Page 1

“Departamento de Ciencias Sociais,Xeografía e Historia”

Nome:

4ºA

Guerra Fría: Capitalismo: Comunismo: Bloque comunista: Bloque Capitalista: Pano de Aceiro: Doutrina Truman: Doutrina Djanov: RDA e RFA: Bloqueo de Berlín: OTAN: Pacto de Varsovia: Plan Marshall: COMECON: Democracia Popular: Países Satélites: Caza de Bruxas: Conflitos de Baixa Intensidade: Crise dos Mísiles de Cuba: Distensión: Profesor: Diego Xesús López González.


“Departamento de Ciencias Sociais,Xeografía e Historia”

Coexistencia Pacífica: Muro de Berlín: Guerra de Vietnam: Descolonización: Negritude: Panafricanismo: Panarabismo: Sionismo: Israel: ANP: Conflito de Oriente Próximo: Terceiro Mundo: Neocolonialismo: Países Non Aliñados: Crise de 1973: Movemento polos Dereitos Civís: Milagre Xaponés: Primavera de Praga: Fundamentalismo: Perestroika: Gorvachov: Profesor: Diego Xesús López González.

Vocabulario da Guerra Fría  
Vocabulario da Guerra Fría  

procura de vocabulario