Page 17

Seminaari

Lottaperinneyhdistys järjestää jäsenilleen kerran kuussa kahvitilaisuuden Joensuun seurakuntakeskuksessa. Veteraaniyhdistysten jäsenet puolestaan taas kokoontuvat kuukausittain esitelmä -ja keskustelutilaisuuksiin. ”Kaikkein tärkein osa toimintaamme on kuitenkin huonoon taloudelliseen asemaan joutuneiden veteraanien avustaminen heidän viimeisinä elinvuosinaan”, Paavo Saviaro painottaa. Yhdistykset pyrkivät täten valvomaan että kuntien ja valtion veteraaneille kohdistetut varat tulee käytettyä. Kaikki sotaveteraanit haluvavat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, ja yhdistysten keskeisenä tavoitteena onkin laadukkaiden kotipalveluiden turvaaminen jokaiselle veteraanille. Avustuksen ja tapahtumien järjestämisen lisäksi yhdistykset käyvät saattamassa veteraaneja viimeiselle levolle seppeleen laskun muodossa. Veteraaniyhdistysten rahoitus koostuu mm. valtion ja RAY:n maksamista avustuksista sekä jäsenmaksuista. Tämän lisäksi liitto huolehtii sotaveteraanipiirien kautta Sotiemme Veteraanit -varainhankinnasta saatujen tulojen jaosta veteraaneille. Keräystuloja ei käytetä liittojen tai yhdistysten toimintaan, vaan niillä tuetaan sotiemme veteraanien kotona asumista. Nämä keräykset näkyvät myös laajasti katukuvassa lippaiden kanssa kulkevien varusmiesten muodossa.

Tammenlehvätunnus toimii sotatoimialueella puolustusvoimien palveluksessa olleiden veteraanien ja lottien tunnuksena.

Jorma Mikkonen kuitenkin kertoo, että varuskuntien lakkautukset viime vuosina ovat vähentäneet keräysten määrää useilla alueilla, mukaan lukien myös Pohjois-Karjalassa. Monien yhdistysten erittäin tärkeitä tukijoita ovat myös yksittäiset lahjoittajat ja säätiöt. ”Lottaperinneyhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja tilaisuuksiin osallistuvilta kerättävillä maksuilla. Tämän lisäksi Salomaa-säätiö on tukenut lottien ja pikkulottien kuntouttavaa toimintaa. Lotat ja pikkulotat voivat hakea kuntoutustukea myös Lotta Svärd –säätiöltä”, Ulla Mikkola kertoo.

Sotaveteraaniliitto viettää tänä vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan ja tämän kunniaksi liitto pyrkii innostamaan koululaisia vierailemaan sankarihaudoilla 29.9. Jokaista yksittäistä sotaveteraania on tarkoitus myös muistaa vierailemalla heidän kotonaan. Tämän lisäksi Lahdessa järjestetään 27.4 Kansallisen veteraanipäivän juhla. Kysymykseen siitä, mitä annettavaa sotiemme veteraanien ja lottien yhdistyksillä voisi muulle kansalle olla, kolmikko vastaa yhtenevästi. Yhdistykset välittävät oikeaa tietoa sotaveteraanien ja lottien ponnisteluista ja kokemuksista jälkipolville. Jorma Mikkonen myös korostaa, että yhdistykset ovat rauhanjärjestöjä, eivät sotajärjestöjä. ”Toiminnassamme keskeisessä osassa on toive siitä, ettei Suomi joutuisi enää koskaan samaan tilaan kuin silloin”, Mikkonen tiivistää järjestöjen suhtautumisesta sotavuosiin.

Aika ajoin keskusteluun nouAleksis Honkanen sevat puheet sotiemme vete- Varnitsa ry raanien eri liittojen liian suurista omaisuuksista kolmikko tyrmää yksiselitteisesti. ”Jos esimerkiksi Suomen Sotaveteraaniliiton rahat jaettaisiin nyt tasan kaikille veteraaneille, kukin heistä saisi noin 50 euroa, ja sitten olisikin kassa tyhjä”, Jorma Mikkonen kiteyttää. Niin sotiemme veteraanien yhdistyksillä kuin Lottaperinneyhdistyksilläkin on Suomen satavuotisjuhlavuonna aktiivista toimintaa. Suomen 17

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Advertisement