Page 28

Urørt - verdien av urørt natur Et lokalt og internasjonalt perspektiv Måndag 25. september Tysdag 26. september Hans Strøm-auditoriet, Høgskulen i Volda

Faglig ansvarlig for seminaret er første­ amanuensis Helga Synnevåg Løvoll, Avdeling for kulturfag.

Norge er rangert som den fjerde viktigste destinasjonen i verden for opp­ levelses­basert reiseliv (ATTA, 2017). Opplevelser og aktiviteter er et av de store satsingsområdene i norsk reiseliv. Gjennom allemannsretten har en rett til ferdsel og opphold i utmark, en «rett» som er en uskreven sedvane med lang tradisjon og dyp forankring i vår kulturarv. Friluftsloven er nå 60 år gammel og mye har endret seg siden loven ble utformet. Vi ser et press mot natur vi aldri før har sett maken til! På lokalt plan reiser dette mange nye problemstillinger: Ønsker vi masse­ turisme? Hvordan kan vi skape bærekraftige arbeidsplasser lokalt? Hvordan forebygge sikkerhet og slitasje? Er det i det hele tatt en god idé å videreføre sedvanen om fri ferdsel i norsk reiselivssatsing? På et overordnet plan reises mer grunnleggende spørsmål om verdien av urørt natur i et filosofisk, psykologisk, men også næringsperspektiv. Innleggene på seminaret vil spenne fra filosofiske og samfunns­viten­ skapelige perspektiv, forvaltningsperspektiv, fra perspektiv fra nærings­ drivende i lokal­­området til erfaringer fra opplevelses­basert reiseliv i USA og Østerrike. Vi håper seminaret vil inspirere til økt bevissthet om urørt natur.

28

Forskingsdagane 2017

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....