Page 1


bilduAltsasu

Agurra

Hemen gatoz indarberrituta, gogotsu eta kementsu. Independentista eta ezkertiarrok biltzen hasiak gara, Euskal Herriko bazterrak harrotu eta dagokigun tokia hartzeko. Gure indarrak bildu aurrera jotzeko, askatasunean oinarritutako bakea eta gure herriari dagozkion eskubideak lortzeko, gure buruaren jabe izateko eta libre etorkizuna erabakitzeko. Gizon-emakumeon arteko harreman parekideak, inguru osasuntsu, garapen orekatu, aberastasunen banaketa, langileon eskubideak, euskaraz bizitzea, autogestioa, zerbitzu publiko eta kalitatezkoak, gaztedi askea, nekazari eta abeltzaintza sendoa, gure kultura izaeraren garapena, adierazpen askatasuna, eskubide zibil eta politiko osoak, etab. defendatu nahi ditugulako aurkezten gara zuen aurrean, herrian. Sakanako herrietan aurkeztu gara, tokian tokiko egitasmo zerrendarekin. Baina badira zenbait gai bailara osoari modu antzekoan eragiten diotenak: oinarrizko zerbitzuak edo gizarte zerbitzuak, zaborrak, euskara, migrazioa, egoera sozioekonomikoa... Momentu honetan, azken gai hau iruditu zaigu urgentziaz ukitu beharrekoa dela Saknandarron etorkizuna bermatzeko, bertan bizi eta lan egin nahi dugulako, duintasunez! Beraz, herriz herri aurkeztuko ditugun programen sarreran egungo egorea beltzetik argitasun pixka bat ekarri nahi dizuegu, hurrengo urteetarako plan bat proposatu nahi dizuegu, udal, mankomunitate, giza eragile, sindikatu, enpresari eta abarrekin batera lantzeko. Indarrak bildu eta etorkizuna ziurtatzeko. Gai horiek guztiak zuen bozkek ematen diguten indarraren arabera lantzeko aukera izanen dugu, beti ere parte-hartze zabala lehenetsiz, udaletxe, mankomunitate eta batzordeak irekiz. Gainera, gure jarrera herri kontsulta zuzen eta erabakiorren aldekoa da, dudarik gabe, lau urtetik behineko bozketetara mugatu gabe. Gure programarekin hasi baino lehen, pare bat kontu. Urteetan esparru ezberdinetan lanean diharduzuen sakandar guztioi zorionak eta animoak, eguneroko lan ixilak ekartzen baitu bere fruitua. Gozatu eta segi lanean indarberrituz eta ingurukoak bilduz, ilusioa zabalduz. Eta noski, etxe eta herrietan falta zaizkigun sakandar zintzoei besarkada estu bat. Eutsi goiari lagunak!


Agurra

bilduAltsasu

Ya llegamos y vamos a impregnar de color todos los rincones de Sakana y de tu pueblo. Somos independentistas y de izquierdas sin ninguna duda. Ha llegado la hora de ir conquistando el lugar que nos corresponde y para ello estamos aunando fuerzas que hasta ahora han ido dispersas como el grano al viento. Creemos que la paz basada en la libertad es la duradera, los derechos de Euskal Herria y el derecho a decidir nuestro futuro, irrenunciables. La igualdad entre sexos, el medio ambiente saludable, el desarrollo sostenible, distribuir la riqueza, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, poder vivir en euskera, la autogestión, los servicios públicos de calidad, la juventud libre, la agricultura y ganadería fuertes, el desarrollar nuestra cultura y forma de ser, la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos son parte de la base de nuestro ideario político, nuestro norte. Nos presentamos en los pueblos de Sakana con programas y propuestas específicas, pero creemos que hay temas comunes de todo el valle que nos afectan más o menos de forma parecida: servicios sociales, euskera, basuras, migración, situación socio-económica... En este momento creemos que éste último tema tiene una especial urgencia si queremos garantizar el futuro de la ciudadanía, pues ¡queremos vivir y trabajar en Sakana con dignidad! Por ello, en todos los programas de los pueblos el primer tema será una propuesta para poder empezar a salir de este agujero en el que nos ha metido el sistema capitalista, en el que tienen un papel fundamental los ayuntamientos, Mankomunidad, movimientos sociales, sindicatos y el empresariado, entre otros, para poder aunar fuerzas y abrir un futuro para Sakana. Todos los temas a trabajar en los siguientes años los trabajaremos gracias a la fuerza de vuestros votos, pero sobre todo, garantizando, por nuestra parte, una dinámica abierta y participativa en los ayuntamientos y Mankomunidad, así como en sus comisiones. Incluso utilizando mecanismos de consulta directa y vinculante para temas que atañen a la ciudadanía, sin limitarnos a las consultas de cada cuatro años. Antes de empezar con nuestro programa un par de cosas. Por un lado, felicitar y dar ánimos a todas y todos que día a día trabajáis desinteresadamente para asegurar un futuro a nuestro pueblo en cualquiera de sus ámbitos, ese trabajo da sus frutos, tarde o temprano. Seguir así para disfrutar y contagiar a vuestro entorno esa ilusión, pues la activación social es la única garantía para conseguir que la voz del pueblo se haga oír y se respete. Y por otro lado, animar a todos y todas las sakandarras que, en contra de su voluntad, faltan de casa y de sus pueblos. ¡Un fuerte abrazo y ánimo, nos vemos!


