsfeiring på Vasstøylen, 2) @lenemyklebust: Pusen likte også studentprosjektet, 3) @lillemybareblond: Friluftslivstudentar på seglas, 4) @tegneglede: Lett å få inspirasjon når ein tek med teikneblokka ut, 5) @kaffebrage:: Sommarstemning i Volda, 6) @granengphoto: Paragliding over Sunnmørsalpane, 7) @kmkleiven: Fint å avslutte dagens leseøkt med solnedgang, 8) @helenelyshagen: Ferdig utdanna barnehagelærar, 9) @pangaia.vuc: 17. mai feiring i Volda #HiVolda – bli kjend med høgskulen og studentmiljøet i Volda. Du kan følgje @hivolda på Instagram, Twitter, Snapchat, og Høgskulen i Volda på Facebook. 2

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA


LEIAR

Velkomen til Volda Studentane og miljøet kring høgskulen set sitt preg på Volda, og som student kjem du ikkje til å mangle aktivitetar å fylle fritida di med. Studiebygda Volda byr på alt frå årlege festivalar, populære konsertar, aktive student­­ organisjonar og impo­nerande natur­­opplevingar.

under NM i friidrett, medan Premier Leaguekommentator Øyvind kjem med minner om studietida i Volda.

I denne utgåva av magasinet Meir! får du møte fadderveka-sjefen Nikolai som delar sine tankar og erfaringar om korleis det er å vere student i Volda.

Jan Åge, Ola og Axel får styre ein skule­klasse aleine allereie det første året på grunn­skule­ lærar­utdanninga, og får kjenne på alle sidene av å vere lærar tidleg i studiet.

Friluftslivstudent Rolf reiste på utveksling til Canada, og Johanne Sofie fekk utvikla sine kunstnariske ferdigheiter i Australia.

Kvart år kjem om lag 1000 nye studentar til Volda for å skape minne og for å få vennar for livet. Vi håpar at du blir ein av dei!

Sondre og Mari gjev oss eit innblikk i arbeidet

Velkomen til Volda!

Matias reiser verda rundt for å filme ekstrem­ sport, og Aleksander fortel om vegen frå Volda til PR-jobb ved hovudkontoret til Adidas.

VERONICA KVALEN PILSKOG samfunnskontakt@hivolda.no

Bidragsytarar

SVEND ANDREAS ASPAAS Studerer PR, kommunikasjon og media

MARIA LINGE FIVE Studerer journalistikk

SONDRE SKANDSEN Studerer journalistikk

MATIAS MYKLEBUST Studerer Media, IKT og Design

Ein livsglad skribent du kan finne mellom fjord og fjell

Frå Trondheim. Har budd i både California og New York.

Sportsredaktør i Peikestokken og skriv for VG.

Fotograf som brukar mykje tid i Sunnmørsalpane. matiasmyklebust.no

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

3


INNHALD

10

Meir! 2017 6 NYHENDE Småsaker om det som skjer på høgskulen, og i studentmiljøet.

16 RASKT TIL TOPPS I ADIDAS Aleksander forteller om vegen fra Volda til toppjobb i Adidas.

10 HØGT OPPE MED FILMPRODUKSJON Matias reiser verda rundt for å filme ekstremsport.

18 NESTE STOPP: VOLDA Sikt høyt og gjør studietiden din til et høydepunkt.

24 FRA VOLDA TIL PREMIER LEAGUE Øyvind Alsaker mimrer om studietiden i Volda.

20 MED NM SOM KLASSEROM Journalistikkstudentene Sondre og Mari gir oss et innblikk i arbeidet under NM i friidrett.

28 TESTAR UT YRKET FRÅ FØRSTE STUND Grunnskulelærarstudentar får teste ut yrket i praksis.

14 UTVEKSLING I AUSTRALIA Johanne Sofie gir oss et innblikk i utvekslingslivet i Australia.

4

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

22 ET DRØMMEÅR Rolf var et år i Canada.

30 KART OVER VOLDA Ei oversikt over campus, sentrum og fritidsaktivitetar i Volda. 32 LAG- OG STUDENT­ ORGANISASJONAR Eit utval lag og organisasjonar ved høgskulen og i Volda. 34 FESTIVALVÅREN I VOLDA Ei oversikt over dei største festivalane i Volda.


INNHALD

18

22

MAGASIN FRÅ HØGSKULEN I VOLDA SOMMAR/HAUST 2017 Redaktør Veronica Kvalen Pilskog, vkp@hivolda.no

20

Redaksjon og produksjon Kontor for samfunnskontakt – Veronica Kvalen Pilskog, Per Straume og Tone Solhaug Design Kib & Morits www.kibogmorits.no Framsidefoto Matias Myklebust Foto Marius Beck Dahle, Dagfinn Graneng, Andreas Orset, Kyrre Buxrud, Svend Andreas Aspaas, Jens Inge Ringstad, Eldar Fjørtoft, Mari Linge Five, Per Straume, Olof Andersson Trykk Printing AS Opplag 4500

14

34

Web hivolda.no

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

5


NYHEITER

120 nye studentbustader Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustader. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustader med nær 30 prosent. I dag har Studentsamskipnaden i Volda 420 studentbustadar. Assisterande direktør i Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda), Rune Aasen, var svært nøgd då beskjeden kom. – Det er ein gledens dag, for dette er noko studiestaden Volda verkeleg har behov for. Eg vil takke politikarane som har fått gjennom dette, vi har heilt sikkert vore i konkurranse med mange andre studiestader i landet, seier Aasen. I statsbudsjettet for 2017 lovde regjeringa 2500 nye studentbustader på landsbasis. Kunnskapsdepartementet fekk i februar godkjent å gjennomføre denne satsinga av regjeringa, og det er bestemt at 120 av desse får Volda-studentane nyte godt av. – Det var utruleg gøy å få denne nyheita. Å få eit så stort utbyggingsprosjekt til Volda er noko vi treng, etter som vi har ein god del eldre bygningsmasse. Dette vil gjere studiebygda Volda meir attraktiv, trur Tormod Smedsvig, student og styreleiar i SiVolda.

Gir jobbmoglegheiter Studentane som tok det nye teateremnet i lydbok, dubbing og radioteater fekk sine første profesjonelle oppdrag allereie då dei var halvvegs i semesteret. Bodil VidnesKopperud, produsent ved Lydbokforlaget, gjer alle studentane tilbod om jobb som innlesarar i eit nytt novelleprosjekt. Novellene skal lesast inn i sommar og vil til hausten vere tilgjengelege i den nye appen til Lydbokforlaget: Fabel. – At vi allereie no har fått tilbod om eit profesjonelt oppdrag frå Lyd­bok­forlaget, viser at det ikkje berre er for studie­poenga ein tek faget. Vi får både erfaringar og store mogleg­heiter, samt vi knyter viktige kontaktar som kan hjelpe oss i fram­tida, seier student ved emnet, Maria Amundsen. – Takket være dette emnet, trur eg fleire av studentane kjem til å prøve seg som lyd­bok­inn­lesarar, meiner Amundsen. Emne­ansvarleg Vibeke Preus Bech fortel at eit godt samspel med praksisfeltet har vore målet med omlegginga av bachelorutdanninga i Teater og drama. – Vi har hatt utelukkande positive erfaringar med Lyd­bok­forlaget, og spesielt med Bodil, og gler oss til å utvikle samar­beidet vidare, seier ho.

Første eksamen med VR-teknologi Tenk deg å ha vikingene og deres skikker rundt deg og se hvordan de levde på Sunnmøre. Det kan du oppleve gjennom eksamenen to studenter ved Høgskulen i Volda leverte – som er den første besvarelsen med bruk av VR-teknologi ved høgskolen. De to internasjonale studentene, Joline Ludwig og Sarah Kabsch fra Tyskland, laget en nettdokumentar der det ene elementet er en VR-video. Med VR menes virtual reality, eller virtuell virkelighet på norsk. Såkalte VR-briller gjør at seerne blir med inn i denne virkeligheten, kan snu seg 360 grader rundt og bevege seg dit en ønsker. Sammen med førsteamanuensis Ana Luisa Sanchez Laws har høgskolelektor Tormod Utne ansvaret for emnet Web Documentary ved Høgskulen i Volda, hvor Ludwig og Kabsch leverte eksamensbesvarelsen. – Det er første gang noen har bevegd seg inn i en virtuell verden på denne måten i eksamenssammenheng ved Høgskulen i Volda. Det er artig at studentene tok denne muligheten, og jeg tror vi får se mer av det i tida framover, sier Utne. 6

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA


NYHEITER

Skal gjere studie­ kvardagen betre

Populære friluftsstudium

Høgskulen i Volda går over frå Fronter til Canvas. Det nye systemet vil vere meir brukarvenleg og informativt for studentane, og ikkje minst med ein app som fungerer betre. Sidan 2001 har Høgskulen i Volda nytta Fronter som sitt LMS (learning management system) – møtepunktet mellom fagtilsette og stu­den­ tane ved høgskulen der dei kommuniserer og delar infor­ masjon utanom den fysiske undervisninga. Niels Jørgen Andreasen, prosjektleiar for implementering av det nye systemet og LMS-administrator ved HVO, Torbjørn Frantsen, er ikkje i tvil om at dette vil verte eit godt skritt framover for høgskulen – og ikkje minst for studentane. – Det er eit meir brukarvenleg system enn det Fronter er i dag. Ein får meir informasjon samla på ein plass. I tillegg er det også meir tilgjengeleg på mobiltelefon. Appen er også ein stor skilnad mellom Fronter Canvas. I Canvas sin app kan ein gjere mykje meir, t.d. kan den erstatte nettsida. Ein kan også integrere meir av verda vi lever i i Canvas. Det er enkelt å hente inn multimedia og kommunikasjonstenester, seier dei to.

