Page 1

EN

C

Č

R

I

G AS ILS KA ZVEZA

ŠO

V


OBČINA ČRENŠOVCI

POKROVITELJ POMURSKEGA REGIJSKEGA IZBIRNEGA TEKMOVANJA ČLANOV IN ČLANIC V ORGANIZACIJI PGD ŽIŽKI, 4. SEPTEMBRA 2011

Vsem članicam in članom želim veliko tekmovalnih uspehov, vsem udeležencem pa prijetno počutje v Občini Črenšovci

Anton Törnar župan


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI SPOŠTOVANE GASILKE, GASILCI, SODNIKI IN CENJENI GOSTJE!

Z ODPRTIMI DLANMI VAS SPREJEMA NAŠA RAVNICA IN LJUDJE, KI TU ŽIViJO IN SO PONOSNI, DA LAHKO GOSTIJO NAJBOLJŠE POMURSKE GASILSKE ENOTE ČLANIC IN ČLANOV, NJIHOVE SPREMLJEVALCE, SODNIKE IN CENJENE GOSTE.

PRISRČNO DOBRODOŠLI! VSEM UDELEŽENCEM TEKMOVANJA ŽELIMO PRIJETNO POČUTJE V NAŠEM OKOLJU, VELIKO TEKMOVALNIH USPEHOV, VELIKO SKLENJENIH PRIJATELJSKIH VEZI IN DOBRIH VTISOV!

PGD ŽIŽKI 4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 3


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

PROGRAM POMURSKEGA REGIJSKEGA IZBIRNEGA GASILSKEGA TEKMOVANJA ČLANOV IN ČLANIC ŽIŽKI, 4. SEPTEMBER 2011 08.40 ZBOR TEKMOVALNIH ENOT ZA OTVORITEV TEKMOVANJA (stadion pri OŠ Črenšovci) 08.50 OTVORITEV TEKMOVANJA 09.10 ZAČETEK TEKMOVANJA (Veliko nogometno igrišče) 15.45 ZBOR VSEH TEKMOVALNIH ENOT ZA ZAKLJUČEK TEKMOVANJA (Stadion pri OŠ Črenšovci) 16.00 ZAKLJUČEK TEKMOVANJA IN RAZGLASITEV REZULTATOV

stran: 4

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

SPOŠTOVANE GASILKE IN GASILCI POMURSKE REGIJE !

Pred nami sta tekmovanji gasilcev in gasilk Pomurja. To je priložnost, da Pomurski gasilci pokažemo kaj zmoremo na tekmovalnem področju. Vem, da ste ogromno dela vložili v priprave, preskočili prve ovire v matičnih gasilskih zvezah, kakor tudi, da jih boste na regijskem tekmovanju in se boste tako uvrstili na državno. Gasilci Pomurja imamo gasilsko tehniko, orodje, opremo, predvsem pa imamo ljudi, kar je naše največje bogastvo. To dokazujejo številne prijavljene ekipe za obe tekmovanji v vseh kategorijah. Verjamem, da bo tako tudi naprej in da bo gasilstvo še naprej vrednota za katere ideale je vredno živeti. Predvsem pa, da bomo tudi preko tekmovanj ohranjali našo operativno pripravljenost in priskočili na pomoč ljudem, ko bo to potrebno. Predem zaključim vam želim na kratko predstaviti Pomursko gasilstvo. Pomurski gasilci delujemo v 27 Pomurskih občinah, 4 UE ( Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer). Pokrivamo 133.753 hektarjev površine in skrbimo za varnost 122.499 prebivalcev. Organizirani smo v:  21 Gasilskih zvez,  242 Prostovoljnih gasilskih društev,  4 Gasilske enote širšega pomena ( PGD Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in PGID Nafta Lendava). Številčno stanje gasilcev/gasilk v Pomurju:  Skupaj nas je 18.518,  od tega je 6.303 operativcev,  od tega je 4.323 gasilk. Skupno število vozil: 370 Dovolite, da moj kratek nagovor zaključim z zahvalo vsem, ki so/bodo pripomogli k uspešni izvedbi tekmovanj. Posebej se zahvaljujem komisiji za tekmovanja pri gasilskem regijskem svetu/poveljstvu, poveljnikom in predsednikom GZ Pomurja in pa seveda glavnima organizatorjema tekmovanj, PGD Žižki – GZ Črenšovci in PGD Sredica – GZ Rogaševci. Hvala vam. Vsem tekmovalnim ekipam in mentorjem pa želim obilo uspeha, ter dobrih rezultatov. Pomurski gasilci smo vedno pripravljeni, da posredujemo kjerkoli in kadarkoli po svojih najboljših močeh ! Predsednik regijskega sveta Regijski gasilski poveljnik za Pomurje Bogdan Šajnovič Dušan Utroša

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 5


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

SPOŠTOVANE GASILKE IN GASILCI!