bilduAltsasu

Sakanan bizi eta lan, duintasunez. Krisiari aurre egin eta etorkizuna irabazi! Krisiak eragin handia izan du eskualdean, langabezia kopurua bikoiztu egin du. Krisia sakona eta denboran hedatuko da. Horren ondorioz, langabezi prestazioak amaitzear daude. Gainera, langabezia subsidioa murriztu denez eta oinarrizko zerbitzuak murrizketak ezagutzen ari direnez, familia eta pertsona ugari baliabiderik gabe geratzen ari da. Enpresak itxi egin dira, horrek etorkizunera begira lanpostuak eta balioa sortzeko ahalmena gutxitu egiten du. Bailarako egitura industriala metalurgia eta autogintzarekin erabat erlazionatua dago. Horiek sektore helduak dira; eskari egonkortu eta maila teknologiko ertain-baxuko sektoreak, alegia. Jadanik jarduera horiek berregituratze prozesu sakonean murgilduta daude, kasu ugaritan bertako fabriken itxiera dakarrena. Bailara hiru parke naturalen artean (Aralar, Urbasa-Andia eta Aitzkorri-Aratz) kokatzen da, eta horrek turismorako aukera nabarmenak irekitzen ditu, oraindik orain bere potentzialtasunean aktibatuta ez daudenak. Horretaz gain, gure bailaren ingurunea degradatu eta bailara bera desbalorizatu dezaketen mehatxuak ikusten ditugu. Hor daude, Zangituko poligono erraldoiaren egitasmoa, Cementos Portland-en zaborrak erretzeko proiektua, AHT edota Tentsio Altuko korridorea. Azpimarratzekoa da Cementos Portland eta Tentsio Altuko egitasmoek biztanleriaren osasunean daukaten eragina, gure aire, ur eta lurrak kutsatuz, gure bailarako garapen ekonomikoan eta ingurugiroan duten eragin kaltegarriaz gain. Bestalde, garapen ekonomikorako tresnak eskema bertikal batean antolatuta daude, erdigunea Iru単ean dutenak (Nafar Gobernua, Cederna, etab.) nahiz eta haien zeregina bailarako eskaerei erantzuna ematea den.

Nafar Gobernuak, zehazki, ez du izan bailara hau suspertzeko asmo berezirik, eta bertan kokatu nahi zituen enpresa batzuk Nafarroako beste eskualde batzuetara bideratu izan ditu. Faltan somatzen dira alde batetik, eskualdeko ahots bateratua, interlokutore bakarra, interpelazio ahalmen handiagoa izango duena. Eta bestetik, udal guztien artean elkarlana eta sinergiak bilatuz, garapen ekonomikora bideratuko den tresna propioa, bailaratik sortua eta bailararen mesedetan. Nabarmentzekoa da udal batzuek arlo horretan bidea egin dutela eta emaitza onak jaso dituztela. Esperientzia horietatik abiatuta, arrakasta hobea lortu daiteke bailara mailan. Nafar Gobernutik Lurralde Antolaketarako Planak finkatu dira eta horien bitartez Sakanako garapen eredu zehatza ezarri nahi dute. Eredu horren arabera, bilakaera ekono-


mikoa hiru gunetan zentralizatu nahi da: Irurtzun, Altsasu eta Lakuntza-Arbizu-EtxarriAranatz. Gainera, 5.000 biztanletik gorako herriak indartu nahi direnez, zerbitzu publikoak Altsasun zentralizatzera jo nahi da, horrek dakartzan doikuntza eta murrizketekin, beti ere herri txikien eta bailara barneko orekaren kaltetan. Horrek guztiak etorkizun beltza marrazten du, baina aurre egiteko potentzialtasuna ere ikusten dugu.