– Dei siste fem åra har søkinga til studietilboda våre innan idrett og friluftsliv vore god. Den positive trenden held fram med rekordstor søking til bachelorutdanninga i friluftsliv, seier seksjonsleiar Helga Synnevåg Løvoll. På bachelorutdanninga i friluftsliv er det i år 2,6 søkjarar per studieplass og på årsstudiet heile 6,2 søkjarar per studieplass. Dette er like hard konkurranse som søkarane til årsstudium i psykologi ved Universitetet i Oslo. Ingen andre høgskular kan skilte med tilsvarande søkartal for friluftsliv. – Vi må faktisk tilsette fleire fagfolk ved seksjonen for å kunne ta i mot så mange studentar, seier Synnevåg Løvoll. Det skjer mykje innanfor friluftssektoren i Noreg, og mange etterspør spennande opplevingar innanfor trygge rammer. Her er det tale om turisme, og aktivitetar innan helse- og skulesektoren. – Idrett og friluftsliv har vore populære fag lenge, og fleire høgskular tilbyr liknande utdanningar. Det er difor kjekt å registrere at Høgskulen i Volda aukar søkinga trass større konkurranse om studentane. Eg trur at Volda er eit populært val på grunn av den fantastiske og varierte naturen med hav, fjord og fjell, gode fagfolk og eit godt rykte, seier Synnevåg Løvoll.

Gav høgskulen god karakter Volda-studentane gir høgskulen karakteren 4,1 der 5,0 er best på overordna tilfredsheit i den årlege studentundersøkinga Studiebarometeret. – Gode tal for oss, meiner rektor Johann Roppen. Den nasjonale spørjeundersøkinga Studiebarometeret 2016 vart gjennomført i haustsemesteret. Tala frå februar 2017 er svar frå studentar i tredje semester som går bachelor- og masterprogram. Høgskulen i Volda opplevde ein liten oppsving ved førre undersøking, og dei ferske tala viser at det no har stabilisert seg. – Tala viser at studentane ved Høgskulen i Volda er nøgd med det aller meste. Sjølv om det er små skilnader, står vi oss godt samanlikna med dei andre regionale høgskulane og universiteta. Men vi som alle andre har noko å bli betre på, seier rektor Roppen.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

7


NYHEITER

Best på gjennomføring Tilstandsrapporten for høgre utdanning, som vart lagt fram i mai 2017, syner at studentane ved Høgskulen i Volda framleis er i landstoppen når det gjeld å fullføre bachelorgraden på tre år, og tala for Volda blir stadig betre. Dei siste åra har studentane ved Høgskulen i Volda vore i landstoppen målt etter kor stor del av studentane som fullfører treårig bachelorutdanning på tre år, altså utan forseinkingar. Også i 2016 heldt voldastudentane denne posisjonen. Andel bachelorkandidatar i eit opptakskull som har gjennomført på normert tid. 2011–2014: 60 prosent, 2012–2015: 62 prosent og 2013–2016: 65 prosent. Gjennomsnittet for statlege institusjonar har dei siste tre åra vore at 46-47 prosent av baceholorstudentane fullfører på tre år. Høgskulen i Volda har berre Kunst­ høgskulen i Oslo før seg på lista over gjennomføringsgrad. KHIO har ein gjennom­ føringsgrad på heile 76 prosent.

Rekordsøking Aldri før har så mange søkt seg til masterutdanninga Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda. – Nøgde studentar og eit god rykte skal ha mykje av æra, meiner professor Roar Amdam. 29. juni måtte ein stenge masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing for søking etter at 110 søkarar hadde meldt seg. Det er eit tal ein ikkje har vore nær tidlegare for mastergraden som kan takast på både heil- og deltid. – Det er openbart at utdanninga må ha eit svært godt omdømme og at dei vi har ut­eksaminert har mykje å seie for rekrutteringa. Eit godt rykte spreiar seg fort på arbeidsplassar rundt om, seier kontorsjef ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Kjell Einar Dagfinrud. Studiet rekrutterer mange som allereie er i arbeidslivet frå alle sektorar, også leiarar. – Vi har fått planleggings­omgrepet til å bli vidare og dette er også noko som leiarane i arbeidslivet ser. Det er eit viktig suksesskriterium for masteren vår, seier professor Amdam.

Styrte ungdomsskulen Når lærarane ved Ørsta ungdomsskule reiste bort på seminar, fungerte Tonje Nordrum og Peter Smørdal som rektorar og la til rette for sine 60 medstudentar som tok over all undervisning ved skulen. – Det går bra, både vi og elevane har overlevd og skulen står, opnar Tonje Nordrum smått humoristisk med når vi spør korleis det har gått med grunnskulelærarstudentane når dei skulle ha ansvaret for ein heil ungdomsskule ei veke. Smørdal og Nordrum danna leiarteamet som har rektors oppgåver. – Det har vore ei utrolig spennande veke, lærerikt og utfordrande på mange måtar. Vi skal passe på kollegiet på 60 studentar, og det vert ganske mykje å halde kontroll på. Det er vaktlister, vi skal leie morgonmøte, planlegge ettermiddagsmøte, støtte opp om medstudentane våre og finne vikarar for dei som er sjuke, rekk Smørdal å fortelje før det bankar på døra og ei heilt anna oppgåve må løysast. Skuleovertakinga er ein tradisjon ein har hatt i mange år ved HVO, og som vert godt tatt imot av studentane, ifølgje Aalde. – Det fungerer veldig bra, studentane veks på oppgåvene, dei tek ansvar, det er god stemning og lave skuldrer. Studentane sett pris på at det følast meir reelt under slik veke, seier Aalde.

8

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA


NYHEITER

Trefte nerven på problemet PR, kommunikasjon og media-studentar gjorde eit så godt inntrykk på Avfallsforum Møre og Romsdal i eit prosjektarbeid at dei vil halde fram med samarbeidet. Det føyer seg inn i rekka av samarbeidspartnarar utdanninga tek på seg oppdrag for. I ein dryg månad fram mot jul arbeidde studentane som går det tredje og siste året på PR, kommunikasjon og media med eit prosjekt der dei hadde reelle oppdragsgivarar. Dette var eit arbeidskrav dei hadde i emnet Kommunikasjonsteori med prosjektpraksis. Gruppa som hadde Avfallsforum Møre og Romsdal som oppdragsgivar, løyste utfordringa på ein så god måte at dei ville inngå ein avtale med vidareutvikling av ideen med høgskulen. – Dei svarar på dei utfordringane vi har. Vi er i ein bransje der det er mykje innovasjon og store moglegheiter i framtida. Vi ønsker å knyte til oss dei kloke hovuda og vise at vi er ein spennande bransje å arbeide i. Då kan eit slikt samarbeid som vi ser med desse studentane, hjelpe oss, seier Petter Sandvik i Avfallsforum Møre og Romsdal. Denne avtalen, der PR, kommunikasjon og media-studentar arbeider på oppdrag for ulike verksemder, vert no ein av fleire ved HVO. Frå før har ein avtalar med Horisont 2020 Nordvest, Sintef Marine, Statens Vegvesen og Vanylven Utvikling som går i fleire år framover om kommunikasjonsarbeid. – Slikt arbeid er den beste øvinga for studentane våre. Praksisfeltet vil ta imot våre studentar fordi dei har praktisk erfaring med reelle case, seier høgskulelektor Kristian Fuglseth.

Behov for turekspertar Stadig fleire turistar etterspør guida turar i naturen og et senter for turisme for vestlandsfylka har mål om bli best i verda på tematurisme. For å få til dette er ein avhengig av godt kvalifiserte guidar – som ein mellom anna utdannar i Volda. – Eit godt døme ein kjenner til frå Romsdal er når det kjem ein utanlandsk familie på fire, der ein av foreldra vil prøve seg i bratt terreng. Då må ein også ha eit tilbod til dei tre resterande i familien, seier Ola Einang. Han er høgskulelektor i friluftsliv ved Høgskulen i Volda, ein av få sertifiserte tindevegledarar i Norge og ein velkjend friluftslivsveteran. Saman med høgskulelektor Stig Løland, også han sertifisert tindevegledar, utdannar Einang naturguidar på andre året i Volda. – Kvifor er det behov for utdanna naturguidar? – Om norsk reiseliv skal bli leiande i verda og ha høg kvalitet er det ikkje nok å berre vise turistane veg. Ein må gjere noko undervegs på turane i form av historie, forklare forhold og fenomen i naturen og ikkje minst ta seg av kvar einskild gjest på ein sikker måte. Om ikkje det skjer noko underleg kulturelt eller økonomisk i verdssamfunnet, er denne form for turisme noko som berre vil vokse framover, spår han.