V naši občini se znova odvija pomembno tekmovalno srečanje gasilk in gasilcev pomurskega prostora v kategoriji članov, članic ter starejših gasilk in gasilcev na nivoju Pomurja. Tudi tokrat je zagotovljena množična udeležba, to pa je jasen znak, da gasilstvo med nami še živi, živi na izročilu bogate tradicije, ki je v nekaterih društvih že več kot stoletje dolga in temelji v prvi vrsti na etični in moralni vrednoti » pomagati tistim , ki so jih doletele najhujše nesreče«, to pa je danes občečloveška vrednota, ki se v sodobnem svetu in modernem človeku žal vse prehitro izgublja, a v gasilstvu še živi kot temelj organizacije, ki pa v svojih številnih segmentih delovanja svoje osnovno poslanstvo nadgrajuje z številnimi drugimi oblikami družbenega delovanja v vsakem okolju iz katerega izhaja in z tem kreativno vpliva na razvoj vsake skupnosti iz katere izhaja. Toda v času v katerem živimo je jasno, da tudi gasilec mora biti za ukrepanje strokovno, tehnično, kondicijsko in predvsem moralno dovolj usposobljen za ukrepanje in tega se gasilci dobro zavedate, zato je tudi tekmovanje katerega se udeležujete kot najboljše ekipe izmed številnih v okviru vaših matičnih zvez pravi poligon, da pokažete kaj zmorete in veste. V prepričanju in občudovanju do vašega poslanstva in dela ne dvomim v to, da boste tudi danes tako kot vedno dali svoj maksimum v iskanju najboljšega rezultata, pri tem pa vam bo organizator PGD Žižki in sama infrastruktura v obliki poligona in spremljajočih objektov v vsem stal ob strani . V prepričanju, da boste od nas odnesli prijetne vtise z letošnjega regijskega tekmovanja vas vse pozdravljam z gasilskim pozdravom » NA POMOČ« ! Župan Občine Črenšovci : ANTON TÖRNAR

stran: 6

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

DRAGE GASILKE IN GASILCI !

Organizirano gasilstvo na področju občine Črenšovci se je začelo z ustanovitvijo prvih prostovoljnih gasilskih čet v letu 1923, ki so se že takrat vključevale v Gasilsko župo Beltinci in kasneje v Gasilsko župo Lendava. Po vihri 2. svetovne vojne so se društva vključila v Gasilsko zvezo Lendava, ter delovala v okviru Sektorja Črenšovci oz. kasneje Občinskega gasilskega poveljstva Črenšovci vse do 08.02.2008, ko je bila po dolgoletnih željah ustanovljena Gasilska zveza Črenšovci. Pod okriljem gasilske zveze Črenšovci deluje šest gasilskih društev; eno 3. kategorije ter pet 1. kategorije, ki so sodobno opremljena ( zadnja pridobitev 6 novih motornih brizgaln 8/8 ) in usposobljena za intervencije.

Najpomembnejši podatek pa je, da v okviru PGD na nivoju GZ Črenšovci, deluje 550 članov (VULKAN) v občini s 4400 prebivalci. GZ Črenšovci od ustanovitve vodita predsednik GZČ tov. Dušan Utroša, ki je hkrati poveljnik GRPP, ter poveljnik GZČ tov. Dušan Dervarič. Spoštovani mentorji, tekmovalci in tekmovalke, tudi v imenu GZ Črenšovci vam želim prijetno počutje med nami in obilo tekmovalne sreče. Dušan Dervarič Poveljnik GZ Črenšovci in vodja tekmovanja

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 7


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

SPOŠTOVANE TOVARIŠICE GASILKE, TOVARIŠI GASILCI, SODNIKI, CENJENI GOSTJE! Topel in nadvse iskren pozdrav je namenjen vsem Vam, ki Vas je pot pripeljala v našo sredo. Veseli in ponosni smo bili, da je bila organizacija regijskega tekmovanja zaupana prav našemu društvu. Potrudili se bomo, da ga bomo izpeljali na visoki ravni, da bo na tem tekmovanju vel pravi tovariško-športni duh, najbolj pa bomo veseli Vašega zadovoljstva in sodelovanja. Naša ravnica Vas sprejema v času dozorelosti na prostranostih polja, v bližini katerih Mura tiho šepeta s svojimi valovi in občasno zagrozi s svojimi vrtinci. Z odprtimi dlanmi Vas sprejemajo prebivalci naše male idilične vasice, kjer še vedno gnezdijo štrki in se vsako leto znova v svoja gnezda vračajo lastovice. Spoštovane tovarišice gasilke, tovariši gasilci! Naše poslanstvo ni le poslanstvo slavnostnih uniform in praznovanj. Naše poslanstvo je v prvi vrsti namenjeno pomagati sočloveku v stiski, pa naj bo to naravna ali elementarna nesreča. Tu se pokaže naš kleni duh, tu se pokažeta naša izkušenost in preudarnost. Nemalokrat so na krhko kocko vzdržljivosti postavljena tudi naša življenja. V takih trenutkih govori samo srce pravega gasilca: Na pomoč! Ravno zaradi takih situacij je naša pripravljenost vedno postavljena na prvo mesto. Hiter odziv, hitra pomoč, prava pomoč. Temu so namenjena tudi naša tekmovanja, kjer se pokaže naš tekmovalno športni duh in ne nazadnje tudi naša pripravljenost. Vsem udeleženkam in udeležencem regijskega tekmovanja želim prijetno počutje v našem okolju in veliko tekmovalnih uspehov. Predvsem pa veliko novih sklenjenih prijateljskih vezi in dobrih vtisov! Horvat Zvonko predsednik PGD Žižki