Helburua Helburua honakoa litzateke: Sakanako biztanleriari ongizatea era iraunkorrean eskainiko lioken eredu ekonomikoa eta soziala eraikitzea eskualdean. Horretarako, bailararen ondare naturala, paisajistikoa, humanoa, produktiboa, soziala eta kulturalean oinarrituz eta horiek bultzatuz, indartuz eta balorizatuz, garapen endogeno eta lokaleko estrategia abian jarri behar da. Tokiko aktoreek lan horren ardura nagusia bere gain hartuko dute eta gainerako instituzio eta eragileekin elkarlanean arituko dira.

Estrategia: Sakanatik Sakanara Garapen endogenoak lurralde edo herri bakoitzeko garapen iraunkorra sustatzea du helburu. Eskualde horrek dituen garapenerako tresna eta indar guztien gainean eragitea da bidea, tresna zein indar horien arteko sinergia edo efektu positibo partekatuak sortu eta hobetzeko asmoz. Bailarak duen ondarea errespetatu eta balorizatu egin behar da, ikuspegi iraunkorrarekin. Bailaran zentraturiko (bai diseinuan, bai plangintzan, bai kudeaketan, bai kontrolean) garapen ereduak sortzen duen balio erantsia eta soberakina bailaran berriz ere inbertitzea ezinbestekoa da, garai berrietara egokitzeko ezinbestekoa den eraldakuntza jarraitua bermatzearren. Dimentsio

ekonomikoaz

gain, garapenaren iraunkortasun sozial, kultural eta ingurugirokoari eragiten dieten elementu esanguratsuak barneratu behar dira. Helburua ez baita enpresen produktibitatea eta lehiakortasunean aurreratzea soilik, baizik eta gizartearen arazoa konpondu eta ongizatea hobetzea batez ere. Norabide horretan, egitasmoen eta proposamenen motorea izango den eta bailararen ahotsa, arduradun eta interlokutorea izango den tresna ezinbestekoa da. Garrantzitsua da tresna horrek bailara guztia ordezkatzea, udalerri bakoitza bere kabuz joanik emaitzak kaskarragoak izango direlako bailararen ikuspegitik. Tresna hori Eskualdeko Garapen Agentzia edo Partzuergoa izan daiteke. 2003-2007ko legealdian ideia hori lantzen hasi zen mankomunitatea, baina azken legealdi honetan baztertuta egon da oraingo kudeatzaileek horrela erabakita. Garapen Agentziak epe laburrean martxan jarri beharreko egitasmoez gain, lehen unetik Sakanako Garapenerako Plan Estrategikoa 2012-2022 diseinatzeko prozesua abiatuko beharko luke. Plan horrek bailarak duen egitura produktiboaren transformazioa nola egin zehaztu beharko luke.


¡Vivir y trabajar en Sakana, con dignidad! Vamos a construir un futuro. bilduAltsasu Diagnóstico de la situación

niente de los países emergentes.

La crisis ha tenido un fuerte impacto en nuestro valle donde el número de parados y paradas se ha doblado en los últimos meses. Lo peor es que esta crisis será profunda y de larga duración. Y como consecuencia de ello las prestaciones por desempleo están a punto de terminarse. Teniendo en cuenta que el subsidio por desempleo está siendo recortado, una parte importante de ciudadanos-as de Sakana están ya inmersos en una situación crítica.

Por otro lado, Sakana está situada entre tres parques naturales (Aralar, UrbasaAndia y Aitzkorri-Aratz) y ello abre grandes posibilidades al turismo, potencial que a día de hoy apenas se ha activado. Aún así, en esta línea de trabajo existen grandes amenazas que pueden degradar el entorno del valle y desvalorizarlo. Están sobre la mesa el proyecto de macropolígono en Zangitu, el proyecto de incinerar residuos urbanos e industriales en Cementos Portland, el proyecto del TAV y el del corredor de Alta Tensión. Debemos denunciar el efecto negativo que tienen sobre el desarrollo económico y ambiental del valle, pero lo que no podemos olvidar ni dejar de subrayar es el impacto negativo que sobre la salud de la ciudadanía de la zona tienen especialmente los proyectos de Cementos Portland y el del corredor de Alta Tensión, con la contaminación del aire, aguas y tierra que suponen estos dos proyectos.

