Page 1

IES LAMA DAS QUENDAS

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia” Práctica nº2

1.Localiza as Placas Tectónicas e indica o nome das mesmas.

Profesor: Diego Xesús López González.


IES LAMA DAS QUENDAS

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia” Práctica nº2

2.Localiza os Continentes e os Océanos.

Profesor: Diego Xesús López González.

Práctica nº2  

Placas, Continentes e Océanos