stran: 8

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

DRAGE GASILKE, GASILCI, SPOŠTOVANI GOSTJE

Vaščani iz Žižkov smo po nekaj letih premora, ponovno gostitelji množičnega gasilskega tekmovanja. Tokrat z veseljem sprejemamo v goste gasilke in gasilce, njihove spremljevalce, sodnike in ostale goste na regijskem gasilskem tekmovanju. Gasilstvo ima v naši vasi bogato tradicijo. Z njo so povezani uspehi na tekmovanjih in srečanjih, predvsem pa smo ponosni, da se pripadnost društvu prenaša iz roda v rod. V Žižkih skorajda ni hiše, ki ne bi imela vsaj enega gasilca. Tako je praznik gasilcev tudi praznik vaščanov, uspeh gasilcev, uspeh vaščanov,… Tudi današnji dan, ko smo prireditelji regijskega tekmovanja, je za nas vaščane praznik. Vsem udeležencem regijskega gasilskega tekmovanja v imenu vaščanov Žižkov in v imenu VO Žižki želim prijetno počutje, vsem gasilkam in gasilcem pa uspešno tekmovanje. Predsednik VO Žižki, Vladimir Žalik

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 9


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI Gasilstvo v Žižkih ima že leta svojo tradicijo, vsako leto se vrste gasilcev požlahtnijo z mladimi člani in članicami. Naše društvo trenutno šteje sedem desetin. Za ustanovitev in razvoj našega društva smo hvaležni našim prednikom, saj je v ljudeh že od nekdaj živela zavest pomagati sočloveku v stiski in reševati njegovo imetje. Tako lahko zapišemo, da člani društva ponosno nadaljujemo njihove korake in nadgrajujemo tisto, kar je bilo začeto z nabavo prve ročne gasilske brizgalne leta 1895, nadaljevalo pa z ustanovitvijo Prostovoljne gasilske čete, leta 1924. Pobudnik ustanovitve je bil takratni vaški župan Horvat Štefan. Ustanovitev Prostovoljne gasilske čete je bila v hiši, ki danes nosi hišno številko 105, to je na Gjerekovi domačiji. Vpisi ustanovnih članov imajo datum 12. november 1924. Za prvega predsednika je bil izvoljen Štefan Zver. Ostali ustanovni člani, oziroma člani prvega upravnega odbora Gasilskega društva Žižki so bili: Horvat Anton – Kapitanov Žerdin Martin Horvat Anton – Kozarov Tibaut Martin – Golobov Žerdin Albert – Bogdanov Fratar Štefan Žerdin Vinci Prša Viljem in Škafar Matija Društvo je bilo že pred drugo svetovno vojno zelo aktivno, saj nam o tem pričajo ohranjeni dokumenti: prejeta priznanja in pohvale. V letu 1934 se je osnoval gradbeni odbor, v letu 1936 pa je že bil blagoslovljen in svojemu namenu predan Gasilski dom. Viri za izgradnjo gasilskega doma so bili predvsem prispevki vaščanov. Zdaj že nekajkrat prenovljen, vendar še vedno v prvotni podobi, je naš gasilski dom s svojim visokim stolpom pravi arhitekturni biser. Krasi ga podoba sv. Florijana in napis: »Bogu v čast, bližnjemu v pomoč.« Tu je še bogat muzejski arhiv zgodovinskih listin in zapisov o gasilstvu in o Žižkih, ter priznanja in pokali številnih dobrih uvrstitev naših desetin na gasilskih tekmovanjih. Leta 1962 je žižkovsko Gasilsko društvo nabavilo prvo motorno brizgalno, seveda iz prispevkov vaščanov in rojakov iz tujine. Svoja delovna srečanja je društvo vršilo v gasilskem domu, vendar je iz težnje, da bi imeli prostor, kjer bi se lahko številčnejše družili, zrasla želja po novem in večjem vaško-gasilskem domu. Tako se je na pobudo Gasilskega društva porušila stara šola, na njenem mestu pa je začel rasti Vaškogasilski dom. Pomagal je sleherni vaščan, ker pa je bilo sredstev premalo, so se člani Gasilskega društva odločili in organizirali tombolo. Glavni pobudnik in gonilna sila prve tombole je bil takratni predsednik GD Žerdin Jože. Prvi je sledilo še šest tombol. Izgradnji prvega Vaško-gasilskega doma je sledila druga, saj smo celotno stavbo brezplačno odstopili podjetju TOKO iz Domžal. Vse seveda z željo, da mlajši rodovi dobijo zaposlitev in ne zapuščajo domačega kraja. Leto 1984 je bilo za društvo spet polno uspehov. Dogradil se je drugi Vaško-gasilski dom, hkrati pa se je nabavilo novo orodno vozilo. Kmalu potem je sledila nabava nove motorne brizgalne znamke »Ziegler«. V letu 2001 smo se spet lotili gradnje, tokrat prizidka k vaško-gasilskemu domu, nato pa v letu 2003 nabavili moderno gasilsko vozilo znamke VOLVO FL 614. Življenje v Žižkih dobiva vedno nove razsežnosti, postavljamo si cilje, katere s skupnimi močmi in z veseljem realiziramo. Ker je v Vaško-gasilskem domu kmalu začelo zmanjkovati prostora za vsa delujoča društva v

