Page 3

Profile for HITSA

Hariduse Infotehnoloogia SA  

HITSA toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldkonnas, pakkudes koolitusi, õppetööd toetavaid infosüsteema ja kvaliteetset taristut.

Hariduse Infotehnoloogia SA  

HITSA toetab tehnoloogia tarka kasutamist haridusvaldkonnas, pakkudes koolitusi, õppetööd toetavaid infosüsteema ja kvaliteetset taristut.

Profile for hitsa