Page 14

Gudsteneste under Forskingsdagane Menneskeverd og samfunnsverdiar Søndag 24. september 11.00 Volda kyrkje, Volda

Med utgangspunkt i reformasjonsjubiléet og forskingsdagstemaet Verdiar held førsteamanuensis Ralph Meier, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, ei lære­preike over søndagens evangelietekst Luk 18, 9-14. Martin Luthers forståing av menneskeverdet og kravet hans om skulegang for å fremje samfunnsverdiar vil bli vektlagt.

14

Forskingsdagane 2017

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....

Forskningsdagane 2017  

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg festival. Kvart år vert det utforma overordna tema og slagord for Forskingsdagane på nasjonalt plan....