stran: 10

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI vasi, smo ga ob znatni finančni pomoči Republike Slovenije, za kar pripisujemo zaslugo našemu takratnemu poslancu g. Horvatu, ponovno dogradili in leta 2008 predali svojemu namenu. Tu se v organizaciji domačih društev in Vaškega odbora odvijajo kulturne in vaške prireditve. Zgodovinski pregled pomembnejših dogodkov PGD Žižki: 1895 prva gasilska ročna brizgalna 1928 prva tombola 1936 blagoslovitev Gasilskega doma 1962 prva motorna gasilska brizgalna (WV- Andrej Zupan) 1969 razvitje gasilskega prapora 1974 dograditev prvega Vaško-gasilskega doma 1977 prva moderna tombola 1984 nabava gasilskega orodnega vozila 1991 obnova in poslikava starega Gasilskega doma 1991 druga motorna brizgalna »Ziegler« 1993 nova asfaltna prevleka pri Vaško-gasilskem domu 1994 izgradnja strešne konstrukcije pri Vaško-gasilskem domu 1998 organizacija Republiškega gasilskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta 2001 razširitev Vaško-gasilskega doma 2003 nabava sodobnega gasilskega vozila VOLVO FL 614 2005 obnova Gasilskega doma 2007 razvitje novega gasilskega prapora 2008 prenova in dograditev Vaško-gasilskega doma 2011 prevzem nove motorne brizgalne

Prebivalci Žižkov pripisujejo dejavnosti gasilstva velik pomen. Sleherna akcija gasilcev se podpre, nemalokrat tudi z besedami: «Moramo pomagati,nikoli ne vemo, kdaj jih bomo potrebovali!« Na pomoč priskočimo prvi v vrstah, čeprav si takih interventnih akcij zaradi gmotne in materialne škode, želimo čim manj. Vendar je to naše humano poslanstvo, z veseljem prenašamo naša znanja in veščine na mlajše rodove. Udeležujemo se izobraževanj in spremljamo razvoj gasilske tehnike. Svojo zagnanost seveda dokazujemo z vrhunskimi rezultati in udeležbami na številnih tekmovanjih. Svoje izkušnje smo nabirali na poti, dolgi skoraj devet desetletij. Kalimo se v preizkušnjah, združuje nas delo in duh pripadnosti. Trudimo se pri razvoju požarnega varstva, varstva okolja in varstva pred drugimi materialnimi nesrečami, kakor tudi za materialno in kulturno blaginjo ljudi, ki tod živijo.