Por un lado, hemos visto dolorosamente cómo algunas empresas del valle han cerrado dificultando la posibilidad de crear puestos de trabajo y riqueza en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que la estructura industrial del valle está vinculada a la metalurgia y la automoción. Sectores que se consideran ya maduros y tienen una demanda estabilizada pero con un nivel tecnológico medio-bajo, es decir, son sectores amenazados por la competencia prove-

Además de todo lo anterior, las herramientas para el desarrollo económico están organizadas en un sistema vertical en el que los centros de decisión están en Iruñea (Gobierno de Navarra, Cederna...). El Gobierno de Navarra, especialmente, no tiene ningún interés en activar este valle, y de hecho, ha orientado inversiones hacia otros valles de Navarra a empresas que se querían afincar en Sakana. Por otro lado, se echa en falta una voz unificada que represente al valle, y una herramienta propia que busque el desarrollo económico mediante el trabajo en común de todos los ayuntamientos; una herramienta surgida en el valle y para el valle. Cabe recordar las dinámicas


pueblo. El camino es incidir en las herramientas y en las fuerzas/potencialidades que Sakana tiene para crear y mejorar efectos positivos para el valle. La idea principal es que el desarrollo sea desde el valle y para el valle, identificando los recursos y las fuerzas del valle, identificando las oportunidades y llevando adelante proyectos que se creen, se gestionen y se controlen aquí mismo.

positivas puestas en marcha por parte de algunos ayuntamientos, experiencias que se pueden optimizar si se ponen en marcha a nivel de toda Sakana. El Gobierno de Navarra ha fijado los Planes de Organización Territorial y a través de estos quiere imponer un tipo de desarrollo concreto para Sakana. Según este modelo el desarrollo económico se quiere centralizar en tres focos: Irurzun, Alsasua y Lakuntza-ArbizuEtxarri Aranatz. Además, se quieren reforzar los pueblos de más de 5000 habitantes, en nuestro caso centralizando los servicios públicos en Alsasua, con las reducciones que supone y en detrimento de los pueblos pequeños y el equilibrio del valle. Todo esto nos pinta un futuro negro, pero existen potencialidades para hacerle frente a la crisis y construir un futuro mejor. Objetivo Poner en marcha una estrategia de desarrollo del valle basándonos en el patrimonio natural, paisajístico, humano, productivo, social y cultural de Sakana, que nos lleve a un sistema económico que garantice bienestar social a la población de manera continuada . Hay que impulsar todo ese potencial, hay que reforzarlo y valorizarlo y poner en marcha un desarrollo en el que muchos y diferentes protagonistas trabajarán junto con las instituciones y los agentes sociales. El desarrollo endógeno o el desarrollo centrado en lo local tiene como objetivo potenciar el desarrollo sostenible de cada

Es imprescindible que el valor añadido y los beneficios que se creen gracias a este tipo de desarrollo, se reinviertan en el valle, para garantizar el cambio sostenible necesario para adecuarse a nuevos tiempos y retos. Por último, no se puede olvidar que además de la dimensión económica, el camino que debe tomar el desarrollo debe ser equilibrado y sostenible social, cultural y medioambientalmente, ya que el objetivo no es solamente aumentar la competitividad y productividad de las empresas, sino sobre todo terminar con el problema social y aumentar el bienestar social. Partiendo de esta base, es imprescindible disponer de una herramienta que sea el motor de los proyectos y las propuestas, además de la voz, la responsable y la interlocutora del conjunto del valle. Es importante que esa herramienta unifique y represente los intereses de todo el valle, para que de manera unida se obtengan resultados más ambiciosos y de manera más eficaz. Este instrumento puede adoptar la forma de una Agencia de Desarrollo o de Consorcio. Esta propuesta se trabajó en la legislatura 2003-2007 desde la Mancomunidad, pero en esta última legislatura ha estado aparcado ya que las fuerzas políticas que la gestionan así lo han decidido. La Agencia de Desarrollo o el Consorcio, además de posibles proyectos inmediatos y urgentes deberá promover el diseño de un Plan Estratégico para el Desarrollo de Sakana 2012-2022. Este Plan Estratégico deberá concretar como se lleva adelante la transformación de la estructura productiva.


