Page 1

2010 UUTISET Suomen Hiusyrittäjien jäsentiedote 1/2010 www.hiusyrittajat.fi


Pääkirjoitus:

Yrittäjälle sairasloma voi tulla kalliiksi Yrittäjälle varsinkin pitkäaikainen sairastuminen on ongelmallinen asia. Vaikka sairauspäivistä maksettu päiväraha korvaa yrittäjän toimeentulon, voi poissaolo olla riski yrittäjätoiminnalle. Varsinkin pienissä yrityksissä yrittäjän oma osaaminen ja työ ovat keskeisiä. Asiakkaat ovat hänen henkilökohtaisiaan, joten palvelun ohjaaminen sijaiselle ei aina ole ongelmatonta. Yrittäjä ei saa sairastua eikä ainakaan sairastaa. Tosin yrittäjät ovat kaikkien mittareidenkin mukaan “tervein” työssäkäyvä ryhmä. Syy tähän on mitä ilmeinen, MOTIVAATIO palvella asiakasta, on mukava mennä joka aamu töihin. Ani harva yksinyrittäjä pitää esim. täyden äitiysloman. Mutta toisaalta, kun sairaus todella kaataa, on yksinyrittäjä tosi yksin. Jokaisen meidän tulisi kuunnella omaa sisäistä hälytyskelloa ja ymmärtää painaa jarrua ennen kuin se on myöhäistä. Tämän laman johdattelemina tämäkään kello ei herätä, siirrämme vain herätystä päivä päivältä myöhäisemmäksi. Taantumalla on tapana lamauttaa, mikä johtaa meitä toimimaan vaistonvaraisesti. Ei osata kouluttautua eikä suunnata vapautuvaa energiaa päivän rutiineista kehittävään toimintaan. Tosin, jos kassavirta on tyrehtynyt, kaikki energia suunnataan “tulipalon sammuttamiseen”.

Tulevina toimintavuosina 2010-2011 tulemme panostamaan koulutustoimintaan jäsenistömme hyvinvoinnin parantamiseksi. Itse asiassa ensimmäinen koulutustilaisuus oli jo LAIVASEMINAARISSA tammikuussa, missä maalaistohtori Kiminkinen vapautti omalla leppoisella tavallaan mieliämme monesta solmusta. Uskon, että tästä jäi jotain tuliaisiksi kotiin ja kantaa meitä tämän kevään yli vähän kevyemmin. Kiitos valtakirjasta, jonka teiltä liitokokouksessa sain. Viimeisen kerran, kannan sitä kunnioituksella ja tahtotilani on toimia jäsenten etujen parhaaksi kehittäen toimintaa ja kehittyen myös itse. Meillä kaikilla on hieno ammatti, ollaan siitä ylpeitä ja ollaan ylpeitä myös meidän toimialajärjestöstämme, kukaan muu ei meidän etuja aja kuin meidän oma järjestömme. Tuleva kevät onkin sitten haasteiden aikaa. On TES-neuvottelujen kevät, on ALV-kokeilun viimeinen vuosi, on laajentuneet sunnuntain aukioloajat. Kaikista näistä pyrimme selviämään parhaalla mahdollisella lopputuloksella. Olettehan myös te, hyvät jäsenet, aktiivisia, vastaamalla alv-kyselyihin mahdollisimman täsmällisesti. Kiitos teille aktiivisuudesta! Näin meillä on “kättä pidempää”, kun menemme tulosten kanssa Arkadianmäelle.

Jo ollaankin tilanteessa, mikä ns. syö miestä. Tästä pääsinkin aasinsiltaa käyttäen aiheeseen; täydennyskoulutus. Henkinen valmennus, ennakointi vaaratilanteisiin, reklamaatioihin vastaaminen, sairaan tai vammaisen asiakkaan palveleminen ovat itse opittujen tapojen tai omien reagointien varassa.

