Page 1

IES Lama das Quendas

Tema 4

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

EXAMES DA SEGUNDA AVALAICIÓN EXAME DATA 19 de xaneiro

Europa Política

26 de xaneiro

Temas 6, 7 e 8

9 de febreiro

África Política

23 de febreiro

Tema 9 e MAUS

2 de marzo

Asia-Oceanía Política

9 de marzo

Profesor: Diego Xesús López González.

Datas de Exames  
Datas de Exames  

Segunda Avaliación