Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

CALENDARIO DE EXAMES DA SEGUNDA AVALIACIÓN 3ºESO EXAME

DATA

América Físico e Político

27 de Xaneiro

Tema 15 e 16

10 de Febreiro

África Físico e Político

24 de Febreiro

Asia/Oceanía Físico e Político

3 de Marzo

Temas 17 e 18

10 de Marzo

Entrega do Traballo

18 de Marzo

Recuperación da Primeira Avaliación

A fixar polo alumnado interesado, escollendo o día da súa preferencia

Profesor: Diego Xesús López González.

Calendario de Exames  

Segunda Avaliación