Talviterveisin Anneli Kangas Hallituksen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja anneli.kangas@fanletti.fi 040-7484527

Mielikuva näistä kaikista on kovin epämääräinen. Uskon varassa toivotaan, ettei mikään näistä tule minun yrittäjäurallani vastaan.

K

HIUSUUTISET 1/2010 Päätoimittaja: Arja Laurila Julkaisijan osoite: Suomen Hiusyrittäjät ry. Mäkelänkatu 54 A, 00510 Helsinki Puhelin: 09 774 5160 (vaihde) telefax: 09 7745 1616 Sähköposti: toimisto@hiusyrittajat.fi Internet: www.hiusyrittajat.fi Taitto, ulkoasu: Pinni-lehti/Mikko Kuivalainen Paino: Printall AS

A N S -2-

I

MOVING HAIR Ad Peters, Holland Curls are back in Town - Kiharat ovat palanneet kaupunkiin www.adpeters.nl Hair: Ad & Jan Peters Make Up: Jani Danilakis Photo: Paul Ramon Styling: Jan Peters Products: L ’Oréal Professionel

TÄMÄN HIUSUUTISET-LEHDEN MATERIAALIN KOPIOINTI ILMAN ERI LUPAA OIKEUKSIEN HALTIJALTA ON KIELLETTY.


TTY.

HIUSUUTISET 1/2010 ENSIMMÄISIÄ TULOKSIA ALV-KYSELYSTÄ Aivan viime vuoden lopulla toteutettiin arvonlisäveron alennuskokeiluun liittyvä kysely, josta tässä vaiheessa on saatavilla vain alustavia tuloksia. Kun kyselyyn oli mahdollista vastata nettikyselyn vaihtoehtona myös paperisella kyselykaavakkeella, kestää jonkin aikaa ennen kuin vastaukset on syötetty koneelle ja muunnettu numerotiedoiksi. Kaikkiaan vastauksia saatiin luotettavaan tilastointiin tarvittava määrä, yhteensä 533 kappaletta, tosin kaikki eivät vastanneet jokaiseen ky-

symykseen. Vastaajista 468 oli jäseniä ja 65 ei-jäseniä, joilla oli mahdollisuus vastata netin kautta. Paperilla kaavakkeen palautti 299 vastaajaa ja netissä vastauksensa antoi 234. Ehkäpä kyselyn kaikkein mielenkiintoisin kohta koski hintojen muutoksia arvonlisäveron alennuskokeilun alkaessa 1.1.2007 ja sitä, tuovatko vastaukset näkyviin olennaisia eroja jäsenten / ei-jäsenten välillä. Jäsenistä ALV-alennusta palveluhintoihin siirsi 73 % ja hinnat säilyivät ennallaan 22 % yrityksistä. Ei-jäsenistä ALV-

alennusta palveluhintoihin siirsi 51 % ja hinnat säilyivät ennallaan 47 % ei-jäsenen liikkeissä. Kaikista vastaajista 1 % ilmoitti nostaneensa hintoja ja 5 % oli perustanut liikkeensä vasta kokeilun aikana. Laajemmin kyselyn tuloksiin palataan kevään aikana, kunhan tarkempaa analyysiä vastauksista valmistuu. Mm. kokeilun vaikutukset alan työllisyyteen ja yritysten investointeihin vaativat vielä tarkempaa analysointia.

ALV -kyselyn arvonnassa kahden hengen risteilyn Hiusyrittäjien Tammiristeilylle 2010 voitti Teija Penttilä Forssasta. Onnittelut!

