Page 1

РАЗПРОДАЖБА НА МОСТРИ ЦЕНА ЗА ТРОЙКА + ДВОЙКА : 9 150 лв

ЦЕНА ЗА МОСТРАТА : 4 750 лв (тройка + двойка)

произведено в Италия

=


РАЗПРОДАЖБА НА МОСТРИ ЦЕНА ЗА ТРОЙКА + ДВОЙКА : 10 800 лв

ЦЕНА ЗА МОСТРАТА : 5 900 лв (тройка + двойка)

произведено в Италия

Decor Center промоции | 3 | 17-09-2011  

= произведено в Италия ЦЕНА ЗА ТРОЙКА + ДВОЙКА : 9 150 лв (тройка + двойка) ЦЕНА ЗА МОСТРАТА : 5 900 лв произведено в Италия ЦЕНА ЗА ТРОЙКА...