Page 1

Velkommen Informasjon om studiestart 2013 • Rektor ønsker velkommen • Den første uka

• Viktig å vite • Studentsamskipnaden

• IT tjenester • Veien til oss

i! e v t t e r På som

en Velkomm tfold Ves i t n e d u t s

www.hive.no

Din


Velkommen til Høgskolen i Vestfold

Både for deg som er fra regionen og for nasjonale og internasjonale studenter, gir vår moderne campus de beste rammer for både faglig, sosial, kulturell og fysisk aktivitet og utfoldelse. Høgskolen er inne i en spennende utvikling som du vil være en del av. Fra 1.1. 2014 blir Høgskolen i Vestfold en del av den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Slik sett er du historisk. Du er den siste studenten som blir tatt opp ved Høgskolen i Vestfold. Fra årsskifte vil du være del av det første studentkullet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Den nye høgskolen blir en av de største høgskolene i landet, målt i antall studenter. Den vil samlet få en større faglig bredde og øke studentenes valgmuligheter. Vi skal gjøre vårt beste for å møte dine forventninger og for å gi deg en solid utdanning som gjør deg attraktiv i arbeidslivet - til beste for deg selv og fellesskapet. Lykke til med ditt studium ved Høgskolen i Vestfold og fra 1.1. 2014 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold! Petter Aasen rektor

2

NY HØgSKOLE

- bare fordeler for deg

NYT TIG

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold slår seg sammen og blir HBV

HBV gir deg praksis og teori som du kan bruke fra dag én i ny jobb.

NYtenkende

HBV samarbeider tett med arbeidsli vet og internasjonale nettverk, fordi vi tenker nytt, og hele tiden utvikler studiene våre.

NYSGJERRIG

HBV skal ha nysgjerrige ansatte og studenter, som hele tiden vil vite mer. Fordi kunnskap er det som bringer oss fremover. Fra januar 2014 er du student ved den sammenslåtte Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det får ingen praktisk betydning for deg som student. Du fortsetter på stud iene der du begynte og fullfører ved samme stud iested. Fordelene med den nye høgskolen vil du merke på flere måter: • Større valgfrihet når det gjelder valgfag og masterstudier • Sterkere og større fagmiljøer vil gi deg enda bedre undervisning sam tidig som vi beholder den tette oppfølgingen av hver student • Flere valg når du har bestemt deg for et spennende utenlandsopphold • Høgskolen vil samarbeide tett med arbeidslivet i Buskerud-Vestfold-regi onen for å gi deg som student best mulig jobbkompetanse og kontakt med arbe idslivet i løpet av studiene. Les mer på www.hibuhive.no

www.hive.no www.hive.no

Vi setter stor pris på at du har valgt å studere hos oss. Du vil møte interessante og krevende faglige utfordringer, engasjerte og dyktige fagfolk, et levende studentdemokrati og et aktivt studentliv.

3


Den første uka Tirsdag

20. august

Enkelte studier har oppstart senere. Du finner frammøtetidspunkt for ditt studium på www.hive.no/studiestart Vi oppfordrer alle til å delta både i fadderordningen og i det sosiale programmet den første uka Bruk fadderen din! Vi vil at du som ny student skal få et godt møte med Høgskolen i Vestfold. Studentparlamentet arrangerer derfor en fadderordning, der eksisterende studenter er guider og hjelper deg den første tiden. Fadderordningen vil være et bidrag til at du skal kunne knytte kontakter i studentmiljøet.

Mandag

19. august

r Mottak av internasjonale studente Day ion Orientat

Kl. 13.00 Fadderkurs Kl. 15.00 Faddergrilling Kl. 19.00 Buss til Jernet

Alle nye studenter møter

(bachelor-/års-/halvårsstudier) Se tidspunkt her: www.hive.no/studiestart Innregistrering, studievise samlinger og informasjon

Kl. 11.30 Alle nye studenter får lunsj Kl. 12.00 Velkommen - rektor, viserektor for utdanning og studentleder Konsert med Synne Sanden,

som er aktuell med sitt andre studioalbum. Etter å ha mottatt ros og gode kritikker for sitt melankolske debutalbum “When Nobody’s Around” med bl.a. Bugge Wesseltoft bak spakene, tar hun en aldri så liten helomvending med “Climbing The Rainbow”. Her får vi servert lidenskapelig pop som flyver både høyt og lavt, hardt og tandert, ærlig og kompromissløst. Hun har også med seg et knippe musikalske venner som er med å sette sitt preg på plata, bl.a. Thomas Dybdahl, Suzanna Wallumrød og Turid Alida Solberg. Synnes siste album inneholder også hiten “The King In My Kingdom” som bl.a. ble A-listet av P3 og ga henne en plass i Urørtfinalen 2013, der hun kom på en solid 2. plass.