Na današnjem regijskem tekmovanju Vam spoštovane tovarišice in tovariši gasilci želimo veliko tekmovalnega duha, veliko športne sreče, predvsem pa dobrega počutja v naši sredi. Gasilci PGD Žižki

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 11


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI O NAŠI VASI, O ŽIŽKIH Je majhna vasica. Žižki se imenuje. Vasica razdeljena na dva dela, na Gornji in Dolnji kraj, kar pa nikakor ne pomeni, da smo razdeljeni tudi prebivalci te idilične vasice. V vseh prireditvah se pokaže naš duh enotnosti in sodelovanja. Vsakega obiskovalca toplo sprejmemo, tako sprejemamo danes tudi Vas, gasilke in gasilci. Želeli bi Vas popeljati po naših ulicah, vendar ste danes pri nas z povsem drugačnimi cilji, kjer Vam želimo obilo uspehov. Zato Vas bomo kar s pisano besedo vodili po Žižkih. Pri popisu kmetij turniške pražupnije leta 1381 se omenja zaselek Markushaza. To je bila manjša kmetija z ustrezno kmetijsko površino (stara hiža). Iz tega zaselka se je razvila vas Žižki. Poimenovanje vasi Žižki datira iz 17. stoletja. Kronika turniške pražupnije navaja, da je bilo okrog leta 1669 v tem kraju osem družinskih poglavarjev z imenom Sisek (Žižek). Od tod na bi dobila vas Žižki svoje ime. Danes šteje naša vas 620 prebivalcev. Ker nekaj je takih, ki so se v borbi za boljše življenje podali preko meja svoje domovine, vendar se leto za letom vračajo domov, kar slikovito ponazarja stari prekmurski pregovor: »Sakša ftica rada ta letij, ge se vö zvalij!« Otroci obiskujejo vrtec in osnovno šolo v sosednji vasi Črenšovci, srednje šole so v bližnji Murski Soboti, Lendavi in Ljutomeru. V vasi je lepo število samostojnih podjetnikov, nekaj manjših kmetij, a le dve usmerjeni v živinorejo, zbiralnica mleka je zaprta že nekaj let. Večina prebivalcev je zaposlenih v bližnji ali oddaljeni okolici. Pohvalimo se lahko s štirimi društvi; PGD Žižki, Kulturno društvo Fran Saleški Finžgar, Motoristično društvo Black Wings in moška vokalna skupina Aeternum. Skoraj v centru vasi je tovarna usnjene galanterije, malo naprej po ulici stoji stari Gasilski dom z muzejem, par korakov naprej je prenovljen Vaško gasilski dom, ki je središče snovanj novih idej, kulturnega dogajanja in prijaznega vaškega druženja. Če boste z nami korakali še naprej po ulici, ne boste zgrešili kapelice, ki je posvečena sv. Florijanu. Urejene hiše ob cesti, veliko cvetja, štrki, ki nas s svojim klepetanjem pozdravljajo iz svojih gnezd, velikokrat se jim pridruži še zbor regljajočih žab. To so Žižki! Pomembnejši uspehi v razvoju naše vasi: 1906 zgrajena prva osnovna šola 1920 prihod šolskih sester v Žižke (pregnane leta 1948) 1924 ustanovitev Prostovoljne gasilske čete 1938 blagoslovitev kapelice sv. Florijana 1957 elektrifikacija vasi 1970 izgradnja vaškega vodovoda 1971 ustanovitev Kulturnega društva 1974 dograditev prvega Vaško gasilskega doma 1976 asfaltiranje vaških ulic 1977 asfaltiranje občinske ceste 1978 predaja Vaško gasilskega doma tovarni TOKO iz Domžal 1979 zaključek izgradnje 1. faze telefonskega omrežja 1984 dograditev drugega Vaško gasilskega doma 1991 ulična razsvetljava 1993 kabelski TV sistem 1996 dograditev mrliške veže 1998 začetek gradnje kanalizacije

stran: 12

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI 2002 dograditev kanalizacije 2003 obnovitev kapele sv. Florijana 2011 rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnikov Nekaj malega o Žižkih je to. Veseli bomo Vašega obiska, naj vas ne čudi naš pozdrav: »Dober den, ka te delate, kak ste kaj?« V tem pozdravu je naša srčnost in gostoljubnost. Prisrčno vabljeni k nam!

