Page 101

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920-1923 рр.) тім і сам мушу подумати і розмислити. Дуже можливо, що нам зовсім доведеться припинити політичну акцію і перейти лише на культурну та економічну працю. Відносно “Заграви”99 та Д-ва100 мені уявляється, що Ви на помилковому шляху. Він не має ніяких зв’язків з большевиками, як не мав їх і Т[ютюнник] до того часу, поки працював з Д. Я майже певен, що Д. тримає курс на своїх старих приятелів, які вже один раз були на Україні і яким треба за всяку ціну зламати нашу концепцію самостійної України з Києва. Мабуть звідтіль у нього і гроші, якщо він їх має. Що таке за добродій ген[ерал] Нельговський101 і звідкіль він у нас взявся? Згодом напишу Вам знову і тоді більш докладно розвину свої думки з приводу поставлених Вами питань, а поки що так збитий з рівноваги всіми нашими місцевими подіями, що не можу більш ні про що думати і щось інше міркувати. Так важко на душі, що кудись би забіг далеко, де навіть не чути було б людського, особливо українського голосу… Бувайте здорові. Бажаю Вам всього кращого. Ваш К. Мацієвич. ЦДАВОВУ, ф.3696, оп.2, спр.7, арк.410-412. Машинопис. Оригінал. 1 Цьому листу передувала записка К. Мацієвича до Є. Лукасевича, написана на звичайному папері із штампом НДМ УНР у Румунії від 18 квітня 1923 р., такого змісту: “Високоповажний та любий Євмене Кириловичу! Прошу ласкаво передати цей лист, куди слід. А потім чекаю від Вас відомостів і листа. Витаю Вас і […]. Ваш К. Мацієвич”. ЦДАВОВУ, ф.3996, оп.2, спр.7, арк.297. 2 Лукасевич Євмен Кирилович (1871-1929) – громадськополітичний діяч, лікар, дипломат. Народився у Галичині. Навчався у Львівському і Віденському ун-тах, закінчив Цюріхський ун-т. У 1917-1918 рр. – організатор Українського Червоного Хреста, 1918-1919 рр. – голова Української дипломатичної місії у Швейцарії. З 1920 р. жив у Варшаві, де видавав газету “Українська трибуна” (1921), журнал “Українські медичні вісті” (1926), сприяв виданню журналу “Трибуна України”. 3 Державний Центр УНР в екзилі – сукупність законодавчих і виконавчих владних органів, які протягом 1921-1992 рр. діяли в еміграції на основі ІV Універсалу Української Центральної Ради, актів Конгресу Трудового Народу, Директорії УНР та Ради Народних Міністрів УНР. Виконавчі органи – Президент (з 1921 р. – головний отаман С.В. Петлюра), Рада Міністрів, законодавчі (передпарламенти) – Рада Республіки (з 1921 р. – керівник І.А. Фещенко-Чопівський), Українська Національна Рада. 101

Profile for Геннадій Іванущенко

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри [1920-1923 рр.]  

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри [1920-1923 рр.]

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри [1920-1923 рр.]  

Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри [1920-1923 рр.]

Advertisement