Kelan järjestämä ASLAK -kurssi parturikampaajille

Talvinen tervehdys Kunnonpaikasta! Kunnonpaikassa alkavat Kelan järjestämät parturikampaajien ASLAK -kurssit. Maaliskuussa alkavalla kurssilla on vielä muutamia paikkoja vapaana. Pikaisesti toimimalla siihen ehtii vielä hakeutua. *Aloitusjakso 1. - 5.3.2010 (Kokonaispituus 21 vrk) *Kelan kurssinumero 37304 ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämässä mukanaoleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. ASLAK -kurssit ovat ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta. Kurssi on neliosainen ja jaksot ajoittuvat noin vuoden ajalle. Kurssi sisältää monipuolista ryhmässä tapahtuvaa henkisen hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja fyysisen kunnon huolehtimisen ohjausta ja harjoittelua sekä tukea ja kannustusta kuntoutujan oman kuntoutumisprosessin toteuttamiseen. Lisätiedot: Oman asuinalueesi Kelan toimisto tai Kunnonpaikassa osastosihteeri Helena Laukkanen p. 017 476 476, helena.laukkanen@kunnonpaikka.com www.kunnonpaikka.com

-3-


50 vuotta sitten Selvänäkijäkö parturityön arvostelutuomarina Allekirjoittanut on kiinnostunut parturintyöstä siinä määrin, että seuraa melkeinpä kaikkia alan kilpailuja niin koti- kuin ulkomaillakin. Viime kansallisissa kilpailuissa, joissa valittiin edustajat sekä Euroopan- että Pohjoismaisiin kilpailuihin, kiintyi huomioni siihen, etteivät arvostelutuomarit tarkastaneet malleja ennen kilpailuja. Kiinnostukseni asiaan oli niin suuri, että arvostelun päätyttyä tiedustelin eräältä arvostelutuomarilta tuottiko hänelle mitään haittaa se, ettei alustavaa tarkastusta suoritettu etukäteen. Lisäksi mainitsin, että eiköhän sentään olisi helpompi ja jollakin tavoin turvallisempi arvostella,

jos saisi tutkia mallien hiukset ennen kilpailuja ja eikö nyt ole olemassa sellainen mahdollisuus, että joku eteensä katsova hankkii itselleen huomattavan etumatkan suorittamalla eräitä “valmisteluja”, kuten esim. hiusten ohennusta ja päältä tasausta. Vastaukseksi sain: “Niin. kyllähän meidän aikomuksemme olikin suorittaa ennakkotarkastus, mutta eräs arvostelutuomarin tehtävissä kunnostautunut henkilö oli ollut sitä mieltä, että katsomalla tuolin alle voi helposti todeta, millainen malli on ollut ennen kilpailua.” Ilmeisesti arvostelutuomarilla on ollut selvännäkijän lahjat. Milanossa seurasin myös arvostelutuomarien työskentelyä. Siellä ei oltu vielä päästy mei-

dän tasollemme. Oikein minua huvitti kun he käyttivät entistä tapaa pöyhien ja kampaillen ja huomatessaan toimitetun ohennuksen tai päältätasauksen he leikkasivat päältä tupsun pakottaen näin kilpailijan tekemään tämän työosuuden uudestaan. Vaikka suomalaiset parturit eivät päässeetkään kärkitiloille, oli mieleni hyvä siitä, että arvostelutuomarit meillä ovat huomattavasti edellä ulkolaisia arvostelutuomareita. Parturi maaseudulta. Kansainvälisten kilpailujen sääntöjen mukaan arvostelutuomarilautakunnan on tarkastettava mallien hiukset ennen kilpailuja. (Kähertäjä n:o 1-2/1960)