Kl. 13.00 Fadderopplegg, omvisning og registrering Kl. 19.00 Stand-up show og hagefest på Bakkenteigen

Onsdag

21. august

sning Timeplanlagt undervi

24. august

Konsert på Jernet

Gratis kino i Tønsberg denthuset Jernet Kl. 21.00 Quiz på stu n

Buss fra Jernet til Horte

Torsdag

22. august

Kl. 12.00 - 13.30 Aktuelt fellesforedrag for alle studenter Alle er velkommen!

Søndag

25. august

et Filmkveld på studenthuset Jern

Kl. 13.30 Rebusløp me d omvisning og mat på høgskolen Kl. 20.00 Konsert på Bakkenteigen

Kl. 23.00 Buss til Jer net (buss hjem fra Jernet)

Fredag

23. august

dag for alle Kl. 12.00 Moroidretts Bakkenteigen på r nte de stu

Parlamentet griller

y Hagefest og annet gø

4

Lørdag

Uka etter Tirsdag

27. august

Spillekveld

Torsdag Rebusløp i Tønsberg Årets første studentkro

29. august

www.hive.no

Studiestart er tirsdag 20. august.

5


Viktig å vite ved studiestart

Studielån søker du på www.lanekassen.no Utbetaling skjer til din konto når du har semesterregistrert deg.

Pensum

Nettsiden for deg som er ny student: www.hive.no/studentliv/ny-student

I Brage Studentbokhandel finner du all pensumlitteratur og et rikt utvalg av rekvisita. Brage holder til i 2. etasje ved hovedinngangen på campus.

Studentkantine

tle ggi ng

Vi a rrangerer el hj

rd ge eg med det du tren re ge lme ssig e job bsøk er-ku

Bokhandel

tis r gra

K g. nin og intervjutre

I studie-/fagplanen for ditt studium kan du gå inn på hver emnebeskrivelse og finne pensumet i faget.

pe

6

vå re

Timeplan blir lagt ut på www.hive.no/timeplaner-og-rom

re ste ne tje

rs med CV- og sø knadsskriving, og tar også for

e ns eta p om os s k

Studentkantina er det sosiale samlingspunktet på HiVe. Studenter, forelesere og andre ansatte ved høgskolen samles her daglig og skaper et pulserende og spennende miljø.

www.hive.no www.hive.no

Timeplan

et ter sen iere Karr

Alle studenter må semesterregistrere seg på Studentweb. Det innebærer at du må • Godkjenne utdanningsplanen • Betale studentavgift Utdanningsplanen viser det studieløpet du skal gjennom, og hvilke semestre de ulike emnene går. Fristen for å godkjenne utdanningsplanen 10. september.

Lånekassa

ka r

Semesterregistrering

SIV har ca 450 studentboliger for ulike behov. Om du er singel, samboer eller kanskje har barn har vi studentbolig for deg. Mer informasjon om våre tilbud finner du på www.sivbolig.no. Vi har også to studenthytter som studenter kan leie rimelig i Svarstad og på Norefjell.

ning, og alle

Er du forhindret fra å møte til studiestart, send e-post til hogskoletorget@hive.no for å søke om fravær første studiedag.

Bolig og studenthytter

d ile

Oppmøte

Studentbevis får du på Høgskoletorget etter at du har tatt bilde i HiVes fotoautomat. Semestermerke er nødvendig for at studentbeviset skal være gyldig.

ra v bistand

Det utstedes en faktura for høstsemesteret på kr 600,-. Materialpenger kan komme i tillegg for enkelte studier. Faktura finner du på Studentweb og betalingsfristen er 1. september.

møte

n. se i jo ses bbsøkepro

Studentavgift

Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV) er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Vår virksomhet har som mål å gi deg en enkel, trygg og god studietid. Alle studenter ved HiVe kan benytte seg av våre tilbud og tjenester.

Student-

Studentbevis

g

Du kan også få hjelp på høgskolen til dette under studiestarten. Dersom du nylig har sagt ja til plassen, kan det ta noen dager før du får opprettet konto.

Studentvelferd

ar rie re se n ter et g ir d e

Som ny student må du opprette en studentkonto. Dette bør du gjøre før du møter første dag. Se www.hive.no/konto

Utdanningsplanen bør godkjennes snarest mulig, slik at du får tilgang til rom i Fronter. Der vil mye av kommunikasjonen mellom faglærer og student foregå.

ogs å in di v i d ue ll v e

Registrering

Studentsamskipnaden i Vestfold

7


Studentsamskipnaden i Vestfold

Rett på innsiden av hovedinngangen på høgskolen finner du vår kafé. Her tilbyr vi et variert utvalg av både varme og kalde drikker som du kan nyte i et urbant og trivelig miljø.

Start Studentbarnehage tar vare på barnet ditt mens du studerer. Barnehagen har flotte uteområder og nær beliggenhet til Høgskolen i Vestfold.

