Page 19

Lærarutdanningsforsking

Ope seminar – barnehage/skule/høgare utdanning Internasjonale trendar legg vekt på integrasjon mellom ulike element i utdanning. Seminaret set søkjelys på aktuell nasjonal og internasjonal forsking om lærarutdanningane. Program for seminaret Professor Mieke Lunenberg, Vrije Universitet: Some aspects of research on teacher educator development. Self-study re­ search. A challenge for teacher educators’ practices and knowledge building.

Måndag 25. september 09.15–13.00 Berte Kanutte–huset, Rom 159 (vesle BK) Høgskulen i Volda

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning.

Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes og professor Peder Haug: Teacher qualification; International ideals in a national and regional practice. Høgskulelektor/ph.d.-kandidat Torhild Høydalsvik: The new roles of teacher educators in a new education policy. Professor Liv Gjems, Høgskolen i Sørøst-Norge og dosent Bente Vatne: Students’ subjective learning outcome in literacy related skills in Early childhood Teacher Education in Norway and Denmark. Forskingsdagane 2017

19

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....