Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

1. Completa o seguinte mapa:

Profesor: Diego Xesús López González.

Práctica nº2  
Práctica nº2  

Mapa da URSS