bilduAltsasu

Denon ekarpenak jasotzeko baliabideak jarriko ditugu -Urteko herri batzar bat eratzea au-Creación de una Asamblea Verrekontuak (parte-hartzaileak) eztabaidat- cinal anual para debatir los presupuestos zeko. (participativos). -Alkatetzak sei hilabetero agerraldi -Comparecencia pública semespublikoa egitea. tral de alcaldía. -Izapideak arintzeko asmoz, admi-Apuesta por la administración nistrazio elektronikaren aldeko apustua. electrónica para agilizar trámites. -Herriarentzat erabakigarriak diren -Realizar procesos participativos gaiei irtenbidea emateko, prozesu parte- (grupos de trabajo, foros de debate y hartzaileak martxan jartzea (lantaldeak, ez- consultas populares) para resolver temas tabaida-guneak eta herri galdeketak). cruciales del pueblo. -Altsasuko eragileen eta herrita-Fomentar la participación de corren parte-hartzea bultzatzea udal batzor- lectivos y vecinas-os en las comisiones deetan. municipales.

Parte-hartzea Participación


bilduAltsasu -Exigir al Gobierno de Navarra el dotar de mayor capacidad de financiación a los Ayuntamientos, para poder hacer frente a todos los servicios que se encuentran bajo su responsabilidad (Escuela de Música y Danza, Residencia Aita Barandiaran, Escuela Infantil, etc.). Ya que la progresiva disminución de las subvenciones que da el Gobierno de Navarra para su mantenimiento pone en peligro la con-Udalak bere mende dituen zerbitzu tinuidad de los mismos. guztiei aurre egin ahal izateko, Nafar Gober-Aplicación de tarifas proporcionales nuari finantziazio maila handi dezala eskatzea (Musika eta Dantza Eskola, Aita a la renta en todos aquellos impuestos y preBarandiaran egoitza, Haur Eskola, etab.). cios públicos municipales en los que sea facNafar Gobernuak etengabeko diru-laguntza tible. murrizketekin kolokan jartzen du zerbitzuon -Compromiso a realizar unos presujarraipena. puestos proporcionales (teniendo en cuenta -Ahal den neurrian, errentarekiko que el 50% de la población somos mujeres). proportzionalak diren tarifak ezartzea bai Como primera propuesta, aumentar un 10% el área de Mujer. zergetan, bai herri salneurrietan. -Udalak bere mende dituen zerbitzu guztiei aurre egin ahal izateko, Nafar Gobernuari finantziazio maila handi dezala eskatzea (Musika eta Dantza Eskola, Aita Barandiaran egoitza, Haur Eskola, etab.). Nafar Gobernuak etengabeko diru-laguntza murrizketekin kolokan jartzen du zerbitzuon jarraipena.

-Cubrir los puestos vacantes de Poli-Aurrekontu proportzionalak egiteko konpromisoa hartzea (gizartearen %50 cía Municipal y reducir así el ámbito de actuaemakumeak garela kontuan hartuta). Ema- ción de la Policía Foral. kume arloan %10eko igoera proposatzen -Control de la economía sumergida dugu. tomando medidas, por ejemplo, de actualiza-Udaltzaingoan egun dauden lan- ción y control de las licencias de actividad de postu hutsak betetzea eta Foru Poliziaren las empresas. eragin-esparrua mugatzea. -Ezkutuko ekonomiaren kontrola, adibidez, lantegien jarduera-lizentzien eguneratuz eta kontrola eginez.

Ogasuna Hacienda


bilduAltsasu -Gaur egungo poligonoak mantendu eta sustatzea; hutsik dauden industria-guneen alokairua sustatuz eta Zangitu poligonoaren aurkako jarrera mantenduz.

-Aprovechar y fomentar el desarrollo en los polígonos actuales, impulsando el alquiler de naves vacías, y mantener nuestra oposición al sobredimensionado polígono de Zangitu.

-Sakanako Partzuergoa sortzearen aldeko apustua.

-Apostar por la creación del Consorcio de Sakana.

-Saltoki txiki eta tradizionalaren aldeko kanpainak antolatzea eta bertako eta neurrizko kontsumoaren aldeko kontzienziazioa egitea.

-Realizar campañas de apoyo al comercio pequeño y tradicional y concienciación a favor del consumo local y moderado.

-Abere industria indartzea UlaiarTxiki bezalako zonaldeetan.

-Potenciar la industria ganadera en zonas como Ulaiar-Txiki.

-Langabeziaren bilakaerari jarraipena egitea, bereziki emakumeonari.

-Hacer un seguimiento de la evolución del paro en general y del paro femenino en particular.

