Page 1

1. A continuación aparecen citadas as etapas da Historia de xeito desordenado. Completa a ficha ordeándoas cronoloxicamente e indicando as súas respectivas características: Idades: • • • •

Idade Moderna Idade Antiga Prehistoria Idade Contemporánea Actualidade

Idade Media

Características: • • • • • • •

Nobreza, Clero e Plebeos son os grandes grupos sociais. As comunidades humanas evolucionan paseniño, sendo a caza e a recolleita os medios de subsistencia. Acontecen as grandes localizacións xeográficas como a de América. Teñen lugar as grandes revolucións políticas e as grandes guerras mundiais. Existiron grandes imperios: Imperio de Alexandre Magno e Imperio Romano. A Democracia é o réxime político maioritario.

Idades

Características

2. Identifica que é o que representa cada unha destas imaxes. Despois indica a que Idade corresponde.


Imaxe nº1

Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº2

Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº3


Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº4

Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº5


Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº6

Quen ou que é?

Idade Histórica?

Imaxe nº7


Quen ou que é?

Idade Histórica?

3. Completa a Liña do Tempo indicando a Prehistoria, comezo da Historia, Idades Históricas e acontecementos que provocan o troco de Idade Histórica:


Datas: o o o o o o o

3000 a.C 1453 d.C 1789 d.C 5.000.000 a.C 1492 d.C 1945 d.C 476 c.C

Idades o o o o o o

Idade Antiga PREHISTORIA Idade Moderna Actualidade Idade Media Idade Contemporánea

Acontecementos o o o o o o o

Caída do Imperio Romano de Occidente, Fin da Segunda Guerra Mundial Revolución Francesa Caída do Imperio romano de Oriente Descubrimento de América polos europeos Primeiro Documento Escrito Aparece o primeiro ser humano

Etapa Histórica

Data de Inicio

Feito que marcou a orixe

Data de Fin


Exercicios liña do tempo interactivos  

Exercicios liña do tempo interactivos

Exercicios liña do tempo interactivos  

Exercicios liña do tempo interactivos

Advertisement