Page 16

Seminaari

Avustusta ja yhdessäoloa

Veteraaniyhdistysten ja Lottaperinneyhdistysten toiminta

Paavo Saviaro, Ulla Mikkola ja Jorma Mikkonen Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin toimistolla.

”Hyvää henkeä on ke- teraanit ja lotat ovat ja moni puoliso -ja leskijäsenistä sekä Puohuttava”, toteaa Jorma Mik- on varmasti nähnyt myös ve- kannattajajäsenistä. teraanikeräyksiä kaduilla. Näiden kunniakansalaisten ympärille rakennettua varsin aktiivisesta yhdistystoimintaa harva sen sijaan tuntee tarkemmin. Sotiemme veteraanien yhdistystoiminta koostuu paikallisyhdistyksistä ja maakunnallisista piireistä, jotka vastaavasti kuuluvat omiin valtakunnallisiin liittoihinsa. Nämä kolme sotiemme veteraanien liittoa ovat Suomen Sotaveteraaniliitto, Sotainvalidien Veljesliitto ja Rintamaveteraanien liitto. Lottaperinneyhdistykset puolestaan muodostavat Suomen Lottaperinneliiton. Paikalliset yhdistykset ja piirit toimivat kuitenkin itsenäisesti. Kaikki historian opiskelijat Yhdistysten jäsenistö koostietävät keitä sotiemme ve- tuu sotiemme veteraaneista, konen Joensuun Sotaveteraaniyhdistyksen toiminnassa vallitsevasta yhteishengestä. Mikkonen toimii PohjoisKarjalan Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana. Vieressä istuvat Joensuun Sotaveteraaniyhdistyksen pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Paavo Saviaro ja Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Mikkola komppaavat Mikkosta. Mukavaa heillä näyttää keskenään kieltämättä olevan ja myös vierailijan näkökulmasta Pohjois-Karjalan Sotaveteraanipiirin toimistolla vallitsee hyvin lämminhenkinen keskusteluilmapiiri.

16

lustusvoimien palveluksessa sotatoimialueella toimineiden henkilöiden tunnuksena toimii tammenlehvätunnus, joita pystyi hakemaan vuoteen 1994 saakka. Sotiemme veteraaneja on elossa noin 17 000. Rintamapalveluksessa olleiden lisäksi yhdistyksiin kuuluu myös muita kannattajajäseniä, kuten esimerkiksi sotien aikana lapsena varttunut Jorma Mikkonen. ”Uusia kannattajajäseniä kuitenkin kaivattaisiin kipeästi”, Mikkonen kertoo. Veteraanien ja lottien järjestötoiminta on varsin monipuolista. Mukaan mahtuu paljon erilaista virkistystoimintaa ja yhdessäoloa esimerkiksi retkien ja luentojen parissa.

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Holkki  

Historian opiskelijain liiton lehti.

Advertisement