-Enpresa pribatuan, Euskaduntze Plana bultzatzea. -Herriko formakuntza-zentroen aldeko apustua egitea. -Aholkularitza zerbitzua bultzatzea eredu kooperatibista sustatzeko.

-Impulsar un Plan de Euskaldunización para la empresa privada. -Apostar por los centros de formación locales. -Impulsar un servicio de asesoramiento para el fomento del modelo cooperativista.

Sozioekonomia Socioeconomía


bilduAltsasu

Etxebizitza Vivienda -Instituzioetako ordezkariekin, herriko taldeekin eta Altsasuko biztanleekin, Altsasurako Etxebizitzarako Batzordea sortzea, hurrengo gaiak tratatzeko: * Etxebizitza Plana sortzea. * Alokairu sozialeko etxebizitzak sustatzea. * Udal lurzoru poltsak sortzea. * Etxebizitza hutsekin poltsa bat sortu eta horien alokairua sustatzea. * Etxebizitza publikoko alokairua bultzatzea, edo bestela BOEkoak. * Udal Plana era parte-hartzailean berrikustea, egungo beharretara egokitzeko.

-Crear una Comisión de Vivienda para Altsasu entre el Ayuntamiento, colectivos y vecinas y vecinos de Altsasu para tratar los siguientes temas: * Creación de un Plan de Vivienda. * Promoción de viviendas dedicadas a alquileres sociales. * Crear bolsas de suelo municipal. * Crear una bolsa de las viviendas vacías e impulsar su alquiler. * Fomentar la vivienda pública en alquiler y en últimainstancia las VPOs. * Revisión de manera participativa del plan municipal para adaptarlo a las necesidades reales.

Etxebizitza Batzordea sortuko dugu


bilduAltsasu

Ongizatea Bienestar -Gizarte bultzatzea.

jantokiko

zerbitzua

-Larrialdi sozialen kasuetarako, udal pisu babestuen aukera aztertzea. -Ongizatera bideratutako laguntzak mantentzeko eta handitzeko konpromisoa hartzea. -Larrialdi Laguntzak azkartzeko prozesua sortzea. -Nafar Gobernuari osasun zerbitzuak hobe ditzala exijitzea. -Nafar Gobernuari euskarazko osasun arreta (osasun etxeko langileak) eta zerbitzua berma dezala exijitzea. zea.

-Udal komun publikoak egokit-

-Aita Barandiaran Egoitzako garbiketa zein jantoki zerbitzuak zuzenki kudeatzearen aldeko apustua egitea.

social.

-Impulsar un servicio de comedor

-Estudio de pisos municipales tutelados para emergencias sociales. -Compromiso de mantener e incrementar las partidas destinadas a Bienestar Social. -Crear un proceso para agilizar las Ayudas de Emergencia. -Exigir al Gobierno de Navarra la mejora de los servicios médicos. -Exigir al Gobierno de Navarra que garantice un servicio y atención médica (personal del ambulatorio) en euskara. -Adecuación de los WC públicos. -Apostar por la gestión directa del servicio de limpieza y comedor de Aita Barandiaran.

Baliabide gutxien dutenen alde


bilduAltsasu -Kirol ekintzetan parte-hartzea bultzatzea.

emakumeon

-Kirol eskolei -3 eta 16 urte bitarteko adin tartean- lehentasuna ematea (aurrekontu handiagoa eskainiz, egoitzak eskainiz, etab.). -Kirol jarduera orotan segurtasuna bermatzea (instalazioak egoera onean mantenduz, oinezko lasterketa guztietan herriko trafikoa moztuz, etab.). -Kirol instalazioen publiko zein pribatuen erabilera bultzatzea (futbol zelaiak, frontoiak, gimnasioak, etab.) lankidetza-hitzarmenen bidez. -Kirol munduaren inguruko eragileak bilduko dituen gunea sortzea. -Hirugarren adinekoen artean kirola egitea bultzatzea. -Kirol instalazioen kudeaketa publikoaren aldeko apustua.