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU Markkinaoikeus antoi päätöksensä 22.12.2009 koskien Suomen Hiusyrittäjät ry:n vuosina 2000 - 2006 julkaisemia lehdistö- ja jäsentiedotteita, joissa tiedotettiin alan palkkaratkaisuista, palkkojen korotuksista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista palveluhintoihin. Kilpailuvirasto katsoi keväällä 2006, että tiedotteilla rikotaan kilpailunrajoituksista annetun lain 6 §:ä ajanjaksolla 3.4.2000 - 30.4.2004 ja kilpailunrajoituslain 4 §:ä ajanjaksolla 1.5.2004 - 2006, ja käynnisti tutkinnan. Kilpailuvirasto totesi monien selvitysten ja vastineiden jälkeen, että rikkomus on tapahtunut ja vaati 27.8.2007 esityksessään markkinaoikeutta määräämään Suomen Hiusyrittäjät ry:lle 33.000 euron seuraamusmaksun. Markkinaoikeus taipui täysin samalle kannalle Kilpailuviraston kanssa ja määräsi Suomen Hiusyrittäjät ry:n maksamaan kilpailunrikkomusmaksun vaaditun suuruisena. Tämä siitä huolimatta, että markkinaoikeus päätöksessään toteaa mm. seuraavaa: “Kilpailuvirasto ei ole toisaalta esittänyt asiassa luotettavaksi katsottavaa selvitystä Suomen Hiusyrittäjät ry:n lainvastaisen menettelyn tosiasiallisista vaikutuksista kilpailulle tai ylipäätään hintasuositusten noudattamisesta. Se ei myöskään ole esittänyt erityistä selvitystä väittämästään kilpailunrajoituksesta toimialalle koituneesta hyödystä.” Haimme luonnollisesti muutosta tähän epäoikeudenmukaiseen päätökseen ja teimme valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

-4-


HIUSUUTISET 1/2010 SUORAMARKKINOINTI JA TIETOSUOJA Yhä laajemmin yritysten käyttöön otetut sähköiset viestimet, niillä toteutettu suoramarkkinointi ja asiakassuhteiden hoito edellyttävät, paitsi hienovaraisuutta, myös tietosuojalain määräysten tuntemista. Yksityishenkilöille suunnatut sähköiset markkinointiviestit edellyttävät lähes poikkeuksetta henkilön ennakkosuostumusta. Vaaditusta ennakkosuostumuksesta voi poiketa vain tietosuojalaissa säädetyin edellytyksin, jos suoramarkkinointikampanja suunnataan yritykseen asiakassuhteessa oleville kuluttajille. Sähköistä suoramarkkinointia ei saa käyttää ns. uusasiakashankinnassa ilman vastaanottajana olevan yksityishenkilön ennakkosuostumusta. Lain mukaan sähköpostilla ja tekstiviesteillä toteutetut mainoskampanjat ovat sähköistä suoramarkkinointia. Kirjeen tai puhelinsoiton avulla toteutettavaa suoramarkkinointia, mainontaa sekä myös uusasiakashankintaa saa harjoittaa, jollei henkilö ole sitä kieltänyt. Henkilötietolaissa säädetään kuluttajille oikeus kieltää yrityksiä käyttämästä henkilötietojaan suoramainontaan tai etämyyntiin. Käytännössä asiakasrekisterin / -kortiston henkilötietoja ei tulisi ilman lupaa käyttää minkäänlaiseen mainontaan. Mikäli yrityksen hius- ja kauneudenhoitopalveluita tai tuotteita / tarjouksia on tapana toistuvasti markkinoida sähköisesti, tulee uusille asiakkaille aina kertoa, että hänen tietojaan tullaan käyttämään markkinointiviestintään, jollei hän kiellä yhteystietojensa käyttöä. Jos asiakas kieltää tietojensa käytön, kieltoa on ehdottomasti noudatettava. Markkinointi- ja mainoskirjeissä on aina ilmoitettava, mistä lähteestä yhteystiedot on saatu, eli henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjän nimi ja tämän yhteystiedot. Eri asia on hyvään palveluun kuuluva sähköinen asiakasviestintä, jolloin esimerkiksi tekstiviestillä muistutetaan asiakasta hänelle varatusta palveluajasta tai sähköpostilla vaikkapa palveluaikataulun viiveestä / ajan siirrosta. Tällaiseen asiakasviestintään ei varsinaisesti tarvitse pyytää lupaa, mutta siitä on silti hyvä kertoa asiakkaalle ennakolta, jotta jälkeenpäin ei syntyisi viestinnän laadusta näkemyseroja. Asiakas voi myös halutessaan kieltäytyä viesteistä. Suoramarkkinointia koskevaa ohjausmateriaalia ja tietosuojavaltuutetun kannanottoja löytyy osoitteesta www. tietosuoja.fi