Nye studentrepresentantar Nikolai Hannevik Nordlid og Marie Havnsund er vald inn som student­ representantar i høgskulestyret for 2017/2018. Personleg vara for desse er Ole Marius Moe og Karoline Strand. Nikolai Hannevik Nordlid tok attval og held fram i høgskulestyret, medan Marie Havnsund er ny studentrepresentant. Hannevik Nordlid tar barnevernspedagogutdanning, og Havnsund studerer master i undervisning og læring, norsk.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

9


OPPLEVE

Høgt oppe med filmproduksjon TEKST PER STRAUME FOTO ANDREAS ORSET OG KYRRE BUXRUD

Han har filma for verdas beste regissør av ekstremsportfilmar lenge før han er ferdig med utdanninga si i Volda. Men aller helst vil Matias Myklebust vidareutvikle produksjonsselskapet sitt og få sine eigne filmar ut i verda. I 2010 gjennomførte Matias sin første topp­tur på ski – litt tilfeldig fall valet på Sunnmørs­ alpane. Oslo-guten vart biten av basillen med ein gong. Etter det har turane blitt mange, og opplevingane desto fleire. Høge tindar, bratte fjell­ sider og puddersnø blei ein hobby. Ja, nesten meir enn det. Nærmast ein livsstil. Filmproduksjon og fotografering var ein hobby Matias hadde frå før. Han starta sitt første firma rett etter at han begynte på vidaregåande skule, og leverte både filmar og foto til små og større bedrifter rundt om i landet. Etter kvart vaks ideen om å smelte dei to interessene saman – kvifor ikkje filme medan han var på topptur på ski? MANGE OPPDRAG Den glupe tanken fekk endå meir næring då han for to år sidan flytta til Volda og begynte å studere Media, IKT og design (MID) med spesialisering i medieproduksjon. – Kombinasjonen av å vere i fjellet og skape og

10

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

dele noko av det eg opplever er heilt fantastisk. Då får eg vist fram kor fint ein kan ha det på tur og ikkje minst den fine naturen, seier Matias. I Volda fann han også likemenn – som delte interessene hans. Etter kvart utvikla det seg, og i lag med klassekamerat Hallstein Mala starta han opp Ranglefant Film AS. Til hausten tek dei begge til på det tredje og siste året på bachelorgraden i MID, men har allereie skaffa seg kontor i Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda og driv firmaet derifrå. – Vi har begge ein lidenskap for fjell og ski, og har mest lyst til å lage skidokumentarar. Men vi må også ta på oss andre oppdrag for å få litt pengar inn i kassa. Den siste jobben vi gjorde var for destinasjonsselskapet 62° Nord, som er store på reiseliv og aktivitetar her på Sunnmøre. Vi har nok av førespurnadar no under studietida. VANN PRIS Så fort han har anledning og ver- og føre­for­

hold spelar på lag er Matias raskt ute av døra for å nytte alle dei moglegheitene naturen på Sunnmøre byr på. Med på turen er som oftast eit film- eller stillkamera. Og ein god student­ venn eller ti. Sjølv omtalar han seg som frilufts­ livs­student, som tek medieutdanning på si, sjølv om han ikkje har eit einaste studiepoeng i fri­lufts­liv på vitnemålet. Men friluftslivsstudentar har han fått godt venn­skap med – og god hjelp av. Fleire som studerer friluftsliv var aktørar i filmen ”Vår beste dag” av Matias Myklebust, med hjelp frå andre MID-studentar til produksjonen. Filmen stakk av med sigeren i ein konkurranse arrangert av skimagasinet Fri Flyt. – Det er den største bragda eg har vore med på. Det var eit 100 prosent studentprosjekt med alt frå skikøyrarar til oss som filma og produserte – det er kult! Når vi vann den konkurransen fikk vi vere med filmturneen til Fri Flyt som ein av tre filmar og vist fram filmen vår på 13 stader i Noreg.


OPPLEVE

– KOMBINASJONEN AV Å VERE I FJELLET OG SKAPE OG DELE NOKO AV DET EG OPPLEVER 1 ER HEILT FANTASTISK. DÅ FÅR EG VIST FRAM KOR FINT EIN KAN HA DET PÅ TUR OG IKKJE MINST DEN FINE NATUREN

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

11


OPPLEVE

SKISTJERNE MED PÅ LAGET Dermed fekk mange med seg filmen, også ein av Noregs mest kjende frikøyrarar, Karsten Gefle. Den no Ålesund-busatte adrenalin­ jegaren er langt meir kjent utanfor heim­ landet enn her heime for sine stunt i nokon av dei største ski­filmane i Europa. ”Vår beste dag” imponerte Gefle, og han sa seg meir enn gjerne villig til å vere med på Matias sitt neste film­prosjekt. Eit prosjekt som gikk gjennom heile vinteren og delar av våren, og som Voldastudenten håpar å ha klar i månadsskiftet september-oktober. – Det var utrolig moro at Karsten Gefle ville vere med oss. Det har vore mykje hardt arbeid, med rundt 30 dagar i fjellet i vinter. Vi har mellom anna følgt Karsten Gefle med helikopter i fjellet og prøvd å dokumentere kvifor han trivst så godt i Fjord-Noreg. Men i tillegg til skikjøringa vil vi også lage noko meir og annleis. Vi vil kome under huda på skikøyrarane, og få svar på kvifor dei tek dei vala dei tek. Gefle har til

12

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

dømes to døtrer heime. Kvifor tøyer han då grensene så hardt og lever litt ”på kanten”? Det er noko vi håpar skal fenge eit større publikum enn den klassiske personen som ser skifilmar, forklarar Matias. På grunn av ein vinter med til dels dårlege snø­ forhold har Matias vore lettare bekymra for prosjektet meir enn ein gong. Men i tillegg til turar opp til dei høgste og mest ekstreme fjella i Sunnmørsalpane på ski, har dei også fått filma padling i naturskjønne Hjørundfjorden, klassiske vårskiturar, pudderkjøring i skogen og vinter­klatring med stegjern og isøks. Til saman sit han på 15 timar med råmateriale, som skal ende opp i anten ein dokumentar­film eller dokumentarserie. ETTERSPURD AV LEGENDE Og står filmskaparen frå hovudstaden fast i arbeidet med å velje mellom film eller serie, kan han kanskje slå på tråden til verdas

mest kjende regissør av ekstremsportfilmar – franskmannen Thierry Donard. Gjennom Karsten Gefle, som sjølv har budd i vinter­ sports­ eldoradoet Chamonix i dei franske alpane i 10 sesongar, kom Matias i kontakt med Donard. I over 30 år har Donard laga filmar med esktremsportutøvarar både på vinter- og sommars­tid. Han lagar mellom anna ein film årleg til ekstremsportfilmfestivalen Nuit de la Glisse, som har premiere i Paris og vert vist i heile Europa. Donard har også late seg imponere av naturen på Sunnmøre, og då dei var avhengig av hjelp under filming vart Matias anbefalt av Karsten Gefle. Dei to dagane på Øye i Hjørundfjorden var Matias` første møte med Donard, som han sjølv kallar ”ein legende av ein regissør”. Sidan har kontakta vorte utvida. – Eg var ei veke i Frankrike i vinter og arbei­ dde for han. Då hadde han behov for ein fast fotograf til å filme ein reklame­ film for eit


OPPLEVE

kles­merke. Då filma vi frå helikopter i alpane i Sveits. Alle seta vart rivne ut av heli­kopteret og dørene fjerna, slik at vi kunne filme. Eg sat der og beina dingla ut av helikopteret, det var ganske vilt, fortel Myklebust, som hadde filma ein gong frå helikopter tidlegare her heime i Noreg. Etter det har det ikkje stått på førespurnader frå Donard og hans selskap. – Dei lurte på om eg kunne kome ned til Frankrike ei veke til i vinteren som gjekk, i till­­egg ville dei også ha meg med til Tahiti for å filme, men eg måtte takke nei på grunn av skule og eksamenar. No har Donard allereie spurt om eg vil jobbe for dei neste vinter. – Kva tenker du om desse førespurnadane og erfaringa du får? – Det er veldig gøy å bli spurt og at dei er så gira på å ha meg med på laget. Det viser at folk

har trua på meg og eg får vere med på å skape internasjonal suksess i Alpane.

eg har blitt kjend med kjem seg ut i jobb, har eg eit stort nettverk å spele på.

VIKTIGE KONTAKTAR I VOLDA Erfaringa frå arbeids­ l ivet er viktig for Matias, men han ville ikkje ha vore skule­ gangen og student­­­miljøet i Volda for utan. – Eg har lært mykje teknisk om filming og andre ting gjennom studiet. Eksamenen no til våren var til dømes ein drama­­produksjon der vi i klassa skulle samarbeide. Vi lærte mykje før eksamenen, men perioden på fire veker med inn­­speling var like lærerik. I tillegg var det noko eg ikkje hadde vore borti før, eg filmar mest ute i naturen der ein ikkje brukar kunstig lys­setting. Å samarbeide med skodespelarar og det med plan­legging var også heilt annleis. Det er erfaringar eg er glad for å ha fått med meg, seier Matias, som set stor pris på dei han studerer med: – Det viktigaste eg har fått i Volda er kontak­ tane. Når klasse­kameratane mine og andre

Dei kan kome godt med når Matias vil fortsette å utvikle sitt eige firma. Han held hardt på ønsket om å vere sin eigen herre i arbeidslivet. – Eg vil drive for meg sjølv eller i kompani­ skap med andre. Det er mykje på grunn av lysta på å ha stor inn­verknad på kva som vert produsert, og ikkje vere ei brikke i eit stort spel. Eg vil leve av eigne idear og produksjonar i fram­tida, men er klar over at eg må ta det steg for steg. Kanskje må ein til dømes lage ein del filmar for nærings­livet for å bygge seg opp litt kapital i starten, før ein kan gå fullt inn på det ein drøymer om. Og då tenker eg ein kombinasjon av ski­filmar og dokumentar­ filmar, eg er interessert i menneske og har lyst til å presentere interessante historier, seier 24-åringen som sjølv har fått ein interessant start på si livshistorie.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

