Page 22

Työelämä

Humanisti 2020 –työelämätapahtuma Humanistin identiteettiä vahvistamassa ”Humanistina valmistut työkkäriin.” ”Humanistit ovat yksi iso vitsi.” ”Mihin kukaan tarvitsee humanisteja?” Humanistina et voi olla törmäämättä näihin kuluneisiin fraaseihin. Yleensä miellämme ne ulkopuolelta tulleeksi panetteluksi, mutta voisiko lähempänä totuutta olla se, että humanistina hoemme itse itsellemme tuota mantraa? Humanisti 2020 –työelämätapahtumassa 16.2. Helsingissä pureuduttiin juuri tähän aiheeseen; humanistien tulevaisuuteen, identiteettiin ja työuraan. ja rohkeus astua ulos humanistikuplasta avaavat enemHumanisti 2020 –työelämäta- män ovia. Aarikka painotti, pahtuma oli kuuden eri Aka- että omassa osaamisessa on van Erityisalojen jäsenyhdis- huomioitava muutakin kuin tysten toteuttama tapahtuma. työkokemus. On osattava tarHumanistien työurasta ja jota esimerkiksi harrastusten alaidentiteetistä paikan pääl- ja järjestötoiminnan kautta lä oli puhumassa järjestö- ja työnantajalle sitä mitä työnkorkeakoulusektorillakin vai- antajaa kaipaa tai parhaimkuttanut Lotta Aarikka, kun massa tapauksessa todistaa taas erilaisia uramahdolli- osaamisensa kautta, että sisuuksia yrittäjyyden näkö- nulla on jotain, mitä työnankulmasta esitteli filosofiasta taja ei edes ymmärrä kaipaaaudiovisuaaliseen tuotantoon vansa”. Tärkeintä on päästä hypännyt Karri Liikkanen. irti ”mihin meitä humanisteja Tilaisuudessa saatiin myös tarvitaan” vellonnasta ja mietvinkkejä videotyöhakemuk- tiä, mitä meillä on tarjota. sen, tuon tulevaisuuden hakemusmuodon, tekemiseen Ter- Työmarkkinoilla humanisti hi Meriläisen toimesta. voi kokea pienoista ahdistusta, ”Tunne vahvuutesi ja seikkaile!” Näillä sanoilla Lotta Aarikka aloitti puheensa. Naiiviudesta huolimatta lause piti sisällään tärkeän pointin. Oman osaamisensa Kuva Henrik Laaksonen.jäsentely

sillä harvoin koulutus tarjoaa mitään selkeää työnkuvaa. Aarikka heitti puheessaan ilmoille ajatuksen, että me ihmiset emme astu työmarkkinoille, vaan me muodostamme ne. Tähän liittyen Karri 22

Liikkasen esitelmä humanistista yrittäjyysmaailmassa oli hyvin inspiroiva. Vaikkakin humanistin yrittäjyysaikomuset ovat vähäiset, on humanisteillakin potentiaalia tuoda yrittäjyysmaailmaan jotain uutta esimerkiksi omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan myymällä, niin kuin Liikkanen on tehnyt. Työnantaja voi olla myös jotain muutakin kuin humanistisen alan työnantajia. Asiantuntijatyö on moninaista, ja humanistille voi löytyä kysyntää mitä erilaisimmasta työpaikoista. Karri Liikkasen puheessa nousi esille se, että teknologiakeskeisillä aloilla tarvitaan yleensä myös humanistien laaja-alaista näkemystä. Teekkarin ja humanistin yhteistyö ei ole mahdottomuus, jos on valmis päästämään irti kapeakatseisuudesta. Ja kuten Lotta

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Advertisement