OIKEUS OSITTAISEEN HOITORAHAAN LAAJENI Tämän vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos suo myös yrittäjille mahdollisuuden hakea osittaista hoitorahaa. Osittaiseen hoitorahaan on oikeutettu lapsen vanhempi tai muu huoltaja, joka toimii yrittäjänä ja jolla on yrittäjien eläkelain mukainen YEL-vakuutus. Osittaisen hoitorahan määrä vuonna 2010 on 90 euroa kuukaudessa. Osittaisen hoitorahan saaminen edellyttää, että

!

yrittäjävanhemman keskimääräinen viikkotyöaika on enintään 30 tuntia. Lapsen hoidon vuoksi lyhennetystä viikkotyöajasta yrittäjän on annettava luotettava selvitys hakiessaan osittaista hoitorahaa. Oikeus hakea osittaista hoitorahaa on yrittäjällä jonka: lapsi on alle kolmivuotias tai lapsi käy peruskoulun ensimmäistä tai toista lukuvuotta tai lapsi osallistuu esiopetukseen oppivelvollisuuskoulun

aloittamista edeltävänä lukuvuotena tai lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Osittaista hoitorahaa ei makseta päällekkäin kotihoidon tuen kanssa. Sen sijaan lapsen oleminen kunnallisessa päivähoidossa ei ole este osittaisen hoitorahan saamiselle, jos muut edellytykset täyttyvät. Osittaista hoitorahaa on voinut hakea Kelalta 1.1.2010 alkaen.

Jokainen Suomen Hiusyrittäjien jäsenliike löytyy www.hiusyrittajat.fi -sivujen kuluttajille tarkoitetusta jäsenliikehakukoneesta. Muistathan ilmoittaa yrityksesi erikoispalveluista, nettisivuista ja kaikista yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista liiton toimistoon (09) 7745160.

-5-


KORTTIMAKSUJEN HAASTEET YRITTÄJILLE Vuoden 2008 alusta alkoi koko Euroopassa siirtyminen yhteiseen euromaksualueeseen, Single Euro Payments Area, josta yleiskielessä käytetään lyhennettä SEPA. Siirtymäaika kestää vuoden 2010 loppuun, jolloin kaikkien käytössä olevien maksukorttien pitäisi olla sirukortteja. Sitä mukaa kun pankkikortit vanhentuvat, pankit vaihtavat maksukortit sirullisiin debit - kredit kortteihin, joiden etuna on se, että sama kortti käy maksuvälineenä kaikissa 27:ssä EU-maassa sekä ETA-maissa (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). Sirullista korttia pidetään myös turvallisempana kuin magneettinauhallista pankkikorttia. Toistaiseksi EU:n korttidirektiivin turvallisuussäännökset täysin täyttäviä maksukortteja tarjoavat markkinoilla olevista operaattoreista vain Visa ja Mastercard. Suomalaiset pankit ovatkin tehneet sopimuksia edellä mainittujen kanssa, mutta siten, että maksuliikenne kulkee keskitetysti Luottokunnan kautta. Koko maksuliikenteen, myös pankkikorttimaksujen, siirtyminen Luottokunnan hoitoon on merkinnyt huomattavia viiveitä maksujen siirroissa yritysten tileille. Luottokunnan nykyisen käytännön mukaan rahan pitäisi siirtyä yrityksen tilille viikossa (pienessä yrityksessä tämäkin on pitkä aika). Käytäntö on kuiten-