Det er viktig for oss at du trives både med dine studier og i rollen som student. Det er mange ting som skjer i livet i perioden man begynner å studere. Ved Høgskolen kan du få personlig veiledning og rådgivning. Vår rådgivningstjeneste er et tilbud til deg som av ulike årsaker rett og slett trenger noen å snakke med. Tjenestene er et samarbeid mellom HiVe og Studentsamskipnaden (SIV) og er gratis for studenter ved HiVe.

Studentidrett

Studenthelse- og rådgivningstjenesten inkluderer følgende tjenester:

Barnehage

Det romslige og innholdsrike studentidrettssenteret holder hus i Idrettsbygget og har en rimelig treningsavgift. Her finner du også en moderne idrettshall, med håndballbane og klatrevegg. På campus finner du også en svømmehall som er åpen for deg som er student eller ansatt. Grip sjansen!

Karrieresenter Karrieresenteret hjelper deg med jobbsøkerprosessen. Vi arrangerer regelmessige jobbsøkerkurs, og tar også for oss kompetansekartlegging og intervjutrening med studenter. Karrieresenteret gir også tilbud om individuell veiledning, og alle våre tjenester er gratis for studentene på Høgskolen i Vestfold.

8

Studenthelse- og rådgivningstjenesten

• Studieforberedende veiledning og kurs for eksempel studieteknikk

Studenthelse- og rådgivningstjenesten har to tilsatte rådgivere som er tilgjengelig for studentsamtaler. Det finnes også en egen ordning for refusjon av dine helseutgifter som du kan lese mer om på våre hjemmesider. Studenthelse- og rådgivningstjenesten holder til i Idrettsbygget på campus. For mer informasjon om våre tjenester se www.hive.no/helse-og-veiledning

Mer informasjon Mer informasjon om vårt tilbud finner du på våre hjemmesider www.studentsamskipnad.no

• Fysisk og psykisk helsetjeneste Profesjonell hjelp for å få orden på personlige forhold eller problemer som virker forstyrrende på konsentrasjonen rundt studiene •

Karrieresenter Samtaler og kurs med fokus på hvordan du skal håndtere og bygge din karriere for videre muligheter i arbeidslivet

Spesiell tilrettelegging Vi ønsker å legge forholdene til rette for alle våre studenter – også for deg med en eller annen form for redusert funksjonsevne. Det er viktig at du melder fra om dine behov så tidlig som mulig, slik at vi kan finne tilrettelagte løsninger så raskt som mulig. Send e-post til tilrettelegging@hive.no

9 av 1 høg 0 vil an skol en t befale il an dre www.hive.no

Kafé

9


Informasjon It-tjenester: Høgskolen benytter Studentweb til eksamensoppmeldinger, karakterer, for oppdatering av adresser etc. I undervisningen benyttes Fronter. Informasjon om dette finnes på internett: www.hive.no/studentliv/it-tjenester-forstudenter/

Sjekkliste :

Takke ja t il st svare Sam udieplassen, ordna opp tak innen 26. juli Bekreft s tudieplas sen snare st mulig Søk studie lån på ww w.lanekas sen.no Aktiver s tudentko nto Møt opp t il studies tart Godkjenn utdannin gsplanen Betal sem esteravgif ten Få laget s tudentbe vis

g,

og

er e est jen t e år ev a ll

atis r gr

o eg

gså individuell v eil ed ni n

Mer informasjon finner du på intranettet som du vil få tilgang til når du har registrert deg som student ved Høgskolen i Vestfold.

d

33 03 10 00

ta r

o

g

v b sta i

nd i

jobb søkepro

ses sen.

g, in riv a k r s e rra s ngtreeng nad g søk det du rer regelmes sige jobbsøker-kurs med CV- o eg med d r e p l e j h t e Karrieresenter V ia

10

og så for oss

postmottak@hive.no

www.hive.no

t ar sek n a t kompe

le

gg in go

g in t e rvjut renin g. Ka

rrier es e n ter et gir

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

11


Veien til oss Bakkenteigen, Raveien 197, Horten

Slik finner du fram til HiVe: Bil: Bruk kartet på nettsidene våre. Tog: Gå av på Skoppum. Tilbud om skyttelbuss til Bakkenteigen morgen og ettermiddag. Se nettsidene for avganger: www.hive.no/transport Buss: Fire - seks busser passerer Bakkenteigen i timen. Vi oppfordrer studenter og ansatte til å ta buss. Sjekk www.vkt.no for rutetider til buss 01 og 02. Fly: Fra Torp kan du ta toget til Skoppum og skyttelbuss til Bakkenteigen.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

33 03 10 00

www.hive.no

postmottak@hive.no

Velkommen til studiestart 2013  

Informasjon om studiestart 2013 ved Høgskolen i Vestfold