Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

Calendario de Exames da Primeira Avaliación de 4ºESO

Contidos do Exame

Data

Mapa Político de Europa

4 de outubro

Tema 0 e 1

25 de outubro

Mapa Político de América

8 de novembro

Tema 2

15 de novembro

Tema 3

29 de decembro

Entrega do Traballo de Investigación

2 de decembro para 4ºB e 3 de decembro para 4ºA

Mapa Político de África

13 de decembro

Profesor: Diego Xesús López González.

Datas de Exame 4ºESO  
Datas de Exame 4ºESO  

Primeira Avaliación