13


OPPLEVE

Utveksling i Australia Vi kjører forbi skilt hvor det står «Careful, Koalas crossing», og det begynner å gå opp for oss at vi faktisk er kommet til Australia. Vi vet ikke hvor vi skal bo og har ikke peiling hvor vi skal sove i natt. Etter 36 timer reise landet endelig det siste flyet vårt på Brisbane airport. Takk og lov for at jeg hadde min gode venninne Vilde med meg, som jeg har kjent siden folkehøgskolen. Med 30 kilo tung koffert på slep og stor sekk på ryggen, tok vi tog og taxi til det som skulle bli vårt nye hjem i fem måneder, nemlig Surfers Paradise. Orienteringsdagene på Griffith University begynte samme dag, og derfor dro vi rett til skolen. På Gold Coast campus går det mer enn 18 000 studenter, så det er ingen tvil om at dette er en stor skole. Vi valser inn på skolens område med all bagasjen vår, og kjenner blikkene følge med på oss. Blant hundrevis av nye elever blir vi tatt i mot av hyggelige faddere med «goodiebags» og pølse i loff. Det er mye vi må ordne, vi må hente studentbevis, få timeplanen vår, skaffe trikkekort og ikke minst fine ut hvor vi skal bo! En rådgiver anbefaler oss et hotell i nærheten og steder vi kan se på leilighet. Den natten sover vi 12 timer i strekk. Men jetlag må vente, for vi skal opp klokka åtte om morgenen og dra på orienteringstur til Byron Bay. På bussholdeplassen der vi skal bli hentet, blir vi overrasket av de mange norske stemmene rundt oss. Det er fullt av skandinaviske utvekslingsstudenter her. På bussen snakker jeg med to gutter fra Sveits, de er også akkurat kommet og kjenner ingen andre på turen. Det første stoppet er Currumbin Wildlife Sanctuary! Kenguruene poserer som superstjerner på bakken mens alle bøyer seg ned for å ta selfier.

14

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

Pelsen er kjempe­myk, men beina er store og muskuløse, så jeg ville vært forsiktig med å provosere en kenguru. Det var helt absurd å stå der med kenguruer hoppende om­kring, og hvis du hadde en godbit, ble du fort favoritt­ personen deres. Etter å ha sett på slanger og tarantellaer (gjennom glass heldigvis), har Vilde og jeg lyst til å holde en koalabjørn. Drømmen går i oppfyllelse og den lille tassen klamrer seg til armene våre som om vi var et eukalyptustre. Hostellet vi skal bo på heter Backpackers Inn. Etter at vi har lagt tingene våre på rommet, skal vi på en liten utflukt opp til et fyrtårn, der vi får utsikt over hele Byron Bay. På denne turen skravler vi i vei med noen norske, en svensk og en dansk jente. En av jentene har fått tak i en leilighet i Focus Appartments og trenger to nye «roomies». Jeg og Vilde er ikke treige med å si at vi gjerne vil komme og se. På kvelden er det grillfest. Ledsagerne våre er utadvendte «aussies» med langt hår, som elsker å prate om surfing og skremme oss med haihistorier. En av dem spør om vi har lyst til å melde oss på Skydiving!? Jeg bruker hele resten av kvelden til å overtale jentegjengen om å hoppe i fallskjerm med meg neste dag. Det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre og nå var muligheten her. Neste dag er jeg kjempespent! Hva har jeg overtalt de nye venninnene mine med på? Vi skriver under på en kontrakt, hvor det står at vi selv er ansvarlig for hva som kan skje. Vi må skrive ned kontaktperson i tilfelle ulykke. Jeg skriver ned nummeret til mamma og kjenner en liten klump vokse i magen.

Jeg føler meg tryggere når jeg snakker med fallskjermhopperen, en bitteliten muskuløs fyr som har hoppet minst 1000 ganger før. Flyet er 14 000 fot over jordas overflate. Du vet når du kaster en tyggis ut av bilvinduet i fart? Det var sånn det var å se Vilde forsvinne ut av den åpne flydøra. Når det er min tur til å kaste meg ut i åpen himmel, kjenner jeg at kroppen er helt nummen. Jeg lar meg selv falle ut i bananformasjon sammen med fallskjermhopperen. Utsikten er utrolig og du kan se hele den turkise kystlinjen til Byron Bay. Surfeskole i Byron Bay står for tur etterpå. Surfing er ikke så lett som det ser ut, men det føles fantastisk når du klarer å padle deg med på en bølge, og reise deg i en sjanglete posisjon. Jeg blir bitt av surfebasillen og vet at jeg må kjøpe meg surfebrett mens jeg er her. Jeg er glad jeg hev meg med på denne orienterings­turen – det var en gyllen mulighet til å bli kjent med andre utvekslings­studenter samtidig som man fikk den beste intro­ duksjonen til Australia. De tre første dagene i Australia var mer enn jeg hadde håpet på. Jeg visste at dette ville bli et halvår som jeg sent ville glemme. Ikke vær redd for å reise til andre siden av jorda. Turen er kanskje lang, men du vil oppleve så mye at du kommer til å glemme å savne de der hjemme. Cheers mate! Navn: Johanne Amtedal Alder: 24 år Utdanning:Bachelor i Kunst og handverk


OPPLEVE

1

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

15


LEVE

Raskt til topps i Adidas TEKST SONDRE SKANDSEN

Det er ikke mange år siden Aleksander Rist Holmen (29) var en helt vanlig PR-student mellom fjellene i studiebygda Volda. Nå har han fått seg fast jobb i et av sportsbransjens aller største selskap – på verdensbasis! Møt mannen som startet i Volda og endte opp ved Adidas sitt hovedkontor i Tyskland. For de fleste som studerer PR og interesserer seg for sport og mote, ville en stilling i Adidas vært drømmejobben. Og Aleksander legger ikke skjul på at den er nettopp det. – Det korte svaret på det er ja. Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe med noe jeg brenner for og som interesserer meg, i et selskap med enormt mange dyktige folk, sier han. Stegene Aleksander, eller Aleks som han blir kalt, har tatt, er uten tvil enorme. Adidas er verdens nest største produsent av sportstøy og andre klesprodukter, som også er veldig populære her i Norge. Så hva går egentlig en jobb i et så stort selskap ut på? – Strengt tatt er PR og kommunikasjon «bare» én del av jobben min, blant veldig mye annet. Jeg har ansvaret for kommunikasjon på vegne av Adidas Skateboarding og Adidas Snowboarding i Europa, forteller bodø­ væringen. Innenfor disse gruppene i Adidas-gruppen driver 29-åringen med mye spennende i ut­ viklingen av merket rundt i Europas kriker og kroker. – Jeg har også ansvar for merkevarebygging, markeds­­føring, PR, digitalt og sosialt. JOBBET SEG OPPOVER I KJEMPETEMPO Høgskulen i Volda er kjent for sin praksis­

16

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

rettede utdanning og mulighetene den gir elevene til å virkelig jobbe ute i bransjen. For den ambisiøse, og uten tvil suksessfulle, eksVolda­studenten, var det der eventyret startet. – Tilfeldig fikk jeg kapra praksisplass hos Adidas Norge. Dette var i 2012, og to måneder ble til tre måneder før jeg i september samme året hadde et tremåneders vikariat som PRmanager for Norge. I januar 2013 landa jeg fast jobb som markedsfører og fikk lov å jobbe med hvordan våre historier kommer til liv i butikkene på tvers av løping, fotball, trening og mote. Og ikke nok med det. Aleks skulle klatre enda høyere opp i Adidas. Kun halvannet år tok det, og vipps så var han plutselig markedssjef for selskapet i Norge; en enda større rolle og enda mer ansvar. – Der jobbet jeg med hvordan vi i selskapet aktiverer produktene våre rundt om i landets butikker, kan han fortelle. Aleksander Rist Holmen tok ytterligere steg i bransjen i en enorm fart. Etter to og et halvt år helt i toppen i Norge, kom tiden for det store steget til utlandet. – I april flytta jeg til Nürnberg i Tyskland og tok fatt på jobben som Senior Brand Manager for Action Sports i Europa. Nå har jeg det over­ ordna markeds­ ansvaret for Adidas Skate­

boarding og Adidas Snowboarding i Europa. Jobben går ut på å utvikle og sette til verks strategien vår rundt på kontinentet. – HAR VEL LANDA PÅ BEINA Mannen med den stilige jobbtittelen gikk ut av Volda våren 2012, og han oppsummerer de siste årene ganske greit: – I Volda tenkte jeg aldri at jeg skulle flytte til Tyskland, men jeg ville jo jobbe med noe jeg syntes var interessant. Sånn sett har jeg vel landa på beina. Han er sikker på at det hele startet på Sunnmøre for hans egen del – det var der han fikk grunnlaget som gjorde det mulig for ham å avansere i gradene etter endt utdanning. – Jeg tror Volda ga meg en god forståelse for kommunikasjon, som har hjulpet meg godt på veien. Det handler ikke nødvendigvis om å kunne alle teoriene på rams, men om helheten. Og når han til slutt skal komme med et tips til dagens PR-studenter som vil gå den samme veien som ham, sier 29-åringen: – Her er det stor klisjéfare; jobb hardt og vær tålmodig. Da er det betryggende at det som kjennetegner klisjéer, er at de som regel stemmer. For Aleksander fungerte det hvert fall.


LEVE

– JEG ER VELDIG GLAD FOR AT JEG FÅR JOBBE MED NOE JEG BRENNER FOR OG SOM INTERESSERER MEG, I ET SELSKAP MED ENORMT MANGE DYKTIGE FOLK

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

17


OPPLEVE

– JSITATD FRA STARTEN OG HAR TRIVDES SIDEN DA.

