Page 1

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

1. Sinala o Meridiano 0º, o Paralelo 0º e o Trópico de Cancro e de Capricornio e os Círculos Polares. 2. Indica os puntos cardinais. 3. Indica os Cuadrantes. 4. Localiza estes lugares segundo estas coordenadas: 60ºN-120ºO; 30ºS-80 L; 50ºS-50 O; 60ºN-150L.

Profesor: Diego Xesús López González.


“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

5. Completa o mapa indicando os Océanos, Continentes, Mares, Ríos e Montañas máis destacados do Planeta.

Profesor: Diego Xesús López González.

Práctica dos océanos e coordenadas  

Práctica Xeográfica