Emakumeon erreferentzialtasuna kirolean

Kirolak Deportes -Fomentar la participación femenina en las actividades deportivas. -Priorizar (dotando de más presupuesto, ofreciendo locales, etc.) las escuelas deportivas -franja de edad entre 3 y 16 años-. -Garantizar la seguridad en todas las actividades deportivas (manteniendo las instalaciones en buen estado, cortando el tráfico del pueblo en todas las carreras pedestres, etc.). -Impulsar la utilización de instalaciones deportivas tanto municipales como privadas (campos de fútbol, frontones, gimnasios, etc.) mediante convenios de colaboración. -Creación de un marco que aglutine a los diferentes agentes deportivos. -Impulsar la práctica del deporte en la tercera edad. -Apostar por la gestión pública de las instalaciones deportivas.


bilduAltsasu -Herriko kultura-eragile guztien arteko zeharkakotasuna sustatzea kulturaerakunde komun baten sorreraren bitartez. -Sakanako Mankomunitatearekiko koordinazioa eskualdeko kultura-programazioa egiteko eta hedatzeko. -Herriko musika-taldeei laguntzak eta azpiegiturak eskaintzea egonkortu daitezen. -Oinarrizko kultura sustatzeko lanplana garatzea (Musika eta Dantza Eskolarekin batera, kultura-taldeekin, etab.). -Liburutegiko ordutegia luzatzearen aldeko apustua egitea. -Kultura-programazioak emakumeon interesak kontuan hartzen dituela bermatzea. -Liburutegiko literatura feminista saila handitzea. -Udalak kudeatzen dituen eduki publikoak lizentzia publikoaren (Creative Commons) menpean jartzea.

Kultura-eragileengan dago abiapuntua

kultura Cultura

-Promover la transversalidad entre todos los organismos culturales del pueblo mediante la creación de un organismo de cultura común. -Coordinación con la Mancomunidad de Sakana para la elaboración y divulgación de la programación cultural de Sakana. -Ofrecer ayudas e infraestructuras a grupos musicales locales para que se consoliden. -Desarrollo de un plan de trabajo (junto con la Escuela de Música y Danza, grupos culturales, etc.) para el fomento de la cultura de base. -Apostar por la ampliación de horarios de la biblioteca. -Garantizar que la programación cultural tiene en cuenta los intereses de las mujeres. -Aumentar la sección de literatura feminista en la Biblioteca. -Poner bajo licencia pública (Creative Commons) los contenidos públicos gestionados por el Ayuntamiento.


bilduAltsasu -Administrazioan euskaraz aritzeko herritar euskaldunek duten eskubidea bermatzea.

-Garantizar el derecho de las personas euskaldunes a relacionarse con la Administración en euskara.

-Udal zerbitzuetan harrera eta zerbitzu euskalduna bermatzea eta udal langileei hizkuntza-eskakizuna egitea.

-Garantizar la recepción y el servicio en euskera en los servicios municipales y petición del perfil lingüístico al personal municipal.

-Euskara-Plan orokorra diseinatu eta garatzea Altsasurako, egungo egoera eta beharrak kontuan hartuta. tatzea.

-Euskara Batzorde eraginkorra ziur-

-Goi mailako Lanbide Heziketako zikloak euskaraz eskaintzeko eskaera egitea Nafar Gobernuari.

-Diseñar y desarrollar un Plan de Euskera para Altsasu, teniendo en cuenta la situación y necesidades actuales. -Garantizar una Comisión de Euskera eficaz y operativa. -Petición al Gobierno de Navarra para implantar ciclos formativos de grado superior en euskara.

-Etorkinentzat Harrera-Plana deiseinatu eta garatzea, besteak beste hizkuntzaaholkularitzarako (euskara ikasteak dituen ondorio eta abantailak integrazioan, etab.).

-Diseñar y desarrollar un Plan de Acogida para inmigrantes, entre otros para el asesoramiento lingüístico (ventajas y consecuencias de aprender euskera: para la integración, etc.)

-Euskarazko kultura, aisialdi eta kirol ekintzen eskaintza sustatzea euskararen bizkortzeari begira; ez soilik umeentzat, baita helduentzat ere.

-Impulsar actividades culturales, deportivas y de tiempo libre euskera encaminadas al fomento del euskera; no sólo para niñas-os, sino también para adultos.

-“Bai Euskarari” ziurtagiria berreskuratzeko apustua.

-Apuesta por retomar el certificado “Bai Euskarari”.

-Seinale guztietan euskaren presentzia bermatzea: kale-izenak, informaziopanelak, obra-seinaleak, osasun etxeko komunikazio-euskarriak, etab.

-Garantizar la presencia del euskara en todo tipo de señalización: nombre de calles, señales, paneles informativos, señalización de obras, soportes comunicativos del ambulatorio, etc.

EuskaraEuskera


bilduAltsasu -Cementos Porland lantegian errausketa egiteari EZETZA ematea.