18

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA


OPPLEVE

Neste stopp: Volda TEKST OG FOTO SVEND ANDREAS ASPAAS

Sikt høyt og gjør studietiden din til et høydepunkt! Flere av studiene ved Høgskulen i Volda regnes for å være blant de beste i landet, samtidig som vi er landskjent for vårt gode og inkluderende studentmiljø. Studiebygda Volda er omkranset av vakker natur med fjord, fjell og bre. Med et student­ miljø på 4000 studenter er det stort nok til å skape et mangfold, men lite nok til at du blir sett. Barnevernstudent Nikolai Hannevik Nordlid fra Bergen angrer ikke på at han valgte Volda. – Å studere i Volda er det smarteste valget jeg har tatt. Her er det plass til å engasjere seg i det gode studentmiljøet samtidig som man blir kjent med nye venner. Den tette kontakten mellom lærerne og studentene er gull verd. Det at foreleserne kan navnene våre og at døren deres alltid er åpen, gir en trygghet. Korte avstander mellom hybel, høyskolen, student­­­aktiviteter og naturen gjør at du får mer ut av dagen som student ved Høgskulen i Volda (HVO). Utallige muligheter ligger foran dine føtter. VERDENS STØRSTE LEKEP(A)LASS Naturopplevelsene står i kø, uavhengig om du liker korte fjellturer eller ekstreme toppturer. – Bygda ligger i et mekka av frilufts­liv­mulig­ heter. Å ta noen pustepauser innimellom lesingen i ekte Sunnmøre-stil er absolutt ikke feil. Som student i Volda er det kort vei til surfing, klatring, skianlegg, toppturer og fjell­ turer. Her har du mulighet til å reise ut med

likesinnede på samme ferdighets­ nivå, noe som senker terskelen for å delta. Disse mulig­ hetene kan ingen andre studiesteder matche. ROKKEN ER TOPPEN Studenthuset Rokken er det store samlings­ punktet for studentene i Volda og er en av de de største konsertscenene mellom Bergen og Trondheim. Spillelisten til Rokken de siste årene er imponerende med varierte og store stjerner i spissen. På Rokken vil du også finne en nattklubb, kafe og restaurant. Her treffes man på tvers av linjer og årskull for å delta på alt fra konserter til quiz. – Rokken er en ypperlig sosial arena der man møter og opprettholder vennskap. Det er drøssevis med arrangementer hvert semester, noe som gjør at det finnes noe for enhver smak. Volda inviterer hvert år til kjente festivaler som Fadderveka, VEKA, X2-festivalen, Den Norske Dokumentarfestivalen og Animation Volda. Disse høydepunktene er det mulig å oppleve fra innsiden ved å være med som frivillig. – I løpet av min tid i Volda har jeg hatt noen frivillige verv. I år er jeg leder for Fadderveka for andre år på rad, noe jeg gleder meg veldig til. Å inneha verv gir deg både erfaring og muligheten til å bli kjent med flere studenter – noe jeg setter stor pris på.

LEVER SOM EN LITEN KONGE Å være student har sine fordeler (og ut­ for­ dringer), men i Volda får du en ekstra økonomisk fordel ingen andre steder i Norge kan tilby. Gjennomsnittsprisen for leie av bolig er på lave 3600 kroner i måneden. Dette gjør at du ikke er avhengig av en ekstrajobb for å leve som en liten konge eller dronning. Støtten fra Låne­kassen holder og vel så det, (så lenge du er litt bevisst). – Når du blir en Volda-student, er ikke øko­ nomien et problem, for å si det sånn. Det gir deg en frihet til å spare eller leve med et høyere forbruk, forteller Nordlid med et smil om munnen. Om du skulle være redd for å ikke fylle opp shopping-kvoten din, går det ofte kollektiv­ transport til nabobygda Ørsta eller Sunnmøres hovedstad, Ålesund. Om du ønsker en puste­ pause eller en koselig date i Volda, finnes det flere kafeer og små shopping-gater. – Uavhengig om du kommer fra en storby eller bygd, er jeg sikker på at du vil trives i Volda. Her får du mulighet til å starte med blanke ark og være den du har lyst til å være. Jeg angrer ikke på valget mitt, avslutter den blide Voldastudenten.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

19


STUDERE

Med NM som klasserom TEKST MARI LINGE FIVE OG SONDRE SKANDSEN FOTO MARI LINGE FIVE OG JENS INGE RINGSTAD

Nærmere 10 000 seere var innom direktesendingen studenter ved Høgskulen i Volda produserte under innendørs-NM i friidrett i Ulstein­hallen. «Learning by doing» står i fokus hos mediestudentene. Nærmere 10 000 seere var innom direkte­ sendingen studenter ved Høgskulen i Volda produserte under innendørs-NM i friidrett i Ulstein­hallen. “Learning by doing” står i fokus hos mediestudentene. I løpet av februar-helgen ble det sendt 12 timer fri­­idrett direkte ut på Norges Friidretts­forbund sine hjemme­ sider, og flere tusen seere var innom for å se da blant annet Karsten Warholm satte ny norsk rekord på 400 m. Journalistikkelevene sto for innholds­­produksjonen, med alt fra kommentering til intervjuer i mixed zone, og studentene ved Media, IKT og design (MID) hadde ansvaret for det tekniske. Lise Musum Stangvik studerer medie­produk­ sjon, og er på sitt andre år. Under NM var hun producer og hadde ansvaret for å klippe sendingen live. Dette gjorde hun ved å instruere de som sto bak de ulike kameraene, og valgte ut hvilke bilder som gikk ut på streamen. – Det har vært veldig gøy, og det er viktig for lærings­kurven. At arrangementet var så stort,

20

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

gjorde det ekstra spennende å være med på. «LEARNING BY DOING» Linda Eikrem, lærer for journalistikk­student­ ene, er klar i talen når det kommer til hva som er den beste måten å lære bort på. – «Learning by doing», er det noe som heter. Og det syntes jeg vi fikk demonstrert i Ulstein­ hallen. Du kan ikke lære om en slik produksjon bare ved å sitte på fore­lesningssalen. Jeg har tro på å gi studenter ansvar. Journalistikkstudent Camilla Island sier seg enig med Eikrem og påpeker at de får bruk for absolutt alt de har lært gjennom utdanningen når de har ansvaret for produksjonen av et så omfattende arrangement. – Vi får testet ut alt vi lærer ved høgskolen i praksis og får prøve og feile på egenhånd, før vi deretter får gode tilbakemeldinger som vi lærer av. Det å produsere livesendinger fra et arrangement som innendørs-NM i friidrett krever mye av oss som journalister, og gir oss oppgaver og utfordringer vi ikke møter på ellers i utdanningen.

SKRYTER AV SAMARBEIDET – Produksjonsgjengen på MID er en sammen­ sveiset gjeng som har jobbet med mange fler­kamera­produksjoner tidligere, så å samar­ beide med et helt nytt og større team var noe å tilpasse seg. Men det var egentlig ikke ut­ fordrende, bare en tilvenning. Journalistikkstudentene var veldig flinke og det gikk kjempebra, sier Stangvik. Følelsen hos studentene på journalistikklinja er åpenbart gjensidig. Island under­ streker hvor viktig det er med studenter med for­ skjellige kompe­tanse­felt når man skal produ­­ sere sending for et arrangement av denne størrelsen. – I en produksjon som denne trengs det så mange forskjellige roller at det er høyst nød­ vendig å ha både MID og journalistikk med på laget. Det er ikke ofte vi har mulig­heten til å samar­beide på tvers av linjer, så det er vel­dig gøy å se hvor bra det faktisk blir når vi endelig får produsere ting sammen.


STUDERE

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

21


OPPLEVE

Et drømmeår TEKST SVEND ANDREAS ASPAAS

– Opplev andre kulturer og bli kjent med mennesker fra hele verden! Et skoleår som utvekslingsstudent har gitt meg mer enn bare faglig utvikling, forteller friluftslivsstudent Rolf Østby. Rolf Østby studerer Bachelor i Friluftsliv ved Høgskulen i Volda, men grep muligheten og er utvekslingsstudent ved Thompson Rivers University i Canada i skoleåret 2016/17. Etter ett år som student i det store utland, har han utviklet seg både personlig og profesjonelt. – Som utvekslingsstudent kan du glede deg til å skaffe deg et internasjonalt nettverk og opp­ levelser som påvirker deg både faglig, sosialt og kulturelt. Uavhengig av hvor du reiser, får du mulig­heter du ikke har i Volda. Jeg ser på dette året som gull verdt! BÅDE TEORI OG PRAKSIS – Skolen jeg går på er veldig flink til å samar­ beide med ulike organisasjoner her borte, noe som gjør at jeg får de nødvendige kurs­ bevisene som skal til for å kunne jobbe med det i frem­tiden. For min del har jeg fag som tar for seg ulike deler av turist- og guide­nær­ ingen, både administrative og praktiske fag. Jeg har blant annet blitt undervist i elve­ kajakk-kurs, et skredkurs som er første trinn på den profesjonelle stigen til «Canadian Avalanche Association» . Et av mine favoritt­fag er «Swiftwater Rescue Technician». Her «rafter» vi ned elver i elvekanoer, og lærer hvordan vi skal instruere og redde mennesker og utstyr ut i en elv.

22

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

Ved siden av å studere friluftsliv, bruker Østby mye tid ute i naturen på fritiden. – Vi lever i et naturparadis med utallige mulig­ heter. Det er gøy å bruke kunnskapen vi lærer på skolen på fritiden, og merke at vi blir flinkere til det vi liker best å gjøre. BLANT DE BESTE I KLASSEN Høgskulen i Volda er en av utdannings­institu­ sjonene i Norge som tilbyr flest samar­beids­ avtaler med utenlandske læresteder. Dette gir deg mulighet til å ta et semester i utlandet, hvor du går ut av din egen komfort­sone og lærer å takle nye utfordringer. Du vil få andre tilnærminger til fagene og møte studenter og forelesere fra hele verden. – Universitetet har absolutt oppfylt forvent­ ningene og er helt fantastisk! Lærerne våre er ekstremt dyktige og spesialister på hvert sitt felt. De er flinke til å motivere oss og får oss til å «pushe» oss selv. Som friluftslivsstudent lever vi tett oppi hverandre, da vi sover sammen i telt og deler alle opplevelser sammen. Dette er med på å skape vennskap for livet. Uavhengig av bransje blir språkkunnskaper stadig viktigere i arbeidslivet. Arbeidsgivere verd­ setter ofte kandidater med erfaring fra utenlands­studier.