kin osoittanut, että 10 - 14 päivää on sangen yleinen tilille siirtymisaika. Tähän ongelmaan on puututtu monien eri tahojen toimesta, ja Luottokunnan hallitus on päättänyt tiivistää maksujen “läpimenoajan” kahteen pankkipäivään maaliskuun alusta alkaen, eli tämän ongelman pitäisi poistua. Toinen ongelma on SEPA -maksukorteista yritykselle tulevat kustannukset. Pankkikorteista yritykselle aiheutuneet kustannukset ovat olleet 0 - 5 senttiä, pankista riippuen. Debit - kredit korttia käytettäessä maksu on noin 0,30 % kassakuitin loppusummasta ja lisäksi Luottokunta veloittaa vielä 2 - 3 senttiä. Käytännössä yritykselle aiheutuvat kustannukset näin ollen moninkertaistuvat aiempaan verrattuna. Esillä on jo julkisuudessakin ollut, että jatkossa yritykset voisivat periä asiakkailta kortin käytöstä aiheutuvat todelliset kustannukset ja asiakas saisi kassalla valita maksutavan, esim. pankkikortti halvin, Diners ja Amex kalleimmat. Todellisiin kustannuksiin perustuva hinnoittelu edellyttäisi kassan viereen sijoitettavaa maksutapahinnastoa, josta asiakas valintansa tekisi. Kassakuitissa kortin käytöstä peritty maksu näkyisi erillisenä sum-

mana arvonlisäveron tapaan. Uusi maksupalvelulakiehdotus on vasta eduskuntakäsittelyssä, eikä sen tulevasta sisällöstä ole tarkempaa tietoa. Tavoitteena on, että laki astuisi voimaan ensi toukokuussa, mutta kun pankkien, luottokorttiyhtiöiden ja kaupan väliset neuvottelut eri maksutapojen hinnoista ovat vielä käymättä, voi tavoiteaikataulu osoittautua liian haasteelliseksi. Lisää kustannuksia yrityksille aiheutuu maksupäätelaitteiden / kassajärjestelmien uusimisesta tai vähintään laitteiden päivittämisestä sirukortteja lukeviksi. “Hengenhätää” laitehankintoihin ei vielä ole, jos olemassa olevat toimivat hyvin, koska maksukortteihin liittyvistä ongelmista hyvin moni kohta on edelleen avoin. Pankitkaan eivät ole suoraan ilmoittaneet, koska kotimaisista pankkikorteista kokonaan luovutaan. Myös Kilpailuvirasto on ryhtynyt tutkimaan maksukorttien hinnoittelun asianmukaisuutta, lisäksi vastaavia tutkimuksia tehdään muissakin EU -maissa. Belgian kilpailuvirasto esim. pakotti omalla päätöksellään pankit ylläpitämään edullista, kansallista pankkikorttijärjestelmää, kunnes tilalle kehitetään uusi yhtä kustannustehokas ratkaisu.

Muistathan että

www.hiusyrittajat.fi -sivusto aukeaa laajempana, kun kirjaudut omilla tiedoillasi. Saat kaikki jäsenyysmuotosi suomat palvelut esiin vain kirjautumalla. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasanasi on oletusarvoisesti rekisterissä oleva postinumerosi. Muistathan myös, että käyttöoikeudet ovat henkilökohtaiset - vain Sinulle tarkoitetut. Älä siis jaa tunnuksiasi kenellekään muulle.

-6-


HIUSUUTISET 1/2010

Hair: Moving Hair, Beatrice Make Up: Zuzana Machalova Products: Goldwell Colour: Beatrice Photo: Bernd Nicolaisen

Kokoelmamme on 70-luku vaikutteinen päivitettynä tähän päivään. Kauniit, terveet hiukset, jotka on muotoiltu kiharrusraudoilla ja pehmeillä kihartimilla pehmeiksi käyttökelpoisiksi kiharoiksi.

