Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

1. Completa este esquema: Economía Preindustrial

Absolutismo

Sociedade...

Sociedade...

Profesor: Diego Xesús López González.

Sociedade Estamental vs. Sociedade de Clases  
Sociedade Estamental vs. Sociedade de Clases  

Mapa Conceptual Comparativo