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 13


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

ORGANIZACIJSKI ODBOR

ZVONKO HORVAT

predsednik

ŠTEFAN FLISAR

predsednik tekmoval. odbora

DUŠAN DERVARIČ

vodja tekmovanja

IVAN VUČKO

ureditev tekmovalnega prostora

ALOJZ KRAMAR

sprejemna pisarna

BRANKO ŽIŽEK

finance

ROBI TRAJBARIČ

red in varnost

BORUT KURNIK

bilten

MATEJ DERVARIČ

AOP

ŠTEFAN HOZJAN

prehrana

IRENA NERAD

prva pomoč

stran: 14

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

TEKMOVALNI ODBOR

1. Predsednik tekmovalnega odbora:

ŠTEFAN FLISAR

GZ Cankova

2. Vodja tekmovanja:

DUŠAN DERVARIČ

GZ Črenšovci

3. Tehnični vodja: Pomočnik:

ANTON HORVAT IVAN VUČKO

GZ Črenšovci GZ Črenšovci

4. Predsednik komisije A:

ROBERT LIPIČ

GZ G. Radgona

5. Predsednik komisije B:

IVAN KASNIK

GZ Lendava

6. Vodja za red in varnost: Pomočnik: Pomočnik:

ROBI TRAJBARIČ SIMON HODNIK ROBI ŽABOT

GZ Črenšovci GZ Črenšovci GZ- Črenšovci

7. Nadzornik ocenjevanja

MARTIN FICKO

GZ Rogašovci

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 15


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI OCENJEVALNE KOMISIJE

KOMISIJA »A« 1. ROBERT LIPIČ 2. SLAVKO HAUŽAR 3. LUDVIK KUZMA 4. JOŽE RITOPER

predsednik član član član

GZ G. Radgona GZ Rogašovci GZ Puconci GZ M. Sobota

predsednik član član član

GZ Lendava GZ Rogašovci GZ Vel. Polana GZ Cankova

KOMISIJA »B« 1. 2. 3. 4.

IVAN KASNIK JANEZ BUČEK ŠTEFAN HOZJAN MATEJ MIHOLIČ

VAJA RAZVRŠČANJA - člani »A« 1. BRANKO TRSTENJAK 2. ŠTEFAN GJERGEK

predsednik član

GZ Radenci GZ Črenšovci

VAJA RAZVRŠČANJA – članice »A«, članice in člani »B« 1. KAREL RITOPER 2. JOŽE TRSTENJAK

stran: 16

predsednik član

GZ M. Sobota GZ G. Radgona

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO *PROGA 1, 2 1. MILAN ANTOLIN 2. DUŠAN MAJCEN 3. SILVO ROGAČ 4. DRAGO TANACEK 5. JOŽE VUKAN

predsednik sodnik 1 sodnik 2 sodnik 3 sodnik 4

GZ Križevci GZ Turnišče GZ Rogašovci GZ M. Sobota GZ Tišina

predsednik sodnik 1 sodnik 2 sodnik 3 sodnik 4

GZ Ljutomer GZ G. Radgona GZ Puconci GZ Rogašovci GZ Beltinci

*PROGA 3, 4 1. ANDREJ TRSTENJAK 2. JANEZ FUJS 3. DUŠAN DOMJAN 4. PETER ŠALAMON 5. JOŽE FERČAK

VAJA S HIDRANTOM IN RAZNOTEROSTI 1. FRANC ZAMUDA 2. BORIS GUMILAR 3. MIRAN RAMOVEŠ

predsednik sodnik št. 1 sodnik št. 2

GZ Sv. Jurij ob Ščavnici GZ M. Sobota GZ G. Radgona

ŠTAFETA NA 400m Z OVIRAMI 1. JOŽE ČARNI 2. ALOJZ ŠTEFANEC 3. BRANKO POREDOŠ 4. ŠTEFAN SMEJ 5. ANTON LORBEK 6. MILAN STANKO 7. BRANKO MACUN 8. MILAN ŽIŽEK 9. BOŠTJAN TIVADAR 10. ROBI JANKO 11. BOJAN HORVAT

predsednik starter časomerilec 1 časomerilec 2 član član član član član član član

GZ M. Toplice GZ Turnišče GZ Črenšovci GZ Beltinci GZ G. Radgona GZ Lendava GZ Ljutomer GZ. Vel. Polana GZ Beltinci GZ M. Toplice GZ M. Sobota

Rezervna sodnika: 1. FRANJO DOKL 2. VLADO VLAJ

4. september 2011

GZ Radenci GZ Puconci

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 17


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI TEKMOVALNE DISCIPLINE Člani »A«,članice »A«, Člani »B« in članice »B«  vaja razvrščanja  vaja z motorna brizgalno  štafeta na 400 m z ovirami Starejši gasilci in gasilke  vaja s hidrantom  raznoterosti Vse tekmovalne proge so pri Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci. Vaje se izvajajo z opremo organizatorja tekmovanja. Ob prihodu v Črenšovce vas bodo kažipoti in naši prometniki usmerili na parkirne in tekmovalne prostore. Prosimo vas, da se ob prihodu obvezno oglasite v sprejemni pisarni, kjer boste dobili vsa potrebna navodila o samem tekmovanju in vseh ostalih spremljajočih aktivnostih. Sprejemna pisarna, informacijska pisarna in press center so ob prireditvenem prostoru in bodo delovali od 7. ure zjutraj dalje. Malico vam bomo postregli v šotoru na prireditvenem prostoru. Vabimo in naprošamo vse tekmovalne enote in njihove spremljevalce, da se po končanem nastopu enote okrepčajo v našem šotoru. Regijsko gasilsko tekmovanje se organizira vsaki dve leti in zato je to gotovo en največjih praznikov Pomurskih gasilcev v letošnjem letu. V letu, ko praznujemo 20 let Samostojne Slovenije je prav, da ta dogodek naredimo še lepši, še bolj veličasten in tako pokažemo pripadnost naši domovini. Zaradi vsega navedenega Vas vabimo in naprošamo, da povabite s seboj tudi praproščake, ki bodo sodelovali na zaključni slovesnosti. Vsakemu nosilcu praporja pa v zahvalo podarimo bon za malico. Spoštovani udeleženci tekmovanja! Želimo vam, da bi se v naši sredi dobro počutili, veliko športne sreče pri nastopih, predvsem pa naj na tekmovalnih prostorih vlada športni duh in pravo gasilsko in tovariško vzdušje. Organizacijski odbor stran: 18

