Teeme aega juurde! HITSA e-teenused haridusasutustele

Page 1

harid.ee

TEEME AEGA JUURDE!

HarID

IT-teenused haridusasutustele, mis muudavad koolielu sujuvamaks

Haridusasutustele loodud lihtsasti kasutatav isikuandmete ja kasutajakontode haldamise süsteem: ühe logimisega ligipääs mitmele e-teenusele, turvaline sisselogimine ka alaealistele, kel puudub ID-kaart, hea ülevaade kasutusstatistikast nii kasutajale, koolile kui ka teenusega liitunud koostööpartnerile, võimalus hallata oma asutuse töötajate kasutajaõigusi.

Hariduse Infotehnoloogia SA toetab tehnoloogia tarka kasutamist õppetöös, pakkudes infosüsteeme, koolitusi ja kvaliteetset taristut.

hitsa.ee

e-teenused haridusasutustele


JUHAN TAHVEL

Digitaalse õppevara portaal E-koolikott pakub õpetajale materjale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks. Alus-, üld- ja kutsehariduse õppematerjale koondav keskkond on valminud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, HITSA ja Innovega

Kutse- ja rakenduskõrgkoolidele mõeldud õppeinfosüsteem Tahvel koondab turvaliselt kokku õppekavad, tunniplaanid, hinded jm koolieluga seotu ja vähendab tänu automaatsele andmevahetusele administreerimise käsitööd.

tahvel.edu.ee

Täienduskoolituste infosüsteem Juhan kogub õpetaja jaoks kokku HITSA, ülikoolide jt koolitused, muudab lihtsaks registreerumise, tagasiside andmise ja tunnistuste väljastamise. Koolijuht saab Juhani abil ülevaate, kes kolleegidest millistel koolitustel on osalenud ning osalusstatistika hõlbustab raportite esitamist.

koolitus.edu.ee

KOOLIDE ÜHTNE VEEBIPLATVORM

ekoolikott.ee Sarnase ülesehitusega kodulehtedel on info kasutaja jaoks kergesti leitav, samas saab iga kool veebikodu oma näo järgi kujundada. Mugav nii koolirahvale endale kui ka lapsevanemale või koostööpartnerile, kes kooli kodulehelt infot otsib.

kooliveeb.hitsa.ee

kutsekooliveeb.hitsa.ee