Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

1. Que significa a palabra eslavo? 2. Completa a seguinte táboa indicando o nome do país correspondente a cada bandeira e logo explica brevemente algunhas características da independencia de cada un deles.

Bandeiras

Os Pobo s Eslavos     Nome do País Historia da Independencia

2. Agora deberás copiar cada unha das bandeiras que aparecen na táboa e, sen modificalas, pegalas no mapa da páxina de abaixo. 3. Cando remates, deberás pasar o traballo a Open Office, logo a PDF e publicalo co teu nome na páxina de Issuu, sociaisnalama. Profesor: Diego Xesús López González.


IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

Profesor: Diego Xesús López González.

Os Países Eslavos  

Mini Xogo-Web Quest

Os Países Eslavos  

Mini Xogo-Web Quest