__MAIN_TEXT__

Page 2

UUE TEHNOLOOGIA KATSETAMINE Koostöös õpetajate ja ettevõtjatega katsetame uusi tehnoloogiaseadmeid ja tarkvara. Pedagoogid hindavad, jagavad soovitusi ja koostavad tunnikavad. Nii on koolidel ja lasteaedadel hea ülevaade, kuidas õppetööd uuendada.

bit.ly/piloteerimine

PROGETIIGRI SAADIKUD Sa ei tea, kust alustada? Head nõu saad oma kodukandi ProgeTiigri saadikutelt.

GÜMNAASIUMI INFORMAATIKA AINEKAVA

Nõustaja toetab ja innustab kohalikke õpetajaid ja koolijuhte. Ikka selle nimel, et tasemel IT-õpe oleks kättesaadav iga õpilase jaoks.

Uues õppekavas on viis valikkursust ja rühmatööna valmiv arendusprojekt, et õpitut kohe järele proovida. Nii saab ise veenduda, kuidas digilahendused eluliste probleemide lahendamisele kaasa aitavad.

bit.ly/PTsaadikud

bit.ly/ginformaatika

HARIDUSE TEHNOLOOGIAKOMPASS Eesti esimene koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade. Tehisintellekt, virtuaalreaalsus jt uued tehnoloogiad – kuidas need haridust mõjutavad ja kuidas neid õpetama peaks? Inspireerivad näited ja ekspertide soovitused.

kompass.hitsa.ee

Profile for HITSA

Haridusinnovatsioon  

Oleme toeks õpetajale ja koolile hariduse uuendamisel . Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldk...

Haridusinnovatsioon  

Oleme toeks õpetajale ja koolile hariduse uuendamisel . Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldk...

Profile for hitsa
Advertisement