– Å være flink i språk og kommunisere er et stort pluss når man skal jobbe som guide. Når jeg skal ut i arbeidslivet vet jeg at jeg blir ønsket, siden jeg har vært på utveksling og lært meg flere språk. RELEVANT ERFARING OG KOMPETANSE – Hva tror du at du vil ta med deg hjem fra Canada? – Jeg har fått en bred kompetanse gjennom teoretiske fag som «accounting» (regnskap), «legal liability» (juridisk ansvar) og «business of adventure tourism» som handler om hvor­ dan man burde starte opp og drive sitt eget firma. I tillegg har jeg tatt et fag om sikker­het, både fra et profesjonelt “search and rescue”perspektiv, men også som er nyttig som guide. Disse kursene har gitt meg relevant erfaring og kompetanse om hva man skal gjøre av sikker­ hets­vurderinger før turer, noe jeg absolutt vil ta med meg i fremtiden. – Vil du anbefale dine medstudenter å dra på ut­ veksling? – JA! Det er en unik mulighet som gir deg minner for livet. Karpe diem, avslutter den stor­fornøyde utvekslingsstudenten.


OPPLEVE

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

23


LEVE

Fra Volda til Premier League

TEKST SVEND ANDREAS ASPAAS FOTO OLOF ANDERSSON

Det er gått 30 år siden Øyvind Alsaker gikk ut av skoledøren på Høgskulen i Volda for siste gang. Siden den gang har han jobbet som journalist og sportskommentator i flere av Norges største mediehus. At yrkesvalget falt på akkurat dette, var lenge planlagt. Meir! var så heldige å få være med en av Norges mest rutinerte fotballkommentatorer, Øyvind Alsaker, på en «helt vanlig dag på jobben» på mektige Old Trafford. I løpet av en lang dag ble vi kjent med TV 2-profilen gjennom samtaler om stort og smått. Den lange reisen fra studenthybelen i Volda til fast kommentatorplass i Premier League tilhører definitivt den første kategorien. – Jeg har gode minner fra Volda, både studiet og det sosiale. Det ga meg selve grunnlaget for min yrkeskarriere, og har vært med på å forme meg i og utenfor jobben. Jeg var blant annet aktiv i studentradioen, også som leder, noe jeg synes var veldig gøy, forteller Alskaer. Hvorfor valgte du å studere i Volda? – Jeg sa allerede som 14-åring at jeg skulle bli sportsjournalist. For å utdanne seg til det, var Høgskulen i Volda «the place». Dette var min

24

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

gullbillett inn i bransjen og startplass for å nå drømmen min, forteller Alsaker. Da studietiden nærmet seg slutten, fikk Alsaker praksisplass i NRK Hordaland. Der kom talentet hans tydelig frem, og han ble etter hvert den yngste av de faste ansatte i redak­sjonen. Vi ankommer Old Trafford drøyt tre timer før kampstarten mellom Manchester United og Tottenham Hotspurs. Vel plassert i presse­ rommet blir vi servert mat mens vi følger med på andre kamper i runden med resten av presse­korpset. – Det å ha god tid på stadion før jeg skal kommentere en match er veldig viktig. Det gir meg ro før kampen. Her møter jeg utenlandske kollegaer som gjør nøyaktig den samme jobben som jeg gjør. Vi snakker selv­følgelig

mye om fotball, og det hender jeg får noen nye perspektiver som er fint å ha med seg inn i matchen, forteller han. UNG OG LOVENDE – I starten av min karriere var jeg vanlig journalist i flere år. Jeg jobbet fem år med nyhets­­journalistikk. Men jeg hadde en tynn faglig plattform uten historie, økonomi eller stats­vitenskap i bunnen. Det ble slitsomt å dykke ned i nye og kompliserte emner hver dag. Det fikk meg til å søke ett spesifikt fagfelt jeg virkelig interesserte meg for. Fagfeltet viste seg som en eventyrlig mulighet Alsaker fikk sommeren 1992. Da fikk han tilbud om jobb i Norges første kommersielle TVkanal, TV 2. – Å gå fra fast jobb i statskanalen til en høyst usikker jobb i TV 2 var jo galskap på den tiden.


– MANGE MENER JEG HAR DRØMME­J OBBEN, OG DET KAN JEG PÅ MANGE MÅTER SI MEG ENIG I.

LEVE

– SITAT

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

25


LEVE

– SITAT

Men jeg ønsket å gripe muligheten til å jobbe med sport. Jeg visste at jeg virkelig kunne brenne for det. Alsaker debuterte som kommentator for TV 2 i by-derbyet mellom Inter og AC Milan på mektige San Siro. Når skjønte du at «prosjekt TV 2» ville bli en suksess? – Det visste jeg fra dag én. Vi hadde utrolig mye selv­tillit. Det gjorde at vi hadde det fantastisk bra sammen, samtidig som vi jobbet mye mer enn hva vi fikk betalt for uten problem. Hver dag var en kamp for å overleve og skape noe nytt. Å se tilbake på den tiden og resultatet vi endte opp med, gjør meg både stolt og glad. Team­arbeidet ved oppstarten av TV 2 er noe av det største jeg har vært med på i min karriere, forteller Alsaker. Det er nå 30 minutter igjen før kampstart, og stemningen på banen, hos publikum og Alsaker stiger. De siste forberedelsene gjøres på kommentator­plassen og Øyvind skal snart

26

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

gå live. Den erfarne kommentatoren er alltid spent når han skal kommentere, og må alltid lese igjennom egne notater en siste gang rett før avspark. Etter kampslutt fortsetter intervjuet på Old Trafford. Den tidligere voldastudenten forteller at han blir «helt tom» etter å kommentert en fotballkamp, og gleder seg til en rolig reise hjem til Norge senere på kvelden. EN LANG VEI Å GÅ Posisjonen Alsaker har opparbeidet seg blant fotballfans har ikke kommet av seg selv. Det er tøffe prioriteringer og hardt arbeid hele veien som står bak mye av suksessen. – Mange mener jeg har drømmejobben, og det kan jeg på mange måter si meg enig i. Men for å ha jobben min, må man elske fotball og Premier League. Om du bare er 90 prosent interessert faller du igjennom, og da er det ikke mulig å levere uke etter uke. Ordene «flyplass», «gate» og «forsinkelser» står ikke særlig høyt i kurs. Det koster også å være borte fra familien

så lenge som jeg i perioder er. Det er også ulemper ved jobben, vedgår den tidligere voldastudenten. HØYDEPUNKTET Til tross for at det eksisterer baksider med ”drømmejobben”, sitter de store fotball­ øyeblikkene igjen for Alsaker. Manchester City – Queen Park Rangers 3–2 (Premier League 2012). Da fotballkommentatoren ellevilt skrek; «Agüero! – Agüero! – Agüero! Det er 3-2, Manchester City har snudd det. Er det mulig?» på tampen av Premier Leauge-sesongen 2012, var det utenkelige skjedd. Manchester City hadde vunnet den engelske ligaen på overtid. Ordene ble fattige, men Alsaker fikk allikevel formidlet de magiske sekundene av fotball­ historien. – Dette er mitt største høydepunkt som kommentator. Da jeg hørte på meg selv i etter­ tid, husket jeg knapt hva jeg sa i de sekundene. Mens jeg kommenterte, husker jeg at jeg tenkte; «Nå må du si noe annet enn Agüero. Nå må du videre». I en slik situasjon er ikke ordene


LEVE

i seg selv så viktig, men heller å få frem det van­ vittige som skjedde. Det synes jeg at jeg lyktes med her. Jeg føler meg privilegert og heldig som har fått lov til å oppleve det øyeblikket, forteller kommentatoren. BILDET STYRER – ALLTID Alsaker er en sportsjournalist med mer erfa­ ring enn de fleste. Til tross for at han har kommentert utallige fotballkamper samt flere andre idretter, mener han at han har «den perfekte fotballmatchen» til gode. – Å kommentere den «perfekte matchen» skal i mine øyne være tilnærmet umulig. Alt skal stemme. Dynamikk, entusiasmen og timing er mine ”tre bud” som må være til stede for å kunne kommentere godt. Disse faktorene må matche bildet på skjermen som forøvrig alltid vinner og således bestemmer hva jeg sier. God kommentering handler om å fylle ut det vi ser med å finne pulsen og balansen i spillet, forteller han. Hva mener du skal til for å få til den «perfekte

matchen»? – Jeg har et bevisst forhold til hvordan jeg kommenterer. Det finnes alltid rom til å kunne forbedre seg. I likhet med at fotballspillerne trener for å forbedre seg, gjelder det samme for meg. «Øvelse gjør jo mester», fastslår den tidligere voldastudenten. Vil du gi deg som kommentator om du får oppleve å kommentere «den perfekte matchen»? – Det vil tiden vise. Slik situasjonen er nå, trives jeg veldig godt i jobben min. Kollegene mine i TV2 er førsteklasses og Premier League trives jeg også godt med. Foreløpig har jeg ingen planer om å slutte. HENTER MOTIVASJON PÅ HJEMMEBANE For å prestere på samme nivå som fotball­ spillerne han selv kommenterer, trekker Alsaker frem familien. – Jobben min er en livsstil. Jeg er heldig som har en familie som backer meg og har for­ ståelse for at jeg reiser mye i helgene. Når jeg

er med mine nærmeste får jeg energi, glede og en ro til å fortsette med kombinasjonen av å være kommentator, kjæreste og pappa. Jeg er svært heldig som har en familie­situasjon og blir møtt med forståelse som gjør disse rollene forenlige. Alsaker er det han selv beskriver som en «hverdagsfar» for sine tre barn. – Jeg prøver å være en kul pappa som gjør det som forventes og enda mer. Jeg tilstreber å være til stede for familien min, noe jeg absolutt får muligheten til i hverdagene når jeg ikke er på reise. Selv om min store lidenskap er fotball og Premier Leauge, står familien i sentrum, forteller Alsaker. Etter en lang dag fylt med fotball og minner fra studietiden i Volda, skilles veien for Øyvind Alsaker og Meir! for denne gang.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

27


STUDERE

Testar ut yrket frå første stund TEKST OG FOTO PER STRAUME

Allereie etter ein månad i utdanninga får grunnskule­lærar­ studentane ein smakebit av læraryrket. Det vert følgd opp med lærerike praksisperiodar gjennom heile utdanninga. – Uvurderleg erfaring, meiner studentane vi snakka med.

