Peter Krakornik

Peter Krakornik

Bratislava, Slovakia

TEORETICKÝ ČASOPIS O SLOVENSKÝCH A SVETOVÝCH DEJINÁCH. VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED.

www.historickycasopis.sk