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI GASILSKO REGIJSKO POVELJSTVO POMURJA – KOMISIJA ZA TEKMOVANJA TEKMOVALNI ODBOR

Žižki

m/A

Trnje Turnišče

Lipovci Bratonci

m/B

m/A Dokležovje

m/A Melinci

Proga MB 4

Proga MB 3

09.10 09.17 09.24 09.31 09.38 09.45 09.52 09.59 10.06 10.13 10.20 10.27 10.34 10.41 10.48 10.55 11.02 11.09 11.16 11.23

Proga MB 2

Komisija A nastop:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Proga MB 1

Z. št.

ČASOVNI RAZPORED NASTOPA ENOT NA IZBIRNEM REGIJSKEM TEKMOVANJU –ČLANI,ČLANICE,STAREJŠI GASILCI-GASILKE ŽIŽKI—04.9.2011

m/A Turnišče

m/A

Zenkovci Slaptinci

Bodonci Žižki Gomilica

Melinci

m/B

Markišavci

m/B

Janžev vrh

m/B

M. St. cesta

m/B

Beznovci

m/B

Korovci

Pertoča

m/B

Renkovci

G. Radgona

m/B

ž/A

ž/B

m/A

Melinci1 Bodonci

ž/A

ž/B

Sv. Jurij ob Šč. m/A Markišavci

ž/A

ž/B

m/A Trnje

4. september 2011

m/B

m/B

m/A

m/A

Podgradje

Ljutomer

m/B

m/A

m/A Predanovci

Črešnjevci

m/B

m/B

GZ Lendava

Brezovci

Cven Hrastje Mota m/B

M.Stara cesta m/A

Selišči-Kup.

m/B

m/B

m/A

m/A Trnje

Bakovci

Beltinci

ž/A

ž/B

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 19


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

11.30 11.37 11.44 11.51 11.58 12.05 12.12 12.19 12.26 12.33 12.40 12.47 12.55 13.02 13.09 13.16 13.23 13.30 13.37 13.44 13.51 13.58 14.05 14.12 14.19 14.26 14.33 14.40 14.47 14.54

stran: 20

Branoslavci

m/A

Lipovci Stavešinci

ž/B

Hrastje Mota m/A

Negova Podgradje

Šratovci

Veščica

Beznovci

Melinci2 Križevci

Skakovci

Ljutomer Krnci

Krašči Ropoča

Radoslavci Martjanci

Korovci

Apače Sotina

Dol. Slaveči

Polana Lešane

Gor. Slaveči

Pristava Matjaševci

Križevci

Serdica Neradnovci

Sp. Ščavnica

Bodonci Motovilci1

Martjanci

Grad Sebeborci

Lutverci Motovilci 2

ž/A

Murski Črnci.

ž/A

Tešanovci

m/B

Sebeborci

m/B

Apače

m/B

Korovci

m/B

ž/A

m/A

GZ Lendava

Hodoš

ž/A

m/A

Selo m/A

m/B

ž/A

m/A

m/A

Križevci

ž/A

m/A

m/A

m/B

ž/A

m/A

m/A

Šratovci

ž/A

m/A

m/A

m/B

ž/A

m/A

m/A

D. Slaveči

ž/A

ž/A

m/A

m/B

ž/A

ž/A

m/A

Serdica

Sv. Jurij ob Šč. m/B Motovilci

Selo

m/B

ž/A

ž/A

m/A

Motovilci

ž/A

ž/B

m/A

m/B

ž/A

ž/B

m/A

Gerlinci ž/A

ž/B

m/A Cankova

ž/A

Podgorje AD m/B Sv. Jurij ob Šč. ž/A

Rakičan

m/A

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

GZ Lendava

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI SPOROČILO VSEM ENOTAM !! PRVE ŠTIRI ENOTE PO URNIKU MORAJO BITI OBVEZNO NA OTVORITVI TEKMOVANJA OB 08.40 URI. VSE OSTALE ENOTE PA SE MORAJO, ZARADI VELIKEGA ŠTEVILA ENOT, DRŽATI URNIKA NASTOPA. ZA STAREJŠE GASILCE IN GASILKE PA JE URNIK SLEDEČI: Komsija A: 1. 12.00 uri 2 .12.15 uri 3. 12.30 uri 4. 12.45 uri 5. 13.00 uri 6 13.15 uri 7. 13.30 uri 8. 13.45 uri 9. 14.00 uri 10.14.15 uri

Črenšovci Odranci Nemčavci Ljutomer Krog Cankova Gerlinci Podgorje v A.D. Spodnji Ivanjci—st. gasilke Markišavci

Predsednik tekmovalnega odbora: Štefan FLISAR l.r.