Jan Åge Sundnes, Ola Johansen og Axel Fossdal er ferdig med første året på grunn­skule­lærar­ utdanninga ved Høgskulen i Volda og var inne i dei siste dagane av den siste praksis­perioden i dette skuleåret då vi snakka med dei. I klasse­ romet på Øyra barneskule i Volda går dei mellom pultane til femte­ klassingane som treng hjelp til oppgåveløysinga i norskfaget. Denne skuletimen står dei på eigen kjøl og har ansvaret for timen og klassa aleine. – Vanlegvis er praksislæraren, som er kontakt­ lærar i klassa, til stades og observerer oss, men det er både lærerikt og gøy å få prøve seg aleine også. På den måten blir vi testa på situasjons­ bestemt klasseleiing, det kan oppstå situa­ sjonar heilt ut av det blå som vi må takle. Det er god trening, synest trekløveret. MYKJE PRAKSIS Og trening i lærarrolla får dei ein god del av gjenn­ om utdanninga i Volda. I haust­ semesteret av det første året fekk dei etter ein månad vere med inn i eit klasse­rom og observere ein lærar i to dagar, før det litt seinare på hausten vart følgd opp med tre veker praksis i same klasse. Praksisen det første året har fokus på lærarrolla. I det andre året skal studentane konsen­ trere seg om til­passa opplæring og begynner­ opplæring i praksisen, som går over tre veker

28

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

både på hausten og våren. Det tredje året følger også same mal med like mykje praksis, og då er det skulen som organisasjon studentane skal lære meir om. Det inneber mellom anna skule­ overtaking – der studentane skal styre ein skule aleine ei veke, noko som er litt spesielt for grunn­skule­lærar­utdanninga i Volda. Det fjerde året inne­ held praksis i ti dagar, der studenten skal fokusere på eit valfag ein tek det året. Totalt utgjer dette 100 dagar med praksis over fire år. Med den nye grunn­skule­lærar­ utdanninga på maste­rnivå over fem år vil dette talet auke til om lag 115 dagar. NYTTIG RETTLEIING – Eg set stor pris på at vi får praksis så tidleg og at det er sopass mykje gjennom heile utdanninga. Då får vi gjennom studietida prøve ut kva som fungerer og ikkje fungerer i yrket. Samstundes er det greitt å finne ut om dette er noko ein likar i ein tidleg fase, i staden for etter tre år til dømes, seier Axel Fossdal. I praksisperioden har Jan Åge, Ola og Axel fire timer med undervisning kvar dag. I tillegg kjem to timar med rettleiing frå praksis­læraren deira. Utanom den daglege rettleiinga er også ein faglærar frå høgskulen innom dei ein dag i løpet av praksis­perioden. – Det er kjempenyttig med rettleiinga. Vi er

ferske i faget og utan rettleiinga hadde det blitt berre våre eigne tankar, og det er ikkje nok. 90 minutt med rettleiingssamtalar kvar dag er ganske mykje, men det får oss til å reflektere. I tillegg til ting å rette på, kan også ein praksislærar trekke fram positive sider ved oss som vi ikkje var klar over, poengterer Sundnes. Tettare kopling med praksis Studieleiar ved grunn­skule­lærar­utdanninga ved Høgskulen i Volda, Oddvar Aalde, fortel at dei legg opp undervisninga ved høgskulen slik at den skal vere relevant for det studentane skal fokusere på i praksisperiodane sine. – Før denne praksisen hadde vi ei drama­veke der ein skal nytte det i under­visninga når ein er ute i praksis. Vi har tatt det med inn i fag og brukt det for at elevane skal kunne lære på andre måtar enn berre rein tavle­under­visning. Det har vore ei fin erfaring og noko vi har reflektert en del rundt i ettertid, seier Sundnes. Det er ord studieleiar Aalde likar å høyre. Han ser på praksis­periodane som ein av dei viktigaste delane av utdanninga av nye lærarar. Difor gler han seg til å gjere denne delen av ut­ danninga enda betre i framtida. – I den nye master­utdanninga vert det enda større fokus på å gjere koplinga mellom praksis og undervisninga ved høgskulen enda tettare og meir relevant.


STUDERE

– DET ER KJEMPENYTTIG MED RETT­­LEIINGA. VI ER FERSKE I FAGET OG UTAN RETT­LEIINGA HADDE DET BLITT BERRE VÅRE EIGNE TANKAR, OG DET ER IKKJE NOK.

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

29


NYHEITER

7

ØRSTA–VOLDA LUFTHAMN HOVDEN

5

ENGESETVEGEN

20

SKJERVAVEGEN

44 29 SE LJE BA KK EN

VR

INH

A

N

G

OTTAMARKA

R PO

SE

MY

RV

E EG

N

10

KV

D UN EIM ES ÅL NDH O TR

40

GA TA

YR

VE

EN

EM

GE

N

EV LN

11

IND R ØY

TA I GA

19 25

TR

22

US

HALLKJELSGATA

26

SBA

KKE

N

16

SNIPPA

27

RS

ANDERS VASSBOTN–VEGEN

12

HAMNEGATA / E39

43

N

9

47

GE

E3

JE

VE

KY

RK

GA TA

KY

YS

U

EG

EN

21

HA

E AN

SK

AV

NA

EG

GA TA OR

STORMYRA

ST

9

PO

V JER

EN

15

13

GYMNASVEGEN

E3

SE

E UG

S

R TO

ATA

18 E39

E39

24

VOLDSFJORDEN

45 28

Studiebygda Volda Høgskulen i Volda ligg i gangavstand frå sentrum og har gode og moderne fasilitetar. Alle student­­bustadene er plasserte nær høg­skulen, og studentane og miljøet kring høg­skulen set sitt preg på Volda.

Høgskulen i Volda 1 Berte Kanutte-huset 2 Synnøve Riste-huset 3 Hans Strøm-huset 4 Ivar Aasen-huset 5 Henrik Kaarstad-huset 6 Paviljong A, B, C 7 Idrettsbygget (svømmehall og idrettshall) 8 Heltne studentbustad 9 Myrane studentbustad 10 Porse studentbustad 11 Røysmarka studentbustad 46 Sunnmørsheimen

30

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA


NYHEITER SUNNMØRSALPANE

30

3

14 KÅRSTADVEGEN

2

46

ØN

BA

EV

SÆBØ

GR

9

8

KK

EG

EN

EN

48

LT N

JOPLASSVEGEN

RØYSTUNVEGEN

4

HE

3

1

SJUKEHUSVEGEN

6

VIKEBYGDVEGEN

31

32

17

33

39

42

34

E39

38 37

36

STADIONVEGEN

OSLO BERGEN

ROTEVATNET

Stader 12 Kyrkja 13 Kino 14 Sjukehus 15 Volda Turisthotel 16 Studenthuset Rokken 17 Studentsamskipnaden i Volda 18 Stamina Trening Volda 19 Det Grøne Treet 20 Volda vidaregåande skule 21 Volda legesenter 22 Busstasjon/taxisentral 23 Kometland 24 Mylnå café 25 Sentrum

41

26 Kjøpesenter 47 Sunnmøre Kulturnæringshage Aktivitetar 27 Utrøna Seglarlag 28 Volda Dykkerklubb 29 Longboardbakke 30 Volda Skisenter 31 Volda rideklubb 32 Golfbane 33 Sandvolleyball 34 Årneset (grill- og badeplass) 35 Volda Jeger og Sportsfiskarlag 36 Utandørs fotballstadion 37 Innandørs fotballstadion

35

38 Skatepark 39 Volda Dirt Park 40 Munken badeplass 41 Tursti 42 Frisbeegolf 43 Klatresilo 44 Voldahallen 45 Utandørs tennisbane

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

31


LAG OG STUDENTORGANISASJONAR

! AMNESTY STUDENTLAG VOLDA Ein ­orga­nisa­sjon som jobber for at dei uni­ verselle menneske­­ rettane bli fylgt i heile verda. Facebook: Amnesty, Volda

DOC LOUNGE VOLDA Her får du servert det beste av inter­nasjonale doku­mentar­filmar. I tillegg står mange spanande gjestar, mu­sikk, mat og drikke på menyen. doclounge.se/volda

Engasjer deg! Etter øktene på lesesalen kan det vere godt å kople av med noko heilt anna. I Volda kjem du ikkje til å mangle alternative aktivitetar å fylle fritida di med. Dei aller fleste studentlag og organisasjonar i Volda byggjer på frivillig arbeid, og er avhengige av ditt engasjement for å gå rundt. Bli med å gjere studiemiljøet best mogeleg for deg og dine medstudentar.