-Apostar por el NO a la incineración en la planta de Cementos Portland.

-Errausketagiaren alternatiba gisa, zaborrak biltzeko eta tratatzeko plana abiatzea (konposta, atez ateko bilketa, etab.).

-Poner en marcha un plan para la recogida y tratamiento de residuos alternativos a la incineración (compostaje, recogida puerta a puerta, etc.).

-Altsasu bertako landareak berreskuratu zein mantentzeko programa sortzea.

-Creación de un programa para la recuperación y/o mantenimiento de las plantas autóctonas de Altsasu.

-Baliabide naturalen ustiapen integrala bultzatzea. -Basoetako pista eta bideak egoera onean mantentzea. -Belaunaldi arteko ezagutza eta jakinduriaren elkar trukatzea bultzatzea: nekazari gazteentzako baliabideak eta aholkularitza. -Udal lur guztiekin poltsa sortzea eta horien erabilera arautzeko neurriak zehaztea. -Udal baso-haztegia sortzea. -Kotxearen alternatiba gisa, bestelako garraioen erabilera bultzatzea (bizikleta erabiltzeko kanpainak, etab.).

-Impulsar el aprovechamiento global de los recursos naturales. -Mantener las pistas y caminos forestales en buen estado. -Fomentar la traslación del conocimiento entre generaciones: recursos y consultoría para jóvenes agrícolas. -Crear una bolsa con todos los terrenos municipales y regular la disposición para su uso. nicipal.

-Creación de un vivero forestal mu-

-Fomentar el uso de transporte alternativo al coche (campañas para utilizar la bici, etc.).

Ingurugiroa Medio Ambiente


bilduAltsasu

EmakumeaMujer -Udaletxetik bitartekoak jartzea emakumeon erasotzaileen izenak isilpean gorde ez daitezen.

-Poner medios municipales para no proteger el anonimato de los agresores a mujeres.

-Erasotuak izan diren emakumeentzat laguntzak astebetean bermatzea.

-Garantizar las ayudas de emergencia en una semana a mujeres agredidas.

-Udalak egin zein kaleratutako idatziek hizkera ez-sexista izatearen ardura Alkatetzak edukiko du. -Udaleko langileen artean sexuaren araberako diskrimaziorik egon EZ dadin, alor bakoitzean dagoeneko eskaini den formazioari jarraipena egitea.

-Alcaldía será responsable de que los documentos que se elaboren y reciban en el Ayuntamiento contengan lenguaje no sexista. -Hacer un seguimiento del cumplimiento en cada área municipal de la formación ya recibida por el personal del Ayuntamiento para la NO discriminación por razón de sexo.

Udalak erasotzaileak baztertuko ditu


bilduAltsasu -GAZTE BATZORDEA sortzea, gazteek instituzioetan parte har dezaten bultzatzeko eta udalaren eta gazteen arteko zubi gisa. Batzordeak, gainera, GAZTE PLANA jarriko du abian. -GAZTE PLANA sortzea ikusten ditugun arazo guztien aurrean proposamenak eta konponbideak jasotzeko (etxebizitza, lan mundua, festak, etab.). Plan horren sortze-prozesuan, Altsasuko gazteok zuzenean hartuko dugu parte; gazteontzat natural eta berezkoak diren esparru guztiak barne bilduko ditu plan integral horrek. -Enplegua sustatzera eta etxebizitza duina izatera bideratutako politikekin Gazte Plana osatzea. -Bereziki emakume gazteei zuzendutako ekintzak antolatzea.

Gazte plana jarriko dugu abian

Gazteria Juventud -Creación de una GAZTE BATZORDEA: comisión donde se impulsará la participación de la juventud en las instituciones y que hará de puente entre el Ayto. y la gente joven. Mediante esta comisión se desarrollará el GAZTE PLANA. -Creación del GAZTE PLANA (Plan Joven) que recogería soluciones y propuestas a todos los problemas que identifiquemos (vivienda, mundo laboral, fiestas, etc.). Somos la gente joven de Altsasu la que participaremos de una manera directa en la creación de este plan, que será un plan integral donde se abarcan todos los campos donde nos movemos la juventud. -Complementar el Plan Joven con políticas encaminadas al fomento del empleo y acceso a una vivienda digna. -Organizar actividades destinadas en especial a mujeres jóvenes.


Bilduren 2011ko udal programa  

Bilduk 2011 udal hauteskundeetarako aurkezturiko programa