Hair: Moving Hair, Beatrice Make Up: Zuzana Machalova Products: Goldwell Colour: Beatrice Photo: Bernd Nicolaisen

Moving Hair Inspiring Pair www.movinghair.com Hair: Moving Hair, Davide, Make Up: Zuzana Machalova, Products: -Goldwell, 7 - Colour: Beatrice, Photo: Bernd Nicolaisen


HIUSALAN KOULUTUSKESKUS / PIVOT POINT - erinomainen tie parturi-kampaajan ammattiin Suomen Hiusyrittäjien ylläpitämä kannatusyhdistyspohjainen Hiusalan Koulutuskeskus / Pivot Point on toiminut Pivot Point International Inc:n jäsenkouluna Suomessa jo vuodesta 1991. Pivot Point on maailmanlaajuinen organisaatio, joka on omistautunut kehittämään ja tarjoamaan innovatiivista ja korkeatasoista koulutusta. Siihen kuuluu yli 2000 jäsenkoulua 79 maassa. Suomessa Pivot Pointin peruskurssi kestä 13 kk ja päättyy kaksipäiväiseen tutkintoon. Tutkinnon suorittaneet rinnastetaan työehtosopimuksessa parturi-kampaajan perustutkinnon suorittaneisiin.

Pivot Point-koulutuksen saaneilla on riittävät perustiedot ja -taidot työskennellä itsenäisesti ja he suhtautuvat työhönsä yrittäjämäisesti. Tutkinnon suorittaneista on monista tullut muodin vaikuttajia, he luovat uraa kouluttajina ja lavaartisteina, joistakin on tullut hyvin menestyviä yrittäjiä. Verkostomme avulla monet ovat päässeet ulkomaille hankkimaan kansainvälistä osaamista ja monikulttuurisia asiakaspalvelutaitoja. Muutamat tutkinnon suorittaneet ovat luoneet itselleen kansainvälisen uran. Pivot Pointista valmistuu

ammatistaan ylpeitä, ammattiaan ja asiakkaitaan arvostavia, taitavia osaajia. Lisää tietoa sivuiltamme www. hiusyrittajat.fi/pivotpoint Mikäli Sinulta kysytään alan koulutuksesta, tunnet alalle soveltuvia henkilöitä tai haluat kouluttaa yritykseesi taitavan työntekijän, muistathan suositella omaa kouluasi. Seuraava peruskurssi alkaa 30.08.2010.

TAPAHTUMAKALENTERI Kotimaa 04.01.-05.02.2010 23.-24.01.2010 13.-14.03.2010 27.-29.04.2010 22.05.2010 26.09.2010 22.-24.10.2010 2011

Ulkomailla Pivot Point -kampaustekniikan kurssi; Helsinki Hiusyrittäjien tammiristeily; Helsinki-Tallinna-Helsinki Helsinki Hair Open; Helsinki Taitaja 2010; Oulu Kädentaito-osaamisen juhla; Lahti Liittokokous; Hämeenlinna Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät; Turku Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät; Seinäjoki

Katso myös Tapahtumakalenteri www.hiusyrittajat.fi -sivujen Ajankohtaista osiossa, jota päivitetään jatkuvasti. Sieltä löydät suorat linkit tapahtumien omille internetsivuille.

-8-

06.02.2010 28.02.-01.03.2010 07.-08.03.2010 07.-08.03.2010 20.-21.03.2010 26.-28.03.2010 27.-29.03.2010 27.-29.03.2010 16.-19.04.2010 16.-18.10.2010 06.-10.11 2010 06.-08.11.2010 13.-15.08.2011

Norjan mestaruuskilpailut; Oslo, Norja OMC:n Euroopanmestaruuskilpailut; Moskova, Venäjä Austrian Hair Congress; Linz, Itävalta OMC Asia Cup Open; Sri Lanka Elmia Inspiration; Jönköping, Ruotsi Beauty International; Düsseldorf, Saksa Top Hair International; Düsseldorf, Saksa America’s Beauty Show; Chicago, Yhdysvallat Cosmoprof-messut; Bologna, Italia Salon International; Lontoo, Iso-Britannia Suomen Hiusyrittäjien matka MM-kilpailuihin; Pariisi, Ranska Maailmanmestaruuskilpailut; Pariisi, Ranska OMC Uruguay Cup Open; Montevideo, Uruguay

Kinnunen

Hiusuutiset 1/2010  

Hiusuutiset on 6 kertaa vuodessa ilmestyvä Suomen Hiusyrittäjien jäsenlehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you