FO STUDENTLAG VOLDA

ISU VOLDA

Fellesorganisasjonen (FO) er fagog profesjonsforbundet for sosiono­mar, barnevernspedagogar, vel­ferds­­vitarar, verne­­­pleiarar, og stu­d­entar. Vi er der for medlem­ mane våre i studie­tida og i vidare arbeid.

Uavhengig, sjølv­ stendig, demo­ kra­tisk, student­organisasjon for alle inter­nasjonale studentar ved Høg­skulen i Volda. facebook.com/isuvolda

HØGSKULEKORET

KOMMUNIKASJONSFORENINGEN NORSK JOURNALIST-LAG VOLDA STUDENTLAG VOLDA Studentklubben for alle VoldaVi ønskjer å skape ein fagleg stu­dentar med intensjonar om å arena for kommunika­ sjon i bli journalistar. Vi arrangerer m.a. Volda. Dette gjer vi m.a. gjen­ presse­pub og journalist­seminar nom kurs, seminar og kom­mu­ med interessante og kjende fore­ nika­­sjons­dagar. drags­­haldarar. facebook.com/KommVolda facebook.com/NJVolda

Er du interessert i musikk, og liker å syngje? Du kan du vere med! Høg­­skule­­koret har fram­føringar som «Juleoratoriet» av J.S. Bach og musikalen «Spelemann på taket». Koret samarbeider ofte med Symfoni­orkesteret.

NATURA Vi tilbyr både studentar og ikkjestudentar turar og aktivitetar på Sunnmøre. Alt frå luftige topp­ turar, surfing, ski­ turar og bratt klatring til klyving, kose­ turar med bål og storm­fulle netter ved kysten. naturavolda.no


LAG OG STUDENTORGANISASJONAR

PEDAGOGSTUDENTENE PS

RE:ACT VOLDA

VOLDA STUDENTRADIO

Student­­­organisasjonen til Utdannings­­­­­forbundet. Vi har over 17.500 medlemmar fordelt på alle lærar­utdanningane i Noreg. facebook.com/ pedagogstudenteneivolda

Vi ønskjer å knyte kontakt og minske avstanden mellom menneske på tvers av kulturar og lande­­grenser, og sosiale og økonomiske føre­­setnader. facebook.com/ReactVolda

Bli programleiar for ditt nye favorittprogram! Lær deg radio­ teknikk og underhald verda med eigne tankar, kjensler og idear. knaggen.no/radio

STUDENSAMFUNNET I VOLDA

STUDENTKRIK VOLDA Vi vil kombinere idretts­ glede, livsglede og trus­ glede slik at studentar i Volda kan ha ein trygg og morosam stad å bli kjend med, eller kome nærare Gud. facebook.com/StudentkrikVolda

PEIKESTOKKEN Studentavisa i Volda reflekterer kor­­ leis student­ livet er i Volda, samt dekker andre saker som er viktige for studentane. Vi har ein stor redak­ sjon som rekrutterer frå alle studie­­retningar og nasjo­ nalitetar. knaggen.no/peikestokken

Den største student­organisasjon i Volda. Vårt mål er å fremje kontakt og kulturell verksemd mellom studentane. I tillegg har vi ansvar for å skaffe frivillige, selje medlemskap og drifte Studenthuset Rokken på kvelds­­tid. Facebook: Studentsamfunnet i Volda

STUDENT-TV I VOLDA

SYMFONIORKESTERET

TV-produksjon av og for studen­ tar. Vi treng engasjerte studentar til grafikk og musikk, skode­spel og manus, nynorsk rettskriving og generell stemnings­­spreiing. stvolda.no

Landets einaste symfoni­orkester som er knytt til ein høgskule! Repertoaret er allsidig, og vi har som tradisjon å halde årlege konsertar med profesjonelle so­ listar. orkesteret.no

STUDENTTINGET I VOLDA

VEKEREVYEN - VEKA I VOLDA

STiV er det øvste student­ politiske organet ved HiVolda. Vi jobbar for at du skal få ein betre studiekvardag. Vi er av studentar, for studentar. stivolda.no

Kvar februar blir VEKA-festivalen arrangert. Vekerevyen har blitt eit fast innslag under VEKA. Revyen blir laga av og for studentar ved høgskulen, med sketsjar, humor, song og dans.

PR-STUDENTANE VOLDA Frivillig organisasjon som tilbyr alle studentar i Volda å delta i forskjellig medie- og kommunika­ sjons­arbeid. Vi gjer alt frå foto­ grafering, PR-, design-, tekst-, og film­produksjon. facebook.com/prstudentane

VOLDA RØDE KORS STUDENT-/UNGDOMSLAG For deg mellom 13 og 30 som ynskjer å gjere ein forskjell i verda. Aktivitetar innan organi­ sasjons­arbeid, ung helse, felles­ skap og mangfald. rodekors.no/ungdom/

VOKS - VOLDA KRISTELEGE STUDENTLAG Vi er eit samlingspunkt for studentar som ønskjer ein trygg kristen møtestad i Volda. Hos oss kan du ta del i eit godt felles­skap, med spennande aktivitetar og gode samtalar gjennom året. facebook.com/voksvolda

VSI - VOLDA STUDENT­IDRETTSLAG På idretts­bygget tilbyr vi ulike ball­spel og svømming for idretts­ glade studentar. Vi har også eit styrke­­rom som medlemmar kan nytte seg av. voldastudentil.net MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

33


OPPLEVE

FOTO DAGFINN GRANENG

Festivalbygda Volda Engasjerte studentar gir Volda fleire årlege kulturelle høgdepunkt gjennom ei rekke festivalar. VEKA, ekstremsportfestivalen X2 og Den Norske Dokumentarfilmfestivalen er blant dei store høgdepunkta. Det er studentane sjølve som skaper denne særmerkte festivalsteminga år etter år, ei stemning som også trekkjer tidlegare studentar tilbake. VEKA i Volda er den største på Nordvestlandet. I tillegg til lokale talent i studentrevyen tek kjende artistar turen for å skape ei stemning og ein atmosfære du seint vil gløyme. Skidag, quiz og open-mic er også faste innslag.

34

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen er Noregs eldste og største dokumentar­ film­ festival og trekkjer til seg dokumentar­film­ skaparar frå inn- og utland. Under festivalen samlast filmskaparar, studentar og publikum og kombinasjonen av gode filmopplevingar og feststemte medstudentar er med på å gjere festivalen til ei hending ein definitivt må få med seg. Plassert midt i hjarte av Sunnmørsalpane, og med sine 3000 besøkande gjestar kvart år, er X2 Festivalen Nordens største vinterekstrem­ sport­ festivalen. Det blir arrangert konkurransar i sports­greiner som blant anna surfing, buldring, skate, freeride, base, speed­

flying, kajakk og bike. Festivalen er også ein folke­fest for publikum. Dei fleste festivalane er studentdrivne, noko som gjev studentane i Volda mange høve til å engasjere seg som frivillige, få nyttige erfaringar og knyte vennskap på tvers av fagmiljøa. Ein kan mellom anna sitte i festivalstyret og få tildelt sitt eige ansvarsområde, eller ein kan arbeide som fotograf, dekoratør, booking av artistar, jobb med det tekniske, jobbe i baren eller på andre område. Sjølv om nokre av festivalane er retta mot særskilde aktivitetar eller studium, er alle hjarteleg velkomne til å delta, og til å vere frivillig.


KALENDER

FADDERVEKA AUGUST Studieåret opnar med Fadderveka – ei veke fullspekka av ulike arrangement og aktivitetar. Fadrane gjer alt for at nye studentar skal få ein fin start. fadderveka.no

ANIMATION VOLDA 14.–17. SEP Volda har eit anerkjent animasjons­miljø som utdannar nokre av dei mest kreative og dyktige animatørane i Noreg. Festivalen tiltrekkjer seg internasjonal merk­semd. animationvolda.com

VEKA FEBRUAR Varierte opplevingar for studentar, lokale og til­reis­ ande. På programmet står det alltid kjende artistar, ski­dag og Veke­revyen. veka.no

X2-FESTIVALEN 19.–22. APRIL Den største vinterekstrem­sport­festivalen i Noreg som blir arrangert midt i hjartet av Sunnmørs­alpane. x2festivalen.no

DOKFILM APRIL Den Norske Dokumentar­­ film-festivalen er den største og eldste i sitt slag i Noreg og trekkjer til seg dokumentarfilmskaparar frå inn- og utland. dokfilm.no

KAARSTADFESTIVALEN MAI Dyktige og kreative studentar ved Avdeling for kultur­fag viser fram ulike student­ produk­s jonar. hivolda.no/kaarstadfestivalen

MEIR! / HØGSKULEN I VOLDA

35


FOTO MARIUS BECK DAHLE

I tillegg til nettsida hivolda.no er Høgskulen i Volda (hivolda) også til stades på Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter og YouTube. Her deler vi fleire gode historier om studentmiljøet, høgskulen og livet i Volda.

Opplev Sunnmøre Volda er omgitt av djupe fjordar og høge fjell. Den varierte naturen gir deg høve til sjø- og båtliv, fjellvandring, klatring og skisport. Sunnmørsalpane har tindar som strekk seg opp mot 1700 meter over havet. Nokre av dei mest kjende fjella er Slogen, Kolåstinden, Bladet, Skårasalen og Råna, som gir utsikt over Hjørundfjorden.

Magasinet Meir! sommar/haust 17  

Studentane og miljøet kring høgskulen set sitt preg på Volda, og som student kjem du ikkje til å mangle aktivitetar å fylle fritida di med....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you