Page 27

Työelämä sillä keskityin siinä muistitietoon ja siihen, miten erilaiset historiakäsityksen muodostuvat haastateltavien kautta. Keskityin gradussa tutkimaan virallista historiankirjoitusta ja sen vaikutusta kansanomaiseen historiaan ja historiakuvien syntymiseen. Gradussa on kaksi osaa: tieteellinen osa ja käsikirjoitus. Ne tukevat toisiaan. Käsikirjoittaminen on mielestäni myös tutkimusta. Historia oppiaineena ja käsikirjoittaminen sopivat hyvin yhteen. Historia tuo käsikirjoitukseen syvemmän aspektin.

Miten Jämsänjokilaaksossa suhtauduttiin dokumentin tekoon? Pääasiassa projektiin suhtauduttiin positiivisesti ja se koettiin tärkeäksi. Koin itse myös, että ihmiset halusivat puhua asiasta. Toki kaikki eivät lähteneet projektiin mukaan, mikä on ihan ymmärrettävää. Myös paikallislehtien keskustelupalstoilla käytiin vilkasta keskustelua tästä projektista. Asioista keskustelu on mielestäni tärkeää, ja koen räänlaisena velvollisuutena sen, että luon tilan mahdollisuuden tällaiselle keskustelulle, sillä oman historian tunteminen on tärkeää.

Noora pitämässä luentoa dokumentistaan.

Mitä teet nykyään ja millaisia suunnitelmia/ haaveita sinulla on tulevaisuuden varalle? Asun tällä hetkellä Tampereella ja työskentelen freelancetoimittajana. Haluaisin tulevaisuudessa tehdä dokumentteja leipätyökseni. Tämä valmis dokumentti poikii jatkossa toivottavasti uusia projekteja. Tälle dokumentille on tulossa sisarosa, sillä tässä dokumentissa ei ole yhtään valkoisen sukutaustan omaavaa haastateltavaa. Ensi-illan jälkeen sain kuitenkin yhteydenottoja sellaisilta henkilöiltä, jotka haluaisivat tarjota valkoisen näkökulman tapahtumiin ja joita voisimme tästä näkökulmasta haastatella.

Haluatko sanoa jotain vielä tähän haastattelun lopuksi? Tämän dokumentin teossa on ollut mukana aivan mahtava tiimi, joka on tehnyt ison työn ja kaikkien kädenjälki näkyy valmiissa dokumentissa. Erityisesti haluan kiittää niitä haastateltavia, jotka antoivat kasvot tarinalle. Dokumentti ei synny yksin. Haastattelija: Aino-Kaisa Ahponen, Varnitsa ry Kuvat: Noora Kytöharju

27

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Advertisement