4. september 2011

Regijski poveljnik: Dušan UTROŠA l.r.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 21


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

stran: 22

TEKMOVALNE ENOTE TZ

TEKMOVALNE ENOTE

TZ

VT

GZ

TRIBUNA ZA GOSTE

OTVORITEV TEKMOVANJA

ZBOR TEKMOVALNIH ENOT

PRIHOD TEKMOVALNIH ENOT

PGD ŽIŽKI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI TEKMOVALNI POLIGON

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 23


stran: 24

B E L T I N C I

C A N K O V A

G R A D

K U Z M A

T I Š I N A

R O G A Š O V C I

TZ

G • P E T R O V C I

Š A L O V C I

M • T O P L I C E

Č R E N Š O V C I

P U C O N C I

VT

P R A P O R I

TZ

GZ

L J U T O M E R

TRIBUNA ZA GOSTE

R A D E N C I

G • R A D G O N A

H O D O Š

ZAKLJUČEK TEKMOVANJA

S V • J U R I J • Š Č

ZBOR TEKMOVALNIH ENOT

L E N D A V A

T U R N I Š Č E

V E L • P O L A N A

K R I Ž E V C I

M • S O B O T A

PRIHOD TEKMOVALNIH ENOT

POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI

OBČINA ČRENŠOVCI

stran: 26

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

4. september 2011


POMURSKO REGIJSKO IZBIRNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV IN ČLANIC 2011-2012

PGD ŽIŽKI IN DONATORJEM NOV DOM A.V. d.o.o., Žižki 52 LESNA GALANTERIJA IN LASERSKO GRAVIRANJE, Darko Zadravec s.p., Žižki 93/A DOMAČA OBRT IN LESNA GALANTERIJA, Jože Zadravec s.p., Žižki 93/a TRANSPORT ŠPILAK, Špilak Robert s.p., Žižki 63a IZOLACIJE CIGAN d.o.o., Žižki 7 BAU-ČURIČ d.o.o., gradbeništvo in storitve, Žižki 37 BAR TIFFANI, Borut Žižek s.p., Ul. Prekmurske čete 19, 9232 Črenšovci ELEKTROINŠTALACIJE SERVIS IN MONTAŽA HLADILNE TEHNIKE, Milan Horvat s.p., Žižki 31/f ZIDARSTVO Jože Padar s.p., Žižki 78 MODNO KROJAŠTVO Recek Marija s.p., Žižki 31 OKREPČEVALNICA ŽABJEK, Stanislav Tibaut s.p., Žižki 78 SPLOŠNO MIZARSTVO HALAS, Tomaž Halas s.p., Otroška ulica 5, 9232 Črenšovci POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE AVTOMOBILOV, Robert Žabot s.p., Žižki 29 A OKREPČEVALNICA KAMIN, Marjan Horvat s.p., Žižki 71 AVTOMEHANIKA Dušan Žižek s.p., Žižki 57 KIT ŽIŽKI d.o.o., Žižki 48/c OKREPČEVALNICA POMURJE, Ladislav Prša s.p., Žižki 84a HB STROJNE INŠTALACIJE d.o.o., Žižki 81A MESNICA IN TRGOVINA GABREK, Martin Tibaut s.p., Žižki 75 AVTO RECEK AVTOKLEPARSTVO - AVTOLIČARSTVO, Žižki 944 STEKLARSTVO VUČKO, Štefan Vučko s.p., Žižki 116 TIBAUT, TRGOVINA NA DROBNO, Silvester Tibaut s.p., Zadružna ulica 1, 9232 Črenšovci

Izdajatelj: PGD Žižki Naklada: 250 izvodov Oblikovanje in tisk: Tiskarna Klar, Murska Sobota

4. september 2011

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIŽKI GASILSKA ZVEZA ČRENŠOVCI POMURSKI REGIJSKI SVET/POVELJSTVO

stran: 27


Tehnika Gasilske zveze Črenšovci

Mladina - naša skrb in veselje PGD Žižki.

Postroj tehnike ob sprejemu ministrice dr. Ljubice Jelušič.

PDG Žižki - Bilten 2011  
PDG Žižki - Bilten 2011  

Bilten PGD Žižki

Advertisement